Náboženství a spiritualita / sekty, kulty a církve světa:  macumba, magie, New Age, odinismus, okultní nauky, paganismus, parapsychologie / psychotronika, rosekruciánství, satanismus, sikhismus, spiritismus, súfismus, synkretické kulty, šamanismus, šintoismus, šivaismus, tantra, taoismus, templáři, teosofie, ufologie, voodoo / vúdú, wicca, zednářství, zen, zoroastriánství atd..


LEXIKON NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ, SEKT

A DUCHOVNÍCH SPOLEČNOSTÍ


LEXIKON NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ, SEKT

A DUCHOVNÍCH SPOLEČNOSTÍ


Výjimečná encyklopedická příručka, obsahující přes 3 000 hesel shrnujících informace o několika tisících náboženských komunit, hnutí, tajných bratrstev, mystických řádů, hermetických a okultních společností, církví a sekt celého světa činných od nejstarších dob až do současnosti.

Údaje o všech hlavních náboženských hnutích v rámci světových náboženství a duchovních tradic i New Age.

Publikace je navíc doplněna 4 speciálními rejstříky jejichž pomocí lze vyhledávat i údaje o osobnostech, odborné termíny a pod.

Lexikon se stal základem religionistické sekce nejvýznamnějších českých elektronických encyklopedií - Diderot 2000 a Diderot 2001 !

(váz. / laminovaná obálka, 520 stran / 24x16 cm) 

Dop. cena 540,- Kč

sestavil

F. R. Hrabal

 

EDICE

SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY

70. svazek

ISBN 80-85349-79-5

 

Vydalo nakladatelství

C A D       PRESS

P.O. Box 5, Pošta 42

BRATISLAVA 4

SK 844 05

cad@atlas.cz

cadpress@stonline.sk

cad@seznam.cz


zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

svých knih

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE

 

 


Výjimečná encyklopedická příručka, obsahující přes 3 500 hesel shrnujících informace o několika tisících náboženských komunit, hnutí, tajných bratrstev, mystických řádů, hermetických a okultních společností, církví a sekt celého světa činných od nejstarších dob až do současnosti.

Údaje o všech hlavních náboženských hnutích v rámci světových náboženství a duchovních tradic i New Age.

Publikace je navíc doplněna 4 speciálními rejstříky jejichž pomocí lze vyhledávat i údaje o osobnostech, odborné termíny a pod.

 

Lexikon se stal základem religionistické sekce nejvýznamnějších soudobých českých encyklopedických děl - elektronické Encyklopedie Diderot 2000 a Velké všeobecné encyklopedie DIDEROT !

(váz. / laminovaná obálka, 520 stran / 24x16 cm) 

Dop. cena 540,- Kč

 

sestavil

F. R. Hrabal

 

 

EDICE

SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY

70. svazek

Copyright © F.R. Hrabal, 1998

Vydání první. Bratislava 1998

ISBN 80-85349-79-5

 

Vydalo nakladatelství

C A D       PRESS

P.P. 5, Pošta 42

BRATISLAVA 4

SK 844 05

===================

PO Box 178

BŘECLAV 2

690 02

 

Zajiš'tujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI A ZÁSILKOVOU SLUŽBU

v  ČR i na SLOVENSKU

*******************************************************************************************

Odborní lektoři:

 

Mgr. Vladimír Ando (Čína, taoismus)

PhDr.JUDr. Jiří Bečka, CSc. (islám, Írán)

PhDr. Luboš Bělka, CSc.  (buddhismus)

ThDr. Jiří Beneš (judaismus)

PhDr. Xénia Celnarová, CSc.  (islám, Turecko)

Mgr. Mirek Čapek (hinduismus)

PhDr. Boris David (New Age)

PhDr. Jarmila Drozdíková (judaismus)

Ing. Zorica Dubovská (Indonésie)

Dr. Daniel Duda (křesťanství)

Michal Eben, velmistr AMORC (rosekruciánství)

Alexandr Flek (letniční hnutí)

Doc.ThDr. Karel Flossmann (křesťanství)

PhDr. Jozef Genzor (Korea)

PhDr. Dalimír Hajko (Indie)

MSc.D. Zdeněk Haštaba (New Age)

PhDr. Zdeněk Hrdlička  (Čína, Japonsko)

Doc.PhDr. Věna Hrdličková, CSc. (Čína, Japonsko)

Doc.PhDr. Petr Chrdle (Japonsko)

Mgr. Roman Juriga (pravoslaví)

Mgr. Rudolf Kainz (Novoapoštolská církev)

PhDr. Josef E. Karola, CSc. (svob. zednářství)

Doc.PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. (Lat.Amerika)

Bohumil Kejř (Jednota bratrská)

PhDr. Jan Klíma (Afrika)

Doc.PhDr. Josef Kolmaš, DrSc. (Tibet)

Prof.PhDr. Ján Komorovský, CSc. (křesťanství)

Doc.PhDr. Luboš Kropáček, CSc. (islám)

PhDr. Viktor Krupa, DrSc. (Oceánie, Japonsko)

PhDr. Adéla Křikavová, CSc. (islám, Irán)

PaedDr. Vladimír Láska (luteránství)

PhDr. Vladimír Liščák, CSc. (Čína)

PhDr. Miriam Löwensteinová (Korea)

PhDr. Dušan Lužný, CSc. (New Age)

Doc. PhDr. Jan Marek, CSc. (Indie)

PhDr. Dagmar Marková, CSc. (islám / Indie)

PhDr. Boris Merhaut (buddhismus / Indie)

PhDr. Zdeněk Müller, CSc. (islám)

PhDr. Petra Müllerová (Vietnam)

Mgr. Jan Mutschler (Novoapoštolská církev)

Prof.PhDr. Milan Nakonečný (hermetismus, magie)

MUDr. Aleš Navrátil (letniční křesťanství)

PaedDr. Libor Nekvinda (křesťanství)

MUDr. Karel Nešpor, CSc. (jóga)

Prof.PhDr.RNDr. Zdeněk Neubauer  (hermetika)

Prof.ThDr. Dušan Ondrejovič  (křesťanství)

P. Aleš Opatrný (křesťanství)

Prof.PhDr. Ján Paulíny, CSc. (islám)

PhDr. Viera Pawliková  Vilhanová (Afrika)

Doc.PhDr. Jozef Piaček, CSc.

Prof.ThDr. Petr Pokorný, DrSc.  (křesťanství)

Prof.ThDr. Štefan Pružinský, CSc.  (pravoslaví)

PhDr. Anna Rácová, CSc. (Indie)

Prof.PhDr. Noemi Rejchrtová  (křesťanství)

MUDr. Prokop Remeš

Mgr. Ivan Rumánek (Japonsko)

Prof.PhDr. Vladimír Sadek, CSc. (judaismus)

Mgr.  Zhang Shuguang (Čína)

PhDr. Blažej Slabý, CSc. (Indie)

Mgr.  Martin Slobodník (Tibet)

Rev.ThMgr. Vladimír Strejček (unitářství)

Doc.ThDr. Odilo I. Štampach, OP (křesťanství)

Doc.ThDr. Ladislav Tichý (křesťanství)

PhDr. Zdeněk Vojtíšek (křesťanství)

Msgr. Jaroslav I. Vokoun (křesťanství)

Mgr. Vladislav Volný, biskup (luteránství)

PhDr. Dušan Zbavitel, DrSc. (hinduismus)

Mgr.  Daniela Zhang Cziráková (Čína)

 

 

Úvod

 

Abychom vyhověli co nejširšímu okruhu čtenářů, zahrnuli jsme do Lexikonu i některé společnosti a náboženské skupiny, které se sice vymykají definici sekty či náboženského hnutí, ovšem vzhledem k obecně tradovaným představám lze předpokládat, že mnohý laik je bude v této publikaci hledat. To se týká např. různých buddhistických a islámských škol, druidů, macumby, templářů, rotariánů anebo psychoterapeutických skupin náležejících k hnutí New Age, které by sem sice z čistě exaktního a metodologického hlediska nepatřily, ovšem z hlediska praktického zde mají své místo.

 

Ukázka

výňatek z textu:


A
.M.O.R.C.
(Star[obyl]ý mystický řád růže a kříže, Řád Růže a Kříže)
Mysticko-filosofické bratrstvo usilující o duchovní rozvoj prostřednictvím praktického využívání přírodních a duchovních zákonů. Plný oficiální název bratrstva je Starobylý mystický řád růžového kříže (Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis); jde o součást světového rosekruciánského hnutí. Základem doktríny řádu je rosekruciánské učení, jež v sobě absorbuje duchovní odkaz celé evropské kulturní tradice (Nostradamus, Leonardo da Vinci, F. Bacon, G. Bruno, B. Spinoza, I. Newton, B. Pascal, T.B. Paracelsus, R. Descartes, J.A. Komenský aj.). Hermetické učení rosekruciánů má v podstatě duchovně ekologický obsah. Snaží se být reflexí obecných zákonitostí kosmu a hlubinných lidských potencí. K jeho cílům náleží umění sebepoznávání, vnitřní kázně, duchovního zdokonalování a šíření dobra. Řád je považován za pokračovatele starověkých okultních řádů a mystických škol, odvozuje svůj původ od krále Šalomouna a faraóna Amenhotepa IV. (Achnaton). Součástí jeho náboženské praxe je studium ezoterických umění, včetně staroegyptských okultních a magických technik, alchymie, kabaly, tarotu a léčitelství. (Pokusem o zevrubný výklad symboliky je román U. Eca Foucaultovo kyvadlo.) Vždy po 108 letech střídá společenství rosekruciánů období veřejné a neveřejné aktivity. V r. 1909 (resp. 1915) obnovil tento řád v USA Spencer H. Lewis (1883-1939), člen Mezinárodního rosekruciánského výboru. (Rosekruciáni zde působí již od r.1693. Styky s nimi udržovali i Benjamin Franklin a Thomas Jefferson.)
A.M.O.R.C. představuje hierarchickou strukturu. Nejvyšší lóži podléhají Velké lóže organizované podle jazykových oblastí. V čele Velkých lóží stojí velmistři, jimž podléhají lokální skupiny (kapituly, lóže, pronaoi, atria). Velmistři A.M.O.R.C. bývají zpravidla zároveň velmistry Tradičního martinistického řádu (T.M.O.). Nejvyšším představitelem řádu je imperátor. Od r.1990 je imperátorem Christian Bernard. V současnosti působí odnož řádu - pod názvem Řád Růže a Kříže - oficiálně i v ČR, jeho Velká lóže sídlí v Praze a v jejím čele stojí Velmistr Michal Eben (jeho předchůdcem byl JUDr. Oldřich Nevrkla). Celkově má A.M.O.R.C. několik set tisíc členů. Vydává několik časopisů (Rosicrucian Forum, Rosicrucian Digest atd.) a jeho součástí je i Rose-Croix University v kalifornském San Jose. Viz též Bratrstvo růže a kříže a Lectorium Rosicrucianum.
 
ABAKUA (Naniguismo)
Kubánské synkretické náboženské hnutí, jehož učení tvoří směs křesťanství a západoafrických tradičních kultů, obohacená o prvky karibských tradic. Výrazně v něm převažují převzaté jorubské rituály a kult orišů; nejuctívanější bytostí je duch Ireme (lidově zvaný Diablito). Významnou složkou jeho rituálů jsou extatické tance a hudba. Abakua vznikla v r.1834 v La Regla jako tajná černošská společnost pojmenovaná po svém zakladateli. Původně do ní měli zakázaný vstup běloši i míšenci. V současnosti se skládá ze dvou odnoží: Efo (nadále uzavřené bělochům) a Efi (multietnické, umírněné skupiny).
 
ABELITÉ
(abeliáni / abeloniáni)
Raná obskurní severoafrická křesťanská sekta, která působila v provincii Annaba (Hippo Regio) ve 4.století. Abelité se vyznačovali tím, že se vyhýbali sexuálnímu životu a adoptovali cizí děti. Na její činnost navázala v 17.stol. stejnojmenná německá sekta.
 
 
ABHÁJAGIRI
(abhajagirivasi)
Odnož stháviravády, jednoho ze dvou hlavních buddhistických hnutí (vedle mahásanghiky), které vzniklo po rozdělení původní obce (Sanghy) během prvního století po smrti Buddhy Šákjamuniho - ve 4.stol. př.Kr.
 
ABRAHAMITÉ
(“izraelité”)
Tajná česká náboženská sekta, která působila v 18.stol. především ve východních Čechách. Její stoupenci neuznávali Nový zákon ani učení o Nejsvětější Trojici, Krista považovali za pouhého člověka a hlásali blízký příchod Království Božího. Používali jen Starý zákon a byli v úzkém kontaktu se židovskou komunitou od které převzali teologické zásady i zvyky: světili sobotu a zdržovali se vepřového masa. V letech 1775-82 byli zbaveni majetku a v několika vlnách deportováni do Sedmihradska, Bukoviny a Haliče (v r.1784 byl povolen návrat těm z nich, kteří se navenek zřekli “bludů”).
 
ADAMANTOVCI

Ruská křesťanská sekta, odnož radikálního hnutí filipovců, kterou založil v 18.stol. pastýř Vasil Stepanov. Jeho stoupenci odmítali jak státní systém, tak hegemonii oficiální pravoslavné církve a podrobovali se asketickým praktikám. Odmítali používat peněz i osobních průkazů kvůli tomu, že nesou vyobrazení, resp. “pečeť Antikrista”, tj. cara. Na rozdíl od ostatních filipovských obcí, které většinou odmítaly manželské svazky a podrobovaly se dobrovolnému celibátu, adamantovci uzavírali manželství a zavrhovali sebeupalování.
 
ADAMITÉ
1
. Souhrnné označení pro rozličné (vesměs gnostické) sekty, jež se vyskytovaly již od 2.stol. po celé Evropě a severní Africe. Jejich členové odmítali manželství a oddávali se promiskuitě. Hlásali návrat ke stavu původní nevinnosti, v němž se nacházeli Adam a Eva. Proto se běžně zúčastňovali shromáždění nazí.
2
. Sekta, kterou založil r.1418 ve východních Čechách francouzský kazatel Rohan, jenž přijal jméno Adam (její členové byli zváni i rohané). Hlásal společné vlastnictví majetku i žen. On i jeho stoupenci byli upáleni.
3
. Jedna ze sekt radikálního husitského křídla táboritů u jejíhož zrodu (1421) stáli Mikuláš Biskupec z Pelhřimova (1385-1459) a Petr Kaniš ( 1421). Tato sekta vycházela z učení albigenských a beghardů, a hlásala návrat k životu bez hříchu, jaký vedl biblický Adam před vyhnáním z ráje (návrat k rajské nevinnosti), nastolení společenské rovnosti a společného majetku, zrušení církevní organizace a tradiční rodiny. Podle adamitů byl Kristus jen jedním z proroků (člověkem) a mnozí z nich tvrdili, že Bůh a ďábel jsou jen elementy dobra a zla v srdci každého člověka. Součástí adamitské tradice byl i náboženský nudismus (kultovní nahota).
4
. Polská sekta působící v 15.století. Její členové byli zváni fossaryjuszové nebo fossaryjani (od slova fossa, tj. rokle / jeskyně, kde se obyčejně scházeli).
 
ADAMU

Západoafrická tajná společnost, jejíž stoupenci uctívají kult orišů. Orišové (orisové) jsou božstva a duchové identifikovaní s jednotlivými prvky a aspekty přírody, resp. s významnými předky a vládci. Mezi nimi vyniká bůh hromu Šango. Adamu praktikuje řadu rituálů společnosti Egbo. Především uctívá falický kult plodnosti spojený se stavy posedlosti.
 
ÁDIBRÁHMASAMÁDŽ

Hinduistická společnost, jež vznikla po rozpadu reformního hnutí Bráhmasamádž, které založil v r. 1828 v Kalkatě bengálský učenec Rámmohan Ráj (1774-1833). Koncem 19.stol. se od Bráhmasamádže odtrhlo radikální křídlo v jehož čele stál Kéšab Čandra Sén (1838-84), jenž bojoval za zrušení kastovního systému a za práva žen. Toto křídlo vytvořilo samostatnou organizaci Bháratíja Bráhmasamádž. Konzervativní křídlo pod vedením Debendranátha Thákura (1818-1905) poté přijalo nový název Ádibráhmasamádž. Jeho stoupenci neodmítají jednoznačně kastovní systém a hlásí se k tradičnímu hinduismu.
 
 
ADONISTÉ

Německá okultní společnost, odnož Ordo Templi Orientis (O.T.O.) zabývající se především sexuální magií. Ústřední ideou řádu bylo dosáhnout androgynního prastavu člověka skrze falické kulty a okultní praktiky. Zakladatelem společnosti adonistů byl dr. Franz Sättler alias dr. Mussalam (někdejší představitel lóže Hekaté, zabývající se studiem chaldejské magie), jehož spisy představují směs arabské magie a německé čarodějnické tradice.
 
ADVENTISTÉ
(millerité)
Původně stoupenci amerického kazatele W. Millera, zakladatele Adventistické církve. William Miller (1782-1849) byl přesvědčen, že pomocí výkladu Bible lze předpovědět nový příchod Kristův. Hlásal, že konec světa a návrat Ježíše Krista nadejde v r.1843. Jeho hnutí se později rozpadlo na dva proudy:
1
. Adventisté prvního dne světí “první den” týdne, tj. neděli; jejich obce jsou organizovány na původních principech v několika církvích v USA (např. Církev adventních křesťanů).
2
. Adventisté sedmého dne světí “sedmý den”, tj. sobotu, a vyznačují se křtěním v dospělosti a dodržováním pravidel střídmosti. Tuto církev založili v r.1863 Ellen H. Whiteová (1827-1915) a James White (1821-81). V ČR působí Církev adventistů sedmého dne (má kolem 15 000 stoupenců).
Oba proudy se dále dělí na řadu církví, v současnosti mají asi 8 milionů členů. Fundamentalistická teologie a spiritualita adventistů je zaměřena na brzký druhý příchod Krista a Boží soud.
 
ÁDŽÍVIKA (ádžívikové)
Indická neortodoxní asketická sekta, kterou založil v 5.stol. př.Kr. Góšála Maskaríputra (Makkhaluputta Gósála), bývalý přítel zakladatele džinismu Mahávíry. Sekta ádžíviků byla činná zhruba do 15.stol. Její učení je blízké filozofii sánkhji, v pozdějším období získalo převážně ateistický charakter. Ádžívikové věřili, že celý vesmír je determinován a řízen neosobním kosmickým principem zvaným nijati (osud), který nelze nijak ovlivnit. Odmítali existenci duše a byli v opozici vůči bráhmanismu. Část z nich byla sdružena v mnišských komunitách, většinu však představovali nezávislí potulní asketové.
 
 
 
AFGODERIJOVÉ
(afkodrijové)
Stoupenci afro-guyanských kreolských kultů winti a afkodré, vzniklých na základech původních náboženství, která si do Jižní Ameriky přinesli černí otroci z Afriky. Sekta je činná především v Surinamu, Guyaně a Francouzské Guyaně.
 
AHLE HAKK
(Ahl-i Haqq = Lidé pravdy; járrasán / járesan = “pomocníci”)
Ší‘itská ezoterická sekta rozšířená v západním Íránu a iráckém Kurdistánu, zasahuje i na Kavkaz. Má volnou organizaci, její stoupenci jsou někdy nazýváni též
 
AHMADÍJA
1. Súfíjské bratrstvo, odnož řádu Chalwatíja (Halvetija), kterou založil v 15.století šajch Ahmed Šamseddin z Manisy (Ahmad Šamsaddín /Ahmad Šams ad-Dín, †1504).
2
. Islámská reformní sekta, kterou založil v r.1880 Mírzá Ghulám Ahmad Kádijání (1835-1908), pocházející z Kádijánu v indickém (dnes pákistánském) Paňdžábu, který byl v r.1889 vyhlášen mahdím (mesiášem). Sekta hlásá synkretické učení, v němž se prolíná islám s křesťanstvím a hinduismem, jeho součástí byl kult Krista zvaného Juzu Asaf. Ahmad Kadijání se vyhlásil za ztělesnění Proroka Muhammada a Ježíše Krista, jenž nebyl - podle učení sekty - ukřižován, ale uprchl do Indie, kde zemřel ve věku 120 let a byl tam pohřben na tajném místě. Jeho stoupenci uctívají mj. údajný hrob Ježíšův, svatyni Rozabal nacházející se v Anzimaru nedaleko kašmírského Šrínagaru. Přes odpor muslimského duchovenstva získala sekta silné pozice v Indii, Pákistánu, Afghánistánu a řadě arabských zemích. V posledních desetiletích však proniká i do Afriky, hlavně díky tomu, že svůj výklad Koránu přizpůsobuje místnímu myšlenkovému kontextu. Klade důraz na misijní činnost a používá místních jazyků, čímž islám zpřístupňuje nejširším vrstvám. Od r. 1914 se Ahmadíja dělí do dvou proudů: kádijánského (jenž považuje Ahmada za proroka) a umírněnějšího láhaurského (považujícího jej za pouhého reformátora), jež jsou od rozdělení Indie zcela nezávislé. Sídlem Kádijáníje je Rabwa v Pákistánu. Jelikož Kádijáníja byla v Pákistánu často pronásledována jako heretické hnutí, její současný vůdce Mírzá Táhir Ahmad Chalífatulláh Masíh IV. přenesl sídlo sekty do Londýna.
3
. Někdy se takto v Egyptě nazývá - podle svého zakladatele Ahmada Badawího - také taríka Badawíja.
4
. Jiné označení taríky Idrísíja, nazývané tak podle svého zakladatele Ahmada ibn Idrísa.
 
AHNENERBE
(Dědictví předků; Deutsche Ahnenerbe = Německé dědictví předků)
Německá společnost pro výzkum mystických nauk, která vznikla v r.1932 pod názvem Německé dědictví předků - Společnost pro studium prehistorie duchovního dědictví (Deutsche Ahnenerbe - Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte) za účelem výzkumu germánské mytologie a historie. Od počátku byla přímo spjata s okultní Společností Thule, jejíž představitel Hermann Wirth později stanul v čele ústavu, a Společností Vrilu. Od r. 1939 se stala státní badatelskou institucí pod patronátem SS, jejímž posláním bylo vědecké zdůvodnění výjimečnosti germánské rasy, a postupně se rozrostla do mamutích rozměrů.
 

ÁRIJSKÁ TEOSOFICKÁ SPOLEČNOST
(Aryan Theosophic Society)
Americká rosekruciánská společnost, kterou koncem 19.stol. založil v New Yorku irský teosof William Q. Judge (1851-96), původně jako odnož anglické zednářské společnosti Societas Rosicruciana in Anglia (SRIA).
 
 
ARIORI
(Arioi)
Tajná polynéská společnost, kultovní svaz, jehož ústřední svatyní byla Taputapu atea na ostrově Raiatea. Hlavním posláním společnosti byly obřady plodnosti a uctívání boha Ora. (Podle legendy byl zakladatelem společnosti právě bůh Oro, resp. jeho bratři Urutetefo a Orotetefo, které Oro pověřil vedením Ariori.) V rámci společnosti sice platila absolutní sexuální promiskuita, ale její členové nesměli zplodit či porodit dítě. Organizace společnosti připomínala organizaci svobodných zednářů, včetně 8 stupňů zasvěcení (jejichž znakem bylo odlišné tetování).
 
 
 

 

 

Obsah publikace / Kompletní seznam hesel:
LEXIKON NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ, SEKT A DUCHOVNÍCH SPOLEČNOSTÍ:

 

A.A. = ARGENTEUM ASTRUM
A.A.O.R.A.C.
A.M.O.R.C.
A.M.O.R.E.C.
A.R.E. = ASOCIACE PRO VÝZKUM A OSVÍCENÍ
Aaronic Order
aaronovci
ABAKUA
abbásidé
ABBÁSÍJA
abeliáni
ABELITÉ
abeloniáni
abhajagirivasi
ABHÁJAGIRI
ABRAHAMITÉ
Acacia Fraternity
Academia de Estudo
Academy of Hebrew Unity
Academy of Parapsychology & Medicine
Academy of Religion & Psychical Research
ACF
Acizija
Aciziye
ADAMANTOVCI
ADAMITÉ
ADAMU
ad-Dawa
ÁDIBRÁHMASAMÁDŽ
Adonai-Shomo
ADONAI-ŠOMO
ADONISTÉ
ADVENTISTÉ
ÁDŽÍVIKA
ádžívikové
ADŽIZÍJA
AEON [GROUP]
Aeon Centre of Cosmology
AETHERIOVA SPOLEČNOST
Aetherius Society
AFA
AFGODERIJOVÉ
AFIFÍJA
afkodrijové
African Theological Archministry
African Universal Church
AFRICKÁ APOŠTOLSKÁ CÍRKEV JOHANA MARANKEHO
AFRICKÁ BAPTISTICKÁ CÍRKEV
AFRICKÁ CÍRKEV
AFRICKÁ CÍRKEV IZRAEL NINIVÉ
AFRICKÁ CÍRKEV SVATÉHO DUCHA
AFRICKÁ DOMORODÁ CÍRKEV
AFRICKÁ METODISTICKÁ EPISKOPÁLNÍ CÍRKEV
AFRICKÁ METODISTICKÁ EPISKOPÁLNÍ SIÓNSKÁ CÍRKEV
AFRICKÁ UNIVERZÁLNÍ CÍRKEV
Afro-americké vúdú
AFROAMERICKÝ VODOUN
ÁGAMICKÁ ŠKOLA
AGAPE
Agapé
Agapina lóže
Agasha Temple of Wisdom
AGAŠŮV CHRÁM MOUDROSTI
AGHÓRIOVÉ
Aglipayanská církev
Agni Yoga Society
AGONISTIKOVÉ
AGRIPPOVA TEOSOFICKÁ SPOLEČNOST
AGUDAS CHASSIDAS CHABAD
AGUDAT JISRA’EL
Agudath Chassidath Chabad
ahl al-adl wat-tawhíd
Ahl as-sunna wa l-džamáa
AHLE HAKK
Ahl-i Haqq
Ahmadíja
AHMADÍJA
AHNENERBE
AIDARÚSÍJA
Aidarúsíya
AIZEN-EN
Ajapa Yoga Foundation
AKÁCIOVÉ BRATRSTVO
AKADEMIE HEBREJSKÉ JEDNOTY
AKADEMIE NÁBOŽENSTVÍ A PSYCHICKÉHO VÝZKUMU
AKADEMIE PARAPSYCHOLOGIE A MEDICÍNY
AKADEMIE PRAVÝCH ZEDNÁŘŮ
AKADEMIE PRO PSYCHICKÝ VÝZKUM CESARA LOMBROSA
AKÁLÍ
AKINFIJEVCI
akinfjevščina
Akulinovci
akulinovština
Al Ittihad al Islami
al-Adl wa-l-Ihsán
ALADURA
Alamo Christian Foundation
alawíjún
ALAWITÉ
albigenci
ALBIGENŠTÍ
al-Dhammiya
AL-DŽÁMÍA AL-ISLÁMÍJA
aleviler
ALEVITÉ
ALEXANDRIÁNSKÁ WICCA
alexandrijci
Alexandrijská církev
al-chawáridž
ALCHYMISTICKÁ SPOLEČNOST ČESKOSLOVENSKÁ
ALÍ ILÁHÍ
ALIBERTŮV ŘÁD
ALIGÁTOŘÍ SPOLEČNOST
alíjovci
alíláhové
al-Ismá ílíja
Alister Hardy Research Centre
Allawíja
ALLAWÍJA
al-mádžús
ALMOHÁDÉ
ALMORÁVIDÉ
al-Murábitún
ALMUSSERI
al-Mutazila
al-Muwahhidún
AMAFELA NDAWONYE
AMALRIKÁNI
Amana Society
AMARAPURA NIKÁJA
American Gnostic Church
American Institute for Buddhist Studies
American Meditation Society
American Ortodox Church
American Society for Psychical Research
Americká domorodá církev
AMERICKÁ GNOSTICKÁ CÍRKEV
AMERICKÁ MEDITAČNÍ SPOLEČNOST
AMERICKÁ ORTODOXNÍ CÍRKEV
AMERICKÁ SPOLEČNOST PRO PSYCHICKÝ VÝZKUM
AMERICKÝ INSTITUT PRO BUDDHISTICKÁ STUDIA
Americký řád Bratrstva Wiccy
AMEZ
AMICALE
amicalisté
AMÍRGHANÍJA
Amish
Amish
AMIŠ
amišané
amišovci
AMIŠSKÁ MENNONITSKÁ CÍRKEV STARÉHO ŘÁDU
AMMÁRÍJA
Ammariya
AMORE Church
AMPORA
ANABAPTISTÉ
Anadolu Baadžilary
ANANAIKJÓ
Ananda Ashrama
ÁNANDA ÁŠRAMA
ANANDA MARGA YOGA
ÁNANDA MÁRGA
Ánandamárga pračaraka samgha
Ánand-márg
ÁNANDOVA CÍRKEV REALIZACE BOHA
Ánandova vesnice viz ÁNANDOVA CÍRKEV REALIZACE BOHA
Ánandovo světové bratrstvo
Ánandův ášram
ananité
ANATOLSKÉ SESTRY
Ancala Gaccha
Ancient British Church in N. A.
Ancient Druid Order
Ancient Order of Zuzimites
ANČALA GAČČHA
ANDĚLSKÉ DÍLO
ANDOMBA
ANDREJANOVCI
andrejanovščina
ANGLIKÁNSKÁ CÍRKEV
Anglo-Izraelité
ANGLOKATOLÍCI
ANGLOSASKÁ FEDERACE AMERIKY
Anglo-Saxon Federation of America
ANGULIMÁLJOVÉ
ANIOTA
ANISIMOVCI
ANKOI
ANKUMUNKO
anomoeáni
ANSÁROVÉ
Ansaru Allah =
Ansárulláh
Ant Hill Kids
antitrinitáři
ANTITRINITÁŘI
ANTONIÁNI
antoniáni
ANTROPOSOFICKÁ SPOLEČNOST
ANUVRAT
anuvratiové
APARAŠAILIKA
APOLLINARISTÉ
Apostles of Infinite Love
Apostolic Circle
Apostolic Overcoming Holy Church of God
apostolici
APOŠTOLICI
apoštolici, dolcinisté
APOŠTOLOVÉ NEKONEČNÉ LÁSKY
Apoštolové nekonečné lásky
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV [V ČR]
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV VÝCHODU
APOŠTOLSKÁ KATOLICKÁ ASYRSKÁ CÍRKEV VÝCHODU
APOŠTOLSKÁ KŘESŤANSKÁ CÍRKEV - NAZARÉNSKÁ
APOŠTOLSKÁ VÍTĚZNÁ SVATÁ CÍRKEV BOŽÍ
APOŠTOLSKÝ KRUH
Apoštolský spojený řád
APOŠTOLŠTÍ BRATŘI
APOŠTOLŠTÍ LUTERÁNI
APOŠTOLŠTÍ SPOJENÍ BRATŘI
Apóva
APOWA
Aquarian Foundation
Aquarian Minyan
Aquarian Tabernacle Church
Ár nDraíocht Féin
Arada
Aramaic Bible Society
ARAMEJSKÁ BIBLICKÁ SPOLEČNOST
ARAŇ
Arcane School
ARCOSANTI
AREOITI
ARGENTEUM ASTRUM
ARGENTINSKÝ INSTITUT PARAPSYCHOLOGIE
ARGENTINSKÝ NÁRODNÍ SVAZ BOŽÍCH SHROMÁŽDĚNÍ
ARGISTÉ
ARCHA
Arche
ARCHÉDIA INTERNATIONAL
ARI TULUKAR
ARIÁNI
Arica Institute
ÁRIJSKÁ TEOSOFICKÁ SPOLEČNOST
Arioi
ARIORI
ÁRJA MAITRÉJA MANDALA
ÁRJASABHÁ
ÁRJASAMÁDŽ
ARKÁNSKÁ ŠKOLA
ARMÁDA SPÁSY
ARMAGEDDONSKÁ CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA
ARMENENSCHAFT
Arménská [pravoslavná] církev
ARMÉNSKÁ APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
ARMÉNSKÁ GREGORIÁNSKÁ CÍRKEV
ARMÉNSKÁ KATOLICKÁ CÍRKEV
Arménsko-gregoriánská církev
ARNOLDISTÉ
ÁRONOVCI
ÁRONŮV ŘÁD
ar-Ráfida
ar-Rawáfíd
Ark
Arsha Vidya Pitham
ÁRŠA VIDJÁ PITHAM
ARUNÁČALA ÁŠRAMA
Arunchala Ashrama
ARÚSÍJA
Arusiya
Arya Maitreya Mandala
Aryan Theosophic Society
Aryatara Institut
ASASÍNI
Asatru
Ashram of Light of Sivananda-Valentina
ASIJŠTÍ BRATŘI
ASMODEOVA SPOLEČNOST
Asociace Cymry Wicca
Asociace Jógího Gupty
Asociace pro pochopení člověka
Asociace pro rozvoj a kontrolu mysli
Asociace pro výzkum a osvícení
Asociace Sanandy a Sanat Kumara
Asociace šintoistických svatyní
as-sábiún
assassíni
Assemblies of God
Association for Research & Enlightenment
Association for the Development and
Association for the Understanding of Man
Association of Cymmry Wicca
Association of Sananda & Sanat Kumara
assyrové
ASTARA
ASTROLOGICKÁ METAFYZICKÁ OKULTNÍ ZJEVENÁ OSVÍCENÁ CÍRKEV
Astrum Argentinum
ASYRSKÁ CÍRKEV
Asyrská církev
Asyrská církev Východu
AŠARÍJA
AŠRAFÍJA
Ašrafíja
ÁŠRAM SVĚTLA ŠIVÁNANDA-VALENTINY
ÁŠRAMY ŠRÍ GANAPATIHO SAČČIDÁNANDY
Atisha Centre
ATÍŠOVO CENTRUM
ATLANŤANÉ
Atlantští adepti
Atmaniketan Ashram
ÁTMANIKETANSKÝ ÁŠRAM
ÁTMÍJASABHÁ
at-Takfír wal-hidžra
AUDINÁNI
AUM
Aum - Temple of Universal Truth
Aum Shinri Kyo
Aum-Shinrikyo
AUROVILLE INTERNATIONAL
AURUM SOLIS
Ausar Auset Society
Avadhút ášram
AVALONSKÁ NADACE
AVRAMOVCI
avramovščina
AWÁMIRÍJA
Awamiriya
Azáriqa
AZRAKOVCI
AZZÚZÍJA
Azzuziya
B.O.T.A.
B’NAI JEŠUA
B’NAI OR
B’nej Ješua
B’nej Or
BÁBÁÍJA
Babaiya
BÁBISTÉ
bábité
BADARIKÁŠRAMA
Badavija
BADAWÍJA
BAHÁÍ
BAHŠAMÍJA
BAHUSSUTAKA
BAHUŠRUTÍJA
BAIJÚMÍJA
BAKCHŮV CHRÁM
BAKKÁÍJA
BAKLÍJA
Bakliya
Bakríja
BAKRÍJA
BAN CHINH DAO
Ban Ťiň Zao
BANÁWA
BANGLADÉŠSKÁ BAPTISTICKÁ SANGHA
Bani Israel
BAPOSTOLO
BAPTISTÉ
Baram Kagjü
BARAMPA
Barelawí
BARELVIOVÉ
Barelwí
BASILIDIÁNI
BATACKÁ CÍRKEV KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
Bátiníja
BÁULOVÉ
Bavarian illuminati
Bawa Muhaiyaddeen Fellowship
BEATI PAOLI
BEBERE
BEDEVI
BEGHARDI
běglopopovci
Běglopopovci viz STAROPRAVOSLAVNÁ CÍRKEV
běguni = běženci
Běguni = POUTNÍCI
Bechaisté = BAHÁÍ
Bejádí
Bejází
Bejt Elohim
Bejt Essaja
BEKTAŠÍJA
Bektášíja
Bekyně viz BEGHARDI
BELI
Belli Paaro
BĚLOKRINICKÁ CÍRKEV
BENANDANTI
BENA-RIAMBA
BENE ISRAEL
BENTENŠÚ
Benzaiten šú
BEP
BERENGÁROVCI
BEŠARSKÁ ŠKOLA INTENZIVNÍHO EZOTERICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
BETH ELOHIM
Beth Essaya
Bewusstseins Erweiterung Programms
BEZPOPOVCI
bhaddajaníja
BHADRAJÁNÍJA
BHÁGAVATA
BHAGVANISTÉ
bhagwanisté
BHAIRAVAITÉ
BHÁRATÍJA BRÁHMASAMÁDŽ
BHÁRATÍJA VIDJA BHAVAN
BÍBARÍJA
Bibariya
Bible Christian Church
BIBLICKÁ KŘESŤANSKÁ CÍRKEV
Bibličtí komunisté
BIHÁRSKÁ ŠKOLA JÓGY
BÍLÁ LÓŽE
BÍLÁ SVATYNĚ JERUZALÉMSKÁ
BÍLÝ LOTOS
Biň Sujen
BINH XUYEN
BÍSAPANTHIOVÉ
BISTÁMÍJA
BIŠNAVIOVÉ
bišnoiové
BIŠRÍJA
bjelokrinici
Bka’-brgjud-pa
Bka’-gdams-pa
Black Jews
Black Muslim Movement
Blue Mountain Center of Meditation
Bnej Ješua
Bnej Jisra’el
Bnej Or
BO MOON
Boa
BOČASANVÁSÍ SVÁMÍNÁRÁJAN SANSTHA
Bočasanvásí Šrí Akšar Purušóttam Svámínárájan Sanstha
BODAIDŽI
Bodha Society of America
BODHI
BOGOMILOVÉ
BOHABOJNÍ
bohoras
bohorá
BOHOROVÉ
bohra
BOLOŇSKÉ STŘEDISKO PARAPSYCHOLOGICKÝCH STUDIÍ
BÖN-PO
borboriáni
BORBORITÉ
BORI
BOSTONSKÁ CÍRKEV KRISTA
BOTA
boxeři
BOŽÍ DĚTI
Boží monoteismus
BOŽÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Boží světlo viz MISIE BOŽÍHO SVĚTLA
BOŽSKÁ VĚDA
Božská víra
BRACLAVŠTÍ CHASIDIM
BRAHMA KUMÁRÍ - SVĚTOVÁ DUCHOVNÍ UNIVERSITA
Brahma Kumaris World Spiritual University
BRAHMA KUMÁRÍ
Brahma sampradája
Brahma sampradája = MÁDHVAVOVÉ
Bráhmasabhá viz BRÁHMASAMÁDŽ
BRÁHMASAMÁDŽ
Brahmo Samádž
BRAIDOVO HNUTÍ
BRANHAMISTÉ
Brány světla
Brány světla = ŠA’AREI ORAH
Braslavští chasidé
Bratrská jednota = JEDNOTA BRATRSKÁ
Bratrstvo
BRATRSTVO A ŘÁD PLEROMSKÉ
BRATRSTVO BÍLÉ LÓŽE
BRATRSTVO BÍLÉHO CHRÁMU
BRATRSTVO BOJOVNÍKŮ ZA VÍRU
BRATRSTVO CHÁLSA
BRATRSTVO CHUDÝCH KATOLÍKŮ
Bratrstvo Karmel
BRATRSTVO KRÄÄMSKÉ
Bratrstvo Krista Spasitele
Bratrstvo Ogboni = OGBONI
Bratrstvo Ogboni,
BRATRSTVO RŮŽE A KŘÍŽE
Bratrstvo růžového kříže = BRATRSTVO RŮŽE A KŘÍŽE
BRATRSTVO SATURNA
BRATRSTVO SEDMI PAPRSKŮ
Bratrstvo Slunce viz STAVITELÉ
BRATRSTVO STRÁŽCŮ
BRATRSTVO SVĚTLA
Bratrstvo světla
Bratrstvo vnitřního světla
Bratrstvo vnitřního světla = SPOLEČNOST VNITŘNÍHO SVĚTLA
BRATRSTVO WICCY
BRATRSTVO ZEDNICKÉ LŽÍCE
BRATŘI A SESTRY SVOBODNÉHO DUCHA
Bratři a sestry volného ducha,
BRATŘI ČISTOTY A PŘÁTELÉ VĚRNOSTI
Bratři chudého života
BRATŘI KAJÍCNÍCI
BRATŘI KOMPASU
Bratři Kristovi
Bratři Růže a Kříže viz BRATRSTVO RŮŽE A KŘÍŽE
BRATŘI SPOLEČNÉHO ŽIVOTA
BRATŘI SVĚTLA
BRATŘI ZEMĚ
bratříčci
BRAZILSKÝ INSTITUT PRO PSYCHO-BIOFYZIKÁLNÍ VÝZKUM
BRETAŇSKÝ GORSEDD
BRIARPATCH
briaři
Bride of Christ Church
Bridge to Spiritual Freedom
Bri-gung bka’-brgjud
Bri-gung-pa
British Israel
British Order of Druids
BRITSKÁ SPOLEČNOST PRO PSYCHOSYNTÉZU A VZDĚLÁNÍ
BRITSKÝ DRUIDSKÝ ŘÁD
Britský řád druidů
Broad Church
Brook Farm
BROOKOVA FARMA
Brotherhood of Light
Brotherhood of the White Temple
Brotherhood of Wicca
Bruderhof
Bruderhof = SPOLEČNOST BRATŘÍ
Bruedergemeinde
Brug-pa bka’-brgjud
brusiáni
BÚALÍJA
Buccúdžiha viz RINZAIŠÚ BUCCÚDŽIHA
BUCUDÓMJÓKEN KAIUNKJÓKAI
Buddha’s Universal Church
Buddha-Haus
BUDDHAJÁNA
BUDDHASÁSANA NUGGAHA
BUDDHASÁSANA SAMÁGAMA
Buddhayana
Buddhist Association of the USA
Buddhist Churches of America
Buddhist Lodge
Buddhist Peace Fellowship
BUDDHISTICKÁ ASOCIACE KRÁLOVSTVÍ DHARMY
BUDDHISTICKÁ ASOCIACE SPOJENÝCH STÁTŮ
BUDDHISTICKÁ LÓŽE
BUDDHISTICKÁ MISIJNÍ SPOLEČNOST
BUDDHISTICKÁ SPOLEČNOST LONGČHEN ŇINGTHIG
BUDDHISTICKÁ SPOLEČNOST SOUCITNÉ MOUDROSTI
BUDDHISTICKÉ CENTRUM LAMRIM
BUDDHISTICKÉ CÍRKVE AMERIKY
BUDDHISTICKÉ MÍROVÉ SPOLEČENSTVÍ
BUDDHISTICKÝ DŮM
BUDDHISTICKÝ INSTITUT KAGJÜ EVAM
BUDDHISTICKÝ MISIJNÍ SPOLEK V NĚMECKU
Buddhistische Haus
Buddhistische Missionverein
BUDDHOVA VŠEOBECNÁ CÍRKEV
BUDDHŮV DŮM
BUDI SETIA
Budiž světlo
BUCHANITÉ
Builders
Builders of the Adytum
Bukkjó dendó kjókai
Bukkjó dendó kjókai = BUDDHISTICKÁ MISIJNÍ SPOLEČNOST
BUKKJÓŠINŠÚ
BUKKÓDŽIHA
Bulharská církev = BOGOMILOVÉ
Bulipjong
BUNDU
Búnijín
BÚNÚHÍJA
Burhamíja
Burháníja
BUSŠÓGONENKAI KJÓDAN
BUU SON KY HUONG
Buu Šon Ky Huong
BWITI
BYZANTSKÁ KATOLICKÁ CÍRKEV
C.A.W.
C.I.M.A.D.E.
C.O.G.
CABILDO
cabildos
California Bosatsukai
California Bosatsukai = KALIFORNIA BOSACUKAI
CAMERONIÁNI
Cameronians
campbellité
CANDOMBLÉ
CAO DAI
Capuciati
Cargo
Carmel
cathari = čistí
CCACZ
Celého světa státní modlitebna
Celtic Evangelical Church
Celveti
Center of Being
CENTRA ŠIVÁNANDOVY JÓGA-VÉDÁNTY
Centro Studi Parapsicologici de Bologna
CENTRUM BYTÍ
CENTRUM MÁTÁ AMRITÁNANDAMAJÍ
CENTRUM PŘÁTEL KOSMOLOGIE
Centrum soucitu
cerinthiané
CESTA
Cesta člověka
CESTA DOKONALÉ JEDNOTY
Cesta dokonalé pravdy
CESTA CHUANG-TIHO A LAO-C’A
Cesta k blaženosti
Cesta Muhammadova
Cesta Nebeského mistra
CESTA NEBESKÝCH MISTRŮ
CESTA NEJVYŠŠÍ JEDNOTY
Cesta nejvyšší jednoty
CESTA NEJVYŠŠÍHO MÍRU
CESTA PĚTI MĚŘIC RÝŽE  
Cesta pěti měřic rýže
Cesta pravé jednoty = CESTA DOKONALÉ JEDNOTY
Cesta pravé jednoty = Čeng-i-tao
CESTA REALIZOVÁNÍ PRAVDY
CESTA ÚPLNÉ DOKONALOSTI
Cesta velikého klidu viz CESTA NEJVYŠŠÍHO MÍRU
Cesta zlaté pilulky
CESTA ZLATÉHO ELIXÍRU
CET NÁGÁRDŽUNA
Cchaj-li ťiao
CCHALPA
Cchalpa Kagjü
CCHARPA
Circle of Fidelity
Circle of Friends
Circle of Holy Land
Circle of Inner Truth
Circle Sanctuary
circumcelliones
CIRCUMCELLIONES
CÍRKEV A ŠKOLA WICCY
Církev Aladura
Církev Ama Nazaretha = NAZARETSKÁ CÍRKEV
CÍRKEV BERÁNKA BOŽÍHO
CÍRKEV BOHA NAŠICH PŘEDKŮ
CÍRKEV BOHA V KRISTU
CÍRKEV BOŽÍ
CÍRKEV BOŽÍ A KRISTOVÝCH SVATÝCH
CÍRKEV BOŽÍHO DARU
CÍRKEV BRATRSTVÍ
CÍRKEV BRATŘÍ
Církev Caddi
CÍRKEV CADE
CÍRKEV CTIHODNÝCH BRATŘÍ A SESTER
Církev černých
Církev dětí světa pravého světla
CÍRKEV DOMORODÝCH AMERIČANŮ
CÍRKEV DUCHOVNÍHO IZRAELE A JEJÍ ARMÁDA
CÍRKEV DVANÁCTI APOŠTOLŮ
CÍRKEV CHERUBÍNŮ A SERAFÍNŮ
CÍRKEV INTEGRACE
CÍRKEV IZRAELE
CÍRKEV JEDINÉHO KÁZÁNÍ
CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA - BICKERTONITÉ
CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA - CUTLERITÉ
CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA SIÓNSKÝCH SVATÝCH
CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA SVATÝCH POSLEDNÍCH DNŮ
CÍRKEV JEŽÍŠOVA LIDU
Církev Ježíšova společenství
CÍRKEV JIŽNÍ INDIE
CÍRKEV KOSMICKÉHO PRAMENE
Církev Krista na zemi proroka Simona Kimbangu
CÍRKEV KRISTOVA
CÍRKEV KRISTOVA - CHRÁMOVÝ POZEMEK
CÍRKEV KŘESŤANSKÉ IDENTITY
CÍRKEV KŘESŤANSKÉHO DUCHOVNÍHO SPOJENECTVÍ
CÍRKEV KŘESŤANSKÉHO KŘIŽÁCKÉHO TAŽENÍ
CÍRKEV KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
CÍRKEV LÓŽE BÍLÉHO ORLA
CÍRKEV LUMPA
CÍRKEV MERKAVA[H]
CÍRKEV METAFYZICKÉHO KŘESŤANSTVÍ
CÍRKEV METROPOLITNÍHO SPOLEČENSTVÍ
CÍRKEV MUČEDNÍKŮ
Církev našeho Pána Ježíše Krista ve světě
CÍRKEV NAZARÉNSKÁ
Církev Nazaritů
CÍRKEV NEJVYŠŠÍ BOHYNĚ
CÍRKEV NEVĚSTY KRISTOVY
CÍRKEV NOVÉ CIVILIZACE
CÍRKEV NOVÉ SMLOUVY V KRISTU
CÍRKEV NOVÉHO JERUZALÉMA
CÍRKEV NOVÉHO KŘESŤANSKÉHO KŘIŽÁCKÉHO TAŽENÍ
Církev Nového věku
CÍRKEV NOVÉHO VĚKU PRAVDY
CÍRKEV ORÁKULŮ
Církev Pákistánu
CÍRKEV PÁNĚ - ALADURA
CÍRKEV POSLEDNÍHO SOUDU
CÍRKEV PRAVÉHO VNUKNUTÍ
CÍRKEV PROBUZENÍ
CÍRKEV PRVOROZENÉHO
CÍRKEV PRVOROZENÉHO NAPLNĚNÍ ČASU
CÍRKEV PSYCHEDELICKÉ VENUŠE
CÍRKEV SEDMI ŠÍPŮ
CÍRKEV SEVERNÍ INDIE
CÍRKEV SJEDNOCENÍ
CÍRKEV STROMU ŽIVOTA
CÍRKEV STVOŘITELOVA
CÍRKEV SVĚDKA LEEHO
CÍRKEV SVĚTLA
CÍRKEV SVĚTOVÉHO MESIÁŠSTVÍ
CÍRKEV ŠIVASIDDHÁNTY
CÍRKEV THELEMY
Církev Thembu
CÍRKEV TROJICE
CÍRKEV TUVALU
CÍRKEV UNIVERZÁLNÍ A TRIUMFUJÍCÍ
CÍRKEV UNIVERZÁLNÍHO ŽIVOTA [Brythonská]
CÍRKEV VĚČNÉHO PRAMENE
CÍRKEV VNITŘNÍ MOUDROSTI
CÍRKEV VODNÁŘSKÉHO SVATOSTÁNKU
CÍRKEV VŠECH SVĚTŮ
Církev všeobecná a vítězná
CÍRKEV VYKUPITELOVA
CÍRKEV ZJEVENÍ
CÍRKEV ZULU ŠAKA
CÍRKEV ŽIVOUCÍHO BOHA
CLAREGATE COLLEGE
CLAYMONTSKÁ SPOLEČNOST PRO NEUSTÁLÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Clearsight
COA
Collége Druidique des Galles
College of Druidism
College of Isis
College of Occult Sciences
College of Oriental Studies
College of Universal Wisdom
COLLEGIUM PANSOPHICUM
Colonia Dignidad
Comité Inter-Mouvements auprés des Evacués
Commandment Keepers
Communauté de Taizé
Community of Micah - Fabrengen
Comunione e Liberazione
Confederate Nations of Israel
Confraternité Philosophique des Druides
Congregation Yetev Lev D’Satmar
Control of Mind
Convulsionnaires de Saint Médard
Coptic Fellowship of America
Cosmic Awareness Communications
Cosmic Circle of Fellowship
Cosmic Star Temple
COVEN NAŠÍ PANÍ ENDOR
Covenant of the Goddess
Crata Repoa
Croix Blanche Universelle
Cromlech Temple
CSA
Ctitelé Nejvyššího
Culdee Church
CULDEJSKÁ CÍRKEV
Cultural Survival
CUT
CÚZOKU ŠINTÓ
cvingliáni
Cymmry Wicca
Cymry ab Prydian
CYMRY WICCA
čaitíja
čaitíja
ČAITIKA
čaitika
ČAJ-ŤIAO
ČASOVENNIKI
čašnyje
ČENG-I CHUA-ŠAN
Čeng-I-Tao
Čeng-i-tao = CESTA DOKONALÉ JEDNOTY
ČEN-JEN
ČEN-TA-TAO-ŤIAO
Černí muslimové
ČERNÍ ŽIDÉ
Černí Židé
ČERNOBYLŠTÍ CHASIDIM
Červená svastika = SVĚTOVÁ SPOLEČNOST RUDÉ SVASTIKY
Červené čepice viz ŇINGMA
ČESKÁ T[H]EOSOFICKÁ SPOLEČNOST
ČESKÁ UNIVERSITA NOVÉ DOBY [NEW AGE]
ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÍ VELKOLÓŽE
Československo-indická jóga-védántská společnost
ČESKÝ INSTITUT PRO NEUROLINGVISTICKÉ PLÁNOVÁNÍ
Čeští bratři
čétija
čétija
ČÉTIJAVÁDA
čhannágarija
Čhöd
ČCHAN
Čchan-cung,Zenšú
ČCHAN-LIEN
Čchaun čont
Čcheng-š’
ČCHENG-Š’-CUNG
ČCHING-JÜAN
ČCHI-ŠAN
Čcho-dog
ČCHODOK
ČCHONDOGJO
ČCHONDOGWAN
ČCHONDŽI TEANGJO
ČCHONGDŽIDŽONG
ČCHONGJOK
ČCHONHWA
ČCHONTCHÄDŽONG
ČCHONTCHÄPOPHWADŽONG
Čchüan-čen-tao
Čchüan-čen-tao
ČCHÜAN-ČEN-ŤIAO
ČIKAKUZAN MINŠUKJÓ
Čingak
ČINGAKDŽONG
ČINMAJA - MISIE ZÁPAD
ČINONDŽONG
ČISTÁ A ZÁŘIVÁ CESTA VĚRNOSTI A SYNOVSKÉ POSLUŠNOSTI
ČISTÁ ZEMĚ
Čistá země
Čistí bratři
ČIŠTÍJA
ČIŠTÍJA SÁBIRÍJA
ČIŠTSKÝ ŘÁD AMERIKY
ČOGJEDŽONG
ČONGHWADŽONG
ČONGTCHOGJO
ČOWADO HENDŽOKJÓ
ČÖ
Čtenáři
Čung-fu-kuan
Čung-fu-kuan viz TAOISTICKÁ SVATYNĚ
ČURIKOVCI
čuvstvenniki
DADUPANTHI
daemoniaci
daemoniolepti
DAGPO KAGJÜ
DAGPO KAGJÜ LING
Dai Sendacu
DAIDŽÓKJÓ
DAIEIKAIKJÓDAN
DAIHÓRINTAII KÓMJÓKAI
DAINIČIRENŠÚ
DAINIHON DAIDÓKJÓ
DAINIHON KANNONKAI
DAISEI ŠOKUŠU
DAKŠIN BHARAT DŽAIN SABHA
DAMBALLAHŮV ŘÁD
DANDOVÉ
danilovci
Danilovskoje soglasije
DANKEŘI
dankeři
darbisté
darbysté
DARDÍRÍJA
Dardiriya
Darkáwa
Darkáwa
Darkáwíja
Darqáwíja
Darqáwíja
Das Engelwerk
DÁSÁŠRAM
Dásášram
DASÚKÍJA
DAŠÁNÁMI
Daughters of Isis
Daughters of Rebekah
DAVIDIÁNI
DAVIDOVCI
DAWA
Dawn of Truth
Däženggjo
DCERY ISIS
DCERY REBEKY
DE KOSMOS
Dědictví předků
DÉIMA
DELFICKÝ SABAT
Delphic Coven
DÉMONIACI
DEOBANDSKÉ HNUTÍ
deopassiáni
Der Verein zur Förderung der psychologischen Menschenkenntniss
DERKÁWÁ
DERVÍŠI
Desnoje bratstvo = Pravé bratrstvo
Děti Boží = Children of God
DĚTI ČISTÉHO DUCHA
Děti čistého živého
Děti Izraele
Děti světla
DĚTI Z MRAVENIŠTĚ
Deutsche Ahnenerbe
Deutsche Christentumsgesellschaft
Deutschkatholiken
Deutschkatholische Kirche
DÉVÁTMA ŠAKTI
Devotio moderna
DÉVSAMÁDŽ
Dge-lugs-pa
Dge-lugs-pa
Dhagpo Kagjü Ling
Dhahabíja
dhammaguttika
DHAMMAJUT
Dhammajut[ika]
Dhammajuti
Dhammajuttikanikája
DHAMMÍJA
dhammuttaríja
Dharma Friends Foundation
Dharma Realm Buddhist Ass.
Dharma Sabhá
DHARMA SANGHA
dharmaguptaka
DHARMAGUPTIKA
Dharmalakšána
DHARMASABHÁ
DHARMÓTTARÍJA
Dhiravamsa Foundation
DHJÁNAJÓGIHO ÁŠRAMY
Dhundhia
Dhyanyoga Ashram
DIAMANTOVÁ SANGHA
Diamantový vůz
Diamond Sangha
Dianetici = SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV
DIANICKÁ WICCA
DIANINY SBORY
DICKER
DIGAMBAROVÉ
Digung Kagjü
DIGUNG KAGJÜ
DIGUNG NGADÄN ČHÖLING
DIGUNGPA
DÍLO MARIINO
DÍLO VÁLEČNÉHO VOZU
Dilun
DÍN-E ILÁHÍ
DIRÁRÍJA
Disciples of Faith
Divine Life Society
Divine Light Mission
Divine Science Federation International
DJORO
Dobré poselství
Dobří templáři
DODRŽOVATELÉ SLIBŮ
DOKÉTI
Dokonalá svoboda
Dokonalá svoboda viz PL-KJÓDAN
Domorodá baptistická církev
DOMOV DHARMY
DOMOV NEJVYŠŠÍHO MÍRU
DONATISTÉ
Donme
DÖNME
Dönmeh
Donské vyznání
DONSKOJ TOLK
Doopsgezinden
DOPPEŘI
DORDŽE KHJUNG DZONG
Dorje Chang Institute
Dorje Khyung Dzong
DOU
Dračí brána
DRAČÍ PALÁC
DRAČÍ SPOLEČNOST
Dragon Society
DRAGOVICKÁ CÍRKEV
dragovičtí
Drávidasangha
DRÁVIDASANGHA
Drigung Kagjü
Drikung Kagjü = DIGUNG KAGJÜ
Drikung Kagyu
Drikung Ngadan Choling
Drikung Ngadan Choling = DIGUNG NGADÄN ČHÖLING
DRUIDACTOS
druidi
DRUIDOVÉ
DRUIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ
DRUIDSKÝ KLAN DANY
DRUIDSKÝ ŘÁD
Drukgon Jangchub Ling
DRÚZOVÉ
DUBAIA
DUGGÖN ČHANGČHUB LING
DUGPA KAGJÜ
DUHOVÁ RODINA ŽIVOUCÍHO SVĚTLA
DUCHOBORCI
Duchové
Duchovní centrum
DUCHOVNÍ CHRÁM HORY SIÓN
DUCHOVNÍ IZRAEL
DUCHOVNÍ JEDNOTA
Duchovní křesťané
Duchovní sdružení
DUCHOVNÍ UNIVERZITA BYTÍ
Duchovnyj sojuz
DUK-DUK
DŮM BOHYNĚ
Dům Boží
Dům božských mudrců
DŮM JEHOVŮV
Dům růstu
Dunkards
Dunkers
Dunkers
DUS
dvanáctníci
DVARA
Dwags-po-bka’-brgjud
Dyoro
DZONGSAR MAŇĎŽUŠRÍ DHARMA
Džabhat al-inqádh al-islámí
DŽABRÍJA
DŽADID AL-ISLÁM
džadidisté
DŽADÍDOVÉ
DŽAFAROVCI
DŽÁHIZÍJA
DŽAHMÍJA
DŽAHRÍJA
Džaj-ťiao
DŽALÁLÍJA
Džalvatíja
DŽAMAA
Džamáat
DŽAMÁATE ISLÁMÍ
DŽAMÁLÍJA
Džamáte islámí
Džamíjat al-ichwán al-muslimín
DŽAMILIÁNI
DŽARRÁHÍJA
DŽAVÍJA KARTAS
DŽAWHARÍJA
DŽAZÚLÍJA
DŽELVETIJA
DŽETAVANÍJA
DŽIBÁWÍJA
DŽIKKÓKJÓ
DŽILÁLA
DŽINDŽA HONČÓ
DŽINGÚ KÓGAKUKAN
Dži-šú
DŽIŠÚ
DŽJÓTI ÁŠRAM
Džódo šú
DŽÓDOŠINŠÚ
Džódošinšú
DŽÓDOŠINŠÚ DÓBÓKJÓDAN
DŽÓDOŠINŠÚ HONGANDŽIHA
DŽÓDOŠINŠÚ KENKÓINHA
DŽÓDOŠÚ
DŽÓDOŠÚ SEIZAN FUKAKUŠA
DŽÓDOŠÚ SEIZAN ZENRINDŽIHA
DŽÓDOŠÚ ŠASEIHA
DŽÓDŽICU
Džódžicu
DŽONANGPA
Džórei
Džóšódžiha viz ŠINŠÚ DŽÓŠÓDŽIHA
DŽUNAJDÍJA
DŽÚNÁKHARA
E.S.P. LABORATORY
EarthSpirit Community
Earthstar Temple
Eastern Order of Light
East-West Foundation
EBGO
EBIONITÉ
ebjónci
ebjonité
ECCLESIA GNOSTICA
ECCLESIA GNOSTICA MYSTERIORUM
Ecclesia libera in Bohemia
ECKANKAR
eckisté
Eclesia Catolica Cristiana
EDELWEISS
Edelweiss-Pirates
Edinburgh College of Parapsychology
EDINBURGHSKÁ KOLEJ PARAPSYCHOLOGIE
EDTA HA THOMA
EFRATA
Efrata
Église de Dieu de Nos Ancetres
EGUGU
EGUNGUN
Egyptian Society
EGYPTSKÁ SPOLEČNOST
Egyptská svatá církev
Egyptská tajná společnost viz HAKASUTECH
EGYPTSKÝ ŘÁD ZEDNÁŘSTVÍ
Ekalesia Tuvalu
ÉKAMSIKOVÉ
ÉKAVJÁVAHÁRIKA
EKENE
Ekklesia tes Ellados
EKOSOFICKÁ VÝZKUMNÁ ASOCIACE
Ekosofické výzkumné sdružení
Ekpé
Ekpo
EKUMENICKÝ KNĚŽSKÝ ÚŘAD SJEDNOCENÍ VŠECH NÁBOŽENSTVÍ
ELAN VITAL
ELCHASAITÉ
elkasaiti
Elmwood Institute
ELMWOODSKÝ INSTITUT
Elus Cohen[s]
EMAHÓ WORKSHOPS EASTBOUND
Embassy of the Gheez-Americans
EMIN
Emissaries
ENDŽÓŠÚ
ENKRATITÉ
EPHRATA
Ephrata Community
Erhard Seminar Training = EST
ERITREJSKÁ ORTODOXNÍ CÍRKEV
Erleuchtete
Esalen Institute
ESALENSKÝ INSTITUT
ESEJCI
ESENSKÁ CÍRKEV PRVNÍCH KŘESŤANŮ
Esenská škola
esenští
Esik
Esoteric Fraternity
Esoteric Society
ESP Laboratory
ESPIRITISTA
espiritisté
Esrefi
esséni
essenští
EŠREFIJA
Eternal Values
Ethical Culture
ETHNOFRONISTÉ
ETICKÁ KULTURA
ETIOPSKÁ CÍRKEV
ETIOPSKÁ CÍRKEV JIŽNÍ AFRIKY
ETIOPSKÁ EVANGELICKÁ CÍRKEV MEKANE JEZUS
Etiopská katolická církev na Siónu
ETIOPSKÁ KATOLICKÁ CÍRKEV SIÓNSKÁ
ETIOPSKÁ ORTODOXNÍ CÍRKEV
ETIOPSKÁ ORTODOXNÍ KOPTSKÁ CÍRKEV
ETIOPSKÁ SIÓNSKÁ KOPTSKÁ CÍRKEV
EUDAIMONICKÝ ŘÁD
EUDOXIÁNI
eufemité,
euchité,
EULIS
EUNOMIÁNI
Evangelical Mennonite Conference
Evangelical Mennonite Church
EVANGELICKÁ CÍRKEV ARMÉNIE
Evangelická Janova církev
EVANGELICKÁ LETNIČNÍ CÍRKEV BRAZÍLIE PRO KRISTA
EVANGELICKÁ MENNONITSKÁ CÍRKEV
EVANGELICKÁ MENNONITSKÁ KONFERENCE
Evangeličtí křesťané
EVANGELIČTÍ KŘESŤANÉ - BAPTISTÉ
EWAM ČHÖDÄN
Ewam Choden
Ewi-Ngbe
Expanding Horizons
EZOTERICKÁ SPOLEČNOST
EZOTERICKÉ BRATRSTVO
EZOTERICKÝ ŘÁD RŮŽOVÉHO KŘÍŽE
Ezoterische Orden vom Rosenkreutz
F.I.N.D.
Fa-chua-cung
FACE
FA-JEN-CUNG
FA-JÜN S’
FAKULTA DRUIDISMU
FAKULTA ISIS
FAKULTA OKULTNÍCH VĚD
Familiae
familisté
FAMILISTÉ
Family
Faráidíja
Faraizi
FARÁIZÍ
Faráizíja
FÁRIDÍJA
FARIZEJOVÉ
FARMA
FARMA MU
FA-SIANG-CUNG
Fat-te
FEDELI D’AMORE
FEDERACE KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ SV. TOMÁŠE
Fédération Spirite Internationale
FEDOROVCI
FEDOSEJEVCI
fedosjejevci
Fellowship of Isis
Fellowship of Ma-Ion
Fellowship of the Inner Light
Fellowship of the Least Coin
Feministická wicca
FERAFERIA
Fereferia
FIAT LUX
FIBIONISTÉ
Fifth Epochal Fellowship
Fifth Monarchy Men
FILADELFIA
filadelfiáni
FILADELFSKÁ SPOLEČNOST
FILIPÍNSKÁ NEZÁVISLÁ CÍRKEV
FILIPOVCI
FILOSOFICKÁ VÝZKUMNÁ SPOLEČNOST
FILOZOFICKÉ SPOLEČENSTVÍ DRUIDŮ
Findhorn Foundation
Findhornská komunita
FINDHORNSKÁ NADACE
Finští apoštolští luteráni
Firdausíja
Firdawsíya
First Born Church of Christ
First Church of Voodoo
First Zen Institute of America
FIS
fjodorovci
FLAGELANTI
Focolare
FOGAHOVÉ
FÓRUM WERNERA ERHARDA
Foundation for Mind Research
Foundation for Research on the Nature of Man
Foundation for Shamanic Studies
Foundation for the Preservation
Foundation of Human Understanding
Foundation of Revelation
Fountain of the World
FRANCOUZSKÝ KABALISTICKÝ ŘÁD ROSEKRUCIÁNŮ
FRANCOUZSKÝ MAITRÉJŮV INSTITUT
FRANKISTÉ
FRATERNITAS L.V.X. OCCULTA
Fraternitas Lucis
Fraternitas Saturni
FRATERNITAS SATURNI
Fraternité de Veilleirs
Fraternité des Druides, Bardes et Ovates de Bretagne
Fraternité Johannite pour la Résurgence Templiére
FRATICELLI
Fratres Lucis
FRATRES RORIS COCTIS
Free Daist Communion
freemasons
Freie Gesellen
Freimaurer
Friends In New Direction
Friends of Andrew Cohen Everywhere
FUDÓKJÓ
FUDÓŠÚ
FUDŽIFUSEKÓMOMPA
Fudžifusekómonpa
Fudžu-fuse
FUDŽUFUSEHA
FUKEŠÚ
FUKKO ŠINTÓ
FUKUDENKAI
FU-LU-PCHAJ
FUSÓKJÓ
FWBO
GAI’WIIO
GALENISTÉ
Gampo Abbey
GANAPATIJA
ganapatiové
Ganapatya
Gandalf’s Garden
GANDALFOVA ZAHRADA
GANDÄN ČHÖLING
GANDÄN THEGČHEN LING
Ganden Tekchen Ling
GANIENKAH
gardneriáni
GARDNERIÁNSKÁ WICCA
GARVEYISTÉ
GAUDA SAMPRADAJA
GAUDÍJA MATH
GAUDÍJA VAIŠNAVA
GBANGBANI
GBONG
Gčod
GEDACUKAI
Gedacukai
GEDACUKÓ
Gedatsu
GÉLÉDÉ
GELUGPA
Gemeinde um Buddha
Gemeinschaftsbewegung
Gempon Sógen šintó
GENŠIŠINŠÚ
GENŠÓNIČIRENŠUGI BUCURJÚKÓ
George Adamski Foundation
George Ohsawa Macrobiotic Foundation
Gereja Kalimantan Evangelis
Gereja Punguan Kristen Batak
Gereja Toraja
GERMÁNSKÝ ŘÁD
Gesellschaft guter Freunde
Ghaibíja, Šamálíja
GHAUSÍJA
Ghawthíya
GHÁZÍJA
GHILLELMITÉ
GHOST-DANCE
GHULÁT
Gideonova Misie
Gilde der Gylfiliten
GLASITÉ
GLASTONBURSKÝ ŘÁD DRUIDŮ
Glastonbury Order of Druids
GNOSTICKÁ KATOLICKÁ APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
GNOSTICKÁ ORTODOXNÍ CÍRKEV KRISTOVA
GNOSTICKÉ SDRUŽENÍ KULTURNÍCH A ANTROPOLOGICKÝCH STUDIÍ
GODIANISTÉ
Goke šičišú
GÓKULIKA
Goodwill Meditation Group
GÓRAKHNÁTHIOVÉ
GORSEDD BARDŮ CAER ABIRI
GORSEDD VELŠSKÝCH BARDŮ
GOZU-ŠÚ
Gozušú
Grail Movement of America
GRÁLOVÉ HNUTÍ AMERIKY
Grand Loge du Vril
Great Brotherhood of God
Greater World Christian Spiritualist Association
Grotto
Gülseni
GULŠENIJA
GURDIJEVOVA NADACE
Gurdjieff Foundation
GURUDÉV SIDDHA PÍTH
GURZMAR
Guzekannon šú
GUZEKANNONŠÚ
Gylfiliten
GYLFILITI
GYMNOSOFISTÉ
H.T.D.
HABROVANŠTÍ
Haddawah
HADDÁWA
HÄDONGDŽONG
HAFNAWÍJA
HAGURO
HÁIDAKHÁN SAMÁDŽ
Haidakhan Samaj
HÁIDAKHÁN
haimavata
HAIMAVATIKA
Haimos
HAIŠAMÍJA
HÁITÍJA
HÁJ HORY HAEMUS
Hajastanijac Arakélagan Jégéghéci
Hajastanijac Avedaranagan Jégéghéci
HAJATIJA
HAJDARÍJA
HAKASUTECH
Halidija
Halidiye
Halládžíja
Halveti
Halveti-Cerrahi
HALVETI-DŽERRAHIJA
HALVETIJA
Halvetije
Halveti-Sabani
HALVETI-SINANIJA
HALVETI-SUNBULIJA
Halveti-Sünbüli
HALVETI-ŠABANIJA
Halveti-Ussaki
HALVETI-UŠŠAKIJA
HAMADHÁNÍJA
HAMÁDIŠA
HAMALIJA
HAMÁS
Hamzáwíja
HAMZÁWÍJA
hanafijský mazhab
HANAFITÉ
HANARE KIRIŠITAN
ha-Nazirim
hanbalovská škola
HANBALOVSKÝ MAZHAB
HANDÚŠÍJA
HANGUK
Hanguk Dodok Hyophoe
HANGUK TODOK HJOPHÖ
HANIFITI
hanífové
Han-ol Gjo
HANSALÍJA
HANULGJO
HANUMANOVA NADACE
Harakat al-ittidžáh al-islámí
Harakat al-muqáwama al-islámíja
HARDAPUSARA
Haré Kr[i]šna = MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST PRO UVĚDOMOVÁNÍ SI KRŠNY
HARÍRÍJA
Harmonial Society
Harmonie
harmonisté
harmonité
HARODIM
HARRANITÉ
Harrisovo hnutí
HARRISTI
Harristická církev
HARÚRÍJA
hasidím
HASKALA[H]
HASŠÚKENGAKU ŠINŠÚKJÓ
HÁŠIMÍJA
HÁTIMÍJA
HAUGIANÉ
Hauhau
HAVAJSKÁ ČÍNSKÁ BUDDHISTICKÁ SPOLEČNOST
HAVAJSKÁ SPOLEČNOST PRO PSYCHICKÝ VÝZKUM
HAVURAH
Havurat Shalom
HAVURAT ŠALOM
Havurot Šalom
HAWAII IZUMO TAIŠA
HCJB
HCJB International Media Group
HCJB World Radio
Healing Tao
Heaven’s Gate
Helfende Gesellen
Hell Fire Club
Hellfire Club
hémavata
HENRICIÁNI
Henvreudeuriezh Tud an Derv
heptasofové
Heptasophs
Hermanos Penitentes
hermesianisté
HERMESIÁNI
Hermetic Order of the Golden Dawn
Hermetic Society
HERMETICKÁ SPOLEČNOST
HERMETICKÉ BRATRSTVO LUXORSKÉ
HERMETICKÉ BRATRSTVO SVĚTLA
HERMETICKÝ ŘÁD STŘÍBRNÉ LASICE
HERMETICKÝ ŘÁD ZLATÉHO ÚSVITU
Heroines of Jericho
Herrnhutter Brüdergemeinde
HÉSYCHASTÉ
HÉTUVÁDA
Hezbollah
HIEP THIEN DAI
Higashi Hongwanji
HIGAŠI HONGANDŽI
HIKOSAN
HIMÁLAJSKÝ JÓGOVÝ INSTITUT
HIMÁLAJSKÝ MEZINÁRODNÍ INSTITUT JÓGOVÉ VĚDY A FILOSOFIE
HÍNAJÁNA
HINDÍJA
HINDÚ MAHÁSABHÁ
Hindu Yoga Society
HIROSAWA
Hirosawa-rjú
HIŠUKÓJASAN ŠINŠINGONŠÚ
HITO NO MIČI
Hizb at-tahrír al-islámí
HIZBALLÁH
Hizbullah
HLEDAČI
Hledači Pravdy
Hledači Pravdy
hnutí Černých muslimů
HNUTÍ EVANGELIA ROKU
hnutí Fokoláre
HNUTÍ GRÁLU
hnutí Handsome Lake
HNUTÍ IDENTITY
HNUTÍ ISLÁMSKÉHO SMĚRU
HNUTÍ JÁ JSEM
HNUTÍ JOHNA FRUMA
hnutí Masorti
Hnutí prvního století
HNUTÍ SIMONA MPADIHO
hnutí Sjaloom
HNUTÍ SPOLEČENSTVÍ
HNUTÍ SPOLEČENSTVÍ A OSVOBOZENÍ
HNUTÍ SVATÉHO ANTONÍNA
HNUTÍ SVĚTLO - ŽIVOT
HNUTÍ YAKOUBY SYLLA
HNUTÍ ZA DUCHOVNÍ OBRODU
hnutí Zrozených z hvězdy
Hnutí živé Církve
HOA HAO
HOBLINK
HOHM
Hohmova obec
HOKKE ŠINTÓ
HOKKENIČIRENŠÚ
HOKKEŠINŠÚ
HOKKEŠÚ
HOKKEŠÚ - DŽIMMONRJÚ
HOKKEŠÚ - HOMMONRJÚ
HOKKEŠÚ - ŠIMMONRJÚ
Holic-Gruppe
HOLICOVA SKUPINA
Holy Grail Foundation
Holy Order of Ezekiel
Holy Order of Mans
Holy Order of Mother Earth
Holy Shankaracharya Order
Home of the Dharma
HOMMIČI
HOMMJÓHOKKEŠÚ
HOMMONBUCURJÚŠÚ
HOMMONHOKKEŠÚ
HOMMONKJÓÓŠÚ
HOMMONŠÚ
HOMOWO
HOMPA HONGANDŽI
HOMPANIČIRENŠÚ
HONGANDŽIHA
HONGEMJÓŠÚ REMMEI
Hongemjóšú Renmei
HONGENIČIRENŠÚ
Hongwandžiha
HONKJOKU ŠINTÓ
Honmiči
Honmonšú
HONOLULU MJÓHÓDŽI
Honpa Hongwandži
Honpa Hongwanji Mission
Honpaničirenšú
HONZAN
HONZAN ŠUGENŠÚ
Hooded Ladies of the Mystic Den
HOOMANA NAAUOA O HAWAII
horeuti,
HOREV-KLUB
HOSSÓ[ŠÚ]
Hossóšú
HÓŠINKJÓ HOMBU
Hóšinkjó Honbu
HOŠŠIKAIKJÓDAN
HOTOKU
House of Goddess
House of Yahweh
HRDINKY JERIŠSKÉ
HROZNÝŠÍ SPOLEČNOST
HUDÁÍJA
Hüdáíya
Hudajlíja
HUDHAJLÍJA
HUGENOTI
hugenoti,
Huguenots
HUIDŽANGSAN
Huijang San
Human Dimensions Institute
HUMANISTICKÉ HNUTÍ
HUMČCHIGJO
Humch’igyo
HUMILIÁTI
HUMOI
Humui
Huna International
Hung chia
Hung quan
HURÚFÍJA
hurúfíjové
HUSITÉ
Hutterian Brethren - Dariusleut
Hutterian Brethren - Lehreleut
Hutterian Brethren - Schmiedeleut
HUTTERIÁNŠTÍ BRATŘI
HUTTERIÁNŠTÍ BRATŘI - DARIUSLEUT
HUTTERIÁNŠTÍ BRATŘI - LEHRELEUT
HUTTERIÁNŠTÍ BRATŘI - SCHMIEDELEUT
hutterité
Huzajlíja
HWAOMDŽONG
HYPSISTARIÁNI
hypsistariové
Ch’ondogyo
Ch’ongji-jong
Ch’onhwa
Ch’onji Deangyo
Ch’ónthae-jong
CHABAD
Chabad Hasidim
Chabad Chasidim
CHÁDIRÍJA
CHAFÍFÍJA
CHAFÍJA
Chagdud Gonpa
Chagpori Ling Sangha
CHAJJÁTÍJA
CHALAFÍJA
chalafité
CHALDEJSKÁ CÍRKEV
CHÁLIDÍJA
CHALÍFÁTSKÝ VÝBOR
Chalsa
CHALWATÍJA
CHAMMÚSÍJA
Chanikahi-Nimatullahi
Chan-Yien
CHARATARA GAČČHA
CHÁRIDŽA
Cháridžíja
cháridžité
cháridžovci
CHARISSA
CHARIZMATICKÁ OBNOVA
CHARRÁZÍJA
CHASIDÉ
chasidim = zbožní
CHASIDSKÉ CENTRUM NOVÉ ANGLIE
CHATMÍJA
CHATTÁBÍJA
CHAWÁTIRÍJA
CHE-CE-CUNG
Chej-ťiao
Cherubínská a serafínská společnost
Cherubínská církev
Chevrah B’Qor
Chevrah B’Qor viz SYNOVÉ AHMAN IZRAELE
Chidríja
Chiesa Evangelica Valdese = Evangelická valdenská církev
chiliasté
Chiliasté viz PIKARTI
Chin’gak-jong
Ching Hai Meditation Associations
Chinmaya - Mission West
Chinmaya Mission = ČINMAJ - MISIE ZÁPAD
Chinôn-jong
Chin-T’ien
Chi-Shan
Chishti Order of America
Chisthíya
CHLYSTOVÉ
chodžasové
CHODŽOVÉ
Chogye-jong
Chondogwan
Chonghwajong
Chongt’o-gyo
Chongyok
Chowado Henjo Kyo
Chrám božského spojenectví
CHRÁM HVĚZDY ZEMĚ
CHRÁM JÓGY
CHRÁM KOSMICKÉ HVĚZDY
Chrám kosmického náboženství
CHRÁM KOSMICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ
CHRÁM KRIJÁJÓGY
CHRÁM LIDU
CHRÁM POHANSKÉ CESTY
CHRÁM PRODAVAČŮ RYB
CHRÁM SLUNCE
CHRÁM UNIVERZÁLNÍHO ZÁKONA
CHRÁM VNITŘNÍ BOHYNĚ
CHRÁM VŠEOBECNÉHO BRATRSTVÍ
Christ Catholic Church
CHRISTADELFIÁNI
Christian Brethren - Open
Christian Identity Church
Christian Knowledge
Christian Science
Chrozon’s Club
CHUA-JEN
Chua-jen-cung
Chuang-Lao-Tao
Chuang-lung-pchaj
CHUANG-LUNG-PCHAJ
CHUANG-PO-CUNG
chudí lyonští
CHULÚSÍJA
Chung Fu Kuan
Chung-Hwa Institute
CHUNG-ŤIA
Church of [Jesus Christ at] Armageddon
Church of All Worlds
Church of Awakening
Church of Cosmic Origin
Church of God
Church of God & Saints of Christ
Church of God in Christ
Church of Christ
Church of Christ - Temple Lot
Church of Inner Wisdom
Church of Integration
Church of Ireland
Church of Israel
Church of Jesus Christ - Bickertonites
Church of Jesus Christ - Cutlerites
Church of Light
Church of Mercavah
Church of Metaphysical Christianity
Church of North India
Church of One Sermon
Church of Pan
Church of Revelation
Church of Satan
Church of Seven Arrows
Church of South India
Church of Sri Lanka
Church of the Brethren
Church of the Brotherhood
Church of the Creator
Church of the Eternal Source
Church of the First Born
Church of the First Born of the Fullness
Church of the Gentle Brothers & Sisters
Church of the Gift of God
Church of the Christian Crusade
Church of the Lamb of God
Church of the Most High Goddess
Church of the Nazarene
Church of the New Civilization
Church of the New Covenant in Christ
Church of the Saviour
Church of the Tree of Life
Church of the Trinity - Invisible Ministry
Church of Thelema
Church of True Inspiration
Church of Tzaddi
Church of White Eagle Lodge
Church of Witness Lee
Church of World Messianity
CHURRÁMÍJA
churrámité = rudě odění
CHWÁDŽAGÁN
I AM Movement
I.O.G.T.
I.O.O.F.
IBÁDÍJA
ibádité
IBINGŮV MYSTICKÝ KRUH
ICEJ
Identity Movement
IDRÍSÍJA
IGHITBÁŠÍJA
IGHTIŠÁŠÍJA
IGJÓ
Igjó-šú
Iglesia Filipina Independiente
Iglesia Morava
I-CHE-ČCHÜAN
ICHWÁN
Ichwán al-muslimín = MUSLIMSKÉ BRATRSTVO
Ichwán as-safá’ wa chullán al-wafá’
Ichwán-as-safá = BRATŘI ČISTOTY
Ichwáni = MUSLIMSKÉ BRATRSTVO
Ijo Enia Olluwa-Aladura
Ikhwan
Ikjó
IKKÓ
IKKÓ IKKI
Ikkóšú
I-KUAN-TAO
Il Bung Seon Kyo
ILBUNGSEONGJO
ILJINCI
Illuminati Germaniae
illumináti
ILSIMGJO
ILSUNGDŽONG
Ilsung-jong
ILUMINÁTI
iluministé
Imámíja
imámité
IMDŽEDŽONG
IMIASLAVCI
Imje-jong
imjeslavci
INARI ŠINTÓ
INDEPENDENTI
indičtí wahhábité
Indo-American Yoga-Vedanta Society
INDO-AMERICKÁ SPOLEČNOST JÓGA-VÉDÁNTY
INEB
INKLINGS
Inner Circle Kethra E’Da Foundation
Inner Light Foundation
INNOKENTIJEVCI
inocentovci
Insight Meditation Society
INSTITUT ARICA
INSTITUT ÁRJATÁRA
INSTITUT BUDDHISTICKÉ KULTURY ČUNG-CHUA
INSTITUT DHARMA
INSTITUT DORDŽEČHANG
INSTITUT JÖNTÄN LING
INSTITUT KAMALAŠÍLA
INSTITUT KOSMICKÉ MOUDROSTI
INSTITUT LAMY CONGKHAPY
INSTITUT LIDSKÝCH DIMENZÍ
INSTITUT MENTALFYZIKY
Institut Métapsychique International
INSTITUT NÁRÓPA
INSTITUT NEKONEČNÉ VĚDY
INSTITUT ŇINGMA
INSTITUT PRO HARMONICKÝ ROZVOJ ČLOVĚKA
INSTITUT PRO NÁBOŽENSKÝ ROZVOJ
INSTITUT PRO PARAPSYCHOLOGII
INSTITUT PRO ROZVOJ HARMONICKÉ LIDSKÉ BYTOSTI
INSTITUT PRO STUDIUM AMERICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ
INSTITUT PRO VÝZKUM MINULÝCH ŽIVOTŮ
INSTITUT PSYCHOSYNTÉZY
INSTITUT SAPAN
INSTITUT VADŽRAJÓGINÍ
INSTITUT VADŽRAPÁNI
Institut Vajrayogini
Institute for Parapsychology
Institute for Religious Development
Institute for Research of the Past Lives
Institute for the Development of the Harmonious Human Being
Institute for the Study of American Religion
Institute of Infinite Science
Institute of Mentalphysics
Instituto Argentino de Parapsicologia
Instituto Lama Tzong Khapa
Intercosmic Center of Spiritual Awareness
International Association of Buddhist Women
International Babaji Kriya Yoga Sangam
International Babaji Kriya Yoga Sangam = MEZINÁRODNÍ BÁBÁDŽÍ KRIJÁJÓGA SANGAM
International Cooperation Council
International Foundation for Spiritual Development
International Healing Tao
International Church of Ageless Wisdom
International Mahavir Jain Mission
International Oki Yoga Institute
International Order of Job’s Daughters
International Yoga Fellowship Movement
International Yoga Society
International Zen Institute of America
Iona Community
IPC
IPC
IPCH
IPCHS
Íránská církev
IRSKÁ CÍRKEV
IRSKÁ SPOLEČNOST VĚŠTCŮ
irvingiáni
IRWINGIÁNI
Ísáwá
ÍSÁWÍJA
ISE ŠINTÓ
ISFSR
ISHÁKÍJA
Isháqíja
Ishaqiya
Isidina fakulta
Isidino společenství
Isidiny dcery
ISKCON
ISLÁMSKÁ FRONTA SPÁSY
Islámská svatá válka
ISLÁMSKÉ BRATRSTVO
Islámské hnutí odporu
ISLÁMSKÉ SDRUŽENÍ
Islámské společenství
ISLÁMSKÝ DŽIHÁD
ISMÁÍLÍJA
ismaílité
ISNÁ AŠARÍJA
Isonto lama Nazaretha
Israel Nineveh
israelité
ISSAIŠÚ
ISSONKJÓDAN
Istinno pravoslávnaja cerkev
Istinno pravoslávnyje christiany
IŠIZUČISAN ŠINGONŠÚ
IŠIZUČIŠÚ
IYENGARŮV JÓGOVÝ INSTITUT
izraelité
IZRAELITÉ
Izumo Ó-jaširokjó
IZUMO ÓJAŠIROKJÓ
IZUMO TAIŠAKJÓ
IZUMODŽIHA
JABZANGPA
JÁFIÍJA
jakobité
Jamaa = Rodina
Jamaat-e Islami
JAMAGIŠI
Jamaliyah
JAMAMOTOHA
Jamilians
JAN IZALA
Jang-čchi-cung
JANG-ČCHI-CUNG
Jang-čchi-pchaj
Jang-čchi-pchaj
JANOVA CÍRKEV
Janovská církev
jansenisté
JANSENITÉ
JAPANIJA
Japonská asociace Avalókitéšvary
JAPONSKÁ ORTODOXNÍ CÍRKEV
Japonská společnost pro podporu konfucianismu
Japonské sdružení pro učení Cesty
járesan = pomocníci
járrasán
JASÁVÍJA
Jasawíja
JASNOZŘENÍ
JAŠÓDHARA ÁŠRAM
jazídové
Jediné šintó
JEDINÝ MÍRUPLNÝ SVĚT
Jednota
JEDNOTA BRATRSKÁ
Jednota bratří
Jednota Českých bratří
JEDNOTA ČLOVĚKA
Jednota s Buddhou
JEDNOTA VELŠSKÝCH NEZÁVISLÝCH
JEDNOTNÁ SPOLEČNOST VĚŘÍCÍCH V KRISTOVO DRUHÉ ZJEVENÍ
jehovisté
JEHVE
Jerišské hrdinky
JERPA
Jeshiva B’nai Zion
JESKYNĚ
Jesus Children
Jesus Movement
Jesus People
Jesus People Church
JEŠE ŇINGPO
JEŠIVA B’NEJ SIÓN
Jewish Institute of Religion
Jewish Renewal Havurot
Jewish Science
jezidi
JEZÍDÍJA
JEŽÍŠOVA ARMÁDA
Ježíšovo společenství
JEŽÍŠŮV LID
Jihoindické džinistické sdružení
JIN SHIN JYUTSU, INC.
JIŽNÍ BRÁNA SIDDHÁRTHOVA ZÁMĚRU
Jižní škola
JOACHIMISTÉ
joachymisté
JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ
JÓGÁČÁRA
Jógi
JÓGI [HA]
JÓGICKO-VÉDÁNTSKÁ LESNÍ AKADEMIE
Jógódá Satsang = SPOLEČNOST JÓGÓDÁ SATSANGA
Jógový institut Ameriky
JOHANITÉ
JOHANITSKÉ BRATRSTVO PRO OBRODU TEMPLÁŘSTVÍ
Johannische Kirche
Johannité
Johrei
Johrei
Johrei Fellowship
JOLBANDŽONG
Jómeigaku
JONGHWADŽONG
Joruva Lucumi
JOSIFIÁNI
JOŠIDA ŠINTÓ
JOVINIANISTÉ
Joy Foundation, Inc.
Joyti Ashram
Jucunembucušú
JUDOHÖ
JÜE-MEJ-ŠAN
Juiicu šintó
JUIICU ŠINTÓ
Juldžong, Namsandžong
JÜN-MEN-CUNG
JÚNUSÍJA
Jussefíja
JÚSUFÍJA
JÚZÚNEMBUCUŠÚ
Ka Makua Mau Loa Hoomana O Ke Akua Ola
KA’A
KABALISTICKÝ ŘÁD RŮŽOVÉHO KŘÍŽE
kabildové
Kabírpantha
KABÍRPANTHIOVÉ
KADAMPA
KADARÍJA
KÁDIRÍJA
KADŽISAN
KAGJÜ ČHANGČHUB LING
KAGJÜ DHARMA
KAGJÜ DODÄN KÜNKHJAB
KAGJÜ DODÄN KÜNKHJAB
KAGJÜ LING
KAGJÜ ŠENPHEN KÜNKHJAB
KAGJÜPA
Kagyu Dharma
Kagyu Droden Kunchab
Kagyu Droden Kunchab
Kagyu Droden Kunchab = KAGJÜ DODÄN KÜNKHJAB
Kagyu Changchub Ling
Kagyu Shenpen Kunchab
KAILÁS ŠUGENDÓ
KAINITÉ
KAIOI
KAIROWAN
Kaisáníya
kajani
Kajícníci
Kajruwán
KAJSÁNÍJA
KÁLAČAKRAJÁNA
Kálámukha
KÁLÁMUKHOVÉ
Kalandar
KALANDARÍJA
KALIFORNIA BOSACUKAI
KALIMANTANSKÁ EVANGELICKÁ CÍRKEV
KALIŠNÍCI
KALOKO
kalvinisté
KALVÍNI
Kamalashila Institut
Kam-cchang
Kamcchang
Kamcchang
KANADSKÉ HNUTÍ GRÁLU
KAŇČULIOVÉ
KANDŽI SVÁMÍ PANTH
KANNONŠÚ
Kánphata
KANZEONDŽIŮV NESEKTÁŘSKÝ BUDDHISTICKÝ CHRÁM
Kanzeonji Non-Sectarian Buddhist Temple
Kaodaj
KAONI
Kaoniho hnutí
Kápálika
KÁPÁLIKOVÉ
KAPUCÍNI
KARAITÉ
karajmové
Karámíja
KARDECISTÉ
karejci
KARGO
KARIBÍJA
KARLOVACKÁ CÍRKEV
Karma bka’-brgjud
KARMA ČHÖNPHEL LING
Karma Kagjü
KARMA KAGJÜ
KARMA KAGJÜ THIGSUM ČHÖKHOR LING
Karma Kagyu Thigsum Chokhorling
KARMA LING
KARMA MINGJUR LING
KARMA RIMÄ ÖSAL LING
Karma Shedrub Dargye Ling
KARMA SÖNAM GJAMCCHO LING
Karma Sonam Gyamtso Ling
KARMA ŠEDUB DARGJÄ LING
KARMA TÄNGJAL LING
Karma Tengyal Ling
Karma Thjo Phel Ling
KARMA TRIJÁNA DHARMAČAKRA
Karma Triyana Dharmachakra
KARMAPA
KARMAPÄ ČHÖLING
Karmapae Choling
KARMATÍJA
KARMELSKÁ CÍRKEV
KARPOKRATIÁNI
KARRAMÍJA
KÁRUKOVÉ
KARUNA CENTRUM
KÁRUNIKA-SIDDHÁNTA
KARZÁZÍJA
Kashtha Sangha
KÁSIMÍJA
kassapíja
KÁŠJAPÍJA
KAŠTHASANGHA
Kataastaasan Kagalang-Galang Na Katipunan Nang Manga Anak Nang Bayan
katafrigijci
KATAHWIRA
Kataku
Katarze
KATAŘI
KATHARSIS
Kathryn Kuhlman Foundation
KATIPUNAN
KATOLICKÁ CÍRKEV APOŠTOLŮ POSLEDNÍCH DNŮ
KATOLICKÁ CÍRKEV SYRSKO-MALABARSKÁ
KATOLICKÁ KŘESŤANSKÁ CÍRKEV
Katolicko-apoštolské obce
kaukkutika,
KAULA
kaurukullaka
KAWRUH BÉDŽA
Kawruh Beja
KAWRUH KASUŇATAN
Kawruh Kasunyatan
KAWÚKDŽÍJA
KÁZARÚNÍJA
KE-CAO
KEGON
Kegonšú
Kehilat Jacob
Ke-lao-chuej
keltriáni
KELTRIJSKÁ HENGE
Keltská církev
KELTSKÁ EVANGELICKÁ CÍRKEV
KEMPON-HOKKEŠÚ
KENDŽÓŠÚ
Keng Yeon
Kenponhokkešú
KÉRALA SAMPRADÁJA
KÉRINTHIANÉ
Kerista Communne
Kerista Village
Khádiríya
Khafífíya
khakisté
Khalsa = Čistí
Khammúsíya
KHANA THAMMATHAN
Khaniqahi-Nimatullahi = CHÁNIKÁHÍ-NIMATULLAHI
Kharatara Gaccha
Khatmiyya
Khattábíya
Khidríya
khodžové
Khojas
Khorram-dinan
Khulúsíya
Khwádjagán
KCHAJ-JÜAN-S’
KIBEHA
KIMBANGUISTÉ
Kimbanguova církev
KIMPASI
KIMPUN ŠUGENHONŠÚ
Kingdom of Heaven
KINKI
KINO MANA
Kinpun Šugenhonšú
KIRPAL ÁŠRAM
KIRPAL RUHANI SATSANG EUROPE
KIRPAL SINGH SATSANG
Kirrámíja
KIŠINKAI
Kita
KITAHOSSÓŠÚ
Kitavala
KITAWALA
KJODŽONG
KJÓHA ŠINTÓ
KJOJULDŽONG
KLÁŠTER SEDMI PAPRSKŮ
Kleine Gemeinde
Klub Horev
KLUB PEKELNÉHO OHNĚ
Kmen Davidův viz DAVIDIÁNI
KNĚŽSKÉ BRATRSTVO SVATÉHO PIA X.
Kodesh Church of Emmanuel
kodiáni,
KÓDÓ KJÓDAN
Kofo
Kofoo
KOGAKU
Kogakuha
KÓJASAN ŠINGONŠÚ
KOKAWA KANNONŠÚ
KOKUČÚKAI
KOKUGAKU
KOKUGAKUIN DAIGAKU
KOLEJ UNIVERZÁLNÍ MOUDROSTI
KOLEJ VÝCHODNÍCH STUDIÍ
KOLONIE DIGNIDAD
Kolonie Důstojnost
KÓMJÓ ŠINGONŠÚ
KOMORA SVATÉHO VÚDÚ [VOODOO]
KONFEDEROVANÉ NÁRODY IZRAELE
KONFUCIÁNSKÁ SPOLEČNOST
KONGKORONG
KONGOLD
KONGÓŠÚ
KONGREGACE JETEV LEVA ZE SATMÁRU
KONGREGACE KEHILLATH YAAKOV
KONGREGACE NEW SQUARE
Kongregace živého Boha
KONGREGACE ŽIVÉHO BOHA
KONKÓKJÓ
KONVULZIONÁŘI
KOPTSKÁ ORTODOXNÍ CÍRKEV
KOPTSKÉ SPOLEČENSTVÍ AMERIKY
Korean Buddhist Chogye Order
KOREJSKÝ BUDDHISTICKÝ ŘÁD ČOGJE
Koreshan Unity
KOREŠANSKÁ JEDNOTA
KOSMICKÝ KRUH SPOLUÚČASTI
KÓŠIKJÓKAI
KOTOHIRA HONKJÓ
Ko-tsao
KOZLOVÉ
KRÁLOVSTVÍ NEBES
KRATA-REPOA
KRAVEZ KELT
KRIJÁJÓGA ÁŠRAMY
Krishna Samaj
Krishnamurti Foundation
KRISTOVA CÍRKEV
KRISTOVA KATOLICKÁ CÍRKEV
kristověrci
kristovověrci
KRIŠNAMÚRTIHO NADACE
KRIŠNASAMÁDŽ
KROMLECHSKÝ CHRÁM
KROTONA
KRUH
KRUH POSVÁTNÉ ZEMĚ
Kruh pravdy
KRUH PŘÁTEL
KRUH PŘÁTEL A STOUPENCŮ BRUNA GRÖNINGA
KRUH VĚRNOSTI
KRUH VNITŘNÍ PRAVDY
Kruhová svatyně
Křesťané Siónu
KŘESŤANSKÁ APOŠTOLSKÁ CÍRKEV V SIÓNU
KŘESŤANSKÁ CÍRKEV
Křesťanská církev - Učedníci Kristovi
KŘESŤANSKÁ CÍRKEV COOKOVÝCH OSTROVŮ
KŘESŤANSKÁ KATOLICKÁ APOŠTOLSKÁ CÍRKEV [V] SIÓNU
KŘESŤANSKÁ KATOLICKÁ APOŠTOLSKÁ CÍRKEV SVATÉHO DUCHA V SIÓNU
KŘESŤANSKÁ NADACE ALAMO
KŘESŤANSKÁ NUDISTICKÁ CÍRKEV BLAHOSLAVENÉHO PANENSKÉHO JEŽÍŠE
Křesťanská obec
KŘESŤANSKÁ OBEC A BRATRSTVO REFORMOVANÝCH DUCHOBORCŮ
KŘESŤANSKÁ SPIRITISTICKÁ ASOCIACE VĚTŠÍHO SVĚTA
KŘESŤANSKÁ SPOLEČENSTVÍ
KŘESŤANSKÁ SPOLEČNOST SLOVO ŽIVOTA
KŘESŤANSKÁ VĚDA
KŘESŤANSKÉ SBORY
Křesťanské společenství všeobecného bratrství
KŘIKLOUNI
Kuan Um Zen
KUBRÁWÍJA
Kuej-jang-cung
KUEJ-JANG-CUNG
Kufo
KUFONG
KUGA SORTA
KUGJE TODOK HJOPHÖ
Kuka
Kukje Dodok Hyophoe
Kukkulaka
Kukkulika
Kukkutika = GÓKULIKA
Kula
KULTURNÍ PŘEŽITÍ
KUMINA
KUMRÁNI
kumránští
kumránští
Kundalini Research Foundation
KÚNIJÁWÍJA
Kuraibíja
Kuraibíya
KURAMAKÓKJÓ
KUROZUMIKJÓ
Kurozumi-kóša
Kushi Institute
KUSHIHO INSTITUT
KUŠA
Kuša-šú
Kušašú
KUŠITÉ
kvakeři
KWANGMJON TÄDO
Kwangmyon Daedo
Kwan-um Zen
KWANUM ZEN
Kyojong, Kjo
KYPERŠTÍ TEMPLÁŘI
L’Eglise des Noirs
L’Ordre cabbalistique de la Rose Croix
L’Ordre eudémonique
L’Ordre Hermetique de ľHermine d’argent
LAESTADIÁNI
LÁKAULOVÉ
Lakshmi
Lama Foundation
lampetiáni
LÄSARE
Layeni
Le Grand Orient de France
LECTORIUM ROSICRUCIANUM
léčitelé
Léčivé Tao
LEGIO MARIA
Lemurian Fellowship
lemuriáni
LEMURSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Leopardí
Leopardí společnost
Lesní akademie jógavédánty
LETNIČNÍ HNUTÍ
letniční křesťané
LEVELLEŘI
Levhartí muži
LEVHARTÍ SPOLEČNOST
Liberal Catholic Church
LIBERÁLNÍ CÍRKEV
LIBERÁLNÍ KATOLICKÁ CÍRKEV
LIBERTINI
LIDÉ PÁTÉHO KRÁLOVSTVÍ
Lidé pravdy
LIDOVÁ EVANGELICKÁ MISIE
LIEU-KUAN
Lieu-Quan
Light of Truth Universal Shine
LICHTSEHER
LIISTÉ
lilečtí
LILIOVÉ ÚDOLÍ
Liliový řád
Lily Dale Spiritualist Camp
LINDISFARNE
LINGÁJATI
LING-PAO-PCHAJ
LIN-ŤI-CUNG
LIOU ŤIA ČCHI CUNG
Li-ťiao
Little Flock
Living Tao Foundation
Local Church
lokottaraváda
LÓKÓTTARA
LOLARDI
lollardi
LONDON DHARMADHATU
London Group
LONDÝNSKÁ SKUPINA
Longhouse Religion
Longchen
Longchen Nyingthig
LORBEROVA SPOLEČNOST
LORENZIÁNI
Lorian Association
LORIÁNSKÉ SDRUŽENÍ
Lotosová lucerna
LOTOSOVÝ ÁŠRAM
LOTUS
Lou
Love Family
Lovers of Meher Baba
Loyal Arthurian Warband
Lóže Agapé
LÓŽE GEDEON
LÓŽE LASENIC
Lóže Osvícených
LÓŽE PARAGAVA
LÓŽE SIMEON
LUBAVIČENCI
Lubavičští chasidim
lubkovci
lubkovovci
LUBUKU
luciferiáni
LUCIFERIÁNI
LUCIS TRUST
LÜ-CUNG
LUKERJEVCI
lulečtí
Lumpas
LUNG-CHUA-PCHAJ
Lung-kung
LUNG-MEN
LUSITÁNSKÁ KATOLICKO-APOŠTOLSKÁ EVANGELICKÁ CÍRKEV
LUTERÁNI
LUTERÁNSKÁ CÍRKEV BAPEDIŮ
lutheráni
lyonští chudí
M/S církev
M/S Church
M’Bieri
Ma Yoga Shakti International Mission
macmillanité
MACUAITSKÁ CÍRKEV KINZONZI
MACUMBA
MADANÍJA
MADÁRÍJA
madhjamaka
MÁDHJAMIKA
MÁDHVAVOVÉ
Madjáníja
MADŽILIS BUDDHAJÁNA INDONÉSIA
MADŽI-MADŽI
MAGHÁZÍJA
MAGHRIBÍJA
Mahabodhi Society
MAHÁJÁNA
MAHÁJÁNOVÉ BUDDHISTICKÉ CENTRUM - KLÁŠTER KOPAN
Mahammah-Jamboh
Mahanaim School of Interpretation
MAHANAIMSKÁ ŠKOLA VÝKLADU
Mahanikai, Velký řád
MAHÁNIKÁJ[A]
Mahánikjó
MAHÁNUBHÁVA
Maharishiho ájurvédská společnost
MAHARŠIHO ÁJURVÉDSKÁ SPOLEČNOST
mahásangha
MAHÁSANGHIKA
MAHÁSTHABIR
Mahavidhya
MAHÁVIDJÁ
MAHÁVIHÁRA
MAHDÍJA
mahdisté
MAHIKARI
MAHÍŠÁSAKA
MAITRÉJŮV INSTITUT
Maitreya Institute
Maji-Maji
MAKEDONIÁNI
MAKKÍJA
MAKROBIOTICKÁ NADACE GEORGE OHSAWY
Malá strana
Malabara Orthodox Suriyani Sabha
MALÁMATÍJA
MALÁMÍJA
Malankara Orthodox Suriyani Sabha
Malé stádo
MALEVANCI
malevanščina
malikité
málikovci
málikovská škola
MÁLIKOVSKÝ MAZHAB
Malý vůz
MAMAIA
MAMBU
MANDEJCI
mandejové
MANDŽIKJÓDAN
MANHARTI
MANICHEISTÉ
manichejci
MANSÚRÍJA
MAO-ŠAN
Mao-šan-pchaj
MARÁZIKA
MARCCHANGPA
Maria Legio
MARIAVITÉ
mariawité
Mariina Legie
MARIINY DĚTI
MARKIÓNOVCI
MARONITÉ
Maronitská katolická církev
martinézisté
martinisté
MARTINISTICKÝ ŘÁD
MARUJAMAKJÓ
MASKILIM
MASORTI
massaliáni,
MASUBORI
MASYUMI
MAŠÍŠÍJA
MAT TONG
Mata Amritanandamayi Center
Mathura Sangha
MATHURASANGHA
MÁTRÍ SATSANG
Maui Dharma Center
MAULÁWÍJA
Mauláwíja
MAU-MAU
Maurové
MAURSKÝ CHRÁM VĚDY
MAUSULOVÉ
Mavleví
Mawláwíja
MAWUNGU
MAXIMISTI
maximisti
Mayan Order
MAYSKÝ ŘÁD
mazdaisté
MAZDAKOVCI
MAZDAZNAN
MBIANOVA ZULSKÁ KONGREGAČNÍ CÍRKEV
MBIERI
MCC
MEDITAČNÍ CENTRUM ORLIČKY
MEDITAČNÍ SDRUŽENÍ ŤING-CHAJ
MEDITAČNÍ SKUPINA DOBRÉ VŮLE
MEDITAČNÍ SPOLEČNOST PRO SEBEOSVÍCENÍ
MEDITAČNÍ SPOLEČNOST SLUNEČNÍ PAPRSEK
MEDITAČNÍ STŘEDISKO MODRÉ HORY
Meher Spiritual Center
MEIDŽIKJÓ
MEIZAN ŠINGONŠÚ
Melami
MELANÉSKÁ CÍRKEV
melchité
MELKITÉ
Memfis Misraim
MEMONI
Mennonite Church
MENNONITÉ
MENNONITÉ STARÉHO ŘÁDU
MENNONITSKÁ BRATRSKÁ CÍRKEV AMERIKY
MENNONITSKÁ CÍRKEV
Mentální věda
MERKABA
Merkaz Ruchani
MESALIÁNI
MESIÁŠSKÉ KOMUNITY NOVÉ ANGLIE
messaliáni
Messianic Communities of New England
Město Sethovo
MetaScience Foundation
METAVĚDECKÁ NADACE
METODISTÉ
Metropolitan Community Church
Mevlana Foundation
Mevlevíje
Mewlewíja
MEZIKOSMICKÉ STŘEDISKO DUCHOVNÍHO UVĚDOMĚNÍ
MEZINÁRODNÍ ASOCIACE ČARODĚJNIC
MEZINÁRODNÍ ASOCIACE REIKI
MEZINÁRODNÍ ASOCIACE ZEDNÁŘŮ
MEZINÁRODNÍ BÁBÁDŽÍ KRIJÁJÓGA SANGAM
MEZINÁRODNÍ BUDDHISTICKÉ MEDITAČNÍ STŘEDISKO
MEZINÁRODNÍ BUDDHISTICKÉ STŘEDISKO LOTOSOVÉ LUCERNY
Mezinárodní cesta
MEZINÁRODNÍ CÍRKEV VĚČNÉ MOUDROSTI
MEZINÁRODNÍ GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ SPIRIT[UAL]ISTŮ
MEZINÁRODNÍ INSTITUT OKIJÓGY
MEZINÁRODNÍ JÓGOVÁ SPOLEČNOST
MEZINÁRODNÍ KOOPERAČNÍ VÝBOR
MEZINÁRODNÍ KŘESŤANSKÉ VELVYSLANECTVÍ JERUZALÉMA
MEZINÁRODNÍ LÉČIVÉ TAO
MEZINÁRODNÍ MAHÁVÍROVA DŽINISTICKÁ MISIE
MEZINÁRODNÍ METAPSYCHICKÝ ÚSTAV
MEZINÁRODNÍ MISIE MÁ JÓGAŠAKTI
MEZINÁRODNÍ NADACE PRO DUCHOVNÍ ROZVOJ
MEZINÁRODNÍ ŘÁD HUNA
MEZINÁRODNÍ ŘÁD JOBOVÝCH DCER
Mezinárodní sdružení čarodějnic
Mezinárodní sdružení čarodějnic = MEZINÁRODNÍ ASOCIACE ČARODĚJNIC
Mezinárodní sdružení pro náboženství a parapsychologii
Mezinárodní sdružení pro psychotronický výzkum = MEZINÁRODNÍ ASOCIACE PRO
Mezinárodní sdružení reiki = MEZINÁRODNÍ ASOCIACE REIKI
Mezinárodní sdružení zednářů
MEZINÁRODNÍ SÍŤ ANGAŽOVANÝCH BUDDHISTŮ
MEZINÁRODNÍ SPIRIT[UAL]ISTICKÁ FEDERACE
MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSTVÍ JÓGY
Mezinárodní společenství Krista
MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST BOŽSKÉ LÁSKY
MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST INTEGRÁLNÍ JÓGY
MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST PRO ROZVOJ BUDDHISMU
MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST PRO UVĚDOMOVÁNÍ SI KRŠNY
MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST PRO VÝZKUM ENERGIÍ VIVAXIS
MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST PRO VÝZKUM ŠAMANISMU
MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST WAHEGURUOVÝCH DĚTÍ
Mezinárodní středisko pro sebeanalýzu
MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ MEDITAČNÍ SPOLEČNOST
MEZINÁRODNÍ UNIE PRÁV JORUBSKÉHO NÁBOŽENSTVÍ
MEZINÁRODNÍ ZENOVÝ INSTITUT AMERIKY
MI-CUNG
MIDJÁNÍJA
Michaels Vereinigung in Dozwil
MICHALOVO SDRUŽENÍ
MIKULÁŠENCI
mikulášovci
MILENCI MEHER BABY
MI-LE-ŤIAO
Milites Templi
millerité
MING-ŤIAO
MINH SU
MINH THIEN
Miň-su
MINŠUŠINGONŠÚ
Miň-thien
Mírghaníja
MIRUKDŽONG
Miruk-jong
MISIE BOŽÍHO SVĚTLA
MISIE ČERNÝCH
MISIE HOMPA HONGANDŽI
Misie N.U.B.
MISIE SAVAN KIRPAL RUHANI
Misie Sótó
MISIE ZENŠÚDŽI SÓTÓ
MISIJNÍ DÍLO WERNERA HEUKELBACHA
Misijní Nadace Mátá Amritánandamají
MISIJNÍ TRUST MÁTÁ AMRITÁNANDAMAJÍ
Misijní výzva
MISOGIKJÓ
Mission Populaire Evangelique
Missionswerk Werner Heukelbach
MÍSTNÍ CÍRKEV
Mitakekjó
mithraisté
MITHRAISTÉ
MITNAGDIM
Mizong
Mizrahi
MIZRACHI
MJÓČIKAI
MJÓČIKAIKJÓDAN
MJÓDÓKAIKJÓDAN
MJÓHÓKAI
MJÓHÓKJÓ
MJÓKENŠÚ
Modlitební společnost
MODRÁ ALFA
MODRÝ KŘÍŽ
MODŽADDIDÍJA
MOHÁNIKÁJ
Moksha Foundation
Moksha Foundation [California]
MOLOKÁNI
Molokanští duchovní křesťané
MONARCHIÁNI
MONTANISTÉ
MONTOŠÚ IČIMIHA
Moonova sekta
Moorish Science Temple of America
Moors
Moral Re-Armament
Moravian Brethren
Moravian Church
Moravská církev
MORAVŠTÍ BRATŘI
MORI
mormoni
MOST K DUCHOVNÍ SVOBODĚ
Most ke svobodě
Mouláví
Mount Haemus Grove
Mount Haemus Grove of Oxford
Mount Sinai Holy Church
Mouvement du Graal
Mouvement du Graal de Canada
Mpadi
mpadisté,
MRAVNÍ OBNOVA
Mt. Zion Spiritual Temple
Mu Farm
MUAMMARÍJA
MUEMBA
MUGGLETONIÁNI
MUGHÍRÍJA
MUHAMMAD ŠÁHÍS
MUHAMMADÍJA
Muhammadova cesta
Muhammadova jízda
Muhammadova mládež
muhammira
MUHÁSIBÍJA
Mühlova komuna
Muchtaríja
MUKANDA
MUKJÓKAI
Mukyokai
Mula Sangha
Múlasabhá
múlasarvástiváda,
MUMBO-DŽUMBO
Mumbo-Jumbo,
MUNGI
munisté
murábité
MURABITUN
MURÁDÍJA
Muradije
Muradiye
MURAŠKOVCI
MURDARÍJA
MURDŽÍA
murdžité
Muridíja
MURÍDI
MUSAR
musaristé
musarité
Músávíja
MÚSÁWÍJA
MUSLIMSKÁ LIGA
MUSLIMSKÉ BRATRSTVO
Mustadžíbún = DRÚZOVÉ
mustalí
MUŠÁRI ÍJA
MUTAZILA
Mutazila
muwahhidún
MUWAHHIDÚN
Mužové tajných slov
MYALISTÉ
MYSTERIA MYSTICA AETERNA
MYSTERIA MYSTICA MAXIMA
Mystical Seven
MYSTICKÁ SEDMIČKA
Mystický řád skrytých proroků zakleté říše
N.U. Yoga Ashrama
N’Kee
N’Kimba
N’KÍ
NAASEJCI
NÁBOŽENSKÁ SLUŽBA MLÁDEŽE
NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST ČESKÝCH UNITÁŘŮ
NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST PŘÁTEL
NÁBOŽENSKÁ VĚDA
NÁBOŽENSKÝ ŘÁD ČARODĚJNICTVÍ
Náboženství božské pravdy
Náboženství božského učení
Náboženství hory Ontake
Náboženství jednoty
NÁBOŽENSTVÍ KONFUCIÁNSKÉHO DUCHA
Náboženství svatyně Nebeské bohyně
Náboženství tří a pěti
Náboženství velké svatyně Izumo
NÁBULÚSÍJA
NACIONÁLNÍ CÍRKEV NIGÉRIE
NÄČHUNG DORDŽE DAJANG LING
NADACE ADŽAPA JÓGA
NADACE ČAGPORI LING SANGHA
NADACE ČHAGDÜ GÖNPA
NADACE DÉVA
NADACE DHÍRAVAMSA
Nadace Findhorn
NADACE GEORGE ADAMSKÉHO
NADACE HO
NADACE JEANA KLEINA
NADACE JÓGY SVÁMÍHO KUVALAJÁNANDY
NADACE KATHRYN KUHLMANOVÉ
NADACE LAMA
NADACE LIDSKÉHO POROZUMĚNÍ
NADACE LONGČHEN
NADACE MATKY OMIDY
NADACE MEVLANA
NADACE MÓKŠA
NADACE MÓKŠA [KALIFORNIE]
NADACE NÚRA
NADACE OJAI
Nadace ostrova Avalon
NADACE PRO REALIZACI VNITŘNÍHO BOŽSTVÍ
NADACE PRO ŠAMANSKÁ STUDIA
NADACE PRO VÝZKUM MYSLI
NADACE PRO VÝZKUM PODSTATY ČLOVĚKA
NADACE PRO ZACHOVÁNÍ MAHÁJÁNOVÉ TRADICE
NADACE PŘÁTELÉ DHARMY
NADACE RADOSTI
Nadace Sigtuna
NADACE SVATÉHO GRÁLU
NADACE SVÍTÁNÍ - CESTA POZNÁNÍ
NADACE ŠRÍRÁMA
NADACE TAOISTICKÉ EZOTERICKÉ JÓGY
NADACE UNIVERZÁLNÍ HARMONIE
NADACE URANTIA
NADACE VIMALY THAKAR
NADACE VNITŘNÍHO KRUHU KETHRA E’DA
NADACE VNITŘNÍHO SVĚTLA
NADACE VÝCHOD-ZÁPAD
NADACE ZJEVENÍ
NADACE ŽIVOUCÍ TAO
Nadšení
NADŽDŽÁRÍJA
NAFÁTHÍJA
nafáthité
NAFERI
NÁGÁ
Nagna
nágové
NAGRIAMEL
NAHDATUL ULAMA
NAKAJAMA ŠINGOŠÓŠÚ
NAKAJAMAMJÓŠÚ
NAKŠBANDÍJA
Nakšbendija
Nakšibendija
NÁMDHARI
NAMOS
NANAM
NAN-CUNG
Nangaku
Naniguismo
NAN-JÜE
Nan-šan lü-cung
Naqšbendíja
NÁRÁJÁNANDŮV UNIVERSÁLNÍ JÓGOVÝ ÁŠRAM
NÁROD DAMANHURU
NÁROD ISLÁMU
NÁRODNÍ SPIRITISTICKÁ ASOCIACE CÍRKVÍ
NÁRODNÍ SPIRITISTICKÁ JEDNOTA
Národní spiritistické sdružení církví
Národní učení
Národní Velká Lóže Československá
Národní Velká Lóže Československá
Naropa Institute
NÁSIRÍJA
NÁTHOVÉ
National Spiritualist Unity
Native American Church
NATOREI KARTA
Nauka o Cestě
NAVAVIDHÁN
NAZAREJCI
NAZARÉNI
Nazarénská církev
NAZARETSKÁ CÍRKEV
nazarité
Nazione di Damanhur
nazirejci
NAZIRITÉ
NAZZÁMÍJA
NDA
NDEMBO
NDITO-IBAN
NDŽEMBE
NEBESKÁ BRÁNA
Nebeské království
Nebeské království velkého míru a blahobytu
NEBESKÉ KŘESŤANSTVÍ
NEGUITI
NEHYBNÁ MYSL
Nechung Dorje Drayang Ling
NEJVYŠŠÍ AFRICKÝ TEOLOGICKÝ KNĚŽSKÝ ÚŘAD
Nejvyšší čistota
Nejvyšší jednota
Nejvyšší rovnost
Nematolláhí
Německé dědictví předků
NĚMECKÉ KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ
NĚMECKÝ ŘÁD
Němečtí katolíci
NEMODLENCI
němoljaki
NEMPÓŠINKJÓ
NEOKATECHUMENÁTNÍ CESTA
NEPOTIÁNI
NESTORIÁNI
nestoriáni
Nestoriánská církev
Nestoriánská církev viz APOŠTOLSKÁ CÍRKEV VÝCHODU
netovci
Neturei Karta
Neusalem Gesellschaft
NEVE ŠALOM
NEW AGE
New Age Church of Truth
New Age Samaritan Church
New England Chasidic Center
New Christian Crusade Church
New Jerusalem
New Lebanon
New Order of Glastonbury
New Psychiana
NEZÁVISLÁ CÍRKEV V ČECHÁCH
NEZÁVISLÁ DOMORODÁ KONGREGAČNÍ CÍRKEV
Nezávislí
Nezávislí křesťané
NEZÁVISLÝ ŘÁD DOBRÝCH TEMPLÁŘŮ
NEZIRIM
NGAGSPA
NGBE
NGI
NGORPA
Ničiren šóšú - Pravá Ničirenova škola
NIČIRENHOKKEŠÚ
NIČIRENHONŠÚ
NIČIRENKÓMONŠÚ
Ničirenova škola
NIČIRENŠOŠÚ AMERIKY
NIČIRENŠÓŠÚ
NIČIRENŠUGI BUCURJÚKÓ
Ničirenšú
NIČIRENŠÚ
NIČIRENŠÚ FUDŽUFUSEHA
NIČIRENŠÚ SAIDŽÓKJÓ
NIČIRENŮV ŘÁD SEVERNÍ AMERIKY
NIENGO
Nihang sáhibové
NIHANGOVÉ
NIHON DŽUKJÓ SENJÓKAI
Nichiren Order of North America
Nichiren Shoshu of America
NIJÁZÍJA
NIKKÓKJÓDAN
NIKOLAITI
Nimatalláhíya
NIMATULLÁHÍJA
NIMÁVATOVÉ
NIMBÁRKOVÉ
NIMM
NINGENZENKJÓDAN
ŇINGMA
Ňingma
Ňingmapa
Ňingmapa,
Ňingmapa,
Niou-tchou-cung
NIOU-TCHOU-CUNG
Niou-tchou-čchan
Nippon Haristosu Seikjokai
NIPPON KÓDÓKAI
NIPPONZAN MJÓHÓDŽI
Nipponzanmjóhódži
NIRANKARI
NIRANKARIHO UNIVERZÁLNÍ BRATRSTVO
Nirmal-akhada
NIRMALA
nirmalové
NIŠRA
Nizamiyah
Nizámí
NIZÁMÍJA
Nizárí Ismáilíja,
Nizáríja
NIZÁRÍJA
Njembe
NJORAIKJÓ
NKANDA
NKIMBA
NKRUMAISTÉ
Noohra Foundation
North American Old Roman Catholic Church
Nositelé kříže Panny Marie
NOVÁ AKROPOLIS
NOVÁ CESTA NEBESKÝCH MISTRŮ
NOVÁ CÍRKEV
NOVÁ LÓŽE ISIS
NOVÁ PSYCHIANA
NOVÁ SEKTA
Nová smlouva
Nová věžovitá společnost
NOVÁ WICCANSKÁ CÍRKEV
NOVACIÁNI
Noví muslimové
NOVOAPOŠTOLSKÁ CÍRKEV
NOVOKATOLÍCI
Novokeltská církev
novokřtěnci
NOVOPÝTHAGOREJSKÁ GNOSTICKÁ CÍRKEV
NOVÝ IZRAEL
Nový Jeruzalém
NOVÝ JERUZALÉM
NOVÝ LIBANON
Nový řád
NOVÝ ŘÁD GLASTONBURSKÝ
Nový věk
NSA
Nubian Islaamic Hebrew Mission
NÚBIJSKÁ ISLÁMSKO-HEBREJSKÁ MISIE
Nu-Isis
NUKKÁRÍJA
nukkárité
NÚRBACHŠÍJA
Núrbakšíja
NURCU
NÚRÍJA
Nusairité viz ALAWITÉ a ALEVITÉ
Nusajríja viz ALAWITÉ a ALEVITÉ
Nyingma Institute
O Sel Ling = ÖSAL LING
O.T.O.
Óbaku
ÓBAKU
Óbakušú Óbakušú,Chuang-po-cung
OBEC BUDDHOVA
OBEC KŘESŤANŮ
Obnova
Obnova v Duchu svatém
OBNOVENÁ CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA
OBNOVENÁ CÍRKEV KRISTOVA
OBOD
Obrozené šintó
Obsah
OBŠČIJE
OBVINĚNÍ Z NEVÍRY A ODCHOD DO ÚSTRANÍ
Očistné náboženství
ODD FELLOWS
Odinic Rite
ODINISTÉ
ODINISTICKÝ RITUÁL
ODINSHOF
Odinův dvůr
Odoru Šukjó
Odpůrci
OFITÉ
OGBONI
Ogboniové
OGJÄN KÜNZANG ČHÖLING
Ogyen Kunzang Choling
Ojai Foundation
Ojaširokjó
ÓJÓMEIGAKU
OKRUŽNICI
okružniki
Old Catholic Church in America
Old Catholic Church in North America - Catholicate of the West
ÓM - CHRÁM UNIVERZÁLNÍ PRAVDY
Óm Aim Hrím Klím Čámundájái Viččhé
ÓM NAMÓ BHAGAVATÉ VASUDÉVÁJA
ÓM ŠINRIKJÓ  
Ómoto
Ómoto
Ómoto-kjó
ÓMOTOKJÓ
One Peaceful World
ONEIDA
Oneida Community
ONO
Ono-rjú
ONTAKEKJÓ
Oomoto
OPATSTVÍ GAMPO
Opatství Shasta
OPATSTVÍ THELEMA
Opravdová pravoslavná církev = PRAVÁ PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV
Opus Angelorum
Orde de Julien Origas
Ordem de Felicidade
Ordem dos Lenhadores e Lenhadoras
Orden de los H.P.
Order of African Architects
Order of Bards, Ovates & Druids
Order of Damballah Hwedo Ancestor Priests
Order of Golden Circle
Order of Golden Chain
Order of Heptasophs
Order of Interbeing
Order of Jerrahi
Order of Osirius
Order of the Amazons, Amazonky
Order of the Black Ram
Order of the Celtic Cross
Order of the Cross
Order of the White Rose
Order of Yellow Dogs
Ordo Aureae et Rosae Crucis
Ordo Fratis Lucis
ORDO LUX KETHRI
ORDO MILITIAE CRUCIS TEMPLI
Ordo Rosae Aureae
Ordo Rosae Aureae = ŘÁD ZLATÉ RŮŽE
Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis
ORDO TEMPLI ASTARTE
ORDO TEMPLI ORIENTIS
Ordre d’Alibert
Ordre de Palladium
Ordre du Temple
Ordre du Temple Cosmique
Ordre Renové du Temple
Ordre Souverain du Temple Solaire
OREBITÉ
ORFICI
ORGANIZACE AKČNÍ ANALÝZY
ORGANIZACE LIDOVÝCH MNICHŮ
Organization of Awareness
ORGJÄN ČHÖLING
ORGJÄN ÖSAL ČHÖDZONG
Orgyan Osal Cho Dzong
Orgyen Choe Ling
Original Kleptonian Neo-American Church
ORIŠA
Órjó
ÓRJÓ [HA]
Órmudzská společnost
ORO
Orthodox Episcopal Church of God
ORTODOXNÍ CÍRKEV VÝCHODU
ORTODOXNÍ EPISKOPÁLNÍ CÍRKEV BOŽÍ
ORTODOXNÍ KATOLICKÝ SYNOD SYRSKO-CHALDEJSKÉHO RITU
ÖSAL LING
Osho Commune International
Osho International
OSHO SHANGRI LA
OSHOVA MEZINÁRODNÍ KOMUNA
OSHOVO MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSTVÍ
osifiáni
Osiriánský řád
OSIRIDŮV ŘÁD
OSTROVNÍ ŘÁD DRUIDŮ
Osvícení
Óšo Šangri-la
ÓTANIHA
OTEVŘENÁ BOHYNĚ
Otevření bratři
Ó-tó-kan
ÓTÓKAN
OWARIKÓJASAN
OWU-OGBO
Oxford Movement
Oxfordská skupina
OXFORDSKÉ HNUTÍ
OXFORDSKÝ HÁJ HORY HAEMUS
Oyomeigaku
P’NAI OR
P’nai Or Religious Fellowship
P’nej Or
PADESÁTNÍCI
PADRI
Padris
PÁDŽ PIRIJA
Pagan Federation
PAGAN LINK
Pagan Way
PaganLink
Paguyuban Ngesti Tunggal
PAI MARIRE
Paj-i fo-ťiao
Paj-lien-še
Paj-šang-ti-chuej
PÁKISTÁNSKÁ CÍRKEV
PALADISTÉ
PALMARIÁNSKÁ KATOLICKÁ CÍRKEV
Pan African Orthodox Christian Church
PANAFRICKÁ ORTODOXNÍ KŘESŤANSKÁ CÍRKEV
PAŇČARÁTRA
PANGESTU
paňňattiváda
PANOVA CÍRKEV
PANSOFICKÝ INSTITUT
PANSOPHIA
Pansophic Institute
PAPAHURIHIA
Paracletian Catholic Church
PARAKLETIANSKÁ KATOLICKÁ CÍRKEV
Parama Dham
PARAVIDJÁ CENTRUM
Para-Vidya Center
PÁRSOVÉ
PÁRUPANOVÉ
PASSAGIÁNI
PASTÝŘŮV KMEN
PAŠKOVCI
PÁŠUPATA
PATARÉNI
patariáni
patarini
patripassiáni
PATRIPASSIÁNI
PAULIKIÁNI
Pauperes Commilitones Templi Salomonis
PAVIÁNI
PAX CULTURA
Pecti-Wita
PECTIWITA
pelagiánci
PELAGIÁNI
PEN
PENDA-PENDA
pentekostalisté
People’s Temple
pepuzité
PERATÉ
Perfect Liberty
Perfekcionisté
PERFEKCIONISTÉ
PERUŠIM
Pěst spravedlnosti a míru
Pět škol a sedm sekt
PĚTIDÍLNÁ STEZKA
PETROBRUSIÁNI
PÉTRO
PHAGMO KAGJÜ
Phagmodupa Kagjü
PHANSIGAROVÉ
Phat Giao Hoa Hao
PHAT TE
Philadelphian Society
Philosophical Research Society
Pchu-chua-cung
PCHU-CHUA-CUNG
Pidari
PIETISTÉ
pikardi
pikardi
PIKARTI
PÍR-HÁDŽAT
Planetary Light Association
PL-KJÓDAN
Plod moudrosti
Plymouth Brethren
PLYMOUTHŠTÍ BRATŘI
pneumatomachiáni
Počchongjo
POHANSKÁ CESTA
POHANSKÁ FEDERACE
POHANSKÁ VZDĚLÁVACÍ PRACOVNÍ SKUPINA
Poch’ongyo =
POCHODEŇ
POLOROZKOLNÍCI
POLŠTÍ BRATŘI
poluraskoľniki
Pomocníci Boží
POMORCI
Pomun
POMUNDŽONG
PONGNIMSAN
Pophwa
POPHWADŽONG
POPHWADŽONG
POPOVCI
POPSANGDŽONG
PORO
POSELSTVÍ GRÁLU
POSLOVÉ
Poslové božského světla
POSTNÍCI
POSTOJANNYJE
POSVÁTNÝ KRUH
POUTNÍCI
PRADŽŇÁPTIVÁDA
PRÁNAJÓGA ÁŠRAM
PRÁRTHNÁSAMÁDŽ
PRÁSANGIKA
Prašánti Nilajam
PRATJABHIDŽŇÁ
PRAVÁ PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV
Pravá škola Čisté země
Pravé božské světlo
Pravé uvědomění
PRAVÉ VĚDOMÍ
PRAVÍ PRAVOSLAVNÍ KŘESŤANÉ
PRAVÍ PRAVOSLAVNÍ KŘESŤANÉ PUTUJÍCÍ
PRAVOSLAVNÁ CÍRKEVNÍ BRATRSTVA
PRAŽSKÁ PRAJÁGA
Prema World Community
PRESBYTERIÁNI
Prieure de Sion
PRISCILIÁNI
Program rozšířeného vědomí
Promise Keepers
Prosperos
PROSPEROVÉ
Protěž
protivookružniki
prušim = lidé oddělení
PRVNÍ CÍRKEV VÚDÚ
PRVNÍ ZENOVÝ INSTITUT AMERIKY
PRVOROZENÁ CÍRKEV KRISTOVA
PRVOTNÍ EGYPTSKÁ ORTODOXNÍ CÍRKEV
PRYGUNY
PŘÁTELÉ ANDREW COHENA
PŘÁTELÉ BOHA
PŘÁTELÉ BOHA I LIDÍ
PŘÁTELÉ DHAMMY
PŘÁTELÉ CHRÁMU
=center>Přátelé chrámu = Friends of Temple
PŘÁTELÉ ŘÁDU ZÁPADNÍCH BUDDHISTŮ
PŘÁTELÉ SIDDHAJÓGA DHAMY
PŘEVORSTVÍ SIÓNSKÉ
PŘÍSNÁ REGULE
PSYCHE
Psychedelic Venus Church
PSYCHIANA
Psychiana Study Group
Psychicos Cesar Lombroso
Psychosynthesis Institute
gn=center>PSYCHO-TERAPEUTICKÁ SPOLEČNOST
Psycho-Therapeutic Society
PSYCHOTRONICKÝ VÝZKUM
pudgalaváda
PUDGALAVÁDA
PULIPDŽONG
PUNGUOVÉ
pungusové
puritáni
PURITÁNI
PÚRVAŠAILIKA
PŮVODNÍ KLEPTONIANSKÁ NOVOAMERICKÁ CÍRKEV
PYTHAGOREJCI
Qádijáníja = Kádijáníja viz AHMADÍJA
Qádiríja = KÁDIRÍJA
Qairouan
Qairowan = KAIROWAN
Qalandar
Qalandaríja = KALANDARÍJA
Qarámit
Qarámit[ah] = karmaté
qarmaté = KARMATÍJA
quakeři
QUARTOVA NADACE PRO DUCHOVNÍ BÁDÁNÍ
Quartus Foundation for Spiritual Research
Quimby Center
QUIMBYHO STŘEDISKO
RABBANITÉ
rabbonité
RABTÄN ČHÖLING
Rabten Choeling
RADA
RADA ISLÁMSKÝCH DAWAHŮ
Radha Soami Satsang
rádhakršnovci
Radhasoami
RÁDHÁ-SVÁMÍ SATSANG
RÁDŽAGIRIKA
RÁDŽAJÓGA MATH
RAELIÁNI
Raeliánské hnutí
RÁFIDITÉ
RAHHÁLÍJA
RAHMÁNÍJA
Rainbow Family of Living Light
RAKOUSKO-INDICKÁ JÓGA-VÉDÁNTSKÁ SPOLEČNOST
Rama Seminars
Ramakrishna Math and Mission
Ramakrishna Mission
RÁMAKRIŠNOVA MISIE
RÁMAKRIŠNŮV ŘÁD
Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute
RÁMÁNÁNDOVÉ
RAMANNA NIKÁJA
RÁMÁNUDŽOVÉ
RAMENA
RÁMOVY SEMINÁŘE
Ramtha School for Enlightenment
RAMTHOVA ŠKOLA OSVÍCENÍ
Ranters
rappisté
rappité
RAPPOVCI
RARUBA
RASTAFARIÁNI
Rasul šáhis
RASÚLŠÁLÚJA
RAŠÍDÍJA
RATANA
Rawandíja
RAWANDÍJA
Rawšáníja
Rawšaníya
RAZDORNICI
razdorniki
razkolnici
razkoľniki
Rebečiny dcery
REDSTOKISTÉ
Reformed Druids of North America
REFORMOVANÉ BRATRSTVO OGBONI
REFORMOVANÍ DRUIDÉ SEVERNÍ AMERIKY
RECHABEJCI
rechabité
REIJÚKAI
REIKI ALIANCE
REKONSTRUKCIONISTÉ
Religious Order of Witchcraft
Religious Science
Remey Society
Remonstrantse Broederschap, remonstranti
REMONSTRANTSKÉ BRATRSTVO
REORGANIZOVANÁ CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA SVATÝCH POSLEDNÍCH DNŮ
REPUBLIKÁNŠTÍ BRATŘI
Restored Church of Christ
Restored Church of Jesus Christ
RICU
Ricušú
Rifaija
Rifái
RIFÁÍJA
RIGAKU ŠINTÓ
Ring der Freunde und Förderer des Werkes B. Gröning
RINGATU
Rinzai
RINZAI
RINZAIDŽI
Rinzai-ji
Rinzai-Jógi
Rinzaišú
RINZAIŠÚ BUCCÚDŽIHA
RINZAIŠÚ DAITOKUDŽIHA
RINZAIŠÚ EIGENDŽIHA
RINZAIŠÚ ENGAKUDŽIHA
RINZAIŠÚ HÓKÓDŽIHA
RINZAIŠÚ IČIBATAJAKUŠIKJÓDAN
RINZAIŠÚ KENČODŽIHA
RINZAIŠÚ KENNINDŽIHA
RINZAIŠÚ KÓGAKUDŽIHA
RINZAIŠÚ KOKUTAIDŽIHA
RINZAIŠÚ KÓŠÓDŽIHA
RINZAIŠÚ MJÓŠINDŽIHA
RINZAIŠÚ NANZENDŽIHA
RINZAIŠÚ ŠÓKOKUDŽIHA
RINZAIŠÚ TENRJÚDŽIHA
RINZAIŠÚ TÓFUKUDŽIHA
RIŠŠÓ DŽOSEIKAI
RIŠŠÓ KÓSEIKAI
RIŠŠÓŠÚ
RITÓŠIN-ČI ŠINTÓ
RIZALISTÉ
RJÓBÓZEN KJÓKAI
RJÓBU ŠINTÓ
RJÓSENDŽI ŠINGONŠÚ
RŇING-MA
Rňing-ma
Rňing-ma-pa
Rňing-ma-pa
RŇING-MA-PA
RODINA
Rodina lásky
RODINA LÁSKY
rongiáni
Rose-Croix Cabbalistique
ROSEKRUCIÁNSKÉ SPOLEČENSTVÍ
Rosekruciánský řád viz BRATRSTVO RŮŽE A KŘÍŽE
Rosicrucian Fellowship
rošanité
rotariáni
ROTARY INTERNATIONAL
Rouandíja
Roušáníja
ROUŠÁNÍJA
roušanité
Rovnostáři
ROZKOLNÍCI
ROZŠIŘOVÁNÍ OBZORŮ
Rudá sekta
Rufai
RUFAÍJA
RUHANI SATSANG
RUKNÍJA
Rumi
RÚMÍJA
Rune Gild
Runic Society
RUNOVÁ SPOLEČNOST
RUNOVÉ BRATRSTVO
Runový spolek
Rusínská církev
Ruská ortodoxní církev v zahraničí
Ruské evangelické bratrstvo
RUŠTÍ MORMONI
RUTENSKÁ CÍRKEV
RYS
ŘÁD AFRICKÝCH ARCHITEKTŮ
ŘÁD AMAZONEK
Řád Astartina chrámu
ŘÁD BARDŮ, OVATŮ A DRUIDŮ
ŘÁD BÍLÉ RŮŽE
Řád Bo Mún
ŘÁD BUDDHISTICKÝCH KONTEMPLACÍ
ŘÁD ČERNÉHO RAMY
Řád Čiští = ČIŠTÍJA
Řád Čogje
Řád Čogje = ČOGJEDŽONG
Řád Damballah = DAMBALLAHŮV ŘÁD
Řád Digung Kagjü = DIGUNG KAGJÜ
ŘÁD DRUIDŮ
ŘÁD DŘEVORUBCŮ A DŘEVORUBKYŇ
ŘÁD DŽERRAHI
Řád Fiat Lux
ŘÁD GRÁLU
Řád Halveti-Džerrahi viz HALVETI-DŽERRAHI
řád hašíšíjínů
Řád heptasofů = ŘÁD SEDMI MUDRCŮ
Řád horských asketů
Řád horských asketů = ŠUGENDÓ
Řád hvězdy
ŘÁD CHRÁMU
Řád chudých rytířů Kristových a Šalomounova chrámu = TEMPLÁŘI
ŘÁD ILUMINÁTŮ
ŘÁD JITŘENKY
ŘÁD JULIENA ORIGASE
ŘÁD KATOLICKÉHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE, CHRÁMU A GRÁLU
ŘÁD KELTSKÉHO KŘÍŽE
Řád Kethrického světla
ŘÁD KOSMICKÉHO CHRÁMU
ŘÁD KRVAVÝCH MUŽŮ
ŘÁD KŘÍŽE
ŘÁD LILIE
ŘÁD LILIE A ORLA
ŘÁD MEMFIS A MISRAIM
ŘÁD MEVLANA
ŘÁD MITHRAISTŮ
ŘÁD NAPLNĚNÍ SVATÉHO GRÁLU
ŘÁD NOVÝCH TEMPLÁŘŮ
ŘÁD OBNOVY CHRÁMU
ŘÁD PALÁDIA
ŘÁD POUTNÍKŮ
Řád pravého Růžového kříže viz SVATÝ ŘÁD ZLATÉHO ÚSVITU
ŘÁD RUBÍNOVÉ RŮŽE A ZLATÉHO KŘÍŽE
Řád Růže a Kříže
ŘÁD RŮŽOVÉHO KŘÍŽE
Řád Růžového kříže, rosekruciáni
Řád rytířů a bratří sv. Jana Evangelisty z Asie
ŘÁD RYTÍŘŮ ČERNÉHO ORLA A RŮŽOVÉHO KŘÍŽE
Řád rytířů Chrámu
Řád rytířů Chrámu
ŘÁD SEDMI MUDRCŮ
Řád siónský
ŘÁD SOUBYTÍ
ŘÁD SPOJENÉHO ÚSILÍ
ŘÁD SPRAVEDLNOSTI BOŽÍ
Řád Stříbrné hvězdy
Řád svámijů
ŘÁD SVÁMIJŮ
Řád svatého Grálu
ŘÁD SVATÉHO MĚSTA
ŘÁD ŠTĚSTÍ
Řád Tego = TCHÄGODŽONG
Řád Thelemitů = OPATSTVÍ THELEMA a ORDO TEMPLI ORIENTIS
Řád Tchägo = TCHÄGODŽONG
ŘÁD TŘÍ KLENOTŮ
ŘÁD UNIVERZÁLNÍ HARMONIE
ŘÁD VÝCHODNÍ HVĚZDY
Řád Východního Chrámu
Řád Východního chrámu = ORDO TEMPLI ORIENTIS
Řád Vyšších Neznámých
Řád vyvolených kněží = VYVOLENÍ KNĚŽÍ VESMÍRU
ŘÁD ZÁPADNÍCH BUDDHISTŮ
ŘÁD ZLATÉ RŮŽE
ŘÁD ZLATÉHO A RŮŽOVÉHO KŘÍŽE
ŘÁD ZLATÉHO KRUHU
ŘÁD ZLATÉHO ŘETĚZU
ŘÁD ŽLUTÝCH PSŮ
Řádová škola
ŘECKÁ CÍRKEV
S.A.G.E.
S.E.R.C.H.
S.I.M.S.
S.R.A.
S.R.I.A.
Saadijje
SABÁÍJA
Sabani
sabatiáni,
SABBATIÁNI
SABEJCI
SABEJSKÝ NÁBOŽENSKÝ ŘÁD AMENŮV
SABELLIÁNI
SABIÁNSKÉ SPOLEČENSTVÍ
SABÍJA
SABÍNÍJA
sabiové,
SABIRI
Sabíya
Sacred Hoop
Sacred Society of the Eth
SÁDHARAN BRÁHMASAMÁDŽ
Sadi
Sadíja
SADÍJA
SADOMASOCHISTICKÁ CÍRKEV
SADUCEJOVÉ
SADŽASAN
Safavíja
SAFAWÍJA
safawité
SAGE
SAGIN
SAGULSAN
SAHÁDŽAJÓGA
SAHADŽAPANTHA
SAHÁDŽA
SAHADŽDHÁRI
Sahadžija
Sahaja Yoga
Sahaj-dhári
SAHLÍJA
SAIDŽÓINARIKJÓ
Saiva Siddhanta = ŠAIVASIDDHÁNTA
SAKJA CEČHEN LING
SAKJA LOSAL ČHÖDZONG
SAKJA THINLÄ RINČHEN LING
SAKJA THUBTÄN KÜNGA ČHÖLING
SAKJAPA
Sakya Thinley Rinchen Ling
Sakya Tsechen Ling
SAKYADHITA
SALAFÍJA
SÁLIHÍJA
Sálimíja
Sällskapet för Parapsychologisk Forskning
Salvation Army
SAMAJA
SAMARITÁNI
SAMARITÁNSKÁ CÍRKEV NOVÉHO VĚKU
Sambo Kjódan
SAMMÁNÍJA
SAMMATÍJA
sammitíja
SAMMONTOHA
SAMNAK PU SAWAN
SAMOZJEVENÁ CÍRKEV ABSOLUTNÍHO MONISMU
San Chiao
Sanaka-sampradája
SANBÓKJÓDAN
SANDE
sandemaniáni
SANGHA AGUNG INDONÉSIA
SANGHRÁDŽ
San-che-chuej
sankrántiváda
SAN-LUN
San-lun-cung
Sanmontoha
sannágarija
SANNÁGARIKA
SANNÓIČIDŽICU ŠINTÓ
SANRON
Sanronšú
SANT BÁNÍ ÁŠRAM
SANT MAT
SANT NIRANKARI MANDAL
SANTERÍA
santeros
SAN-ŤIAO
San-tien-chuej
SAN-ŤIE-ŤIAO
SANÚSÍJA
Sapan Institute
SAPTA DARMA
SAREKAT ISLAM
SARMOUN DERG
sarmouniové
SARVA-DHARMA-SAMBHAVA-KÉNDRA
SARVÁSTIVÁDA
SARVÓDAJASAMÁDŽ
SASANA ABHIWURDHI WARDHANA [SOCIETY]
Saská wicca
Sa-skja-pa
SAT B’HAI
Satanic Orthodox Church of the Nethilum Rite
SATANOVA CÍRKEV
Satanská církev
SATANSKÁ ORTODOXNÍ CÍRKEV NETHILSKÉHO RITU
SATJÁGRAHA
Satjánandovy ášramy viz MEZINÁRODNÍ SPOLEČENSTVÍ JÓGY
Satjasiddhi
Satmar Hasidim = KONGREGACE YETEV LEV D’SATMAR
SATNAMI
Satsang
SATURNISTÉ
SAURA
saurjódajikové,
sáurové
SAUTRÁNTIKA
Savan Kirpal Ruhani Mission
SAVITRIA
Sazeli
Sazili
SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV
SDRUŽENÍ
SDRUŽENÍ
Sdružení cti
Sdružení Cymmry Wicca
SDRUŽENÍ JÓGÍHO GUPTY
Sdružení muslimských bratří
SDRUŽENÍ NEVIDITELNÝCH ÁRIJCŮ
SDRUŽENÍ PLANETÁRNÍHO SVĚTLA
SDRUŽENÍ PRO POCHOPENÍ ČLOVĚKA
SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ A KONTROLU MYSLI
SDRUŽENÍ PRO VÝZKUM A OSVÍCENÍ
Sdružení přátel ducha
Sdružení reiki
Sdružení rovnosti idejí
SDRUŽENÍ SANANDY A SANAT KUMARA
Sdružení služebníků světla
SEAX-WICA
Secte Rouge
Sedm per
Sedmíci
Seekers
SEGERE
SEIČÓ-NO-IE
Seigen
SEIGIKAIKJÓDAN
SEIKÓKJÓ
SEIZAN DŽÓDOŠÚ
SEIZAN FUKAKUSAHA
SEIZAN KÓMJÓDŽIHA
SEIZAN ZENRINDŽIHA
SEIZANŠÚ
SEKAI KJÚSEIKJÓ
SEKAI MAHIKARI BUMMEI KJÓDAN
Sekaikyuseikyo
SEKTA DRUHÉHO ADAMA
Sekta elixírového tyglíku
Sekta šintó
Sekta talismanů
Sekta velkých předků
Sekta zlatého elixíru
SEKULÁRNÍ ŘÁD DRUIDŮ
Self-Enlightenment Meditation Society
Self-Realization Fellowship
Self-Revelation Church of Absolute Monism
SEMBE
Seminář Mafu
Sendžong
Senior Actualization and Growth Explorations
SENŠINKJÓDAN
Senúsíja
senúsijové
SEPARATISTÉ
Sepherd’s Rod
Servants of the Light Association
SESTERSTVO MARIINO
sethiáni
sethovci
SETOVCI
SETŮV CHRÁM
SEVERNÍ CESTA
SEVEROAMERICKÁ STAROŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV
SEZA
Sha’arei Orah
Sha’arei Orah = ŠA’AREI ORAH
Shakers
Shamanic Workshop
Shangs-pa kagyü
Shanti Sadan
Shapira
Shasta Abbey
Shiromani Gurdwara Prabandhak
Shivalila
Shouters = křiklouni
Shrivaisnava
SHROMÁŽDĚNÍ MATKY BAHÁÍ
Shwedyin
Shwegyin
School for Esoteric Studies
School of Economic Science
School of the Prophets
School of Truth
School of Universal Philosophy & Healing
Schumacher College
SCHUMACHEROVA KOLEJ
schwenckfelderiáni
SCHWENCKFELDERIÁNSKÁ CÍRKEV
schwenkfelderiáni
Schwesternschaft der Maria
Si’mo
SIAM NIKÁJA
Siao-tao-chuej
SIA-ŤIAO
Siddha Yoga Dham Associates
Siddhartha’s Intent Southern Door
SIDDHÁRTHIKA
siddhathika
SIEN-TCHIEN-PCHAJ
SIGTUNA
Sihungdžong
Sikh Council of North America
SIKH DHARMA
SIKHSKÁ RADA SEVERNÍ AMERIKY
SIKHSKÉ DHARMOVÉ BRATRSTVO ZÁPADNÍ POLOKOULE
Silhak
SILSANGSAN
simeonovci
Simin pulgjo
SIMO
SIMONOVCI
simonovci
SIMS
Sin tchien-š’-tao
SINÁN-UMMÍJA
Sinani
SINDUNGO
sionisté
SIÓNSKÁ KŘESŤANSKÁ CÍRKEV
Siónská zvěst
SIÓNSKÉ CÍRKVE
SIÓNSKÝ ŘÁD
SIPAHE MUHAMMAD
SIRHAK
SIRRI
Sivapuram
SJALOOM
SJEDNOCENÁ AFRICKÁ DOMORODÁ CÍRKEV
SJEDNOCENÁ BUDDHISTICKÁ CÍRKEV
Sjednocená církev náboženské vědy
SJEDNOCENÁ CÍRKEV PAPUY NOVÉ GUINEY A ŠALOMOUNOVÝCH OSTROVŮ
SJEDNOCENÁ SPOLEČNOST VĚŘÍCÍCH V DRUHÉ KRISTOVO ZJEVENÍ
Sjednocená škola křesťanství
SJEDNOCENÍ
SJEDNOCENÝ ŘÁD ZLATÉHO KŘÍŽE
SJEDNOCENÝ STAROBYLÝ ŘÁD DRUIDŮ
Sjednocený starobylý řád druidů
skákači
SKANDIARIO
SKANDINÁVSKÉ CENTRUM PRO ŠAMANSKÁ STUDIA
SKLEPNÍCI
skokani,
SKOPCI
Skverer Hasidim
Skverští chasidim
SKY
Slepí johanité
Slovo života
SLOVO ŽIVOTA
Sluj
SLUŽBA SVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ
SLUŽEBNÍCI SVĚTLA
Sm’rta
Smarta
SMÁRTOVÉ
SMORODINOVCI
SMP
SOBOTISTI
sobotníci
Social Gospel
SOCIÁLNÍ EVANGELIUM
Societas eruditorum incognitorum in terris austriacis
SOCIETAS ROSICRUCIANA IN ANGLIA
Société Amicale
Societé théosophique d’Occident
Society for Ethical Culture
Society for Promotion
Society for Psychical Research
Society of Metaphysicians
Society of Pragmatic Mysticism
SOCINIÁNI
SÓKA GAKKAI
Soka-Gakkai International
SONDERBARE GESELLEN
SONDŽONG
Songdokdo
SONGDOKTO
SONGDŽUSAN
Sônjong
Sonorama Society
Sons of Freedom
SÓTÓ MISIE
Soto Mission
SÓTÓ
SPASOVCI
SPECTRUM
Spektrum
Spira
Spiritual Earth
Spiritual Frontiers Fellowship
Spiritual Israel Church & Its Army
SPIRITUÁLNÍ ZEMĚ
spirituálové
SPIRITUÁLOVÉ
SPOJENÁ HEBREJSKÁ KONGREGACE
SPOJENÉ LÓŽE
SPOJENÉ NĚMECKÉ MENNONITSKÉ KONGREGACE
SPOJENÉ SYNAGOGY AMERIKY
Spojené úsilí
Spojení Nebes a Země
Spojený řád druidů
SPOLEČENSTVÍ
Společenství a osvobození
SPOLEČENSTVÍ ADVAITY
SPOLEČENSTVÍ BAWA MUHAJJADDÍNA
SPOLEČENSTVÍ DOBRÝCH PŘÁTEL
SPOLEČENSTVÍ DUCHA ZEMĚ
SPOLEČENSTVÍ DUCHOVNÍCH HRANIC
Společenství Džórei
Společenství Džórei
Společenství Efrata
SPOLEČENSTVÍ HARMONIE TĚLA A DUCHA
SPOLEČENSTVÍ IONA
SPOLEČENSTVÍ ISIS
SPOLEČENSTVÍ KERISTY
SPOLEČENSTVÍ KRIPÁLUJÓGY
SPOLEČENSTVÍ KRISTOVY LÁSKY
SPOLEČENSTVÍ MA-IONA
SPOLEČENSTVÍ MEHER BABY
SPOLEČENSTVÍ MICAH
SPOLEČENSTVÍ NEJMENŠÍ MINCE
Společenství oře úsvitu
SPOLEČENSTVÍ PÁTÉ EPOCHY
Společenství pro vyrovnanost a rozvoj člověka
SPOLEČENSTVÍ RIGPA
SPOLEČENSTVÍ SEBEREALIZACE
SPOLEČENSTVÍ SKUTEČNÉ JÓGY
Společenství svatého ducha pro sjednocení světového křesťanstva = CÍRKEV SJEDNOCENÍ
Společenství Ševrah B’Kvor
Společenství Taizé
Společenství v Ježíši Kristu
SPOLEČENSTVÍ VELŠSKÝCH DRUIDŮ
SPOLEČENSTVÍ VNITŘNÍHO SVĚTLA
SPOLEČENSTVÍ ŽENY V PUSTINĚ
SPOLEČNOST AGNIJÓGY
Společnost aligátorů
Společnost Ánanda Márga Jóga
Společnost Árjů,
SPOLEČNOST AUSAR AUSET
SPOLEČNOST BÍLÉHO LOTOSU
SPOLEČNOST BÓDHA
SPOLEČNOST BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ
SPOLEČNOST BOŽSKÉHO ŽIVOTA
SPOLEČNOST BRATŘÍ
Společnost Džin Šin Džucu
SPOLEČNOST HARMONIE
SPOLEČNOST HINDU JÓGA
SPOLEČNOST HLEDÁNÍ
Společnost hroznýšů
SPOLEČNOST CHRÁMU
Společnost chrámu
SPOLEČNOST JÓGÓDÁ SATSANGA
Společnost kozlů
SPOLEČNOST MAHÁBÓDHI
SPOLEČNOST MALÝCH MEČŮ
SPOLEČNOST MEDITACE VHLEDU
SPOLEČNOST METAFYZIKŮ
SPOLEČNOST MUDRCŮ SVĚTA
SPOLEČNOST NA PODPORU PSYCHOLOGICKÉHO POZNÁNÍ LIDÍ
SPOLEČNOST NEBES A ZEMĚ
Společnost Nebes a země
SPOLEČNOST NEBESKÉHO OTCE
SPOLEČNOST NEBESKÉHO ROZUMU
Společnost nebeského vladaře,
Společnost Neusalem
SPOLEČNOST NEZNÁMÝCH VZDĚLANCŮ V ZEMÍCH RAKOUSKÝCH
SPOLEČNOST NOVÉHO JERUZALÉMA
Společnost paviánů
SPOLEČNOST PRAGMATICKÉHO MYSTICISMU
Společnost pro etickou kulturu
Společnost pro konfuciánské učení
SPOLEČNOST PRO MYSTICKÁ STUDIA
Společnost pro nastolení spravedlivého a čistého zákona
Společnost pro nastolení spravedlivých a přátelských vztahů
SPOLEČNOST PRO OBJEKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ OKKULTISMUS
Společnost pro odstranění biddy a nastolení sunny
SPOLEČNOST PRO PARAPSYCHOLOGICKÝ VÝZKUM
Společnost pro povznesení všech
SPOLEČNOST PRO PROPAGACI KŘESŤANSKÉHO VZDĚLÁNÍ
SPOLEČNOST PRO PŘIJÍMÁNÍ KOSMICKÉHO VĚDOMÍ
SPOLEČNOST PRO PSYCHICKÁ BÁDÁNÍ
SPOLEČNOST PRO PSYCHICKÁ BÁDÁNÍ
SPOLEČNOST PRO PSYCHICKÁ STUDIA
Společnost pro psychické a duchovní studie
Společnost pro psychický výzkum
SPOLEČNOST PRO ŠÍŘENÍ DUCHOVNÍHO POZNÁNÍ
Společnost pro vytváření hodnot
Společnost pro záležitost pravdy
Společnost Psyche
SPOLEČNOST REMEYHO
SPOLEČNOST SETRVÁNÍ V PRAVDĚ
SPOLEČNOST SONORAMA
SPOLEČNOST STARŠÍCH BRATŘÍ
SPOLEČNOST THULE
SPOLEČNOST TRANSCENDENTNÍ VĚDY
SPOLEČNOST TRIÁDY
SPOLEČNOST TŘÍ BODŮ
SPOLEČNOST UCTÍVÁNÍ NEBESKÉHO VLADAŘE
Společnost Urantia
Společnost ušlechtilých
SPOLEČNOST VELKÉ MATKY VŠEHOMÍRA
Společnost velkého osvícení
Společnost věřících v Boha
SPOLEČNOST VNITŘNÍHO SVĚTLA
SPOLEČNOST VRILU
Společnost vysvobození
SPOLEČNOST VYSVOBOZENÍ
SPOLEČNOST ZENOVÝCH STUDIÍ
Společnost židovské vědy
SPOLEČNOSTI VELKÝCH MEČŮ
Spolek darů pravdy
SPOLEK PRO BUDDHISTICKÝ ŽIVOT
SPRAVEDLNOST A DOBROČINNOST
Správné vedení
sredniki
Sri Chaitanya Saraswat Mandal
Sri Chinmoy Centres
Sri Ram Ashrama
Sri Rama Foundation
Srílanská církev
Srivaisnava
ssabiové
Stag-lung Bka’-brgjud
Stag-lung-pa
Stag-lung-pa
Star[obyl]ý mystický řád růže a kříže,
STARÁ PRAVDA
Stará škola
Stará víra,
STAR-BORNE UNLIMITED
starobuddhisté
STAROBYLÁ BRITSKÁ CÍRKEV V SEVERNÍ AMERICE
STAROBYLÝ DRUIDSKÝ ŘÁD
STAROBYLÝ MYSTICKÝ ŘÁD FRATIS LUCIS
Starobylý mystický řád hledačů viz UNIVERZÁLNÍ SPIRITISTICKÁ ASOCIACE
STAROBYLÝ ŘÁD ZUZIMITŮ
STAROBYLÝ TAJNÝ ŘÁD ZLATÉHO KŘÍŽE
STAROKATOLÍCI
STAROKATOLICKÁ CÍRKEV V SEVERNÍ AMERICE - KATHOLIKÁT ZÁPADU
STAROKATOLICKÁ CÍRKEV V AMERICE
Starokatolická mariavitská církev v Polsku
STAROLUTERÁNI
staroobrjadci
STAROOBŘADNÍCI
staropomorci
STAROPRAVOSLAVNÁ CÍRKEV
STAROPRUSKÁ VELKOLÓŽE
STAROUTRAKVISTÉ
starověrci
STARÝ IZRAEL
STAVITELÉ
STAVITELÉ SVATYNĚ
Stella Matutina
Stelle Group
STELLOVA SKUPINA
STEPHANISTÉ
Sthanakavasi,
STHÁNAKAVÁSINOVÉ
STHÁVIRAVÁDA
STOLIN BEJT MIDRAŠ
Stolin Bet Midrash
Strana Alího
Strana Boží
Strana dvanácti
STRANA ISLÁMSKÉHO OSVOBOZENÍ
stranničeskie
stratiotikové,
STRÁŽCI
Strážci města
STRÁŽCI PŘIKÁZÁNÍ
STRÁŽNÁ VĚŽ
STREGE
Stregge
Streghe
strigoljniki
STRIGOLNICI
Strikte Observanz
Středisko kosmologie Aeonu
STŘEDNÍCI
Středoevropská zenová asociace
STŘÍBRNÝ KRUH
STUDIJNÍ SPOLEČNOST
Study Society
SÜAN-JÜAN-ŤIAO
SÜAN-SÜE
SUBRAMUNIJŮV JÓGICKÝ ŘÁD
Subramuniya Yoga Order
SUBUD
SUDHAMMA
SUFI ISLAMIA RUHANIAT
Sufi Order of America
súfijci
súfíjové
SÚFÍJSKÝ ŘÁD AMERIKY
SUHAGÍJA
Suhailíya
SUHAJLÍJA
SUHRAWARDÍJA
Suhrawardiyah
SUIGA ŠINTÓ
Suika šintó
SULEJMANCI
süleymanci
Süleymanija
SUMARAH
SUMERAKJÓ
SUMERAKJÓ HON’INHA
SUMISAN
SUMMUM
Sünbüli-Halveti
SUNNA
sunnité
Sunray
Susila Budhi Darma
Sušíla Buddhi Dharma
suttantika,
SUVERÉNNÍ ŘÁD SLUNEČNÍHO CHRÁMU
SVÁMÍHO ŘÁD ABSOLUTNÍHO MONISMU
Svámijský řád
SVATÁ APOŠTOLSKO-KATOLICKÁ CÍRKEV VÝCHODU
Svatá církev Emmanuelova
SVATÁ CÍRKEV HORY SINAJ
SVATÁ CÍRKEV IMMANUELOVA
SVATÁ CÍRKEV JEŽÍŠE KRISTA
SVATÁ KATOLICKÁ APOŠTOLSKÁ CÍRKEV V SIÓNU
SVATÁ KATOLICKÁ CÍRKEV JAPONSKA
SVATÁ ORTODOXNÍ KATOLICKÁ CÍRKEV, VÝCHODNÍ A APOŠTOLSKÁ
SVATÁ SPOLEČNOST ETHU
Svatá, katolická a apoštolská palmariánská církev
SVÁTANTRIKA
SVATÝ ŘÁD EZECHIELŮV
SVATÝ ŘÁD MANSŮ
SVATÝ ŘÁD MATKY ZEMĚ
SVATÝ ŘÁD SANNJÁSINŮ
SVATÝ ŘÁD ŠANKARÁČÁRJI
SVATÝ ŘÁD ZLATÉHO ÚSVITU
SVATYNĚ LIDU
Svatyně lidu
SVATYNĚ VĚČNÉHO DECHU TAO
Svaz islámu
SVĚDKOVÉ JEHOVOVI
Svenska Missionsförbundet
Světelná lóže
SVĚTOVÁ BAHÁISTICKÁ UNIE
SVĚTOVÁ CÍRKEV BOŽÍ
SVĚTOVÁ DOBRÁ VŮLE
SVĚTOVÁ SPOLEČNOST RUDÉ SVASTIKY
Světová unie všeobecného náboženství a všeobecného míru
SVĚTOVÁ UNIE VŠEOBECNÉHO NÁBOŽENSTVÍ A VŠEOBECNÉHO MÍRU
SVĚTOVÁ ZOROASTRIÁNSKÁ ORGANIZACE
SVĚTOVÉ SPOLEČENSTVÍ
SVĚTOVÉ SPOLEČENSTVÍ BUDDHISTŮ
Světové společenství iluminátů = ILUMINÁTI
SVOBODNÁ DAISTICKÁ OBEC
SVOBODNÁ EVANGELICKÁ OBEC
SVOBODNÁ LIDOVÁ MISIE
SVOBODNÁ ŠKOLA VĚD HERMETICKÝCH
SVOBODNÍ ZEDNÁŘI
SVRCHOVANÝ VOJENSKÝ ŘÁD JERUZALÉMSKÉHO CHRÁMU
Swami Kuvalayananda Yoga Foundation
Swami Order of Absolute Monism
Swedenborg Society
swedenborgiáni
SWEDENBORGOVA SPOLEČNOST
SYNANON
Synanon Foundation
Synanon Church
Synanonská církev
SYNKRETISTÉ
SYNOD ÍRÁNSKÉ EVANGELICKÉ CÍRKVE
SYNOVÉ AHMAN IZRAELE
Synové Izraele
Synové Ježíše = B’NAI JEŠUA
Synové konopí
Synové světla
SYNOVÉ SVOBODY
Syrská církev malabarská Mar Thomy =
SYRSKÁ ORTODOXNÍ CÍRKEV MALABARSKÁ
SYRSKÁ ORTODOXNÍ CÍRKEV
SYRSKÁ ORTODOXNÍ CÍRKEV ANTIOCHIJSKÁ
SYRSKÁ ORTODOXNÍ CÍRKEV MALABARSKÁ
SYRSKÁ ORTODOXNÍ CÍRKEV MALANKARSKÁ
Syrská pravoslavná církev
ŠA’AREI ORAH
ŠABAB MUHAMMAD
ŠABÁNÍJA
šabatiáni,
šabetaisté,
šabetajáni,
šabetiáni
ŠÁDHILÍJA
Šadilíja,
šafíovská škola
ŠAFÍOVSKÝ MAZHAB
Šaiva-siddhánta
Šaivasiddhánta
ŠAIVASIDDHÁNTA
ŠAIVASIDDHÁNTA SANGUM JIŽNÍ AFRIKY
Šajchí
ŠAJCHÍJA
ŠAJCHISTÉ
ŠAKTISTÉ  
šáktové
ŠAKUŠÚ TAIŠIKJÓ
Šalom
ŠAMANSKÝ SEMINÁŘ
ŠAMSÍJA
šandagirija,
Šang-čching
ŠANGISTÉ
ŠANGPA KAGJÜ
Šangs-pa bka’-brgjud
Šang-ti-chuej
šannágarika,
ŠANTI SADAN
ŠAPIRA
ŠARKÁWA
ŠARKÁWÍJA
ŠATTÁRÍJA
Šázilíja
ŠÁZILÍJA
šejkři
ŠEJKŘI
šejkři
ŠEN-SIAO
Šest škol a sedm sekt
ŠÍA
šíat Alí
ŠIBUN GAKKAI
ŠIGISAN ŠINGONŠÚ
ŠIKUN KIRJAT ZANZ
ŠIMBOKU-KJÓDAN
šimoniáni
šimonovci
ŠIMONOVCI
šimonovské hnutí
Šinboku-kjódan
ŠINGAKU
Šingi-Šingon
ŠINGIŠINGONŠÚ
ŠINGIŠINGONŠÚ JUDONOSANPA
ŠINGJÓ
ŠINGON
ŠINGON BENTENŠÚ
ŠINGON BIRUŠANAŠÚ
ŠINGON KJÓDAN
ŠINGON MIŠŠÚ
ŠINGON RIŠŠÚ
ŠINGON SANBÓŠÚ
ŠINGON ŠÓTENŠÚ
ŠINGON ŠUGENDÓ
Šingonšú
ŠINGONŠÚ BUZANHA
ŠINGONŠÚ ČIZANHA
ŠINGONŠÚ DAIGOHA
ŠINGONŠÚ DAIKAKUDŽIHA
ŠINGONŠÚ DAINIČIHA
ŠINGONŠÚ DAIŠIHA
ŠINGONŠÚ GOČIKJÓDAN
ŠINGONŠÚ HÓKAKUDŽIHA
ŠINGONŠÚ INUNAKIHA
ŠINGONŠÚ IŠIZUČIHA
ŠINGONŠÚ JAMAŠINAHA
ŠINGONŠÚ KAZANINHA
ŠINGONŠÚ KJÚŠÚKJÓDAN
ŠINGONŠÚ KOKUBUNDŽIHA
ŠINGONŠÚ KONGÓINHA
ŠINGONŠÚ MURÓDŽIHA
ŠINGONŠÚ NAKAJAMADERAHA
ŠINGONŠÚ OMUROHA
ŠINGONŠÚ REIUNDŽIHA
ŠINGONŠÚ SENNJÚDŽIHA
ŠINGONŠÚ SUMADERAHA
ŠINGONŠÚ ŠUGENHA
ŠINGONŠÚ TÓDŽIHA
ŠINGONŠÚ ZENCÚDŽIHA
ŠINNJO-EN
ŠINREIKAI KJÓDAN
ŠINREIKJÓ
ŠINRIKJÓ
ŠINŠINGONŠÚ
ŠINŠÚ BUKKÓDŽIHA
ŠINŠÚ ČÓSEIHA
ŠINŠÚ DŽÓKÓDŽIHA
ŠINŠÚ DŽÓŠÓDŽIHA
ŠINŠÚ IZUMODŽIHA
ŠINŠÚ JAMAMOTOHA
ŠINŠÚ KIBEHA
ŠINŠÚ KITAHONGANDŽIHA
ŠINŠÚ KJÓKAI
ŠINŠÚ KÓŠÓDŽIHA
ŠINŠÚ ÓTANIHA
ŠINŠÚ SAMMONTOHA
Šinšú Sanmontoha
ŠINŠÚ TAKATAHA
ŠINŠÚKJÓ
Šintó dvou stran
Šintó Honkjóku
Šintó Honkjóku viz ŠINTÓ TAIKJÓ
Šintó horských králů a jediné pravdy
Šintó Šúsei-ha
ŠINTÓ ŠÚSEIHA
ŠINTÓ TAIKJÓ
Šintó Taisei-ha
ŠINTÓ TAISEIKJÓ
ŠISEIKAI
ŠIŠINKAI
ŠIVAISTÉ
ŠIVALILA
ŠIVAPURAM
Škola [Sekta] Čisté země
ŠKOLA ABHIDHARMAKÓŠI
Škola Avatamsaky viz CHUA-JEN
Škola Bílého lotosu viz SPOLEČNOST BÍLÉHO LOTOSU
Škola Čisté země
Škola čtvrté cesty
Škola dháraní
Škola dháraní
Škola disciplíny
Škola disciplíny Jižní hory
Škola dokonalosti pravdy
ŠKOLA EKONOMICKÉ VĚDY
ŠKOLA EZOTERICKÝCH STUDIÍ
Škola hory Mao
škola Jógi
Škola kouzelného drahokamu
Škola květinového věnce
Škola Kwan Um Zen
Škola Lotosové sútry
Škola manter
Škola pojednání o zemi
Škola praktického křesťanství
Škola praktických věd
ŠKOLA PRAVDY
ŠKOLA PROROKŮ
Škola starodávného učení
Škola tajemství
Škola Talgar
Škola talismanů
Škola tří pojednání
Škola tří stupňů
Škola tří šáster
ŠKOLA UNIVERZÁLNÍ FILOSOFIE A LÉČITELSTVÍ
Škola ustavičného vzývání Amidova jména
Škola Velkého výkladu
ŠÓBÓHOKKEŠÚ
ŠÓHÓKAI
ŠÓKANNONŠÚ Šomrónim
ŠOPONO
ŠÓTOKUŠÚ
ŠOUTEŘI
ŠRÍ AUROBINDOVA SPOLEČNOST
ŠRÍ ČAITANJA SARASVAT MANDAL
ŠRÍ ČINMOJOVA STŘEDISKA
ŠRÍ DÍP MÁDHAVA ÁŠRAM
ŠRÍ GURUDÉV RUDRÁNANDA JÓGA ÁŠRAM
ŠRÍ RÁM ÁŠRAMA
ŠRÍ RÁMAKRIŠNA ÁNANDA ÁŠRAMA
ŠRÍ RAMANÁŠRAMAM
ŠRÍ ŠRÍ ÁNANDAMAJÍ SANGHA
ŠRÍLANSKÁ CÍRKEV
Šrí-sampradája
ŠRÍVAIŠNAVA
štefanité
štěpánité
ŠTUNDISTI
ŠÚDHÍJA
ŠUDŽAÍJA
ŠUGENDÓ
ŠUGENŠÚ
ŠUGSEBPA
ŠURÁT
Šuši Gaku
ŠUŠIGAKU
ŠVEDJIN
Švédská církev misijní úmluvy
ŠVÉDSKÉ MISIJNÍ SDRUŽENÍ
ŠVÉTÁMBAROVÉ
T’aego-jong
T’aego-jong = TCHÄGODŽONG
T’ien Dih Chiao
T’ien Te Chiao
TABLÍGHÍ DŽAMÁAT
Tablíghí tahrík =
Hnutí pro hlásání víry
TÁBORITÉ
TAČIKAWA
Tädžonggjo
Taego
Taegukdo
Taehan Ch’onrigyo
Taejong-gyo
TAGLUNG KAGJÜ
Taglungpa
Taglungpa
TÄGUKTO
TÄHAN ČCHONNIGJO
Tachikawa
Taibíja
Taifúríya
TAI-OAN KI-TOK TIU-LO KAU-HOE
Taipingové viz TCHAJ-PCHING
Taišakjó
TAIŠAKJÓ ŠINTÓ
TAIWAŠÚ
TAIZÉ
TAJFÚRÍJA
TAJJIBÍJA
Tajné mystické učení
TAKADAHA
Tálebán-e Haqq
TALGAR
Taliban
TÁLIBÁN
TALIBÍJA
TALNER BETH DAVID
Talnoj bejt David
Tanec duchů
TÄNGJÜ LING
TANGUNKJÓ
Tangyuling
TANCHELMITÉ
TANTA KALLERU
Tan-ti-chuej
TAN-TING-PCHAJ
tantrajána
Tantric Order of America
TANTRICI
TANTRICKÝ ŘÁD AMERIKY
TAOISTICKÁ SVATYNĚ
TAOISTICKÉ SPOLEČENSTVÍ KENG JEON
TAO-ŤIAO
Tapa Gaccha
TAPA GAČČHA
Tara Institute
TÁRA INSTITUT
TARANTISTÉ
TARÍKATE MUHAMMADÍ
Tashi Rabten
Täsundžillihö
TAŠI RABTÄN
Ta-tao-chuej
TAUNGPUPU KABA-AYE DHAMMA
Tawahedo
tawhíd-e iláhí
TEDŽONGGJO
TEHAN
Tehan Čchonnigjo
TELACHON
Telakhon
Tembuská národní církev
Templars of Fraternity
TEMPLÁŘI
TEMPLÁŘI BRATRSTVÍ
Temple of Cosmic Religion
Temple of Kriya Yoga
Temple of Set
Temple of the Goddess Within
Temple of the Pagan Way
Temple of the People
Temple of Universal Law
Temple Society
Temple Society
Templiers de Chypre
TENDAI
TENDAI DŽIMONŠÚ
TENDAI ŠINZEI[ŠÚ]
TENDAI ŠUGENDÓ
Tendaišú
TENDAIŠÚ DŽIMONHA
TENDAIŠÚ ŠINZEIHA
TENKALAI
TENRIKJÓ
Tensho Kotai Jingu-Kyo
TENŠÓ KÓTAI DŽINGUKJÓ
TENŠÚ
TEOCENTRICKÁ NADACE
TEOSOFICKÁ SPOLEČNOST
TEOSOFICKÁ SPOLEČNOST AMERIKY
TEOSOFICKÁ SPOLEČNOST ZÁPADU
terápanthinové
TERAPANTHIOVÉ
TERAPEUTI
TEUTONSKÝ CHRÁM
Tewahido Betakiristian
THAGOVÉ
Thammajutika
THAMMAJUTIKA
THAO DUONG
The Farm
The Isle of Avalon Foundation
The Torch
theantropofilové
Thelemické opatství
thelemité
THEMBUSKÁ NÁRODNÍ CÍRKEV
Theocentric Foundation
theofilanthropové
theopaschité
Theosofická společnost
Theosophical Society
Theosophical Society of America
therapeutae
therapeuti
THÉRAVÁDA
THIEN
THIEN DAI HOI
Thien Tong
thomasovci
THOMMAJUT
thondrakovci
THOPHUPA
THUBTÄN DARGJÄ LING
thugs
Thule-Gesellschaft
TCHÄGODŽONG
Tchaj-i-tao
TCHAJ-I-TAO
TCHAJ-PCHING
Tchaj-pching tchien-kuo
tchajpchingové
Tchaj-pching-tao
Tchaj-pching-tao
Tchegodžong = TCHÄGODŽONG
Tchien-š’-tao
TCHIEN-TE-ŤIAO
Tchien-tchaj
TCHIEN-TCHAJ-CUNG
Tchien-ti-chuej
TCHIEN-TI-ŤIAO
Tchongilgjo
Tibetan Buddhist Learning Center
Tibetan Buddhist Society
Tibetan Meditation Center
TIBET-INSTITUT
TIBETSKÁ BUDDHISTICKÁ SPOLEČNOST
TIBETSKÉ BUDDHISTICKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
TIBETSKÉ MEDITAČNÍ CENTRUM
TIDŽÁNÍJA
Tidždžání
Tidžíní
Tiep Hien Order
TIKVATH ISRAEL
TILANG
TI-LUN-CUNG
Ti-lun-süe-pchaj
ŤIN-ČCHUANG-PCHAJ
Ťing-ming Čung- siao Tao
Ťing-ming Čung-siao Tao
Ťing-tchu-cung viz ČISTÁ ZEMĚ
Tinidaluči
Ťin-tan-tao
ŤIN-TAN-ŤIAO
ŤIN-TCHIEN
TOA PEH KONG
Toa Pei Kang
tocoisté
TODAIDŽI HAWAII BEKKAKU HONZAN
Todaiji
TÓDŽI ŠINGONŠÚ
TOKOISTÉ
TOKUMICUKJÓ
tomášovci
Tomášovi křesťané
TONDRAKOVCI
TONGHAK
TONGNISAN
TONZI
TORADŽSKÁ CÍRKEV
TÓZAN
Transcendent-Science Society
TREZVENICI
trezvenníci
Triangles
TROJÚHELNÍKY
TRÚC LÁM
Truth Consciousness
TŘETÍ CIVILIZACE
Tři náboženství
Tshal-pa
Tshar-pa
Tshishtíya
TU TIEN
TUGENDBUND
TUMÁNÍJA
turičníci
turičnícké hnutie
Ťü-še-cung
Tváře světla
Tygři
Tzaddi Church
UCM
UČEDNÍCI KRISTOVI
UČEDNÍCI VÍRY
Učení bílého lotosu = Paj-lien-ťiao
Učení o nebeské cestě
Učení o světle
Učení pravé velké cesty
Učení srdce
Učení svatých
Učení úplné dokonalosti
Učení zlatého světla
UDASI
Ulieach Druidh Braithreachas
UMBANDA
ÚMLUVA BOHYNĚ
Ummon-šú
Undeb yr Annibynwyr Cymraeg
UNIATÉ
UNIE AMERICKÝCH HEBREJSKÝCH KONGREGACÍ
UNIE DUCHOVNÍCH OBCÍ KRISTOVÝCH
UNIE MESIANICKÝCH ŽIDOVSKÝCH OBCÍ
UNIE ORTODOXNÍCH ŽIDOVSKÝCH KONGREGACÍ AMERIKY
Union of American Hebrew Congregations
Union of Messianic Jewish Congregations
Union of Orthodox Jewish Congr.
Union of Spiritual Communities of Christ
Unitaria
Unitarian-Universalist Association
UNITÁŘI
UNITÁŘSKO-UNIVERZALISTICKÉ SDRUŽENÍ
UNITAS FRATRUM
Unitas Fratrum
United Ancient Order of Druids
United Hebrew Congregation
United Human Organization
United Order Effort
United Order of the Golden Cross
United Society of Believers in Christ’s Second Appearing
United Synagogues of America
United Trust
Unity
Unity of Man
Unity School of Christianity
Universal Association of Faithists
Universal Brotherhood Temple
Universal Druidic Order
Universal Federation of Pagans
Universal Harmony Foundation
Universal Church of the Master
Universal Life Church [ Brythonic]
Universal Religious Fellowship
Universal Spiritualist Association
Universelles Leben - Heimholungswerk Jesu Christi
UNIVERZÁLNÍ BÍLÉ BRATRSTVO
UNIVERZÁLNÍ BÍLÝ KŘÍŽ
UNIVERZÁLNÍ DRUIDSKÝ ŘÁD
UNIVERZÁLNÍ DRUIDSKÝ SVAZ
UNIVERZÁLNÍ NÁBOŽENSKÉ SPOLEČENSTVÍ
UNIVERZÁLNÍ SDRUŽENÍ VĚŘÍCÍCH
UNIVERZÁLNÍ SPIRITISTICKÉ SDRUŽENÍ
UNIVERZÁLNÍ VELKÉ BRATRSTVO
Univerzální záře Světla pravdy
UNIVERZÁLNÍ ŽIVOT
Unvettered Mind
UR
Urabe šintó
URÁBÍJA
Urantia Foundation
Urantia Society
Uranus Temple
URGJÄN SAMJÄ ČHÖLING
Urgyen Samye Choling
Usírův řád
USROH
ÚSTŘEDÍ MUSLIMSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČR
ÚSVIT PRAVDY
UŠAIKÍJA
Uššaki
Uššaki
utrakvisté
Utrakvisté viz KALIŠNÍCI
Uttara-Kalarja
Uttara-Kalarja
UUA
VADAKALAI
VADŽRADHÁTU
VADŽRAJÁNA
VADŽRAJÁNOVÝ INSTITUT
vahhábité
vaibhášika
VAIBHÁŠIKA
VAIKHÁNASA
VAIMÁLOVÉ
vaipuljaváda
VAIPULJAVÁDA
VAISOVCI
Vajradhatu International
Vajrapani Institute
Vajrayana Institute
vajsovci
VALDENŠTÍ
VALDESKÁ CÍRKEV
VALENTINIÁNI
VALERIÁNI
VALLABHA
vallabháčárjové
VANJOVÉ
VARAKARI PANTH
varakariové = poutníci
VARLU VAHNDLU
VÁTSÍPUTRÍJA
VĚČNÉ HODNOTY
Vedanta Society
VÉDÁNTSKÁ SPOLEČNOST
VĚDECKÁ METAPSYCHICKÁ SPOLEČNOST
Veilleurs
Věk osvícení
VELKÁ LÓŽE VRILU
VELKÉ BRATRSTVO BOŽÍ
Velké shromáždění starobylého a ctihodného řádu Harodim
Velké učení šintó
VELKÝ ORIENT FRANCIE
Velký vůz
Venusian Church
VENUŠINA CÍRKEV
VERIGINOVCI
VĚRNÍ ARTUŠOVŠTÍ BOJOVNÍCI
VESMÍRNÉ BRATRSTVO
vétullaváda
vétullaváda
VIBHADŽJAVÁDA
vidžňánaváda
VIKINGSKÉ BRATRSTVO
VIKLEFISTÉ
Villa Baviera
Vimala Thakar Foundation
VINITARUČI
Vírašaiva
VÍRAŠAIVA
višnaviové
VIŠNUISTÉ
VIŠVA GURU DÍP HINDU MANDIR
Vláseničtí viz MIKULÁŠENCI
VO NGON THONG
Vô Ngôn Thông
Voda života
VODNÁŘSKÁ NADACE
VODNÁŘSKÝ MINJAN
Vodní víly
VOJÁCI KŘÍŽE KRISTOVA
Vojenský řád chrámového kříže
VOLNÁ SPOLEČNOST ÁSATRÚ
VOLNÉ SDRUŽENÍ PRACOVNÍKŮ OKKULTNÍCH
Voodoo
VORONAJEVOVCI
voronovci
VPM
VRÁTJOVÉ
VŠEOBECNÁ CÍRKEV MISTRA
VŠEOBECNÁ CÍRKEV NOVÉHO JERUZALÉMA
VŠEOBECNÁ FEDERACE POHANŮ
VŠEOBECNÁ ZEDNÁŘSKÁ LIGA
VÝBOR PRO SPRÁVU SIKHSKÝCH GARDWÁR
VÝCHODNÍ ŘÁD SVĚTLA
Východní učení
Východosyrská církev
VYKOUPENÝ IZRAEL
VYSLANECTVÍ GHÍZ-AMERIČANŮ
Vysoká věž
VYVOLENÍ KNĚŽÍ VESMÍRU
VÝZKUMNÁ NADACE KUNDALINÍ
VÝZKUMNÉ STŘEDISKO ALISTERA HARDYHO
Vznešená církev
Vznešený, nejstarší, pravý a ctihodný řád zlatého a růžového kříže setrvávající v boží prozřetelnosti
W.I.C.A.
WAFÁÍJA
WAHHÁBÍJA
wahhábité
Wáhidíja
WANDERVOGEL
WANOKJÓKAI
WÁRITHALÍŠÁHÍJA
Warlu Wahndlu
WÁSILÍJA
WASLATÍJA
WAŠÚ
Watarai Šintó viz ISE ŠINTÓ
Watchtower
Way International
WBO
Wej-š’ = FA-SIANG-CUNG
wellingonité
Werner Erhard Forum
Western Buddhists Order
Western Orthodox Church
WFLK
White Shrine of Jerusalem
WICCA
Won Bulgyo
Won viz WONPULGJO
Wonbulgjo
WONHJODŽONG
Wonhjodžong, Popsongdžong
WONPULGJO
World Community
World Fellowship of Buddhists
World Goodwill
Worldwide Church of God
WU ŤIA ČCHI CUNG
WU-TOU-MI TAO
Yan Izala
Yapaniya
Yasáwíya
Yasodhara Ashram Society
Yazídí
Ye Etiopia Wongelawit Betakiristian Mekane Yesus
Yehve
Yeshe Nyingpo
Yogácára
Yogi Gupta Association
Yonghwa-jong
Yudo-hoe
Yúsufíya
Yuzu Nembutsu
Zacu-šú
ZACUŠÚ
Zahrada božské lásky
zacheové
Zaidiya
ZAIKENIČIRENŠÚ DŽÓFÚKJOKAI
Zainíya,
ZAJDÍJA
zajdité
ZÁJMOVÁ SKUPINA PRO MEZIKULTURÁLNÍ ŠAMANISMUS
ZAJNÍJA
zakonobračnyje
ZAKUKLENÉ DÁMY MYSTICKÉHO DOUPĚTE
ZÁPADNÍ ORTODOXNÍ CÍRKEV
ZARRÚKÍJA
Zaydiyah
ZCC
zdrženliví
zeiditi
Zejnija,
ZELÓTI
Zen Studies Society
Zenová škola Kuan Um
ZENOVÁ ŠKOLA KWAN UM
Zenshuji Soto Mission
Zeyni
Zhendadaojia
ZIJÁNÍJA
Zion’s Order
Ziyáníya
Zlatá cesta
ZLATÁ MYSL
Zlatý kruh
Zlatý kříž
Zlatý řetěz
Zlatý úsvit
ZODIAKÁLNÍ ŠKOLA
Zoroastrian Associations in North America
ZOROASTRIÁNI
ZOROASTRIÁNSKÉ ASOCIACE SEVERNÍ AMERIKY
zoroastrovci,
Zrození z hvězdy
ZŘÍDLO SVĚTA
Zulská Mbianova kongregační církev = MBIANOVA ZULSKÁ KONGREGAČNÍ CÍRKEV
Zulu Mbiana Congregational Church
ZURVANISTÉ
zuzimité
ZWINGLIÁNI
Žáci
ŽÁCI HARIVANŠE LÁLA PUŇDŽI
Žáci Kristovi = Disciples of Christ
ŽÁCI PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
Žáci světla
ŽÁCI ŠRÍ AUROBINDA
Žáci víry
ŽALUPA
Žaser
Žaser
žebraví bratři
Žena v divočině
Ženské duchovní fórum
ŽIDOVSKÁ OBRODA
ŽIDOVSKÁ VĚDA
ŽIDOVSKÝ NÁBOŽENSKÝ INSTITUT
ŽIDOVSTVUJUŠČIJE
Žlutá sekta
Žlutá sekta viz GELUGPA
Žluté čepice viz GELUGPA
Žluté turbany
Žluté turbany viz CESTA VELKÉHO KLIDU
Žu-cung šen-ťiao
Žwa-ser

2000 nien fu-jin jün-tung
3 HO Foundation
3 HO-nadace 


LEXIKON NÁBOŽENSKÝCH HNUTÍ, SEKT

A DUCHOVNÍCH SPOLEČNOSTÍ


Výjimečná encyklopedická příručka, obsahující přes 3 500 hesel shrnujících informace o několika tisících náboženských komunit, hnutí, tajných bratrstev, mystických řádů, hermetických a okultních společností, církví a sekt celého světa činných od nejstarších dob až do současnosti.

Údaje o všech hlavních náboženských hnutích v rámci světových náboženství a duchovních tradic i New Age.

Publikace je navíc doplněna 4 speciálními rejstříky jejichž pomocí lze vyhledávat i údaje o osobnostech, odborné termíny a pod.

Lexikon se stal základem religionistické sekce nejvýznamnějších českých elektronických encyklopedií - Diderot 2000 a Diderot 2001 !

(váz. / laminovaná obálka, 520 stran / 24x16 cm) 

Dop. cena 540,- Kč

 

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCE A ZÁSILKOVÁ SLUŽBA

V ČESKÉ REPUBLICE:

cad@atlas.cz

cad@seznam.cz

cadpress@stonline.sk


zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

svých knih

pro knihkupce, organizace a knihovny

 


Počitadlo funguje od 25.5. 2000