Golem,  talmud, kabala; židovské mýty a legendy, judaismus a historie Židů v Česku

ISBN 978-80-88969-49-5

Literatura faktu / historie / legendy a mýty / judaismus / mystika

 Vyšlo: 11/11 2010

Formát 24x17 cm, vázaná kniha, 240 stran + 16 stran barevná obrazová příloha

****************************************************************************

 

Vydalo nakladatelství

CAD  PRESS

tel: (00421) 903 159 404

E-mail: info@cadpress.sk * info@cadpress.cz

Web: http://www.cadpress.sk / http://esoterika.czechian.net

Pokud nemáte štěstí na seriozního knihkupce ve Vašem okolí, vybaví Vaši objednávku i naše expedice:

objednavky@cadpress.sk

 


 

 

OBSAH

 

Kapitola I. – SVĚT  UMĚLÝCH  BYTOSTÍ

Člověk  v  roli  stvořitele

Sluhové v říši mrtvých

Alrauny a mandragory

Věštící  hlava  terafím

Praktiky čarodějů vúdú

Človíček v baňce

 

 

Kapitola II. – ČISTĚ  ŽIDOVSKÁ  ZÁLEŽITOST

Golem se představuje

Pár slov o judaismu

Jak vznikl Talmud

Golem Adamova vnuka Enose

Konečně návod na výrobu

Pán Božího jména

 

 

Kapitola III. – LEKCE  Z  KABALY

Učení o sefirotech

Kdo je Adam Kadmon?

Zjevení z vyšších světů

Přesmyčky a tajenky

Jméno Jehova je chybné

 

 

Kapitola IV. – HISTORIE  PRAŽSKÉHO  GOLEMA

Nejkrásnější židovská legenda

Cesta k nejstaršímu písemnému pramenu

O čem se píše v Nifloes Maharal

Domácí sluha i ochránce ghetta

Rodí se další verze

Mrtvý Golem byl ukraden

 

 

Kapitola V. – LEGENDA  NEBO  SKUTEČNOST ?

Rudolfinská doba

Pražské ghetto

Veliký rabbi Lőw

Tajemství nápisu na náhrobku

Audience u císaře

Čaroděj nebo pedagog?

Lidská krev jako lék

Satanistický obřad – černá mše

Páchali Židé rituální vraždy?

Záhada velikonočního chleba

Kdo byli chasidé

Zkoumám pravost rukopisu

 

 

Kapitola VI. – KDO  BYL  GOLEM?

Jak to vidí okultisté

Ne magie, ale mystika

V hlubinách lidského podvědomí

Tibeťané mají zase tulpy

Místo srdce ocelové péro

Byl Golem tajná zbraň?

Předkládáme zcela novou hypotézu

 

 

Kapitola VII. – HLEDÁNÍ  DŮKAZŮ

Co vyprávějí o synagoze pověsti

Proč Staronová?

Ti, co nás předešli

S radarem na Golema

Co skrývala tajemná půda

Je Golem na žižkovském hřbitově?

Indonésanův věštecký sen

Kdo má pravdu?.

 

 

Kapitola VIII. – GOLEMŮV  ODKAZ

 

 

Vybraná použitá a doporučená literatura

Tematická bibliografie

Rejstřík jmenný

Rejstřík věcný

 

 ******************************************

 

 O AUTOROVI:

 

 

 

 

 ***************************************************

 

22. prosince 2010  proběhl křest knihy Tajemství pražského golema v restaurantu U Golema v Meislově ulici v Praze 1. Kmotrem byl známý reportér a spisovatel Stanislav Motl, a pokřtěný první výtisk knihy byl vydražen za cenu 3.500 Kč. Současně byl promítnut vzácný autorův dokumentární film o jeho hledání golema na půdě Staronové synagogy pomocí geologického radaru.

 

 

 


 

Namísto předmluvy

 

ZNALEC A MISTRNÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZÁHAD A TAJEMSTVÍ

 

Je velký rozdíl mezi lovci senzací a skutečnými záhadology, hledači pravdy o věcech neobvyklých, jimiž se náš svět nadále jen hemží. Mezi ty poctivé záhadology světové úrovně patří nepochybně sympatický, distingovaný a současně lidsky přívětivý ing. Ivan Mackerle, skvělý vypravěč, člověk, který se vzdal své perspektivní odborné kariéry (vystudoval fakultu strojního inženýrství) aby zasvětil svůj život studiu záhad.

Je neuvěřitelné kam všude jej zavedla jeho touha po poznání a co na svých cestách zažil: na Madagaskaru zkoumal „lidožravý strom“; pátral po stopách proslulého a obávaného „červa“ Olgoje Chorchoje v mongolské poušti Gobi; prošel tajemným Údolím smrti v sibiřské tajze; v džungli severní Indie jen taktak unikl napadení tygrem, když zkoumal  „tajemná noční světla“  v blízkosti jistého kláštera;  nevynechal ovšem ani záhadné fenomény původní australské kultury a tajemství skotského jezera Loch Ness či amazonského pralesa. Kromě mnoha dalších výprav za záhadami podniknutých téměř  po  celém světě nemohl ovšem  opomenout  ani  tajemství obestírající život hraběte Draculy (do rumunské Transylvánie se vypravil již r. 1976, kdy ovšem doba u nás záhadologům  nepřála,  neboť  svět  idejí  ovládal  všeznalý dialektický materialismus, pro nějž tajemství neexistovala).

A samozřejmě ovšem nemohl nejít, a to na jedné ze svých prvních výprav, také po stopách pražského Golema, oživené sochy, díla proslulého pražského rabbiho Lőwa ben Becalela,  a jako vždy pátral také přímo na místě,  včetně veřejnosti nepřístupné půdy Staronové synagogy po Golemových pozůstatcích, jež tam měly být dle legendy ukryty. Jako seriozní badatel, jenž považuje za jediné kritérium svých výzkumů objektivnost, seznamuje čtenáře i se všemi alternativními teoriemi, prameny a hypotézami – byť mnohdy demýtizujícími a vracejícími čtenáře, prahnoucí po senzaci, do reality – čímž  se  liší  od  mnohých  bulvárních  pisálků,  kteří  naopak  velmi  často vědomě  či z  ignorantství opakují polopravdy  a  mystifikace  v  zájmu zachování přitažlivého, mysteriozního klišé.

Co na svých dobrodružných a nezřídka nebezpečných cestách vypátral, o tom pomlčím, protože zájemce musí číst jeho skvělá napínavá vyprávění, která jsou nejen dobrou literaturou, ale současně esejemi o světě záhad, které prozrazují nejen muže zvědavého, ale i velmi poučeného a věci znalého.

Ivan Mackerle patří k největším znalcům záhad všeho druhu, tajemnými kulturami počínaje a ryze okultními jevy konče. Některé své články publikoval i v prestižním americkém časopise, věnovaném záhadám – Fate, a v podobném anglickém časopise Fortean Times. V letech 1998 až 2000 pracoval v televizi Prima jako odborný poradce seriálu Záhady a mystéria a několik let byl i předsedou redakční rady záhadologického časopisu Fantastická fakta.

Napsal celou řadu zajímavých knih, z nichž nejznámější – kromě titulu Tajemství pražského Golema – jsou zřejmě Mongolské záhady, Drákulovi v patách, Příšery odnikud a Cesta za příšerami a dobrodružstvími; spolu s několika dalšími autory se pak podílel i na Velké knize otázek a záhad.

O záhadologickém literatuře z pera ing. Mackerleho ovšem nelze v krátké předmluvě výstižně psát,  neboť nelze vystihnout kouzlo jeho podání,  tu nanejvýš  vzrušující literaturu je nutno číst.

Máte-li dnes možnost přečíst si znovu jeho knihu o tajemstvích pražského Golema, věřte, že se spolu s ním ponoříte do světa starobylého pražského židovského ghetta a židovské kultury, seznámíte se aspoň obecně s historií židovského národa; nahlédnete do tajemství kabaly a budete okouzleni jednou z jejích nejkrásnějších legend, která je dnes celosvětově proslulá. Možná, že si i po jejím přečtení – a obeznámení se všemi hypotézami jejího vzniku – položíte otázku, zda to vůbec byla jen legenda.

 

Prof.  Milan  NAKONEČNÝ


Ukázky z knihy (obrazová příloha)

 


 

Distribuce na Slovensku i v ČR

 


 

 

  Naše novinky:

 

Válek Oldřich

 

ZA HRANICEMI FYZIKY A PSYCHOLOGIE

/ ÚVOD DO HUMANISTICKE PSYCHOTRONIKY   

CAD Press  11/2011

 

EAN 9788088969594

 

 

PC: 390 Kč /  15,00 € 

B5, 368 stran, vázaná kniha

 

O AUTOROVI:  Oldřich Válek je zakladatelem Sdružení badatelů v psychotronice a předním badatelem, navazujícím na práce českých badatelů jako byl např. Jan Kefer, Břetislav Kafka, František Kahuda a Zdeněk Rejdák (jehož byl externím spolupracovníkem).

 

PODROBNOSTI NA http://www.cadpress.sk/psychotronika.htm

 

 

ISBN 978-80-88969-47-1

Formát 24x17 cm / 400 stran / vázaná kniha

 

 

 

O b s a h

 

 

 

 

 

PŘEDMLUVA

7

PŘEDMLUVA AUTORA

9

ÚVOD

11

SVĚT PSYCHICKÝCH JEVŮ PRIZMATEM STALETÍ

23

STAROVĚKÉ VĚŠTECKÉ PRAKTIKY

36

PSYCHICKÉ JEVY V BIBLI

46

CESTY DO PODSVĚTÍ aneb HLEDÁNÍ VĚČNÉHO ŽIVOTA

69

DĚJINY STUDIA PARAPSYCHICKÝCH JEVŮ

91

VÝZKUM ESP V SOVĚTSKÉM SVAZU

131

NOVĚJŠÍ POZNATKY O MIMOSMYSLOVÉM VNÍMÁNÍ  (ESP)

143

NÁZORY O PODSTATĚ ESP

185

PREKOGNICE  (PROSKOPIE)

196

BUDOUCNOST PARAPSYCHOLOGIE

211

METODICKÉ  ÚVAHY

220

PŘÍKLAD SÉRIE POKUSŮ DEMONSTRUJÍCÍCH ESP

237

EXPERIMENT I. – Demonstrace telepatie

237

EXPERIMENT II. – Demonstrace jasnovidnosti

239

 

 

NĚKOLIK EXPERIMENTŮ PRO KAŽDÉHO

246

POKUS č. 1:  ESP test s objekty v neprůhledných obálkách

246

POKUS č. 2:  Hledání ztraceného předmětu

253

POKUS č. 3:  Příklady kvalitativních experimentů

254

POKUS č. 4:  Test prekognice se záznamovým archem

256

POKUS č. 5:  Diferenční efekt

257

 

 

Statistické hodnocení dat

262

Co je to statistika?

262

Základní vyhodnocení výsledků testů při velkém počtu dat

265

(více než 100 pokusů)

265

Základní vyhodnocení výsledků testů při menším počtu dat

267

(méně než 100 pokusů)

267

 

 

DOSLOV

275

Poselství autora českým a slovenským čtenářům

283

O autorovi

287

 

 

BIBLIOGRAFIE

289

ÚPLNÁ BIBLIOGRAFIE MILANA RÝZLA:

289

DOPORUČENÁ / RELEVANTNÍ LITERATURA

295

 

 

 

 

JMENNÝ A VĚCNÝ REJSTŘÍK

389

 

 

EDMLUVA

 

 

Během posledních padesáti let, různé možnosti moderního výzkumu vědomí (thanatologie, parapsychologie, psychedelická terapie, terénní antropologie, prožitkové psychoterapie a další)  odhalily bohatou škálu  "anomálních jevů",  pro které stávající akademické disciplíny nemají vysvětlení.  Tato pozorování narušila či  zpochybnila některé z nejzákladnějších předpokladů moderní psychiatrie, psychologie a psychoterapie o vědomí a psychice člověka ve zdraví a nemoci. Mnohé z těchto poznatků jsou natolik zásadní, že zpochybňují základní filozofické postuláty materialistické vědy. Spolu s revolučními výsledky relativisticko-kvantové fyziky, nové biologie, informačně-systémové teorie a holografické teorie vesmíru a mozku, se staly základním kamenem nového paradigmatu ve vědě.

 

Kniha Milana Rýzla Vědecký úvod do parapsychologie je tím, co slibuje ve svém názvu - vědeckým objasněním podstaty parapsychologie, jednoho z oborů, který je vážnou výzvou současnému vědeckému paradigmatu, světovému názoru formulovanému monistickou materialistickou vědou. Rýzl čerpá z let důkladných vědeckých výzkumů parapsychologických jevů a využívá svého pronikavě kritického intelektu, aby "oddělil zrno od plev".  Se stejnou rozhodností,  s jakou obhajuje zjištěné poznatky z oblasti parapsychologie, odmítá akceptovat neověřené výsledky bádání a různá senzační tvrzení o paranormální jevech, která nemohou být potvrzena precizním, metodickým výzkumem.

Tato Rýzlova kniha se nepochybně stane jedním z klasických děl tohoto oboru. Představuje zlatý důl informací o kontroverzní disciplíně, která si postupně získává půdu pod nohama.

 

Prof. MUDr. Stanislav GROF, Ph.D.

president International Transpersonal Association

San Francisco, leden 2010

 


 

O autorovi

 

Český vědec RNDr. Milan Rýzl (* 1928) náleží k předním světovým badatelům v oboru parapsychologie a je prvním, kdo se této nové vědě systematicky věnoval v bývalých komunistických zemích.

Pražský rodák Milan Rýzl vystudoval fyziku a chemii na Karlově univerzitě, kde také získal doktorát přírodních věd. Poté pracoval v Biologickém ústavu ČSAV. V roku 1967 opustil z politických důvodů Československo a usadil se v USA. Již před svým odchodem zaujal mezinárodní odbornou veřejnost svým laboratorním výzkumem technik sloužících k výcviku mimosmyslového vnímání. Roku 1963 se stal dopisujícím členem Parapsychologické laboratoře na Duke Univerzity v Severní Karolíně, kterou založil zakladatel americké parapsychologie J. B. Rhine . Téhož roku obdržel prestižní McDougallovu cenu za vynikající vědeckou práci v oblasti parapsychologie (William McDougall Award for the Distinguished Work in Parapsychology). V roce 1968 se přestěhoval do San José a v r. 2002 do Grass Valley v Kalifornii, kde žije dosud.

Dr. Rýzl, Louise Rhineová a J.B. Rhine při vyhodnocování experimentu

 

Několik desetiletí vedl semináře na řadě universit v Americe, Evropě i Asii. Během svého pobytu v USA přednášel na více než 50 univerzitách a vysokých školách (colleges) – v posledních letech např. na University of California, San Diego State Univerzity, John F. Kennedy University, Duke University, San Jose State University, University of California – kde byly jeho kurzy součástí běžného universitního studia, a dosud pořádá letní kursy parapsychologie.

Je autorem více než stovky odborných článků a 19 knih o parapsychologii (včetně 3 učebnic), které vyšly zatím v 18 jazycích, včetně japonštiny, albánštiny a turečtiny (viz kompletní bibliografie v závěru této knihy). Populární formou jsou jeho výzkumy popsány i v americkém bestselleru Sheily Ostranderové a Lynn Schroederové Parapsychologické objevy za železnou oponou (Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain, Prentice-Hall, 1970). Viz též jeho autobiografii Voyage to the Rainbow, Trafford, Canada 2007.

 

 

 

Milanu Rýzlovi náleží několik prvenství − byl prvním, kdo prokázal, že ESP může být opakovaně vytvářeno v laboratoři za striktních kontrolních podmínek; prvním, kdo ukázal, že ESP může být využito jako náhrada ztraceného zraku u nevidomých; prvním, kdo dokázal,  že mimosmyslové vnímání (ESP) může fungovat jako spolehlivý prostředek komunikace; prvním, kdo v komunistických zemích publikoval vědecké práce o problematice mimosmyslového vnímání.


 

  Naše  bestsellery 

SLOVENSKÉ VYDANIE

ČESKÉ  VYDÁNÍ

 

 

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_sk.htm

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_cz.htm

 

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_sk.htm

SLOVENSKÉ VYDANIE

http://www.cadpress.sk/psychotronika_cz.htm

ČESKÉ VYDÁNÍ

 

 

 

časopis KVĚTY, č. 8 / 2008

 

 

 

 

NAŠE   NOVINKY

 

      Alchymie, psychotronika a hermetismus. Dračí žíly / geopatogenní zóny, tajemné energie, legendy, mýty a náboženská symbolika     ...

 

Jan  Johann  Jaroslav  Miška

 TAJEMSTVÍ  PRASÍLY

1

(Zapomínání)

 

* * *

 

O DRAČÍCH ŽILÁCH

A

PLANETÁRNÍ SÍTI ŽIVOTNÍ ENERGIE

 

Vydal

C A D    PRESS


E d i c e

PSYCHOTRONIKA

ISBN  978-80-88969-37-2

TERMÍN VYDÁNÍ: 29/92008

Vázaná kniha, 264 stran + 64 stran barevné obrazové přílohy

(cca 350 bar. a 200 cb. ilustrací)

formát B5 / 24 x 16cm

 

OBSAH 1. DÍLU:

Zapomínání prasíly

9

Kosmické vejce a Velký třesk, báje a symboly prasíly, nevědoucí věda versus prasíla

 

 

 

Zapomenutá prasíla přírody

45

Viditelné a záhadné projevy prasíly, brány a kameny prasíly, skalní svatyně a maskované skaliště, nacističtí mágové a energie svastiky

 

 

 

Bezradní krotitelé duchů a strašidelná místa

97

Řádění poltergeistů, prokleté domy a zázračná místa, pražská mumie Elekta se představuje

 

 

 

Měsíční bohyně, hadi a draci

107

Bezhlavá pohanská bohyně s Měsícem, měsíční bohyně s hady a draky, měsíční srpek s lidskou tváří, zkřížený stříbrný a zlatý klíč, tajemství stavebních hutí a malířských a sochařských cechů

 

 

 

Černé  bohyně  a  dračí  sluj

145

Báje a pověsti, zázračná působení černých bohyň a madon, loretánské stavby a dvouhlavé bohyně, výroba čarodějnic, Svaté schody, poustevník a dračí sluj.

 

 

 

Tři  mágové

185

Tajemství dvou císařů − Fridricha II. a Karla IV. − a hraběte Šporka

 

 

 

14. máje Léta Páně 1316 

203

aneb výpověď o mimořádně vzdělaném a vnímavém jedinci

 

 

 

Dvě tajná poselství dvojí koruny

217

Tajemství prasíly důrazně připomínají jak císař a jeho syn, tak také o několik století později zednářský architekt a stavitel

 

 

 

Pokus o stručný úvod do historie Dračího řádu

233

 

 

podrobnosti / ukázky  na adrese

http://www.cadpress.sk/prasila.htm

 


DOPORUČENÉ LINKY NA ZAHRANIČNÍ INSTITUCE VĚNUJÍCÍ SE PARAPSYCHOLOGICKÉMU VÝZKUMU

 


  

 
Instituto de Psicologia Paranormal

     

   


Princeton Engineering Anomalies Research

Scientific Study of Consciousness-Related Physical Phenomena

  

 

psychic (psi) phenomena: Discover the universe of extrasensory perception, psychokinesis, telepathy, out of body experience

 

   Australian Journal of Parapsychology Journal of Scientific Exploration   [ejp]

SZINTÉZIS Paralabor WWW.PARALABOR.HU

 

 

バナー

Перейти на главную      EmergentMind.org  

   

  Институт психотерапии и клинической психологии Syndicat National des Radiesthésistes

ISLIS

Logo    PSI  Logo

 

  Metafysiko.GR Forum 

Психотроника

 

 

 


 

Distribuce na Slovensku i v ČR