Literatura o zenové meditaci vsedě (zazen) a japonských tradičních zdravotních cvičeních Džin Šin Džucu

    Mary Burmeister

DŽIN-ŠIN-DŽUCU

Tradiční japonská zdravotní cvičení

 

ISBN 80-85349-76-0

 

 

 

Obsah

 

Kniha I

1. ÚVOD DO DŽIN ŠIN DŽUCU

2. VĚDOMÍ UNIVERZÁLNÍ ENERGIE

3. APLIKACE VĚDOMÍ

4. UMĚNÍ/SCHOPNOST POZNAT VLASTNÍ JÁ - PROJEKT I

5. UMĚNÍ/SCHOPNOST POZNAT VLASTNÍ JÁ - PROJEKT II

6. UMĚNÍ/SCHOPNOST POZNAT VLASTNÍ JÁ - PROJEKT III

7. UMĚNÍ/SCHOPNOST POZNAT VLASTNÍ JÁ - PROJEKT IV

8. SHRNUTÍ - ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

 

Kniha II

1. FYZIO-FILOZOFIE - POZNÁNÍ SEBE SAMÉHO

2. LIDSKÉ "BEZPEČNOSTNÍ" ENERGETICKÉ ZÁMKY - CO JSOU?

3. LIDSKÉ "BEZPEČNOSTNÍ" ENERGETICKÉ ZÁMKY - KDE LEŽÍ?

4. LIDSKÉ "BEZPEČNOSTNÍ" ENERGETICKÉ ZÁMKY - CO PŘEDSTAVUJÍ?

5. LIDSKÉ "BEZPEČNOSTNÍ" ENERGETICKÉ ZÁMKY - SHRNUTÍ

 

Kniha III

1. POZNEJ VLASTNÍ JÁ, BUĎ NEOSOBNÍM JÁ

2. RUCE A NOHY JAKO SPOJOVACÍ KABELY

3. ZÁKLADNÍ DENNÍ POSTUP ODSTRANĚNÍ NAPĚTÍ/STRESŮ

4. UVĚDOMĚNÍ A POCHOPENÍ DLANÍ/RUKOU - CHODIDEL/NOHOU

5. SHRNUTÍ

 


Předmluva k českému vydání

 

Jin Shin Jyutsu - tato tři pro mne tajuplná slova jsem spatřil poprvé v r.1993 na vizitce Nancy Anne Clarkové, dnes už i u nás dobře známé osobnosti (především díky knize Vzostup Zeme - o cestě člověka do vyšších dimenzí -, která u nás vyšla ve slovenském překladu v r.1996). Nancy v té době kombinovala metodu Džin Šin Džucu (Jin Shin Jyutsu) s Reiki a s metodou, kterou přinesla ona sama a dala jí název Biogetic Holophasing. Džin Šin Džucu (Jin Shin Jyutsu) však i tak zůstalo pro mne záhadou. Proto jsem přivítal možnost seznámit se s touto metodou blíže, aspoň cestou knížky, kterou máte v ruce.

Sedíc nad překladem této knížky, využil jsem skutečnost, že Nancy Anne Clark byla právě opět v Bratislavě a pokusil jsem se dozvědět o metodě něco z "první" ruky. Zjistil jsem, že svět sa opravdu zmenšil. Anglický originál totiž důvěrně znala, právě z něho se i ona učila a právě on byl základem kurzů, které absolvovala. Osobně sa zná též s autorkou Mary Burmeisterovou.

Metodu Džin Šin Džucu považuje za neobyčejně precizní, účinnou, i když na druhé straně dost komplikovanou, relativně složitou. Nuž ale nic není zadarmo. Co je důležité, trpělivý adept se ji může podle knihy i skutečně naučit. Pokud by se našel učitel, šlo by to samozřejmě rychleji.

Nancy, která v současnosti už pracuje i s "vyššími" těly člověka a přechází do vyšších dimenzí naší mnohorozměrné reality, definuje Džin Šin Džucu jako metodu trojrozměrného, tedy nám všem důvěrně známého světa. To má i nezaplatitelnou výhodu: jsme schopni svými pěti smysly postřehnout účinky a množství darů, všimnout si pokladů, které metoda přináší.

Dnes i Orient objevuje svoje vlastní dávné poklady. Tento se našel v Japonsku. Mary Burmeisterová dostala od svého japonského učitele za úkol (jako poslání) odevzdat tuto metodu jako dar Americe. Stalo se to koncem 4O. let. Nemohu se ubránit asociaci, že Amerika "darovala" Japonsku pár let předtím Hirošimu. Naštěstí ve skutečně duchovní oblasti už neplatí "Oko za oko, zub za zub", nýbrž velkolepé Kristovo "Kdo do tebe kamenem, ty do něho chlebem".

Příručka, učebnice, kterou nám Mary Burmeisterová připravila, je výsledkem jejího třicetiletého studia a praxe s touto metodou. Nyní, milý čtenáři, neustrň v bezmocném úleku z toho, co tě čeká. Je právě uměním autora dát srozumitelně dále to, co se sám učil mnoho let. A samozřejmě trpělivé a neochabující snahy adepta - čtenáře dojít až do cíle.

Džin Šin Džucu patří mezi nauky-umění, které všechny vedou k jednomu a témuž cíli: poznat sám sebe. Totéž je napsáno nad vchodem do slavné věštírny v řeckých Delfách: Gnóthi se autón. To neznamená zhlížet se v koupelnovém zrcadle a objevovat na sobě uhry a vrásky, ani zhlížet se sám v sobě a pěstovat svoje ego, nýbrž naučit se žít v harmonii se sebou i s celým Kosmem. Naučit sa přebývat v přítomnosti. To slavné Nyní a Zde.

Třetí část příručky, myslím, už překračuje trojrozměrný svět, i když o tom výslovně nehovoří. Je tu ale nejvíc cítit, že naše tělo je vskutku chrámem ducha a že je dobré jemně ho vyladit. Nejen přesnými dotyky, připomínajícími zapojování dokonalých elektronických obvodů, ale i vědomým dýcháním, úsměvem, dáváním a přijímáním, pochopením toho, co je bezpodmínečná kosmická láska. Potřebujeme se jen otevřít této lásce a budeme mít vše, co potřebujeme. I o tom je tato knížka.

Klaudius  Viceník

(Centrum rozvoja človeka - Danubius)


 

ÚVOD DO DŽIN ŠIN DŽUCU

Podle starých záznamů, které zůstávaly dlouho skryty v archivech japonského císařského paláce, bylo Džin Šin Džucu všeobecně známo již před narozením Buddhovým; před narozením Mojžíše (zaznamenaném v Bibli) a před vznikem Kodžiki (Kronika dávných příběhů z r. 712). Džin Šin Džucu je přirozená součást lidské moudrosti.

Dlouhá staletí se odevzdávaly KLÍČE k pokladům Džin Šin Džucu z generace na generaci ústně. Postupně tyto klíče bledly a nakonec se prakticky pravé poznání tohoto umění ztratilo. Mistr Džiro Murai znovu objevil v Japonsku tyto staré poklady počátkem roku 1900.

Mistr Murai se narodil koncem století v lékařské rodině s dlouhou tradicí. Rozhodl se však rodinnou tradici opustit a začal hledat skutečný smysl života.

Během svého putování nakonec onemocněl neznámou chorobou. Nemohl najít nikoho, kdo by mu pomohl. Jeho rodina nemohla udělat nic, jen přihlížet, jak chřadne. Mistr Murai neztrácel naději.

Zajímal se o velké muže minulosti - o kterých četl, že zažili zázraky a osvícení pokojnou meditací - a o to, co má být uměním Džin Šin Džucu.

Nakonec požádal svoji rodinu, aby ho zanesli na nosítkách do jejich horské chatrče. Chtěl zůstat sám. Požádal je, aby ho nechali o samotě sedm dní, a osmého den aby se vrátili a zjistili výsledek.

 

V tichu a kráse hor Mistr Murai meditoval a zkoušel umění Džin Šin Džucu. Dni plynuly, střídavě byl při vědomí a v bezvědomí, a každý den jeho tělo ztrácelo teplo. Potom však sedmého dne zažil pocity mrazivého chladu a žáru ohnivé pece. Když strašné vedro skončilo, necítil žádné potíže. Bylo to jako průchod strašnou bouří. Celou jeho bytost obklopilo ticho, klid a mír. Navzdory jeho úžasu a nedůvěře byl úplně vyléčený. Okamžitě poklekl, poděkoval Stvořiteli a slíbil, že po zbývající roky se bude věnovat studiu umění Džin Šin Džucu a své výzkumy věnuje chrámu Ise Džingu (císařská svatyně v Ise, od prvého století hlavní centrum kultu bohyně slunce Amaterasu) ve prospěch celého lidstva.

Koncem 40.let mě zavedli k Mistrovi Muraiovi. V době našeho setkání jsem "cosi hledala". Myslím, že každý v životě takovéto snahy někdy zažije.

Mistr Murai mě pozdravil úplně jednoduchou otázkou "Chtěla byste se mnou odevzdat japonský 'dar' Americe?". V té době jsem nechápala její hloubku. Odvětila jsem jednoduše "Ano".

Když jsem čekala na jeho první přednášku, byla jsem naplněna pokorou a úzkostí. Moje hledání skončilo a otevřelo se mi umění ŽIVOTA. Až později, téměř po třiceti letech usilovného studia, byl mi jasný dopad prvního pozdravu Mistra Muraie.

Džin Šin Džucu je skutečně uměním štěstí, uměním dlouhého života a uměním laskavosti. Uměním Stvořitele osobně pro MNE, umění (napomáhající) POZNAT SEBE SAMÉHO.

Umění ŽIVOTA je jednoduché. Komplikujeme ho naším úsilím snažit se žít anebo jednoduše existovat. Džin Šin Džucu nádherně zjednodušuje komplikace existování na umění ŽIVOTA.

Uvedením Džin Šin Džucu probouzíme naše VĚDOMÍ bytí. Je to jednoduše umění POZNAT SEBE SAMÉHO.

Džin Šin Džucu probouzí naše vědomí, abychom jednoduše poznali, že všechno, co potřebujeme pro harmonii a rovnováhu (rytmus s vesmírem) našeho těla, mysli, citů, trávení a duše, je v našem vlastním JÁ. Toto vědomí naplňuje nás pocitem úplného klidu, pokoje, bezpečnosti a vnitřní jednoty. Tyto pocity nám nemůže vzít žádný člověk, situace anebo věc. Umožňují postupné rozptýlení všech obav (základů naší narušené harmonie), odstranění všech nepotřebných břemen z našich ramen, a vytvářejí úplnou harmonii v nás a okolo nás. V našem každodenním ŽIVOTĚ není prostor pro pocity soutěže a porovnávání. Existuje jen přítomný stav našeho BYTÍ, které je současně naší "minulostí" a základem naší "budoucnosti".

Je to umění (pomoci)

POZNAT SEBE SAMÉHO.

 

Časopis TINA, č. 42 / 2006 (str. 20-21)

 Tomio Hirai   

Z A Z E N

LÉČBA  ZENOVOU  MEDITACÍ  

ISBN 85349-78-7    

Profesor Tomio Hirai je přední autoritou v psychiatrii a vedoucím japonským výzkumným specialistou v oblasti psychofyziologie. Jeho publikace s tematikou zenové meditace vsedě (zazen) a souvislostí s mozkovými vlnami upoutaly pozornost specialistů mnoha zemí. Někteří z nich přišli k němu do Japonska studovat a mnoho z nich využilo metod zen-buddhismu v léčbě neuróz. V současnosti přednáší na katedře psychiatrie tokijské Universitní nemocnice, je profesorem Lékařské fakulty Tokijské univerzity a University Tokyo-Kasei, prezidentem Japonské společnosti pro psychiatrii a neurologii a ředitelem Japonské společnosti pro duševní zdraví.
    Ve své studii se zabývá pozitivním vlivem zenové meditace na tělesné i psychické zdraví - úprava metabolismu, odstranění neuróz, nespavosti atd. 
    

OBSAH
Ovládání / Kontrola těla a mysli / Kontrola dechu  / Ovládání (kontrola) postoje / Zenová meditace vsedě / Meditace vleže / Ovládání těla vestoje / Stabilita mysli / Koncentrace / Přesun pozornosti / Asociační metoda / Meditativní rozjímání /  Vědecký základ metody zazen      

Předmluva
V současné době se život člověka změnil do té míry, že bychom si to v minulosti ani neuměli představit. Z ekonomického hlediska bychom náš život mohli nazvat bohatým. Ale tento stav neznamená štěstí a úspěch, protože tento moderní život nabízí daleko méně v oblasti duševního zdraví než v oblasti fyzického zdraví. Počet lidí v současné společnosti, kteří mají odvahu tento stav překonat je malý a měli bychom se snažit najít systém, který umožní člověku žít ve stavu duševního i fyzického zdraví.
    I když je trh prakticky zaplaven knihami, které se věnují různým systémům udržování fyzického zdraví, knihy které by se věnovaly tematice zdokonalování a posilování mysli se prakticky nevyskytují. Ale skutečnou potřebou člověka je systém, který by se věnoval obou oblastem, protože člověk je komplexní organismus a samostatná existence těla nebo mysli je nemožná. Někteří z nás, kteří se věnují psychiatrii, jsme přesvědčeni, že starodávný a tradiční orientální buddhistický systém meditace zazen - meditace zen v sedu - této potřebě vyhovuje lépe než cokoli jiné.
    Je možné, že lidé v různých zemích slyšeli o zazenu, ale většina z nich pravděpodobně toto slovo spojuje s tematikou chrámů a kadidla. Nebo ho dávají do souvislosti s mystickým osvícením. Běžný člověk chápe zazen jako cosi exotického pro jeho souvislost s náboženským systémem odlišným od jejich vlastního kulturního pozadí. Jistě zazen má i svoji náboženskou stránku, ale stejně má i stránku týkající se fyzického a duševního zdraví. A právě tato stránka je i pro běžného člověka dobře pochopitelná. Kromě toho právě spojení s oblastí fyzického a duševního zdraví je to, co dělá ze zazenu zajímavou oblast studia z hlediska lékařské vědy.
    Více než deset let jsem se věnoval studiu zazenu z hlediska studia mozkových vln. Toto studium potvrdilo schopnost zazenu posilovat mysl. Dokázal jsem, že zazen rozvíjí schopnost soustředit se na podstatné a zabraňuje rozptylování mysli podřadnými věcmi. V souvislosti s mým výzkumem zazenu jsem objasnil jeho účinky na fyziologii a zjistil jsem, že zmírňuje následky stresu a napomáhá obnovení a posílení jak mysli, tak i těla.
Články, které jsem uveřejnil doma i v zahraničí od počátku mojí práce, mají velkou zásluhu na šíření poznatků o zazenu a o jeho účincích ve vědeckém světě. Tato kniha je pokusem o předložení výsledků mého výzkumu zazenu a mozkových vln v novém vědeckém světle a takovým způsobem, že i laik, který v této oblasti není specialistou, tomu lehce porozumí. Snažím se též vysvětlit jakým způsobem může zazen představovat důležitou součást denního režimu kohokoliv a jak díky tomu, že se mu věnujeme přispívá k vylepšení duševního i fyzického zdraví. Doufám, že to co zde píši umožní všem, kteří budou tuto publikaci číst, dosáhnout úlevy od stresů, se kterými se setkávají v moderním světě.
    

* * *

Úvod

Během uplynulých dvaceti let se počet pacientů psychiatrického oddělení Univerzitní nemocnice v Tokiu zvýšil desetinásobně. Stejný stav je i v mnoha dalších univerzitních nemocnicích v Japonsku. Tento stav je alarmující, ale ještě více alarmující je, když si uvědomíme, že počet lidí, kteří si nejsou vědomi  toho, že by potřebovali psychiatrickou péči, je asi desetinásobný. I když se u nich doposud neprojevují poruchy, které by se daly nazvat duševní nemocí, jejich utrpení a stresy jsou intenzivnější nežli to, čemu byli vystaveni normální lidé v minulosti. Ještě větší množství lidí trpí poruchami autonomního nervového systému a nespecifikovanou úzkostí. Přesné příčiny obou těchto stavů nejsou jasné, ale v obou případech se jedná o zjevné narušení rovnováhy těla a mysli. Již z tohoto stručného náčrtu situace je zjevné, že počet duševně nebo fyzicky nemocných lidí je alarmující. Toto by mohlo vést k názoru, že zatím co lidé v minulosti měli to štěstí, že byli fyzicky i duševně zdraví, lidé v dnešní době jsou v obou směrech oslabeni.
Pravděpodobně je tomu tak. Mnozí lidé, kteří v současnosti trpí psychickými poruchami, by jimi za stejných podmínek před deseti lety nebyli postiženi. Z tohoto ale můžeme usuzovat, že počet psychiatrických pacientů v naší společnosti je o mnoho vyšší než by mohl být.
    Výzkum příčin tohoto jevu brzy vedl k objevení souvislosti s počítačovou technikou, která se začala zavádět v širokém rozsahu do praxe právě v období, kdy se začal výrazně zvyšovat počet duševně nemocných v nemocnicích. Nekritizuji počítačovou techniku jako takovou, ale její zavádění do praxe podnítilo intenzivnější soutěživost mezi podniky i jednotlivci. Počítač umožnil racionálnější jednání a rychlý přenos informací. Toto mělo za následek zvýšené požadavky na produktivitu práce a zvýšení duševního zatížení pracovníků do té míry, která byla v minulosti nemyslitelná. Zvýšené požadavky na produktivitu práce měly za následek i studenou válku nervů mezi spolupracovníky, protože došlo k nevyhnutnému nárůstu soutěživosti a následného tlaku a napětí. Člověk, který unesl psychický tlak řekněme hodnoty 10, se nervově zhroutil nebo začal trpět různými psychickými poruchami když psychický tlak dosáhl hodnoty 19.
    Stav se ale nezlepšuje. Soutěživost ve společnosti má tendenci narůstat a relativní psychický tlak pod vlivem kterého musíme žít se bude zvyšovat, protože naše schopnosti bránit se mu rostou pomaleji. Pokud něco proti tomu neuděláme, tak ti z nás, kteří se dnes považují za duševně zdravé se mohou již zítra ocitnout v úloze pacienta na psychiatrickém oddělení.
    Ale nejenom zaměstnání, ale i městské prostředí, ve kterém mnozí žijeme, přispívá ke zhoršování tohoto stavu. Dvacet čtyři hodin denně strávených v moderních městských centrech narušuje přirozené rytmy organismu. Je například příliš mnoho věcí, které narušují přirozený rytmus spánku a bdění. Lidé jsou nuceni omezovat spánek v důsledku přesčasů nebo dlouhých vzdáleností, které musejí denně překonávat při každodenním dojíždění do práce. Zvýšený rozvoj motorizace zapříčinil, že lidé jsou i líní chodit pěšky. Kromě toho většina úředníků v práci zůstává u svého stolu běhen celého dne a často mají i málo příležitostí v práci nebo mimo ní na to, aby pravidelným cvičením udržovali kondici tak potřebnou pro tělo i mysl. Tyto jako i jiné příčiny mají za následek narušení duševní a fyzické rovnováhy u dospělého člověka. Ale ani dítě v moderním světě není chráněno vůči tomuto nebezpečí. Není ojedinělým zjevem, že zdánlivě zdravé děti lehce podlehnou vyčerpanosti a trpí nemocemi, případně si i při nepatrném úrazu zlomí kosti. Jinak řečeno, mládež i dospělí dneška jsou obětováni netvoru moderního městského způsobu života.
Je pro současného člověka nemožné zvládnout tyto tlaky? Jsou jediným způsobem dosažení úlevy pro člověka naší doby, který trpí nespavostí, chronickými žaludečními poruchami a neustupující únavou a vyčerpáním, tablety na spaní a láhev alkoholu? Může vysoce komplikovaná moderní věda a její pokrok selhat ve snaze pomoci člověku překonat svoji vlastní slabost a psychologický stres naší doby?
    Před tím než se pokusím načrtnout možný způsob řešení, by jsem chtěl prozkoumat trochu podrobněji povahu snížené duševní odolnosti moderního člověka. Obecně můžeme tento stav charakterizovat jako nedostatek pevné vůle, váhavost, nedostatek trpělivosti a neschopnost vytrvat. I když tento stav může vést k psychické poruše v momentě, když si je postihnutá osoba vědoma povahy této slabosti, tato má sklon upravit se sama. Pokud tento stav ale přetrvává může znemožňovat úspěšnou komunikaci s jinými, dosahování uspokojivých vztahů s lidmi opačného pohlaví, správného jednání v práci nebo absolvování různých zkoušek a zvládnutí jiných situací. Ale člověk, který trpí tímto druhem poruchy nedokáže v nějakém programu zaměřeném na její nápravu vydržet až do konce. I když postupně pro tuto slabost začne sebou opovrhovat a bude hledat nějaký způsob, který by mu umožnil obnovit duševní sílu, jeho slabost mu zabrání dosáhnout pokrok.
    V minulosti se zvlášť v Japonsku věřilo, že namáhavý a intenzivní trénink například džuda (judo) nebo šermu (kendó) těmto lidem, v důsledku potřeby překonávat utrpení tréninku, pomůže nabýt sílu. Ale z různých příčin tyto postupy modernímu člověku nevyhovují. Především v současnosti většina lidí nemá dostatek volného času aby se mohli věnovat namáhavému a časově náročnému tréninku. Kromě toho již samotné tyto postupy vyžadují základní dušení sílu a pružnost, která ale právě modernímu člověku chybí. V důsledku toho ale potom je nerozumné očekávat od něho, že v programech, pro které vlastně není vhodný, pro které vlastně nemá základní předpoklady, uspěje. A nakonec, moderní člověk, který má sklon vyžadovat ke všemu co dělá vědecké vysvětlení, orientální bojové sporty odmítá pro jejich konfuciánské případně náboženské pozadí. Možná mě někteří čtenáři obviní z prospěchářství nebo z toho, že vyžaduji již od malého úsilí rychlý účinek. Ale není to tak. Jednoduše v moderním člověku je skon odmítnout jako zastaralý každý druh duševního nebo duchovního tréninku, který není racionálně vysvětlitelný.
    Moderní člověk vyžaduje, aby příslušný duševní a fyzický tréninkový režim splnil dvě důležité podmínky - musí být podložený posledními vědeckými vědomostmi a zároveň musí být ověřen jeho účinek dostatečně dlouhým používáním v praxi. Současná lékařská věda ukazuje, že jediným vhodným přístupem k lidskému zdraví je psychosomatický přístup - to jest, musíme se starat a trénovat i tělo i duši jestli chceme, aby člověk byl v optimálním stavu. Většina programů na upevnění zdraví, které jsou dostupné v současné literatuře je neuspokojivých, protože této důležité skutečnosti věnují pouze minimální pozornost nebo ji přehlížejí úplně. Ale současně je jich neúplnost i nevyhnutná, protože studium lidské mysli je ještě stále nedostatečně pokročilé a prozatím není možné vyvinout vědecky podložený systém komplexního duševního a duchovního tréninku. Z toho vyplývá i to, že žádný z dosavadních systémů, které byly v této oblasti vyvinuty, nemůže mít splněnu podmínku nevyhnutnou na to, aby byl považován za spolehlivý - podmínku dostatečně dlouhého praktického používání.
    Příčinu nedůvěry ve výchovné, náboženské a duchovní tréninkové programy můžeme vystopovat i v jejich sklonu zdůrazňovat pouze momentální prožívání a též v jejich nemožnosti ověřování testy současné psychologie. Současný člověk vyžaduje ale tréninkovou metodu, která dokáže víc než jen poskytnout subjektivní a dočasnou úlevu. Vyžaduje systém objektivně ověřitelný, systém s hodnotami, které jsou srozumitelné všem lidem. Aby takováto tréninková metoda vyhověla těmto požadavkům, musí být schopna regulovat mozkové funkce, které - obrazně řečeno - jsou na úrovni nacházející se pod intelektem, vůlí, emocemi. Pokud tento systém v praxi nevykáže i změny na úrovni funkcí a fyziologie mozku, racionální moderní člověk ho bude považovat za nevědecký a neúčinný. Věřím, že metoda zazenu, použitá na dosažení fyzického a duševního zdraví, jak ji předkládám v této knize, splňuje požadavky kladené člověkem západní civilizace na moderní tréninkový režim ovlivňující tělo i mysl.
    Svoje přesvědčení o vhodnosti zazenu mohu potvrdit stručným poukazem na vztah zazenu k mozkovým vlnám. (Podrobněji se budu věnovat vědeckým zjištěním u zazenu ve druhé části knihy.) Mnoho let studia mozkových vln, které představovaly dlouho jediný ukazatel funkčního stavu mozku, dospělo k následujícím zjištěním. Když je mozek ve stavu relaxace registrujeme na elektroencefalogramu vlny nazývané alfa vlny. Když je mozek ve stavu aktivity nebo napětí potom registrujeme beta vlny nebo gama vlny s ještě vyšší frekvencí. Ve stavu klidného spánku a stavech úplného odpočinku  s výjimkou bezvědomí způsobeného např. epileptickým záchvatem - zaznamenáváme theta nebo delta vlny (viz obr. 1). Ve zkratce - když je osoba rozhněvaná, podrážděná nebo rozrušená mozek vysílá beta vlny, když její hněv dosahuje intenzitu jako v boji, mozek začíná vysílat gama vlny. Během období prolongovaného napětí převažují beta vlny, prakticky bez příměsi alfa vln. Když bychom ale našli takový postup, který by měl za následek, že mozek bude vysílat pouze alfa vlny, potom bychom dosáhli stav, kdy není žádné rozrušení a napětí.
    V bádání po způsobu jak dosáhnout neustálou produkci alfa vln jsem provedl rozsáhlou řadu pokusů a přitom jsem se i mnoho poučil z vlastních chyb. Nakonec jsem zjistil, že způsob, který umožňuje člověku cílené navození produkce alfa vln je právě meditace zazen. Použití meditace zazen splňuje oba požadavky, které jsou kladeny na moderní tréninkový režim ovlivňující příznivě tělo i mysl, protože spojuje nejnovější vědomosti z výzkumu mozkových vln, které jsou jediným vnějším indikátorem stavu mozku a mysli, který nám je dostupný pro zaznamenávání, s meditační metodou, která se ukázala býti účinnou během tisíců let používání odkdy ji zdokonalil Šákjamuni, historický Buddha.
    Systém meditace zazen není tak obtížný, jak by si někteří čtenáři mohli myslet. Skládá se ze tří hlavních částí: ovládání dechu, polohy těla a stavu mysli. Nevyžaduje uchýlení se do kláštera, ale může být využíván jako aktivní součást každodenního života. Jak jsem již naznačil, do první části knihy jsem zařadil praktické vysvětlení metody zazenu a do druhé části knihy jsem zařadil teoretickou diskusi o této metodě. Čtenáři, kteří si přejí, předtím, než přistoupí k praktickému použití, poznat teorii, by měli číst nejprve druhou část knihy.
    

Informace o skupinách cvičících zazen získáte např. na stránkách

ZAZEN INTERNATIONAL

http://www.zazen.sk


 

 

Antologie zen-buddhismu:    

ZEN  1  

D.T.Suzuki: MALÝ ÚVOD DO ZEN; ČTYŘI ESEJE O ZEN BUDDHISMU & O SMYSLU ČAJOVÉHO OBŘADU / Kakuzo Okakura: KNIHA O ČAJI / L.Hájek: ZEN - UMĚNÍ / P.Miklós: ZEN A UMENIE / E.Herrigel: ZEN A UMĚNÍ LUKOSTŘELBY / D. Hofstadter: MAJSTER MUMON / Mumon Ekai: VRATA BEZ VRAT / T.P. Grigorjeva: PRIRODZENOSŤ AKO METÓDA & ODHALENIE SKRYTÝCH TRADÍCIÍ (375 stran, 45 ilustrací a tabulek).
================================================================

ZEN  2

D.T.Suzuki: VELKÉ OSVOBOZENÍ / B.Merhaut: ZEN V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ / Tsugjimura Koiči: NIC V ZENU / Yoshika Oshima: ZEN - MYSLET JINAK? / S.P.Nestjorkin: DVE KONCEPCIE ČCHAN BUDDHIZMU / Mistr Seng-cchan: ŠIN ŠIN MING / Mistr Dógen: FUKAN-ZAZEN-GI & EIHEI GEN ZENDŽI GOROKU / Shigenori Nagatomo: ANALÝZA DÓGENOVA "ODHOZENÍ TĚLA A MYSLI" / P.Kapleau: DESET OBRAZŮ BUVOLA / Chuej-neng: TRIBUNOVÁ SÚTRA ŠESTÉHO PATRIARCHY / J.Hloucha: HOKUSAI / S.Hubík: ZEN-BUDDHISMUS A NÁBOŽENSKÝ MODERNISMUS / tabulka japonských ekvivalentů čínských jmen a názvů / GLOSÁŘ - 1200 hesel (365 stran, 200 ilustrací).
================================================================

ZEN  3  

Allan Watts: MÍSTO ÚVODU / M.Novák: KAŽDÝ SÁM SVÝM PÁNEMBOHEM / B.Haines: BÓDHIDHARMA A KARATE / Mistr Takuan: KENDO A ZEN / K.Umeji: TAO V CVIČENÍ / I.Chuya: ZÁZRAČNÁ KOČKA / V.Hrdličková: ZAHRADY Z KAMENŮ, PÍSKU A TICHA / V.Pronnikov: IKEBANA / V.Hilská: JAPONSKÉ HRY NÓ / M.Seami: DAMAŠKOVÝ BUBEN / J.Jánoš: DIVADLO S TRADICÍ 6 STOLETÍ / MASKY DIVADLA NÓ / D.T.Suzuki: HRA DIVADLA NÓ / M.Heidegger: O FILMU, JAPONSKU A DIVADLU NÓ / S.Kurata: DÓ / B.Reyner: KONTEMPLACE A PRÁCE / Róši Morgan: TĚLESNÉ POZICE PRO MEDITACI / C.Zug: NEROZUMOVÁ HÁDANKA - ZENOVÝ KÓAN / S.Volkov: ZEN V KÓREI / Kusan Sunim: DESET OBRAZŮ KROCENÍ BUVOLA / Erich Fromm: ZKUŠENOST X (355 stran, 200 ilustrací).
================================================================
ZEN  4  

Sensei S.Graef: PSYCHOTRONICKÉ JEVY Z POHLEDU ZEN-BUDDHISMU / Róši Aitken: DRAK, KTERÝ NIKDY NESPÍ / Kora & Ohara: MORITOVA TERAPIE / Mistr Mumon: MUMONKAN / Mistr Ikkjú: VRÁNA BEZ ÚST / D.T.Suzuki: INTERPRETACE ZENOVÉ ZKUŠENOSTI / C.Kane: MORITOVA TERAPIE A NAIKON / McDonaldová: EMÓCIE V KONTEXTE CVIČENIA / Róši Morgan: MÍSTO POHLAVNÍHO ŽIVOTA VE VÝCVIKU / Róši Kapleau: ROZHOVOR S RÓŠIM / DESET ETAP KROCENÍ BUVOLA DLE PCHU-MINGA / J.Maraldo: FILOZOFIE ŠIZUTERU UEDY / L. Stryk: MISTR IKKJÚ ...atd. (320 stran).
================================================================
ZEN  5  

Mistr Dešimaru: ZEN A PSYCHOSOMATIKA; I ŠIN DEN ŠIN & KUSEN O STAVU MYSLI PŘI ZAZENU / Jen-čao & Cun-ťiang: LIN-ŤI LU / Sheng-yen: VÝHODY KTERÉ ČLOVĚKU POSKYTUJE ZENOVÁ MEDITACE / Róši Morgan: SÚTRA NESPOČETNÝCH VÝZNAMŮ (Lotosová sútra s komentáři) / GAKU-DÓJÓDŽIN-ŠÚ / MUMONKAN s komentáři róši Aitkena ...atd. (250 stran).
================================================================  

ZEN   6

(ISBN 80-85349-24-8)

Obsah:
Prof. Yoshiro Kiyomara MISTR TAKUAN A CESTA MEČE
PhDr. Yang Jwing-ming BUDDHISTICKÝ A TAOISTICKÝ ČCHI-KUNG ..
Mistr Taisen Dešimaru TEORIE A PRAXE ZENOVÉ FILOSOFIE
Mistr Hsing-yun DVĚ PŘEDNÁŠKY O ČCHANU
Róši Kaisen Krystaszek D Ó Š I N
Mistr Sheng-yen ZENOVÁ MYSL
Mistr Seung-sahn NOSENIE KESY, NOSENIE SVETA
PhDr. The Hung BUDDHISTICKÁ ŠKOLA THIEN
Mistr Chuang-po ZENOVÉ UČENÍ O PŘENOSU MYSLI
Mistr Keizan D E N K Ó R O K U
WU-MEN KUAN (MUMONKAN)
   

================================================================

Z E N   7 

(ISBN 80-85349-45-0)

 

OBSAH:

Harada Sekkei róši KAŽDODENNÍ MYSL
Sean Sheehan WAKAN MU ..
Mistr Šen-chuej TRIBUNOVÉ KÁZÁNÍ ..
Dr. Kyung-bo Seo MISTR SOSAN ..
Mistr Sheng-yen PÍSEŇ OSVÍCENÍ MISTRA JUNG-ŤIA ..
Dr. Yang Jwing-ming ŠAOLINSKÝ WAJ-TAN ČCHI-KUNG ..
John Daido Loori O SOUCITU ..
Jiří Černega AVALÓKITÉŠVARA ..
DIAMANTOVÁ SÚTRA ..
Mistr Chuang-po ZENOVÉ UČENÍ - II. část ..
WU-MEN KUAN (MUMONKAN) ..
Ján Starkbauer ZENOVÁ A CHASIDSKÁ SKÚSENOSŤ ..
Richard von Sturmer RILKE A ZEN ..
Dale Riepe ZEN A VĚDECKÉ NAZÍRÁNÍ ..
Alan Watts ZÁVAŽNOST ORIENTÁLNÍ FILOSOFIE ..
 

================================================================
Z E N   8

(ISBN 80-85349-58-2)

Obsah:

Daisetz T. Suzuki:     ZEN  A  JAPONSKÁ  KULTURA

Mistr  Sheng-yen:     DŮVOD, PROČ JSEM ČCHANOVÝM MNICHEM 

Harada Sekkei róši:    KAŽDODENNÍ  MYSL

Jiří  Černega:   CESTA DO PEKLA JE LEMOVÁNA BÓDHISATTVY     

Marián Chrasta:    ZEN  JE  NÁBOŽENSTVO  PRÁZDNOTY            

Róši Jiyu-Kennett:    V  PROUDU  OSVÍCENÍ  

Bhikšu Khantipálo:    NEW  AGE  Z  HLEDISKA  BUDDHISMU           

Bhikšu Khantipálo:    SBLIŽOVÁNÍ  NÁBOŽENSTVÍ        

WU-MEN KUAN  (MUMONKAN)

 


Viz též web-stránky

http://www.mujweb.cz/www/Knihy_o_buddhismu

http://www.mujweb.cz/www/BUDDHISMUS_A_BOJOVA_UMENI

http://www.mujweb.cz/www/BUDDHISMUS_A_EKOLOGIE

http://www.mujweb.cz/www/MUMONKAN


vydává

C A D   PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství religionistické, náboženské a ezoterické literatury a knih o léčitelství, orientální medicíně a bojových uměních

 

Richard F. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dubravka

Telefon: 6436 9928

Mobil:

0 903 159 404

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

http://www.cadpress.sk

http://web.stonline.sk/cad

http://cad.webpark.sk

http://www.mujweb.cz/www/CADPRESS

 

 

Telefon:

0 903 159 404

(2) 6436 9928
(2) 6453 0911

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

E-Mail:

cad@atlas.cz

cadpress@stonline.sk


Na požádání zašleme aktuální nabídku, ceníky a kompletní katalog!

 


  bestseller vydavatelství

C A D      PRESS

 

LEXIKON

NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ, SEKT A

DUCHOVNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Výjimečná encyklopedická příručka, jež obsahuje přes 3 000 hesel shrnujících informace o několika tisících náboženských komunit, hnutí, tajných bratrstev, mystických řádů, hermetických a okultních společností a sekt celého světa - činných od nejstarších dob až do současnosti.

Údaje o všech hlavních náboženských hnutích v rámci světových náboženství - buddhismus, čchan, taoismus, křesťanství, druidismus, islám, chasidismus, kabala, čarodějnictví, džinismus, judaismus, súfismus, šamanismus, šintoismus, lamaismus, tantra, okultní nauky / magie, hermetismus, wicca, magie, psychotronika, zednářství, rosekruciánství, spiritismus, paganismus, zen i New Age.

Publikace je doplněna 4 speciálními rejstříky jejichž pomocí lze vyhledávat i údaje o osobnostech, odborné termíny a pod.

(váz. / formát 24x16 cm / laminovaná obálka, 520 stran / DC 540,-Kč).

 

TUTO PUBLIKACI SI MŮŽETE OBJEDNAT

U VAŠICH KNIHKUPCŮ A DISTRIBUTORŮ !

 

Informace na Internetu: 

http://www.cadpress.sk/sekty.htm

http://www.mujweb.cz/www/SEKTY

*****************************************************

 

Právě vyšlo: 

Dr. Yang Jwing-ming:  

JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN  

(TAI CHI CHUAN) -  I, II

 

Obsáhlá a podrobná příručka pro adepty praktikující tchaj-ťi (tai chi) a tchaj-ťi čchüan (tai chi chuan), z hlediska zdravotního i jejich aplikace v bojových uměních, včetně cvičení s mečem.

( cca 600 fotografií)

 

Viz podrobnosti na adrese

http://taichi.webpark.sk
http://www.mujweb.cz/www/taichi_a_chikung
http://www.mujweb.cz/sport/taichichuan


 Prodej přírodních léčiv a výživových doplňků vysoké kvality prostřednictvím internetu:

 Z POSLEDNÍCH PUBLIKACÍ

   VYDAVATELSTVÍ    

CAD    PRESS

 

DUCHOVNÍ ASPEKTY LÉČITELSTVÍ   I,   II       (Antologie)

Sborník prací 25 čelných světových odborníků - vědců i léčitelů - zaobírajících se jednotlivými aspekty léčitelského umění z hlediska lékařského, antropologického, filosofického, psychologického i psychiatrického.

======================================================

Charles Poncé:  HRA  ČARODĚJŮ - KOŘENY ESOTERICKÝCH UMĚNÍ

Kniha uvádí čtenáře do všeobecných základů esoterních nauk a spojitosti mezi astrologií, kabalou, tarotem, I-ťing, alchymií a jungovskou psychologií.

======================================================

Guy Casaril:  RABBI ŠIMON BAR JOCHAJ A KABALA

======================================================

L.Grinspoon & J.Bakalar:   MARIHUANA - ZAKÁZANÁ MEDICÍNA

Velmi důležitá a zajímavá kniha zaobírající se seriózně léčebným využitím konopí v historii i současnosti, včetně léčení epilepsie, depresí a rakoviny.

======================================================

Mistr Mantak Chia & Maneewan Chia:

LÉČIVÁ  LÁSKA  -  KULTIVACE ŽENSKÉ SEXUÁLNÍ ENERGIE   I, II

Příručka taoistického mistra obsahující množství návodů a cvičení k nastolení duchovní a tělesné harmonie.

======================================================

J.Starkbauer:

VĚČNÉ TABU - EROS A ETOS V NÁBOŽENSKÝCH SYSTÉMECH I

======================================================

J.K. U'Fon:

POJEDNÁNÍ O PSYCHOLOGII, NÁBOŽENSTVÍ, MAGII A SEXU

======================================================

Dr. Viktor Krupa:

LEGENDY A MÝTY POLYNÉSIE - POLYNÉSKÁ KOSMOGONIE

Fundované dílo z pera předního slovenského odborníka na historii a kulturu Oceánie a ředitele Kabinetu orientalistiky SAV.

===================================

STARÉ POVINNOSTI SVOBODNÝCH ZEDNÁŘŮ

======================================================

ČADO - TAJEMSTVÍ ČAJOVÉHO OBŘADU

======================================================

Prof. Michio Kushi:

DUCHOVNÍ CESTA - Průvodce k nekonečné seberealizaci a osvobození

Komplexní úvod do duchovního světa z pera nejvýznamnějšího světového představitele makrobiotiky.

======================================================

Prof. Michio Kushi:

KÁMEN FILOSOFŮ - Úvod do alchymie, transmutace a Nové vědy

V této studii Kushi vysvětluje prostřednictvím makrobiotických principů, že svět hmoty není pevný a statický, nýbrž naopak dynamický a proměnlivý.

======================================================

John Heider:  TAO  VŮDCE  Strategie úspěšného vůdce pro Nový věk

Autor, psycholog a profesor Školy psychiatrie při Menningerově nadaci zde předkládá verzi staročínského spisu Tao-te-ťing adaptovanou pro New Age.

======================================================

Swami Kuvalayananda a Dr. Vinekar: JÓGOVÁ TERAPIE

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming: TAJEMSTVÍ  MLÁDÍ I-III (I-ťin-ťing a Si-suej-ťing)

Kniha obsahuje Spis o proměně svalů a šlach a Spis o očistě mozku a kostní dřeně. Obsahuje i recepty a popisy cvičení ke zvýšení sexuálních schopností (3 svazky).

======================================================

TAJNÁ CVIČENÍ TAOISTICKÝCH MNICHŮ

======================================================

D.F. Draeger & R.W. Smith: 

ASIJSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ

Unikátní monografie o historii, vývoji a technikách bojových umění ČÍNY, OKINAWY, KOREJE, JAPONSKA, MALAJSIE, INDIE, PAKISTÁNU, BARMY, THAJSKA, FILIPÍN A INDONÉSIE.

======================================================

ŠAMANISMUS   I- III         (Antologie)

Ojedinělá antologie do níž přispěly desítky světově proslulých léčitelů, psychologů, antropologů a odborníků na psychotroniku.

======================================================

TAO - VÝBOR Z KLASICKÝCH TAOISTICKÝCH SPISŮ

Kniha obsahuje proslulý spis Mistra Lie-c' z 5.stol. př.Kr. a výbor ze spisů taoistických mistrů 7.-15.století.

======================================================

Eva de Vitray-Meyerovitch:

RÚMÍ A SÚFISMUS - ÚVOD DO ISLÁMSKÉ MYSTIKY

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming: OSM KUSŮ BROKÁTU / Waj-tan čchi-kung

Série cviků k regulování energie čchi (ki). Špičková příručka!

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming: ČCHI KUNG - Bojová umění a zdraví

Všeobecný nástin principů čchi-kung a jeho historie. 250 fotografií a náčrtků.

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming:

ZÁKLADY TCHAJ-ŤI ČCHI-KUNG (TAI CHI CHI KUNG)

======================================================

Robert Urgela:

TRÉNINK V BOJOVÝCH UMĚNÍCH / Praktický úvod do kung-fu

======================================================

Mistr Lao-c': TAO-TE-ŤING (Kniha o Tao a ctnosti)

======================================================

B. Ducourant:

KLÍČE K DOKONALÉMU ŠTĚSTÍ - Taoismus v denním životě

======================================================

Konfucius: HOVORY (Lun-jü)

======================================================

François Decret: MÁNÍ A TRADICE MANICHEISMU

======================================================

Otmar Doležal: VÍTĚZSTVÍ DUCHA NAD HMOTOU

======================================================

Thich Nhat Hanh: MÍR V NÁS

======================================================

BUDDHISMUS A PSYCHOLOGIE       (Antologie)

======================================================

Zora Doval: ÁJURVÉDA - Tradiční indická medicína    I, II

Příručka tradiční indické medicíny pro moderního člověka (2 svazky).

======================================================

Wu-men Chuej-kchaj:

WU-MEN-KUAN (MUMONKAN) neboli Ohrada bez brány

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming:  

POKROČILÝ JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN  I, II

======================================================

 

Podrobnější informace poskytneme na požádání.

 

 

Z  PŘIPRAVOVANÝCH   PUBLIKACÍ:

 

Dr. Yang Jwing-ming:  

POKROČILÝ JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN  III, IV

Použití v bojových uměních. Podrobná příručka pro pokročilé adepty.

======================================================

ŠAMANISMUS   IV

-   Akta 9. Mezinárodní konference o šamanismu a alternativních formách léčení - 2. část.

======================================================

ÚVOD  DO  TIBETSKÉHO  TANTRICKÉHO  BUDDHISMU

======================================================

LEGENDY A MÝTY AMERICKÝCH INDIÁNŮ - I

(Legendy a mýty Jihozápadu)

První svazek zahrnuje legendy a mýty kmenů Zuňi, Hopi, Navajo a dalších.Na požádání zašleme aktuální nabídku, ceníky a kompletní katalog!

 

 

Naši kompletní nabídku videokazet o taichi / kung-fu
(a všech dalších bojových uměních a výcviku sebeobrany pro adepty bojových umění i policii a bezpečnostní služby
- stovky titulů v češtině, slovenštině, angličtině a němčině)

NAJDETE NA STRÁNCE

http://web.stonline.sk/cad/kazety.htm

a

http://budo.webpark.sk/kazety_cizi.htm

anebo si je můžete objednat na adrese

cad@atlas.cz / cad@atlas.sk

 

 

 


Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

Od 1.5. 2004 jsme schopni průběžně zásobovat knihkupce v celé ČR

Všechny naše publikace by měly být k dostání i v síti knihkupectví firmy
Kanzelsberger
ve všech velkých městech ČR

(Brno, Beroun, Č. Budějovice, Děčín, Hradec Kr., J. Hradec, Kladno, Kroměříž, Liberec, Litoměřice, Ml. Boleslav, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha, Přerov, Rakovník, Strakonice, Teplice, Trutnov, Ústí n.L. a Zlín)


 K N I H Y

z edic

SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY,

MEDICA

a

B U D O

v y d á v á
25 let

CAD PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství ezoterické a religionistické literatury a knih o asijských bojových uměních a léčitelství

(založeno 1980)


ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA, ANTROPOLOGIE, ASIE, BOJOVÁ UMĚNÍ, BUDDHISMUS, BUDO, ČCHAN, ČCHI-KUNG, ČÍNA, DUCHOVNÍ NAUKY, ESOTERIKA, ETNOGRAFIE, FILOZOFIE, HINDIUSMUS, CHI-KUNG, INDIE, ISLÁM, JÓGA, KABALA, KOSMOGONIE, KŘESŤANSTVÍ, KUNG-FU, LÉČITELSTVÍ, LEGENDY A MÝTY, LITERATURA, MAGIE, MEDITACE, MYSTIKA, MYTOLOGIE, NÁBOŽENSTVÍ, ORIENT, PARAPSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE, PSYCHOTRONIKA, RELIGIONISTIKA, SPIRITUALITA, SÚFISMUS, ŠAMANISMUS, TAI-CHI CHUAN, TAO, TERAPIE, TIBET, ZEN


CAD PRESS

 

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dúbravka

Telefon:

(02) 6436 9928

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

http://www.cadpress.sk

http://cad.webpark.sk

http://mojweb.sk/cad

http://www.mujweb.cz/www/CADPRESS

 

Informace o naší kompletní nabídce videokazet najdete na adrese

http://web.stonline.sk/cad/kazety.htm

 

 

KOMPLETNÍ KATALOG

KNIH O BOJOVÝCH UMĚNÍCH, TRÉNINKOVÝCH PŘÍRUČEK
a
VÝCVIKOVÝCH VIDEOKAZET
pro všechna bojová umění, sebeobranu a zdravotní cvičení je na adrese

http://web.stonline.sk/cad/budo_katalog.zip

 

 

Na požádání Vám kdykoli zašleme náš kompletní katalog a ceník v elektronické podobě!

Uvítáme další zájemce, potenciální autory z řad trenérů bojových umění,
kteří by měli zájem spolupracovat s námi na vydávání
příruček bojových umění i praktické sebeobrany.

 

E-Mail:

cad@seznam.cz

cadpress@stonline.sk

cad@atlas.cz

cad@atlas.sk

 

důležité zprávy posílejte v kopii i na druhou adresu !

 


Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE

 

Na požádání Vám kdykoli zašleme náš kompletní katalog a ceník v elektronické podobě!

 

 

Počitadlo funguje od 1. 8. 2000

Aktualizace 6/12/2006