Kineziológia / One Brain Systém --- Kineziológia / One Brain Systém --- Kineziológia / One Brain Systém --- Kineziológia / One Brain Systém

  KINEZIOLOGICKÁ
P O R A D Ň A

Dr. BJELOVEJ

Poradenská a prednášková činnosť, kurzy a osobné konzultácie.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ONE BRAIN SYSTÉM

(Systém Jednotného mozgu)

 

alebo

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI PRE KAŽDÉHO

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Zamyslite sa nad tým, či Vaše problémy nie sú spôsobené strachom, nepríjemnými skúsenosťami, negatívnymi emóciami alebo pracovným stresom.

 

 

 
 

Metóda ONE BRAIN je na Slovensku známa už niekoľko rokov a má veľa priaznivcov. Je nenásilná a bezpečná, má jemný prístup, jednoduché použitie a často až prekvapujúce výsledky.

Jej názov je odvodený od ideálneho fungovania mozgu, t.j. od dokonalej spolupráce pravej a ľavej mozgovej hemisféry, prednej a zadnej časti mozgu.

 

 

 

 

AKO TO VŠETKO FUNGUJE

Ľudský organizmus je citlivý systém prepojený na mozog, ktorý pracuje ako počítač s nevyčísliteľnou kapacitou pamäti a funkcií. Do mozgu si ukladáme informácie počas celého života, každá informácia je registrovaná v pamäti buniek mozgu a tela až do konca života človeka.

 

Ak sa nevieme vysporiadať so stresom, strachom, hnevom, bolesťou, úzkosťou, ktorá nás trápi v prítomnosti v súvislosti s prežívanou situáciou, potom si ju vytesníme z vedomia. Hovoríme „zabudol som“. Problém nás naďalej hlodá na úrovni bunkovej pamäti.

 

 

Častým stresorom sú negatívne emócie (strach, úzkosť, bolesť), ktoré sú prepojené na určitý podnet, situáciu. Ak sa s ňou nevysporiadame zablokujeme si na neurologickej úrovni mozgu určité spojenie, ktoré vytvorí nerovnováhu, ktorá môže byť príčinou rôznych psychických, ale i fyziologických problémov človeka.

 

 
 

Základom metódy ONE BRAIN je objavenie a uvoľňovanie negatívnej emócie z minulosti prepojené na spomienku, predstavu alebo pocit, ktorý si klient vybaví, rozpozná a skoriguje a nastolí energetickú rovnováhu.

 

Základným prostriedkom metódy ONE BRAIN je svalový test, ktorý funguje ako biologická spätná väzba za presne stanovených podmienok, kedy facilitátor získava odpoveď na štandardizovanú otázku. Samostatná korekcia pozostáva z mimoriadne jednoduchých dotykov, pohybov a cvičení.

 

Tieto korekcie sú nenáročné, veľmi jemné s prekvapujúcim účinkom. Metóda nie je liečením, nenahrádza lekársku starostlivosť; je to špecifická forma rozhovoru, kde facilitátor pomôže klientovi, aby rozpoznal emocionálnu príčinu svojho problému, preprogramoval si ju a prevzal za ňu zodpovednosť.

Prostredníctvom pochopenia a rozpoznania problému sa klient cez zážitkové učenie veľa o sebe dozvie ... a strach, úzkosť sa uvoľní.

... Metóda ONE BRAIN je účinným prostriedkom pre sebareflexiu, sebaspoznanie a sebazdokonaľovanie sa. Ide hlavne o to, aby si klient uvedomil svoju individualitu, jedinečnosť, svoje schopnosti, a aby ich dokázal využiť.

 

 

 

Ako možno túto metódu využívať pri riešení problémov.

Pri zrode metódy bola myšlienka pomôcť deťom pri učení sa hlavne tým, ktoré trápia problémy čítania, písania počítania (dyslexia) s nedostatkami pozornosti, deťom, ktoré sú neposedné (hyperaktívne).

 

Neskôr sa prostredníctvom výskumov ukázalo, že metódu možno využiť pri problémoch spojených s úzkosťou, strachom a bolesťami napr. z vystúpenia pri tréme, neúspechu, zlozvykov, pri problémoch vo vzťahoch a iné problémy.

... Zaujímavé výsledky sa dosahujú s touto metódou pri problémoch reči, s tikmi, nespavosťou, ale i pomočovaním  detí.

 

Lekárska veda dokazuje, že 90% všetkých existujúcich zdravotných problémov je psychosomatického pôvodu. Ak si uvedomíme, že emócie a fyziologické funkcie sú prepojené ak rovnoramenné váhy, ktoré sa často dostávajú do nerovnováhy negatívnymi emóciami (strachom, úzkosťou, hnevom a bolesťou.) potom slogan „metóda nekonečných možností“ pri riešení si ľudských slabostí a nedostatkov nie je nadneseným zveličovaním.

 

 

V priebehu celej mojej pracovnej kariéry som sa venovala otázkam vzdelávania a často som si kládla otázku, prečo je toľko detí v škole neúspešných.

Odpoveď na túto otázku som hľadala počas štúdia na Pedagogickej i Filozofickej fakulte v Bratislave, odboru psychológia.

Uspokojivú odpoveď na túto otázku som nedostala ani v priebehu svojej tridsaťpäť ročnej praxe v oblasti vzdelávania detí, žiakov a učiteľov neskôr v aplikovanom výskume zameranom na výchovu a vzdelávanie.

 

 S metódou ONE BRAIN som začala pracovať v roku 1993.

Pomocou tejto metódy sa mi podarilo dosiahnuť praktické výsledky pri pomoci deťom. V niektorých prípadoch sa už po dvoch-troch sedeniach z neprospievajúceho žiaka stal žiak úspešný.

PhDr. Marta BJELOVÁ

 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktné údaje

PhDr.   Marta   B J E L O V Á

Objednávky a informácie:

 

Privat: 02 / 654 200 36

Mobil: 0905 119 019

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Odporúčané linky

             

Kontakt na bratislavsku numerologicku poradnu: http://mojweb.sk/age_numerologia/

http://mojweb.sk/bardo

Ponuka bylinných a minerálnych prípravkov, čajov, vitamínov a doplňkov výživy Klasické buddhistické spisy a česká literatúra o zen-buddhizmu a japonskej kultúre Knihy o ličiteľstve, šamanizmu, orientálnej a alternatívnej medicíne, ezoterická literatúra Numerologická poradňa - numerologické analýzy, konzultácie a rozbory Zdravotné cvičenia tchaj-ťi / taiči, tchaj-ťi-čchüan / taijiquan a čchi-kung / qigong Vypracovanie horoskopov a profesionálnych astrologických analýz

Kultivácia sexuálnej energie - odborné príručky čínskej taoistickej jógy a cvičenia qigongu

             

 

 

 

 

Počítadlo