Úvod

 

_______________________________________________

Očami obete

 

Dozviete sa prečo je sebaobrana nerovný boj a čo všetko v reálnej situácii hrá proti vám.

_______________________________________________

Ideálna obeť

 

Povieme si prečo je práve žena ideálnou obeťou a aké zastaralé rady zvykne dostať.

_______________________________________________

Účel svätí prostriedky

 

Naučíte sa vyrovnať nepomer síl pomocou tlakov na nervové zakončenia a neférových techník. Povieme si kam nasmerovať svoje útoky, pokiaľ potrebujeme okamžitý účinok a ako roztvárať útočníkove úchopy vylomením prstových kĺbov.

_______________________________________________

Ako sa bojuje rozumom

 

Dozviete sa kde je slepý uhol útoku, ako využívať kinetiku a biomechaniku tela, podľa čoho spájať svoje techniky a ako dosiahnuť univerzálny systém sebaobrany.

_______________________________________________

Koľko techník potrebujeme vedieť

 

Vymenujeme si rôzne typy a vzdialenosti fyzického stretu v sebaobrane. Vysvetlíme si aké druhy techník potrebujeme ovládať a kde tieto znalosti získame.

_______________________________________________

Jednoduché, ale nepostrádateľné

 

Naučíte sa zaujať vhodný postoj, aktívne aj pasívne sa kryť a používať pestrú škálu stop-techník. Nevynecháme ani spôsoby, akými môžeme útočníka dostať k zemi či ho obmedziť v pohybe. Prejdeme si arzenál použiteľných techník od úderov, kopov, pák, hodov až po škrtenia.

_______________________________________________

Keď sa ocitneme na zemi

 

Dozviete prečo sa techniky sebaobrany na zemi odlišujú od techník zápasníckych štýlov a prečo nevyhovujú ani pády úpolových športov. Zároveň sa naučíte presmerovávať útočníkovu silu z nevýhodnej pozície a uplatňovať dynamiku pohybu pri práci s ťažiskom protivníka.

_______________________________________________

Ako sa nenechať zhodiť

 

Vymenujeme si situácie v ktorých nie je možné zabrániť pádu, rozdelíme spôsoby hodov na dva druhy a naučíme sa pracovať so svojím ťažiskom tak, aby ho súper nemohol ovládnuť.

_______________________________________________

Ako sa vyprostiť zo súperových úchopov

 

Vysvetlíme si ktoré spôsoby úchopov nie sú reálnym útokom, povieme si čo je pomer sily 50:50, naučíme sa stabilizovať svoju polohu pri pokuse zodvihnúť nás a tiež aj spôsob akým sa opäť dostaneme na zem, ak sa to protivníkovi podarí. Ukážeme si ako sa vyprostiť z držania objatím a ako sa vyvliecť z rôznych škrtení.

_______________________________________________

Späť do reality

 

Pozrieme sa na čísla štatistík, povieme si zopár viet o sexuálnych útokoch na ženy a dáme si zopár rád, ako znížiť nebezpečie, že sa staneme obeťou násilného činu.

_______________________________________________

Keď sa to zomelie

 

Priblížime si čo všetko sa s nami deje v stresovej situácií, ako v nej reagujeme a čo na to vraví Zákon o nutnej obrane.

_______________________________________________

Doslov

 

 

 

O autorke:

Soňa Pernecká (nar. 1978) začala s nepretržitým tréningom bojových umení ešte v detskom veku. Od roku 1987 do r. 1998 študovala viacero ázijských bojových umení, okinawské karate, taekwondo, kobudo a policajné jiu-jitsu, pričom v prvých dvoch menovaných je držiteľkou majstrovských stupňov.

Koncom 90. rokov dala prednosť výcviku v „military systémoch“ (Kokkar, Black Arts) a svoju pozornosť upriamila na európske bojové systémy a tréning v plnokontaktných bojových športoch (box, zápasenie), v ktorých sa stala dvakrát (v rokoch 1999 a 2000) majsterkou Európy vo voľnom boji. Stala sa taktiež prvou propagátorkou reálnej sebaobrany na Slovensku a zakladateľkou prvého oficiálneho klubu s týmto zameraním, ktorý má dnes už vyše 10-ročnú tradíciu.

V rokoch 2002-2005 pôsobila ako inštruktorka na Univerzite obrany v Brne, vypomáhala ako koordinátor pri výcviku niekoľkých policajných zložiek a v spolupráci so španielskou Grupo Kokkar sa podieľala na inovácií techník neozbrojeného boja C.Q.B. (Close Quarter Battle) pre potreby španielskych protiteroristických jednotiek. Od r. 2005 stojí v čele organizácie Modern Combat Slovakia zastrešujúcej moderné sebaobranné a bojové systémy a športy.

Významná je aj jej niekoľkoročná publikačná činnosť prevažne v odborných periodikách so zameraním na šport a bojové umenia, kde úročí svoju 10-ročnú trénersku prax a 22-ročné skúsenosti s bojovými umeniami.