EKOLOGIE, MAKROBIOTIKA A VEGETARIÁNSTVÍ

Knihy o ekologii, makrobiotice a vegetariánství z nakladatelství CAD Press:

DharmaGaia - Eseje o buddhismu a ekologii, Duchovní cesta a Vegetariánství z hlediska buddhismu.


DHARMA GAIA

ESEJE O BUDDHISMU A EKOLOGII

 

je kniha která původně vyšla při příležitosti DNE ZEMĚ 1990. Jedná se o jednoznačně výjimečnou publikaci na jejímž vzniku se podílelo několik desítek světově proslulých vědců, filosofů, ekologických a mírových aktivistů, náboženských představitelů a umělců, a v zahraničí je pojmem.

M.j. do ní přispěl i ALLEN GINSBERG (jeden z nejvýznamnějších světových básníků a představitel beat generation), J.S. DALAJLÁMA, Prof.R.ABRAHAM (California University), Prof. PADMASIRI DE SILVA (děkan filozofické a psychologické fakulty Srílanské university), JOAN HALIFAX (antropoložka, profesorka Kolumbijské a Harvardské university), KEN JONES (představitel waleské Strany zelených), SULAK SIVARAKSA (předseda Asijského kulturního fóra), JEREMY HAYWARDS (kandidát věd z jaderné fyziky University of Cambridge a odborník v oblasti molekulární biologie na MIT), VIJALI (malířka, zabývající se studiem šamanismu)... a další.

Jelikož se jedná o první publikaci tohoto druhu v ČR/SR, v níž se prolínají aspekty ekologické, etické a spirituální - v souladu se současnými trendy ve světovém ekologickém hnutí - uvítali bychom, kdybyste se Vy anebo Vaši přátelé a kolegové chtěli angažovat v propagaci této výjimečné publikace (která by se mohla stát m.j. taktéž podnětem k zájmu o ekologii mezi lidmi, pro něž není běžná racionálně-ekologická argumentace buď srozumitelná anebo přijatelná!). Uvítali bychom, kdybyste byli ochotni napomoci šíření této publikace ať již otištěním výňatků anebo zprostředkováním anotací a recenzí v ekologických i duchovních časopisech a bulletinech v ČR a SR...

 

Kromě mnoha dalších duchovně orientovaných titulů jsme vydali např. i publikaci

CHRÁNIT VŠE ŽIVÉ - VEGETARIÁNSTVÍ Z HLEDISKA BUDDHISMU !

 

**********************************

DHARMA GAIA

ESEJE O BUDDHISMU

A EKOLOGII

 

 

DALAJLAMA

PŘEDMLUVA.

Naše Matka Země nám říká, abychom se chovali lépe. Všude kolem se množí známky toho, že příroda má své meze. Kromě toho krize životního prostředí, která je stále na postupu, zahrnuje všechno lidstvo, hranice mezi státy ztrácejí význam.

Pokud si ve své vlastní mysli vypěstujeme dobro a ohleduplnost, naše činnost přirozeným způsobem přestane ohrožovat život na Zemi. Ochranou přírodního prostředí a zastavením úpadku naší planety dáme také najevo úctu k lidskému potomstvu Země - naším příštím generacím - stejně jako k přirozenému právu všech živých bytostí na život na Zemi. Jestliže pečujeme o přírodu, může být bohatá, štědrá a nevyčerpatelná.

Důležité je, abychom odpustili pustošení v minulosti a pochopili, že bylo způsobeno nevědomostí. Zároveň bychom měli z etického hlediska prozkoumat, jaký jsme zdědili svět, zač jsme odpovědní a co zanecháme příštím generacím.

Hluboce doufám, že nalezneme řešení, která přestanou stavět proti sobě zázraky vědy a techniky a současnou tragédii hladovění lidstva a vyhubení forem života.

Máme odpovědnost i schopnost chránit životní prostředí Země - její zvířata, rostliny, hmyz, dokonce i mikroorganizmy. Jestliže je mají znát příští generace tak, jako je známe my, musíme jednat teď. Pracujme všichni spolu, abychom uchránili a uchovali náš svět.

 

Vydalo nakladatelství

C A D     Press

P.O. Box 5, Pošta 42

SK-844 05 BRATISLAVA 4

cad@atlas.cz

**********************************

O B S A H

 

Předmluva

JEHO SVATOST DALAJLAMA

 

Úvod

ALLAN HUNT BADINER

 

 

 I. ZELENÝ BUDDHISMUS

Setkání Buddhy s bohyní

RICK FIELDS

 

Rané buddhistické názory na přírodu

CHATSUMARN KABILSINGH

 

Buddhistická environmentální etika

PADMASIRI DE SILVA

 

Třetí tělo: buddhismus, šamanismus a hlubinná ekologie

JOAN HALIFAX

 

Orfismus: starověké kořeny zeleného buddhismu

RALPH ABRAHAM

 

 II. ZMĚNĚNÉ ZPŮSOBY VNÍMÁNÍ

Zezelenění já

JOANNA MACY

 

Ekologie a zážitek posvátnosti

JEREMY HAYWARD

 

Perceptuální důsledky Gaie

DAVID ABRAM

 

Důvěrný pohled

PETER LEVITT

 

 

 III. ZÁŽITEK ROZŠÍŘENÍ MYSLI

 

Skála Tělo Strom Větev

NINA WISE

 

Oblázek a příboj

MARTIN PITT

 

Zenová praxe a smysl pro místo

DOUG CODIGA

 

Udělejme místo přírodě

SUZANNE HEAD

 

Dharma zvířat

MOBI HO

 

Sattva: osvícení pro rostliny a stromy

WILLIAM LAFLEUR

 

 IV. VZNIKÁ SANGHA

 

Buddhismus Gaie

ELIZABETH ROGERS

 

Ekocentrická sangha

BILL DEVALL

 

Ženy a ekocentrizmus

CARLA DEICKE

 

Opravdový rozvoj

SULAK SIVARAKSA

 

Reinterpretace buddhistické ekonomiky

STEPHEN BATCHELOR

 

Ztratit své vlastní světlo

KEN JONES

 

 

 

 V. MEDITACE O ZEMI

JAKO O CÍTÍCÍ BYTOSTI

 

Modlitba za velkou rodinu

GARRY SNYDER

 

Gáthy Země

THICH NHAT HANH

 

Haiku a ekologická katastrofa

PATRICIA DONEGAN

 

Čtyři meditace

DEENA METZGER

 

Ať meditace rozkolébá základní kameny

ALLEN GINSBERG

 

 

 VI. VOLÁNÍ PO ČINU

 

Poslední strom

THICH NHAT HANH

 

Probuď mrtvého

JOHN SEED

 

Správné živobytí pro západního buddhistu

ROBERT AITKEN

 

Na Zem

CHRISTOPHER REED

 

Rozhlasová sútra ochránce lesů

GARY SNYDER

 

Průvodce bódhisattvy po ekologické aktivitě

 

************************

 

DUCHOVNÍ  CESTA

Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě

 

Michio Kushi

& Edward Esko

 

Vydalo nakladatelství

C A D     Press

cad@atlas.cz


 

 

Obsah

Předmluva k českému vydání

Předmluva Alexe Jacka

Úvod Edwarda Esko

1. Každodenní duchovní praxe

2. Spiritualita uvnitř i vně

3. Léčení pomocí duchovní energie

4. Pochopení duchovních nauk

5. Zření minulosti a budoucnosti

6. Duchovní citlivost

 

Předmluva

Stejně jako mnoho jiných mladých lidí na konci 60. a na začátku 70. let jsem se vydal na duchovní cestu. Po smrti prezidenta Kennedyho a eskalaci vietnamské války jsem byl znechucen moderní společností, a cítil jsem, že tady musí být lepší cesta, jak stvořit svět bez nenávisti a války. Rok jsem studoval v Banárasu, svatém městě na Ganze, a stal jsem se vegetariánem. Studoval jsem zen v Japonsku. Přišel jsem jako reportér do Vietnamu a začal jsem se zajímat o buddhismus. Ponořil jsem se do I-ťingu a konfuciánských a taoistických učení Číny. Putoval jsem do Stonehenge a na posvátná místa ve Francii a Itálii. Studoval jsem jógu a bojová umění. Stopoval jsem napříč Amerikou jako hrdinové Kerouacových románů. V době svých cest a studií jsem prožil mnohá dobrodružství a setkal jsem se s mnoha zajímavými lidmi. Přesto jsem stále cítil nejasnost a nejistotu. Nakonec zpátky v Bostonu, kde jsem žil, jsem objevil to, co jsem hledal - v makrobiotické filosofii a učení Michio Kushiho. Od té doby se zlepšilo mé zdraví a vitalita. Ale největší změna nastala v mém vědomí a v pochopení naší věčné duchovní cesty. Mnoho jiných lidí přišlo k makrobiotice stejným způsobem.

Duchovní cesta uvádí novou generaci makrobiotických přátel a čtenářů do širého světa ducha a vibrací, jejichž pouhou malou částí je naše planeta a celý hmotný svět. Michiův výklad meditace, modlitby, zpěvu, karmy, reinkarnace a dalších základních pojmů a praktik je tak prostý a zároveň hluboký, že můžeme pouze žasnout. Protíná materiální a duchovní iluze moderní civilizace, objasňuje univerzálnost všech tradičních učení, východních i západních. Ukazuje, jak jídlo, naše každodenní strava, slouží jako nit spojující neviditelný a viditelný svět. Upozorňuje nás, že duchovní praxe je neoddělitelná od každodenního života, a daleko spíš ji nalezneme v práci, myšlení, plánování, rodičovství, vztazích a spolupráci s ostatními, než v cestování na nějaká posvátná místa anebo ve studiu nějakých esoterických učení. Umožňuje nám poznat, že zdraví samo o sobě není cíl. Zdraví je počátek nekonečné cesty míru a štěstí.

Přečtení Duchovní cesty vás může inspirovat k osobnímu studiu s Michiem a k prohloubení vašeho poznání. Na Kushiho institutu v Berkshires poskytuje sérii pokračujících seminářů v nácviku duchovního rozvoje, včetně řízených praktických seminářů rozvoje mnoha duchovních schopností a metod, popisovaných v této knize. Otevření nových rozměrů Michiova učení a spisů je úžasné, provokující, a pozdvihne vás na vyšší úrovně vnímání sebe sama a do nových světů seberealizace. Tato učení nám také umožní vést lidstvo v této kritické době a zachovat různorodý biologický a duchovní odkaz naší planety nesčetným dalším generacím.

Alex Jack

 

Becket, Massachusetts, 1. června 1994

 

Alex Jack vyučuje na Kushiho institutu a je ředitelem One Peaceful World Society [Společnosti jediného mírumilovného světa].

Je též spoluautorem mnoha knih s Michio Kushim, včetně The Cancer Prevention Diet [Dieta k prevenci rakoviny] a The Gospel of Peace: Jesus's Teachings of Eternal Truth [Evangelium míru: Ježíšovo učení o věčné pravdě].

 

 

 

Úvod

V září 1972 jsem přišel do Bostonu, inspirován snem o dosažení zdraví a míru cestou makrobiotiky. Michio Kushi, vůdce mezinárodní makrobiotické komunity, žil v Bostonu a pravidelně tam přednášel. Zajímal jsem se také o duchovní otázky, šel jsem po duchovní cestě, vedoucí přes védántu, taoismus a buddhismus k makrobiotice.

Na první přednášce, kterou jsem navštívil, stál Michio u tabule a vykládal neuvěřitelný pohled na duchovní svět, sledoval naši duchovní cestu od nekonečně velkého k nekonečně malému, od absolutního k relativnímu, od univerzálního k zvláštnímu a zpět. Michiovy přednášky inspirovaly a povznášely, a jejich prostřednictvím jsem si uvědomil, že makrobiotické učení je schopné změnit celý svět.

Brzy poté představil Michio první ze svých seminářů duchovního rozvoje. V těchto pozoruhodných přednáškách vysvětloval a demonstroval praktiky, jako je meditace, zpěv a duchovní léčení v souladu s makrobiotickými principy jin a jang. Přednášel také jedinečný výklad takových klasických duchovních spisů jako je Bible, Tomášovo evangelium, Upanišady a Tao-te-ťing, a nabídl pozoruhodný pohled na takové věci, jako je karma, reinkarnace, úrovně vědomí a spirituality, vztah mezi stravou a duchovním rozvojem, a struktura duchovního světa. Mnoho z těchto témat bylo nabízeno na seminářích duchovního výcviku, které teď vede na Kushiho institutu v Becketu a v jiných částech světa.

Stejně jako u současných duchovních seminářů byl v těchto raných přednáškách kladen důraz na skutečný prožitek; studenti byli vybídnuti, aby se stravovali prostě a prováděli každé cvičení. Michio konfrontoval skupinu s otázkami, a pobízel účastníky, aby hledali své vlastní odpovědi. V těchto přednáškách se Michiovi podařilo demystifikovat porozumění lidské spiritualitě, a duchovní rozvoj byl zpřístupněn každému.

Materiál obsažený v Duchovní cestě pochází z Michiových seminářů duchovního rozvoje ze začátku 70. let a je doplněný o materiál z jiných bostonských přednášek. Tato kniha se zabývá základními duchovními pravdami. Fascinující vhled a nadčasová moudrost těchto stránek by měla oslovit každého, kdo hledá v životě hlubší smysl.

Edward Esko

 


 

 

Róši P. Kapleau:

 

CHRÁNIT VŠE ŽIVÉ

Vegetariánství z hlediska buddhismu

 

Pojednání o zabíjení zvířat a vegetariánství z hlediska buddhistického, všeobecně etického i exaktně racionálního (doplněného vědeckými argumenty a přesnými údaji nejnovějších výzkumů FAO a světově uznávaných výzkumných institucí).


 

MARIHUANA

ZAKÁZANÁ MEDICÍNA 

 

L. Grinspoon & J. Bakalar

 

         

Velmi důležitá a zajímavá kniha zaobírající se seriózně - na rozdíl od mnoha pochybných brožur na stejné téma - léčebným využitím konopí v historii i současnosti, včetně léčení epilepsie, depresí a rakoviny.

V této důležité a provokativní knize popisují dva vynikající vědečtí pracovníci prospěšnost marihuany jako léku, vysvětlují, proč bylo zakázáno její použití, a zastávají se její plné legalizace, aby byla dostupná všem pacientům, kteří ji potřebují. Na podporu tohoto stanoviska popisují osoby trpící různými chorobami - mezi nimi rakovinou, epilepsií, AIDS, dysmenoreou a depresí - výstižně své utrpení v době, než začali užívat marihuanu, změny, které způsobila, a své potíže při snahách získat ji legální cestou.

 

OBSAH:

Dějiny Cannabisu / Cannabis jako lék / Chemoterapie rakoviny / Glaukom / Epilepsie / Roztroušená skleróza / Paraplegie a quadriplegie / AIDS / Migréna / Menstruační křeče a porodní bolesti / Deprese a jiné poruchy nálady / Jiné léčebné použití  

 

Studie vyšla v r. 1993 v Yale University Press a opírá se tudíž o aktuální vědecké poznatky. Je doplněna obsáhlou bibliografií !

 

   

    "Grinspoon a Bakalar podávají cenné kompendium blahodárných vlastností marihuany Tato kniha je cenná pro její široké použití zpráv v první osobě o blahodárných účincích kouření marihuany u osob fyzicky a emočně trpících"  - Rick J. Strassman, M.D., Journal of the American Medical Association. 

 

    "Pádné a přesvědčivé argumenty pro legalizaci marihuany a jejích farmakologicky aktivních součástí Tato kniha poskytuje výborný přehled předmětu z lékařské perspektivy" - Robert M. Swift, M.D., Ph.D., New England Journal of Medicine.

 

    "Velmi důležitá kniha Je to velmi doporučeníhodné čtení pro každého, kdo se zajímá o dějiny, lékařskou biologii a veřejnou politiku obklopující tyto velice udivující rostliny" - David E. Presti a Richard Evans Schultes, Journal of Psychoactive Drugs.

http://www.mujweb.cz/www/MARIHUANA_ZAKAZANA_MEDICINA


v y d a l

C A D   PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství religionistické, náboženské a ezoterické literatury a knih o léčitelství, orientální medicíně a bojových uměních

Richard F. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dubravka

 

http://web.stonline.sk/cad

http://cad.webpark.sk

http://www.mujweb.cz/www/CADPRESS

 

 

Telefon:

0 903 159 404

(2) 6436 9928
(2) 6453 0911

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

Další podrobnosti poskytneme na požádání!

Na požádání zašleme aktuální nabídku, ceníky a kompletní katalog!

Podrobné informace získáte na níže uvedených adresách:

E-Mail:

cadpress@stonline.sk

cad@atlas.cz

 

  naše další web-stránky:

http://www.mujweb.cz/wwwAjurveda

http://www.mujweb.cz/www/Antagon

http://www.mujweb.cz/www/Astrologie_okultismus_a_magie

http://www.mujweb.cz/www/BUDO_DISTRIBUCIA

http://www.mujweb.cz/www/budo_literatura

http://www.mujweb.cz/www/ITING

http://www.mujweb.cz/www/Kniha_LEGENDY_A_MYTY_POLYNESIE

http://www.mujweb.cz/www/Knihy_o_buddhismu

http://www.mujweb.cz/www/LEXIKON_INDEX

http://www.mujweb.cz/www/Lexikon_UKAZKY

http://www.mujweb.cz/www/Makrobiotika_a_vegetarianstvi

http://www.mujweb.cz/www/MARIHUANA_ZAKAZANA_MEDICINA

http://www.mujweb.cz/www/Medicina_a_lecitelstvi

http://www.mujweb.cz/www/okultizmus

http://www.mujweb.cz/www/SAMANISMUS

http://www.mujweb.cz/www/SEKTY

http://www.mujweb.cz/www/Sexualita

http://www.mujweb.cz/www/SVETOVE_DUCHOVNI_PROUDY

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

http://www.mujweb.cz/www/TEOSOFIE

  

 

Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE i na SLOVENSKU

 

Objednávky a žádosti o informace zasílejte na naše adresy:

cadpress@stonline.sk

cad@atlas.cz

cad@atlas.sk

důležité zprávy posílejte v kopii i na druhou adresu !

=======================================

Telefon:

(2) 6436 9928

(2) 6453 0911

Mobil:

0 903 159 404

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

 

Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !
Od 1.5. 2004 jsme schopni průběžně zásobovat knihkupce v celé ČR

Všechny naše publikace by měly být k dostání i v síti knihkupectví firmy
Kanzelsberger
ve všech velkých městech ČR (Brno, Beroun, Č. Budějovice, Hradec Kr., J. Hradec, Kladno, Kroměříž, Liberec, Litoměřice, Ml. Boleslav, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha, Přerov, Rakovník, Strakonice, Teplice, Trutnov, Ústí n.L. a Zlín)

Záleží LEN na kníhkupcoch či požiadované tituly od nás objednajú !

Pokiaľ v niektorej predajni naše publikácie nanájdete - sťažujte si u vedúceho príslušného kníhkupectva (nie u nás), nakoľko je v jeho komptencii naše knižky objednať a my objednávky pre SR vybavujeme okamžite !!!

 

 

 

naše kompletní nabídka titulů
českých a slovenských vydavatelství:

naša kompletná ponuka titulov
českých a slovenských vydavateľstiev:


[

aktuální nabídka všech titulů

přes 2 000 knih a videokazet z českých a slovenských vydavatelství
a zahraniční CD - etnická, relaxační a ezoterická hudba


na stránkách:

http://web.stonline.sk/cad
nebo
http://cad.webpark.sk

možnost zkopírování cenníků a katalogů

nákup přes internet na adrese

http://www.tatrashop.sk


Ceník hudebních CD

najdete na adrese


http://mojweb.sk/agemusic

nebo
http://mujweb.cz/Kultura/agemusic2
Internetove knihkupectvo a Music-Shop:
* * *

případně si ho můžete rovnou stáhnout z adresy

http://web.stonline.sk/cad/cenikcd01.zip

ezoterická , meditační a relaxační hudba,
etnická a duchovní hudba celého světa na CD

Ceník hudebních CD si můžete objednat i e-mailem!


 

Centrum.CZ

BEST Slovensky vyhladavač

OpenDir.CZ - Velký seznam stránek, katalogový a vyhledávací server

Predaj našich kníh v Bratislave:

http://knihkupectva.webpark.sk

UNIVERSUM - Server alternativní medicíny

SurfSK

Zoznam

Vyhladavac NAJDI.TO

Seznam


QUICK.CZ - hledá a najde!

Divadlo, architektura a hudba
na fotografiích

Bolek Polívka, Iva Bittová, Laura a její tygři, Bratislavské jazzové dni, Astorka, Radošínske naivné divadlo, Stoka - fotografie z koncertů a inscenací.
Juraja Bartoše

 

Počítadlo funguje od 1.8. 2000