Brazilské bojové / taneční umění capoeira - tréningová příručka

 

CAPOEIRA  ACHÉ

 

 

CESTA 


ZLATÉ RYBKY


Tomáš Jeřábek  &  Pavel Krupka

 

 

novinka vydavatelství

C A D   PRESS

Richard F. HRABAL
Luda Zúbka 23 / P.P. 5 - Pošta 42

SK-844 05 Bratislava 42 - Dubravka

Telefon: 6436 9928
mobil: 0903 159 404

 

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

Internet:

http://web.stonline.sk/cad
http://budo.webpark.sk
http://www.mujweb.cz/www/CADPRESS

E-Mail:
cadpress@stonline.sk
cad@atlas.cz
cad@atlas.sk

aktuální informace a katalog knih a videokazet zasíláme v elektronické podobě na požádání !

 

 

CO TO JE CAPOEIRA ?

Historie capoeiry

Africko-brazilské bojové mění které v Brazílii vyvinuli černí otroci, kteří do Jižní Ameriky dorazili před více než 400 lety (od r. 1500 bylo do Brazílie násilně odvlečeno 3,5 miliónu původních afrických obyvatel). Vícero slov z terminologie Capoeiry je odvozených z afrických jazyků a některé rituály, jako např. ngolo kmene Mucope, lze považovat za předchůdce tohoto brazilského bojového umění. (Řada bojových umění velmi podobných Capoeiře vznikla i v jiných částech Jižní Ameriky. Např. na Martiniku existuje sport zvaný l´agya , na Kubě zase maní, oba zahrnují akrobacii a předstíraný souboj za rytmu hudby. Na Trinidadu je zase známý boj s holemi, zvaný kalinda, neuvěřitelně podobný brazilské maculele, tanci, jenž se učí každý capoeirista.)

Capoeira vznikla uvnitř komunit uprchlých otroků v džunglích, zvaných quilombos („skrytá místa“) kde se začínají formovat jakési „gerilové“ skupiny. Jejich členové přepadali plantáže a vesnice, unášeli ženy a kradli potraviny. Plantážníci a úřady proti nim často pořádali výpravy. Capoeira se tedy zrodila jako forma neozbrojeného boje právě v průběhu těchto konfliktů mezi otrokáři a jejich žoldáky a neozbrojenými otroky, kteří si postupně vytvořili rozsáhlý systém boje beze zbraně díky jemuž se dokázali bez těžko dosažitelných zbraní obejít a stávali se postrachem svých někdejších bílých pánů. (Prvá zmínka o capoeiře jako sportu, resp. bojovém umění, je datovaná do roku 1770 a objevuje se v novinových článcích Manuela do Macedom.) Vyvrcholením byl úplný zákaz capoeiry v 18.stol. Tak, jako v případě jiných zakázaných bojových umění, se capoeira praktikovala i nadále, ovšem pod rouškou tance, elegantních pohybů a akrobacie. Jiná verze zase další vývoj capoeiry interpretuje jako způsob vzájemného vyrovnávání účtů mezi otroky pod maskou tance, aby tak souboj utajili před pánem, který zakázal otrokům mezi sebou bojovat.

Po roce 1808 brazilské úřady zakázaly nejen capoeiru jakožto bojový sport, ale dokonce i její taneční formu. V roku 1809 byla založena Guarda Real de Polícia, královská policie, která se zasloužila o to, že byli capoeiristi v Brazílii tvrdě pronásledovaní, a nebýt několika málo venkovských oblastí (hlavně v Bahii), kde Capoeira dokázala přežít, dnes už by jsme capoeiru znali jen z doslechu…

V období let 1809 až 1889 probíhaly zuřivé boje mezi policií a capoeiristy v ulicích Rio de Janeira, Salvadoru a Recife. V této atmosféře dosud neozbrojený capoeirista bere do ruky břitvu a začíná se jí bránit před policí. Tam, kde předtím zanechával své protivníky v bezvědomí, ale neporaněné, se najednou začínají objevovat jejich mrtvoly s proříznutými hrdly. Dodnes je břitva považována za zbraň nejúžeji spjatou s capoeirou.

V r. 1927 založil Mestre Bimba (Manoel dos Reis Machado) první Akademii Capoeiry, školu capoeiry jako bojového umění pod názvem Centro de Cultura Física e Capoeira Regional. Bimbův príklad rychle následoval Mestre Pastinha a capoeira se pomalu začala přesouvat do tělocvičen a škol, i když zůstávala stále přítomná i v ulicích měst jako forma národního folklóru. V roku 1953 po zhlédnutí prezentace akademie Mestre Bimbu, vyhlásil tehdejší brazilský prezident, Getulio Vargas, capoeiru za „jediný skutečný národní sport“.

Přes pohnutou historii však v roce 1972 Brazílie konečně povýšila capoeiru na národní bojové umění a stanovila pro ní jednotná pravidla. Po mnoha desetiletích se tak capoeira v Brazílii opět těší mimořádné popularitě.

 

Principy

Jedním z charakteristických aspektů capoeiry je, že namísto série statických postojů, z kterých jsou inicializované kopy a údery (přístup běžný u většiny asijských bojových umění), existuje v capoeiře  dynamická pohybová základna, zvaná ginga. Samotný pojem je odvozený z portugalského gingar, což v překladu znamená „kolíbat se ze strany na stranu“. Tento pohyb je to prvé, co se začátečníci na tréninku učí, čím se každému hráči od začátku vštěpuje nejdůležitější pravidlo Capoeiry - zůstat stále v pohybu. Ginga slouží jednak na zmatení protivníka, zároveň z ní začínají všechny útoky a únikové manévry.

Kopy a podmety jsou v capoeiře nejdůležitějšími ofenzivními technikami. Vyhýbání, úskoky, pády a jiné únikové techniky jsou daleko více zdůrazňovány než klasické kryty a bloky. Ruce slouží v capoeiře jako pomocný a rezervní kryt a především se používají jako podpůrný orgán při akrobacii a pohybu na zemi. V capoeiře se smějí dotýkat země pouze ruce, nohy a hlava. Právě proto jsou bojovníci oblečeni v bílém, aby na jejich těle bylo vidět každé místo, kterým se dotkli země. Základním kamenem capoeiry je ginga. Je to opakovaný pohyb nohou. Její dokonalé zvládnutí je neodmyslitelnou součástí capoeiry, protože z ní vycházejí všechny pohyby, kopy a přemety a posléze se do ní opět vracejí. Stálý pohyb totiž nejen maskuje Vaše záměry, ale zároveň soupeřovi ztěžuje zásah. Dalším nezbytným prvkem při výuce capoeiry je zvládnutí kopů a podmetů. Kopy jsou převážně kruhové. Provádějí se ve všech možných polohách a to i například při stoji na hlavě či na jedné ruce. Poslední a neodmyslitelnou součástí jsou akrobatické prvky. Mezi ně patří celá škála pohybů přes hvězdy, piruety až po salta a přemety. V současné době jsou nejpoužívanější dva základní styly capoeiry a to Regional a Angola.
 

Fyzická hra zachytává jen jednu třetinu toho, co pojem Capoeira obsahuje. Hudba a zpěv jsou dva neodmyslitelné aspekty, bez nichž by samotná hra byla jen bezduchých kopáním do vzduchu. Hráči získávají energii potřebnou pro svoje výkony od osob v rode, které zpěvem a potleskem povzbuzují a burcují oba soupeře. .....

 

Tomáš Jeřábek  &  Pavel Krupka

 

CESTA

ZLATÉ RYBKY

 

CAPOEIRA  ACHÉ

 

 

Copyright © Tomáš Jeřábek  &  Pavel Krupka 2003

Copyright © RI-EL / CAD Press 2003

 

ISBN   80-88969-13-1

 


 
O b s a h
 
 
Předmluva
Úvod
Techniky
   Vnitřní energie v technikách
   Vystupňování technik
Rozcvičení
Ginga
Tréninkové přístupy
   Systém tréninku
Koordinace pohybu
Rovnováha
Zvyšování kvality
   Bez doteku
   Taneční principy
Roda a Jogo
Sestavy
Zavrhování a výběr technik
 
 
 
Technická část

 

Všeobecné zásady provádění technik
Techniky
Přední kop
Vnější kop
Vnitřní kop
Přední úhyb
Zadní úhyb
Negativa
Podřep
Stoj na hlavě
Stoj na rukou
Hvězda
Pohyb v negativě
Kotoul letmo
Přemetový poskok
Vzklopka
Rondat
Kop z otočky s tělem nahoře
Kop z otočky s tělem dole
Hvězda přes jednu ruku
Podmet zadní
Hvězda křížená
Hvězda přes loket
Podmet přední
Kop obloukový
Kop obloukový s přetočením
Přemet vpřed
Kop boční
Kop boční z otočky
Kop boční ve výskoku
Kop ve výskoku snožmo
Kop ve výskoku do rozštěpu
Kop přední s poskokem
Kop přední ve výskoku
Kop vnitřní ve výskoku
Kop vnější ve výskoku
Zadní kop trčením
Zadní kop obloukový
Kop kolenem vpřed
Kop kolenem obloukový z boku
Combo
Vrtulník 1
Vrtulník 2
Root
Godo
Kop zadní trčením s tělem dole
Kop přední z podřepu
Beduín 1
Beduín 2
Nadu
Toka
Kop křížený
Fries na ruce
Fries na rukou
Fries na lokti
Fries na hlavě
Dvojité Nadu
Rybička
Velryba
Negativa Angola
Salto vpřed
Kop přední s mostem
Vertikal
Eddy 1
Přemet vzad
Air
Twister
Eddy 2
Eddy 3
Fries na rukou snožmo
S-Dobrado
Salto vzad
Točení na hlavě
Peyot
Bumerang
Martelo
Tarantule
Arab
Cros
Cros Angola
Údery, kryty, úhyby
Cestování
Zlatá rybka

 

U k á z k y

z

knížky

 

knihu si můžete objednat jednoduše e-mailem

 

Naši kompletní nabídku videokazet k výcviku capoeiry
(a všech dalších bojových uměních a výcviku sebeobrany pro adepty bojových umění i policii a bezpečnostní služby
- stovky titulů v češtině, slovenštině, angličtině a němčině)

NAJDETE NA STRÁNCE

http://web.stonline.sk/cad/kazety.htm

a

http://budo.webpark.sk/kazety_cizi.htm

anebo si je můžete objednat na adrese

cad@atlas.cz / cad@atlas.sk

 

 

Další novinky našeho vydavatelství

TAJEMSTVÍ AKUPUNKTURNÍCH  BODŮ

Praktická příručka pro vážné zájemce o akupunkturu, akupresuru, moxu, šiacu / shiatsu a čínské masáže a bojová umění

(čchi-kung / qigong, dim-mak, tchaj-ťi-čchüan / taijiquan, wu-šu / wushu),

obsahuje i podrobné návody léčebného využití jednotlivých akupunkturních bodů;

60 nejdůležitějších bodů je zpracováno velmi podrobně v samostatných sekcích.

(Váz., 360 str., formát 24x16 cm, okolo 130 ilustrací a tabulek)

Podrobné informace na adrese:

http://mojweb.sk/akupunktura2

nebo

http://www.mujweb.cz/www/akupunktura


B. & R. Balner

ČCHIN-NA / QINNA

Techniky zneškodnění protivníka úchopy, pákami a údery na vitální body

Podrobná příručka pro vážné zájemce,

vhodná i pro policejní složky, speciální jednotky a bezpečnostní služby.

Součástí úvodní kapitoly jsou i cvičení pro rozvoj vnitřní energie a koncentrace, včetně kompletní Ta-moovy sestavy

(cca 160 str., ilustrace: fotografie a anatomické kresby)

VIZ

http://www.mujweb.cz/www/sebeobrana

http://mojweb.sk/sebaobrana

http://www.webpark.sk/sebaobrana


A I K I D O

PRŮVODCE PRO ŽÁKY I UČITELE

Fundovaná praktická příručka pro začátečníky i pokročilé

220 stran / 450 fotografií, náčrtky a tabulky

ISBN   80-88969-08-5

Předkládaná kniha Zdenka Reguliho je jednou z mála – ne-li jedinou na trhu „budo literatury“ – v takovém rozsahu a zaměření. Lze předpokládat, že oprávněně vzbudí nejen zájem u široké cvičící veřejnosti, ale po teoretické stránce může posloužit i jako studijní materiál začínajícím trenérům a cvičitelům.
Kniha má jasné a logické členění. Je rozdělená na teoretickou, didakticko-teoretickou a didaktickou část, která je velmi vhodně doplňovaná názornými fotografiemi. V teoretické části nás autor obeznamuje se základními mezníky historie, etiky, myšlení, principů a komunikace.
Těžiskovou se jeví didaktická část, kde autor podrobně vysvětluje svoje pojetí předvádění jednotlivých základních technik. Tato část je zpracovaná precizním způsobem.

Podrobnosti na internetu:

http://mojweb.sk/aikido

http://mujweb.cz/zdravi/aikido

http://aikidocad.webpark.sk

 


Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !


Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !
od 1.5. 2004 jsme schopni průběžně zásobovat knihkupce v celé ČR

Všechny naše publikace by měly být k dostání i v síti knihkupectví firmy
Kanzelsberger
ve všech velkých městech ČR (Brno, Beroun, Č. Budějovice, Hradec Kr., J. Hradec, Kladno, Kroměříž, Liberec, Litoměřice, Ml. Boleslav, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha, Přerov, Rakovník, Strakonice, Teplice, Trutnov, Ústí n.L. a Zlín)

Záleží LEN na kníhkupcoch či požiadované tituly od nás objednajú !

Pokiaľ v niektorej predajni naše publikácie nanájdete - sťažujte si u vedúceho príslušného kníhkupectva (nie u nás), nakoľko je v jeho komptencii naše knižky objednať a my objednávky pre SR vybavujeme okamžite !!!

 

 

K N I H Y

z edic

SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY,
MEDICA
a
B U D O

v y d á v á
25 let

CAD PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství ezoterické a religionistické literatury a knih o asijských bojových uměních, orientální medicíně a léčitelství

(založeno 1980)


ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA, ANTROPOLOGIE, ASIE, BOJOVÁ UMĚNÍ, BUDDHISMUS, BUDO, ČCHAN, ČCHI-KUNG, ČÍNA, DUCHOVNÍ NAUKY, ESOTERIKA, ETNOGRAFIE, FILOZOFIE, HINDIUSMUS, CHI-KUNG, INDIE, ISLÁM, JÓGA, KABALA, KOSMOGONIE, KŘESŤANSTVÍ, KUNG-FU, LÉČITELSTVÍ, LEGENDY A MÝTY, LITERATURA, MAGIE, MEDITACE, MYSTIKA, MYTOLOGIE, NÁBOŽENSTVÍ, ORIENT, PARAPSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE, PSYCHOTRONIKA, RELIGIONISTIKA, SPIRITUALITA, SÚFISMUS, ŠAMANISMUS, TAI-CHI CHUAN, TAO, TERAPIE, TIBET, ZEN


CAD PRESS

F.R. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dúbravka

Telefon:

(02) 6436 9928

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

http://web.stonline.sk/cad

http://cad.webpark.sk

http://mojweb.sk/cad

http://www.mujweb.cz/www/CADPRESS

 

další tituly na téma bojových umění:

http://www.mujweb/sport/taichichuan

http://mujweb.cz/www/wingchun

nebo
http://mojweb.sk/taichichuan

 

 


Informace o naší kompletní nabídce videokazet najdete na adrese

http://web.stonline.sk/cad/kazety.htm

 

 

KOMPLETNÍ KATALOG

KNIH O BOJOVÝCH UMĚNÍCH, TRÉNINKOVÝCH PŘÍRUČEK
a
VÝCVIKOVÝCH VIDEOKAZET
pro všechna bojová umění, sebeobranu a zdravotní cvičení je na adrese

http://web.stonline.sk/cad/budo_katalog.zip

 

 

Na požádání Vám kdykoli zašleme náš kompletní katalog a ceník v elektronické podobě!

Uvítáme další zájemce, potenciální autory z řad trenérů bojových umění,
kteří by měli zájem spolupracovat s námi na vydávání dalších
příruček bojových umění i praktické sebeobrany.

 

E-Mail:

cadpress@stonline.sk

cad@atlas.cz

cad@atlas.sk

 

důležité zprávy posílejte v kopii i na druhou adresu !

 


Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE

 

Na požádání Vám kdykoli zašleme náš kompletní katalog a ceník v elektronické podobě!

 

 

 

 

Počítadlo
Počitadlo funguje od 30. 03. 2003