DHARMAGAIA 

Soubor esejů o buddhismu a ekologii

 

Sestavil Allan Hunt Badiner

 

 

vydalo nakladatelství

C A D   PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství religionistické, náboženské a ezoterické literatury a knih o léčitelství, orientální medicíně a bojových uměních

 

F. R. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dubravka

 

http://web.stonline.sk/cad

http://cad.webpark.sk

http://www.mujweb.cz/www/CADPRESS

http://www.mujweb.cz/www/Aktualni_nabidka

 

E-Mail:

cadpress@stonline.sk

cad@atlas.cz

*****************************************************

Z anglického originálu

Dharma Gaia, A Harvest of Essays

in Buddhism and Ecology,

vyd. Parallax Press, Berkeley,California 1990

přeložili PhDr. Antonín Konečný a Martin Solotruk

 

 


DHARMA GAIA - ESEJE O BUDDHISMU A EKOLOGII

je kniha která původně vyšla při příležitosti DNE ZEMĚ 1990. Jedná se o jednoznačně výjimečnou publikaci na jejímž vzniku se podílelo několik desítek světově proslulých vědců, filosofů, ekologických a mírových aktivistů, náboženských představitelů a umělců, a v zahraničí je pojmem.

Mj. do ní přispěl i ALLEN GINSBERG (jeden z nejvýznamnějších světových básníků a představitel beat generation), J.S. DALAJLÁMA, Prof.R.ABRAHAM (California University), Prof. PADMASIRI DE SILVA (děkan filozofické a psychologické fakulty Srílanské university), JOAN HALIFAX (antropoložka, profesorka Kolumbijské a Harvardské university), KEN JONES (představitel waleské Strany zelených), SULAK SIVARAKSA (předseda Asijského kulturního fóra), JEREMY HAYWARDS (kandidát věd z jaderné fyziky University of Cambridge a odborník v oblasti molekulární biologie na MIT), VIJALI (malířka, zabývající se studiem šamanismu)... a další.

Jelikož se jedná o první publikaci tohoto druhu v ČR/SR, v níž se prolínají aspekty ekologické, etické a spirituální - v souladu se současnými trendy ve světovém ekologickém hnutí - uvítali bychom, kdybyste se Vy anebo Vaši přátelé a kolegové chtěli angažovat v propagaci této výjimečné publikace (která by se mohla stát m.j. taktéž podnětem k zájmu o ekologii mezi lidmi, pro něž není běžná racionálně-ekologická argumentace buď srozumitelná anebo přijatelná!). Uvítali bychom, kdybyste byli ochotni napomoci šíření této publikace ať již otištěním výňatků anebo zprostředkováním anotací a recenzí v ekologických i duchovních časopisech a bulletinech v ČR a SR...

Kromě mnoha dalších duchovně orientovaných titulů jsme vydali i publikaci

CHRÁNIT VŠE ŽIVÉ - VEGETARIÁNSTVÍ Z HLEDISKA BUDDHISMU !

 

**********************************

DHARMA GAIA

ESEJE O BUDDHISMU A EKOLOGII

 

 

 

DALAJLAMA

PŘEDMLUVA

Naše Matka Země nám říká, abychom se chovali lépe. Všude kolem se množí známky toho, že příroda má své meze. Kromě toho krize životního prostředí, která je stále na postupu, zahrnuje všechno lidstvo, hranice mezi státy ztrácejí význam.

Pokud si ve své vlastní mysli vypěstujeme dobro a ohleduplnost, naše činnost přirozeným způsobem přestane ohrožovat život na Zemi. Ochranou přírodního prostředí a zastavením úpadku naší planety dáme také najevo úctu k lidskému potomstvu Země - naším příštím generacím - stejně jako k přirozenému právu všech živých bytostí na život na Zemi. Jestliže pečujeme o přírodu, může být bohatá, štědrá a nevyčerpatelná.

Důležité je, abychom odpustili pustošení v minulosti a pochopili, že bylo způsobeno nevědomostí. Zároveň bychom měli z etického hlediska prozkoumat, jaký jsme zdědili svět, zač jsme odpovědní a co zanecháme příštím generacím.

Hluboce doufám, že nalezneme řešení, která přestanou stavět proti sobě zázraky vědy a techniky a současnou tragédii hladovění lidstva a vyhubení forem života.

Máme odpovědnost i schopnost chránit životní prostředí Země - její zvířata, rostliny, hmyz, dokonce i mikroorganizmy. Jestliže je mají znát příští generace tak, jako je známe my, musíme jednat teď. Pracujme všichni spolu, abychom uchránili a uchovali náš svět.

**********************************

 

O B S A H

 

Předmluva

JEHO SVATOST DALAJLAMA

 

Úvod

ALLAN HUNT BADINER

 

 I. ZELENÝ BUDDHISMUS

 

Setkání Buddhy s bohyní

RICK FIELDS

 

Rané buddhistické názory na přírodu

CHATSUMARN KABILSINGH

 

Buddhistická environmentální etika

PADMASIRI DE SILVA

 

Třetí tělo: buddhismus, šamanismus a hlubinná ekologie

JOAN HALIFAX

 

Orfismus: starověké kořeny zeleného buddhismu

RALPH ABRAHAM

 

 II. ZMĚNĚNÉ ZPŮSOBY VNÍMÁNÍ

 

Zezelenění já

JOANNA MACY

 

Ekologie a zážitek posvátnosti

JEREMY HAYWARD

 

Perceptuální důsledky Gaie

DAVID ABRAM

 

Důvěrný pohled

PETER LEVITT

 

 

 III. ZÁŽITEK ROZŠÍŘENÍ MYSLI

 

Skála Tělo Strom Větev

NINA WISE

 

Oblázek a příboj

MARTIN PITT

 

Zenová praxe a smysl pro místo

DOUG CODIGA

 

Udělejme místo přírodě

SUZANNE HEAD

 

Dharma zvířat

MOBI HO

 

Sattva: osvícení pro rostliny a stromy

WILLIAM LAFLEUR

 

 

 IV. VZNIKÁ SANGHA

 

Buddhismus Gaie

ELIZABETH ROGERS

 

Ekocentrická sangha

BILL DEVALL

 

Ženy a ekocentrizmus

CARLA DEICKE

 

Opravdový rozvoj

SULAK SIVARAKSA

 

Reinterpretace buddhistické ekonomiky

STEPHEN BATCHELOR

 

Ztratit své vlastní světlo

KEN JONES

 

 

 V. MEDITACE O ZEMI

JAKO O CÍTÍCÍ BYTOSTI

 

Modlitba za velkou rodinu

GARRY SNYDER

 

Gáthy Země

THICH NHAT HANH

 

Haiku a ekologická katastrofa

PATRICIA DONEGAN

 

Čtyři meditace

DEENA METZGER

 

Ať meditace rozkolébá základní kameny

ALLEN GINSBERG

 

 VI. VOLÁNÍ PO ČINU

 

Poslední strom

THICH NHAT HANH

 

Probuď mrtvého

JOHN SEED

 

Správné živobytí pro západního buddhistu

ROBERT AITKEN

 

Na Zem

CHRISTOPHER REED

 

Rozhlasová sútra ochránce lesů

GARY SNYDER

 

*****************************

AUTOŘI PŘÍSPĚVKŮ:

 

RALPH ABRAHAM

Je profesorem matematiky na Kalifornské univerzitě v Santa Cruz. Učil i na univerzitách v Berkeley, Columbii a Princetonu, a hostoval v Amsterodamu, Paříži, Warwicku, Barceloně a Bazileji. Je autorem LINEAR AND MULTILINEAR ALGEBRA [Lineární a multilineární algebra], FOUNDATIONS OF MECHANICS [Základy mechaniky] spolu s J. E. Marsdenem, DYNAMICS, THE GEOMETRY OF BEHAVIOR [Dynamika, geometrie chování] spolu s C. D. Shawem, a v současné době píše knihu CHAOS, GAIA, EROS: THE ORPHIC TRINITY IN MYTH AND SCIENCE [Chaos, Gaia, Eros: orfická trojice v mytologii a ve vědě].

 

DAVID ABRAM

je přírodovědec, spisovatel a kouzelník - manipulátor. Své práce publikuje v ekologických časopisech. Pracuje na doktorské disertatci z filozofie a píše knihu o splynutí fenomenologie a ekologie. Žije v Pruchas v Novém Mexiku.

 

BOBBY NEEL ADAMS

je hlavní fotograf publikací RE/SEARCH. Ilustroval několik knih, přispívá do VILLAGE VOICE, VANITY FAIR, INTERVIEW, SCIENTIFIC AMERICAN, ART FORUM, PARKETT a Ur. V r. 1989 měl samostatnou výstavu v San Franciscu. Žije se třemi kočkami, Weegee, Spikem a Travisem.

 

ROBERT AITKEN

je zakladatel Diamantové sanghy v Honolulu, kde žije se svou ženou Anne. Obdržel dharmu a titul "róši" od róšiho Jamadu Kouna v r. 1974. Je autorem A ZEN WAVE [Zenová vlna], TAKING THE PATH OF ZEN [Vykročení na cestu zenu], a THE MIND OF CLOVER: ESSAYS IN ZEN BUDDHIST ETHICS [Mysl jetele: eseje o zenbuddhistické etice], jakož i právě vycházejících titulú, THE DRAGON WHO NEVER SLEEPS: ADVENTURES IN ZEN BUDDHIST PRACTICE [Drak, který nespí: dobrodružství zenbuddhistické praxe] a GATELESS BARRIER [Brána bez brány].

 

STEPHEN BATCHELOR

je spisovatel, překladatel a učitel, který žije se svojí ženou Martine v buddhistickém společenství v Devonu (Anglie). Jako mnich studoval buddhistické učení a tibetštinu v Indii, a zenový buddhismus v Koreji. Přeložil mnoho knih z tibetštiny a napsal ALONE WITH OTHERS: AN EXISTENTIONAL APPROACH TO BUDDHISM [Sám s ostatními: existenciální přístup k buddhismu], THE TIBET GUIDE [Průvodce po Tibetu] a THE FAITH TO DOUBT: GLIMPSES OF BUDDHIST UNCERTAINITY [Víra v pochybování: záblesky buddhistické neurčitosti].

 

ALLAN HUNT BADINER

je novinář a vydavatel, jehož práce vycházejí v různých časopisech. Je činný v Rainforest Action Network [Akční síť dešťového pralesa] a v Jatan, podobné organizaci v Japonsku. Studoval buddhistickou meditaci a dharmu v poustevně Rockhill na Srí Lance a s ctihodným Dr. Havanpolou Ratanasarou v Los Angeles. V současnosti je žákem Thich Nhat Hanha a žije se svojí ženou Marion v Big Sur (Kalifornie).

 

DOUGLAS CODIGA

je členem Diamantové sanghy v Honolulu na Havaji. Žil v Keňi a v Kjótu, procestoval Tibet, Nepál a severní Indii na kole, a psal o bioregionalismu. V současnosti si dokončuje doktorát z religionistiky na Havajské univerzitě a slouží ve výboru Buddhistického mírového společenství.

 

PADMASIRI DE SILVA

je profesor buddhismu a děkan filozofické a psychologické fakulty Srílanské univerzity v Kolombu. Je autorem mnoha knih a článků, včetně THE SEARCH FOR BUDDHIST ECONOMICS [Hledání buddhistické ekonomiky].

 

CARLA DEICKE

dostala stipendium korunního prince Akihita a studovala na Rjúkoku Daigaku v Kjótu. V současnosti si dokončuje na Havajské univerzitě doktorát ze srovnávací filozofie s důrazem na environmentální etiku. Aktivně se účastní lokální ekologické politiky a zpracovávání takových problémů, jako je vliv rozvoje a průmyslu v Thajsku.

 

BIL DEVALL

intenzivně psal o environmentálním hnutí a hlubinné ekologii. Je autorem knihy SIMPLE IN MEANS, RICH IN ENDS [Jednoduché prostředky, bohaté výsledky] a spoluautorem DEEP ECOLOGY: LIVING AS IF NATURE MATTERED [Hlubinná ekologie: žít jako by záleželo na přírodě]. Svůj esej věnoval matce, Marii Culp Devall, která milovala kalifornskou flóru. Bill aktivně pracoval v Sierra Clubu a jiných environmentálních skupinách v uplynulých 20 letech. Žije v Arcatě, Kalifornie.

 

PATRICIA DONEGAN

je básnířka, která napsala m.j. BONE POEMS (Mini-cantos) [Básně kosti] a Without Warning [Bez výstrahy]. Intenzivně studovala haiku v Japonsku, pracovala na programu fakulty poezie Institutu Naropa a nedávno působila jako asistentka na Kalifornském institutu integrálních studií v San Franciscu.

 

RICK FIELDS

je autorem HOW THE SWANS CAME TO THE LAKE: A NARRATIVE HISTORY OF BUDDHISM IN AMERICA [Jak přišly labutě do jezera: vyprávění o dějinách buddhismu v Americe]; CHOP WOOD, CARRY WATER [Štípej dříví, nos vodu]; TAKING REFUGE IN L. A.:LIFE IN A VIETNAMESE BUDDHIST TEMPLE [Hledání útočiště v L. A.: Život ve vietnamském buddhistickém chrámu] a THE WARRIOR'S DANCE [Válečný tanec]. Vydával pět let VAJRADHATU SUN. Žije v Boulderu (Colorado) se svojí kočkou Mouserinnana.

 

ALLEN GINSBERG

byl jeden z nejvýznamnějších představitelů moderní americké poezie, tzv. Beat-generation, zakladatel oddělení poezie na Institutu Naropa a učitel na Brooklyn College. Jeho sebrané spisy - Collected Poems 1947-1980 - vydal Harper & Row v r. 1985. (V r.1968 byl v Praze zvolen králem Majálesu a poté vyhoštěn úřady z Československa, kde kolovaly jeho básně ve formě samizdatu - v tisících rukopisných a strojopisných kopií.) Zemřel v r. 1997.

 

JOAN HALIFAX

je autorka, učitelka, antropoložka a zakladatelka nadace Ojai. Pracovala jako výzkumná asistentka u Josepha Campbella a učila na Kolumbijské univerzitě, Nové škole sociálního výzkumu a na Harvardské univerzitě. Napsala m.j. SHAMANIC VOICES [Šamanské hlasy] a SHAMAN, THE WOUNDED HEALER [Šaman, raněný léčitel]. Spolu se Stanislavem Grofem napsala THE HUMAN ENCOUNTER WITH DEATH [Setkání člověka se smrtí]. V nejbližší době jí má vyjít THE THIRD BODY - BUDDHISM, SHAMANISM AND DEEP ECOLOGY [Třetí tělo - buddhismus, šamanismus a hlubinná ekologie]. Je členkou řádu Tiep Hien.

 

JEREMY HAYWARDS

získal kandidaturu věd z jaderné fyziky na univerzitě v Cambridgi a prováděl výzkum v molekulární biologii na MIT a na Tuftsově lékařské škole. Je autorem PERCEIVING ORDINARY MAGIC [Všímejte si obyčejné magie] a SHIFTING WORLDS CHANGING MINDS [Hroutící se světy, měnící se mysli]. Intenzivně přednášel o buddhismu a jeho vztahu k západní vědě. Je viceprezidentem Institutu Naropa a vydavatelem Knihovny nové vědy ve vydavatelství Shambhala.

 

SUZANNE HEAD

je informační úřednicí v Akční síti dešťového pralesa v San Franciscu, a spolu s Robertem Heinzmanem vydala LESSONS OF THE RAINFOREST [Ponaučení z dešťového pralesa]. Dlouhodobě studuje tibetský buddhismus a učí zásady a praxi bojových umění.

 

MOBI HO

je profesionální povídkářka a překladatelka. Přeložila několik knih Thich Nhat Hanha, včetně THE MIRACLE OF MINDFULNESS [Zázrak bdělosti], THE MOON BAMBOO [Měsíční bambus] a OLD PATH WHITE CLOUDS: WALKING IN THE FOOTSTEPS OF THE BUDDHA [Stará stezka bílé oblaky: Cesta ve stopách Buddhy] (v tisku). Mobi žije v San Antoniu (Texas).

 

KEN JONES

je adept zenového buddhismu, zakladatel Buddhistického mírového společenství v Británii a aktivní člen Strany zelených ve Walesu. Je autorem THE SOCIAL FACE OF BUDDHISM [Sociální aspekt buddhismu], a v současnosti píše knihu o zelené politice.

 

CHATSUMARN KABILSINGH

je hlavní thajskou specialistkou v projektu "Buddhistické vnímání přírody", učí náboženství a filozofii na univerzitě Thammasat v Bangkoku. Je autorkou STUDY OF BUDDHIST NUNS: MONASTIC RULES [Studie o buddhistických mniškách: klášterní předpisy], a velkého množství populárních a odborných článků o buddhismu, stejně jako thajského překladu LOTOSOVÉ SÚTRY.

 

WILLIAM LAFLEUR

je profesorem orientalistiky na Pennsylvánské univerzitě a autorem knih BUDDHISM: A CULTURAL PERSPECTIVE [Buddhismus: kulturní perspektiva] a THE KARMA OF WORDS: BUDDHISM IN THE LITERARY ARTS IN MEDIEVAL JAPAN [Karma slov: buddhismus v literatuře středověkého Japonska]. Jeho zájem o buddhismus a ekologii začal na konci 70. let studiemi o středověké japonské poezii Saigjóa. V současnosti pracuje na knize o buddhismu a potratech v Japonsku. William žije ve Philadelphii se svou ženou Mariko a dcerkou Kiyomi.

 

MICHELE LAPORTE

je ilustrátorkou, grafičkou a studentkou tibetského buddhismu. Po pobytu v Amsterodamu se nedávno vrátila domů do Brooklynu v New Yorku. Její vášní je abstraktní malba na různých mediích.

 

PETER LEVITT

je básník a překladatel, oceněný r. 1989 literární cenou Lannanovy nadace. Je žákem róši Jakusho Kwonga v zenovém centru Sonoma Mountain. Žije v Malibu (Kalifornie).

 

KENT LOVELACE

litograf, je mezinárodně uznávaný umělec, jehož práce jsou v mnoha soukromých a veřejných sbírkách. Je majitelem vydavatelství Stone Press v Seattle, kam chodí umělci z celého světa, aby svá díla převedli do litografie.

 

JOANNA MACY

je profesorkou filozofie a náboženství na Kalifornském institutu integrálních studií. Cestuje po světě a vede workshopy o problémech míru a životního prostředí. Je autorkou knih DESPAIR AND EMPOWERMENT IN THE NUCLEAR AGE [Zoufalství a síla v nukleárním věku], DHARMA AND DEVELOPMENT [Dharma a vývoj], kroniky svépomocného hnutí Sarvodaya na Srí Lance, a spoluatorka knihy THINKING LIKE A MOUNTAIN: TOWARD A COUNCIL OF ALL BEINGS [Myslet jako hora: K radě všech bytostí]. Joanna žije se svým manželem Franem Macym v Berkeley (Kalifornie).

 

MICHELE BENZAMIN MASUDA

je malířka a ilustrátorka. Učí meditaci a bojová umění meče a štětce. Žije se svým manželem Christopherem Reedem ve Venice (Kalifornie).

 

DEENA METZGER

je autorkou knih WHAT DINAH THOUGHT [Co si myslí Dinah], LOOKING FOR THE FACES OF GOD [Hledání Božích tváří], TREE [Strom] a THE WOMAN WHO SLEPT WITH MEN TO TAKE THE WAR OUT OF THEM [Žena, která spala s muži, aby je vyléčila z války]. Žije v Topanga (Kalifornie).

 

THICH NHAT HANH

byl vedoucím mírové delegace vietnamských buddhistů v Paříži během vietnamské války. Je zenbuddhistický mnich, mírový aktivista a básník, autor knih BEING PEACE [Mír v sobě], THE MIRACLE OF MINDFULNESS [Zázrak bdělosti], THE HEART OF UNDERSTANDING [Srdce porozumění] a 75 dalších knih. V současnosti žije v exilu v jihovýchodní Francii, kde vede malé společenství aktivistů a meditujících.

 

MAYUMI ODA

je mezinárodně uznávanou umělkyní. Měla mnoho samostatných výstav v Japonsku a v USA, a její práce jsou ve stálých expozicích Muzea moderního umění v New Yorku, Muzea krásných umění v Bostonu a Kongresové knihovny. Narodila se v Japonsku, teď žije a pracuje poblíž zenového centra Green Gulch na sever od San Francisca.

 

MARTIN PITT

je aktivním členem Buddhistického mírového společenství v Anglii a vydavatelem ekologické sekce jejich časopisu, INDRA S NET [Indrova síť]. Jako starý aktivista Strany zelených byl kandidátem na veřejné úřady v mnoha místních volbách. Žije v Coventry (Anglie).

 

CHRISTOPHER REED

je zakladatel Ordinary Dharma [Obyčejná dharma] ve Venice (Kalifornie), kde učí jogu a meditaci. Je praktickým hypnoterapeutem a pracuje na knize RADICAL YOGA: THE ELEPHANT AND THE MOUSE [Radikální jóga: Slon a myš]. Christopher je fotograf a kuchař, žije se svojí ženou, Michele Benzamin Masuda ve Venice (Kalifornie).

 

ELIZABETH ROBERTS

je ekofilozofka a žákyně Thich Nhat Hanhovy cesty angažovaného buddhismu. V současnosti je spoluvydavatelkou interkonfesionálního sborníku EARTH PRAYERS [Modlitby Země], který vyšel u Harpera and Row v r. 1991. Žije v Boulderu (Colorado).

 

JOHN SEED

je ředitelem Informačního centra dešťového pralesa v Novém Jižním Walesu v Austrálii. Vede po celém světě workshopy Rady všech bytostí.

 

SULAK SIVARAKSA

je předseda Asijského kulturního fóra pro rozvoj, ředitelem Institutu Pridi Banomyong a zakladatelem Mezinárodní sítě angažovaných buddhistů v Bangkoku. Je autor knih RELIGION AND DEVELOPMENT [Náboženství a rozvoj], A BUDDHIST VISION FOR RENEWING SOCIETY [Buddhistická vize obnovující se společnosti], a SIAMESE RESURGENCE [Siamské znovuzrození]. Byl hostujícím profesorem v Berkeley, Havaji a Torontu.

 

GARY SNYDER

je básník, nositel Pullitzerovy ceny, žijící v severní Kalifornii. Je zakladatelem zendó Kostěného kroužku a autorem mnoha knih.

 

VIJALI

je environmentální malířka, pracující s různými materiály. Deset let žila ve vedántovém klášteře, studovala šamanismus u domorodých Američanů a v Peru. Nedávno objela svět v rámci projektu WORLD WHEEL [Světového kola], sochařského a performančního rituálu "divadlo Země". Žije na vrcholu hory Bony Mountain v Malibu (Kalifornie).

 

NINA WISE

je performanční umělkyně, režisérka a spisovatelka, žijící v Marin County (Kalifornie). Je uměleckou ředitelkou MOTION, neziskové společnosti, vytvářející avantgardní multimediální divadlo a sponzorující workshopy o performančním umění. V současnosti pracuje na uměleckém oddělení fakulty Státní univerzity v San Francisco, a je konzultantkou pro umělce a spisovatele.

*****************************

ALAN HUNT BADINER

 

ÚVOD

 

Čím víc času strávím vsedě na svém zafu nasloucháním toho, co Peter Matthiessen nazývá "znějící ticho univerzální mysli", tím víc cítím vřelé objetí Gaie nebo Matky země. Je to vědomí, že se o mne pečuje, že jsem krmen, je to dlouhý, pomalý tanec s Bohyní.

    Buddhismus byl nazván "náboženstvím před náboženstvím", což znamená, že jej může praktikovat každý, bez ohledu na své vyznání. Podle Matthiessena tento název připomíná přirozené náboženství našeho raného dětství, když "nebesa a nádherná Země byla jedním". Příliš brzy je dětské jasné vidění zastřeno množstvím nánosů, vlastních naší kultuře - pevnými názory, soudy a odmítáním.

    Dharma - učení buddhismu - hovoří o cestě, vedoucí k zastavení utrpení, o přijímání existujících okolností s klidnou myslí, o rozhodnutí konat co nejlépe. Pohlédnout hluboce na věci takové jaké jsou může být bolestivé, a někteří lidé nazývají buddhismus pesimistickým. Ale je znám také jako dávné umění a nauka o extazi. Thich Nhat Hanh říká:

Život je plný utrpení, ale život je také plný zázraků, jako je modré nebe, sluneční svit, oči dítěte ...Jestli jsme nebo nejsme šťastní záleží od naší plné pozornosti. Když nás bolí zub, myslíme si, že budeme šťastní, až nás zub bolet nebude.

Ale když nás zub nebolí, často také ještě nejsme šťastní. Když praktikujeme plnou pozornost, najednou jsme velmi bohatí, velmi velmi šťastní. Praxe buddhismu je moudrá cesta k radosti ze života.

Zatímco Země se v důsledku lidské nedbalosti mění, a problémy, které před námi stojí jsou obrovské a nebezpečné, vznikající ekologická krize v nás živí silnou touhu po pozitivní představě budoucnosti. Jestliže zde má buddhismus co říci, musíme si umět představit opravdového Buddhu, musíme věřit, že můžeme dosáhnout kvalitu a čistotu charakteru, které ztělesňuje Gautama. Cožpak nám Buddha nepřipomíná, že náš přerod ve velké květy v zahradě lidství je realistický, dosažitelný cíl?

    Je životně důležité, abychom omezili znečišťování prostředí, abychom sadili stromy, recyklovali odpad, ale nejdůležitější změna, která musí nastat, je změna samotného našeho vztahu k Zemi. Země se nemusí změnit, aby přežila - ona přežije, ať s námi nebo bez nás. Jestli máme přežít MY, musí se změnit naše hodnoty.

    Buddhův vhled, že Země je také mysl, nám může sloužit jako výzva k vytvoření nové ekologické etiky. Jestli zkušenosti autorů této knihy slouží jako užitečné ilustrace, dharma je pro nás důležitým společníkem na cestě od  e g o centrizmu k  e k o centrizmu, a ke skutečnému ozelenění naší mysli.

    Plod buddhismu - plně vědomý život - vede k principiálně ekologickému pohledu na lidské bytosti, přírodu a jejich vzájemný vztah. Bdělost otevírá naše vnímání vzájemné závislosti a křehkosti všeho živého, a naší odpovědnosti vůči nesčetným bytostem, živým i mrtvým, minulým a přítomným, blízkým a vzdáleným. Jestliže vůbec existuje v buddhismu něco skutečného, je to sama ekologie - mohutný vzájemně závislý, samovznikající dynamický pohyb energie na pozadí neustálé změny. Počínaje Indrovou sítí školy Hua-jen, přes japonské učení  e š o-f u n i  (život a životní prostředí jsou jedno a totéž) až k  s o u b y t í , jak jej učí Thich Nhat Hanh tvoří buddhistická filozofie a praxe to, co vědec Francis Cook nazývá "vesmírná ekologie".

   Když zapustil buddhismus kořeny na Západě, následoval svůj klasický způsob migrace - spojil se s přírodní moudrostí domorodých kultur. Promyšlené ekologické učení, jakým je život amerických domorodců, je založeno na čestném partnerství s živou Matkou Zemí, z níž proudí všechen život.

Lakotové mají modlitbu: m i t a u y e o y a s i n , což znamená "všichni moji příbuzní", všechny naše prožitky jsou součástí nás a my jsme součástí jich. Zatímco kosmologie domorodých Američanů je většinou zaměřena na harmonii, jejich dějiny jsou vyplněny válkou. buddhismus pomáhá domorodým Američanům najít jejich cestu k míru, zatímco domorodí Američané oživují buddhistům žijící Zemi. Obě tradice mají společnou myšlenku, že příroda je aktivním partnerem všeho myšlení.

    Velké učení mahájány, které se převalilo přes Asii v šestém století, včetně AVATAMSAKA SÚTRY, LOTOSOVÉ SÚTRY a VIMALAKÍRTI SÚTRY hovoří stejně uctivě o přírodě jako o Buddhovi.

Krajina se popisuje s láskyplnými detaily, včetně barev listů a tvarů stromů a mraků. Jedna z kapitol LOTOSOVÉ SÚTRY nazvaná "Podobenství o rostlinách" popisuje mystický déšť, podporující růst pozemských stromů a rostlin. Ten déšť je naše praxe. Sútra hlásá, že všechen život na Zemi, rostliny, zvířata, stromy a kvalita života všech bytostí, to vše je podporováno správnou praxí. V jiné kapitole stejné sútry,"Vyrůstání ze Země", dává planeta život nesčetným bytostem, které odstraní utrpení Země.

    Buddhistická tradice ve všech svých historických a kulturních projevech podporuje větší identifikaci se světem přírody. V chrámu Todai-dži v Japonsku se návštěvníkům připomíná, že svět sám je Buddha, že jeho učením jsou také "zpěv ptáků, barvy květů, potoky a tvary oblaků". D.T. Suzuki říká, že osvícená mysl je jako "déšť, padající z oblaků, jako vlny, valící se po moři, jako hvězdy, osvětlující noční oblohu, jako listy stromů chvějící se v mírném jarním vánku - [Osvícený] je opravdu déšť, moře, hvězdy a listy".

    Na Západě je náš karteziánský, mechanický, antropocentrický světonázor tak kulturně zakořeněn, že jej téměř ani nevnímáme. Zdá se však, že ustupuje vzájemně spjatému a vzájemně kauzálnímu světu, podobnému světu, který popisuje moudrost domorodých Američanů, buddhistická filozofie a moderní fyzika. Buddha pozoroval svět, sestávající z jevů a jejich vzájemné interakce. Thich Nhat Hanh často parafrázuje buddhistickou Genezi: "Toto je jako toto protože tamto je jako tamto".

P a t i č č a  s a m m u p a d a,  závislé vznikání neboli Velké Kolo Příčiny je středobodem buddhistického myšlení. Učí, že všechny věci, předměty i bytosti existují jen ve  vzájemné  závislosti, ne nezávisle.

To je prázdnota   š ú n j a t y - nic neexistuje odděleně.

    V buddhistickém chápání je všechno živé a ovlivňuje vše ostatní. Všechno v přírodě je plné života, i vzduch.

    James Lovelock, vědec, zkoumající ve službách NASA atmosféru, poznal při pozorování vzduchu vzájemně závislé vznikání samoregulující, neustále se měnící atmosféry Země. Vyslovil hypotézu, podle níž je Země homeostatický živý organizmus, jenž koordinuje své životní systémy, aby vyrovnal škodlivé zásahy do životního prostředí. Na návrh svého přítele, spisovatele Williama Goldinga, nazval svoji teorii hypotézou o Gaii, podle řecké bohyně Země. Zatímco podstatou Gaie je jednota, rozdíly a varianty v přírodě nejenže jsou tolerovány, ale přímo podporovány. Samotné naše přežití závisí od různorodosti.

    Dr.Lovelock předpověděl, že pochopení Gaie se může stát "vědecky zdůvodnitelným náboženstvím". Tato víra je kombinací buddhismu, hlubinné ekologie a feminismu, a je nazývána DHARMA GAIA. Obě slova mají původ v třitisíce let staré kultuře - a obě hrají stále významnější úlohu v tom, jak chápeme svět.

    D h a r m a  pochází ze sanskrtského kořene  d h r, což znamená "to, co je bezpečně známo", to, co je potvrzeno, to, co je skutečné. Dharma Gaia tedy může znamenat učení o  ž i j í c í   z e m i.

    Místem Buddhova osvícení byla Bodh Gaya v severovýchodní Indii. Jak si všiml učitel meditace a ekologický aktivista Christopher Titmuss, Gaia a Gaya mají stejnou výslovnost - a jistou dávnou spřízněnost se Zemí.

   Buddhismus podává jasně definovaný etický systém, návod k ekologickému způsobu života, tady a teď. Meditace je hlavním nástrojem k dosažení ekologického vědomí. V meditaci se prohlubuje uvědomování našeho životního prostředí a naše identita se rozšiřuje a zahrnuje množství okolností a podmínek, které spolu vytvářejí naši existenci.Zvyšuje se zájem o krásu a sílu přírody a úcta k ní, odhaluje se naše vrozená biospiritualita.

    Když se znovu staneme vnímaví vůči svým pocitům a ponoříme se do plné pozornosti, můžeme nalézt cesty, jak se vyhnout nenapravitelnému poškození a konečnému sebezničení. Buddhistická praxe svým důrazem na spolupráci a vzájemnou závislost může inspirovat vznik partnerské společnosti, se stabilní ekonomikou, založenou na  p o t ř e b á c h  místo expanzivní ekonomiky, založené na chtivosti.

    S pokračující krizí výživy přestává být přijatelný chov zvířat pro konzumaci - ze soucitu s utrpením zvířat a z poznání, že je to plýtvání vodou a obilím. Nový vztah k živočišné říši je součástí našeho nového vnímání Země. Zvířata jsou součástí nás a naší praxe.

    Zbrojařský průmysl vyspělých zemí způsobuje značné znečištění prost- ředí, vyčerpává zdroje naší planety a ohrožuje samotné přežití Země jako organizmu, udržujícího život. Ale buddhismus nám pomáhá uvědomit si, jak je směšné obviňovat druhé z výlučné odpovědnosti za tento stav. Vede nás k tomu, abychom  se podívali lépe  na zhoubné  tendence v našem  vlastním chování. Recyklujeme odpady? Máme rozumnou spotřebu? Správný způsob obživy je plodem našeho probuzení a spásou pro naši formu života.

    Praxe nás připravuje na to, abychom si všimli vzácnosti a bezprostřednosti života, takže můžeme prožívat sebe a přírodu jako jeden funkční celek. Přináší meditativní postoj plné pozornosti a soustředění na každou naši činnost. Praxí ve společenství,  s a n g z e,  se všemi ostatními, kdo sdílejí ekologický pohled na budoucnost se osvobozujeme od mýtu o své vlastní oddělenosti.

    Carl Sagan nedávno řekl na přednášce pro vědce, že "snaha chránit a vážit si životní prostředí by měla splynout s vizí posvátnosti". Inspirováni Buddhou, vedeni dharmou a podporováni sanghou jdeme po cestě života v rovnováze se sebou samými, se všemi ostatními formami života a s naší pravou matkou, se Zemí.

    Ekologové a buddhisté v této knize uznávají, že naše problémy s životním prostředím mají příčinu v duchovní krizi. Zdá se, že plujeme ve velkém moři duality mezi naším životem a životem planety, mezi myslí a tělem, a mezi mužstvím a ženstvím. Eseje v této knize podtrhují nutnost znovuobnovení našich hlubších schopností vnímání. Vybízejí nás, abychom pochopili svým intelektem, svým srdcem a každou molekulou naší bytosti tento zdánlivě ironický stav, ve kterém jsme zároveň jedineční a odlišní od ostatních a zároveň niterně spojení se sebou navzájem a s celým živým světem.

    Každý den je Dnem Země. Buddhisté se od nepaměti modlí:

KÉŽ JSOU VŠECHNY BYTOSTI ŠŤASTNÉ A ZBAVENÉ UTRPENÍ!

 

Den Země 1990 - Vesak 2533

Big Sur, Kalifornie


Tato kniha je věnována myšlence  Dne Země. První  Den Země 22.dubna 1970 byl zaznamenán jako "největší organizovaná demonstrace v dějinách lidstva", s více než dvaceti milióny účastníků.

    O dvacet let později Den Země 1990, mezinárodní společenství občanských, obchodních, novinářských, náboženských, dělnických, akademických, politických a ekologických aktivistů odstartoval "dekádu životního prostředí".

    Stejně jako první Den Země napomohl přijetí Zákona o čistotě ovzduší a vody a vytvoření Agentury pro ochranu životního prostředí v USA, Den Země 1990 přinesl celou řadu cílů, které musí být nutně dosaženy v příštích deseti letech:

* celosvětový zákaz chlórofluorokarbonů, platný všude v průběhu příštích pěti let

* mimořádně velké a trvalé snížení emisí oxidu uhličitého

* zachování původních lesů v tropech i v mírném pásmu

* intenzivní recyklační programy v každé obci a zákaz obalů na jedno použití nebo biologicky nedegradovatelných

* přechod k obnovitelným zdrojům energie a zvýšené efektivitě průmyslu a bydlení

* větší ochrana ohrožených druhů a prostředí

* ochrana celosvětového dědictví, atmosféry, oceánů a Antarktidy mezinárodní agenturou.

"Zatímco Den Země 1970 upozornil lidi na problém," říká výkonná ředitelka Dne Země, Christina Desser," v r. 1990 se musí životní prostředí stát faktorem, na který se musí přihlédnout při všech ostatních rozhodnutích."

    Přišel čas, abychom udělali víc, než jen vstoupili do nějaké organizace a poslali jí malý příspěvek. "Lidé musí jednat podle svého přesvědčení", říká Denis Hayes, organizátor Dne Země v r. 1970 i 1990. "Musíme recyklovat, šetřit vodou a energií, a jíst na nižších úrovních potravinového řetězce.Když 5 miliard lidí změní svůj osobní život, bude to obrovský rozdíl."

================

 

ZELENÝ  BUDDHISMUS

 

"Je velkou ironií, že jsme tolik riskovali, abychom přizpůsobili přírodu svým potřebám, a přesto jsme nedosáhli svého cíle. Nicméně je to tak."

Rachel Carson

 

"Naší verzí buddhismu bude ekologické vědomí."

Fritjof Capra

 

"Teď se musíme stát válečníky a milovníky ve službách Velké Bohyně Gaie, Buddhovy Matky."

Gary Snyder


 

*************************************

 

RICK FIELDS

 

Kratičká sútra o setkání buddhy s bohyní

 

Tak jsem si vymyslil:

Jednou šel Buddha

lesní stezkou v Dubovém háji v Ojai, šel bez toho, aby

někam přicházel

nebo jen pomyslil na přicházení nebo nepřicházení

a lotosy zářící ranní rosou

se zázračné vynářely pod každým krokem

hebkým jako hedvábí pod Buddhovými špičkami

Když se z ničeho nic, z tyrkysového nebe

tančící před jeho pootevřenýma do nitra zahleděnýma

očima, třpytivá jak duha

jako pavoučí vlákno

průhledná jak rosa na lotosovém květu,

před ním zjevila Bohyně, rozechvěná

jako kolibřík v povětří.

Ona, poněvadž to neomylně byla ona

jak Buddha jasně viděl

svým ostrým rozlišujícím okem,

byla téměř úplně rudá

a přece když se pohlo světlo

měnila barvy jako duha.

Byla nahá kromě

květinových ozdob kterými

se Bohyně obvykle zdobí.

Dlouhé vlasi měla temně modré,

její dvě oči - dva otevřené nesmírné prostory

a její třetí oko bylo krvavě ohnivým kruhem.

Buddha sepjal ruce

a takto Bohyni pozdravil:

"Ó Bohyně, proč mi stojíš v cestě.

Než jsem tě spatřil bezstarostně jsem šel nikam.

Teď si nejsem jist kam jít."

"Můžeš projít kolem mne,"

řekla Bohyně, kroutíc se na patách

jako rychle prchající ptáče,

ale jen kousek prchající,

"nebo mně můžeš následovat.

I já jsem paní tohoto lesa,

nemůžeš předstírat že tady nejsem."

S tím Buddha

ohebný jak had

pevný jako kámen

usedl pod strom Bo

který se náhle objevil se všemi listy

a vzal jej do stínu.

"Snad bychom si měli popovídat,"

řekl.

"Po létech vytrvalého cvičení

jsem v čase jitřenky

pronikl realitu, a teď ..."

"Ne tak rychle, Buddho.

Já  j s e m   realita."

Země ztichla,

oceány se zastavily,

sám vítr naslouchal

- tisíce arhatů, bódhisattvů a dákiní

zázračně zaslechli

o čem ti dva dále mluvili.

"Vím, že mám svůj život ve vlastních rukou,"

řekl Buddha.

"Ale jsem znám jako Nebojácný

- tak ať se stane co se má stát."

A pak si s Bohyní

bez dalších slov

vyměnili pohledy.

Proudy světla vyletěly

jako sluneční paprsky

tak oslepivě, že dokonce

Sariputra, Vševidoucí

se musel odvrátit.

A pak si vyměnili myšlenky

a osvícení bylo jasnější démantového plamínku.

A pak si vyměnili mysli

a nastalo ticho mohutnější než vesmír

který pohlcuje všechno bez zbytku.

A pak si vyměnili těla

A šaty

A Buddha se vynořil

jako Bohyně

a Bohyně

se vynořila jako Buddha.

a tak dál

po dobu sto tisíc stotisíců kalp

Když potkáváš Buddhu

potkáváš Bohyni.

Když potkáváš Bohyni

potkáváš Buddhu.

A nejen to.

Buddha je Bohyně,

Bohyně je Buddha.

A nejen to:

Buddha je prázdnota

Bohyně je blaho,

Bohyně je prázdnota

Buddha je blaho.

A co je co

a co není ty jsi.

Tak to je.

Tak tady je mantra Bohyně a Buddhy, nepřekonaná nerozdvojená mantra. Stačí jen jednou odříkávat tuhle mantru, jen jednou ji vyslechnout, jen jednou zaslechnout jediné slůvko této mantry, a vše se nám vyjeví takové jaké je: OK.

Tak tady je:

pozemský tuláku/nebeský brouzdale

Hej nemluvo, Hej vypravěči

Ne dva/Ne jeden

Ne odděleni/Ne o sobě

Tohle je podstata

Blaho je prázdnota

Prázdnota je blaho

Buď svým dechem, Ach

Usměj se, Hej

a klídek, Hou

a pamatuj tohle:

nemůžeš trefit vedle.

================================================

Z POSLEDNÍCH PUBLIKACÍ VYDAVATELSTVÍ    

CAD    PRESS:

 

Prof. Tomio Hirai:

ZAZEN -  LÉČBA  ZENOVOU  MEDITACÍ

Autor je předním japonským psychiatrem a presidentem Japonské společnosti pro psychiatrii a neurologii. Ve své studii se zabývá pozitivním vlivem zenové meditace na tělesné i psychické zdraví.

======================================================

Mary Burmeister: 

DŽIN-ŠIN-DŽUCU

- Tradiční japonská kondiční cvičení

Starověké japonské umění zdravotních a kondičních cvičení, které bylo praktikováno již před 3000 lety.

======================================================

DUCHOVNÍ ASPEKTY LÉČITELSTVÍ   I,   II       (Antologie)

Sborník prací 25 čelných světových odborníků - vědců i léčitelů - zaobírajících se jednotlivými aspekty léčitelského umění z hlediska lékařského, antropologického, filosofického, psychologického i psychiatrického.

http://www.mujweb.cz/www/Alternativni_medicina

======================================================

L.Grinspoon & J.Bakalar:  

MARIHUANA - ZAKÁZANÁ MEDICÍNA

Velmi důležitá a zajímavá kniha zaobírající se seriózně léčebným využitím konopí v historii i současnosti, včetně léčení epilepsie, depresí a rakoviny.

http://www.mujweb.cz/www/MARIHUANA_ZAKAZANA_MEDICINA

======================================================

Mistr Mantak Chia & Maneewan Chia:

LÉČIVÁ  LÁSKA  -  KULTIVACE ŽENSKÉ SEXUÁLNÍ ENERGIE   I, II

Příručka taoistického mistra obsahující množství návodů a cvičení k nastolení duchovní a tělesné harmonie.

http://www.mujweb.cz/www/Kultivace

======================================================

ŠAMANISMUS   I , II  , III       (Antologie)

Ojedinělá antologie do níž přispěly desítky světově proslulých léčitelů, psychologů, antropologů a odborníků na psychotroniku.

http://www.mujweb.cz/www/SAMANISMUS

======================================================

TAO - VÝBOR Z KLASICKÝCH TAOISTICKÝCH SPISŮ

Kniha obsahuje proslulý spis Mistra Lie-c' z 5.stol. př.Kr. a výbor ze spisů taoistických mistrů 7.-15.století.

 


 

vydává

C A D   PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství religionistické, náboženské a ezoterické literatury a knih o léčitelství, orientální medicíně a bojových uměních

Richard F. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dubravka

 

http://web.stonline.sk/cad

http://cad.webpark.sk

http://www.mujweb.cz/www/CADPRESS

 

 

Telefon:

0 903 159 404

(2) 6436 9928
(2) 6453 0911

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

 

Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

Další podrobnosti poskytneme na požádání!

Na požádání zašleme aktuální nabídku, ceníky a kompletní katalog!

Podrobné informace získáte na níže uvedených adresách:

E-Mail:

cadpress@stonline.sk

cad@atlas.cz

cad@atlas.sk

 

  naše další web-stránky:

http://www.mujweb.cz/wwwAjurveda

http://www.mujweb.cz/www/Antagon

http://www.mujweb.cz/www/Astrologie_okultismus_a_magie

http://www.mujweb.cz/www/BUDO_DISTRIBUCIA

http://www.mujweb.cz/www/budo_literatura

http://www.mujweb.cz/www/ITING

http://www.mujweb.cz/www/Kniha_LEGENDY_A_MYTY_POLYNESIE

http://www.mujweb.cz/www/Knihy_o_buddhismu

http://www.mujweb.cz/www/LEXIKON_INDEX

http://www.mujweb.cz/www/Lexikon_UKAZKY

http://www.mujweb.cz/www/Makrobiotika_a_vegetarianstvi

http://www.mujweb.cz/www/MARIHUANA_ZAKAZANA_MEDICINA

http://www.mujweb.cz/www/Medicina_a_lecitelstvi

http://www.mujweb.cz/www/okultizmus

http://www.mujweb.cz/www/SAMANISMUS

http://www.mujweb.cz/www/SEKTY

http://www.mujweb.cz/www/Sexualita

http://www.mujweb.cz/www/SVETOVE_DUCHOVNI_PROUDY

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

http://www.mujweb.cz/www/TEOSOFIE

  

zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE i na SLOVENSKU

 

Objednávky a žádosti o informace zasílejte na naše adresy:

cadpress@stonline.sk

cad@atlas.cz

cad@atlas.sk

důležité zprávy posílejte v kopii i na druhou adresu !

=======================================

Telefon:

(2) 6436 9928

(2) 6453 0911

Mobil:

0 903 159 404

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

 

Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !
Od 1.5. 2004 jsme schopni průběžně zásobovat knihkupce v celé ČR

Všechny naše publikace by měly být k dostání i v síti knihkupectví firmy
Kanzelsberger
ve všech velkých městech ČR (Brno, Beroun, Č. Budějovice, Hradec Kr., J. Hradec, Kladno, Kroměříž, Liberec, Litoměřice, Ml. Boleslav, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha, Přerov, Rakovník, Strakonice, Teplice, Trutnov, Ústí n.L. a Zlín)

Záleží LEN na kníhkupcoch či požiadované tituly od nás objednajú !

Pokiaľ v niektorej predajni naše publikácie nanájdete - sťažujte si u vedúceho príslušného kníhkupectva (nie u nás), nakoľko je v jeho komptencii naše knižky objednať a my objednávky pre SR vybavujeme okamžite !!!

 

 

 

naše kompletní nabídka titulů
českých a slovenských vydavatelství:

naša kompletná ponuka titulov
českých a slovenských vydavateľstiev:


[

aktuální nabídka všech titulů

přes 2 000 knih a videokazet z českých a slovenských vydavatelství
a zahraniční CD - etnická, relaxační a ezoterická hudba


na stránkách:

http://web.stonline.sk/cad
nebo
http://cad.webpark.sk

možnost zkopírování cenníků a katalogů

nákup přes internet na adrese

http://www.tatrashop.sk


Ceník hudebních CD

najdete na adrese


http://mojweb.sk/agemusic

nebo
http://mujweb.cz/Kultura/agemusic2
Internetove knihkupectvo a Music-Shop:
* * *

případně si ho můžete rovnou stáhnout z adresy

http://web.stonline.sk/cad/cenikcd01.zip

ezoterická , meditační a relaxační hudba,
etnická a duchovní hudba celého světa na CD

Ceník hudebních CD si můžete objednat i e-mailem!


 

Centrum.CZ

BEST Slovensky vyhladavač

OpenDir.CZ - Velký seznam stránek, katalogový a vyhledávací server

Predaj našich kníh v Bratislave:

http://knihkupectva.webpark.sk

UNIVERSUM - Server alternativní medicíny

SurfSK

Zoznam

Vyhladavac NAJDI.TO

Seznam


QUICK.CZ - hledá a najde!

Divadlo, architektura a hudba
na fotografiích

Bolek Polívka, Iva Bittová, Laura a její tygři, Bratislavské jazzové dni, Astorka, Radošínske naivné divadlo, Stoka - fotografie z koncertů a inscenací.
Juraja Bartoše

 

Počítadlo funguje od 1.8. 2000