Asijská bojová umění a sporty. Knihy o kung-fu, budo, aikido, chi-kung (čchi-kung / qigong),  dim-mak / dimmak, tai-chi-chuan (tchaj-ťi-čchüan / taiji / taichi / taiči), wing-chun, karate, kendo, taekwondo, kobudo, kjúdó (lukostřelba), sebeobraně, džin šin džucu a zenové meditaci (zazen).

C A D___P R E S S
Nejstarší česko-slovenské vydavatelství literatury o asijských bojových uměních, alternativní medicíně, filozofii a náboženství

 

 

NAŠE   NOVINKA

 

 

Bubiši / Bubishi -- Čínské kořeny okinawského kobudo a japonského karate

 

 

 

 

 

klenot literatury o bojových uměních

 

BUBIŠI / BUBISHI

                                               

n e b o l i

BIBLE  KARATE

 

v překladu a s komentářem

PATRICKA  McCARTHYHO

 

 

 

 

Neobyčejná kniha o bojových uměních, z které čerpaly mnohé generace mistrů kung-fu / wu-šu, kobudó i karatedó a jež byla zdrojem  ponaučení mnohých škol bojových umění v Číně, na Okinawě i v Japonsku dávno předtím, než se s asijskými bojovými uměními seznámila Evropa. Není náhodou, že dnes snad prakticky neexistuje seriozní práce o bojových umění,  která by se na spis Bubiši (Bubishi) neodvolávala, resp. z něj nečerpala anebo aspoň necitovala.

 

 

Spis Bubiši  je důležitým kulturním objevem a perlou původních bojových tradic. Upřímně doufám, že i ostatní pocítí stejné nutkání vydat se na takovouto cestu k životní zkušenosti nádherného kulturního dědictví, uchovávaného ve starověkých čínských bojových tradicích.

Li Yudan  (Li Jü-tan)

Zástupce generálního tajemníka Celočínské  atletické  federace

a podpředseda Fučouské asociace bojových umění

 

Tuto knihu vřele doporučuji a doufám, že přinese užitek všem, kdož hledají skutečnou podstatu karatedó.

Richard Kim, Hanši, 9. dan

 

Bubiši  by měla být považována za povinnou četbu pro všechny skutečné milovníky karatedó … měli by ji hlouběji studovat nejen žáci, ale i učitelé bojových umění.

Nagamine Shoshin, Hanši, 10. dan

World Shorin-Ryu Karatedo Federation

 

Neznám nikoho, kdo by věnoval studiu Bubiši  tolik času jako pan McCarthy … jelikož je skutečnou biblí karatedó, její překlad by měl být považován za hlavní a povinnou četbu pro každého skutečného následovníka karatedó.

Konishi Takehiro, Hanši, 9. dan

Shindo Jinen-Ryu Karatedo Ryobukai

 

Vydání spisu Bubiši  …  je skutečným milníkem v historii moderního karatedó. Jde o plod mnohých let pečlivého výzkumu, díky jemuž toto dílo pana Patricka McCarthyho, jednoho z nejpřednějších odborníků na bojová umění, představuje neocenitelný příspěvek k hlubšímu pochopení hodnot karatedó.

Kinjo Hiroshi, Hanši, 9. dan

Zen Nihon Karatedo Rengokai

 

Okolo původu této záhadné, ale pozoruhodné příručky existuje mnoho teorií; avšak zcela jednoznačně si můžeme být jisti, že Bubiši je dokumentem popisujícím mnohé unikátní čínské bojové tradice a s nimi spojené principy.

Hokama Tetsuhiro, Kjóši, 8. dan

International Karatedo Organization

 

 

Z anglického originálu Bubishi. The Bible of Karate, vydaného nakladatelstvím Tuttle Publishing, Boston / Rutland / Tokio v r. 1995, přeložili R. F. Hrabal  a  Mgr. Igor Vakoš.  Grafická úprava a transkripce čínských názvů R. F. Hrabal / editor: R. F. Hrabal.

Copyright  © 1995 by Patrick McCarthy.

Czech Edition Copyright  ©  RI-EL / CAD Press, Bratislava 2005

Vydání první. 

ISBN  80-88969-26-3                    Formát 24x16 cm / váz. / 284 stran

 


Vydalo  nakladatelství

CAD PRESS

cad@atlas.cz * cad@atlas.sk * cad@seznam.cz

 


ukázky z našich dalších publikací:

 

 

ASIJSKÁ
BOJOVÁ UMĚNÍ

Donn F. Draeger
Robert W. Smith

Z anglického originálu Comprehensive Asian Fighting Arts (vyd. Kodansha International Ltd., Tokyo 1980) přeložil PhDr. Boris David.
Autorem kreseb v textu je Sumiko Davies.
(c) Kodansha International Ltd., Tokyo 1969
     ISBN 80-85349-40-X  

 
OBSAH

Čína
Okinawa
Korea
Japonsko
Indie a Pákistán
Barma
Thajsko
Indonésie a Malajsko
Filipíny

Dodatky:
Vybraná literatura
Metody čínských bojových stylů
  Vývoj tchaj-ťi čchüanu

                         
Předmluva


Tato kniha je plodem společného úsilí více jak pěti desetiletí praxe a výzkumu asijských bojových umění. Zahrnuje 11 zemí. I když oba autoři jsou znalci bojových technik všech těchto zemí, rozdělili si práci na knize takto: Donn Draeger odpovídá za Okinawu, Koreu, Japonsko a Filipíny; a Robert Smith za Čínu, Indii, Barmu a Thajsko. Zbývající kapitolu o Malajsii a Indonésii vypracovali společně. Rovněž využili širší specializace. Draeger vypracoval konečnou verzi o systémech používajících zbraně a Smith je autoritou na bojová umění beze zbraně.
Bojová umění jsou tak stará jako člověk sám. Jako prostředek individuální obrany a poražení nepřátel nedosáhla bojová umění v žádné zemi na světě takové dokonalosti jako v Asii. Jejich počátky můžeme spatřovat v loveckých dovednostech prehistorických obyvatel naší planety. Jejich rozvoj však se objevuje, až když se člověk postavil proti člověku. Moderní arzenál zbraní značně zredukoval účinnost a popularitu četných bojových metod, které se převážně udržují již jen ve sportovních disciplínách.
Mnohé aspekty asijských bojových technik se jeví pro západního čtenáře jako zcela nové. Přicházejí jako překvapující objev. A přesto přinejmenším některé jejich prvky se praktikovaly na Západě již před více než 2000 lety. To, co Platon nazýval "Boj bez protivníka" (skiamachia), byla antická forma "stínového boxu". Existovaly rovněž válečné tance nazývané pyrrhichia (jak se utkat s nepřítelem). Oba druhy představují evropský protějšek kata - způsob tréninku, který představuje ústřední část asijského bojového umění. Antičtí, řečtí a římští bojovníci předváděli divákům rozbíjení kamenů. Je to praxe, nad kterou se sice kultivovaní asijští boxeři usmívají, ale nicméně se těší veliké popularitě v celé Asii. Výkřik, vycházející z břicha (japonské ki-ai - "setkání ducha"), se používal i v Řecku, u Římanů, v Irsku a u válečníků celé řady národů. Dokonce i důraz, který asijské bojové systémy kladou na nohy, není ojedinělý. V antickém Římě existovalo cvičení, při kterém bojovník stál na štítu nebo disku a ostatní se snažili jej vytáhnout.
Od období Druhé světové války mnoho západních sociologů studuje řadu aspektů asijské společnosti. Avšak žádná z těchto studií se nezabývala bojovými technikami, ať již se zbraní nebo beze zbraně, a jejich přínosem a tím, jak tyto techniky ovlivňovaly lidi v Asii. Tato práce se snaží vyplnit tuto mezeru. Značná nevyrovnanost literárních pramenů na toto téma vyžadovala, aby autoři spojili tradiční výzkum s osobními setkáními, pozorováním a výzkumem v terénu. Takovýto přístup má své výhody. Jak o tom napsal F.Parkman: "... věrohodnost historické pravdy zahrnuje více než jen výzkum faktů, i když je prováděn trpělivě a svědomitě. Vypravěč musí sám být účastníkem nebo divákem toho, co popisuje". Autoři při vypracovávání osnovy díla o asijských bojových umění, jejich původu, rozvoji, metodách a současném stavu plně dbali toho, co A. Schlesinger nazývá "relevantními kritérii"; také již s ohledem na navršenou kupu materiálů.
   Kniha byla vypracována, aby poskytla spíše přehled asijských bojových technik, než aby detailně popisovala jejich historii anebo se stala příručkou technik. I přes naše snahy se nepodařilo zachovat symetrickou vyváženost. Bylo to způsobeno rozsahem dostupných informací a nikoli tím, že bychom chtěli upřednostňovat některou zemi. Dílo se nesnaží hodnotit nebo vyvyšovat metody jedné země před druhou. Uměním, která se dnes provozují čistě jako sport, např. japonské džúdó a karate či korejské judó, jsme se příliš nevěnovali. Ostatní, jako např. čínské šuaj-ťiao (tradiční zápas) a japonské kendó a sumó, i když se dnes provozují jako sport, mají hluboké kořeny v dávných bojových hodnotách, a to jim dodává hlubší opodstatnění nežli jen čistě sportovní.
Všeobecné historické údaje jsme konzultovali. Některé prameny jsou uvedeny v bibliografii. Nedostatek místa nám však nedovolil uvést všechny prameny. Doplnili jsme však obsažný přehled čínských bojových umění. Je to poprvé, co takový seznam byl uveřejněn, a tak věříme, že pomůže dalším zájemcům o tuto problematiku.
Staré čínské přísloví říká: "Malujeme-li tygra, můžeme namalovat jen kůži, ale nikoliv kosti". Náš cíl byl však daleko vyšší. Chtěli jsme při načrtávání sítě svalů a nervů nejen namalovat kosti, ale i samotný "morek" kostí asijských bojových technik.
Pokud se nám to podařilo, vděčíme za to těm, kteří nám pomáhali. Nikdy bychom nebyli mohli dokončit tuto knihu bez laskavé pomoci přátel z mnoha zemí. To nejsou prázdná slova. Autoři věří, že tato kniha malým dílem odvděčí jejich velkorysou pomoc. Pokud jde o chyby, odpovídají za ně autoři.
 
Chtěli bychom vyjádřit zvláštní díky těmto osobám a institucím za jejich pomoc:
   
Čína: 
  S.K. Chan, Y.W. Chang, Cheng Man-ch'ing, Ch'en P'anling, Peter Ch'en, William Ch'en, Chou Ch'i-ch'un, Chu Chu-fang, Ben Fusaro, Henry Guoh, Hsu Cho-yun, W.C.C. Hu, Hung I-hsiang, Charles Kenn, Victor Kim, Kuo Feng-ch'ih, Rose Li, Li Ying-ang, T.S. Liang, Liao Wu-ch'ang, Liu Chen-huan, Liu Ta, William Paul, Tai Lien, P.S. Tao, Lionel Ts'ao, Wang Shu-chin, Wang Yen-nien, Juan Tao.
Korea:
  H.N. Kim, K.K. Kyung, K.T. Lee, J.W. Park, K.P. Yang.
Okinawa:
  Gordon Warner, Shoshin Nagamine.
Japonsko: 
   I. Akira, S. Fujita, M. Kimura, I. Kuroda, Y. Matsumoto, C. Mitchell, K. Naganuma, M. Nakayama, K. Ogasawara, M. Oimatsu, R. Otake, N. Saito, Y. Shiba, T. Shimizu, K. Tohei, M. Ueshiba, N. Uzawa, Y. Uzawa, G. Warner, K. Watatani, G. Yamaguchi, N. Yasutaka.
Indie: 
  J.C. Goho (Gobar), P.K. Gode, M.A. Hanif, R.N. Mehta, B.J. Sandesara.
Barma:
  Chit Than, Maung Gyi, Pye Thein, Tun Sa.
Thajsko:
  Chua Chakshuraksha.
Malajsie:
  I. Arif, N. Ding, A. Majid.
Filipíny:
  R. Lapena, J. Zaide.
Indonésie:
  Joseph Sing Jou, Tjoa Kheh Kiong, Mohammed Djoemali, Colonel Sunarjo, Dirdjoatmodjo, Ali-habsi, Swetja, Rudi Watulingas, P. Ngr. Ardika, Ida Bagus Oka Dieangkan, Arief Pamuntjak, L.T. Saranga, J. Hutauruk, W. Margono, Rachmad Soeronagoro, Hassan Hubudin, Amir Gunawan, Cheam Gek Chin, Alikusuma, M. Hardi, Dr. Van de Muellen, Jon The Beng, T.H.S. Heiro, Ambo Jetta, Ceram, Joe Devin, Zakaria, Guan Tjai, Sho Bun Seng, Rasul.
Organizace: 
  École Francaise D'Extreme-Orient (Paříž); Chinese Boxing Association (Taipei); Budokan (Tokio); Goju Karate-do Honbu (Tokio); Kodokan Judo Institute (Tokio); Metropolitan Police Combatives School (Tokio); Mizu Inari Shrine (Tokio); Freer Gallery of Art (Washington, D.C.); The Library of Congress (Washington, D.C.).
    


    Róši    Kaisen 


M N I C H
B O J O V N Í K
   

Autobiografie budóky    

Vlastní životopis mistra zenu a učitele bojových umění, představeného zenového kláštera Sen Sho Ji v Cubjacu. Ve své knize popisuje svoji cestu k budó, své zkušenosti, jichž nabyl během 20 let meditačních cvičení a praktické výuky bojových umění, a především pak svoji pouť do Číny a setkání se zdejšími mistry kung-fu (200 stran). Z francouzského rukopisu přeložili  PhDr. A.Konečný a PhDr. M.Starkbauerová.

ISBN 80-85349-36-1

================================================================

Róši Kaisen:
BUDODHARMA neboli POUČENÍ SAMURAJE  

Autor - mistr zenu a učitel budó, žák mistra Dešimaru - zde v šesti kapitolách (Dějiny zenu, Mistr a žák, Dókukodó Mijamoto Musašiho, Praxe zenu...) osvětluje jednak historii vzájemného sepětí zenu a bojových umění, jednak duchovní principy budó. Kniha obsahuje též praktické rady a předpisy pro adepty, jež samurajové a mistři budó odevzdávají svým žákům (Deset kai).
================================================================
Mijamoto Musaši:


KNIHA PĚTI KRUHŮ 

(GO RIN NO ŠO)   

Středověké dílo o cestě meče - kendó, jehož autorem je legendární japonský samuraj, kengo Šingen Musaši No Kami Fudžiwara No Genšin (1548-1645). Tento spis studují jak mistři kendó, tak japonští manažeři, kteří jej považují za příručku podnikatelské strategie. Doplněno o Dokukódó s komentářem Sandokai Sena (180 stran).
================================================================
Robert Urgela:
TRÉNINK V BOJOVÝCH UMĚNÍCH   

Praktický úvod do kung-fu  

Příručka pro vážné zájemce, kteří mají za sebou aspoň základní průpravu v některé formě bojových umění. Kniha je rozdělena do 10 kapitol (Odkaz Jeet Kune Do, Účinná technika, Kondiční trénink, Dynamická tenze, Trénink v přírodě, Sparring, Kopy, Skládání soupeře, Přínos tao a zen do budó), jež jsou doplněny 120 názornými ilustracemi a fotografiemi!

================================================================

TAJNÁ CVIČENÍ TAOISTICKÝCH MNICHŮ  

Příručka vycházející z čínské tradice regulování životní energie čchi. Její obsah tvoří jednak univerzální cvičení, jednak techniky k odstranění konkrétních zdravotních potíží... kniha je doplněna názornými popisy cvičení a masáží.

viz

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

http://taoismus.webpark.sk


  Tomio Hirai   

Z A Z E N

LÉČBA  ZENOVOU  MEDITACÍ  

ISBN 85349-78-7    

Profesor Tomio Hirai je přední autoritou v psychiatrii a vedoucím japonským výzkumným specialistou v oblasti psychofyziologie. Jeho publikace s tematikou zenové meditace vsedě (zazen) a souvislostí s mozkovými vlnami upoutaly pozornost specialistů mnoha zemí. Někteří z nich přišli k němu do Japonska studovat a mnoho z nich využilo metod zen-buddhismu v léčbě neuróz. V současnosti přednáší na katedře psychiatrie tokijské Universitní nemocnice, je profesorem Lékařské fakulty Tokijské univerzity a University Tokyo-Kasei, prezidentem Japonské společnosti pro psychiatrii a neurologii a ředitelem Japonské společnosti pro duševní zdraví.
    Ve své studii se zabývá pozitivním vlivem zenové meditace na tělesné i psychické zdraví - úprava metabolismu, odstranění neuróz, nespavosti atd. 
     

OBSAH
Ovládání / Kontrola těla a mysli / Kontrola dechu  / Ovládání (kontrola) postoje / Zenová meditace vsedě / Meditace vleže / Ovládání těla vestoje / Stabilita mysli / Koncentrace / Přesun pozornosti / Asociační metoda / Meditativní rozjímání /  Vědecký základ metody zazen      

     Podrobnosti viz

http://www.mujweb.cz/www/zazenMistr Takuan Sóhó:  

CESTA ZENU
CESTA MEČE
   

Soubor čtyř nejvýznamnějších spisů proslulého opata kláštera Daitokudži a představitele zenové sekty Rinzai z počátku 17.stol., jež adresoval přátelům samurajům a mistrům šermu ve snaze uvést v soulad učení zenu a kendó (3.vydání).

================================================================
 
    Podrobnosti viz

http://www.mujweb.cz/www/cesta_zenu


 

  NEIL CLAREMON


ZEN
A
LUKOSTŘELBA
   

 LEKCE  MISTRA  LUKOSTŘELBY O DECHU,
DRŽENÍ  TĚLA  A  CESTĚ  INTUICE
 


Z anglického originálu Zen in Motion: Lessons from a Master  Archer on Breath, Posture, and the Path of Intuition, vyd. Inner Traditions International, Ltd., Rochester, Vermont 1991,  přeložil Antonín Konečný. 

ISBN 80-85349-42-6  

OBSAH:  

 Ú V O D - OBLOUK KI
1 PŘÍPRAVA ..
2 UZEMNĚNÍ ..
3 LEKCE CHŮZE ..
4 DIAMANTOVÁ BYTOST
5 DÝCHACÍ NÁVYKY
6 TĚLO JAKO LUK
7 POSTAVENÍ
8 POSTOJ
9 VNITŘNÍ PULZOVÁNÍ
10 STRACH Z PÁDU
11 ROVNOVÁHA
12 INTUITIVNÍ CÍTĚNÍ
13 NEHYBNOST V POHYBU
14 RYCHLOST A NAČASOVÁNÍ
15 VÝKŘIK
16 INTUITIVNÍ LÉČENÍ
17 ZÁVĚR NA ÚSVITU
   

     Podrobnosti viz

    http://www.mujweb.cz/www/Lukostrelba2


 

  Antologie zen-buddhismu:    

 

ZEN  1  

D.T.Suzuki: MALÝ ÚVOD DO ZEN; ČTYŘI ESEJE O ZEN BUDDHISMU & O SMYSLU ČAJOVÉHO OBŘADU / Kakuzo Okakura: KNIHA O ČAJI / L.Hájek: ZEN - UMĚNÍ / P.Miklós: ZEN A UMENIE / E.Herrigel: ZEN A UMĚNÍ LUKOSTŘELBY / D. Hofstadter: MAJSTER MUMON / Mumon Ekai: VRATA BEZ VRAT / T.P. Grigorjeva: PRIRODZENOSŤ AKO METÓDA & ODHALENIE SKRYTÝCH TRADÍCIÍ (375 stran, 45 ilustrací a tabulek).
================================================================

ZEN  2

D.T.Suzuki: VELKÉ OSVOBOZENÍ / B.Merhaut: ZEN V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ / Tsugjimura Koiči: NIC V ZENU / Yoshika Oshima: ZEN - MYSLET JINAK? / S.P.Nestjorkin: DVE KONCEPCIE ČCHAN BUDDHIZMU / Mistr Seng-cchan: ŠIN ŠIN MING / Mistr Dógen: FUKAN-ZAZEN-GI & EIHEI GEN ZENDŽI GOROKU / Shigenori Nagatomo: ANALÝZA DÓGENOVA "ODHOZENÍ TĚLA A MYSLI" / P.Kapleau: DESET OBRAZŮ BUVOLA / Chuej-neng: TRIBUNOVÁ SÚTRA ŠESTÉHO PATRIARCHY / J.Hloucha: HOKUSAI / S.Hubík: ZEN-BUDDHISMUS A NÁBOŽENSKÝ MODERNISMUS / tabulka japonských ekvivalentů čínských jmen a názvů / GLOSÁŘ - 1200 hesel   (365 stran, 200 ilustrací).
================================================================

ZEN  3  

Allan Watts: MÍSTO ÚVODU / M.Novák: KAŽDÝ SÁM SVÝM PÁNEMBOHEM / B.Haines: BÓDHIDHARMA A KARATE / Mistr Takuan: KENDO A ZEN / K.Umeji: TAO V CVIČENÍ / I.Chuya: ZÁZRAČNÁ KOČKA / V.Hrdličková: ZAHRADY Z KAMENŮ, PÍSKU A TICHA / V.Pronnikov: IKEBANA / V.Hilská: JAPONSKÉ HRY NÓ / M.Seami: DAMAŠKOVÝ BUBEN / J.Jánoš: DIVADLO S TRADICÍ 6 STOLETÍ / MASKY DIVADLA NÓ / D.T.Suzuki: HRA DIVADLA NÓ / M.Heidegger: O FILMU, JAPONSKU A DIVADLU NÓ / S.Kurata: DÓ / B.Reyner: KONTEMPLACE A PRÁCE / Róši Morgan: TĚLESNÉ POZICE PRO MEDITACI / C.Zug: NEROZUMOVÁ HÁDANKA - ZENOVÝ KÓAN / S.Volkov: ZEN V KÓREI / Kusan Sunim: DESET OBRAZŮ KROCENÍ BUVOLA / Erich Fromm: ZKUŠENOST X (355 stran, 200 ilustrací).
================================================================

ZEN  4  

Sensei S.Graef: PSYCHOTRONICKÉ JEVY Z POHLEDU ZEN-BUDDHISMU / Róši Aitken: DRAK, KTERÝ NIKDY NESPÍ / Kora & Ohara: MORITOVA TERAPIE / Mistr Mumon: MUMONKAN / Mistr Ikkjú: VRÁNA BEZ ÚST / D.T.Suzuki: INTERPRETACE ZENOVÉ ZKUŠENOSTI / C.Kane: MORITOVA TERAPIE A NAIKON / McDonaldová: EMÓCIE V KONTEXTE CVIČENIA / Róši Morgan: MÍSTO POHLAVNÍHO ŽIVOTA VE VÝCVIKU / Róši Kapleau: ROZHOVOR S RÓŠIM / DESET ETAP KROCENÍ BUVOLA DLE PCHU-MINGA / J.Maraldo: FILOZOFIE ŠIZUTERU UEDY / L. Stryk: MISTR IKKJÚ ...atd. (320 stran).
================================================================

ZEN  5  

Mistr Dešimaru: ZEN A PSYCHOSOMATIKA; I ŠIN DEN ŠIN & KUSEN O STAVU MYSLI PŘI ZAZENU / Jen-čao & Cun-ťiang: LIN-ŤI LU / Sheng-yen: VÝHODY KTERÉ ČLOVĚKU POSKYTUJE ZENOVÁ MEDITACE / Róši Morgan: SÚTRA NESPOČETNÝCH VÝZNAMŮ (Lotosová sútra s komentáři) / GAKU-DÓJÓDŽIN-ŠÚ / MUMONKAN s komentáři róši Aitkena ...atd. (250 stran).

DOTISK 2004!
================================================================  

ZEN   6

(ISBN 80-85349-24-8)

Obsah

Prof. Yoshiro Kiyomara MISTR TAKUAN A CESTA MEČE
PhDr. Yang Jwing-ming BUDDHISTICKÝ A TAOISTICKÝ ČCHI-KUNG ..
Mistr Taisen Dešimaru TEORIE A PRAXE ZENOVÉ FILOSOFIE
Mistr Hsing-yun DVĚ PŘEDNÁŠKY O ČCHANU
Róši Kaisen Krystaszek D Ó Š I N
Mistr Sheng-yen ZENOVÁ MYSL
Mistr Seung-sahn NOSENIE KESY, NOSENIE SVETA
PhDr. The Hung BUDDHISTICKÁ ŠKOLA THIEN
Mistr Chuang-po ZENOVÉ UČENÍ O PŘENOSU MYSLI
Mistr Keizan D E N K Ó R O K U
WU-MEN KUAN (MUMONKAN) 
 

================================================================

Z E N   7

(ISBN 80-85349-45-0)  

OBSAH:

Harada Sekkei róši KAŽDODENNÍ MYSL
Sean Sheehan WAKAN MU
Mistr Šen-chuej TRIBUNOVÉ KÁZÁNÍ
Dr. Kyung-bo Seo MISTR SOSAN ..
Mistr Sheng-yen PÍSEŇ OSVÍCENÍ MISTRA JUNG-ŤIA
Dr. Yang Jwing-ming ŠAOLINSKÝ WAJ-TAN ČCHI-KUNG
John Daido Loori O SOUCITU
Jiří Černega AVALÓKITÉŠVARA
DIAMANTOVÁ SÚTRA
Mistr Chuang-po ZENOVÉ UČENÍ - II. část
WU-MEN KUAN (MUMONKAN) ..
Ján Starkbauer ZENOVÁ A CHASIDSKÁ SKÚSENOSŤ
Richard von Sturmer RILKE A ZEN
Dale Riepe ZEN A VĚDECKÉ NAZÍRÁNÍ
Alan Watts ZÁVAŽNOST ORIENTÁLNÍ FILOSOFIE

================================================================
Z E N   8

(ISBN 80-85349-58-2)  

Obsah:  

Daisetz T. Suzuki:  ZEN  A  JAPONSKÁ  KULTURA

Mistr  Sheng-yen: DŮVOD, PROČ JSEM ČCHANOVÝM MNICHEM

Harada Sekkei róši:     KAŽDODENNÍ  MYSL

Jiří  Černega:  CESTA DO PEKLA JE LEMOVÁNA BÓDHISATTVY

Marián Chrasta:   ZEN  JE  NÁBOŽENSTVO  PRÁZDNOTY

Róši Jiyu-Kennett:   V  PROUDU  OSVÍCENÍ

Bhikšu Khantipálo:  NEW  AGE  Z  HLEDISKA  BUDDHISMU

Bhikšu Khantipálo:  SBLIŽOVÁNÍ  NÁBOŽENSTVÍ  

WU-MEN KUAN  (MUMONKAN)                   

 

 

Informace na internetu:

http://www.mujweb.cz/www/knihy_o_buddhismu

    


      Dr. YANG JWING-MING    

ZÁKLADY
TAI-CHI   CHI-KUNG
    

TCHAJ-ŤI ČCHI-KUNG
PRO ZDRAVÍ A BOJOVÁ UMĚNÍ
      

Z anglického originálu The Essence of Tai Chi Chi Kung - Health and Martial Arts (Yang's Martial Arts Association (YMAA), Jamaica Plain, Massachusetts, 1994) přeložil Václav Liška (Komise bojových umění).   ISBN 80-85349-48-5  

O B S A H    

VŠEOBECNÝ ÚVOD
1-1. Úvod
1-2. Definice čchi a čchi-kungu
1-3. Krátká historie čchi-kungu
1-4. Kategorie čchi-kungu
1-5. Krátká historie tchaj-ťi čchüanu
1-6. Teorie čchi-kungu
1-7. Všeobecné koncepty cvičení čchi-kungu
1-8. Tchaj-ťi čchüan a čchi-kung
1-9. Jak používat tuto knihu
KOŘEN TCHAJ-ŤI ČCHÜANU - JIN A JANG
2-1. Koncept Jin a Jang, Kchan a Li
2-2. Jin a Jang v tchaj-ťi čchüanu
TCHAJ-ŤI ČCHI-KUNG
3-1. Všeobecné cvičební koncepty
3-2. Základní cvičební principy
3-3. Zahřívací čchi-kung
3-4. Nehybný tchaj-ťi čchi-kung
Nej-tan - meditace vsedě
Waj-tan - meditace vestoje
3-5. Pohybový tchaj-ťi čchi-kung
I.   Prvotní soubor
II.  Navíjecí soubor
III. Houpavý soubor
Kapitola  4.   ZÁVĚR
Dodatek   A.    
Rejstřík čínských pojmů
Dodatek   B.    
Autorova transkripce čínských pojmů    

 

 

O  AUTOROVI

Dr. Yang Jwing-Ming (čti: Jang Ťün-min) se narodil v r. 1946 na Tchaj-wanu. V 15 letech se začal učit wu-šu (kung-fu) u šaolinského mistra stylu Bílého Jeřába (oddíl paj-che) Ccheng Ťin-caoa. Za 13 let svých studií u mistra Cchenga se stal dr. Yang odborníkem v metodě Bílého Jeřába pro obranu a útok, což zahrnuje jak použití holých rukou, tak různých zbraní jako jsou šavle, hůl, kopí, trojzubec a dvě krátké tyče. U stejného mistra studoval také styl Bílého Jeřába, oddíl čchin-na, masáž a léčbu bylinami. Ve věku 16 let začal studovat Jangův styl tchaj-ťi-čchüan u mistra Kao Tchao. Po studiu u mistra Kao Tchao pokračoval dr. Yang ve studiu a výzkumu tchaj-ťi-čchüanu pod vedením několika mistrů v Tchaj-peji. Získal kvalifikaci učitele tchaj-ťi.
Když bylo Yangovi 18 let, vstoupil do koleje Tamkang v Tchaj-peji [institut Tan-ťiang], aby tam studoval fyziku. Za pobytu na koleji začal studovat šaolinskou Dlouhou Pěst (čchang-čchüan) u mistra Li Mao-čchinga v klubu Kuo-šu koleje Tamkang (1964-1968) a nakonec se stal pomocným instruktorem u mistra Li. V r.1971 získal titul bakaláře na tchajwanské Národní universitě a pak sloužil u vojenského letectva. Za této služby dr. Yang vyučoval fyziku a zároveň také wu-šu na akademii čínského letectva. Po propuštění z armády se v r. 1972 vrátil na kolej Tamkang, kde vyučoval fyziku a pokračoval i ve výcviku pod vedením Mistra Li. Li Mao-čching jej učil severnímu stylu wu-šu, který zahrnuje jak techniky beze zbraní (zejména kopání), tak použití četných zbraní.
Dr. Yang se zabývá více než 20 let čínským wu-šu (kung-fu). Z toho 13 let zasvětil výcviku šaolinského stylu Bílého Jeřába (paj-che), šaolinské Dlouhé Pěsti (čchang-čchüan) a tchaj-ťi-čchüan. Dr. Yang má za sebou 16 let praxe s vyučováním: 7 let na Tchaj-wanu, 5 let na Purdue University, 2 roky v Houstonu a 2 roky v Bostonu, Massachusetts. 

Podrobnosti viz

http://www.mujweb.cz/www/Taichi_a_chikung


 
Yang Jwing-ming   

JANGŮV STYL
TCHAJ-ŤI-ČCHÜAN 
 
(TAI CHI CHUAN)
I     

Z anglického originálu Yang Style Tai Chi Chuan (Unique Publications, Inc., Hollywood, 1982) přeložili Václav Liška a F.R. Hrabal.

ISBN 80-85349-06-X  

PŘEDMLUVA

Tato kniha se pokouší přemostit mezeru mezi teorií a praxí, tak, aby čtenář mohl vidět tchaj-ťi-čchüan, zvláště Jangův styl, v jeho kompletní podobě. Může být tudíž používána jak začátečníkem, který se zajímá o zahájení praxe bojového tchaj-ťi jako seriozní disciplíny, tak i osobou, která se zajímá o tchaj-ťi pouze jako o nenásilnou formu zdravotních cvičení.
Kromě načrtnutí bojových a zdravotních teorií na pozadí Jangova stylu tchaj-ťi-čchüanu, bude tato kniha obsahovat také mnoho dalších, zvláštních prvků. Za prvé bude předvedena Jangova tradiční sestava holých rukou, ve své celistvosti a se správnými dechovými intervaly. Abychom ukázali Jangův styl tchaj-ťi-čchüanu v jeho nejúplnější podobě, je krajně důležité ukázat formu holých rukou bez vypuštění jakýchkoliv částí. V současnosti mnoho instruktorů tchaj-ťi vymýšlí zkrácené a zjednodušené verze, které jsou sice snazší k osvojení, ale nepodporují prospěšné aspekty tchaj-ťi, protože zkrácená sestava neposkytuje dostatek času a pohybu pro úplné procvičení a uvolnění. Původní sestava byla vymyšlena, aby obsahovala dostatek forem k usnadnění správného cvičení; proto je její úplná podoba důležitá. Navíc, redukováním sestavy jsou vyloučeny důležité bojové techniky. Přestože Jangova původní sestava holých rukou je relativně dlouhá, tato kniha poskytne důkladná vysvětlení s mnoha obrázky přechodných forem.
Za druhé, bude ukázáno praktické použití každé formy z pohledu bojového účelu tchaj-ťi holých rukou. Bojový aspekt bude dále rozšířen o předvedení a vysvětlení teorie a technik krajně důležitého cvičení Přetlačování rukama (tchuej-šou). Dalším krokem pro dosažení bojové použitelnosti bude předvedení a vysvětlení bojové sestavy tchaj-ťi dvou mužů. Závěrem pojednání o bojových sestavách tato kniha ukáže plný rozsah všech bojových technik holých rukou Jangova tchaj-ťi-čchüanu.
Za třetí, tato kniha uvede i známou a elegantní sestavu tchaj-ťi s mečem s úzkou čepelí. Jako ostatní aspekty témat této knihy, budou vysvětleny i bojové a zdravotní aspekty tchaj-ťi s mečem. Ačkoliv zvládnutí tchaj-ťi s mečem ve skutečném souboji je jedním z největších výkonů v čínských bojových uměních, jehož zvládnutí si vyžaduje roky praxe, je důležité zaznamenat toto vysoké umění pro budoucí generace.
Čtvrtým prvkem této knihy je samotný Jangův styl tchaj-ťi-čchüanu. Jangův systém je jedním z nejpopulárnějších na světě. Nízké postoje, velké formy a praktické bojové techniky činí Jangův styl jedním z nejkrásnějších, ale i nejsmrtelnějších bojových umění na světě.
S rostoucím zájmem o tchaj-ťi-čchüan se vyskytlo mnoho změn v jeho tradičních formách a představách. Ačkoliv změna nemusí být nezbytně negativní, není životně důležité rozhojňovat aspekty, které byly formulovány a vyzkoušeny staletími zkušeností, bádání a cvičení. Tím, že je kniha zakotvena v tradiční praxi, je formován základ pro další bádání, které začíná od principů, které byly v průběhu staletí shledány hodnotnými.    

OBSAH    

Předmluva

Kapitola 1 - Všeobecný úvod
Pozadí tchaj-ťi
Historie Jangova stylu tchaj-ťi-čchüanu
Postavení tchaj-ťi 
 Kapitola 2 - Principy tchaj-ťi-čchüanu
Čchi a oběh čchi
Tchaj-ťi-čchüan a oběh čchi
Meditace
Dýchání
Meditace a oběh čchi
Mechanismus meditace
Bojová použití tchaj-ťi
Bojové koncepty tchaj-ťi
Síla tchaj-ťi  
 

Kapitola 3 - Tchaj-ťi-čchüan holých rukou
Základní cvičení
Formy rukou
Střehy
Základní cvičení - nehybná
Základní pohybová cvičení
Sestava tchaj-ťi holých ruku
Přetlačování rukama
Bojová sestava tchaj-ťi holých rukou 
 

Kapitola 4 - Tchaj-ťi s mečem s úzkou čepelí  

Kapitola 5 - Závěr  

    

Podrobnosti viz

http://www.mujweb.cz/www/Taichi_a_chikung

 


Dr. Yang Jwing-ming 


Č C H I - K U N G
PRO
ZDRAVÍ A BOJOVÁ UMĚNÍ   

Z anglického originálu CHI KUNG. Health and Martial Arts (4. vydání; YMAA, Jamaica Plain 1990) přeložil MUDr. Albert Rohan. .

ISBN: 80-85349-34-5
 

O B S A H   

Kapitola 1: ÚVOD
1-1 Všeobecný úvod
1-2 Historický přehled
1-3 Obecné principy
1-4 Oblíbené způsoby výuky čchi-kungu
   

Kapitola 2: WAJ-TAN
2-1 Úvod
2-2 Teorie waj-tanu
2-3 Ta-moův I-ŤIN-ŤING
2-4 Jiná cvičení waj-tan
    Kapitola 3: NEJ-TAN
3-1 Úvod
3-2 Principy nej-tanu
3-3 Praxe nej-tanu
3-4 Jak zlepšit Čchi a její pohyb
3-5 Masáž a cvičení po meditaci
   

Kapitola 4: ČCHI-KUNG A ZDRAVÍ
4-1 Úvod
4-2 Čínská diagnostika
4-3 Akupunktura
4-4 Masáž a tření
4-5 Různá cvičení čchi-kung
   

Kapitola 5: POUŽITÍ BOJOVÝCH UMĚNÍ

5-1 Úvod
5-2 Tlak na dutiny
5-3 Uzavření žíly a zastavení dechu
5-4 "Kryt zlatým zvonem" neboli "Železná košile"
   

Kapitola 6: ZÁVĚR   Dodatek A: Čínské básně
A-1 Lu Jouova báseň o Ta-moovi
A-2 TCHAJ-SI-ŤING
Dodatek B: Transliterace čínských výrazů 
          

Podrobnosti viz

http://www.mujweb.cz/www/taichi_a_chikung


  Dr. Yang Jwing-ming  

TAJEMSTVÍ  MLÁDÍ  

ČCHI-KUNG MĚNÍCÍ SVALY/ŠLACHY
A OČIŠŤUJÍCÍ DŘEŇ/MOZEK
 
I-III 

Z anglického originálu MUSCLE/TENDON CHANGING AND MARROW/BRAIN WASHING CHI KUNG - THE SECRET OF YOUTH   (Yang's Martial Arts Association (YMAA), Jamaica Plain, Massachusetts 1989) přeložil Václav Liška.
ISBN 80-85349-69-8 
 

Obsah:  

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ KONCEPTY ..
Kapitola 1. -  Úvod
1-1. Hodnota tradice
1-2. Co je to I-ťin ťing a Si-suej ťing?
1-3. Jak I-ťin ťing a Si-suej ťing ovlivnily čínskou kulturu
1-4. Význam I-ťin ťingu a Si-suej ťingu v dnešním světě
1-5. Jak přistupovat k této knize
1-6. O této knize
Kapitola 2. - Historický přehled
2-1. Před Ta-moem
2-2. Ta-mo, I-ťin ťing a Si-suej ťing
2-3. Po Ta-moovi
2-4. Příběhy
Kapitola 3. -  Buddhistický a taoistický čchi-kung
3-1. Buddhistický a taoistický čchi-kung
3-2. Rozdíl mezi buddhistickým a taoistickým čchi-kungem
3-3. Dva hlavní styly taoistického čchi-kungu
Kapitola 4.  - Kchan a Li
4-1. Co je Kchan a Li
4-2. Kchan a Li v moderní vědě
4-4. Kchan a Li v I-ťin ťingu a Si-suej ťingu
  

ČÁST DRUHÁ

SVALY/ŠLACHY MĚNÍCÍ ČCHI-KUNG (I-ťin ťing)
Kapitola 5.  - Teorie a principy
5-1. Úvod
5-2. Obecné koncepty ze starých dokumentů
5-3. Účely, výhody a nevýhody
5-4. Waj-tanový a nej-tanový I-ťin ťing
5-5. Waj-tan čuang a nej-tan čuang
5-6. Železná košile a Pokrývka zlatého zvonu
5-7. Tréninková teorie
5-8. Jiné záležitosti
 

OBSAH DRUHÉHO SVAZKU

Kapitola 6.  - Trénink I-ťin ťing čchi-kungu
6-1. Důležitá cvičební pravidla
6-2. Kdo může cvičit?
6-3. Klíče ke cvičení
6-4. Kdy cvičit
6-5. Trénink waj-tanového I-ťin ťingu
6-6. Trénink nej-tanového I-ťin ťingu
6-7. Cvičební pravidla I-ťin ťingu
6-8. Ostatní úvahy
6-9. Závěr
 

ČÁST TŘETÍ

DŘEŇ/MOZEK OČIŠŤUJÍCÍ ČCHI-KUNG (Si-suej ťing)
Kapitola 7.  - Teorie a principy
7-1. Úvod
7-2. Osm cév a Si-suej ťing čchi-kung
7-3. Teorie
7-4. Tréninkové koncepty
7-5. Waj-tanový a nej-tanový Si-suej ťing
 

OBSAH TŘETÍHO SVAZKU

Kapitola 8.  - Trénink Si-suej ťing čchi-kungu
8-1. Úvod
8-2. Kdo je způsobilý cvičit?
8-3. Básně
8-4. Očišťování Podstaty a její přetváření v čchi  (lien ťing chua čchi)
8-5. Čistění čchi a její přetváření na šen (lien  čchi chua šen)
8-6. Mytí dřeně a překonání vlasů (si-suej fa mao)
8-7. Přečistění šenu a Návrat do nicoty (lien šen fan sü)
8-8. Drcení nicoty (fen suej sü-kchung)
 

ČÁST ČTVRTÁ - OTÁZKY A ZÁVĚR
Kapitola 9.  - Otázka
Kapitola 10.  - Závěr
   

DODATEK  A. Bylinné předpisy pro trénink I-ťin ťingu a  Si-suej ťingu
DODATEK  B.
  Rejstřík čínských pojmů
DODATEK  C.
  Překlad čínských pojmů   
  

 

Podrobnosti viz

http://www.mujweb.cz/www/Taichi_a_chikung


  Dr. Yang Jwing-ming


OSM  KUSŮ  BROKÁTU
(Pa-tuan-ťin)  

Soubor cvičení waj-tan čchi-kung

Waidan Qigong
pro zlepšení a udržení zdraví   

Z anglického originálu The Eight Pieces of Brocade (Ba Duann Gin). A Wai Dan Chi Kung Exercise Set for Improving and Maintaining Health. (Yang's Martial Arts Association (YMAA), Jamaica Plain, Massachusetts, 1988) přeložili Zdeněk Kučera a Václav Liška (Komise bojových umění Č. Budějovice).

ISBN 80-85349-41-8

OBSAH
Kapitola 1. VŠEOBECNÝ ÚVOD
1-1. Úvod
1-2. Vysvětlení Čchi a čchi-kungu
1-3. Historie čchi-kungu
1-4. Historie Osmi kusů brokátu
1-5. Teorie čchi-kungu a cvičebních kategorií
1-6. Trénink čchi-kungu
1-7. Jak používat tuto knihu 

Kapitola 2. TEORIE TRÉNINKU ČCHI-KUNG
2-1. Úvod
2-2. Tři poklady - Ťing, Čchi a Šen
2-3. Teorie čchi-kungu 

Kapitola 3. OSM KUSŮ BROKÁTU VSEDĚ
Kapitola 4. OSM KUSŮ BROKÁTU VSTOJE
Kapitola 5. ZÁVĚR
Dodatečný překlad čínských pojmů   
 

 
Tato příručka začne v prvních dvou kapitolách krátkým uvedením historie čchi-kungu a základní teorie. Třetí a čtvrtá kapitola v tomto díle uvede soubory Osmi kusů brokátu sezení a stání.  Osm kusů brokátu je pouze jedním z mnoha zdravotních cvičení čchi-kung, která budou uvedena v pozdějším díle "Čchi-kung pro zdraví a bojová umění". 

Podrobnosti viz

http://www.mujweb.cz/sport/brokat

 


knihy vydává

C A D   P R E S S

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství religionistické, náboženské a ezoterické literatury a knih o léčitelství, orientální medicíně a bojových uměních


Pokud se zajímáte o léčitelství, zdravotní cvičení, orientální medicínu, asijská bojová umění a filozofii, a máte zájem o seriozní literaturu na tato témata, doporučujeme Vám navštívit následující internetové web-stránky:

 

http://web.stonline.sk/cad

http://cad.webpark.sk

http://www.mujweb.cz/www/Sexualita

http://www.mujweb.cz/www/Medicina_a_lecitelstvi

http://www.mujweb.cz/www/Makrobiotika_a_vegetarianstvi

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

http://www.mujweb.cz/www/ITING

http://www.mujweb.cz/www/ZEN_BUDDHISMUS_A_KUNG_FU

  

Tituly z naší edice Budo:

 

 

Obsáhlá a podrobná příručka jak pro adepty praktikující tchaj-ťi (taiji / tai chi) a tchaj-ťi čchüan (taijiquan / tai chi chuan), tak pro vážné zájemce o čínskou historii a bojová umění, resp. o dějiny a techniky válečných umění všeobecně.  Pojednává o zbraních používaných čínskými válečníky v bitvách během posledních 3 000 let (od dynastie Šang po dynastii Čching), stejně jako o zbraních vytvořených k individuální sebeobraně, resp. v rámci rozličných škol kung-fu. Obsahuje okolo 350 ilustrací – vyobrazení zbraní.

Autor, jenž je presidentem Jangovy akademie bojových umění (YMAA) v Bostonu, čerpá převážně z historických čínských spisů a klasických příruček, které nebyly nikdy přeloženy do evropských jazyků!

Přeloženo z anglického originálu Ancient Chinese Weapons – A Martial Artist’s Guide (Yang's Martial Arts Association / YMAA), Jamaica Plain, Massachusetts, 1999)

Edice BUDO / ISBN 80-88969-04-2

cca 200 stran / okolo 350 ilustrací

 

Informace na internetu:

http://www.mujweb.cz/www/zbrane

================================================================

 

 

Vladimír Kopinič & Ladislav Klementis:

GOJU RYU

KARATE  KATA

1

 

 

Metodická příručka z pera dvou významných slovenských karatistů a trenérů, držitelů 7. danu –  Vladimíra KOPINIČE (předního průkopníka karate v Československu a spoluautora pravidel soutěží a terminologie karate) a Senseie Ladislava KLEMENTISE (jednoho ze zakladatelů Světové konfederace karate, reprezentačního trenéra a nejvýznamnějšího žáka okinawského mistra Shihana Takeji Ogawy, 8.dan.)

 

Odborná revize textu:  Doc. PhDr. Miroslav Ďurech, CSc. a MUDr. Ľudovít Divinec, 6. dan.

První svazek série, obsahující 2 základní kata - Saifa a Seienchin. Všechna cvičení jsou podrobně znázorněna na 400 fotografiích.

(140 str. velký formát - A4, tvrdá vazba / lamino)

ISBN   80-88969-06-9

            info na Internetu:    http://www.mujweb.cz/sport/karatekata

 

TENTO TITUL JE DISTRIBUOVÁN POUZE V ČESKÉ REPUBLICE !

================================================================

Dr. Yang Jwing-ming:  

TEORIE A BOJOVÁ SÍLA TCHAJ-ŤI

( POKROČILÝ JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN  I, II )

 

2 svazky

Podrobnější informace a obsah najdete na adrese:

http://www.mujweb/sport/taichichuan
 

================================================================

 

NAŠE

N O V I N K Y

 

 

 

Z. Krajčovič:

TAEKWONDO

 

Jediná příručka taekwondo na česko-slovenském knižním trhu po 12 letech

ČESKÉ VYDÁNÍ

ISBN   80-88969-19-0

240 stran / 800 názorných ilustrací
(fotografie, pérovky a diagramy)
vyšlo 28. 8. 2004

podrobnosti a ukázky na adrese
http://mujweb.cz/www/abc.taekwondo

 

 

 


B. & R. Balner:

ČCHIN-NA / QINNA

Techniky zneškodnění protivníka úchopy, pákami a údery na vitální body

 

Podrobná příručka pro vážné zájemce o bojová umění - čchi-kung / qigong, dim-mak a wu-šu / wu-šu,

vhodná i pro policejní složky a bezpečnostní služby

(cca 160 str., ilustrace: fotografie a anatomické kresby)

 

 

 

ISBN   80-88969-07-7

 

Podrobnosti na internetu:

http://www.mujweb.cz/www/sebeobrana

http://sebaobrana.webpark.sk

http://www.webpark.sk/sebaobrana

====================================================

 

Zdenko Reguli

 

A I K I D Ó

PRŮVODCE PRO ŽÁKY I UČITELE

 

 

Předkládaná kniha Zdenka Reguliho je jednou z mála – ne-li jedinou na trhu „budo literatury“ – v takovém rozsahu a zaměření. Lze předpokládat, že oprávněně vzbudí nejen zájem u široké cvičící veřejnosti, ale po teoretické stránce může posloužit i jako studijní materiál začínajícím trenérům a cvičitelům.
Kniha má jasné a logické členění. Je rozdělená na teoretickou, didakticko-teoretickou a didaktickou část, která je velmi vhodně doplňovaná názornými fotografiemi. V teoretické části nás autor obeznamuje se základními mezníky historie, etiky, myšlení, principů a komunikace.
Těžiskovou se jeví didaktická část, kde autor podrobně vysvětluje svoje pojetí předvádění jednotlivých základních technik. Tato část je zpracovaná precizním způsobem.

220 stran / 450 fotografií, náčrtky a tabulky / ISBN   80-88969-08-5

 

Podrobnosti na internetu:

http://mujweb.cz/zdravi/aikido

http://aikidocad.webpark.sk

 

================================================

B. & R. Balner:

TAJEMSTVÍ AKUPUNKTURNÍCH BODŮ

 

Praktická příručka pro lékaře, léčitele a vážné zájemce o akupunkturu, akupresuru, moxu, šiacu a čínské masáže a bojová umění (čchi-kung / qigong, dim-mak, tchaj-ťi-čchüan / taijiquan, wu-šu / wushu), obsahuje podrobné návody léčebného využití jednotlivých akupunkturních bodů; 60 nejdůležitějších bodů je zpracováno velmi podrobně v samostatných sekcích.

(Váz., 360 str., formát 24x16 cm, okolo 130 ilustrací a tabulek)

 

Podrobnosti na internetu:

http://mojweb.sk/akupunktura2

http://www.mujweb.cz/www/akupunktura

 

ISBN   80-88969-05-0

================================================================

 

B. & R. Balner:

 

POKROČILÉ TECHNIKY ČCHIN-NA / QINNA

Techniky zneškodnění protivníka úchopy, pákami a údery na vitální body

(cca 160 str., ilustrace: fotografie a anatomické kresby)

 

© RI-EL / CAD Press, Bratislava 2003

ISBN   80-88969-11-5

 


 

Leoš Kotlár

 

WING CHUN KUNG FU

(Metodická příručka)

 

Čínské mění sebeobrany a efektivního boje v podání Leoše Kotlára – zakladatele Wing Chun Klubu Havířov a šéftrenéra klubu Sport Moravia a jeho nejlepších instruktorů, kteří demonstrují techniky: Kateřiny Kajzarové (trojnásobná mistryně světa v softstyle / sestavy kung fu) a Petra Venery (dvojnásobný mistr světa a Evropy v softstyle / sestavy kung fu).

Stručný úvod do historie, principů a metodika výcviku Wing Chun kung fu, jehož vznik se datuje zhruba do druhé poloviny 17. století.

 

122 str., okolo 230 fotografií

 

ISBN   80-88969-12-3

http://mujweb.cz/www/wingchun

 


Tomáš Jeřábek & Pavel Krupka

CAPOEIRA ACHÉ

neboli

CESTA ZLATÉ RYBKY

Příručka brazilského bojového umění Capoeira Aché – syntéza tance a tradičních bojových umění. Principy, techniky a tréninkový systém.

 

Capoeira Aché je originální bojové umění založené na pohybu těla bez hranic. Je inspirováno afro-brazilskou capoeirou, její etnickou hudbou, tancem a specifickým způsobem boje.  Hledá inspiraci i v čínském kung-fu, japonském karate a aikido. Netradiční pojetí knihy přináší mnoho neobvyklých a inspirujících pohledů na svět bojového umění. Zabývá se především cvičením jednotlivce.

 

Cca 120 str., Kniha obsahuje 88 základních technik a 288 ilustrací / pérovek

ISBN   80-88969-13-1

Podrobnosti na internetu:

http://mujweb.cz/sport/capoeiraache

http://mujweb.cz/zdravi/capoeira

 
CAD PRESS

Richard F. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dúbravka

 

Telefon:

6436 9928

Mobil:

0903 159 404

 

Telefon z ČR: 00421 903 159 404


 

Objednávky a žádosti o informace zasílejte na naše adresy:

cad@atlas.cz

cad@atlas.sk

důležité zprávy posílejte v kopii i na druhou adresu !

=======================================

 

Informace o naší nabídce videokazet najdete na adrese

http://web.stonline.sk/cad/kazety.htm

 

 

KOMPLETNÍ KATALOG

KNIH O BOJOVÝCH UMĚNÍCH, TRÉNINKOVÝCH PŘÍRUČEK
a
VÝCVIKOVÝCH VIDEOKAZET
pro všechna bojová umění, sebeobranu a zdravotní cvičení je na adrese

http://web.stonline.sk/cad/budo_katalog.zip

 

____________________________________
na požádání zašleme v elektronické podobě


kontaktní e-mail

 

 


 

CAD PRESS

Distribuujeme i

knihy a výukové videokazety

firmy

TEMPLE

a vydavatelství

BUDO INTERNATIONAL PUBLICATIONS

na požádání zašleme naše kompletní katalogy

 

 pro slovenské zákazníky zprostředkováváme s minimální marží  a v rozumné dodací době, závislé jen na striktním splnění závazků zahraničních partnerů , dodávky výstroje a výzbroje od renomovaných firem

 

 Kamikaze,   Karategi,   Hayashi,   Piran,   Ippon Shop,   Samurai,   Budosport,   Repliky   atd.

 

kvalitní i špičková česká i zahraniční kimona, doplňky oděvů, cvičné i plně funkční zbraně, chrániče, tréninkové makety

  aktuální   n o v i n k y   v  naší  nabídce

  http://www.cadpress.sk/novinky.htm 

 

   NAŠE    NOVINKA  

 

 

 

ISBN   978-80-88969-57-0

( slovenské vydání )

Viazaná kniha, 1 040 str., plnofarebná tlač, formát 24x16,5 cm.

Odborná monografia / učebnica pre VŠ na ktorej se podielalo 30 popredných českých a slovenských odborníkov, vedcov z oblasti výživy, medicíny, biologie aj ďalších oborov.

 

 

 

  OBSAH / ANOTACE  KNIHY :


 

 

Objednávky:

objednavky@cadpress.sk


 

KOMPLETNÍ KATALOG / CENÍK  (knihy, vhs, cd, dvd |  KNIHY - BOJOVÁ UMĚNÍ  |  VIDEOKAZETY TEMPLE  |  ZBRANĚ  |  VIDEOKAZETY ZAHRANIČNÍ  |  Hudební CD - Ceník | ETNO-MUSIC a RELAXAČNÍ HUDBA | PŘÍRODNÍ LÉČIVA, VITAMÍNY a DOPLŇKY ZDRAVÉ VÝŽIVY

 

  Hledej  v  internetové  prodejně:

 

   Najdete nás i na Facebooku: 

http://www.facebook.com/cadpress

   pokud shledáte naše zaměření blízkým Vašim zájmům,

uvítáme pokud nás doporučíte také svým známým! 

 

      N  a  š  e    

  N o v i n k y 

 

 

 

                      http://www.cadpress.cz/

            

                              e-Shop

 Počítadlo funguje od 1.6. 2000

Aktualizace   21.   9.  2011