České knihy o buddhismu. Zen-buddhismus, théraváda, čchan, buddhistická filozofie a meditace, buddhismus a bojová umění. Překlady klasických spisů, antologie a sborníky. (Knihy vydavatelství CAD Press / E-mail: cad@seznam.cz / cad@atlas.cz / cad@atlas.sk )


 

(Foto FR Hrabal)


 

ANTOLOGIE

B U D D H I S M U S

 

 

BUDDHISMUS  I

Sri Dhammananda: JAKÝM NÁBOŽENSTVÍM JE BUDDHISMUS? / Piyadassi Thera: NADČASOVÉ POSELSTVÍ / Dr.Wijesekera: BUDDHISMUS PRO DNEŠEK I ZÍTŘEK / G.P. Malalasekera: BUDDHISMUS A PROBLÉMY MODERNÍ DOBY / U.Thitilla: CO JE TO KARMA / Narada Mahathera: BUDDHA A JEHO UČENÍ ...atd. (Sborník článků nejvýznamnějších představitelů théravády ze Srí Lanky, Thajska a Malajsie / každý svazek tvoří ucelený komplet / 180 stran)

DOTISK 11/2010

=================================================

 

 

BUDDHISMUS  II

Narada Mahathera: ŽIVOTNÍ REALITA & SMYSL ŽIVOTA / Francis Story: DÁVNÁ MOUDROST A MODERNÍ PROBLÉMY / Sri Dhammananda: ŽIVOT JE NEJISTÝ - SMRT JE JISTÁ & JAK PŘEKONÁVAT VAŠE POTÍŽE / Dr. Ananda Guruge: BUDDHISMUS V MODERNÍM ŽIVOTĚ ...atd.

(Sborník článků významných představitelů théravády

/ svazek tvoří ucelený komplet / 180 stran).

=================================================

 

 

 

BUDDHISMUS  III

Dr.Malalasekera: MODLITBA A BOHOSLUŽBA / Bhikhu Piyananda: PROČ MEDITACE? / Pchra S. Sobhana: MRAVNÍ ZÁSADY / Sri Dhammananda: POSTAVENÍ ŽENY V BUDDHISMU; UCTÍVAJÍ BUDDHISTÉ MODLY? NÁBOŽENSTVÍ VE STOLETÍ VĚDY & POSTOJ BUDDHISMU K JINÝM NÁBOŽENSTVÍM / Dr. W.Rahula: THÉRAVÁDOVÝ A MAHÁJÁNOVÝ BUDDHISMUS & IDEÁL BÓDHISATTVY V BUDDHISMU atd.

(Sborník článků nejvýznamnějších představitelů théravády / každý svazek tvoří ucelený komplet / 190 stran).

=================================================

 

 

BUDDHISMUS  IV

J.Halifax: BUDDHISMUS, ŠAMANISMUS A HLUBINNÁ EKOLOGIE / J.Černega: NIČIRENŮV BUDDHISMUS / Lal Mani Joshi: BUDDHISMUS, BRAHMANISMUS A HINDUISMUS / Thubten Chodron: PODSTATA BUDDHIZMU A BUDDHISTICKÝCH TRADÍCIÍ / Pchra Khantipálo: PŘEDNÁŠKY O DHARMĚ / Ajahn Chah: BODHINJÁNA / Ajahn Sumedho: BUDDHA, DHAMMA, SANGHA (210 stran).

=================================================

 

 

BUDDHISMUS  V

Dr.D.Burns: BUDDHISTICKÁ MEDITACE A HLUBINNÁ PSYCHOLOGIE / R.Abraham: ORFISMUS - STAROVĚKÉ KOŘENY ZELENÉHO BUDDHISMU / Padmasiri de Silva: BUDDHISTICKÁ ENVIRONMENTÁLNÍ ETIKA / Thubten Chodron: KARMA - FUNGOVANIE PRÍČINY A NÁSLEDKU / Mistr Hsing-yun: TŘI BUDDHISTICKÉ SÚTRY / J.Černega: ÚVOD DO SRDEČNÍ SÚTRY / SÚTRA SRDCE DOKONALÉ MOUDROSTI / DIAMANTOVÁ SÚTRA (200 stran).

=================================================

 

 


 

Slovenské novinky

 

 


J. Vasil

LETMÝ VÝKLAD SYMBOLOV

VÉDSKEJ A BUDDHISTICKEJ TRADÍCIE

Ilustrovany lexikon indickej ikonografie, 700 hesiel z oblasti indickej mytologie, kultury a nabozenskych tradicii (hinduizmus, joga, tantra, mahajanovy, hinajanovy aj tibetsky buddhizmus) vyklad dolezitych pojmov zo sanskritu, pali a tibetstiny.

 

Broz., 83 str., okolo 300 ilustracii - kresieb a fotografii

 


ISBN 80-88969-17-4
 
 


 
 
Hongzhi Li:

FALUN GONG


Podstatne prepracované a rozšírené vydanie (oproti českému)
Hlavnú čať knihy tvoria návody k cvičeniu Qigong (čchi-kung) doplnené názornými fotografiami

 
140 str., A5
(Slovensky)
ISBN   80-88969-16-6 
 

Falun Gong bol predstavený verejnosti v roku 1992 v Číne. Svojimi hlbokými princípmi a podivuhodnými účinkami si táto metóda našla cestu do viac ako 50 krajín sveta a počas niekoľkých rokov pritiahla viac ako 100 miliónov nasledovníkov.

 

 

Našej verejnosti týmto predkladáme úvodnú knihu systému Falun Gong, v ktorej jej autor, pán Li Hongzhi, hovorí o duchovných princípoch zušľachťovania človeka a podrobne vysvetľuje cvičenia, ktoré sú súčasťou tejto duchovnej školy. Popis cvičení je doplnený názornými fotografiami. Oproti českému vydaniu je kniha rozšírená o kapitolu, ktorá vysvetľuje mechaniku cvičení.

 

Cvičebný systém Falun Gong možno zaradiť medzi techniky qigongu, čo je všeobecný pojem pre systémy čínskych energetických cvičení, ktoré slúžili na upevňovanie zdravia a získanie vnútornej harmónie. Falun Gong však neostáva iba v tejto rovine, keďže vo svojom učení ponúka vhľad do mnohých vecí, ktoré boli doteraz pre ľudstvo mystériom a vyučuje všeobecne platné vesmírne zákony.

 

 

 

NOVINKY

 

 

 

 

 

podrobnosti na stránce
http://www.cadpress.sk/falun_gong.htm
http://falundafa.org/sk/cvicenia.html
 

 

 


 

 

   Právě  vyšlo  

 

 

 

 

překlad prof. Josef Kolmaš
detailní informace:  http://www.cadpress.sk/tibet.htm

objednávka:  Klasické tibetské příběhy
 

Reprezentativní výběr čtenáři zprostředkovává tři populární díla ilustrující různé podoby tibetské literatury: historickou kroniku buddhistického mnicha napsanou klasickým jazykem i lidovější literární žánry
 


 

 

  

podrobnosti viz  http://www.cadpress.sk/werner.htm

 

 

 

 

 

DALŠÍ ČESKÉ KNIHY O BUDDHISMU * * * DALŠÍ ČESKÉ KNIHY O BUDDHISMU

 

 

DHAMMAPADAM

neboli

CESTA K PRAVDĚ

ISBN 80-88969-03-4

 

 

edice

SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY

73. svazek

Z pálijského jazyka přeložil a úvodem opatřil

prof. Karel Werner

 

Veršovaná sbírka moudrých průpovědí a mravních ponaučení Dhammapadam patří k nejstarším, nejčastěji citovaným a nejvíce překládaným buddhistickým textům. Jeho nejznámější a zároveň nejautoritativnější verze tvoří součást Koše rozprav (Suttapitaka) pálijského kánonu, je dílem neznámého redaktora a pochází z doby mezi 3. a 1. stol. př. Kr. Více než polovinu strof, většinou šestnáctislabičných dvojverší, jejichž autoři rovněž zůstávají anonymní, sestavitel převzal z jiných míst kánonu, aby čtenářům či posluchačům přiblížil původní duch Buddhova učení, ne-li přímo slova jeho zakladatele, obsahující návod, jak dosáhnout v životě vyrovnanosti, zbavit se vášně a hněvu, odvracet se od zlého a potlačením touhy se osvobodit ode všeho světského strádání. Přestože smyslem antologie je hlásat buddhistický ideál klidu, bezvášnivosti a neulpívání, neomezuje se pouze na mravoučné výklady, ale čerpá i z lidové moudrosti a z životní zkušenosti mnišských i laických autorů. Kromě toho však zde nacházíme četné výroky a průpovědi, jež nejsou buddhistického původu, nýbrž čerpají ze stejných pramenů indického mudrosloví jako posvátné texty džinistů, Mahábhárata, Paňčatantra, Hitópadéša či Manuův zákoník.

Pálijské Dhammapadam je nejenom nejstarší a nejznámější recenzí tohoto díla, náležející k rané buddhistické škole théravády, ale také jedinou, jež se dochovala v úplnosti. Kromě toho existují ještě tři další verze: nedávno objevená Dharmapada ve středoindickém dialektu (prákrtu) gándhárí, z níž máme k dispozici něco přes polovinu původního textu, sanskrtská recenze Udánavarga patřící k severní sarvástivádinské tradici, jež se v originální podobě zachovala zhruba ze dvou třetin (1 050 veršů) a jako celek je známa hlavně z překladů do čínštiny, tibetštiny a tocharštiny, jakož i drobnější zlomky Dharmapady školy mahásanghiků v buddhistickém hybridním sanskrtu. Existence různých variant a jejich značné místní i časové rozšíření svědčí o popularitě tohoto typu didaktické literatury ve všech směrech buddhismu.

viz také

http://www.cadpress.sk/werner.htm

=================================================

Prof. Glasenapp & Róši Kaisen:  

BUDDHISMUS A KŘESŤANSTVÍ

 

Úvahy na téma společných aspektů a vzájemných rozdílů buddhismu a křesťanství z pera proslulého indologa Helmutha von Glasenapp (profesora university v Tübingenu) a zenového mistra Kaisena, jenž porovnává jednotlivé aspekty buddhistického učení mj. i s gnostickými spisy.

 

Obsah:

Alan Watts: ZÁVAŽNOST ORIENTÁLNÍ FILOSOFIE -

O VZTAHU ASIJSKÉ FILOSOFIE KE KŘESŤANSTVÍ

Mistr Kaisen: BUDDHISMUS A KŘESŤANSTVÍ

Masao Abe: PRÁZDNOTA JE TAKOVOST

H. von Glasenapp: BUDDHISMUS A KŘESŤANSTVÍ

=================================

Jiří Černega:  

O POČÁTKU BUDDHISMU

 

Autor se zde pokouší co nejstručněji a nejsrozumitelněji pokrýt široký komplex událostí od Šákjamuniho smrti do 5.stol., tedy období raného buddhismu. Druhou část tvoří texty nejvýznamnějších buddhistických súter - Diamantová sútra, Sútra srdce a úvod do Gandavjúhy.

viz:

http://www.cadpress.sk/cernega.htm

 

=================================================

 

DHARMA GAIA

ESEJE O BUDDHISMU A EKOLOGII

Unikátní antologie, vzniklá při příležitosti Dne Země v r.1990, do níž - kromě J.S.DALAJLÁMY, THICH NHAT HANHA a ALLENA GINSBERGA - přispělo 30 světově proslulých vědců, básníků, buddhistických mnichů, aktivistů mírových hnutí a ochránců životního prostředí. Svým charakterem je tato kniha určena širokému spektru čtenářů, ať již se zajímají o ekologii, duchovní nauky, filosofii anebo prostě o literaturu... Stručně z obsahu: EKOLOGIE A ZÁŽITEK POSVÁTNOSTI / BUDDHISMUS, ŠAMANISMUS A HLUBINNÁ EKOLOGIE / ZENOVÁ PRAXE A SMYSL PRO MÍSTO / RANÉ BUDDHISTICKÉ NÁZORY NA PŘÍRODU / ŽENY A EKOCENTRISMUS... atd. Zatím první a jediná skutečně ekologická publikace v češtině, jež by neměla chybět v žádné veřejné či školní knihovně! (190 stran).

http://www.cadpress.sk/ekologie.htm

 

=================================================

Leopold Procházka:

O BUDDHISTICKÉ MEDITACI

 

Dílo předního českého buddhologa a buddhisty, pojednávající zasvěceně o

buddhistické meditaci a mysticismu.

=================================================

 

Pchra Khantipálo:  

ÚVOD DO BUDDHISMU

 

Pokus o vysvětlení buddhistického učení na základě autorovy dvacetileté meditační praxe v thajských lesních klášterech a v čele australské buddhistické komunity (klášter v Sydney a Wat Buddha Dhamma).

OBSAH:

V CO VĚŘÍ BUDDHISTÉ?

CO BUDDHISTÉ PRAKTIKUJÍ ?

CO BUDDHISTÉ USKUTEČŇUJÍ

DODATEK  I  - Aspekty buddhismu v Thajsku

DODATEK  II  - Tři útočiště a pět předpisů

DODATEK  III - Stručný přehled buddhistických spisů

=================================================

Paul Carus:

BUDDHOVO EVANGELIUM

 

OHLASY  A  NÁZORY  NA  BUDDHOVO  EVANGELIUM:

"Nejlepší kniha o Buddhově životě a jeho učení."

(The Tibetan.)

 

"Co se týče obsahu knihy, jde o jednu z nejlepších buddhistických knih, které kdy vyšly.
Těm, kdož chtějí poznat Buddhův život a ducha jeho Dharmy, mohu ji vřele doporučit."

(Princ Čandradat Čudhadharn, oficiální představitel thajského buddhismu.)

 

"Četl jsem tuto knihu a velmi jsem si ji oblíbil. Budeme ji využívat na našich anglických školách."

(Prof. A.E. Buultjens, rektor Ananda College v Kolombu a generální správce cejlonských buddhistických škol.)

 

"Tato kniha by neměla chybět na stole žádného křesťana..."

( Washington Educational Review.)

 

"Buddhovo evangelium si najde přední místo mezi anglickými prácemi o buddhismu."

(Ctihodný C.A. Seelakkhandha, opat chrámu Donanduwa na Srí Lance.)

 

"Tato kniha je nepochybně nejlepší populární knihou o buddhismu v angličtině.
Dr. Carus zde podává věrný obraz buddhismu."

( D.B. Džajtilaka, ředitel Buddhist High School v Kandy)

 

"Všeobecné rozšíření této knihy by pomohlo odstranit netoleranci, kterou trpíme."

( Dr. J.H. Barrows, president Světového parlamentu náboženství).

 

"Dr. Carus obdivuhodně shromáždil do jedné knihy učení Gautama Buddhy, doposud nikde nespořádané do harmonického a systematického celku."

( The World, New York.)

=================================================

 

VÝBOR Z BUDDHISTICKÝCH SÚTER

 

 

Representativní výbor súter zenové školy Sótó, doplněný Lankávatára sútrou, Diamantovou sútrou (Vadžračchédika) a Sútrou srdce (Srdeční sútra / Mahápradžňápáramitáhrdája)

===============================================================

 

Róši P. Kapleau:

CHRÁNIT VŠE ŽIVÉ

Vegetariánství z hlediska buddhismu

Pojednání o zabíjení zvířat a vegetariánství z hlediska buddhistického, všeobecně etického i exaktně racionálního (doplněného vědeckými argumenty a přesnými údaji nejnovějších výzkumů FAO a světově uznávaných výzkumných institucí).

Viz též

http://www.cadpress.sk/vegetarianstvi.htm

 

===============================================================

 

 

Zen-buddhistická Kniha mrtvých

 


    JAK  PĚSTOVAT  LOTOSOVÝ  KVĚT
aneb
JAK SE ZENOVÝ BUDDHISTA
PŘIPRAVUJE NA SMRT
 

Ctihodná P.T.N.H. Jiyu-Kennett, M.O.B.C.  

 

Z anglického originálu How to Grow a Lotus Blossom or How a Zen Buddhist Prepares for Death (Shasta Abbey, Mount Shasta, California, USA, 2. vyd. 1993),   přeložil PhDr. Antonín Konečný.
ISBN  80-85349-50-7
   

 

PŘEDMLUVA KE DRUHÉMU VYDÁNÍ  

Když vyšlo první vydání této knihy, události, které jsou v ní popisovány, byly staré několik měsíců. Od tohoto vydání se vyjasnilo mnohé z toho, co se stalo, a přihodilo se ještě mnoho dalšího.
     Do jisté míry jsem cítila potřebu vydat tuto knihu, abych uvedla na pravou míru určité pověsti, které kolovaly o tom, co jsem skutečně prožila. Teď se mi zdá, že vše, co se tehdy i potom stalo, bylo dobré a hodnotné pro lidi, kteří žijí celá léta na dietě zenových knih, jež nemluví jasně o tom, co se děje s těmi, kteří tráví mnoho let studiem Zenu. Kromě toho není dobře známo, že v zenové praxi lze dojít až k minulým životům, a stejně tak jako minulé životy lze poznat i to, co se může stát v budoucnu. Nelze to však chápat jako předpověď; předpověď ukazuje, co se určitě přihodí. To, co se stane v reálných vizích nelze tedy považovat za předpověď toho, co se stane, ale co se pouze může stát, pokud člověk nezmění jednání, o kterém v současnosti uvažuje nebo jež začíná realizovat. To je velmi důležité; není to žádný fatalismus, žádné podrobení "Boží vůli", pouze varování před tím, co se stane, když člověk nezmění své jednání. Musíme chápat, že taková varování před možnými důsledky mají velkou hodnotu a jsou vedlejším produktem velice seriózního přístupu k zenové praxi.
     Je také velice důležité, abychom si uvědomili, že ti, kdo prožívají takové kenšó se mohou jevit zranitelní vůči útokům. I sám Buddha jim byl velmi těžce vystaven, jak lze vidět v příbězích z Jeho života. Byl například obžalován z nedovoleného styku se ženou, stejně jako z magie.1 Důležité je uvědomit si, že nic nemůže zničit prožitek.
    Je třeba jasně chápat, že kenšó je cosi, co nikdy neustává, a pokud vědomě neporušíme Předpisy, pomáhá nám v každodenním životě až do konce.
Původní vydání této knihy s některými dodatky obsahuje teď Kniha I.
Kniha II obsahuje některé vize, které přišly po prvním vydání. Zahrnula jsem jen nejvýznamnější z nich z pedagogických důvodů. Modlím se, aby tato kniha měla pro čtenáře velkou hodnotu.
     

P.T.N.H. Jiyu-Kennett   -   Shasta Abbey, Mt. Shasta, 21. dubna 1992    


 

Ajahn Sumedho:

BDĚLOST - CESTA K NESMRTELNOSTI

 

Autor - někdejší opat kláštera Wat Pah Nanachat - je jedním z nejvýznamnějších představitelů západního théravádového buddhismu. Ve svých přednáškách vysvětluje podstatu buddhistické meditace v souladu s thajskou tradicí. Oproti původnímu anglickému vydání je naše doplněno dalšími přednáškami.

 

 

===============================================================

Thich Nhat Hanh:

MÍR V NÁS

 

 

Autor je nejvýznamnějším vietnamským zenovým mistrem, básníkem a bývalým vedoucím buddhistické mírové delegace, zakladatelem Řádu Tiep Hien a Buddhistické university Van Hanh. Ve své knize učí, jak meditovat v každodenním životě.

=================================================

 

 

Dr. Yeshi Donden:

ROVNOVÁHOU KE ZDRAVÍ -

ÚVOD DO TIBETSKÉ MEDICÍNY

 

Kniha bývalého osobního lékaře J.S. Dalajlámy přibližuje formou přednášek komplikovanou a tajemnou oblast tibetské medicíny.

Soustřeďuje se především na udržování rovnováhy mezi základními fyzikálními faktory a její obnovování pomocí bylin, diet a pod.

ISBN 80-85349-59-0

 

OBSAH:

Nástin nemocí / Definice těla / Vítr, žluč a sliz / Sedm komponentů těla / Kořen diagnózy / Tep / Vyšetřování moče / Kořen léčení / Dieta / Virilifikace a omlazování / Meditativní transformace léků

Viz též

http://www.cadpress.sk/ajurveda.htm

http://www.cadpress.sk/akupunktura.htm

http://www.cadpress.sk/alternativni_medicina.htm

 

 

=================================================

 

Róši Jiyu-Kennett & Rev. Daizui MacPhillamy:

KNIHA ŽIVOTA

Klasická čínská cvičení pro harmonii těla a mysli

(Aku-jóga)

 

Zároveň duchovní spis i praktická příručka, jež pomůže čtenáři včas rozpoznat příznaky blížící se nemoci pomocí muder a meditací, případně cvičeními posilovat působení moderní medicíny. Kromě revolučního vysvětlení Zákona Karmy obsahuje kniha množství konkrétních doporučení, cvičení a anatomických vyobrazení (muder a meridiánů).

Róši Jiyu-Kennett je představenou kláštera Shasta, duchovního centra zenové školy Sótó, jenž založila v r.1969. Poté, co ji uvedl D.T.Suzuki do zenu školy Rinzai, studovala buddhistické učení v Malajsii a pak u opata chrámu Dai Hon Zan Sódžidži v Japonsku. Když dosáhla - jako první žena ze Západu - kněžské hodnosti Sei (odpovídající doktorátu teologie), byla jmenována představenou chrámu Unpukudži. Od r.1972 přednáší též na Kalifornském institutu transpersonální psychologie. Ctihodný D. MacPhillamy studoval pedagogiku a antropologii na Stanfordské universitě a získal doktorát v oboru klinické psychologie na Oregonské universitě. Je autorem četných prací o účincích meditace a v současnosti vede semináře o zenové meditaci pro psychology v klášteře Shasta.

(2 svazky, 340 stran, cca 150 tabulek a anatomických vyobrazení - meridiánů, akupunkturních bodů a použití muder).

viz

http://www.cadpress.sk/kniha_zivota.htm

 


 

Buddhismus a bojová umění

Róši Kaisen

M N I C H

B O J O V N Í K   

Autobiografie budóky    

Vlastní životopis mistra zenu a učitele bojových umění, představeného zenového kláštera Sen Sho Ji v Cubjacu. Ve své knize popisuje svoji cestu k budó, své zkušenosti, jichž nabyl během 20 let meditačních cvičení a praktické výuky bojových umění, a především pak svoji pouť do Číny a setkání se zdejšími mistry kung-fu (200 stran). Z francouzského rukopisu přeložili  PhDr. A.Konečný a PhDr. M.Starkbauerová.

ISBN 80-85349-36-1

================================================================

Róši Kaisen:

BUDODHARMA neboli POUČENÍ SAMURAJE  

Autor - mistr zenu a učitel budó, žák mistra Dešimaru - zde v šesti kapitolách (Dějiny zenu, Mistr a žák, Dókukodó Mijamoto Musašiho, Praxe zenu...) osvětluje jednak historii vzájemného sepětí zenu a bojových umění, jednak duchovní principy budó. Kniha obsahuje též praktické rady a předpisy pro adepty, jež samurajové a mistři budó odevzdávají svým žákům (Deset kai).


================================================================
Mijamoto Musaši:

KNIHA PĚTI KRUHŮ  (GO RIN NO ŠO)  

Středověké dílo o cestě meče - kendó, jehož autorem je legendární japonský samuraj, kengo Šingen Musaši No Kami Fudžiwara No Genšin (1548-1645). Tento spis studují jak mistři kendó, tak japonští manažeři, kteří jej považují za příručku podnikatelské strategie. Doplněno o Dokukódó s komentářem Sandokai Sena (180 stran).


================================================================

  Mistr Takuan Sóhó:  

CESTA ZENU

CESTA MEČE   

Soubor čtyř nejvýznamnějších spisů proslulého opata kláštera Daitokudži a představitele zenové sekty Rinzai z počátku 17.stol., jež adresoval přátelům samurajům a mistrům šermu ve snaze uvést v soulad učení zenu a kendó (3.vydání).

 

================================================================

NEIL CLAREMON 

Z  E  N
A
LUKOSTŘELBA     

 

LEKCE  MISTRA  LUKOSTŘELBY O DECHU,  DRŽENÍ  TĚLA  A  CESTĚ  INTUICE 


Z anglického originálu Zen in Motion: Lessons from a Master  Archer on Breath, Posture, and the Path of Intuition, vyd. Inner Traditions International, Ltd., Rochester, Vermont 1991,  přeložil Antonín Konečný. 

ISBN 80-85349-42-6

OBSAH:    

Ú V O D - OBLOUK KI
1 PŘÍPRAVA
2 UZEMNĚNÍ
3 LEKCE CHŮZE
4 DIAMANTOVÁ BYTOST
5 DÝCHACÍ NÁVYKY
6 TĚLO JAKO LUK
7 POSTAVENÍ
8 POSTOJ
9 VNITŘNÍ PULZOVÁNÍ
10 STRACH Z PÁDU
11 ROVNOVÁHA
12 INTUITIVNÍ CÍTĚNÍ
13 NEHYBNOST V POHYBU
14 RYCHLOST A NAČASOVÁNÍ
15 VÝKŘIK
16 INTUITIVNÍ LÉČENÍ
17 ZÁVĚR NA ÚSVITU
 

     

Viz t

http://www.cadpress.sk/lukostrelba.htm

 


    Tomio Hirai   

Z A Z E N

LÉČBA  ZENOVOU  MEDITACÍ  

ISBN 85349-78-7    

Profesor Tomio Hirai je přední autoritou v psychiatrii a vedoucím japonským výzkumným specialistou v oblasti psychofyziologie. Jeho publikace s tematikou zenové meditace vsedě (zazen) a souvislostí s mozkovými vlnami upoutaly pozornost specialistů mnoha zemí. Někteří z nich přišli k němu do Japonska studovat a mnoho z nich využilo metod zen-buddhismu v léčbě neuróz. V současnosti přednáší na katedře psychiatrie tokijské Universitní nemocnice, je profesorem Lékařské fakulty Tokijské univerzity a University Tokyo-Kasei, prezidentem Japonské společnosti pro psychiatrii a neurologii a ředitelem Japonské společnosti pro duševní zdraví.
    Ve své studii se zabývá pozitivním vlivem zenové meditace na tělesné i psychické zdraví - úprava metabolismu, odstranění neuróz, nespavosti atd. 

     

OBSAH
Ovládání / Kontrola těla a mysli / Kontrola dechu  / Ovládání (kontrola) postoje / Zenová meditace vsedě / Meditace vleže / Ovládání těla vestoje / Stabilita mysli / Koncentrace / Přesun pozornosti / Asociační metoda / Meditativní rozjímání /  Vědecký základ metody zazen      


 

  Antologie zen-buddhismu:    

ZEN  1  

D.T.Suzuki: MALÝ ÚVOD DO ZEN; ČTYŘI ESEJE O ZEN BUDDHISMU & O SMYSLU ČAJOVÉHO OBŘADU / Kakuzo Okakura: KNIHA O ČAJI / L.Hájek: ZEN - UMĚNÍ / P.Miklós: ZEN A UMENIE / E.Herrigel: ZEN A UMĚNÍ LUKOSTŘELBY / D. Hofstadter: MAJSTER MUMON / Mumon Ekai: VRATA BEZ VRAT / T.P. Grigorjeva: PRIRODZENOSŤ AKO METÓDA & ODHALENIE SKRYTÝCH TRADÍCIÍ (375 stran, 45 ilustrací a tabulek).
================================================================

ZEN  2

D.T.Suzuki: VELKÉ OSVOBOZENÍ / B.Merhaut: ZEN V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ / Tsugjimura Koiči: NIC V ZENU / Yoshika Oshima: ZEN - MYSLET JINAK? / S.P.Nestjorkin: DVE KONCEPCIE ČCHAN BUDDHIZMU / Mistr Seng-cchan: ŠIN ŠIN MING / Mistr Dógen: FUKAN-ZAZEN-GI & EIHEI GEN ZENDŽI GOROKU / Shigenori Nagatomo: ANALÝZA DÓGENOVA "ODHOZENÍ TĚLA A MYSLI" / P.Kapleau: DESET OBRAZŮ BUVOLA / Chuej-neng: TRIBUNOVÁ SÚTRA ŠESTÉHO PATRIARCHY / J.Hloucha: HOKUSAI / S.Hubík: ZEN-BUDDHISMUS A NÁBOŽENSKÝ MODERNISMUS / tabulka japonských ekvivalentů čínských jmen a názvů / GLOSÁŘ - 1200 hesel (365 stran, 200 ilustrací).
================================================================

ZEN  3  

Allan Watts: MÍSTO ÚVODU / M.Novák: KAŽDÝ SÁM SVÝM PÁNEMBOHEM / B.Haines: BÓDHIDHARMA A KARATE / Mistr Takuan: KENDO A ZEN / K.Umeji: TAO V CVIČENÍ / I.Chuya: ZÁZRAČNÁ KOČKA / V.Hrdličková: ZAHRADY Z KAMENŮ, PÍSKU A TICHA / V.Pronnikov: IKEBANA / V.Hilská: JAPONSKÉ HRY NÓ / M.Seami: DAMAŠKOVÝ BUBEN / J.Jánoš: DIVADLO S TRADICÍ 6 STOLETÍ / MASKY DIVADLA NÓ / D.T.Suzuki: HRA DIVADLA NÓ / M.Heidegger: O FILMU, JAPONSKU A DIVADLU NÓ / S.Kurata: DÓ / B.Reyner: KONTEMPLACE A PRÁCE / Róši Morgan: TĚLESNÉ POZICE PRO MEDITACI / C.Zug: NEROZUMOVÁ HÁDANKA - ZENOVÝ KÓAN / S.Volkov: ZEN V KÓREI / Kusan Sunim: DESET OBRAZŮ KROCENÍ BUVOLA / Erich Fromm: ZKUŠENOST X (355 stran, 200 ilustrací).
================================================================
ZEN  4  

Sensei S.Graef: PSYCHOTRONICKÉ JEVY Z POHLEDU ZEN-BUDDHISMU / Róši Aitken: DRAK, KTERÝ NIKDY NESPÍ / Kora & Ohara: MORITOVA TERAPIE / Mistr Mumon: MUMONKAN / Mistr Ikkjú: VRÁNA BEZ ÚST / D.T.Suzuki: INTERPRETACE ZENOVÉ ZKUŠENOSTI / C.Kane: MORITOVA TERAPIE A NAIKON / McDonaldová: EMÓCIE V KONTEXTE CVIČENIA / Róši Morgan: MÍSTO POHLAVNÍHO ŽIVOTA VE VÝCVIKU / Róši Kapleau: ROZHOVOR S RÓŠIM / DESET ETAP KROCENÍ BUVOLA DLE PCHU-MINGA / J.Maraldo: FILOZOFIE ŠIZUTERU UEDY / L. Stryk: MISTR IKKJÚ ...atd. (320 stran).
================================================================
ZEN  5  

Mistr Dešimaru: ZEN A PSYCHOSOMATIKA; I ŠIN DEN ŠIN & KUSEN O STAVU MYSLI PŘI ZAZENU / Jen-čao & Cun-ťiang: LIN-ŤI LU / Sheng-yen: VÝHODY KTERÉ ČLOVĚKU POSKYTUJE ZENOVÁ MEDITACE / Róši Morgan: SÚTRA NESPOČETNÝCH VÝZNAMŮ (Lotosová sútra s komentáři) / GAKU-DÓJÓDŽIN-ŠÚ / MUMONKAN s komentáři róši Aitkena ...atd. (250 stran).
================================================================  

ZEN   6

(ISBN 80-85349-24-8)

Obsah:
Prof. Yoshiro Kiyomara MISTR TAKUAN A CESTA MEČE
PhDr. Yang Jwing-ming BUDDHISTICKÝ A TAOISTICKÝ ČCHI-KUNG ..
Mistr Taisen Dešimaru TEORIE A PRAXE ZENOVÉ FILOSOFIE
Mistr Hsing-yun DVĚ PŘEDNÁŠKY O ČCHANU
Róši Kaisen Krystaszek D Ó Š I N
Mistr Sheng-yen ZENOVÁ MYSL
Mistr Seung-sahn NOSENIE KESY, NOSENIE SVETA
PhDr. The Hung BUDDHISTICKÁ ŠKOLA THIEN
Mistr Chuang-po ZENOVÉ UČENÍ O PŘENOSU MYSLI
Mistr Keizan D E N K Ó R O K U
WU-MEN KUAN (MUMONKAN)
   

================================================================

Z E N   7 

(ISBN 80-85349-45-0)

 

OBSAH:

Harada Sekkei róši KAŽDODENNÍ MYSL
Sean Sheehan WAKAN MU ..
Mistr Šen-chuej TRIBUNOVÉ KÁZÁNÍ ..
Dr. Kyung-bo Seo MISTR SOSAN ..
Mistr Sheng-yen PÍSEŇ OSVÍCENÍ MISTRA JUNG-ŤIA ..
Dr. Yang Jwing-ming ŠAOLINSKÝ WAJ-TAN ČCHI-KUNG ..
John Daido Loori O SOUCITU ..
Jiří Černega AVALÓKITÉŠVARA ..
DIAMANTOVÁ SÚTRA ..
Mistr Chuang-po ZENOVÉ UČENÍ - II. část ..
WU-MEN KUAN (MUMONKAN) ..
Ján Starkbauer ZENOVÁ A CHASIDSKÁ SKÚSENOSŤ ..
Richard von Sturmer RILKE A ZEN ..
Dale Riepe ZEN A VĚDECKÉ NAZÍRÁNÍ ..
Alan Watts ZÁVAŽNOST ORIENTÁLNÍ FILOSOFIE ..
 

================================================================
Z E N   8

(ISBN 80-85349-58-2)

Obsah:

Daisetz T. Suzuki:     ZEN  A  JAPONSKÁ  KULTURA

Mistr  Sheng-yen:     DŮVOD, PROČ JSEM ČCHANOVÝM MNICHEM 

Harada Sekkei róši:    KAŽDODENNÍ  MYSL                  

Jiří  Černega:   CESTA DO PEKLA JE LEMOVÁNA BÓDHISATTVY     

Marián Chrasta:    ZEN  JE  NÁBOŽENSTVO  PRÁZDNOTY            

Róši Jiyu-Kennett:    V  PROUDU  OSVÍCENÍ                        

Bhikšu Khantipálo:    NEW  AGE  Z  HLEDISKA  BUDDHISMU           

Bhikšu Khantipálo:    SBLIŽOVÁNÍ  NÁBOŽENSTVÍ        

WU-MEN KUAN  (MUMONKAN)


 

  vydává 

  C A D   PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství religionistické, náboženské a ezoterické literatury a knih o léčitelství, orientální medicíně a bojových uměních

Richard F. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dubravka

nabídka cizích titulů

(českých a slovenských vydavatelství):

http://www.cadpress.sk/

http://www.mujweb.cz/www/CADPRESS

 

Telefon:

0 903 159 404

(2) 6436 9928
(2) 6453 0911

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

Na požádání zašleme aktuální nabídku, ceníky a kompletní katalog!

Podrobné informace získáte i na níže uvedených adresách:

E-Mail:

cadpress@stonline.sk

cad@atlas.cz

 


  Novinky  vydavatelství

C A D      PRESS

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

LEXIKON

NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ, SEKT A

DUCHOVNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Výjimečná encyklopedická příručka, jež obsahuje přes 3 000 hesel shrnujících informace o několika tisících náboženských komunit, hnutí, tajných bratrstev, mystických řádů, hermetických a okultních společností a sekt celého světa - činných od nejstarších dob až do současnosti.

Údaje o všech hlavních náboženských hnutích v rámci světových náboženství - buddhismus, čchan, taoismus, křesťanství, druidismus, islám, chasidismus, kabala, čarodějnictví, džinismus, judaismus, súfismus, šamanismus, šintoismus, lamaismus, tantra, okultní nauky / magie, hermetismus, wicca, magie, psychotronika, zednářství, rosekruciánství, spiritismus, paganismus, zen i New Age.

Publikace je doplněna 4 speciálními rejstříky jejichž pomocí lze vyhledávat i údaje o osobnostech, odborné termíny a pod.

(váz. / formát 24x16 cm / laminovaná obálka, 520 stran / DC 540,-Kč).

 

TUTO PUBLIKACI SI MŮŽETE OBJEDNAT I

U VAŠICH KNIHKUPCŮ !

 

Informace na Internetu: 

http://www.cadpress.sk/sekty.htm

 

 

*****************************************************

 

Dr. Yang Jwing-ming:  

JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN  

(TAI CHI CHUAN) -  I, II

 

Obsáhlá a podrobná příručka pro adepty praktikující tchaj-ťi (tai chi) a tchaj-ťi čchüan (tai chi chuan), z hlediska zdravotního i jejich aplikace v bojových uměních, včetně cvičení s mečem.

 

( cca 600 fotografií)

 

Viz též

http://www.cadpress.sk/obsah_bojaplikace.htm

http://www.cadpress.sk/pokrocily_jang.htm

 


 

Z POSLEDNÍCH PUBLIKACÍ

   VYDAVATELSTVÍ    

CAD    PRESS:

 

 

Zora Doval: ÁJURVÉDA - Tradiční indická medicína    I, II

Příručka tradiční indické medicíny pro moderního člověka (2 svazky).

   

http://www.cadpress.sk/ajurveda.htm

 

======================================================

Wu-men Chuej-kchaj:

WU-MEN-KUAN (MUMONKAN) neboli Ohrada bez brány

 

http://www.cadpress.sk/mumonkan.htm

 

 

======================================================

BUDDHISMUS A PSYCHOLOGIE       (Antologie)

 

http://www.cadpress.sk/buddhismus_a_psychologie.htm

======================================================

DUCHOVNÍ ASPEKTY LÉČITELSTVÍ   I,   II       (Antologie)

Sborník prací 25 čelných světových odborníků - vědců i léčitelů - zaobírajících se jednotlivými aspekty léčitelského umění z hlediska lékařského, antropologického, filosofického, psychologického i psychiatrického.

 

 

http://www.cadpress.sk/alternativni_medicina.htm

 

 

======================================================

Charles Poncé:  HRA  ČARODĚJŮ - KOŘENY ESOTERICKÝCH UMĚNÍ

Kniha uvádí čtenáře do všeobecných základů esoterních nauk a spojitosti mezi astrologií, kabalou, tarotem, I-ťing, alchymií a jungovskou psychologií.

http://www.cadpress.sk/kabala.htm

======================================================

Guy Casaril:  RABBI ŠIMON BAR JOCHAJ A KABALA

http://www.cadpress.sk/kabala.htm

http://www.cadpress.sk/magie.htm

 

======================================================

L.Grinspoon & J.Bakalar:   MARIHUANA - ZAKÁZANÁ MEDICÍNA

Velmi důležitá a zajímavá kniha zaobírající se seriózně léčebným využitím konopí v historii i současnosti, včetně léčení epilepsie, depresí a rakoviny.

http://www.cadpress.sk/marihuana.htm

 

 

======================================================

Mistr Mantak Chia & Maneewan Chia:

LÉČIVÁ  LÁSKA  -  KULTIVACE ŽENSKÉ SEXUÁLNÍ ENERGIE   I, II

Příručka taoistického mistra obsahující množství návodů a cvičení k nastolení duchovní a tělesné harmonie.

 

http://www.cadpress.sk/sexualita.htm

 

 

======================================================

J.Starkbauer:

VĚČNÉ TABU - EROS A ETOS V NÁBOŽENSKÝCH SYSTÉMECH

http://www.cadpress.sk/vecne_tabu.htm

 

 

======================================================

J.K. U'Fon:

POJEDNÁNÍ O PSYCHOLOGII, NÁBOŽENSTVÍ, MAGII A SEXU

http://www.cadpress.sk/ufon.htm

 

 

======================================================

Dr. Viktor Krupa:

LEGENDY A MÝTY POLYNÉSIE - POLYNÉSKÁ KOSMOGONIE

Fundované dílo z pera předního slovenského odborníka na historii a kulturu Oceánie a ředitele Kabinetu orientalistiky SAV.

http://www.cadpress.sk/polynesie.htm

 

======================================================

ČADO - TAJEMSTVÍ ČAJOVÉHO OBŘADU

http://www.cadpress.sk/cado.htm

 

======================================================

Prof. Michio Kushi:

DUCHOVNÍ CESTA - Průvodce k nekonečné seberealizaci a osvobození

Komplexní úvod do duchovního světa z pera nejvýznamnějšího světového představitele makrobiotiky.

viz

http://www.cadpress.sk/makrobiotika.htm

======================================================

Prof. Michio Kushi:

KÁMEN FILOSOFŮ - Úvod do alchymie, transmutace a Nové vědy

V této studii Kushi vysvětluje prostřednictvím makrobiotických principů, že svět hmoty není pevný a statický, nýbrž naopak dynamický a proměnlivý.

viz

http://www.cadpress.sk/alchymie.htm

======================================================

John Heider:  TAO  VŮDCE  Strategie úspěšného vůdce pro Nový věk

Autor, psycholog a profesor Školy psychiatrie při Menningerově nadaci zde předkládá verzi staročínského spisu Tao-te-ťing adaptovanou pro New Age.

http://www.cadpress.sk/taoismus.htm

 

======================================================

Swami Kuvalayananda a Dr. Vinekar: JÓGOVÁ TERAPIE

http://www.cadpress.sk/joga.htm

nebo

http://www.cadpress.sk/hathajoga.htm

 

======================================================

Mary Burmeister: 

DŽIN-ŠIN-DŽUCU

Tradiční japonská kondiční cvičení

Starověké japonské umění zdravotních a kondičních cvičení, které bylo praktikováno již před 3000 lety.

http://www.cadpress.sk/zazen.htm

 

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming: TAJEMSTVÍ  MLÁDÍ I-III (I-ťin-ťing a Si-suej-ťing)

Kniha obsahuje Spis o proměně svalů a šlach a Spis o očistě mozku a kostní dřeně.

Obsahuje i recepty a popisy cvičení ke zvýšení sexuálních schopností (3 svazky).

 

http://www.cadpress.sk/taichi.htm

http://www.cadpress.sk/tajna_cviceni.htm

 

 

 

======================================================

D.F. Draeger & R.W. Smith: 

ASIJSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ

Unikátní monografie o historii, vývoji a technikách bojových umění ČÍNY, OKINAWY, KOREJE, JAPONSKA, MALAJSIE, INDIE, PAKISTÁNU, BARMY, THAJSKA, FILIPÍN A INDONÉSIE.

http://www.cadpress.sk/budo.htm

 

 

======================================================

ŠAMANISMUS   I- IV         (Antologie)

Ojedinělá antologie do níž přispěly desítky světově proslulých léčitelů, psychologů, antropologů a odborníků na psychotroniku.

 

http://www.cadpress.sk/samanismus.htm

 

 

======================================================

TAO - VÝBOR Z KLASICKÝCH TAOISTICKÝCH SPISŮ

Kniha obsahuje proslulý spis Mistra Lie-c' z 5.stol. př.Kr. a výbor ze spisů taoistických mistrů 7.-15.století.

http://www.cadpress.sk/taoismus.htm

 

======================================================

Eva de Vitray-Meyerovitch:

RÚMÍ A SÚFISMUS - ÚVOD DO ISLÁMSKÉ MYSTIKY

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming: OSM KUSŮ BROKÁTU / Waj-tan čchi-kung

Série cviků k regulování energie čchi (ki). Špičková příručka!

 

info na

http://www.cadpress.sk/brokat.htm

 

doporučujeme též:

http://www.cadpress.sk/bodhidharma.htm

http://www.cadpress.sk/bubishi.htm

http://www.cadpress.sk/taichi.htm

 

 

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming: ČCHI KUNG - Bojová umění a zdraví

Všeobecný nástin principů čchi-kung a jeho historie. 250 fotografií a náčrtků.

 

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming:

ZÁKLADY TCHAJ-ŤI ČCHI-KUNG (TAI CHI CHI KUNG)

http://www.cadpress.sk/taichi.htm

======================================================

Robert Urgela:

TRÉNINK V BOJOVÝCH UMĚNÍCH / Praktický úvod do kung-fu

======================================================

Mistr Lao-c': TAO-TE-ŤING (Kniha o Tao a ctnosti)

 

======================================================

B. Ducourant:

KLÍČE K DOKONALÉMU ŠTĚSTÍ - Taoismus v denním životě

======================================================

Konfucius: HOVORY (Lun-jü)

 

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

======================================================

François Decret: MÁNÍ A TRADICE MANICHEISMU

======================================================

Otmar Doležal: VÍTĚZSTVÍ DUCHA NAD HMOTOU

======================================================

TAJNÁ CVIČENÍ TAOISTICKÝCH MNICHŮ

http://www.cadpress.sk/tajna_cviceni.htm

 

 

======================================================

Podrobnější informace poskytneme na požádání.

======================================================

 

Dr. Yang Jwing-ming:  

POKROČILÝ JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN 

Použití v bojových uměních. Podrobná příručka pro pokročilé adepty.

======================================================

LEGENDY A MÝTY AMERICKÝCH INDIÁNŮ - I

(Legendy a mýty Jihozápadu)

 

První svazek zahrnuje legendy a mýty kmenů Zuňi, Hopi, Navajo a dalších.Na požádání zašleme aktuální nabídku, ceníky a kompletní katalog knih, CD a videokazet!

Podrobné informace získáte i na níže uvedených adresách:

E-Mail:

cad@atlas.cz

cadpress@stonline.sk

cad@atlas.sk

 

Podrobnější informace a kompletní katalog / ceník v elektronické podobě najdete i na našich internetových stránkách !

http://www.cadpress.sk

**********************

Telefon:

0 903 159 404

(2) 6436 9928
(2) 6453 0911

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 


zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE

 

Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !
od r. 2004  jsme schopni průběžně zásobovat knihkupce v celé ČR

Všechny naše publikace by měly být k dostání i v síti knihkupectví firmy
Kanzelsberger
ve všech velkých městech ČR (Brno, Beroun, Č. Budějovice, Hradec Kr., J. Hradec, Kladno, Kroměříž, Liberec, Litoměřice, Ml. Boleslav, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha, Přerov, Rakovník, Strakonice, Teplice, Trutnov, Ústí n.L. a Zlín)

Záleží LEN na kníhkupcoch či požiadované tituly od nás objednajú !

Pokiaľ v niektorej predajni naše publikácie nanájdete - sťažujte si u vedúceho príslušného kníhkupectva (nie u nás), nakoľko je v jeho komptencii naše knižky objednať a my objednávky pre SR vybavujeme okamžite !!!

 

BEST Slovensky vyhladavač

SuperZoznam

Predaj našich kníh v Bratislave:

VSTUP - Buddhisticko-ezoterická predajňa BARDO Bratislava

ZDROJ.cz

Zoznam

 

Nabídka hudebních CD

A.G.E. MUSIC / CAD PRESS
 

CENÍK :
http://web.stonline.sk/cad/cenikcd01.zip

ezoterická , meditační a relaxační hudba,
etnická a duchovní hudba celého světa na CD

Ceník hudebních CD si můžete objednat i e-mailem!

Navštivte

Česko-slovenský virtuální obchodní dům

 Nabídka  knih, cd, dvd  a  videokazet v obchodě

Knihkupectví a EtnoMusic-Shop