BA DUAN GIN - WAIDAN GIGONG / PA TUAN ŤIN -- WAJ-TAN ČCHI-KUNGZ anglického originálu The Eight Pieces of Brocade (Ba Duann Gin). A Wai Dan Chi Kung Exercise Set for Improving and Maintaining Health. (Yang's Martial Arts Association (YMAA), Jamaica Plain, Massachusetts, 1988) přeložili Zdeněk Kučera a Václav Liška (Komise bojových umění Č. Budějovice).

Transkripce čínských termínů Martin Slobodník, editor F.R. Hrabal.

©  YANG'S MARTIAL ARTS ASSOCIATION (YMAA), 1988

©  Czech Edition RI-EL / CAD Press, Bratislava 1995, 2002

Vydání druhé.

ISBN  80-85349-41-8

Vydalo nakladatelství

CAD   PRESS

P.P.  5,    Pošta 42

SK-844 05 BRATISLAVA 42

info(zavinac)cadpress.cz   /    info(zavinac)cadpress.sk

cad@atlas.cz * cad@atlas.sk

telefon: 6436 9928 / 0903 159 404

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

OBSAH

Kapitola 1. VŠEOBECNÝ ÚVOD

 1-1. Úvod

 1-2. Vysvětlení Čchi a čchi-kungu

 1-3. Historie čchi-kungu

 1-4. Historie Osmi kusů brokátu

 1-5. Teorie čchi-kungu a cvičebních kategorií

 1-6. Trénink čchi-kungu

 1-7. Jak používat tuto knihu

 

Kapitola 2. TEORIE TRÉNINKU ČCHI-KUNG

 2-1. Úvod

 2-2. Tři poklady - Ťing, Čchi a Šen

 2-3. Teorie čchi-kungu

 

Kapitola 3. OSM KUSŮ BROKÁTU VSEDĚ

Kapitola 4. OSM KUSŮ BROKÁTU VSTOJE

Kapitola 5. ZÁVĚR .......................................

Dodatečný překlad čínských pojmů .........................

 


O autorovi

Mistr Yang Jwing-ming

Dr. Yang Jwing-ming [čti: Jang Ťün-min] se narodil v r. 1946 v Sin-ču-sian na Tchaj-wanu (v Čínské republice ). V 15 letech se začal učit wu-šu (kung-fu) u mistra šaolinského stylu Bílého jeřába (Paj-che) Cheng Gin-gsaoa [Čcheng Ťin-cao], jehož zasvětil do tchaj-ťi čchüanu Mistr Ťing Šao-feng , u kterého jej studoval 23 let.

Za 13 let svých studií u mistra Chenga (1961-1974), se stal dr. Yang odborníkem v metodě Bílého jeřába pro obranu a útok, což zahrnuje jak použití holých rukou, tak různých zbraní jako jsou šavle, hůl, kopí, trojzubec a dvě krátké hole. U téhož mistra studoval také další formy stylu Bílého jeřába: čchi-kung , čchin-na , masáže tchuej-na a tien-süe , i léčbu bylinami.

Ve věku 16 let začal mimo to studovat Jangův styl tchaj-ťi čchüan u mistra Kao Tchao . Po studiu u mistra Kao Tchao pokračoval dr. Yang ve studiu a výzkumu tchaj-ťi čchüanu pod vedením několika dalších mistrů. Po čase získal kvalifikaci učitele tchaj-ťi, ale dále studoval u mistra Li Mao-chinga [Li Mao-čching ] a Wilsona Chena (W. Čchen) v Tchaj-pej . Li Mao-ching byl žákem proslulého mistra Han Ching-tanga [Chan Čching-tchang]; Wilson Chen studoval tchaj-ťi čchüan pod vedením mistra Chang Xiang-sana [Čchang Siang-san].

Když bylo Yangovi 18 let, vstoupil do koleje Tamkang v Tchaj-pej [institut Tan-ťiang], aby tam studoval fyziku. Za pobytu na koleji začal studovat šaolinskou Dlouhou pěst (Čchang-čchüan,  ) v klubu Kuo-šu (  ) koleje Tamkang (1964-1968) a nakonec se stal pomocným instruktorem u mistra Li. V r. 1971 získal titul bakaláře na tchajwanské Národní universitě ( ) a pak (v letech 1971-1972) sloužil u vojenského letectva. Během této služby dr. Yang vyučoval wu-šu na akademii čínského letectva (  ). Po řádném propuštění z armády se v r. 1972 vrátil na kolej Tamkang, kde vyučoval fyziku a pokračoval i ve výcviku pod vedením Mistra Li. Li Mao-ching jej zasvětil do severního stylu wu-šu, který zahrnuje jak techniky beze zbraní (zejména kopy), tak použití četných zbraní.

V r. 1974 přišel dr. Yang do USA studovat strojírenství na Purdue University. Na žádost několika studentů začal vyučovat kung-fu a to vedlo k založení "Čínského universitního klubu pro studium kung-fu" na jaře 1975. Za svého pobytu na Purdue University vyučoval dr. Yang také tchaj-ťi-čchüan v kursech financovaných kolejí. V květnu 1978 získal doktorát.

V lednu 1984 zanechal inženýrství, aby mohl věnovat více času výzkumu, psaní a vyučování na Jangově akademii bojových umění (YMAA) v Bostonu a později i přednáškám na seminářích v zahraničí. Od r. 1986 je YMAA mezinárodní organizací, která má 31 poboček (škol) po celém světě, kromě USA např. i ve Francii, Holandsku, Irsku, Itálii, Jižní Africe, Kanadě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Portugalsku a Saudské Arábii.

Celkem se dr. Yang zabývá již více než 30 let čínským wu-šu (kung-fu). Z toho 13 let zasvětil výcviku šaolinského stylu Bílého jeřába (Paj-che), šaolinské Dlouhé pěsti (Čchang-čchüan) a tchaj-ťi-čchüan.

Dr. Yang vydal celou řadu dalších publikací o bojových uměních, z nichž zde uvádíme jen ty, které vyšly v češtině a jsou tudíž pro čtenáře běžně dosažitelné:

Čchi-kung pro zdraví a bojová umění (CAD Press 1995)

Osm kusů brokátu / Waj-tan čchi-kung (CAD Press 1995)

Základy tchaj-ťi čchi-kung / Tai-chi chi-kung (CAD Press 1995)

Tajemství mládí - Svaly/šlachy měnící a morek/mozek očišťující čchi-kung (I-ťin-ťing a Si-suej-ťing) (CAD Press 1996)

Jangův styl tchaj-ťi čchüan (CAD Press 1999)

Pokročilý Jangův styl tchaj-ťi čchüan / Teorie a bojová síla tchaj-ťi (CAD Press 2001)

Tradiční čínské zbraně / Průvodce historií válečných nástrojů a tradičních zbraní čínských bojových umění (CAD Press 2002)


 

PŘEDMLUVA

 Když byla čínská akupunktura uvedena do západního světa, pojem Čchi a jejího oběhu v lidském těle se postupně stal uznávaným a akceptovaným západními lékaři i širší veřejností. Více a více lidí v této zemi se obrací k akupunkturnímu léčení nebo zkouší čchi-kung a když sdělují svým přátelům své dobré zkušenosti, pověst těchto orientálních umění vzrůstá.

 Cvičení čchi-kung (což je zacházení s Čchi, energií v těle) nemusí pouze udržovat vaše zdraví a duševní rovnováhu, ale může také vyléčit řadu nemocí bez použití jakýchkoliv léků. Čchi-kung používá buď nehybné nebo pohybové meditace ke zvýšení a regulování oběhu Čchi.

 Když cvičíte pravidelně, vaše mysl se stane postupně klidnou a míruplnou a celá vaše bytost se začne cítit více vyrovnaná. Avšak nejdůležitější věcí, která vzejde z pravidelného cvičení čchi-kungu, je odhalení vnitřního světa vaší tělesné energie. Skrze vnímání a cítění a zakoušení vašich vnitřních zkušeností začnete chápat sebe sama nejen tělesně, ale také duševně. Tato věda vnitřního vnímání, kterou Číňané studovali po několik tisíciletí, je obvykle zcela ignorována západním světem. Avšak v dnešní zaměstnané a zmatené společnosti je tento trénink zvláště důležitý. S duševním mírem a uvolněností, které vám může čchi-kung dát, budete lépe schopni se uvolnit a těšit se z vaší denní práce a snad dokonce nalézt skutečné štěstí.

 Věřím, že je velmi důležité pro západní svět začít se okamžitě učit, studovat, zkoumat a vyvinout v široké škále toto vědecké vnitřní umění. Upřímně doufám, že může být velmi účinné při pomáhání lidem, zvláště mladým lidem, vyrovnat se se zmatenými a obávanými nároky života. Všeobecné cvičení čchi-kungu by mohlo zmenšit duševní tíseň v naší společnosti, pomoci těm kteří jsou nevyrovnaní a snad dokonce snížit míru kriminality. Čchi-kung vyrovnává vnitřní energii a může léčit mnoho nemocí. Zvláště starší lidé zjistí, že udržuje jejich zdraví a dokonce zpomaluje proces stárnutí. Kromě toho čchi-kung pomůže starším lidem překonat depresi, úzkost a pomůže jim nalézt mír, klid a skutečné štěstí. Jsem si jist, že lidé v západním světě si - tak, jako miliony Číňanů - uvědomí, že cvičení čchi-kungu jim poskytne nový pohled na život a že se ukáže být klíčem k vyřešení mnoha dnešních problémů.

 Z těchto důvodů jsem aktivně studoval, zkoumal a publikoval to, co jsem se naučil. Já a několik lidí z mého okruhu, kteří se usilují šířit slovo o čchi-kungu, to však nemůžeme dělat dost dobře sami. Potřebujeme získat více zúčastněných lidí, avšak zvláště potřebujeme, aby se ve výzkumu angažovaly university a zavedené lékařské organizace.

 YMAA založila oddělení pro studium a výzkum čchi-kungu. Budeme pokračovat v práci, abychom předvedli tuto znalost veřejnosti skrze semináře, knihy a videofilmy. Jediná věc, která nás zdržuje od hlubšího a rychlejšího zkoumání, je naše omezená finanční základna.

 Závěrem bych rád těm z vás, kteří se upřímně zajímají o studování a zkoumání této "nové" vědy, zdůraznil jednu věc. Jestliže začnete nyní, budoucí generace na vás budou pohlížet jako na průkopníka vědeckého výzkumu čchi-kungu. Kromě zlepšení vašeho vlastního zdraví se budete podílet na zvýšení našeho porozumění života, stejně jako na zvětšení hojnosti štěstí v tomto světě.


HISTORIE OSMI KUSŮ BROKÁTU

Osm kusů brokátu bylo stvořeno maršálem Jüe Fejem (obr. 1-3) ke zlepšení zdraví jeho vojáků. Říká se, že původně zde bylo Dvanáct kusů brokátu, ale předáváním z generace na generaci po dobu více než osmi set let, byl soubor zredukován na osm kusů. Jüe Fej není považován pouze za tvůrce Osmi kusů brokátu, ale je také považován za zakladatele dvou bojových stylů: Orlího drápu (zevního stylu) a Sing-i (vnitřního stylu). Jüe Fej je považován za jednoho z nejmoudřejších a nejstatečnějších hrdinů v historii Číny a je vysoce ctěn dodnes. Předtím, než začnete cvičit tento soubor cvičení čchi-kungu, ze kterého měl čínský národ prospěch téměř jedno tisíciletí, je dobré nejprve prostudovat minulost jeho tvůrce.

 

Obrazy maršála Jüe Feje v jeho chrámu v Chang-čou (foto FR Hrabal)

 

 

 Dynastie Sung v Číně byla pro Číňany truchlivou dobou. Války se severními barbary (říše Ťin), korupce v obchodě a vládě, a vidina hladovění stále zatěžovala národ. Ale uprostřed všech těchto starostí zde povstal muž, který ukázal čistotou svého ducha a ideálu, že dobrota, spravedlnost a věrnost jsou vlastnostmi, které žijí věčně. Po nespočetné generace, po jeho zavraždění rukou zrádců, zůstal maršál Jüe Fej pro čínský národ ideálem dokonale ctnostného člověka. Za míru byl Jüe Fej velkým učencem a znalcem spisů čínských klasiků, za války byl statečným a chytrým generálem, který obratně porazil nepřátele své země.

 Maršál Jüe Fej se narodil 15.února 1103 v okrese Tchang-jin v provincii Che-nan. Zatímco se rodil, stala se důležitá událost: Velký, silný pták zvaný pcheng (perng) vletěl pod střechu a začal dělat hrozný hluk. Otec vytušil, že přítomnost ptáka je znamením, které předpovídá bouřlivý, přesto inspirovaný, osud jeho syn; otec tedy pojmenoval syna na Feje, což v čínštině znamená "létat". To odráželo otcovu víru, že jeho syn jako člověk vyletí do velkých a vznešených výšek.

 Když byl Jüe Fej stár asi jeden měsíc, přihodila se tragedie: Žlutá řeka se rozvodnila. Jüe Fejova matka zachránila sebe i své dítě uchýlením se do veliké popelnice. Popelnice posloužila jako malý člun a vzala oba, matku i syna, do bezpečí. Když dosáhli suché země a záplava opadla, vrátili se zpět, aby zjistili, že jejich domov a majetek byl úplně zničen.

 Jüe Fejova matka byla velmi chudá, ale byla neobyčejně vzdělaná a měla odvahu, inteligenci a statečnost, náležitě povznést svého syna poskytujíc mu vznešené ideály. Protože byli příliš chudí, aby zaplatili za vzdělání, učila jej matka osobně. Každý den jej učila číst a psát kreslením do písku. Dokonce, ačkoliv ostatní děti měly knihy, papír, štětce, chudý Jüe Fej se stal jedním z nejvzdělanějších mladíků své vesnice; málo dětí s ním mohlo soupeřit ve vzdělání.

 Nejvíce ovlivnila Jüe Fejův život po všech stránkách jeho matka. Všechny ideály, kvůli kterým Jüe Fej žil a zemřel, mu byly vštípeny jeho matkou během jejího vyučování. Bez vyučování a vzoru své matky by se Jüe Fej nikdy nestal statečným, inteligentním a věrným vůdcem, jakým byl.

 Mladý Jüe Fej byl velmi chtivým čtenářem. Jeho oblíbenými předměty byla historie a vojenská teorie. Jeho nejoblíbenějším spisem, jenž obdivoval a studoval nejvíce, byla KNIHA TAKTIKY (Sün-c' ping-fa), napsaná učencem Sün-c'em (asi 289-220 př. Kr.) popisující teorii a praxi válečného umění. Z této knihy se Jüe naučil důležitá pravidla, která mu později pomáhala v jeho vojenské kariéře.

 Když byl Jüe Fej mladým mužem, stal se pachtýřem u statkáře jménem Chan Čchi. Po dlouhých hodinách práce mohl jít domů a pokračovat ve studiu se svojí matkou. Jüe Fej byl kvůli tomu hodně obdivován, stejně jako kvůli veliké tělesné síle, kterou se vyznačoval. Tak jako ve vzdělání, nikdo se s ním nemohl rovnat ani v jeho přirozené síle a rychlosti.

 Těchto obdivuhodných vlastností si povšiml jistý muž, jménem Čou-tchung, mistr bojových umění, který studoval v klášteře Šao-lin. Vida, že Jüe Fej má mnoho vznešených vlastností, začal jej Čou-tchung učit bojovým uměním. Bojová umění, tak jak se je Jüe Fej učil, byla úplným systémem zahrnujícím boj beze zbraní i se zbraněmi, vojenskou taktiku, jezdectví, lukostřelbu a ostatní přináležející předměty. Stálým cvičením Jüe Fej ovládl všechno, co jej Čou-tchung učil.

 Když byl Jüe Fej starý devatenáct let (r.1122), rozhodl se vstupem do sungské armády pomoci své zemi v její válce proti Džürčenům, nomádskému národu, který přepadl Severní Sung. Dynastie Sung, která původně panovala v severní Číně, se musela přestěhovat na jih, aby znovu obnovila svou říši v nových hranicích, s novým hlavním městem a císařem, protože Džürčenové vydrancovali jejich staré hlavní město a popravili jejich císaře. Dynastie Sung, která byla přepadena, je známa jako Severní Sung (960-1127), zatímco dynastie Sung, která se ustavila na jihu, po invazi Džürčenů, je známa jako Jižní Sung (1127-1279). Po léta musel oslabený Jižní Sung platit daně Džürčenům, aby je odradil od útočení dále na jih. Když Jüe Fej vstoupil do armády, Severní Sung se pokoušel získat svoji ztracenou nezávislost válkou.

 Jüe Fej se ukázal být vynikajícím vojákem. Jeho moudrost, statečnost a bojová způsobilost mu vysloužila jedno povýšení za druhým, takže se stal generálem pouze po šesti letech. Později se stal Jüe Fej velitelem nebo maršálem armády, které bylo určeno bojovat proti Džürčenům.

 

  

Sochy maršála Jüe Feje v jeho chrámu v Chang-čou (foto FR Hrabal)

 Po převzetí velení zavedl pro své vojáky systematický cvičební program v bojových uměních. Ačkoliv nějaký bojový trénink již předtím existoval, Jüe Fej byl prvním, kdo zavedl wu-šu do armády jako základní předpoklad pro přijetí do jejích řad. Mnohokrát se totiž stalo, že mladík vstoupil do armády, aby se již příští den ocitl v bitvě. Po čase se Jüeova vojska, známá jako Jüe-ťia ťün (Jüeovo rodinné vojsko), stala vysoce účinnou a úspěšnou bojovou jednotkou.

 Úspěch Jüeových vojsk může být v podstatě přisuzován třem věcem. Za prvé, zpřísnil svůj trénink; vojska byla trénována systematickým a profesionálním způsobem. Vojáci byli nuceni cvičit tak dlouho, dokud nevynikali v bojových uměních. Za druhé, Jüe Fej vytvořil účinnou a fungující vojenskou organizaci. Za třetí a nejdůležitější, Jüe Fej vytvořil pro svá vojska dva nové styly wu-šu. První styl, kterému učil svá vojska, pocházel z jeho vnitřního tréninku a vedl ke stvoření sing-i. Druhý styl, který stvořil z vnějšího wu-šu, byl Orlí pařát, styl který kladl hlavní důraz na čchin-na. Vnější styl, protože byl učen snáze a protože měl okamžitě praktické techniky, učinil Jüeova vojska úspěšnými v bitvě.

 Se svými vysoce trénovanými vojsky byl Jüe Fej příznivě nakloněn útoku proti Džürčenům. Byl tak loajální a patriotický, že cítil, jak je ostudné pro říši Sung platit Džürčenům daně. Jüe Fej neustále cítil intenzivní osobní muka z pokoření, kterým trpěla jeho vlast. S touhou osvobodit svoji zem stále v mysli, Jüe Fej ze své vlastní iniciativy postoupil svými vojsky proti Džürčenům, aby získal zpět čest pro říši Sung.

 Když Jüe Fej vstoupil do bitvy, jeho vysoce trénovaná vojska dosáhla mnohých vítězství a začala pochodovat na sever. Avšak Jüe Fej se dosud nestřetl s džürčenským velitelem Wu Šuem, který sám nikdy neprohrál bitvu. Wu Šuův strašlivý úspěch byl založen především na jeho hlavní zbrani - obávaném Kuaj-c'-ma. Kuaj-c'-ma byla starověká verse tanku. Byl to válečný vůz vezoucí obrněné muže, tažený třemi zcela obrněnými koňmi, kteří byli spojeni řetězem. Bylo extrémně obtížné zneškodnit buď koně nebo jezdce a tak tito úplně ovládali bitevní pole.

 Jüe Fej věnoval mnoho uvažování obraně proti strašlivým Kuaj-c'-ma. Jako v jiných případech, Jüeova brilantní vojenská mysl přišla s rozluštěním. Zjistil, že koně nejsou chráněni na jediném místě - na jejich nohách; přiložení brnění na koňské nohy by je učinilo nepohyblivými. Bylo příliš obtížné útočit na koňské nohy konvenčními šípy a kopími, tak Jüe Fej vymyslel dvě jednoduché, ale účinné zbraně: meč se zahnutým koncem, který byl extrémně ostrý na vnitřní hraně háku, a štít vyrobený z rákosí zvaného "rotan" (tcheng). Tato armáda byla zvána Tcheng-pchaj ťün neboli "Rotanová štítová armáda".

 Konečně se oba generálové setkali v osudný den. Když bitva začala, Jüe Fej měl Rotanovou štítovou armádu přikrčenou velmi nízko v dráze Kuaj-c'-ma. Předtím než mohly válečné vozy dojet k vojákům, najely do překážek, takových jako jsou díry a vzpřímená kopí, které měl Jüe Fej připravené. Když tyto zpomalily válečné vozy, Jüe Fejovi přikrčení muži snadno hákovali a sekali nohy koní, takže je donucovali padnout. Pro koně bylo nemožné podupat přikrčené muže, protože jejich štíty byly naolejovány a koně pokaždé uklouzli, když na ně položili svoji nohu. Když přikrčení vojáci útočili na koně, stačilo pouze ochromit jedno zvíře, aby zastavili celé spřežení. Když byl válečný vůz zastaven, ostatní vojáci jej obklopili a zabili jezdce. Onen den Jüe Fej zaznamenal vojenské vítězství, které dodnes žije v historii a legendách.

 Jüe Fej pak postupoval na sever, aby znovu získal ztracené území a porazil takové generály Džürčenů, jako Tygra Kinga a Velkého draka. Ale zatímco Jüe Fej získával pro svoji zem zpátky čest, vůdci nájezdníků úspěšně uplatili jednoho z nejhanebnějšího mužů v čínské historii - Čchin Kueje - aby zastavil Jüe Feje. Čchin Kuej byl v té době ministerským předsedou a nejvlivnějším mužem na zkorumpovaném císařském dvoře.

 Zatímco se Jüe Fejova vojska pohybovala na sever, Čchin Kuej, aby dosáhl svého zlého úmyslu, se rozhodl poslat rozkaz s císařovou úřední zlatou pečetí (ťin-pchaj), žádající Jüe Feje, aby se vrátil zpět. Podle tradice, generál bojující v přední linii měl volbu odmítnout rozkaz k ústupu. Čchin Kuej, aby jej dostal zpět, počítal s Jüe Fejovou věrností vůči císaři. Aby zajistil Jüe Fejův návrat, poslal dvanáct zlatě zapečetěných rozkazů v jednom dni. Tak velký nátlak donutil Jüe Feje, aby se vrátil.

 Když se Jüe Fej vrátil, byl okamžitě uvězněn. Protože se Čchin Kuej obával, že jakékoliv soudní přelíčení by odhalilo Jüe Fejovu nevinu, poručil úředníkovi jménem Che-ču, aby důkladně prošetřil Jüe Fejův život a pokusil se nalézt nějaký důvod pro uvěznění. Che-ču pátral a pátral, ale nenalezl nic. Ačkoliv byl silný generál, nezneužil Jüe Fej nikdy svého postavení ke špatným účelům. Che-ču zjistil, že Jüe Fej žil sparťanským životem a měl méně majetku než rolník. Když se Che-ču vrátil k Čchin Kuejovi, hlásil pouze jeden významný fakt. Když Jüe Fej vstoupil do armády, jeho matka mu vytetovala na záda jistou frázi: "Buď věrný a služ své vlasti" (Ťing-čung pao-kuo).

 S takovým čestným generálem jako byl Jüe Fej měl Čchin Kuej pouze jedinou alternativu - otrávit jeho jídlo. Tak byl šlechetný generál zlomyslně zrazen svým vlastním krajanem. Se slávou a ctí, jíž byl hoden, zemřel Jüe Fej ve vězení 27.ledna 1142 (9. prosince 1141 podle čínského kalendáře). Jüe Fej byl tehdy třicet osm let stár. Později byli zabiti i Jüe Fejův adoptivní syn Jüe Jin a jeho hlavní pobočník Čchang Sien.

 

Chrám maršála Jüe Feje 

 

.....  a jeho hrob v Chang-čou   (foto FR Hrabal)

 

 

 Po dvacet let byl Jüe Fej úředně považován za zločince. Ale v roce 1166 převzal moc císař Siao-cung a nová a lepší vláda. Odmítli uvěřit ve zradu Jüe Feje a přemístili jeho hrob ke krásnému Západnímu jezeru v Chang-čou. Před hrobem jsou kamenné sochy Čchin Kueje a jeho manželky (obr. 1-4), klečících v pokání a studu před Jüe Fejem. Tyto sochy musely být znovu pravidelně obnovovány, protože mnoho lidí, kteří se přišli poklonit k jeho hrobu, je pokreslilo a zničilo ze zlosti nad jejich zradou. Císař Siao-cung udělil Jüe Fejovi nové jméno, které symbolizovalo to, čím vždy byl a vždy bude: Jüe Wu Mu - "Jüe, čestný a úctyhodný válečník".

 

sochy zrádných úředníků, Čchin Kueje a jeho manželky

 

 

 

 

TRÉNINK ČCHI-KUNGU

Obecně řečeno všechna cvičení čchi-kungu, vzhledem k teorii a tréninku, mohou být rozdělena do dvou hlavních kategorií: waj-tan (zevní elixír) a nej-tan (vnitřní elixír). V tomto oddíle budeme vysvětlovat teorie těchto dvou kategorií. Když jednou pochopíte tyto teorie, budete mít vytvořen základ většiny čínských cvičení čchi-kungu.

 

WAJ-TAN (vnější elixír)

Jak bylo již výše zmíněno, lidské tělo má dvanáct hlavních kanálů Čchi (ťing), které mohou být přirovnány k řekám. Šest z nich je spojeno s prsty rukou a ostatních šest s prsty nohou. Všech dvanáct je připojeno k vnitřním orgánům. Tělo má také osm drah Čchi, které slouží jako rezervoáry a regulují Čchi v kanálech. Miliony tenkých kanálků (luo) vedou Čchi z hlavních kanálů do každé části těla, od kůže ke kostní dřeni. Kdykoliv Čchi vázne v kterémkoliv z dvanácti hlavních kanálů, příslušný orgán obdrží neadekvátní množství Čchi. To způsobí, že orgán špatně funguje, nebo přinejmenším degeneruje dříve, než normálně, a to obratem způsobí nemoc a předčasné stárnutí. Tak jako stroj potřebuje správné množství proudu, aby běžel správně, vaše orgány musí mít správně množství Čchi, aby dobře fungovaly. Proto nejzákladnější věcí k zachování zdraví orgánů je udržet tok Čchi silný a plynulý. Toto je idea na které je založen waj-tan (zevní elixír).

 Teorie je velmi prostá. Když provádíte cvičení waj-tan, soustřeďujete svoji pozornost do končetin. Když cvičíte, Čchi se hromadí ve vašich pažích a nohách. Když se vytvoří dostatečný potenciál Čchi ve vašich končetinách, Čchi bude téci kanály, odstraňujíc všechny překážky a vyživujíc orgány. Toto je hlavním důvodem, proč osoba, která trénuje nebo tělesně pracuje, je obvykle zdravější než někdo, kdo celý den posedává.

 Je mnoho dosažitelných souborů waj-tan čchi-kungu. Typickým je Bódhidharmova kniha I-ŤIN-ŤING ("Proměna svalů/šlach"). V tomto souboru cvičenec lehce napíná místní končetinové svaly, takové jako v zápěstí, a pak se úplně uvolňuje. Skrze toto opakované napínání a uvolňování se Čchi zesiluje do vysoké koncentrace. Když cvičenec končí cvičení a uvolňuje se, akumulovaná Čchi teče zpět do orgánů.

 Jsou další soubory waj-tan, které navíc k napínání a uvolňování svalů také pohybují pažemi a nohami do zvláštních pozic, takže svaly okolo jistých orgánů jsou také natahovány a pak uvolňovány. Toto zvyšuje oběh Čchi okolo a uvnitř orgánů bezprostředněji, než to činí "Proměna svalů/šlach". Například máte opakovaně zvednout své paže nad hlavu a pak je nechat poklesnout. Toto natahuje a napíná svaly okolo plic. Toto napínání a uvolňování jemně masíruje plíce a stimuluje zde tok Čchi a krve. Typickým souborem waj-tanu, který používá jak nehybná, tak i pohybová cvičení, je Osm kusů brokátu.

 Mnoho začátečníků čchi-kungu se mylně domnívá, že jestliže jsou teorie a trénink waj-tan čchi-kungu jednoduché, tyto soubory jsou pouze pro začátečníky. Avšak většina lidí, kteří cvičí nej-tan čchi-kung, později přechází zpět k waj-tanu a kombinuje oba, aby zvýšili svoji kontrolu nad svojí Čchi. Příkladem toho je tchaj-ťi čchi-kung. Zatímco meditace v sedě je čistě nej-tan, pohyby sólové sestavy tchaj-ťi a soubory čchi-kungu jsou kombinací obou, nej-tanu a waj-tanu.

 

 

NEJ-TAN (vnitřní elixír)

Na vyšších úrovních cvičení čchi-kungu jsou teorie a principy obtížnější k pochopení. Není to pouze tím, že trénink je těžší. Dalším problémem je, že cvičení nej-tan čchi-kungu byly předávány tajněji než waj-tan. Když cvičení nej-tanu dosáhlo nejvyšší úrovně, takové jako je Dřeň čistící čchi-kung, bylo předáváno pouze několika žákům. Je pro to mnoho důvodů:

1. Nej-tan je těžký k pochopení, takže byl vyučován pouze u žáků,  kteří byli dostatečně inteligentní a moudří, aby jej pochopili.

2. Cvičení nej-tanu může být nebezpečné. Nepřesné cvičení může  způsobit ochromení, ochrnutí nebo dokonce smrt. Toto se může stát  zvláště žákovi, který nepochopil co, proč a jak svého cvičení.

3. Většinu tréninku nej-tan čchi-kungu se musí žák naučit a zažít  přímo od mistra. Čchi-kung je učen a cvičen cítěním a vnímáním.  Toto cítění musí být získáno od mistra. Jestliže se cvičenec  pokouší na něj přijít sám, může si případně ublížit. V některých  případech si může dokonce sám způsobit svoji smrt.

4. Abyste dosáhli vyšších úrovní nej-tan čchi-kungu, musíte chránit  svůj ťing (esence) a omezovat svůj pohlavní život. Musíte také  strávit mnoho času cvičením, které neumožňuje normální manželský  život. Nejen pouze toto. Abyste dosáhli duchovní rovnováhy, musíte  trénovat, abyste byli emocionálně neutrální a nezávislí. Za starých  časů, abyste uchovali svůj ťing (esence) a měli klidné prostředí  pro svůj trénink, odešli byste prostě do hor a stali se  poustevníkem nebo mnichem v klášteře.

 Ačkoliv je nej-tan obtížný k pochopení a cvičení, je stále cvičen mnoha laiky a adepty čchi-kungu v každodenním prostředí. Mohou však dosáhnouti pouze určité omezené úrovně dosažení.

 Obecně řečeno, nej-tan je cvičení čchi-kungu, ve kterém je Čchi zesilována nejprve uvnitř těla a pak rozšiřována do končetin. Nej-tan může být rozdělen do několika kategorií podle účelu a hloubky tréninku. Poté, co je Čchi zesílena vnitřně, cvičenec nej-tan čchi-kungu bude kroužit s Čchi po celém těle. Nej-tan zahrnuje tři cesty oběhu Čchi: stezky ohně, větru a vody.

 

Cesta ohně

Cesta ohně je v čchi-kungu nejzákladnějším ze tří cvičení nej-tanu. Tato cesta je používána jak adepty čchi-kungu, tak bojovými umělci. Při ohňové cestě cvičenec obvykle zesiluje svoji Čchi v tan-tchienu (pole elixíru), buď břišním dýcháním nebo čistě myšlením. Když je Čchi zesílena na určitou úroveň, použije svoji mysl k vedení Čchi, aby obíhala přední střední (koncepční, početí) a zadní střední (vládnoucí) dráhou (žen mo a tu mo). Tato dráha začíná v tan-tchienu, pokračuje dolů k chuej-jinu a na konec páteře, pokračuje páteří nahoru vzad, přes korunku hlavy, pohybuje se dolů přední částí těla, zpět do tan-tchienu, aby uzavřela cyklus (obr. 1-5). Tato ohňová cesta je cestou, kterou Čchi pravidelně obíhá v průměrné osobě. Když je nadbytečná Čchi dodána do této dráhy, je zde přebytek tepla (oheň).

 Vládnoucí dráha je hlavním rezervoárem Čchi, který také ovládá nebo ovlivňuje dvanáct kanálů neboli řek Čchi. Když je Čchi v koncepční a vládnoucí dráze silná, oběh Čchi v dvanácti orgánových kanálech bude také silný a tak prospěje tělu. Musíte však pochopit jednu věc: orgánová Čchi by neměla být nadměrná (Jang) nebo nedostatečná (Jin). Když je dodáváno orgánům příliš mnoho Čchi, přehřeje orgány a urychlí jejich degeneraci, právě tak jako příliš mnoho slunečního světa vaší kůži způsobí, že zestárne rychleji. Proto, ačkoliv je tento ohňový nej-tan nejjednodušší ze tří cvičení, jestliže nejste schopni cítit úroveň své orgánové Čchi, mohli byste si způsobit problémy.

 Když cvičenec již otevřel oběhovou cestu skrze koncepční a vládnoucí dráhy, říká se, že uzavřel Malý oběh (šao-čou-tchien). Pak vede Čchi do končetin, aby otevřel kanály v končetinách a také zásobil kůži a kostní dřeň Čchi. Když je toho schopen, uzavřel Velký oběh (ta-čou-tchien).

 


informace o knížkách dr. Yanga
a další literatuře o bojových uměních, orientální medicíně a zdravotních cvičeních
naleznete na adresách

http://www.cadpress.sk/taichi.htm

http://www.cadpress.sk/obsah_bojaplikace.htm

http://www.cadpress.sk/pokrocily_jang.htm

 

 

 

 

 

 

anebo si je můžete vyžádat
na e-mailových adresách

cad@atlas.cz
cadpress@stonline.sk

 

 

Naši kompletní nabídku dvd a videokazet o čchi-kungu / qigongu
(a všech dalších bojových uměních a výcviku sebeobrany pro adepty bojových umění i policii a bezpečnostní služby
- stovky titulů v češtině, slovenštině, angličtině a němčině)

NAJDETE NA STRÁNCE

http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_cizi.htm

a

http://web.stonline.sk/cad/kazety.htm

 


 

CAD PRESS

 

 

K N I H Y

z edic

SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY,
MEDICA
a
B U D O

v y d á v á
30 let

CAD PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství ezoterické a religionistické literatury a knih o asijských bojových uměních, orientální medicíně a léčitelství

(založeno 1980)


ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA, ANTROPOLOGIE, ASIE, BOJOVÁ UMĚNÍ, BUDDHISMUS, BUDO, ČCHAN, ČCHI-KUNG, ČÍNA, DUCHOVNÍ NAUKY, ESOTERIKA, ETNOGRAFIE, FILOZOFIE, HINDIUSMUS, CHI-KUNG, INDIE, ISLÁM, JÓGA, KABALA, KOSMOGONIE, KŘESŤANSTVÍ, KUNG-FU, LÉČITELSTVÍ, LEGENDY A MÝTY, LITERATURA, MAGIE, MEDITACE, MYSTIKA, MYTOLOGIE, NÁBOŽENSTVÍ, ORIENT, PARAPSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE, PSYCHOTRONIKA, RELIGIONISTIKA, SPIRITUALITA, SÚFISMUS, ŠAMANISMUS, TAI-CHI CHUAN, TAO, TERAPIE, TIBET, ZEN


CAD PRESS

F.R. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dúbravka

Telefon:

(02) 6436 9928

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

http://www.cadpress.sk

http://web.stonline.sk/cad

 

další tituly na téma bojových umění:

http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_cizi.htm

 

výběr podle kategorií

AIKIDO
http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_aikido.htm  

 

 

BRAZILSKÉ JIU JITSU / SEBEOBRANA
http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_brazil_jiujitsu.htm  

 

 

BUJINKAN, BUJUTSU, OKINAWA KOBUDO, KENPO a
TAIJITSU / TAI JUTSU
(boj s tyčí, nožem atd.)
http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_bujinkan.htm
 

 

 

CAPOEIRA
Brazilské bojové umění
http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_capoeira.htm
 

 

 

ARNIS, ESCRIMA / ESKRIMA, KALI,
PENTAK SILAT, INOSANTO SYSTÉM
(bojová umění Indonézie, Filipín a Malajzie)
http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_escrima.htm
 

 

 

Korejská bojová umění
HAPKIDO a HWARANGDO / HWA RANG DO
http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_hapkido.htm
 

 

 

Bruce Lee a JKD /  JEET KUNE DO
http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_jkd.htm  

 

 

JUDO / DŽUDO
http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_judo.htm  

 

 

TRADIČNÍ JU JITSU / BOJOVÉ JIU JITSU
http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_jujitsu.htm  

 

K A R A T E
GOJU RYU KARATE-DO / KYOKUSHIN-KAI KARATE / SHORININJU RYU / SHOTOKAN KARATE DO / SHINSHINKAN / SHITO RYU KARATE / KOSHIKI KARATE / KARATE KUMITE
http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_karate.htm
 

 

 

AMERICAN KEMPO KARATE / ŠAOLINSKÉ KENPO
http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_kempo.htm      

 

 

IAIDO a KENDO
(tradiční japonská bojová umění, šerm a boj s mečem)  
http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_kendo.htm
 

 

 

KICKBOX / FULLCONTACT
http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_kickbox.htm  

 

 

KUNG-GU / KUNGFU, ČCHI-KUNG / QIGONG, PA-KUA, WU-ŠU / WUSHU
a
AUDIOVIZUÁLNÍ ENCYKLOPEDIE Z CHRÁMU SHAOLIN (ŠAOLIN)

  http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_kungfu.htm  

 

 

KAPAP / POLICEJNÍ SEBEOBRANA / KOKKAR
SYSTÉM EFEKTIVNÍHO BOJE / BOJ ZBLÍZKA
(boj nožem a obrana proti noži / zneškodnění ozbrojeného protivníka)

Nabídka výcvikových dvd pro policii, armádu, bodyguardy a bezpečnostní služby
  http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_military.htm  

 

 

KOGA RYU NINJUTSU / NINDŽUCU / ZBRANĚ NINJŮ
http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_ninjutsu.htm  

 

TAEKWONDO / TAE KWON DO

http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_taekwondo.htm  

 

 

TAI-CHI / TAIJI / TCHAJ-ŤI
TAI CHI CHUAN / TAIJIQUAN / TCHAJ-ŤI ČCHÜAN
http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_taichi.htm
 

 

 

MUAY THAI / THAJSKÝ BOX
http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_thaibox.htm  

 

 

VALE TUDO / ULTIMATE FIGHTING / WRESTLING
http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_valetudo.htm  

 

WING CHUN & WING TSUN
http://www.cadpress.sk/dvd&kazety_wingchun.htm

 

 

kompletni aktualizovaná nabídka dvd z Budo International:

na internetu :

http://www.budointernational.net/eng/shop/index.php

 

VYBERTE SI A MY PRO VÁS POŽADOVANÉ DVD OBJEDNÁME!

 

Nabídka titulů, které se doprodávají:

http://www.cadpress.sk/cenik_vhs_vyprodej.xls

 

 


KOMPLETNÍ KATALOG

KNIH O BOJOVÝCH UMĚNÍCH, TRÉNINKOVÝCH PŘÍRUČEK
a
VÝCVIKOVÝCH VIDEOKAZET
pro všechna bojová umění, sebeobranu a zdravotní cvičení je na adrese

http://web.stonline.sk/cad/budo_katalog.zip

 

 

Na požádání Vám kdykoli zašleme náš kompletní katalog a ceník v elektronické podobě!

Uvítáme další zájemce, potenciální autory z řad trenérů bojových umění,
kteří by měli zájem spolupracovat s námi na vydávání dalších
příruček bojových umění i praktické sebeobrany.

 

E-Mail:

cadpress@stonline.sk

cad@atlas.cz

cad@atlas.sk

 

důležité zprávy posílejte v kopii i na druhou adresu !

 


Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE

 

Na požádání Vám kdykoli zašleme náš kompletní katalog a ceník v elektronické podobě!

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Klasicke buddhisticke spisy a ceska literatura o zen-buddhizmu a japonskej kulture

Kultivacia sexualnej energie
odborne prirucky cinskej taoistickej jogy a cvicenia qigongu (cchi-kung)

Zdravotne cvicenia tchaj-ti, tchaj-ti-cchuan a cchi-kung / qigong

 

UNIVERSUM - Server alternativní medicíny

 

 

 

Predaj našich kníh v Bratislave:

http://www.cadpress.sk/knihkupectva.htm

  náš e-shop: 

  http://www.cadpress.cz 

 

  aktualizácia  29  09  2009