Kniha proměn

YIJING  /  I-ŤING

Vyd. Maxima (6. vydání)   

 

 

 

Překlad: Prof. Oldřich Král

Staročínská věštebná Kniha proměn / I-ťing, je jeden z nejstarších spisů lidstva a nejstarší věštebná kniha na světě, která vznikla zhruba před 3 000 lety. Například i současní fyzikové nacházejí v I-ťingu analogie genetických kódů nejnovějších molekulárních teorií.

 

 

detail / cena:   I - ŤING (6. vydání)

podrobné informace na adrese:

http://www.cadpress.sk/iting.htm

 

 

ISBN: 978-80-86921-03-7

 

 

 


Věštebný spis I-ťing (Kniha proměn) podle tradice sestavil legendární staročínský císař Fu Si, jenž údajně vládl v letech 2852-2738 př.Kr. Je považován za otce čínské kultury a vynálezce osmi trigramů, z nichž se postupně vyvinul celý systém grafických symbolů věštebné Knihy proměn. V období Chan (206 př.Kr. - 220 po Kr.) byl I-ťing zařazen mezi konfuciánské kanonické spisy.

Studiem tohoto spisu se od 18.století př.Kr. zabývaly celé školy a generace čínských filozofů, učenců, státníků a vojevůdců. Carl G. Jung označil I-ťing za “jeden z největších výtvorů světového ducha”.

Základem metafyzického myšlení I-ťingu je vzájemná propojenost a podpora mezi existenciálním smyslem a kosmologickým významem.

Z I-ťingu, knihy údajně více než o dva tisíce let starší než Lao-c’ův Tao-te-ťing, mistři bojových umění tchaj-ťi převzali koncept jin a jang. V přirozeném plynutí událostí operující princip, který řídí vesmír, je souhrnem dvou polárních sil - jinu a jangu. Jin je považován za pasivní sílu, zatímco jang je považován za aktivní sílu. Mezi dynamickým napětím jinu a jangu všechny věci nacházejí svoji přirozenost.

V I-ťingu je dynamická souhra jinu a jangu představována dvěmi přerušovanými čarami (- -, jin) a jednou nepřerušovanou čárou (---, jang). Tyto čáry jsou potom uspořádány do skupin po třech a po šesti. Tradičně je objev trigramů, kterých je osm, přisuzován legendárnímu císaři Fu Siovi. Později čouský král Wen zkombinoval trigramy do hexagramů, kterých je šedesát čtyři. Protože jin a jang jsou základními principy, může být osm trigramů a šedesát čtyři hexagramů použito k pochopení tajemství přírody. Tato znázornění jinu a jangu mohou být použita k předpovězení (a vysvětlení) všeho, od narození dítěte až po osud národa.

Z důležitých a základních trigramů vyvíjí i tchaj-ťi-čchüan základy své bojové strategie. Za prvé, při pohledu na uspořádání pa-kua, osmi původních trigramů, mohou být odděleny dva systémy: trigramy, které jsou kolmé ke středu, a ty, které jsou úhlopříčné ke středu. Pro snazší pochopení, mohou být tyto pozice představovány kompasovým systémem jako S, SV, V, JV, J, JZ, Z a SZ. Raní adepti tchaj-ťi došli k přesvědčení, že osm trigramů představuje všechny základní směry, do kterých se adept bojových umění může pohybovat během boje.

Spolu s představováním osmi základních směrů pohybu, trigramy korespondují s osmi základními technikami tchaj-ťi. Každé z osmi technik byl přisouzen směr a trigram, aby popisoval její základní podstatu. Například, označení techniky Odražení je sestaveno ze tří čar, které jsou symbolické pro jangový princip; proto tato zvláštní technika obsahuje extrémní energii a je používána s velkou výbušnou silou. Tři jangové čáry představují její výbušnost vyžadující výdech, aby se vydala plná síla cvičence. Na druhé straně, techniku Odvalení vzad symbolizují tři jinové čáry; protože tato technika je čistě obranná a vyžaduje nádech; spíše pohlcuje, než útočí. Taková technika, jako Strčení (Zatlačení), je směsí útoku a obrany, ačkoliv útok bude převažovat, protože zde jsou dvě jangové čáry k jedné jinové čáře.

Navíc, teoretici tchaj-ťi přidali k různým směrům pohybu aktivní pohyby, které představují pět základních prvků, z kterých se skládá vesmír: Kov (ťin), Dřevo (mu), Vodu (šuej), Oheň (chuo) a Zemi (tchu). Pět prvků se nazývá wu sing a koresponduje s pohyby postoupení, ustoupení, úhyb a střeh zleva, úhyb a střeh zprava, a držení středu (rovnováhy).

Těchto třináct prvků - pět kroků spjatých s pěti prvky a osm technik spojených se čtyřmi hlavními a čtyřmi vedlejšími světovými stranami - je formálně známo jak Třináct pozic (š’-san š’). Třináct pozic je jedním ze základních kamenů tchaj-ťi jakožto bojového umění. Ve skutečnosti, mnoho lidí nazývalo toto umění š'-san š', v souvislosti s jeho základními principy.

I-ťing ovlivnil tchaj-ťi-čchüan také jinými odlišnými a jemnými způsoby. Například v pojmech všeobecného stylu, tchaj-ťi využívá dva typy meditace, které jsou považovány za jin a jang: konvenční meditaci vsedě a pohybovou meditaci. Celkem vzato, obě jsou potřebné, aby plně rozvíjely jinové a jangové aspekty zdraví a bojové obrany. V určité míře byl akt dýchání rozdělen na jinový a jangový vztah: nadechování je jin a vydechování je jang.

Za účelem úplnějšího vysvětlení Tao-te-ťingu a I-ťingu může se čtenář obrátit na řadu dobrých odborných knih o tomto předmětu. (Český překlad Tao-te-ťingu vyšel např. i ve vydavatelství CAD Press v r.1994. Vynikající výklad I-ťingu představuje překlad Oldřicha Krále, Kniha proměn, z r.1995.) Problematiku čchi-kungu a tchaj-ťi-čchüanu do detailu rozebírají spisy dr. Yang Jwing-minga - Základy tchaj-ťi čchi-kung, Čchi-kung pro zdraví a bojová umění, Osm kusů brokátu, Tajemství mládí I-III a Jangův styl tchaj-ťi-čchüanu I-II, které vydalo vydavatelství CAD Press! Jakmile se čtenář plně obeznámí s principy těchto knih, může jasněji chápat příslušnou obecnou teorii v pozadí tchaj-ťi-čchüanu.

 

Podrobnosti o této literatuře získáte na internetových stránkách:

http://www.cadpress.sk/taoismus.htm

http://www.cadpress.sk/novinky.htm

 

 

 

 

 

 

První česká elektronická verze slavné

[ KNIHY PROMĚN [

na CD-ROM

Její součástí je i program na věštění pomocí mincí !

Elegance a moudrost staré Číny

rozířená o analytický a systematický přehled o konceptech I-ťingu.

 

 

[

 

KNIHA PROMĚN / I-ŤING

je jeden z nejstarších spisů lidstva a nejstarší věštebná kniha na světě, která vznikla zhruba před 3 000 lety. Například i současní fyzikové nacházejí v I-ťingu analogie genetických kódů nejnovějších molekulárních teorií.

 

Jde o první elektronickou verzi českého překladu

pro Windows 95 a 98,

jenž pořídil z čínských originálů prof. Oldřich Král ,

která vznikla za využití programů

CA Open Road a Adobe Photoshop.

 

Recenze in:

Nové knihy 34,

týdeník čtenářů, nakladatelů a knihkupců,

Seifertova 6, Praha 3,

z 8.9.1999, str. 7

http://www.noveknihy.cz

Věštecká seance

s niterným prožitkem

I - ťing (Kniha proměn),

vydalo Desaťtisíc vecí / inQEns Banská Bystrica; minimálni konfigurace: PC Pentium,

SVGA (800x600 px; 16 bit barev); CD-ROM 4r.,

16 MB RAM, 95-120 MB na HD, Win 95+

Důvěrně známý stříbrný předmět rané éry křemíkové, jenž si však v tomto případě zachoval mnoho přirozeného a rezignoval také na obvyklá poporodní reklamní halali, vyhlíží jako příjemný solitér, který našel kuráž a přemístil nejstarší filosofický, respektive metafyzický traktát lidského rodu z "měkkého" lůna dálněasijských metafor a znamení do teritoria "tvrdé" computerové jednoznačnosti. Nicméně pokud se zbavíme západních předsudků o tom, čemu z východní kultury smíme nebo nesmíme vtisknout nový tvar, zjistíme, že suma Knihy proměn (I-ťingu) se jako z udělání hodí pro interaktivní počítačové sezení, jelikož jejím základním prvkem je právě dialog, pochopitelně konstruktivní a intenzivní. Rozhovor typu "na cestě". A potom doceníme, že projekt banskobystrických nadšenců sdružených pod příhodnou hlavičku (coby “deset tisíc věcí” vnímá prastará kniha inventář veškerenstva mezi nebem a zemí) poskytuje takového vstřícného partnera na druhé straně, poněvadž jejich počin zpřehledňuje nejednoduchou síť této předkonfuciánské představy o světě.

Už výtvarné a technické (lepenka) ponětí přebalu elektronického I-ťingu signalizují, že disk nepatří do běžného pořadače.

Jednou večer v Mexiku, v Manzanillu, jsem vzal trochu kyseliny a hodil jsem si I-ťing. A tenkrát v I-ťingu - na něm je úžasný to, že ti nikdy nepochlebuje, vrazí ti pár facek, když to nepotřebuješ - mi vyšlo, že jsme u konce čehosi, že už nikam nespějem a že je na čase změnit směr... ,” vyznal se apoštol LSD a řidič beatnické autobusové družiny Veselých žertéřů Ken Kesey.

Jádro slovenského programu představuje český překlad I-t'ingu, jehož kořeny by v porovnání s evropským vývojem spadaly ještě do období střední doby bronzové, a věnec komentářů k němu. V polovině naší dekády se o to vše vzdor četným filologickým obtížím zasloužil univerzitní profesor Oldřich Král. Softwarové spřažení jednotlivých vrstev knihy umožňuje lépe pochopit jejich strukturu a polyfonii - a využít je pro niterné naladění na vlnu textu. Více než nositelka mýtu o světamodelu totiž Kniha proměn z osmnáctého století před Kristem proslula jako orákulum, jež podobně jako západní tarotový systém člověka orientuje do budoucnosti. Tak jako při vykládání tarotového kříže je tu však nezbytným předpokladem dar posloupnost získaných znaků soustředěně interpretovat, což musí zvládnout vykladač sám, nikoli najatá kartářka, vískající za stovku či dvě jeho ješitné ego.

Základ divinačních schopností I-t'ingu tkví v soustavě šesti čar (nazývaných Kua čili hexagramy), ztělesňujících nebe, člověka a zemi a nabývajících čtyřiašedesáti pojmenovaných variant. Roli při jejich skládání hraje dualita sil jin a jang a taktéž pořadí. Starověcí Číňané dospívali k hexagramu manipulací s řebříčkovými stébly, pro jejíž složitost si západní obdivovatelé knihy onen akt raději zjednodušili na vrhání tří mincí: ze čtyř možných kombinací lícové a rubové strany se pak určuje skladba čar. Vzhledem k tomu, že se tento vrh přímo nestal součástí technické výbavy programu, budou asi skalní "pařani" notně prskat, že se producent nezmohl ani na cosi jako generátor náhodných čísel. A právě tehdy se ukázkově projeví jejich západní pripitomělost, nebot' východní věštecký rituál rozhodně počítá také s nefalšovaností prožitku, v našem případě s vnímáním niklového tepla konvertibilní české měny.

Algoritmy disku po realizaci hodu rychle vyřídí příslušnou matematickou agendu, zobrazí podobu vzniklého hexagramu a připojí k němu materiál k interpretaci. S ohledem na komplexnost legendárního spisu a jeho světskou vznešenost se zjeví rovněž hexagram - logický doplněk (jakožto opačný bod taoistického kruhu) a hexagramy příbuzné, pričemž vypluje na povrch nejedno čínské moudro v gnómické podobě z výkladových částí knihy (Křídla proměn). Příjemné zjištění, že výsledek tazatele zpravidla vždy osloví a inspiruje, pouze dokládá staletími ověřenou zkušenost, že veškerá orákula přinášejí univerzální pravdu.

Přestože jedno z nich nyní získalo moderní podobu počítačového programu, platí, že je třeba k nim zachovávat určitou úctu. Vždyť ani před vchodem do delfské věštírny se kdysi nepovolovalo rožnění masa, byť by šlo o místní gyros. Nenarážíme teď přímo na přechovávání tarotového paklíku ve speciálním černém klůcku; ale přinejmenším na obranu hexagramů vůči malichernému zneužívání. Ostatně už po stránce technické působí CD-ROM docela úctyhodně: vypadá tak trochu jako elektronický otesánek, který v nitru systému obsadil približně tentýž prostor jako Gatesovy kancelářské aplikace a rozjel si tu provoz vlastního miniserveru, jímž urychluje vykreslování pozadí a ilustrací, vesměs převzatých z fondů Národního palácového muzea v tchajwanském Taipei. Nejnižší není ani jeho pořizovací cena, jež činí bezmála trojnásobek sady lepšího západního tarotu, a tak nápaditý elektronický přepis chytne za srdce spíš vážného zájemce o sinologii a východní duchovno. Jenže na zoufání je vždycky času dosti. Takový osvícený provozovatel čajovny, jenž obvykle nevlastní počítač jen k evidenci vyluhovaných sáčků a přepírání špinavých peněz, snad v sobě probudí domácího bůžka ochoty a instaluje milcům taninového nápoje jedno "browsidlo" kdesi v koutku, jehož ztišená atmosféra se bude využívat k důvěrným rozhovorům mezi párem očí a jedním monitorem.

K ilustraci je použito maleb a kaligrafií z

National Palace Museum, Taipei / Taiwan.

 

Daniela Vondrová

 

 

 

 

 

Distribuce v ČR i na Slovensku:

CAD PRESS

Luda Zubka 23 (PP 5)

Bratislava 42 - Dúbravka

SK-844 05

 

 

 

Na požádání zašleme aktuální nabídku, ceníky a kompletní katalog!

Podrobné informace získáte i na níže uvedených adresách:

E-Mail:

cad@atlas.cz

cadpress@stonline.sk

cad@atlas.sk

 

Podrobnější informace a kompletní katalog / ceník v elektronické podobě poskytneme na požádání!

Telefon:

0 903 159 404

(2) 6436 9928
(2) 6453 0911

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

 

 

         P r á v ě    v y š l o    

 

   Právě  vyšlo  

 

 

 

překlad prof. Josef Kolmaš
detailní informace:  http://www.cadpress.sk/tibet.htm

objednávka:  Klasické tibetské příběhy
 

Reprezentativní výběr čtenáři zprostředkovává tři populární díla ilustrující různé podoby tibetské literatury: historickou kroniku buddhistického mnicha napsanou klasickým jazykem i lidovější literární žánry

 


 

 

 

info / objednávka:

GURBUM čili Sto tisíc písní tibetského jogína Milarapy

 


 


  

 

 


 

 

 

 

 

V této knize naleznete praktiky zaměřené především na:

harmonizaci hlavních tělesných orgánů,

transformaci negativní emoční energie,

rozpuštění emočních bloků,

synchronizaci jangových orgánů s jim odpovídajícími jinovými orgány a celým organismem,

na odbourání různorodého napětí a dosažení hluboké relaxace na všech úrovních naší bytosti.

 

Prolistujte si knihu: http://www.art-dialog.eu/galeriekniha.html

objednávka: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2950&akc=detail

 


 

 

T e r a p e u t i c k ý

 

KALENDÁR NA 10 ROKOV

 

(2010 až 2020)

 

 

 

LEDVÉNYIOVÁ Yvetta /  Impulz Club Alba

 

 Zároveň kalendár aj liečiteľská příručka pre každodenné použitie

 detail / objedávka:

 

 http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=3064&akc=detail

 


 

 

     

 

 

 

 

 


 

 

 

  

podrobnosti viz  http://www.cadpress.sk/werner.htm

 


 

 

 

 

VSUVKA DO PUTOVÁNÍ NA ZÁPAD: Román na přidanou

Maxima  / Dong Yue  / Z čínštiny přeložil Oldřich Král

 

 

Jeden z největších čínských klasických románů Putování na západ (u nás známější v překladové adaptaci Opičí král, přel. Zdeňka Heřmanová) inspiroval svým fantaskním podáním cesty mnicha a překladatele Tripitaky do Indie pro spisy Buddhova učení nespočetnou řadu nejrůznějších literárních i divadelních zpracování a pokračování.  Autorův šestnáctikapitolový románový úlet nezapře inspiraci zenovými příběhy, kóany, dialogy.

 

detail / objednávka: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2993&akc=detail

 

 

 

VELKÉ UČENÍ (DAXUE)

Maxima

 

 

Z čínštiny přeložil Oldřich Král, V pestrém kánonu čínského písemnictví a vzdělanosti najdeme některé rozsahem nepříliš velké texty, jež jsou jakoby všudypřítomné. Takové je Velké učení Daxue (vyslov Tásüe). Citace a narážky na tento nepříliš rozsáhlý etický traktát najdeme v Číně na každém kroku. Konfuciánci považovali Velké učení za klíč ke Konfuciovu odkazu.

„Literatura je zpráva, která nepřestává být zprávou… A proto mne nepřestane přitahovat Konfuciovo Velké učení nebo Homérovy Zpěvy,“ napsal velký americký básník a humanista Ezra Pound ve svém eseji ABC četby.

 

detail / objednávka: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2994&akc=detail

 

 

 Náš bestseller:

 

 

Teodor ROSINSKÝ & Norbert SYNČÁK

 

 

PERSPEKTÍVY  PSYCHOTRONIKY

 

PSYCHOTRONIKA V 21. STOROČÍ

 

 

Z OBSAHU:  

 

Dejiny; Vývoj základných názorov a poznatkov; Súčasné koncepcie psychotroniky; Oblasti psychotronického skúmania (Telepatia, Telegnózia, Prekognícia, Psychokinéza, Energoinformačné systémy, Rádiestézia, Geoaktívne zóny); Vlastnosti priestoru (Podstata tvarového žiarenia, Výskum v oblasti tvarového žiarenia, Tvarové žiariče); Takzvané strašidelné domy; Prítomnosť psychotronických javov v bežnom živote (Rozprávky, Výtvarné diela, Hudba); Psychotronika a psychika; Psychotronika a duchovno; Psychotronika a mágia, ezoterika, okultizmus; Psychotronický pohľad na mýty a rituály; Psychotronika a filozofia; Morálno-etické zásady psychotroniky; Ako chápať psychotroniku.

 

 

 

podrobnosti viz http://www.cadpress.sk/psychotronika.htm

 


 

 

 

TAJEMSTVÍ PRASÍLY 1

O dračích žilách a planetární síti životní energie

Miška JJJ  (CAD Press)

 

 

OBSAH 1. DÍLU:    ZAPOMÍNÁNÍ PRASÍLY  Kosmické vejce a Velký třesk, báje a symboly prasíly, nevědoucí věda versus prasíla  ZAPOMENUTÁ PRASÍLA PŘÍRODY  Viditelné a záhadné projevy prasíly, brány a kameny prasíly, skalní svatyně a maskované skaliště, nacističtí mágové a energie svastiky  BEZRADNÍ KROTITELÉ DUCHŮ A STRAŠIDELNÁ MÍSTA  Řádění poltergeistů, prokleté domy a zázračná místa, pražská mumie Elekta se představuje  MĚSÍČNÍ BOHYNĚ, HADI A DRACI  Bezhlavá pohanská bohyně s Měsícem, měsíční bohyně s hady a draky, měsíční srpek s lidskou tváří, zkřížený stříbrný a zlatý klíč, tajemství stavebních hutí a malířských a sochařských cechů  ČERNÉ  BOHYNĚ  A  DRAČÍ  SLUJ  Báje a pověsti, zázračná působení černých bohyň a madon, loretánské stavby a dvouhlavé bohyně, výroba čarodějnic, Svaté schody, poustevník a dračí sluj.  TŘI  MÁGOVÉ  Tajemství dvou císařů − Fridricha II. a Karla IV. − a hraběte Šporka  14. MÁJE LÉTA PÁNĚ 1316    aneb výpověď o mimořádně vzdělaném a vnímavém jedinci   DVĚ TAJNÁ POSELSTVÍ DVOJÍ KORUNY  Tajemství prasíly důrazně připomínají jak císař a jeho syn, tak také o několik století později zednářský architekt a stavitel  POKUS O STRUČNÝ ÚVOD DO HISTORIE DRAČÍHO ŘÁDU   

 

Vázaná kniha, Formát 24x16 cm,  264 stran + 64 stran barevné obrazové přílohy (cca 350 bar. a 200 cb. ilustrací), formát B5 / 24 x 16cm. 

 

 

 

ČESKY  /    Edice psychotronika

ISBN   978-80-88969-37-2

 

detail:  http://www.cadpress.sk/prasila.htm

 

 


 

ENCYKLOPEDIE HINDUISMU

Prof. Karel WERNER  /  CAD Press

 

 

 

Zárodkem této encyklopedie je autorova publikace A Popular Dictionary of Hinduism (Curzon Press, London 1994, 1997), které se dostalo ocenění u čtenářské obce anglosaského světa. Oproti anglickému vydání populárního slovníku byla česká verze této příručky podstatně rozšířena a oproštěna požadavku přílišné populárnosti. Někteří z těch, kdož poznali hodnotu indických nauk nebo i zakusili ve svém životě příznivé účinky jógy či meditace, mohou ve svém nadšení propadnout i nekritickému přijímání tendenčních výkladů v literatuře některých sekt, takže historická poučenost a jasné pojmové pochopení celkového kontextu a implikací studovaného nebo praktikovaného učení může i jim být jen ku prospěchu. A konečně i odborníci, indologové a religionisté, mohou shledat, že mít po ruce snadno přístupnou pomůcku k rychlé informaci nebo osvěžení si znalosti o některých rysech hinduismu má svou užitečnost.

 

Tvrdá vazba, 300 stran A5                                                                        ISBN 978-80-88969-36-5

Detail: http://www.cadpress.sk/werner.htm

 

  


 

 

 

 

 

ISBN 978-80-88969-40-2

220 stran A5, 80 fotografií

 

 


 

 

 

 

 

dotisky:

 

 

RABBI ŠIMON BAR JOCHAI  A  KABALA

Guy Casaril  / CAD Press

 

Pojednání o životě a díle proslulého židovského učence, žijícího ve 2.století, jemuž je připisováno autorství Zoharu, základního kabalistického spisu, jenž byl ve 13.stol. redigován španělským mystikem Moše de Leon a obsahuje mystické výklady biblických textů.

          OBSAH: ÚSVIT  KABALY / MA'ASE  BEREŠIT  A  MA'ASE  MERKAVA / TEXT  SEFER  JECIRA / SEFARD  A  AŠKENAZ / PORÝNŠTÍ  CHASIDIM / ŠPANĚLŠTÍ  KABALISTÉ / AVRAHAM  ABULAFIA / EXTATICKÁ  KABALA / ZOHAR / ŽIDOVSKÁ  “TEOSOFIE / EN SOF  A  SEFIROT / ŠÍŘENÍ  KABALY  MIMO  ŠPANĚLSKO / KŘESŤANSKÁ KABALA A JEJÍ VLIV / OD  LURIANISMU  K CHASIDISMU  / CHASIDISMUS / Slovníček  hebrejských  termínů                                                    

 

viz http://www.cadpress.sk/kabala.htm

 


 

 

DUCHOVNÍ CESTA - Průvodce k nekonečné seberealizaci a osvobození / Makrobiotika

Michio Kushi / CAD Press

 

Komplexní úvod do duchovního světa z pera nejvýznamnějšího světového představitele makrobiotiky a presidenta East West Foundation. Kushi zde vysvětluje podstatu meditačních cvičení, zpěvu, reinkarnace, karmy a vliv potravy na duchovní rozvoj. Kniha obsahuje též makrobiotickou interpretaci Bible, Upanišád a dalších duchovních spisů.

OBSAH:  Každodenní duchovní praxe /  Spiritualita uvnitř i vně / Léčení pomocí duchovní energie /  Pochopení duchovních nauk /  Zření minulosti a budoucnosti / Duchovní citlivost

 

ČESKY  80-85349-64-7

 

viz http://www.cadpress.sk/makrobiotika.htm

 

 


 

 

naše kompletní nabídka titulů
českých a slovenských vydavatelství:

naša kompletná ponuka titulov
českých a slovenských vydavateľstiev:


[

aktuální nabídka všech titulů

přes 2 000 knih a videokazet z českých a slovenských vydavatelství
a zahraniční CD - etnická, relaxační a ezoterická hudba


na stránkách:

 

 

možnost zkopírování cenníků a katalogů

nákup přes internet na adrese

http://www.tatrashop.sk


Ceník hudebních CD

si můžete rovnou stáhnout z adresy

http://web.stonline.sk/cad/cenikcd01.zip

ezoterická , meditační a relaxační hudba,
etnická a duchovní hudba celého světa na CD

Ceník hudebních CD si můžete objednat i e-mailem!