Ajurveda/ajurvéda, tantra a jóga / joga - tradiční medicína Indie a Tibetu, akupunktura, akupresura, terapie, diagnostika, zdraví a výživa. Odborná literatura o tradiční orientální medicíně.

Ájurvéda / Ayurveda - tradiční medicína Indie a Tibetu. Odborná literatura o indické a tibetské tradiční medicíně
(terapeutické techniky, jóga, léčitelství, alchymie, léčba dotykem a masáže, výživa, diagnostika podle moči, kůže, nehtů a pod.).


Z o r a     D o v a l

Á J U R V É D A

neboli

Léčení u nohou Višnuových

(Tradiční indická medicína)

 

2. vydání

Překlad, poznámkový aparát, redakce a grafická úprava F.R. Hrabal.

Copyright © Zora Doval, 1997, 2007

Czech Edition © RI-EL / CAD Press 1999, 2007

ISBN   80-85349-74-4

 

Vydalo nakladatelství

C A D    PRESS

BRATISLAVA

 Distribuce pro Českou republiku i Slovensko

Telefon:

mobil: 0903 159 404 / 0911 90 28 90

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

cad@atlas.cz

cad@seznam.cz

cad@atlas.sk


 

dotisk

 

 

 

OBSAH 1. DÍLU:

Předmluva

Úvod

1. HISTORICKÉ POZADÍ

2. ÁJURVÉDA A MODERNÍ MEDICÍNA

3. FILOZOFIE A TEORIE PĚTI ŽIVLŮ

Tři kosmické kvality - guny

Projev sattvického aspektu

Projev radžasického aspektu

Projev tamasického aspektu

4. PRAKRTI - URČENÍ TĚLESNÉHO TYPU

Kombinace živlů v lidském těle

Váta-dóša

Pitta-dóša

Kapha-dóša

Váta-prakrti (tělesný typ ovládaný živlem vzduchu)

Pitta-prakrti (tělesný typ ovládaný živlem ohně)

Kapha-prakrti (tělesný typ ovládaný živlem vody)

5. URČENÍ DUŠEVNÍHO TYPU

6. SEDM TĚLESNÝCH TKÁNÍ (SAPTA DHÁTU)

Plazma (rasa-dhátu)

Krev (rakta-dhátu)

Svalstvo (mámsa-dhátu)

Tuk (meda-dhátu)

Kosti (asthi-dhátu)

Nervová tkáň (madždžá-dhátu)

Semeno muže (šúkra-dhátu) a ženy (artava-dhátu)

7. TĚLESNÝ ODPAD (MALA)

8. TŘINÁCT TĚLESNÝCH POTŘEB

9. ZDRAVÍ A NEMOC

10. NEMOCI A ROČNÍ OBDOBÍ

11. PROCES NEMOCI (SAMPRAPTI)

Stadia nemoci

Nová lokalita (sthána samrája)

Projevení (vjakti)

Rozlišení (bhéda)

Prognóza léčení

12. NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI

13. DIAGNÓZA

Diagnóza podle pulsu

Diagnóza podle barvy

Zbarvení pokožky

Diagnóza podle jazyka

Diagnóza podle rtů

Diagnóza podle nehtů

Diagnóza podle očí

14. Očistné terapie (paňča karma)

Terapeutické zvracení (vamana / váman)

Použití projímadel (viréčan)

Výplach střev (basti)

Nosní aplikace (násja)

Očista krve (rakta mókša)

15. HLADOVKY A OČISTNÉ KÚRY

16. CHUŤ A JEJÍ VLIV NA ORGANISMUS

17. VÝŽIVA

Kvalita jídla

Množství a čas jídla

Atmosféra při jídle

Pít nebo nepít během jídla

Věk a pracovní zatížení

Roční období

Výživa a prakrti

A. Váta-prakrti

B. Pitta-prakrti

C. Kapha-prakrti

18. STIMULUJÍCÍ LÁTKY

19. TEORIE ZMÍRŇUJÍCÍCH LÁTEK

20. BYLINY A KOŘENÍ

Sladká chuť

Kyselá chuť

Slaná chuť

Pálivá chuť

Hořká chuť

Trpká chuť

Způsoby přípravy

Herbální média

Doba podávání léků

Běžně používané léčivé byliny a koření

 

Ilustrace

Obr. 1 - Energetická centra spjatá s jednotlivými živly

Obr. 2 - Kombinace živlů

Obr. 3 - Živly v lidském těle

Obr. 4 - Diagnóza podle jazyka


 

 

OBSAH 2.DÍLU:

 

1.LÉČENÍ DOTYKEM

2. MARMICKÉ BODY

3. MASÁŽE

Masáž jako součást očistných terapií

Masáž jako samostatná disciplína

4. ŽIVOTNÍ STYL PRO VĚTŠÍ HARMONII

5. HATHA-JÓGA

Ásany

6. PRÁNÁJÁMA

Typy prány

7. MEDITACE

8. VÉDSKÁ ASTROLOGIE

9. DRAHOKAMY A LÉČENÍ

10. BARVA V PROCESU LÉČENÍ

Barva šperků a drahokamů

Meditace o barvě

Barva v interiéru

Léčení barvou

Barva v aurickém těle

Barva v oblečení

11. ALCHYMIE

12. ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ A CÍLE

13. PRÁCE A VÝBĚR POVOLÁNÍ

14. MANŽELSTVÍ A SEX

15. POČETÍ, TĚHOTENSTVÍ A POROD

16. SMRT A REINKARNACE

17. PROCES UMÍRÁNÍ

Vysvětlivky / slovníček odborných názvů

Seznam použité literatury


O autorce

 

Zora C. Doval je mezinárodně uznávaná učitelka tantra-jógy a kriya-jógy, kanadská léčitelka  a spisovatelka slovenského původu, jež prožila dětství a období vysokoškolského studia (na Univerzitě J.A. Komenského) v Bratislavě. Studiem jógy se začala zabývat ve svých 15 letech jako samouk. Jedním z prvních významných vlivů na její duchovní cestě bylo učení indického dzňánajogína Šrí Ramana Maharšiho a jeho metoda neustalého sebepoznávání. Do umění mantrické jógy a meditace ji zasvětil Svámí Mahešvaránanda z vídeňské pobočky ášramu indického gurua Bhagavána Šrí Díp Maháprabhudžího.

V roce 1982 Zora Doval spolu s manžel em a malou dcerkou emigrovala a našla dočasný politický azyl ve francouzské metropoli. Po příchodu do Kanady se nadále zabývala studiem jógy a též praxí makrobiotiky, díky níž se vyléčila ze závažných zdravotních problémů. Po přátelském rozchodu s učitelem Mahešvaránandou se její zájem soustředil na studium a praxi integrální jógy Šrí Aurobinda a Matky a jimi postulované ideály transformace vědomí a hmoty na vyšší vývojový stupeň. Po narození dalších dvou dětí následovaly roky téměř průkopnického života na farmě v málo osídlené oblasti Britské Kolumbie, snaha o maximální 'zesouladění' vlastního životního stylu se životem přírody, včetně zájmu o šamanské techniky původních obyvatel amerického kontinentu - Indiánů. V pařížské emigraci spřádané sny o přírodním životě s Indiány sice zůstaly jen sny, významná setkání s jejich představiteli se však přece uskutečnila (setkala se s několika šamany - např. se Slunečním medvědem a Osamělým orlem).

Ájurvédickou medicínu studovala Zora Doval s dr. Robertem Svobodou a pod vedením indického lékaře dr. Vasanta Lada na jeho klinice v Novém Mexiku. Oba dva jsou uznávanými autoritami v dané oblasti a autory řadu knih.

V současnosti má Zora Doval vlastní soukromou praxi v léčebném středisku v Britské Kolumbii. Její metody léčení sice vycházejí z ájurvédy, zároveň však přesahují její rámec. Využívá též léčebné metody makrobiotiky, západní alternativní medicíny, moderní psychologie i šamanizmu. Vede i semináře na téma alternativní a ájurvédické medicíny, procesu osobního růstu a transformace.

Od jisté doby spolupracuje s kalifornskou pracovní skupinou E.J. Golda, která využívá metody nejrozličnějšího druhu (od šamanských technik po metodiku v duchu ezoterické školy G.I. Gurdijeva) na rozbití vžitých stereotypů vnímání, uvědomění si svého místa ve vesmírném dění a svého vývojového potenciálu. Její trénink se školou E.J. Golda, vycházející z tibetské tradice Knihy mrtvých (Bardo Thödol), ji kvalifikuje za "průvodkyni a oporu při náročných přechodech oblastmi 'barda' - lidí právě umírajících, dávno mrtvých anebo i 'živých mrtvých'". Během seminářů využívá různé typy simulací a také speciálně komponovanou hudbu za účelem navození vhodné "ambiance", kde probuzení bude nejen vítané, ale i možné.

 

 

 

 

V roce  1997  nahrála  Zora DOVAL  s  Igorem  JANČÁREM

rekviem pro matku

U s i r e ’s     D r e a m

které si můžete taktéž objednat na adrese firmy

CAD Press

Usire’s Dream (Ptah Records 1997) Starogyptský mýtus života a smrti - obdoba Tibetské knihy mrtvých (Bardo Thödol) -, zpracovaný do současné podoby hudebním skladatelem Igorem Jančárem  a kanadskou zasvěcenkyní Zorou Doval, známou z cyklu jógových a léčitelských seminářů a publikovaných knih , např. Ájurvéda - Indická tradiční medicína.

 


"Skutečná moudrost je bezbřehá a bezvěká, je jasná jako letní ráno", říká Zora Doval, "genialita ájurvédické medicíny je v její jednoduchosti a totální logice, v jejím apelování na zdravý lidský rozum. Její přínos pro dnešní lidstvo sužované mnohými tzv. nevyléčitelnými civilizačními chorobami by mohl být nesmírný. Nezapomínejme, že lidstvo je v současné době nejnezdravějším živočišným druhem na Zemi a jako zhoubný virus postupně zabijí svou mateřskou planetu. Možno věřit, že za takovýchto okolností může ať už člověk jako jednotlivec anebo lidstvo jako celek dosahovat nějakých vyšších stavů bytí?! Lidstvo jako živočišný druh se tak velmi odklonilo od přírodního dění a tak málo zná vnitřní podstatu zákonů vytvářejících náš vesmír, že bez návratu do původního zdroje ho čeká neslavný konec. Dinosauři nebyli ani první ani poslední."

Zora C. Doval je nejen mezinárodně uznávanou učitelkou tantra-jógy a kriya-jógy, léčitelkou ale i autorkou kuchařské knihy vycházející z principů vegetariánství, makrobiotiky a ájurvédické medicíny. Její kniha Léčitelská kuchařka vyšla v bratislavském vydavatelství Eko-konzult v roce 1998 a svým obsahem bude vhodným doplňkem knihy o ájurvédické medicíně. Lze ji doporučit všem, kteří mají zájem zlepšit si zdravotní stav pomocí přizpůsobení či změny stravovacích návyků.

 

Kontakt na autorku

 

zora_el_barone@hotmail.com

 

*************************************************

 

Předmluva

Moderní západní člověk si možná položí otázku, proč je vhodné věnovat se v dnešní době studiu takového starobylého systému léčby, jakým je indická ájurvéda.

Může ájurvéda poskytnou odpověď a lék na problémy moderního životního stylu? Ve své knize se pokusím načrtnout aspoň zběžně základní přístupy ájurvédské medicíny, jejichž uvedením do praxe a dosažením jistých výsledků si čtenář sám utvoří názor o jejich použitelnosti a prospěšnosti i pro svoji osobu. Mnohá ájurvédská léčiva a postupy mohou v dnešním kontextu působit příliš exoticky, samozřejmě, v těchto případech se budeme řídit zdravým selským rozumem a namísto doslovného kopírování se budeme snažit nejít látku nebo proces s podobnými účinky v našem vlastním prostředí.

Tato kniha si neklade za cíl léčení všech, hlavně ne těžkých degenerativních onemocnění, které si vyžadují pomoc kvalifikovaného lékaře. Cílem této knihy je umožnit čtenáři uvědomění a lepší pochopení univerzálních zákonů ovlivňujících životní děje a specificky zdravotní stav. Mým přáním je pomoci čtenáři zastavit se na chvíli ve shonu dvacátého století a zamyslet se nad kvalitou svého životního stylu. Aspirací této knihy je napomoci dokonalejší harmonizaci lidského mikrokosmu s makrokosmem vesmírného dění.

Na rozdíl od moderní medicíny ájurvéda nemystifikuje zdraví ani proces nemoci, naopak, pojednává o nich vždy na základě co největší jednoduchosti, srozumitelnosti a zdravého rozumu. V tomto smyslu je ájurvéda blízká a přístupná každému člověku s upřímnou snahou o zkvalitnění svého životního stylu a poznání hlubší pravdy o sobě samém.

 

Úvod

Indická ájurvéda je zřejmě nejstarší a nejdokonaleji propracovaný systém léčby na světě. Její počátky spadají do dávných védských časů - do období vzniku samotných véd. Ájurvéda je pokračováním a rozpracováním Atharva-védy (Atharva-véda samhitá / Atharvavéd), poslední ze čtyř véd, která pojednává o aplikaci univerzálních zákonů na úrovni konkrétního vesmíru. Védy patří k nejstarším skvostům světové literatury, za dobu jejich vzniku se běžně považuje období mezi patnáctým a desátým stoletím před naším letopočtem, podle nejnovějších názorů však mohou být i mnohem starší. Převládá názor, že védy se dlouho předávaly ústním podáním. Věk 3 000-3 500 let se tedy vztahuje pouze k jejich literárně zpracované formě, ve skutečnosti však představují mnohem starší tradici. Autorství véd se připisuje skupině osvícených mudrců - ršiů (rišiů), kteří ve stavech hluboké meditace pronikli do tajů přírodních zákonů a celovesmírného dění. V tomto smyslu nejsou védy výtvorem běžné racionální mysli, nýbrž vyjádřením přímého nahlížení a doteku s realitou. Podobně jako poselství egyptských pyramid, i védy k nám přicházejí v zašifrované podobě, podmínkou jejich dešifrování je naše vlastní osvícení.

Pro správné pochopení ájurvédské medicíny je důležité poznat zdroj, ze kterého vychází. Zdrojem ájurvédy bylo přímé vnímání reality ve stavech hluboké meditace. Protože poznání védských ršiů bylo integrální a zahrnovalo všechny aspekty bytí, měl by se každý upřímný adept ájurvédy snažit o co největší integritu vlastní osobnosti. Můj učitel ájurvédy tvrdí, že zatímco současnou západní medicínu může dnes vystudovat kdokoliv levou polovinou mozku, ájurvédu je potřeba studovat aktivováním obou mozkových hemisfér, plnou účastí srdce, ducha ... a celé bytosti. Výuka na moderních lékařských školách se děje hlavně aktivací levé mozkové hemisféry, která je uzpůsobena s důrazem na racionální, logické myšlení, intelekt, matematické koncepty, analýzu, separaci a měřitelnost. Levá mozková hemisféra představuje dravější mužský princip. Přírodní systémy léčení (například šamanské techniky) naopak zdůrazňují aktivaci pravé mozkové hemisféry, která představuje ženský princip a z něho vyplývající schopnost intuice a volného uměleckého myšlení, neměřitelnost a syntézu.

Ájurvéda nezdůrazňuje a neutiskuje ani jednu hemisféru, naopak, snaží se o jejich simultánní rozvoj a harmonizaci na nové úrovni. Tuto úroveň ve fyzickém smyslu představuje střední část mozku, tzv. most, který přemosťuje obě poloviny mozku, takže z této úrovně vnímání má člověk přístup do obou hemisfér.

Ájurvéda je zřejmě jediný systém medicíny integrující vědeckou exaktnost s intuicí. Sanskrtský termín ájurvéda se překládá jako věda o životě, v současné době se však často setkáme s překladem "umění žít". Musíme si uvědomit, že věda v indickém pojetí měla trochu jinou definici než věda, jak ji vnímá západní člověk. Věda obsahovala umělecko-intuitivní aspekt, a naopak umění bylo velmi exaktní. V podstatě lze říci, že v orientálních kulturách vztah mezi vědou a uměním nebyl antagonistický, ale spíše vzájemně se doplňující, takže navzdory tomu, že umělecký a vědecký aspekt představuje odlišné způsoby vnímání a nahlížení na realitu, v konečném důsledku vyúsťují do dokonalé souhry přímého (360 stupňového) vnímání.

Je důležité uvědomit si tyto dva základní aspekty ájurvédy dříve, než se čtenář rozhodne pro její studium nebo aplikaci. Západní člověk od nástupu patriarchátu úspěšně vegetuje na levé (mužské) polovině mozku, která mu zabezpečila úžasný rozvoj racionálního myšlení, moderní technologii ... a také války a devastaci mateřské planety. Pro studium ájurvédy je potřeba, aby student aktivoval pravou mozkovou hemisféru a získal tak přístup k intuici, která je zde důležitým nástrojem poznávání. Když student začne pracovat s intuicí, bude se snažit o syntézu obou hemisfér a následně o jejich překročení. Ájurvédský lékař, který dosáhne takového stavu, vnímá realitu přímo, bez jakýchkoliv oklik a překážek. Dokáže správně diagnostikovat bez jakýchkoli vnějších pomůcek, laboratorních vyšetření nebo invaze do pacientova organismu. Diagnózu stanoví posloucháním pulsu, pohledem, posloucháním hlasu nebo pouze z opisu jiné osoby.

Ájurvéda je prvním a základním členem z trojice věd o zvládnutí lidské existence. Ústředním bodem jejího zájmu je zdraví a nastolení harmonie ve fyzickém těle, na základě principu rezonance se tento stav rovnováhy pozitivně odrazí na jemnějších úrovních. Zvládnutí fyzického těla prostřednictvím ájurvédy je základem pro jógu a tantru - discipliny, které lze úspěšně praktikovat pouze při dobrém duševním a tělesném zdraví.

Ájurvéda je nejdokonaleji propracovaný systém holistické medicíny na světě. Člověka nedělí na kusy a části jako moderní medicína, ale považuje ho za nedělitelný celek. Přistupuje k člověku s úctou a respektem, protože podle ní je každý člověk jedinečným výtvorem božského vědomí a přírody. Ájurvéda vnímá člověka v komplexnosti jeho nejrůznějších projevů, od hrubých fyzických přes subtilní astrální po nejjemnější spirituální aspekty. Pomáhá pochopit lidskou bytost: z čeho je složeno a jak funguje lidské tělo, jak se do těla promítá mysl, jak se v životě projevuje karmický zákon, jak se dotknout psychického centra, atd. Ájurvéda vysvětluje, jakým způsobem jsou u člověka propojena jednotlivá těla (obaly) a kde máme hledat mosty mezi nimi. Také vysvětluje potřeby jednotlivých obalů a způsob jejich správné výživy, až dokud se člověk nedostane na úroveň nejvyššího bytí, které není závislé na žádné potřebě, ale je čistým impulsem božské blaženosti.

 

1. HISTORICKÉ POZADÍ

Je téměř nemožné se s určitostí vyjádřit o době a místě vzniku ájurvédské medicíny. Je pravděpodobné, že vznikla kombinací prvků Atharva-védy s medicínou původních obyvatel z povodí řeky Indus. Harappská civilizace, která obývala údolí řeky Indus před příchodem kočovných árijských kmenů, byla civilizací na velmi vysokém stupni vývoje. Důkazem její stavitelské a urbanistické geniality byla veliká města, jako například Mohendžo-daro s dlážděnými ulicemi, vodovodním systémem, veřejnými lázněmi a výbornou kanalizací. Podle archeologických vykopávek lze usuzovat, že harappská civilizace dosáhla neobyčejně vysokého stupně. K jejímu pádu přispěly pravděpodobně nájezdy kočovných Árijců ze Střední Asie, kteří se usadili na indickém poloostrově v období mezi druhým a prvním tisíciletím před naším letopočtem.

První významný spis o ájurvédské medicíně, Čarakasanhita (Čaraka Samhitá), který se objevil kolem prvního tisíciletí před naším letopočtem, se dodnes těší veliké oblibě a je pokládán za základní text ájurvédské medicíny. Je to rozsáhlý text pojednávající o nejrůznějších aspektech medicíny, od otázek správného životního stylu, výživy, metod diagnózy, až po metody léčby. Čarakasanhita byla napsána v sanskrtu formou veršovaných súter, které se nahlas přednášely a zpívaly, takže vedle exaktního obsahu byla kniha poetická svojí formou. Sútry byly vysoce koncentrované poetické útvary, které při použití minimálních prostředků dokázaly vyjádřit podstatu určitého jevu. Byly důležitou pomůckou vzdělávání ájurvédských studentů.

Přibližně v tomtéž období vznikl i druhý klasický text ájurvédské medicíny, Sušrutasanhita (Sušruta Samhitá), který pojednává především o metodách chirurgie. Autor této knihy, chirurg Sušruta, je dodnes považován za otce chirurgie. Jeho kniha poskytuje podrobné popisy chirurgických nástrojů a metod, které byly ověřeny staletou praxí a z nichž mnohé jsou platné doposud. Sušrutou popsané postupy plastických operací se staly základem moderní plastické chirurgie. Popsal také techniky spojování kostí pomocí hřebíků a ošetřování zranění. Identifikoval též citlivé body v těle, tzv. marmické body, jejichž poranění může být fatální. Sušruta také popsal metody pitvy mrtvého těla. Jeho znalost anatomie lidského těla byla překvapující. Zaměření jeho knihy prozrazuje, že agresivita a války byly součástí života starých Indů a ájurvéda musela čelit těmto tendencím.

Dalším důležitým textem ájurvédy je Vagbhatova stať Aštanga-hrdája, která vznikla v 7.století našeho letopočtu a přinesla určité modifikace v oblasti chirurgie a zohlednila nové poznání v ájurvédě.

Historické období mezi 5.stoletím př. n.l. a 5.stoletím n.l. bylo obdobím největšího rozkvětu ájurvédské medicíny. V Indii bylo několik univerzit, které se věnovaly ájurvédské medicíně a dalším odvětvím védského poznání, jako literatuře, poezii, lingvistice, právu, filozofii, matematice, astronomii, astrologii a vojenským uměním. Tyto univerzity byly podporovány státem a výuka byla zdarma. Ájurvéda se těšila velikému zájmu i v období rozkvětu buddhismu. Samotný Buddha byl proponentem ájurvédských metod léčení a jeho osobní lékař Džívaka je tradičně uznávaný jako jeden z nejlepších ájurvédských lékařů všech dob. V tomto období ájurvéda pronikla i do sousedních zemí a silně ovlivnila jejich systémy léčení. Řecká i římská medicína byly ovlivněny ájurvédou, podobně jako medicína arabská a tibetská. Indie byla v tomto období pokládána za nejlepší zdroj vědění a mnoho studentů bažících po poznání sem přicházelo ze všech okolních zemí. Ájurvédští lékaři přednášeli na cizích univerzitách a vedli nemocnice v zahraničí.

Vedle léčení lidí byla důležitou součástí ájurvédy i veterinární zařízení. Ájurvédské texty popisují metody léčení nejrůznějších druhů zvířat.

Nágárdžuna, který patřil k nejvýznamnějším postavám tohoto období, položil základy alchymistické praxe, do ájurvédy byla zavedena silná léčiva ze rtuti, síry a jiných kovů a minerálů.

V období nájezdů muslimů i za jejich panování v Indii ájurvéda stále přežívala jako hlavní systém léčení pro široké vrstvy obyvatel. Období britské nadvlády bylo obdobím největšího úpadku a znevažování ájurvédské medicíny. Okupanti všemožnými prostředky potlačovali tradiční metody léčení. Po vysvobození Indie zpod britské nadvlády se ájurvéda postupně začala vracet ke své bývalé slávě. V současné době je vyučována na padesáti univerzitách a mnoha institutech. Indie má ájurvédské nemocnice a střediska poskytující klasické očistné terapie. Indický stát občanům nevnucuje ani jeden ze systémů léčby. Každý si může vybrat podle své osobní inklinace léčbu alopatickou, homeopatickou nebo ájurvédskou.

V současné době zároveň vzrůstá zájem o tento systém v zemích západní Evropy a na americkém kontinentu. Mnozí lidé, zklamáni výsledky moderní lékařské vědy, se obracejí k tomuto srozumitelnému, tisíciletími praxe ověřenému způsobu léčby a oceňují nejenom jeho efektivnost, ale především hlubokou lidskost a respekt k lidskému životu.  ...

 


  DOPORUČUJEME 

 

PĚT POKLADŮ

 

 

V této knize naleznete praktiky zaměřené především na:

harmonizaci hlavních tělesných orgánů,

transformaci negativní emoční energie,

rozpuštění emočních bloků,

synchronizaci jangových orgánů s jim odpovídajícími jinovými orgány a celým organismem,

na odbourání různorodého napětí a dosažení hluboké relaxace na všech úrovních naší bytosti.

 

Prolistujte si knihu: http://www.art-dialog.eu/galeriekniha.html

objednávka:

PĚT POKLADŮ

 

 


 

 

T e r a p e u t i c k ý

 

KALENDÁR NA 10 ROKOV

 

(2010 až 2020)

 

 

 

LEDVÉNYIOVÁ Yvetta /  Impulz Club Alba

 

 Zároveň kalendár aj liečiteľská příručka pre každodenné použitie

 detail / objedávka:

 

Kalendár zdravia na 10 rokov (2010-2020)

 


 

 Naše aktuality můžete sledovat na stránce

http://www.cadpress.sk/novinky.htm

 

 


 

Z dalších titulů našeho vydavatelství:

 

Swami Kuvalayananda a Dr. Vinekar:

JÓGOVÁ   TERAPIE

 

 

 

Publikace, jež vznikla z popudu indického Ministerstva zdravotnictví. Větší část textu pracuje se základními pojmy biologických disciplín a je založena na praktických zkušenostech autorů. Cílem jógové terapie je dosažení pozitivních změn metabolických procesů a vypracování způsobů pro udržení resp. znovunastolení tělesné i duševní harmonie.

 

======================================================

Dr. Yeshi Donden:

 

ROVNOVÁHOU KE ZDRAVÍ 

ÚVOD DO TIBETSKÉ MEDICÍNY

 

Kniha bývalého osobního lékaře J.S. Dalajlámy přibližuje formou přednášek komplikovanou a tajemnou oblast tibetské medicíny. Soustřeďuje se především na udržování rovnováhy mezi základními fyzikálními faktory a její obnovování pomocí bylin, diet a pod.

 

ISBN 80-85349-59-0

OBSAH:

Nástin nemocí / Definice těla / Vítr, žluč a sliz / Sedm komponentů těla / Kořen diagnózy / Tep / Vyšetřování moče / Kořen léčení / Dieta / Virilifikace a omlazování / Meditativní transformace léků

======================================================

 

 

ISBN 978-80-88969-40-2

220 stran A5, 80 fotografií

 

 

 

Obsah

Předmluva

I.    Část úvodní

1. Proč dnes jóga

2. Moderní pohled na jógu

3. Hathajóga a zdraví, Hathajóga a naše tělovýchova

 

II.   Část praktická

1. Zásady praktického přístupu k józe

 

2. Jak správně cvičit Hathajógu

 

3. Základní kurs Hathajógy v deseti lekcích

Lekce I (Uddijána bandha, śíršásana, makarásana)

Lekce II (Śalabhásana, bhudžangásana, dhanurásana)

Lekce III (Tádásana, vrkšásana, garudásana)

Lekce IV (Trikóñásana, padahastásana)

Lekce V (Paśčimóttánásana, džánuśirásana)

Lekce VI (Vadžrásana, sidhásana, bhrúmadhjadršti, naságradršti, śavásana)

Lekce VII (Ardhamatsjéndrásana, vakrásana, sarvágásana, viparíta karaní,

            sukhásana, samásana I)

Lekce VIII (Halásana, suptavadžrásana, samásana II, svastikásana, siddhásana,

            padmásana)

Lekce IX (Majúrásana, matsjásana, jóga mudrá)

Lekce X (Naulí krijá)

 

4. Práájáma (dechová cvičení)

5. Pročišťovací praxe

6. Metodika denní praxe Hathajógy

 

III. Část závěrečná

1. Zásady jógické životosprávy

2. Co můžeme opravdu očekávat od Hathajógy

 


 Další knihy prof. Wernera:

 

   

podrobnosti viz  http://www.cadpress.sk/werner.htm

 


 

ISBN   80-88969-18-2

http://www.cadpress.sk/tajna_cviceni.htm

 

Příručka taoistického čchi-kungu vycházející z čínské tradice regulování životní energie čchi. Její obsah tvoří - kromě úvodu do principů čchi-kungu - jednak univerzální taoistická cvičení, jednak techniky k odstranění konkrétních zdravotních potíží. Kniha je doplněna názornými ilustracemi a popisy cvičení a masáží. (192 stran A5)

 

O B S A H :

Předmluva - Taoismus aneb Umění, jak vládnout spontánností
 

Kapitola I. - Úvod  

Taoistický čchi-kung  
Rozdíly mezi buddhistickým a taoistickým čchi-kungem
Dva hlavní styly taoistického čchi-kungu  
Škola mírného pěstování (čching-siou-pchaj)
Škola zasazení a roubování (caj-ťie-pchaj)
 


Kapitola II. - Výběr zdravotních cvičení tchaj-ťi-čchüan

CVIČENÍ ZÁKLADNÍ  
1.  Skřípání zuby
2.  Převalování slin
3.  Umývání na sucho  
4.  Bušení / víření nebeských bubnů
5.  Masáž míchy
6.  Otáčení nebeským kmenem
7.  Podpírání nebes
8.  Napínání luku
9.  Masáž pupku
10. Masáž ledvin
11. Masáž Jung-čchüanu
12. Masáž páteře
 
POSTNÍ CVIČENÍ
UNIVERZÁLNÍ CVIČENÍ
SEZÓNNÍ CVIČENÍ (24 sestav)
CVIČENÍ TŘÍ TAJEMSTVÍ
ZÁKLADNÍ CVIČENÍ VYUŽÍVAJÍCÍ PĚTI HLÁSEK
Ovládání srdce a prvku ohně
Ovládání jater a prvku dřeva
Ovládání žaludku a prvku země
Ovládání plic a prvku kovu
Ovládání ledvin a prvku vody
DOPORUČENÍ OHLEDNĚ SEXUÁLNÍHO STYKU
 
 

Kapitola III. - Masáže a relaxační cvičení

CVIČENÍ PAO-ČCHIEN-KUNG
MASÁŽE UŠÍ
 
 

Kapitola IV. - I-ťin-ťing čchi-kung

TEORIE A PRINCIPY
OBECNÉ KONCEPTY ZE STARÝCH DOKUMENTŮ
ŽELEZNÁ KOŠILE A POKRÝVKA ZLATÉHO ZVONU
 
 

Kapitola V. - Trénink si-suej-ťing čchi-kungu

WAJ-TANOVÝ TRÉNINK  
NEJ-TANOVÝ TRÉNINK
ČIŠTĚNÍ ČCHI A JEJÍ PŘETVÁŘENÍ NA ŠEN
WAJ-TANOVÁ SUBLIMACE ČCHI
NEJ-TANOVÁ SUBLIMACE ČCHI  
WAJ-TANOVÉ MYTÍ DŘENĚ  
NEJ-TANOVÉ MYTÍ DŘENĚ/MOZKU
PROČIŠŤOVÁNÍ ŠENU A JEHO NÁVRAT DO NICOTY
 
 


 

TAJEMSTVÍ AKUPUNKTURNÍCH  BODŮ

Praktická příručka pro vážné zájemce o akupunkturu, akupresuru, moxu, šiacu / shiatsu a čínské masáže a bojová umění

(čchi-kung / qigong, dim-mak, tchaj-ťi-čchüan / taijiquan, wu-šu / wushu),

obsahuje i podrobné návody léčebného využití jednotlivých akupunkturních bodů;

60 nejdůležitějších bodů je zpracováno velmi podrobně v samostatných sekcích.
(Váz., 360 str., formát 24x16 cm, okolo 130 ilustrací a tabulek)

Podrobné informace na adrese:
 

http://www.cadpress.sk/akupunktura.htm

 

 

 

 

Kompletni katalog / ceniky ve formatu Excel najdete na adrese

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.zip
http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.xls

 

 

 

 

 

   Najdete nás i na Facebooku: 

http://www.facebook.com/cadpress

 


NAŠE NOVINKY

 

 

 

 

 

ISBN   978-80-88969-57-0

( slovenské vydání )

Viazaná kniha, 1 040 str., plnofarebná tlač, formát 24x16,5 cm.

Odborná monografia / učebnica pre VŠ na ktorej se podielalo 30 popredných českých a slovenských odborníkov, vedcov z oblasti výživy, medicíny, biologie aj ďalších oborov.

 

 

 

  OBSAH  KNIHY :


 

  Ukázky z knihy 

 

Objednávky:

objednavky@cadpress.sk

 

 


NOVINKA

 

 

objednávky:

Pan Guův mystický qigong

(Pchan-ku šen-mi čchi-kung)

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  Dále doporučujeme: 

 

 

 

 

Naše novinky / praktické příručky sebeobrany

 

 


 

BOJOVÉ APLIKACE TCHAJ-ŤI ČCHÜANU

 

vydalo nakladatelství

C A D    PRESS
Nejstarší česko-slovenské vydavatelství religionistické, léčitelské a ezoterické
literatury a knih o bojových uměních a orientální medicíně

**************************************************************************************

C A D   PRESS

F.R. HRABAL

ul . Luda Zubka 23 (P.P. 5)

Bratislava 42 - Dubravka

SK-844 05

 

E-Mail:

cad@atlas.cz

cadpress@seznam.cz

 

 

Informace na internetu:

 http://www.cadpress.sk

 

 

 

 

Kompletni katalog / ceniky ve formatu Excel najdete na adrese

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.zip

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.xls

 

 

 


 

Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !
Od jara 2004 jsme schopni průběžně zásobovat knihkupce v celé ČR

 

Záleží LEN na kníhkupcoch či požiadované tituly od nás objednajú !

Pokiaľ v niektorej predajni naše publikácie nanájdete - sťažujte si u vedúceho príslušného kníhkupectva (nie u nás), nakoľko je v jeho komptencii naše knižky objednať a my objednávky pre SR vybavujeme okamžite !!!

 


* * * *

 

 


V nabídce máme i sérii videokazet a DVD - zdravotní cvičení podle Ludmily Mojžíšové z produkce NTV

 

a další videokazety a DVD pro zdravotní cvičení

 

 

 

VIDEOKAZETA:  BŘIŠNÍ  TANEC  PRO  ZAČÁTEČNICE

 

Vážené tanečnice,
na Vaše četná přání jsme pro Vás připravili výukovou videokazetu břišního tance. Po celou dobu příprav jsme kladli hlavní důraz na kvalitní a lehce pochopitelnou výuku. Všechny prvky a pohyby proto vysvětlujeme systematicky a podrobně – krok za krokem tak, aby každá z Vás měla možnost si daný prvek osvojit a správně jej aplikovat při tanci. Výsledná délka kazety se vyšplhala až na celých 120 minut.
Věříme, že Vám kazeta budou cennou pomůckou při studiu kouzelného břišního tance.

 

Tanečnice Katka Krejčová

 


Proč tančit s touto videokazetou Centra Orientálního Tance ?
 

  • délka 120 minut, více jak 50 tanečních prvků a variací
  • podrobné a systematické vysvětlení všech prvků a pohybů – „krok za krokem“
  • naučíme Vás taneční prvky spojit a využít při tanci
  • tanec na reprodukovanou i živou hudbu složenou speciálně pro tuto videokazetu
  • přiložen Průvodce s praktickými radami a podrobným popisem tanečních variací
  • tančí zkušená lektorka a tanečnice Katka Krejčová
  • 7-letá tradice výuky a zkušeností Centra Orientálního Tance

Navíc můžete videokazetou potěšit své přítelkyně a známé pod vánočním stromečkem.

Tančete s námi – udělejte si radost a něco pro své zdraví!

 

Pro koho je videokazeta určena
 

  • Kazeta je vhodná pro začátečníky, tj. pro ty dámy, slečny, maminky a babičky, které ještě nikdy břišní tanec netančily
  • Kazeta je vhodná také pro pokročilejší tanečnice, které chtějí zlepšovat svůj taneční styl. Najdou na ní mnoho nových prvků propojených do tanečních variací, které jsou navíc podrobně popsané v přiloženém Průvodci.

 

Průvodce
V Průvodci přiloženém k videokazetě naleznete povídání o břišním tanci, dále praktické rady a doporučení, přehledný obsah s minutáží a také podrobný popis tanečních kombinací, které jsou probírány na videokazetě. V závěru naleznete povídání o lektorce Katce Krejčové, která Vás videokazetou provází. Obsah videokazety a příklad jedné z Kombinací k nahlédnutí níže na této stránce.

 

 

Katka K:

Snažila jsem se videokazetu koncipovat tak, aby byla vhodná pro všechny: pro paní, které tento tanec nikdy nezkusily a s její pomocí se ho dokázaly snadno naučit, ale i pro zkušené tanečnice. Prvky jsou pečlivě vysvětlené a předvedené úplně od základu - nejen ve finální podobě, aby tanečnice věděly, jak je samy správně nacvičovat. Pokročilejší tanečnice si mohou prvky zopakovat a připomenout, znovu si poslechnout vysvětlení a zatančit si jednotlivé kombinace s doprovodem bubeníků. Snažila jsem se, aby byla ve všech ohledech praktická, proto jsem na tuto první videokazetu zařadila základní pohyby a izolace nebo například ukázku, jak si správně zavázat taneční šátek. Začátky jsou totiž velice důležité, protože pokud paní nikdy netančila, musí se nejprve naučit pracovat izolovaně se svým tělem, umět si ho protáhnout a zrelaxovat. Potom jí totiž už pokročilejší prvky půjdou o mnoho lépe, než kdyby ze začátku spěchala. Vedle tanečních videoklipů jsem sem zařadila i 6 kombinací, které propojují naučené prvky, protože tanec, to nejsou jen jednotlivé prvky, to je hlavně schopnost propojovat je a vložit do tance kus ze sebe.
 

 

Máme v nabídce i  toto

hudební CD 

 

 


 

 

 

 

Ceník i zboží si můžete objednat i e-mailem!

 

 


 

Informace o naší nabídce videokazet najdete na adrese
http://web.stonline.sk/cad/kazety.htm

 

Distribuujeme i
knihy a výukové videokazety
firem

TEMPLE ,

NARAMA, AOUM, AKADEMIE TAIJI, ARMEX, VICTORIA

a vydavatelství

BUDO INTERNATIONAL PUBLICATIONS

* * * * *

KOMPLETNÍ KATALOG

KNIH O BOJOVÝCH UMĚNÍCH, TRÉNINKOVÝCH PŘÍRUČEK
a
VÝCVIKOVÝCH VIDEOKAZET
pro všechna bojová umění, sebeobranu a zdravotní cvičení je na adrese

http://web.stonline.sk/cad/budo_katalog.zip

____________________________________
 

 

  Naše aktuality můžete sledovat na stránce 

http://www.cadpress.sk/novinky.htm

 

 

 


kontaktní e-mail

Objednávky a žádosti o informace zasílejte na naše adresy:

objednavky@cadpress.sk

cad@atlas.cz

důležité zprávy posílejte v kopii i na druhou adresu!

 

Telefon:
(2) 6436 9928

Mobil:
0903 159 404 / 0911 90 28 90

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 


 Virtuální obchod s bio-potravinami, přírodní kosmetikou, doplňky zdravé výživy a produkty eko-zemědělství.

PORADENSKÁ služba - stále rozšiřujeme okruh spolupracujících lékařů a léčitelů, kteří nabízí toto poradenství.  apod.

 Alternativní medicína, zdraví a výživa --- Virtuální obchod s bio-potravinami, doplňky zdravé výživy a produkty eko-zemědělství.PORADENSKÁ služba - stále rozšiřujeme okruh spolupracujících lékařů a léčitelů, kteří nabízí toto poradenství.


 

Podrobnější informace a kompletní katalog / ceník knih, videokazet, DVD a hudebních CD v elektronické podobě poskytneme na požádání!

Najdete je i na našich web-stránkách:

 http://www.cadpress.sk

 

 

 

Kompletni katalog / ceniky ve formatu Excel najdete na adrese

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.zip

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.xls

 

 

 

 

Telefon:

0 903 159 404 / 091 90 28 90

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

 E-Mail:

 

  info@cadpress.sk  /  info@cadpress.cz  

 

       

 


 

 

REKLAMNÍ  PROSTOR

Prozdravi.cz

 

 

 

 DOPORUČUJEME

  přírodní produkty / doplňky zdravé výživy:

 

 

 

  objednávka 

 

  objednávka 

 

  objednávka 

 


 

 

C A D  PRESS