AIKIDO - CESTA HARMONIE

Nové příručky, tréninkové manuály a výukové videokazety o aikido

 

N O V I N K A
na knižním trhu

 

A I K I D O

PRŮVODCE PRO ŽÁKY I UČITELE

Fundovaná praktická příručka pro začátečníky i pokročilé

220 stran / 450 fotografií, náčrtky a tabulky

ISBN   80-88969-08-5

 

Vydalo nakladatelství

CAD PRESS

 

cad@atlas.sk * cadpress@stonline.sk * cad@atlas.cz

tel: (02) 6436 9928 / 0903 159 404

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 


 

Předmluva

 

Předkládaná kniha Zdenka Reguliho je jednou z mála – ne-li jedinou na trhu „budo literatury“ – v takovém rozsahu a zaměření. S obdobně podrobným a po odborné stránce vysoce kvalitním studijním materiálem jsem se setkal pouze v korejském vydání Encyklopedie taekwondo.

Po prostudování předkládané knihy se domnívám, že oprávněně vzbudí zájem hlavně u široké cvičící veřejnosti. Avšak jako univerzitní učitel mohu zodpovědně prohlásit, že po teoretické stránce může posloužit i jako studijní materiál začínajícím trenérům a cvičitelům.

Kniha má jasné a logické členění. Je rozdělená na teoretickou, didakticko-teoretickou a didaktickou část, která je velmi vhodně doplňovaná názornými fotografiemi. V teoretické části nás autor obeznamuje se základními mezníky historie, etiky, myšlení, principů a komunikace.

Kladně vyzdvihuji autorův postoj při vysvětlovaní jednotlivých technických prostředků. Podchytil hlavní klíčové body jednotlivých postojů a pohybů. Ty poslouží pro uvědomělou představu jak začínajícím adeptům aikidó, tak i vyspělým cvičencům na zachycení podstaty.

Těžiskovou se jeví didaktická část, kde autor podrobně vysvětluje svoje pojetí předvádění jednotlivých základních technik. Tato část je zpracovaná precizním způsobem.

 

 

 

Mgr. Ivan PLAŠTIAK, PhD.

Atlanta Judo Academy

Georgia, USA

 

 

OBSAH

 

Ósensei Morihei Uešiba – Zakladatel aikidó

Trénink aikidó

Jak se cvičí aikidó

Základní dovednosti

Techniky útoků

Pády v aikidó

Techniky s partnerem

Metodická část

šómen uči

aihanmi katate tori

gjaguhanmi katate tori

jokomen uči

šómen uči

rjote tori

kata tori

uširo rjote tori

suwari waza

hanmi hantači waza

 

Ukázky z knihy

 

 


Publikace o aikidó z produkce vydavatelství

T E M P L E :

 

R. Krejčí

Ó Sensei Morihei Uešiba

 

(formát B6, 171 stran, ilustrace, foto)

 

 

Kniha přibližuje Uešibovy životní osudy, jeho osobnost a seznamuje čtenáře

s duchovními i technickými principy aikidó. Součástí knihy jsou i obsáhlé citace

z Uešibových tréninkových manuálů, veršů a přednášek. Publikace je primárně

určena studentům aikidó, užitečná může být ale i těm, kdo se zajímají o východní

fi losofi i, tradici japonského bojového umění nebo cestu tělesného a duchovního

rozvoje.

Morihei Uešiba (1883 - 1969), patří k nejuznávanějším osobnostem japonského

bojového umění. Na základě svého válečnického mistrovství a hlubokého duchovního

poznání vytvořil systém aikidó (v překladu „cesta kosmické harmonie“),

kterému se dnes věnují statisíce lidí na celém světě. Cílem Uešibova systému

je vést člověka po cestě lásky a harmonie vedoucí ke sjednocení těla, mysli a

ducha a souladu mezi lidmi.

 


Další novinka
z
TEMPLE

 

 

Taira Šigesuke

Bušidó – Cesta samuraje

(formát A5, 100 stran)

 

 

Původní japonský text, Bushido Shoshinshu (Bušidó pro začátečníky) vznikl

v období vlády prvních tzv. tokugawských šógunů, na počátku éry Edo, tedy po

ukončení bojů o sjednocení a nadvládu nad japonskými ostrovy. V této době také

doznívala pětisetletá vedoucí úloha bushi – bojovníků.

Jeho autor, Taira Šigesuke (1639 – 1730), jej sepsal pro novice, kteří se teprve

měli seznámit s praktickými a morálními instrukcemi pro bojovníky. Tyto informace

jim měly pomáhat orientovat se v složitých pravidlech osobních, společenských

i profesionálních vztahů, založených na Bušidó – Cestě bojovníka. Tento samurajský

kodex zahrnuje vše od přístupu k životu a smrti, přes vztah k pánovi, až

po jednání s ostatními samuraji.

Bušidó se stalo nedílnou součástí kulturních norem japonské společnosti a jeho

poznání a studium je významnou pomůckou těch, kteří se rozhodli věnovat tradičním

japonským bojovým uměním. Zajímavé je ale pro všechny, jež zaujala

japonská historie, fi losofi e či způsob života.

 


 

Upozorňujeme, že

v naší nabídce máme i sérii
výukových videokazet o aikido

z produkce vydavatelství
T E M P L E

Aikido I. - Taijutsu

58 minut.

Autor - E. Kern, 7. dan Iwama-ryu.

 

První videokazeta série obsahuje techniky tai jutsu, to jest základní hody a páky v provedení z různých typů útoku. Sensei Kern přistupuje k problematice velice podrobně a každou techniku precizně předvádí z různých úhlů pohledu. Vše tedy vidíte nejen zepředu a zezadu, ale i ze stran, pomalu i dynamicky provedené.

Vzhledem k vysoké úrovni autora jsou všechny ukázky technicky čistě provedeny, takže jejich následné procvičování je relativně snadné.

Na kazetě najdete vše, co je potřeba k úvodu do aikidó. Základní způsoby útoku, postoje i využití atemi (úderových technik) při technikách.

Samozřejmostí je doplnění technik komentářem i japonskými názvy.

Aikido II. - Aiki-ken

43 minut.

Autor - E. Kern, 7. dan Iwama-ryu.

 

Nedílnou součástí cvičení Aikido je již od dob vzniku tohoto japonského bojového umění i cvičení se zbraněmi. Na této videokazetě najdete cvičení s mečem.

Jsou zde následující oddíly, které představují nejdůležitější součásti tréninku v této oblasti.

Ken Suburi, Happo Giri, Kumi Tachi, Ki Musubi No Tachi, Henka Waza, Tachi Dori Sensei Kern je jedním z nejvýznamnějších evropských učitelů tohoto bojového umění, který navíc pravidelně jezdí do České republiky.

 

Aikido III. - Aiki-jo

45 minut.

Autor - E. Kern, 7. dan Iwama-ryu.

 

Třetí část série je věnována základům práce s jo (holí). Praxe s tyčí patří mezi důležité části studia bojového umění aikido. Techniky, které Vám zde Sensei Kern předvede, sestavil na základě svých bohatých zkušeností Sensei Morihiro Saitó.

Jsou seřazeny do systematického programu, jehož základnu tvoří samostatná základní cvičení jo suburi. Těch je na kazetě ukázáno 20. Dále je zde ukázána základní tréninková kombinace rokku no jo. A taká kata 13 forem. Tato kata je zde předvedena nejen jako individuální cvičení, ale i jako nácvik s partnerem.

Samozřejmě, že vše je ukázáno z různých pohledů, plynule, zpomaleně i rozfázovaně.

 

Naši kompletní nabídku videokazet o aikido
(a všech dalších bojových uměních a výcviku sebeobrany pro adepty bojových umění i policii a bezpečnostní služby
- stovky titulů v češtině, slovenštině, angličtině a němčině)

NAJDETE NA STRÁNCE

http://web.stonline.sk/cad/kazety.htm

a

http://budo.webpark.sk/kazety_cizi.htm

anebo si je můžete objednat na adrese

cad@atlas.cz / cad@atlas.sk

 

 

 

Nedávné knižní novinky našeho vydavatelství

TAJEMSTVÍ AKUPUNKTURNÍCH  BODŮ

Praktická příručka pro vážné zájemce o akupunkturu, akupresuru, moxu, šiacu / shiatsu a čínské masáže a bojová umění

(čchi-kung / qigong, dim-mak, tchaj-ťi-čchüan / taijiquan, wu-šu / wushu),

obsahuje i podrobné návody léčebného využití jednotlivých akupunkturních bodů;

60 nejdůležitějších bodů je zpracováno velmi podrobně v samostatných sekcích.

(Váz., 360 str., formát 24x16 cm, okolo 130 ilustrací a tabulek)

Podrobné informace na adrese:

http://mojweb.sk/akupunktura2

nebo

http://www.mujweb.cz/www/akupunktura


B. & R. Balner

ČCHIN-NA / QINNA

Techniky zneškodnění protivníka úchopy, pákami a údery na vitální body

Podrobná příručka pro vážné zájemce,

vhodná i pro policejní složky, speciální jednotky a bezpečnostní služby.

Součástí úvodní kapitoly jsou i cvičení pro rozvoj vnitřní energie a koncentrace, včetně kompletní Ta-moovy sestavy

(cca 160 str., ilustrace: fotografie a anatomické kresby)

VIZ

http://www.mujweb.cz/www/sebeobrana

http://mojweb.sk/sebaobrana

http://www.webpark.sk/sebaobrana

Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !


K N I H Y

z edic

SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY,
MEDICA
a
B U D O

v y d á v á
25 let

CAD PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství ezoterické a religionistické literatury a knih o asijských bojových uměních, orientální medicíně a léčitelství

(založeno 1980)


ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA, ANTROPOLOGIE, ASIE, BOJOVÁ UMĚNÍ, BUDDHISMUS, BUDO, ČCHAN, ČCHI-KUNG, ČÍNA, DUCHOVNÍ NAUKY, ESOTERIKA, ETNOGRAFIE, FILOZOFIE, HINDIUSMUS, CHI-KUNG, INDIE, ISLÁM, JÓGA, KABALA, KOSMOGONIE, KŘESŤANSTVÍ, KUNG-FU, LÉČITELSTVÍ, LEGENDY A MÝTY, LITERATURA, MAGIE, MEDITACE, MYSTIKA, MYTOLOGIE, NÁBOŽENSTVÍ, ORIENT, PARAPSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE, PSYCHOTRONIKA, RELIGIONISTIKA, SPIRITUALITA, SÚFISMUS, ŠAMANISMUS, TAI-CHI CHUAN, TAO, TERAPIE, TIBET, ZEN


CAD PRESS

F.R. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dúbravka

Telefon:

(02) 6436 9928

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

http://web.stonline.sk/cad

http://cad.webpark.sk

http://mojweb.sk/cad

http://www.mujweb.cz/www/CADPRESS

 

další tituly na téma bojových umění:

http://www.mujweb/sport/taichichuan

http://mujweb.cz/www/wingchun

nebo
http://mojweb.sk/taichichuan

 

 

Informace o naší kompletní nabídce videokazet najdete na adrese

http://web.stonline.sk/cad/kazety.htm

 

 

KOMPLETNÍ KATALOG

KNIH O BOJOVÝCH UMĚNÍCH, TRÉNINKOVÝCH PŘÍRUČEK
a
VÝCVIKOVÝCH VIDEOKAZET
pro všechna bojová umění, sebeobranu a zdravotní cvičení je na adrese

http://web.stonline.sk/cad/budo_katalog.zip

 

 

Na požádání Vám kdykoli zašleme náš kompletní katalog a ceník v elektronické podobě!

Uvítáme další zájemce, potenciální autory z řad trenérů bojových umění,
kteří by měli zájem spolupracovat s námi na vydávání dalších
příruček bojových umění i praktické sebeobrany.

 

E-Mail:

cadpress@stonline.sk

cad@atlas.cz

cad@atlas.sk

 

důležité zprávy posílejte v kopii i na druhou adresu !

 


Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE

 

Na požádání Vám kdykoli zašleme náš kompletní katalog a ceník v elektronické podobě!

Počítadlo
Počitadlo funguje od 11. 11. 2002