Knihy - magie, kabala, esoterika / ezoterika, astrologie a okultismus. Pojednání o psychologii, náboženství, magii a sexu; Rabbi Šimon bar Jochaj a kabala; Kořeny esoterických umění - Hra čarodějů a Šamanismus. (Publikace vydavatelství CAD Press)

*Charles  Poncé

H R A ....Č A R O D Ě J Ů

KOŘENY  ESOTERICKÝCH  UMĚNÍ

ISBN 80-85349-49-3

 

Kniha uvádí čtenáře do všeobecných základů esoterních nauk a dokazuje na příkladech vzájemné spojitosti mezi astrologií, kabalou, tarotem, staročínskou Knihou proměn (I-ťing), alchymií a jungovskou psychologií.

*

O autorovi

PhDr. Charles Poncé intenzivně psal a přednášel o Jungově psychologii, srovnávací náboženské vědě a příbuzných disciplinách. V současnosti pracuje v Pacifica Graduate Institute v Santa Barbaře a působil jako mimořádný hostující pedagog na Sanfranciském uměleckém institutu (San Francisco Art Institute) a Kalifornské škole umění a řemesel (California College of Arts and Crafts). Je supervizorem terapeutického výcviku a má soukromou praxi v San Francisku. Studoval srovnávací náboženskou vědu, psychologii a psychologii náboženství na Newyorské univerzitě, Kolumbijské univerzitě a na Nové škole sociálního výzkumu.

 

Obsah

1. PŘÍZRAK ASTROLOGIE

2. SVĚT NÁHODY

3. STRUKTURA BOHA

4. METAFYZICKÝ TAVICÍ KOTEL

5. CHEMICKÁ ILUZE

6. BUDOUCNOST JE MYSL


 

Guy  Casaril

 

RABBI  ŠIMON  BAR  JOCHAJ

   A

  K A B A L A

ISBN 80-85349-63-9

 

O b s a h

 

ÚSVIT  KABALY

SVATÁ  LAMPA

VYHNANSTVÍ  V JESKYNI

BĚH  ČASU

MYSTICKÝ  KVAS

MA'ASE  BEREŠIT  A  MA'ASE  MERKAVA

TEXT  SEFER  JECIRA

 

OD WORMSU PO GERONU: 13. STOLETÍ

SEFARD  A  AŠKENAZ

PORÝNŠTÍ  CHASIDIM

ŠPANĚLŠTÍ  KABALISTÉ

AVRAHAM  ABULAFIA,  PROROK

EXTATICKÁ  KABALA

 

ZOHAR

KNIHA  ZÁŘE

TEXT  ZOHARU

 

POZNÁNÍ  A  SJEDNOCENÍ  BOHA

ŽIDOVSKÁ  "TEOSOFIE"

EN SOF  A  SEFIROT

ŠECHINA  (ŠCHINA)

JEDNOTA  BOHA

ŽIDOVSKÝ PARTIKULARISMUS A VYKOUPENÍ

OSUD  DUŠE

KABALISTA

 

ŠÍŘENÍ  KABALY  MIMO  ŠPANĚLSKO

VYHNÁNÍ  ZE  ŠPANĚLSKA

KŘESŤANSKÁ KABALA A JEJÍ VLIV

VE  VINICI  SAFEDSKÉ

GRANÁTOVÝ SAD

 

OD  LURIANISMU  K CHASIDISMU

AŠKENAZI  RABI  JICCHAK

LURIANISMUS

ŠÍŘENÍ LURIANISMU A ÚPADEK KABALY

KACÍŘSTVÍ, INSPIROVANÉ  KABALOU

CHASIDISMUS

 

Chronologie

Písmena  a  jejich  kombinace

Slovníček  hebrejských  termínů

 

 


 

Michio Kushi & Edward Esko

KÁMEN  FILOSOFŮ

Průvodce alchymií, transmutací a Novou vědou

 

ISBN 80-85349-72-8

 

Obsah

 

1. Hmota a energie

2. Nová alchymie

3. Přirozené transmutace

4. Vhodná technika

5. Transmutace společnosti

 

DODATEK A:

Biologická transmutace prvků (1961)

od Louise Kervrana

 

DODATEK B:

Nový objev transmutace atomu (1965)

od Michia Kushiho

 

DODATEK C:

Prof. Zdeněk Neubauer:

O Kameni filosofů

 

 

Předmluva

Výroba zlata a jiných drahých kovů z levných, běžných materiálů přitahovala ty nejskvělejší mozky už od úsvitu dějin. Na Východě i na Západě pracovali alchymisté nad kotli a křivulemi ve snaze odhalit tajemství transmutace. Isaac Newton, který objevil obecný zákon přitažlivosti, považoval svou práci o nebeské mechanice za rozptýlení od zásadnějších studií alchymie a skryté vibrační harmonie veškeré hmoty.

V naší době makrobiotičtí pedagogové George Ohsawa a Michio Kushi obnovili toto staleté hledání před asi pětatřiceti lety sérií pokusů v Tokiu a New Yorku. S použitím sjednocujícího principu jin a jang objevili, že periodická tabulka prvků nebyla ve skutečnosti pevnou mřížkou, ale dynamickou spirálou, a prvky se neustále přeměňovaly jeden ve druhý při normálních teplotách. Ve světě chemie se tento objev stává tím revolučním vhledem, který přeměnil jiné vědy. Galileo, Newton a přírodní filozofové 17. století dokázali, že Země není pevným centrem vesmíru, nýbrž malou planetou v neustále se měnícím světě. V 19. století zbořil Charles Darwin tisícileté dogma, a dokázal, že druhy nejsou neměnné, ale vyvinuly se či pocházejí ze společných předků.

Moderní víra, že chemické prvky jsou statické a nemohou být transmutovány jinak, než atomovým štěpením, vodíkovou syntézou či jinými technicky složitými metodami, vedla k vývoji projektu Manhattan, projektu obřího urychlovače a k jiným složitým, destruktivním, nákladným kampaním za odhalení tajemství atomu. Jak ukázali George Ohsawa, Michio Kushi a Louis Kervran, francouzský vědec, který započal některé pozoruhodné pokusy s biologickou transmutací v 50. a 60. letech, máme k dispozici prakticky neomezený zdroj energie s použitím běžných, jednoduchých a bezpečných prvků a součástí.

Zbývá však provést hodně praktických výzkumů, abychom skutečně rozvinuli tento princip a masově vyráběli železo, ocel, platinu, zlato, stříbro a jiné kovy. Během studené války američtí (a patrně i sovětští) vojenští vědci zkoumali a potvrdili dřívější pokusy, popsané v této knize. Nedávno začali vědci v Texasu pokusy, založené na učení George Ohsawy a Michia Kushiho, a také hlásili pozitivní výsledky.

TATO KNIHA JE ÚVODNÍM MANIFESTEM NOVÉ PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE, KTERÁ JEDNOHO DNE PROBĚHNE PLANETOU, A ZAPOČNE NOVOU ÉRU MÍRU A SVOBODY.

                                                                                                    Alex Jack

 

 


 

 

 

 

Zásilková služba pro ČR i SR:

Běžně zasíláme knihy poštou v celé ČR.

 

 

 


 

Š A M A N I S M U S

I

Rozšířená vize reality

 

Sestavila Shirley Nicholson

 

Z anglického originálu Shamanism, An Expanded View of Reality

přeložil PhDr. Antonín Konečný

ISBN: 80-85349-38-8

 

 

Obsah

Předmluva - Mysl a duše šamana

Jean Houston

   

I Šamanova alternativní realita

 

Pradávná moudrost v šamanských kulturách

Michael Harner / Gary Doore

Šamanismus a kosmologie

 

Mircea Eliade

Přítomnost duchů v magii a šílenství

 

Richard Noll

Šílená moudrost: Šaman jako zprostředkovatel skutečnosti ...

Mary Schmidt

Šamanismus: Archaický anebo současný náboženský systém? ...

Mihály Hoppál

 

II Šamanské stavy vědomí

 

Šaman: léčitel v imaginární sféře

Jeanne Achterberg

 

Sny a šamanismus

Stanley Krippner

Šamanismus, mimosmyslové vnímání a paranormální jevy ...

D. Scott Rogo

Rolling Thunder v akci

Jim Swan

 

Autoři

Jeanne Achterberg, Ph.Dr., je mimořádná profesorka a vedoucí výzkumu na katedře nauky o rehabilitaci, a profesorkou klinické psychologie a fyzikální medicíny v Centru lékařských věd na Texaské universitě. Je spoluautorkou knih Imagery of Cancer [Imaginace rakoviny], Bridges of the Bodymind [Mosty těla a mysli], a autorkou práce Imagery in Healing: Shamanism and Modern Medicine [Imaginace v léčitelství: šamanismus a moderní lékařství].

Gary Doore, Ph.Dr., má doktorát z university v Oxfordu. Jeho studie z etiky a filosofie náboženství se kromě jiných časopisů objevily i v Mind, Philosophy a Religious Studies. Předtím byl i hlavním redaktorem The American Theosophist.

Mircea Eliade (1907-1986) byl vedoucím katedry dějin náboženství na universitě v Chicagu a po svém odchodu z této funkce byl profesorem na Teologické škole Sewella L. Averyho a členem Výboru pro sociální myšlení. Narodil se v Rumunsku, přednášel na École des Hautes Études, na Sorbonně a dalších evropských universitách. Je autorem asi padesáti knih, včetně takových děl jako je třídílná A History of Religious Ideas [Dějiny náboženského myšlení], Yoga: Immortality and Freedom [Jóga: nesmrtelnost a svoboda] a Vanishing God [Mizející Bůh]. Byl také hlavním editorem The Encyclopaedia of Religion [Encyklopedie náboženství], z níž vyšel v češtině výbor pod názvem Slovník náboženství (Český spisovatel, Praha 1993). Jeho Shamanism: Archaic Teachings of Ecstasy [Šamanismus: pradávné techniky extáze] je základním dílem, v němž jako historik náboženství syntetizuje psychologický, sociologický a etnologický přístup.

David Feinstein, Ph.Dr., je ředitelem Innersource Inc. v Ashlandu (Oregon). Má vzdělání v klinické a sociální psychologii, ve svých seminářích a workshopech v celém světě využíval osobní mytologii jako rámec psychologického vývoje individua. Personal Mythology [Osobní mytologie], kniha o této problematice, kterou napsal spolu se Stanley Krippnerem, vyjde u J.P. Tarchera. Dr.Feinstein publikoval mnoho studií o této problematice. Kromě toho působil sedm let jako starší klinický psycholog v psychiatrické léčebně okresu San Diego.

Michael Harner, Ph.Dr., je profesor a bývalý vedoucí katedry etnologie na fakultě Nové školy pro sociální výzkum v New Yorku. Byl hostujícím profesorem na Kolumbijské a Yaleské universitě, na Kalifornské universitě v Berkeley získal doktorát filosofie a pracoval jako zástupce ředitele Lowieho muzea etnologie. Kromě své akademické činnosti je Michael Harner zakladatelem Centra šamanských studií v Connecticutu. Cestuje také po světě, studuje a učí šamanismus a šamanské praktiky. Napsal The Jivaro [Chivarové], Hallucinogens and Shamanism [Halucinogeny a šamanismus], The Way of the Shaman ([Cesta šamana] příručka základních šamanských praktik). Je také spoluautorem románu Cannibal [Lidojed].

Mihály Hoppál, Ph.Dr. je starším výzkumným pracovníkem skupiny výzkumu folklóru Maďarské akademie věd v Budapešti. Je žákem světově proslulého maďarského folkloristy Gyuly Ortutaye. Prováděl intenzivní výzkum v SSSR, do USA se dostal v roce 1984 na studijní cestu.

Jean Houston, Ph.Dr., je mezinárodně proslulou psycholožkou, pedagožkou a vedoucí workshopů. Ona a její manžel Robert Masters jsou spoluzakladateli Hnutí lidského potenciálu. Dr. Houston je bývalou ředitelkou Asociace humanistické psychologie a v současnosti ředitelkou Nadace pro výzkum mysli v Pomoně (New York). Mezi mnoha knihami, jejichž je autorkou nebo spoluautorkou, jsou Mind Games [Hry mysli], Listening to the Body [Naslouchání tělu], Life Force [Životní síla] a The Possible Human [Člověk, jaký by mohl být].

Stanley Krippner, Ph.Dr., je psycholog a ředitel Centra pro studium vědomí na Institutu Saybrook v San Franciscu. Ve dvanácti knihách a více než 500 článcích ve vědeckých a populárních publikacích se zabýval rozvojem výzkumu vědomí, výchovou a léčitelstvím. Mezi knihy, jejichž je autorem nebo spoluautorem patří Human Possibilities [Lidské možnosti], Dream Telepathy [Snová telepatie], The Song of Siren [Zpěv sirén] a The Realms of Healing [Sféry uzdravení]. Pracoval jako předseda mnoha národních organizací, včetně Asociace pro humanistickou psychologii, Parapsychologické asociace a sekce humanistické psychologie Americké psychologické asociace. Pracoval deset let jako ředitel laboratoře spánku v Maimonidově lékařském centru v New York City a v r.1976 byl poprvé pozván přednášet o parapsychologii na Sovětskou akademii pedagogických věd.

Shirley Nicholson je redaktorkou Theosophical Publishing House, pověřenou vedením edice Quest Books. Je autorkou Ancient Wisdom - Modern Insight [Dávná moudrost - současný vhled] a dětské knihy Nature°s Merry - Go - Round [Kolotoč přírody], stejně jako mnoha článků v The American Theosophist a jiných časopisech. Mnoho let studovala ezoterickou filosofii a teosofické myšlení, včetně takových témat jako změněné stavy vědomí.

Richard Noll, M.A., je aspirantem klinické psychologie na Nové škole sociálního výzkumu v New York City a pracuje jako psycholog v psychiatrické léčebně Ancora v Hammontonu (New Jersey). Publikoval články o šamanismu ve významných domácích a mezinárodních časopisech a přednášel o této problematice na mezinárodních konferencích. Kromě výzkumu fenomenologie šamanismu se zabýval také změněnými stavy vědomí, mentální imaginací, halucinacemi a klinickými projevy disociativních poruch, zvlášť mnohočetnou osobností.

D. Scott Rogo působí v současnosti na fakultě University J.F. Kennedyho v Kalifornii. Je autorem více než 25 knih o paranormálních jevech, a zabýval se výzkumnou prací v Nadaci psychologického výzkumu (předtím v Durhamu, Severní Karolína) a na bývalém oddělení parapsychologie a psychofyziky Maimonidova lékařského centra v Brooklynu. Je členem redakce magazínu Fate a donedávna psal i pro časopis Human Behavior.

Mary Schmidt, M.A., je aspirantkou symbolické etnologie na universitě Západního Ontaria v Londonu (Kanada) a má hodnost bakaláře ve filosofii. Studovala psychologické možnosti změněného vnímání reality s ohledem na možnost změn. Plánuje pokračovat ve výzkumu této problematiky a aplikovat nové poznatky na psychické zdraví.

Jim Swan, Ph.Dr., je environmentální psycholog, spisovatel a producent. Je zvlášť zkušený v oblasti environmentálního vnímání, navrhování a hodnocení výchovných programů a metod. Je jedním ze zakladatelů sekce environmentální a populační psychologie Americké psychologické asociace. Jeho práci se dostalo zvláštního uznání od takových organizací jako je Americká asociace veřejného zdraví a UNESCO. Pracuje s domorodci, zorganizoval první Setkání medicínského kola pro Sun Beara a cestoval s Rolling Thunderem.

 

 


  Š A M A N I S M U S

II

Rozšířená vize reality

 

Sestavila Shirley Nicholson

ISBN: 80-85349-39-6

 

 

Obsah

 

I. Šamanské tradice

 

Šamanismus Tamangů v Nepálu ...

Larry G. Peters

 

Šamanismus v židovské tradici

Rabbi Yonassan Gershom

 

Cesta dobrodruha - tradice havajských šamanů

Serge King

 

Modlitební dýmka domorodých Američanů

John Redtail Freesoul

 

 

II. Šamanismus a věčná filosofie

 

Šamanismus, mysl a ne-já

Joan Halifax

 

Sen, mystika a osvobození - šamanismus v Austrálii

Ct. E. Nandisvara Nayake Thero

 

Transformační procesy v šamanismu, alchymii a józe

Ralph Metzner

 

Šamanismus a teosofie

Robert Ellwood

 

III. Šamanismus v měnícím se světě

 

Šaman v nás

David Feinstein

 

Rodokmen Slunce

Brooke Medicine Eagle

 

Černý Los - kdysi a dnes

William Lyon


  Autoři

Brooke Medicine Eagle je bakalářem v poradenské psychologii a praktikuje Feldenkraisovu metodu. Ve své práci čerpá mohutně ze svého domorodého původu, stejně jako z mnoha jiných duchovních zdrojů. Její vize a duchovní cesty byly dokumentovány v Shamanic Voices [Šamanské hlasy] od Joan Halifax. Její nejnovější kniha Bringing Gold to the House of Silverado [Nošení zlata do Silveradova domu] dále líčí její učení, orientované na Zemi.

Robert Ellwood je profesor orientalistiky na katedře náboženství University Jižní Kalifornie. Je autorem čtrnácti publikací, včetně Religious and Spiritual Groups in Modern America [Náboženské a duchovní skupiny v moderní Americe], Alternative Altars [Alternativní oltáře], Mysticism and Religions [Mystika a náboženství], Theosophy: A Modern Expression of the Wisdom of the Ages [Teosofie: moderní vyjádření moudrosti věků] a dvou knih o meditaci: Finding the Quiet Mind [Nalézt klidnou mysl] a Finding Deep Joy [Nalézt hlubokou radost]. Narodil se v Normal, v Illinois. Bakalářskou hodnost (B.A.) získal na universitě v Coloradu a doktorát z dějin náboženství na universitě v Chicagu.

David Feinstein, Ph.Dr., je ředitelem Innersource Inc. v Ashlandu (Oregon). Má vzdělání v klinické a sociální psychologii, ve svých seminářích a workshopech v celém světě využíval osobní mytologii jako rámec psychologického vývoje individua. Personal Mythology [Osobní mytologie], kniha o této problematice, kterou napsal spolu se Stanley Krippnerem, vyjde u J.P. Tarchera. Dr.Feinstein publikoval mnoho studií o této problematice. Kromě toho působil sedm let jako starší klinický psycholog v psychiatrické léčebně okresu San Diego.

John Redtail Freesoul pochází z kmene Čejenů-Arapahů. Je to uznávaný umělec, pedagog a profesionální terapeut, používající konvenční i domorodé techniky. Je držitelem dýmky a mluvčím Lékařské společnosti Redtail Hawk (Červenoocasý jestřáb), mezikmenového společenství pro uchování indiánské medicíny jako náboženského a terapeutického systému. Aktivně působí při oživování a provádění originálních obřadů a léčení pro seberealizaci, duchovní společenství a zdravé zvládání moderního života. Je autorem Breath of the Invisible: the Way of the Pipe [Dech neviditelného: cesta dýmky].

Rabbi Yonassan Gershom je židovský duchovní učitel v tradici maggidů (vypravěčů a kazatelů). Svou hodnost převzal od rabbiho Zalmana Schachtera-Shalomiho, rabína B'nai Or, a v současnosti působí jako duchovní vůdce židovského společenství B'nai Or (Synové světla) v Minneapolis (Minnesota). Rabbi Gershom je také praktikující šaman, užívající technik židovské mystiky k psychologickému poradenství a k léčení. Pořádá také workshopy na téma kabaly a chasidské filosofie.

Joan Halifax, Ph.Dr., antropoložka a ředitelka Nadace Ojai; spolupracovala po celém světě s léčiteli a šamany. Kromě svého výzkumu na univerzitách Columbia a Miami, v Musée de ľHomme a v marylandském Centru psychiatrického výzkumu spolupracovala s Josephem Campbellem na jeho Historical Atlas of World Mythology [Historický atlas světové mytologie]. Je členkou Harvardské fakulty, spoluautorkou The Human Encounter with Death [Lidské setkání se smrtí] a autorkou knih Shamanic Voices [Šamanské hlasy] a Shaman, The Wounded Healer [Šaman, poraněný léčitel]. Viz též její esej Třetí tělo: Buddhismus, šamanismus a hlubinná ekologie, obsaženou v nedávno vyšlé publikaci Dharma Gaia. Soubor esejů o buddhismu a ekologii (CAD Press, Bratislava 1994).

Serge King, Ph.Dr., byl ve věku čtrnácti let svým otcem zasvěcen do ezoterického řádu Kahunů, a studoval u mistrů psychospirituálního poznání od Afriky po Havajské ostrovy. Mezi jeho knihy patří Imagineering for Health [Imaginace pro zdraví], Kahuna Healing [Kahunské léčitelství] a Mastering Your Hidden Self [Ovládání skrytého já]. Napsal mnoho článků a učebnic a přednášel na mnoha místech. Je členem Phi Beta Kappa a ředitelem Mezinárodního řádu Huna; žije v Malibu (Kalifornie).

William S. Lyon, Ph.Dr., je v současnosti vědeckým asistentem katedry etnologie na Kalifornské universitě v Berkeley, kde vede interkulturální výzkum šamanismu. Působil jako profesor etnologie na Southern Oregon State College, publikoval vědecké a populární studie o šamanismu a účastnil se profesionálních konferencí o této problematice. V posledních devíti letech těsně spolupracoval s Wallace Black Elkem (Černým Losem), a kurs, který vypracovali, byl Severoamerickou asociací letních kursů vybrán jako nejobjevnější kurs v Severní Americe. Dr. Lyon byl pozván jako tlumočník a organizátor dalších Wallaceových projektů.

Ralph Metzner, Ph.Dr., získal hodnost bakaláře ve filosofii a psychologii na Oxfordské universitě, a doktorát z klinické psychologie na Harvardské universitě, kde také prováděl postgraduální výzkum v psychofarmakologii. Spolupracoval ve výzkumu psychedelik s Timothy Learym a Richardem Alpertem, vydával Psychedelic Review a je spoluautorem Maps of Consciousness [Mapy vědomí], Know Your Type [Poznej svůj typ] a nedávno vydané knihy Openning to Inner Light [Otevření vnitřnímu světlu]. V současnosti je profesorem západní a východní psychologie a děkanem Kalifornského institutu integrálních studií v San Franciscu, a má také soukromou psychoterapeutickou praxi.

Shirley Nicholson je redaktorkou Theosophical Publishing House, pověřenou vedením edice Quest Books. Je autorkou Ancient Wisdom - Modern Insight [Dávná moudrost - současný vhled] a dětské knihy Nature°s Merry-Go-Round [Kolotoč přírody], stejně jako mnoha článků v The American Theosophist a jiných časopisech. Mnoho let studovala ezoterickou filosofii a teosofické myšlení, včetně takových témat jako jsou změněné stavy vědomí.

Larry G. Peters, Ph.Dr., vedl terénní etnologický výzkum psychologických a sociologických aspektů šamanismu v Nepálu, které shrnul ve své knize Ecstasy and Healing in Nepal [Extáze a léčitelství v Nepálu]. Dr.Peters je v současnosti docentem psychologie na The California Graduate Institute, Graduate School ve Westwoodu (Kalifornie). Má také soukromou psychoterapeutickou praxi.

Ctihodný E. Nandisvara Nayake Thero, Ph.Dr., je hlavním sanghanajakou théravádového řádu buddhistických mnichů v Indii. Je bývalým profesorem srovnávací religionistiky na universitě v Madrásu a ředitelem Společnosti Maha Bodhi na Srí Lance a generálním tajemníkem Světové rady sanghy. Dr. Nandisvara píše, přednáší a vydává časopis The Maha Bodhi. Mnoho let cestoval po Asii, Evropě a Austrálii jako instruktor meditace vipassana. Nedávno se vrátil z výzkumné expedice s etnologickým týmem v Austrálii, kde nějakou dobu žil ve společenství domorodců.

 

 


 

DUCHOVNÍ   ASPEKTY

LÉČITELSTVÍ

I.

 

Sestavila Dora Kunz

ISBN 80-85349-51-5 (I. svazek)

 

 

OBSAH

 

I.  LÉČITELSTVÍ  JAKO  SVĚTOVÝ  NÁZOR

 

Larry Dossey,  M.D.

BUDOUCNOST  LÉKAŘSTVÍ

Henryk Skolimowski, Ph.D.

CELISTVOST, HIPPOKRATES A ANTICKÁ FILOSOFIE

Reneé Weber, Ph.D.

FILOSOFICKÉ ZÁKLADY A SOUSTAVA LÉČENÍ

 

II.  NEVIDITELNÉ  ZDROJE  UZDRAVENÍ

 

Bernard S. Siegel, M.D.  a  Barbara H. Siegel

DUCHOVNÍ ASPEKTY LÉČITELSKÝCH UMĚNÍ

Otelia J. Bengtsson, M.D.

MNOHO  BRAN  K  UZDRAVENÍ

H. Tudor Edmunds, M.D.

VLIV NEVĚDOMÍ NA LÉČENÍ

George L. Hogben, M.D.

DUCHOVNÍ UVĚDOMĚNÍ JAKO PROCES UZDRAVENÍ

Laurence J. Bendit, M.D.

DUCH  VE  ZDRAVÍ  A  V  NEMOCI

 

III.  NOVÉ  DIMENZE  VE  ZDRAVOTNÍCH  CVIČENÍCH

 

Dennis K. Chernin, M.D.

HOLISTICKÁ MEDICÍNA: JEJÍ CÍLE, MODELY A HISTORICKÉ KOŘENY

Janet F. Quinn, Ph.D., R.N.

LÉČITELSKÉ UMĚNÍ V MODERNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Erik Peper, Ph.D. a Casi Kushel, M.S., M.F.C.C.

HOLISTICKÉ SPLYNUTÍ BIOFEEDBACKU A RODINNÉ TERAPIE

Alyce Green a Elmer Green, Ph.D.

BIOFEEDBACK  A  TRANSFORMACE

 


DUCHOVNÍ ASPEKTY

LÉČITELSTVÍ

 

II.

 

Sestavila Dora Kunz

ISBN 80-85349-52-3

 

 

OBSAH

 

I.   ŠIRŠÍ PERSPEKTIVY LÉČENÍ PSYCHÉ

 

John  Welwood, Ph.D.

ZNOVUOBJEVENÍ ZÁKLADNÍ CELISTVOSTI

Roger  Walsh, M.D.

PSYCHOTERAPIE  JAKO  TRÉNINK  VNÍMÁNÍ

Vern  Haddick, Ph.D.

KARMA  A  TERAPIE

Ira  Progoff, Ph.D.

NALEZENÍ  POSELSTVÍ  NEMOCI

 

II.   LIDSKÁ  POLE  A  ENERGETIKA  LÉČENÍ

 

Dora Kunz a Erik Peper

POLE  A  JEJICH  KLINICKÉ  IMPLIKACE

Hněv a jeho vliv na lidské interakce

Deprese z energetického hlediska - etiologický nástin

Deprese z energetického hlediska - strategie léčení

 

Dolores  Krieger, Ph.D., R.N.

JÁ VYŠŠÍHO ŘÁDU BĚHEM TERAPEUTICKÉHO DOTEKU

Janet  Macrae, Ph.D., R.N.

TERAPEUTICKÝ DOTEK JAKO MEDITACE

Rozhovor Renée Weberové s Dorou Kunz

SOUCIT, ZAKOŘENĚNOST A ODPOUTANOST - JEJICH ROLE V LÉČENÍ

 


 

 

J.K. U'Fon:

 

POJEDNÁNÍ O PSYCHOLOGII,

NÁBOŽENSTVÍ, MAGII A SEXU

I.

Dílo vyznačující se nevšedním přístupem ke stěžejním otázkám lidské existence, přes šíři svého záběru však neobyčejně srozumitelné a čtivé. Na rozdíl od suchopárných studií na stejné téma, od této knihy se bude laický čtenář těžko odtrhávat. Z obsahu: Drzý útok na filosofii, Návštěva u světce, Černí mágové, Jugy, Geomantie, Kabalistická kostka, Něco málo o sexu, Krišna a Šiva (160 stran).

 

II.

ISBN: 80-85349-29-9

 

Obsah

Fetišismus

Nekrobiotika

Prvobytně pospolná společnost

1. Úvod

2. Evoluce druhů

3. Vývoj hominidů

4. Struktura pravěké společnosti

5. Sexuální výchova

6. Vznik umění

7. Pravěká magie

8. Závěr

 

Rozhovor 2

 


 

Náš  bestseller

SLOVENSKÉ VYDANIE

ČESKÉ  VYDÁNÍ

 

 

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_sk.htm

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_cz.htm

 

časopis KVĚTY, č. 8 / 2008

 

Mimoriadna ponuka exkluzívnych publikácií

v slovenčine :

 

 

ZA HRANICAMI ŽIVOTA

(Edícia záhad)

 

Luxusná monografia o otázkach posmrtného života, reinkarnácie (prevteľovania), putovania duše, astrálneho tela, mimozmyslového vnímania, komunikácie s mŕtvymi a so záhrobím v kontexte rôznych náboženských systémov - New Age, budhizmus, teozófia, hinduizmus, rituály amerických Indiánov, tibetský lamaizmus, špiritizmus, kresťanstvo, staroegyptská mágia, atď.

Kniha prezentuje názory mnohých významných osobností, ako boli napr. Madame Blavatská, Edgar Cayce, D.L. Džata, Allan Kardec, Pythagoras, Ravi Shankar, T.A. Edison, Shirley MacLaine, H. Olcott, Platón, William Blake a ďalší, ako aj výsledky výskumu vedcov zo Stanfordského ústavu pre výskum spánku, Spoločnosti pre psychologický výskum a pod.

Viaz., veľký formát / A4, 142 strán na kriedovom papieri, množstvo farebných ilustrácií.

 

 

****************

 

TAJOMSTVO ČASU A VESMÍRU

(Edícia záhad)

 

Luxusná monografia o posvätných / kultových miestach rôznych civilizácií a kultúr - Indiánov, Grékov, Keltov, austrálskych domorodcov atď.

O hinduistických, taoistických, tibetských, mayských, aztéckých a germánskych mýtoch, histórii merania času, vzniku kalendárov a cestovaní v čase, jasnovidectve, tajomstve zlatej špirály atď.

 

 

Viaz., veľký formát / A4, 144 strán na kriedovom papieri,

množstvo farebných fotografií a ilustrácií.

 


objednávky zasílejte na níže uvedenou adresu

(vybavíme všechny objednávky z ČR i Slovenska)

 

E-Mail:

cad@atlas.cz

 

Telefon: (2) 6436 9928

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

 

Novinky našeho vydavatelství

Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností

Výjimečná příručka obsahující informace o několika tisících náboženských komunit, hnutí, tajných bratrstev, mystických řádů, hermetických a okultních společností a sekt celého světa - činných od nejstarších dob do současnosti (přes 3 000 hesel) .

Údaje o všech hlavních náboženských hnutích v rámci světových náboženství a duchovních tradic i New Age.

Publikace je navíc doplněna 4 speciálními rejstříky jejichž pomocí lze vyhledávat i údaje o osobnostech, odborné termíny a pod.

váz. / 540 stran,

doplněno 4 speciálními indexy: rejstřík osobností, pojmů, geografických lokalit a společností a organizací.

Hesla Lexikonu se stala i základem religionistické sekce nejvýznamnějších českých elektronických encyklopedií - Diderot 2000 a 2001 !

===================================

TAJEMSTVÍ AKUPUNKTURNÍCH  BODŮ

Praktická příručka pro vážné zájemce o akupunkturu, akupresuru, moxu, šiacu / shiatsu a čínské masáže a bojová umění

(čchi-kung / qigong, dim-mak, tchaj-ťi-čchüan / taijiquan, wu-šu / wushu),

obsahuje i podrobné návody léčebného využití jednotlivých akupunkturních bodů;

60 nejdůležitějších bodů je zpracováno velmi podrobně v samostatných sekcích.

(Váz., 360 str., formát 24x16 cm, okolo 130 ilustrací a tabulek)


Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

Pokud ne, zašleme vám je poštou na dobírku .......


 

Z DALŠÍCH PUBLIKACÍ

VYDAVATELSTVÍ

CAD PRESS

 

Dr. Viktor Krupa:

LEGENDY A MÝTY POLYNÉSIE

POLYNÉSKÁ KOSMOGONIE

Fundované dílo z pera předního slovenského odborníka na historii a kulturu Oceánie a ředitele Kabinetu orientalistiky SAV.

======================================================

Róši Jiyu-Kennett & Rev. Daizui MacPhillamy:

KNIHA ŽIVOTA

Klasická čínská duchovní a zdravotní cvičení pro harmonizaci těla a mysli

(Aku-jóga)

Zároveň duchovní spis i praktická příručka, jež pomůže čtenáři včas rozpoznat příznaky blížící se nemoci pomocí muder a meditací, případně cvičeními posilovat působení moderní medicíny. Kromě revolučního vysvětlení Zákona Karmy obsahuje kniha množství konkrétních doporučení, cvičení a anatomických vyobrazení (muder a meridiánů).

Róši Jiyu-Kennett je představenou kláštera Shasta, duchovního centra zenové školy Sótó v USA, jenž založila v r.1969. Poté, co ji uvedl D.T.Suzuki do zenu školy Rinzai, studovala buddhistické učení v Malajsii a pak u opata chrámu Dai Hon Zan Sódžidži v Japonsku. Když dosáhla - jako první žena ze Západu - kněžské hodnosti Sei (odpovídající doktorátu teologie), byla jmenována představenou chrámu Unpukudži. Od r.1972 přednáší též na Kalifornském institutu transpersonální psychologie.

Ctihodný Daizui MacPhillamy studoval pedagogiku a antropologii na Stanfordské universitě a získal doktorát v oboru klinické psychologie na Oregonské universitě. Je autorem četných prací o účincích meditace a v současnosti vede semináře o zenové meditaci pro psychology v klášteře Shasta.

(laminovaná obálka; 360 stran, cca 160 tabulek a anatomických vyobrazení - meridiánů, akupunkturních bodů a použití muder)

ISBN 80-85349--08-6

 

======================================================

L.Grinspoon & J.Bakalar:
MARIHUANA - ZAKÁZANÁ MEDICÍNA

Velmi důležitá a zajímavá kniha zaobírající se seriózně léčebným využitím konopí v historii i současnosti, včetně léčení epilepsie, depresí a rakoviny.

======================================================

Mistr Mantak Chia & Maneewan Chia:

LÉČIVÁ LÁSKA

KULTIVACE ŽENSKÉ SEXUÁLNÍ ENERGIE I, II

Příručka taoistického mistra obsahující množství návodů a cvičení k nastolení duchovní a tělesné harmonie.

======================================================

Dr. Yeshi Donden:

ROVNOVÁHOU KE ZDRAVÍ - ÚVOD DO TIBETSKÉ MEDICÍNY

Kniha bývalého osobního lékaře J.S. Dalajlámy přibližuje formou přednášek tajemnou oblast tibetské medicíny.

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming:

ČCHI KUNG

pro zdraví a bojová umění

Všeobecný nástin principů čchi-kung a jeho historie. 250 fotografií a náčrtků.

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming:

TAJEMSTVÍ MLÁDÍ I-III

(I-ťin-ťing a Si-suej-ťing)

Kniha obsahuje Spis o proměně svalů a šlach a Spis o očistě mozku a kostní dřeně.

Obsahuje i recepty a popisy cvičení ke zvýšení sexuálních schopností (3 svazky).

======================================================

ZEN 1 - 8

(Antologie zen-buddhismu, 8 samostatných svazků)

======================================================

TAJNÁ CVIČENÍ TAOISTICKÝCH MNICHŮ

======================================================

Róši Kaisen:

MNICH BOJOVNÍK

Vlastní životopis mistra zenu a učitele bojových umění, představeného zenového kláštera.

http://mojweb.sk/zenabudo

======================================================

BUDDHISMUS I - V (Antologie)

======================================================

DHARMA GAIA

ESEJE O BUDDHISMU A EKOLOGII

======================================================

Mistr Lao-c':

TAO-TE-ŤING (Kniha o Tao a ctnosti)

======================================================

François Decret:

MÁNÍ A TRADICE MANICHEISMU

======================================================

Eva de Vitray-Meyerovitch:

RÚMÍ A SÚFISMUS - ÚVOD DO ISLÁMSKÉ MYSTIKY

======================================================

John Davidson

JEŽIŠOVO EVANJELIUM

======================================================

VÝBOR Z BUDDHISTICKÝCH SÚTER

======================================================

Róši Jiyu-Kennett:  

JAK SE ZENOVÝ BUDDHISTA PŘIPRAVUJE NA SMRT

Úvod do meditační praxe a vysvětlení jednotlivých pozitivních i negativních aspektů meditace a s ní spojených vizí.

 

Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !
 jsme schopni průběžně zásobovat knihkupce v celé ČR
Záleží LEN na kníhkupcoch či požiadované tituly od nás objednajú !

Pokiaľ v niektorej predajni naše publikácie nanájdete - sťažujte si u vedúceho príslušného kníhkupectva (nie u nás), nakoľko je v jeho komptencii naše knižky objednať a my objednávky pre SR vybavujeme okamžite !!!

 

 

 

   Naše  žhavá  novinka: 

 

 

 

 Obsah / podrobnosti / ukázky:

http://www.cadpress.sk/voynichuv_rukopis.htm

 

  Přímá objednávka přes e-shop 

 

Při úhradě předem neúčtujeme poštovné!

 

Voynichův rukopis  / Voynich kézirat / Rękopis Voynicha  /  Воиницх Рукопис  /  Manuskript Vojnica / Vojničov rukopis / Voynichov manuskript / Рукопись Войничa / Vojničův kód  / Manuscris Voynich / Ръкописът Войничa

 

 

 

 

  Připravujeme / v tisku : 

 

 

 

ISBN 978-80-88969-61-7

podrobnosti a ukázky na stránce

http://www.cadpress.sk/oloncho.htm

 


 

 ANGELOLÓGIA  /  ANGELOLOGIE  II.

výjimečné monografie / zároveň vychází české i slovenské vydání

Termín vydání: 27/11/2012

 

Možnost subskripční objednávky

 při platbě předem neúčtujeme poštovné

 

 podrobnosti - ukázky / recenze

http://www.cadpress.sk/angelologie.htm


 

PŘEDCHOZÍ NOVINKY

PŘEDCHOZÍ NOVINKY

 

EAN 9788088969594

 

B5, 365 stran, vázaná kniha

 

Objednávka:

do košíka

 

 

O AUTOROVI:  Oldřich Válek je zakladatelem Sdružení badatelů v psychotronice a předním badatelem, navazujícím na práce českých badatelů jako byl např. Jan Kefer, Břetislav Kafka, František Kahuda a Zdeněk Rejdák (jehož byl autor externím spolupracovníkem).  

podrobnosti na adrese

http://www.cadpress.sk/parapsychologie.htm

 

 

 

 

Mír v nás

(nové vydání 2/2012)

img

 

 

img

 

 

 

 

Podrobnosti:

http://www.cadpress.sk/tibet.htm

 

 

zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

knih vydavatelství
CAD PRESS

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE


C A D   PRESS

F.R. HRABAL

ul . Luda Zubka 23 (P.P. 5)

Bratislava 42 - Dubravka

SK-844 05

Slovensko

Podrobnější informace a kompletní katalog / ceník v elektronické podobě poskytneme na požádání!

  Máte-li zájem o zasílání informací a edičních plánů,
zašlete nám e-mail!

Objednávky a žádosti o informace zasílejte na naše adresy:

cad@atlas.cz

cad@atlas.sk

důležité zprávy posílejte v kopii i na druhou adresu!

 

 

aktuální nabídka cizích titulů

( přes 1400 knih a videokazet z českých a slovenských vydavatelství a zahraniční CD
- etnická, relaxační a ezoterická hudba )
na stránkách:

http://web.stonline.sk/cad
 

možnost  zkopírování  cenníků  a  katalogů

Ceník hudebních CD

http://web.stonline.sk/cad/cenikcd01.zip

etnická, meditační, relaxační, ezoterická a duchovní hudba celého světa na CD

 

informace o našich knížkách najdete i na internetu

 

aktuální nabídka všech titulů

přes 7 000 knih a videokazet z českých a slovenských vydavatelství

a zahraničních CD - etnická, relaxační a ezoterická hudba -

je na stránkách:

 

http://www.cadpress.sk

nebo

http://web.stonline.sk/cad

 

 

možnost zkopírování ceníků a katalogů

 

PODLE MOŽNOSTÍ OBSTARÁME PRO VÁS I KNIHY, KTERÉ V NAČEM CENÍKU NEJSOU UVEDENY - KONTAKTUJTE NÁS SE SVÝMI POŽADAVKY - S UVEDENÍM BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJŮ ... A MY SE VÁM POKUSÍME POMOCI !

 

 

Kompletni katalog / ceniky ve formatu Excel najdete na adrese

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.zip
http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.xls

 

 

 

Katalog literatury a video-titulu o bojovych umenich a zdravotnich cvicenich
je na adrese  http://www.cadpress.sk/budo_katalog.zip

Nebo http://www.cadpress.sk/budo_katalog.doc

 

 

Nabidka vhs a dvd JOGA, BRISNI TANCE a TAICHI:

http://www.cadpress.sk/brisni_tance.htm

http://www.cadpress.sk/brisni_tance_katalog.doc

http://www.cadpress.sk/brisni_tance_katalog.zip

 

 

Doplňující informace žádejte na adrese:

cad(zavinac)atlas.sk , cad(zavinac)atlas.cz  anebo cad(zavinac)seznam.cz 

 

Telefon:
0 903 159 404

 

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

mailto:cad@atlas.cz