Makrobiotika, léčitelství a vegetariánství. Knihy: Duchovní cesta, Chránit vše živé, Vegetariánství z hlediska buddhismu a Duchovní aspekty léčitelství.


DUCHOVNÍ  CESTA

Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě

 

Michio Kushi & Edward Esko

 

Vydalo nakladatelství

C A D     PRESS

P.P. 5, Pošta 42

SK-844 05 BRATISLAVA 4

cad@atlas.cz

 


 

Obsah

Předmluva k českému vydání

Předmluva Alexe Jacka

Úvod Edwarda Esko

1. Každodenní duchovní praxe

2. Spiritualita uvnitř i vně

3. Léčení pomocí duchovní energie

4. Pochopení duchovních nauk

5. Zření minulosti a budoucnosti

6. Duchovní citlivost

 

Předmluva

Stejně jako mnoho jiných mladých lidí na konci 60. a na začátku 70. let jsem se vydal na duchovní cestu. Po smrti prezidenta Kennedyho a eskalaci vietnamské války jsem byl znechucen moderní společností, a cítil jsem, že tady musí být lepší cesta, jak stvořit svět bez nenávisti a války. Rok jsem studoval v Banárasu, svatém městě na Ganze, a stal jsem se vegetariánem. Studoval jsem zen v Japonsku. Přišel jsem jako reportér do Vietnamu a začal jsem se zajímat o buddhismus. Ponořil jsem se do I-ťingu a konfuciánských a taoistických učení Číny. Putoval jsem do Stonehenge a na posvátná místa ve Francii a Itálii. Studoval jsem jógu a bojová umění. Stopoval jsem napříč Amerikou jako hrdinové Kerouacových románů. V době svých cest a studií jsem prožil mnohá dobrodružství a setkal jsem se s mnoha zajímavými lidmi. Přesto jsem stále cítil nejasnost a nejistotu. Nakonec zpátky v Bostonu, kde jsem žil, jsem objevil to, co jsem hledal - v makrobiotické filosofii a učení Michio Kushiho. Od té doby se zlepšilo mé zdraví a vitalita. Ale největší změna nastala v mém vědomí a v pochopení naší věčné duchovní cesty. Mnoho jiných lidí přišlo k makrobiotice stejným způsobem.

Duchovní cesta uvádí novou generaci makrobiotických přátel a čtenářů do širého světa ducha a vibrací, jejichž pouhou malou částí je naše planeta a celý hmotný svět. Michiův výklad meditace, modlitby, zpěvu, karmy, reinkarnace a dalších základních pojmů a praktik je tak prostý a zároveň hluboký, že můžeme pouze žasnout. Protíná materiální a duchovní iluze moderní civilizace, objasňuje univerzálnost všech tradičních učení, východních i západních. Ukazuje, jak jídlo, naše každodenní strava, slouží jako nit spojující neviditelný a viditelný svět. Upozorňuje nás, že duchovní praxe je neoddělitelná od každodenního života, a daleko spíš ji nalezneme v práci, myšlení, plánování, rodičovství, vztazích a spolupráci s ostatními, než v cestování na nějaká posvátná místa anebo ve studiu nějakých esoterických učení. Umožňuje nám poznat, že zdraví samo o sobě není cíl. Zdraví je počátek nekonečné cesty míru a štěstí.

Přečtení Duchovní cesty vás může inspirovat k osobnímu studiu s Michiem a k prohloubení vašeho poznání. Na Kushiho institutu v Berkshires poskytuje sérii pokračujících seminářů v nácviku duchovního rozvoje, včetně řízených praktických seminářů rozvoje mnoha duchovních schopností a metod, popisovaných v této knize. Otevření nových rozměrů Michiova učení a spisů je úžasné, provokující, a pozdvihne vás na vyšší úrovně vnímání sebe sama a do nových světů seberealizace. Tato učení nám také umožní vést lidstvo v této kritické době a zachovat různorodý biologický a duchovní odkaz naší planety nesčetným dalším generacím.

Alex Jack

 

Becket, Massachusetts, 1. června 1994

 

Alex Jack vyučuje na Kushiho institutu a je ředitelem One Peaceful World Society [Společnosti jediného mírumilovného světa]. Je též spoluautorem mnoha knih s Michio Kushim, včetně The Cancer Prevention Diet [Dieta k prevenci rakoviny] a The Gospel of Peace: Jesus's Teachings of Eternal Truth [Evangelium míru: Ježíšovo učení o věčné pravdě].

 

Úvod

V září 1972 jsem přišel do Bostonu, inspirován snem o dosažení zdraví a míru cestou makrobiotiky. Michio Kushi, vůdce mezinárodní makrobiotické komunity, žil v Bostonu a pravidelně tam přednášel. Zajímal jsem se také o duchovní otázky, šel jsem po duchovní cestě, vedoucí přes védántu, taoismus a buddhismus k makrobiotice.

Na první přednášce, kterou jsem navštívil, stál Michio u tabule a vykládal neuvěřitelný pohled na duchovní svět, sledoval naši duchovní cestu od nekonečně velkého k nekonečně malému, od absolutního k relativnímu, od univerzálního k zvláštnímu a zpět. Michiovy přednášky inspirovaly a povznášely, a jejich prostřednictvím jsem si uvědomil, že makrobiotické učení je schopné změnit celý svět.

Brzy poté představil Michio první ze svých seminářů duchovního rozvoje. V těchto pozoruhodných přednáškách vysvětloval a demonstroval praktiky, jako je meditace, zpěv a duchovní léčení v souladu s makrobiotickými principy jin a jang. Přednášel také jedinečný výklad takových klasických duchovních spisů jako je Bible, Tomášovo evangelium, Upanišady a Tao-te-ťing, a nabídl pozoruhodný pohled na takové věci, jako je karma, reinkarnace, úrovně vědomí a spirituality, vztah mezi stravou a duchovním rozvojem, a struktura duchovního světa. Mnoho z těchto témat bylo nabízeno na seminářích duchovního výcviku, které teď vede na Kushiho institutu v Becketu a v jiných částech světa.

Stejně jako u současných duchovních seminářů byl v těchto raných přednáškách kladen důraz na skutečný prožitek; studenti byli vybídnuti, aby se stravovali prostě a prováděli každé cvičení. Michio konfrontoval skupinu s otázkami, a pobízel účastníky, aby hledali své vlastní odpovědi. V těchto přednáškách se Michiovi podařilo demystifikovat porozumění lidské spiritualitě, a duchovní rozvoj byl zpřístupněn každému.

Materiál obsažený v Duchovní cestě pochází z Michiových seminářů duchovního rozvoje ze začátku 70. let a je doplněný o materiál z jiných bostonských přednášek. Tato kniha se zabývá základními duchovními pravdami. Fascinující vhled a nadčasová moudrost těchto stránek by měla oslovit každého, kdo hledá v životě hlubší smysl.

Edward Esko


D o s l o v

 

Jarmila Průchová

PODĚKOVÁNÍ  ŽÁKA  UČITELI

 

 Stačilo by prosté:děkuji, Michio. Vděčím vám za vše.

 Ve slově "vše" je přitom obsaženo navrácení zdraví nejen fyzického,  ale i duševního. Je tam i úchvatné otevření očí a poznání, že existuje i něco mnohem víc. Oblast ducha. Je tam i ještě úchvatnější prožitek. Postupné, pozvolné objevování dalších a dalších rovin a úrovní života. Neustálý postup po cestě, která nikdy nekončí. Protože jako duchovní bytosti jsme věční a nekoneční. Pochopit tento fakt a být schopen se s ním ztotožnit však žákovi slovy neumožní ani tak velký člověk jako Michio. To umožnilo jen dennodenní dvacetileté proměňování hrubých energií potravy v ty nejsubtilnější energie duše-a ducha.

 Děkuji,  Michio. Těch dvacet let uběhlo jako rychle se odvíjející sen. A podél této cesty jsou stovky-nebo tisíce?-dalších, pro které osobní příklad vašeho žáka byl inspirací ke stejným základním proměnám v přístupu k životu. I za ně dík. Poděkování nejvděčnější:pro lidstvo a jeho budoucnost je štěstím, že nás-vašich žáků-je v tuto chvíli na celé planetě už bezpočet. Snažíme se pracovat stejně jako vy. Pokorně a neokázale, trpělivě a obětavě. Není to vždycky snadné. Ale je to možné.

 Na naší cestě potkáváme mnoho odmítání. A všech forem protestů. I nepochopení. Není to nic mimořádného. Jen člověk musí mimořádně dobře proměňovat hruběhmotné energie potravy v ty jemněhmotné. Aby stále nacházel dost síly a schopností reagovat na všechno odmítání a nepochopení s vědomím, že každý je na určitém stupni vývoje. Každý jde svou individuální cestou. A přitom někdo vpřed a vzhůru-a někdo v tomto životě bohužel i zpět a dolů.

 Energie jin a jang jsou vždy obě ve hře. Jedna bez druhé neexistuje. Obě se neustále doplňují. Vše se neustále rozpíná a opět stahuje. Stoupá a rozvíjí se, klesá a upadá. Pomáhat i těm kteří se dostali na cestu dolů, pomáhat jim k "bodu obratu", to je také těžké.Ale nádherně efektivní až zázračné. Obilná zrna mění agresivitu v nastupující a postupující harmonizaci a zklidnění osobnosti. Slabým a klesajícím dodávají sílu k opětnému vykročení vzhůru. Nevěřícím postupně odkrývají účinnost víry a důvěry. Děti vracejí rodičům a rodiče dětem.Protože jejich nerozdrcená celistvost vrací rozpadajícím se osobnostem vědomí, chápání a potřebu jednoty. Jednoty v tom nejširším slova smyslu. Včetně jednoty jednotlivce s duchem vesmíru.

 Není možné dát vyčerpávající výčet toho, co je obsaženo ve slově VŠE. Je možné jen opakovat jak slovo samé, tak i větu: Vděčím vám za vše,  Michio. A děkuji za sebe i za ostatní.

 Skutečnost nelze popsat slovy. Ve své komplexnosti a variabilitě je nesdělitelná. Je však možné naznačit jak k některým protestům či pochybnostem přidat hledisko, které nám pozvolna a automaticky přináší makrobiotický způsob stravování a způsobu života. Cítíme například, že KAŽDÝ člověk se ubírá po duchovní cestě. Protože ta je dána duchovní podstatou každé naší buňky. Na této cestě je však možné hledat a bloudit-nebo nalézat. Eventuálně při komplexním přístupu nalézt to optimální a realizovatelné.

 Myslíme si, že spiritualita se může vyvíjet zároveň a úměrně s růstem fyzickým. Nesmí tomu však bránit a tento proces zdržovat extrémy a výkyvy dané extrémními vibracemi extrémní stravy. Vibracemi masa, cukru a dalších energeticky nevyrovnaných potravin a nápojů. Duch vesmíru je harmonie sama. Procítit a prožít tuto harmonii není možné jsme-li mimo ni.

 Zdá se nám a neustále si prověřujeme, že duchovnost a duchovní úroveň těch, kdo přijímají vibrace vývojově nám blízkých živočichů, není tou pravou duchovností. Je to jen převaha jangové dostředivé energie, která člověka stáhne do sebe sama, umožňuje mu možná hledat v hlubinách vlastni osobnosti a ducha-ale nepomůže mu k duchovnosti v širokém slova smyslu.Ke splynutí s duchovními vibracemi vesmíru.

 Pokud jsme toho schopni ověřujeme si, že duchovnost vegetariánů kteří konzumují extrémně jin energie cukru, ovoce, koření, medu a dalších podobných potravin, je často spíše jistým druhem jinové euforie. Jinového vytržení, jinové expanze. A nikoliv sladěním se s duchem nekonečného prostoru kolem nás.

 Jak je těžké vyjádřit tyto skutečnosti slovy! Jak je těžké sdělit, že strava je pro rozvoj člověka a lidstva opravdu tím nejpodstatnějším. Protože je to cesta dostupná každému a každý si ji může na sobě zkoušet a vyzkoušet. Dělá-li to trpělivě a dostatečně dlouho - najde. A patrně nám dá zapravdu. Jen teoretické posuzování a argumentování zdaleka nestačí.

 Praxe a vytrvalé studium pak automaticky přinesou vyvrácení všech dalších pochybností. Například zjištění, že tam kde není dostupná rostlinná strava jsou zcela jiné životní a klimatické podmínky a tak se tam i život sám vyvíjí po jiných energetických spirálách. Těch materializujících i spiritualizujících. Tam se vyvine i trochu jiný člověk a jiná kultura.

 Tam, kde není dostupná strava masitá, se život i se svou dichovní dimenzí vyvíjí opět v trochu odlišných vibracích. A formuje jiného člověka a jinou kulturu. Variant je mnoho. Přinášejí všestrannou rozmanitost bytí na naší planetě. To je na ní možná to nejkrásnější a nejcennější. Pochopit a procítit i akceptovat toto vše nejen v obrysech, ale do nejjemnějších detailů nám podle našich zkušeností opravdu umožní jen energie-vibrace-vzpřímených obilných rostlinek a vzpřímené páteře. Pro důkazy jsou nedostatečná slova. Zkoušejte, prosím. Nejen vytrvale, ale i zasvěceně. Přibližné tušení metod, principů a zákonitostí nestačí. Je nutné je uchopit a proměnit v praktický čin. Asi toto myslel Ježíš svým praktickým přístupem, který se ve fragmentech Tomášova evangelia zachoval i pro nás. A který díky Michiovi bylo umožněno poznat i nám.

 Je těžké vyjádřit slovy proměny a poznání dosažené na dvacetileté cestě v tomto životě-a v kolika předešlých? Nevím. Ještě mnoho nevím. Nevědět je však jeden pól. Proti němu leží "vědět" jako pól druhý. Je lhostejné kdy ho člověk dosáhne. Důležité je, že ho hledá a že k němu směřuje. Byť po cestách křivolakých.

 Děkujeme ti, Michio.

 Tvoji žáci.

 


 

Marián Repka

 

SEDEM DOKONALÝCH VIET

 

 

Kniha Michio Kushiho a Edwarda Esko Duchovní cesta obsahuje všetko, čo môže kniha obsahovať. Má predhovor, úvod, samotný text knihy a doslov. Preto, keď ma vydavateľ požiadal o niečo, čo by mohlo knihu doplniť, musel som po jej prečítaní vylúčiť predhovor, úvod aj doslov. No a tak mi ostalo uchýliť sa iba ku komentáru, ktorý som v zmysle jeho obsahu nazval SEDEM DOKONALÝCH VIET.

Výhodou komentára je to, že je iba čímsi pridaným. Kniha je dočítaná, čitateľ si o nej urobil svoju mienku a komentár je iba na porovnanie. Aká je teda mienka toho, kto urobil komentár ku knihe?

Všetko má svoje výhody aj nevýhody. Výhodou existen­cie komentára je možnosť porovnať, nevýhodou je riziko, že čitateľ nebude s konfrontáciou spokojný.

Vedomý si rizika zo strany čitateľa, budem sa snažil zaoberať sa iba tým, čo knihu obohatí a vyhýbať sa všetkému, čo by spochybňovalo hodnotu textu knihy. Ak má byt však komentár naozaj prínosom, nemôžem vylúčiť, že sa mi nepo­darí iba obohacovať a nespochybňovať. Berte preto, prosím, na vedomie, že všetko je relatívne. Pomôže nám to navzá­jom si porozumieť, navzájom sa obdarovať, vyhnúť sa zbytočným pochybnostiam a spochybniť to, čo má byt spochybnené. No a napokon, knihu ste už prečítali, preto ďalší text tohto komentára môžete kedykoľvek prestal čítal. Každý má možnosť slobodne sa rozhodnúť.

 

 

Ten, kto sa rozhodol čítať ďalej, je schopný prijať všetky s tým súvisiace riziká. Chcem, aby bolo obojstranne jasné, že na námahu spojenú sformulovaním hľadiska sa podujímam s dobrým úmyslom. Nejde mi o presadzovanie názoru toho, kto píše komentár, ide mi o priblíženie sa ku skutočnosti pomocou slov. Je to ťažké, ale možné. No iba za predpokladu, že sa stretne dobrá vôľa s dobrou vôľou.

Svoj komentár teda začínam potvrdením prvých troch dokonalých viet. Kto ich v mase textu prehliadol (alebo na ne zabudol), tomu ich odcitujem:

 

Upozorňuje nás (Michiův výklad), že duchovní praxe je neoddělitelná od každodenního života, a daleko spíš ji nalezneme v práci, myšlení, plánování, rodičovství, vztazích a spolupráci s ostatními, než v cestování na nějaká posvátná místa anebo v studiu nějakých esoterických učení. Umožňuje nám poznat, že zdraví samo o sobě není cíl. Zdraví je počátek nekonečné cesty míru a štěstí.

 

Áno. Duchovná prax je naozaj neoddeliteľná od každodenného života. A takisto je bez akýchkoľvek pochybností jasné, že oveľa viac pochopíme v práci, myslení, plánovaní, rodičovstve, vzťahoch a spolupráci s ostatnými, ako v cestovaní na nejaké posvätné miesta alebo v štúdiu nejakých ezoterických učení. Lenže - a tu je háčik, ktorý sa neoplatí nepostrehnúť:. každý človek myslí a je vo vzťahu k druhým ľudom. Napriek tomu však nie každý duchovne napreduje. Nie každý začal kráčať po duchovnej ceste. A prečo? Lebo tak, ako nestačí len cestovať na posvätné miesta a študovať ezoterické učenia, nestačí ani iba pracovať, myslieť, plánovať, mať rodinu, byť vo vzťahu k ľudom a spolupracovať s ostatnými. Na to, aby začal človek duchovne dospievať, musí začať aktívne a vedome hľadať súvislosti medzi prácou, myslením, plánovaním, rodinou, bytím, dobrou vôľou, cestovaním na posvätné miesta a štúdiom ezoterických učení. No ani ochota hľadať súvislosti nestačí. Človek musí vedieť, kde ich hľadať. Takže musí pochopiť, že súvislosti môže nájsť iba v sebe. No ani to ešte nestačí. Človek preto musí vedieť aj to, ako hľadať súvislosti v sebe.

No a až teraz sa dostávame k tomu zákernému háčiku. Je naozaj dobre skrytý. Čo ho totiž robí neviditeľným, to je návnada, v ktorej je zabalený. A tou návnadou je všetko, čo vnímame, všetko to, čo nám sprostredkovávajú naše zmyslové orgány a aj myseľ samotná. Preto môže na koniec cesty dospieť iba ten, kto sa s úspechom vyhne návnade a dostane sa tak na duchovnej ceste za zrak, sluch, čuch, chuť, hmat a rozlišovanie.

Aj kniha, ktorú ste práve dočítali, je iba jedným z mnohých ezoterických učení. A do tejto kategórie patrí aj komentár, ktorý práve čítate. A za touto zmesou slov je ešte stále hodnotenie a pociťovanie. To ale znamená, že život, ktorý žijeme, je iba motívom. Až za životom (a za smrťou, ktorá je len súčasťou života), sa nachádza koniec cesty. Takéto je teda pokračovanie prvej dokonalej vety knihy Duchovní cesta. Druhá a tretia dokonalá veta však už nepotrebujú komentár.

 

Odstavec, ktorý v sebe obsahuje štvrtú a piatu dokonalú vetu, musíme trochu pozmeniť, poprehadzovať slovosled a vymeniť mätúce slovko za presnejšie vyjadrenie. Citujem najprv originálny text tejto knihy:

 

Všichni velcí duchovní učitelé minulosti říkali, že to nejsou žádná tajemství; může se zdát, že jsou, ale pokud znáte rád vesmíru, Boží zákon a jeho mechanismus, tyto pocity mizí, a vy víte, že spiritualita je velice praktická. Pak si můžete vybudovat své vlastní sebepoznání, takže nepotřebujete být závislí na učiteli nebo mistrovi.

 

No a teraz ako vyzerá štvrtá a piata dokonalá veta knihy Duchovní cesta? Takto:

 

Spiritualita je praktická. Pokud znáte řád světa projeveného vědomí a jeho mechanizmus, pak nepotřebujete být závislí na učiteli nebo mistrovi.

 

Akú informáciu nám tieto vety sprostredkovávajú? Štvrtá tvrdí, že spiritualita je praktická. To znamená, že čo nie je možné v praxi uplatniť, to nie je spiritualita. Pod slovkom spiritualita pritom rozumiem duchovný rast človeka.

Rovnako, ako človek fyzicky rastie a dozrieva, takže v priebehu určitého času z dieťaťa vyrastie dospelý človek, tak rastie a dospieva aj duchovne. Prevažná väčšina ľudí si však zamieňa fyzické dospievanie s duchovným. Majú za to, že jedno sa automaticky vyvíja s druhým. V skutočnosti to však tak doposiaľ nie je. Duchovne ľudia vyrastú do výšky meter desať, a potom prestanú rásť v domnení, že ak pri tom fyzicky dosiahli výšku meter osemdesiat, tak rovnako dospeli aj duchovne. Nanajvýš k tomu pridajú ešte oficiálne vzdelanie. Tým v tých, ktorí získali diplom, vzniká presvedčenie, že sú múdri a kompetentní učiť a poučovať menej múdrych. No kto vidí do tohto poriadku sveta prejaveného vedomia aspoň trošku lepšie, tomu nikto nenahovorí, že duchovný trpaslík pred ním je zdravo vyvinutý dospelý človek.

Žiaľ, až do dneška duchovne dospelo len mizivé promile ľudstva. Ozaj dospelých ľudí sa v histórii Homo sapiens objavilo tak málo, že duchovné deti z nich urobili bohov a modly, na úroveň ktorých sa - až na pár výnimiek nesnažia ani priblížiť. O spiritualite preto možno hovoriť iba tam, kde existuje úprimná a jasnozrivá snaha o ukončenie duchovného vývoja. To, že to človek myslí naozaj úprimne a je pritom jasnozrivo snaživý dokazuje spôsob, akým žije, hovorí a koná. Pozor: Ako hovorí, nie o čom hovorí!

 

Piata veta súvisí s prvou, lebo tvrdí, že ten, kto duchovne dospel, vyrovnáva sa všetkým ostatným duchovne dospelým a preto už nepotrebuje byť závislý na učiteľovi alebo majstrovi. K tejto vete je treba dodať iba upozornenie na domnelých učiteľov a majstrov, lebo keď deti učia deti, potom to, čo môžu naučiť, je tiež iba detská znalosť.

 

No a po piatich dokonalých vetách si dovolím polemizovať s vetami, ktoré za dokonalé nepovažujem.

 

Strava je nejdůležitější věcí, i když mnoho duchovních učení o ní nehovoří.

 

Na rozdiel od tohto tvrdenia mám skúsenosť, že strava je nepodstatná. Dôležité je zdravie. A keďže poznám zdravých ľudí, ktorí jedia mäso, a duševne zakrpatených ľudí, ktorí sú zásadní vegetariáni alebo makrobiotici, vždy ma zaujíma aj iný ukazovateľ zdravia: stupeň múdrosti. Pravdou je, že ľudia, ktorí jedia mäso, zapáchajú oveľa viac ako tí, ktorí sa mu vyhýbajú, no tu sa jedná skôr o otázku vkusu ako spirituality. Na druhej strane je pravdou aj to, že duševne vyzralejší človek má lepší vkus. Všetko so všetkým súvisí, no aj tak je pre život človeka užitočné rozoznať, čo k čomu speje. Tvrdenie, že strava je najdôležitejšou vecou, zavádza, lebo človek, ktorý ho akceptuje, sústredí sa na stravu namiesto toho, aby dbal na svoj duchovný vývoj. Okrem toho je ďalšou zavádzajúcou vecou riziko, ktoré človek prijme vtedy, keď prijme akékoľvek pravidlo.

 

Každé pravidlo je totiž mŕtve už v okamihu svojho zrodu. Stačí len ocitnúť sa v podmienkach, kde je rastlinná strava nedostupná, aby bolo každému jasné, že ak neodhodí zásadovosť, čoskoro zomrie. Vo svete, kde sa všetko neustále mení, neexistuje nič nemenné. Keby to tak nebolo, nemuseli by sme hľadať absolútno mimo svet neustálych zmien.

 

Kromě jídla je nejdůležitější vzpřímená poloha.

 

Ďalšie nesprávne a diskriminujúce tvrdenie. Poznám ľudí, ktorí majú fyzicky skaličené telo. A poznám starých ľudí, ktorí sa už nikdy nevyrovnajú. Chce snáď niekto tvrdiť, že títo ľudia nemôžu duchovne dospieť? Veď práve nestotožňovanie sa so skaličeným telom je pre nich možno tým, čo ich ženie obrovskou rýchlosťou dopredu. Kto to môže vylúčiť?

Prosím, aby sme aj naďalej ostávali ľuďmi dobrej vôle. Vedome sa dokaličiť iba preto, aby som sa už konečne prestal stotožňovať s tým, čo nie som, tiež nie je prejavom duchovného rastu.

Ďalšie zavádzajúce tvrdenie je tvrdenie týkajúce sa oblečenia. Videl som dosť duchovných trpaslíkov oblečených vo výrobkoch z rastlín. Podľa mňa teda bavlna alebo juta nie sú niečo, čím by sa mal človek trápiť. Nech sa oblieka tak, ako mu to umožňuje prostredie. Múdrosť je možné dosiahnuť aj v koženom oblečení.

 

Za čtvrté, nejlepší prostředí pro spirituální rozvoj je klidné a čisté.

 

Táto veta opäť diskriminuje, a to v jej zmysle, ľudí žijúcich v nepokojnom a nečistom prostredí. S touto vetou je to ako s dobrom a zlom. Dobro uspáva, zlo aktivizuje. Verím, že v rôznych duchovných spoločenstvách existuje veľa dobrých ľudí. No medzi týmito dobrými ľuďmi nie je viac múdrych ľudí, ako medzi "zlými" ľuďmi. Múdrosť v pravom slova zmysle je

 

 

nedotknuteľná dobrom ani zlom. Preto je múdrosťou. Preto pripúšťam, že v nepokojnom a nečistom prostredí sa schopnosť chápať súvislosti môže vyvíjať rovnako dobre, alebo ešte lepšie, ako v pokojnom a čistom prostredí.

No a konečne sme opäť pri dokonalej vete. Ako teda znie šiesta dokonalá veta? Takto:

 

Další bod či upozornění se týká toho, že všechno má být považováno za duchovní bytost, včetně materiálních objektů..

 

Áno. Ku každému, ku každej cítiacej bytosti a ku všetkému, ku každej prejavenej veci môžeme byť priateľskí alebo nepriateľskí. Všetko, čo vzniklo, presnejšie všetko, čo našimi zmyslami vnímame, má svoje vedomie. A toto vedomie chce byť rešpektované rovnako, ako vedomie našej osobnosti. Šiesta dokonalá veta je dokonalá práve preto, že naozaj má byť všetko považované za duchovnú bytosť.

Vysvetlením šiestej dokonalej vety ostáva nám už iba formulovať poslednú, siedmu dokonalú vetu. Prečítali sme si ju v kapitole nazvanej Upanišady. Táto kapitola je príznačná pre celú knihu Duchovní cesta, lebo kto ešte nevie rozoznať správne od nesprávneho, tomu sa ťažko orientuje v texte, pozostávajúcom okrem dokonalých viet aj z viet, ktoré majú od dokonalosti ďaleko.

 

Ako teda znie siedma dokonalá veta? Takto:

 

To, z čeho se všechny věci zrodily, To, do čeho se noří v čase rozpouštění - hledej, abys To poznal: To je podstata.

 

Čo to znamená? Znamená to, že telo človeka nie je podstata, telo človek je iba výsledkom potravy, no ani potrava nie je podstata, lebo potrava je iba dôsledkom existencie rastlín, rastliny sú zasa podmienené existenciou zeme tak, ako zem existenciou vody a voda existenciou ohňa. Ani oheň by však nevznikol, keby nebolo vzduchu a vzduch by sa bez existencie akáši takisto nezrodil. Akáša pochádza z brahmana, no čo podmieňuje existenciu brahmana?

Pokiaľ sme hovorili o živloch, každý viac-menej rozumel, o čom hovoríme. No už pri termíne akáša stratili slová zmysel. Ak chce však človek duchovne dospieť, potom musí pochopiť nielen termín akáša, ale aj brahman a To, čo umožnilo brahmanu prejaviť sa a rozvinúť až po existenciu človeka.

 

"To, z čeho se všechny věci zrodily, To, do čeho se noří v čase rozpouštění - hledej, abys To poznal: To je podstata."

 

Siedma dokonalá veta jasne poukazuje, že podstatu je možné nájsť iba rozpúšťaním. Takže nie vytvárať nové teórie, ale rozpustiť všetky a aj poslednú vytvorenú a už nevytvoriť žiadnu ďalšiu. Len tak sa dostaneme k tomu, z čoho sa všetky veci rodia.

Pokiaľ človek nielen fyzicky, ale aj duchovne nedospeje, dovtedy sa ako dieťa bude neustále pýtať. No a práve leitmotívom knihy Duchovní cesta je hľadanie ozajstnej duchovnej cesty. Treba len pochopiť, kto hľadá, čo hľadá a ako hľadá. Lebo iba čítať a hľadať nestačí.

 

 

 

 

 


 

Róši P. Kapleau:

 

CHRÁNIT VŠE ŽIVÉ

Vegetariánství z hlediska buddhismu

 

Pojednání o zabíjení zvířat a vegetariánství z hlediska buddhistického, všeobecně etického i exaktně racionálního (doplněného vědeckými argumenty a přesnými údaji nejnovějších výzkumů FAO a světově uznávaných výzkumných institucí). 

B. Ducourant

 

KLÍČE K DOKONALÉMU ŠTĚSTÍ 

Taoismus v denním životě

 

Zasvěcený úvod do taoistického chápání světa a jeho praktické aplikace, doplněný 20 testy a tabulkami k rozeznání vlivu prvků JIN a JANG, umožňující dosažení harmonie v životě jedince, rodiny i společnosti, rozvoje osobnosti a optimální seberealizace (170 str.).

Obsah:

Portrét osoby JANG / Portrét osoby JIN / Portrét osoby JIN/JANG / Rytmus JANG a rytmus JIN / Výhody a nevýhody aktivního temperamentu (JANG) / 16 rad osobám JANG / Výhody a nevýhody neaktivního temperamentu (JIN) / 16 rad osobám JIN / Nevýhody temperamentu nepravého JANG / 17 rad osobám s nepravým JANG / JIN a láska / JANG a láska / NEPRAVÝ JANG a láska / Jak rozeznat temperament JIN a JANG / Jak dobře vyjít s osobou s nepravým JANG / JANG a peníze / JIN a peníze / NEPRAVÝ JANG a peníze / Ideální vláda  

DUCHOVNÍ   ASPEKTY

LÉČITELSTVÍ

 

I.

 

Sestavila Dora Kunz

 

ISBN 80-85349-51-5 (I. svazek)

 

OBSAH

I  LÉČITELSTVÍ  JAKO  SVĚTOVÝ  NÁZOR

 

Larry Dossey,  M.D.

BUDOUCNOST  LÉKAŘSTVÍ

Henryk Skolimowski, Ph.D.

CELISTVOST, HIPPOKRATES A ANTICKÁ FILOSOFIE

Reneé Weber, Ph.D.

FILOSOFICKÉ ZÁKLADY A SOUSTAVA LÉČENÍ

 

II  NEVIDITELNÉ  ZDROJE  UZDRAVENÍ

 

Bernard S. Siegel, M.D.  a  Barbara H. Siegel

DUCHOVNÍ ASPEKTY LÉČITELSKÝCH UMĚNÍ

Otelia J. Bengtsson, M.D.

MNOHO  BRAN  K  UZDRAVENÍ

H. Tudor Edmunds, M.D.

VLIV NEVĚDOMÍ NA LÉČENÍ

George L. Hogben, M.D.

DUCHOVNÍ UVĚDOMĚNÍ JAKO PROCES UZDRAVENÍ

Laurence J. Bendit, M.D.

DUCH  VE  ZDRAVÍ  A  V  NEMOCI

 

III  NOVÉ  DIMENZE  VE  ZDRAVOTNÍCH  CVIČENÍCH

 

Dennis K. Chernin, M.D.

HOLISTICKÁ MEDICÍNA: JEJÍ CÍLE, MODELY A HISTORICKÉ KOŘENY

Janet F. Quinn, Ph.D., R.N.

LÉČITELSKÉ UMĚNÍ V MODERNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI

Erik Peper, Ph.D. a Casi Kushel, M.S., M.F.C.C.

HOLISTICKÉ SPLYNUTÍ BIOFEEDBACKU A RODINNÉ TERAPIE

Alyce Green a Elmer Green, Ph.D.

BIOFEEDBACK  A  TRANSFORMACE 


 

P ř e d m l u v a

Dolores Krieger, Ph.D., R.N.

 

Léčení je záhada, která nesnadno ustupuje náhodně stylizované otázce. Opravdové uzdravení vynáší odpověď z hlubin lidského stavu, které v naší době dobře nechápeme. Jeho uzákonění čerpá sílu z osobní odhodlanosti, která je cizí našemu každodennímu tichému souhlasu s agresí a soutěživostí, jako způsobu života. Léčení se spíše spojuje se silami potvrzujícími život, jako je soucit a lidská podpora.

Ve vztahu léčitel - léčený můžeme vidět podivný paradox, který se posmívá záhadě: Neplatí, že léčitel A léčí léčeného B, ale spíše, že oba jsou vyjádřením sjednocené terapeutické interakce. Během tohoto procesu se oba vzájemně léčí. "Stávají se celistvými a sjednocenými". V okamžicích jasného vidění si můžeme uvědomit, že jako léčitelé jsme si nezvolili nic menšího, než-li vztah sebe k sobě. Proto, nemusíme již pociťovat ostych jestliže se zmiňujeme o takové koncepci, jako jsou "Duchovní aspekty léčitelství", neboť léčitelství přirozeně zahrnuje celé spektrum lidského stavu, pakliže mu propůjčíme své plné vědomí.

Existuje veliké množství otázek, které můžeme klást. Co je to léčení? Jaké je jeho ohraničení? Pro jaké nemoci je nejúčinnější? Jak je možno poznat ty, kteří mají největší potenciál pro léčení jiných? Existují platné základy pro určení nejlepšího spojení léčitele a léčeného? A nakonec se můžeme divit, jak je možné, že schopnost, kterou tak málo chápeme, dokáže být natolik selektivní, že na jedné straně brzdí růst tkáně v případech maligních nádorů a na druhé straně urychluje růst tkáně při léčení ran.

Zůstává nám jen závěr, že léčení je záhada. Přesto, budeme-li chtít, můžeme sondovat jeho hloubku do té míry, do jaké budeme ochotni poznávat sami sebe podle vlastních podmínek. A to je způsob hledání, na který se tato kniha zaměřuje. A jste to pouze vy, čtenáři, kdo to může dosvědčit svými výsledky.

 

 

Autoři  příspěvků:

 

LAURENCE J. BENDIT, M.D., psychiatr, docent a spisovatel. Získal vzdělání na Cambridge University (M.A., M.D. a B.Chir. / chirurgie) a další britské lékařské diplomy, včetně specializace v psychologickém lékařství. Podstatně přispíval svými články v oboru psychologie a teosofie. Mezi jeho nejznámější díla patří: Sebepoznání - jóga pro Západ (Self Knowledge: A Yoga for the West) a Zrcadlo života a smrti (The Mirror of Life and Death) a spolu se svou ženou Phoebe D. Bendit napsal Smysl pro nadpřirozené (The Psychic Sense), Tento a onen svět (This World and That) a Transformující mysl (Transforming Mind, vyd. Theosophical Publishing House).

OTELIA BENGTSSON, M.D., oba diplomy - A.B. a M.D. - získala na Cornell University. Pracovala jako lékařka v New York Informary for Women and Children - nemocnici založené v r. 1853 jednou z prvých žen v lékařství. Pracovala též spolu s několika lékaři při léčení alergií. V současné době je na odpočinku.

DENNIS K. CHERNIN, M.D., praktikuje holistické lékařství v Ann Arbor ve státě Michigan. Vystudoval medicínu na Michiganské universitě (University of Michigan Medical School). Pracoval jako psychiatr na Wisconsinské universitě. Působí též v Himalájském institutu jógové vědy a filosofie (Himalayan Institute of Yoga Science and Philosophy) a přednášel o homeopatii a meditaci i na Michiganské universitě. V současné době na této universitě obdržel lékařský titul M.P.H. (Master of Public Health). Je také spoluautorem knihy Homeopatické léky (Homeopathic Remedies.)

LARRY DOSSEY, M.D., praktikuje interní lékařství v Dallas Diagnostic Association a aktivně se podílí na klinickém výzkumu. Je přednostou dallaské městské nemocnice (Medical City Dallas Hospital) a mimořádným profesorem na psychologické katedře Severotexaské státní university (North Texas State University). Je autorem knihy Prostor, čas a lékařství (Space, Time and Medicine) a Za hranicemi nemoci (Beyoud Illness; vyd. Shambhala Publications, 1982 a 1984).

M. TUDOR EDMUNDS, M.D., vystudoval lékařství na Kings College Hospital v Londýně a pak pracoval v nemocnicích London Dental Hospital a London Fever Hospital, poté působil jako praktický lékař a v r. 1962 odešel do důchodu. Působil jako předseda vědecké skupiny Teosofického výzkumného střediska v Londýně a publikoval články v The Science Group Journal.

ELMER GREEN, Ph.D., a ALYCE GREEN pracují v rámci programu Voluntary Controls Program v Menninger Foundation v Topeka (Kansas). Jsou spoluautory knihy Za hranicemi biologické zpětné vazby (Beyond Biofeedback, Dell 1977). Řadu let studovali léčitelství a meditaci. Jejich průkopnická vědecká práce pomohla uvést biofeedback jako důležitou pokrokovou techniku do lékařství.

GEORGE HOGBEN, M.D., je holistickým lékařem a psychiatrem v Rye (New York). Studoval duchovní aspekty lékařství a léčitelství a přednášel a organizoval sympozia na uvedené téma.

CASI KUSHEL, M.S., M.F.C.C., má soukromou praxi v oboru rodinné terapie v Berkeley v Kalifornii. Působí jako profesorka na California Graduate School of Marital and Family Therapy a na St. Mary's College v Moraga. Původně pracovala v rámci programu Human Sexuality Program na Kalifornské universitě (University of California, San Francisco).

ERIK PEPER, Ph.D., je bývalým presidentem Americké společnosti pro biofeedback (Biofeedback Society of America) a v současné době přednáší interdisciplinární nauku na Státní universitě v San Francisku. Má soukromou autogenní praxi biofeedbacku v Berkeley a je spoluautorem knihy Integrace mysli a těla (Mind Body Integration: Essential Readings in Biofeedback, Plenum 1979).

JANET QUINN, Ph.D., R.N., je profesorkou ošetřovatelství na College of Nursing, University of South Carolina. Některé z jejích jiných publikovaných článků vyšly v knize Základy ošetřovatelské praxe v rámci holistického zdraví (Foundations for Holistic Health Nursing Practices, I.B.Lippincott 1981) a Terapeutický dotek (Therapeutic Touch, Springer Publishing Company 1981).

BERNARD SIEGEL, M.D., F.A.C.S., je soukromý chirurg a mimořádný profesor chirurgie na Yale University School of Medicine. V r. 1978 zorganizoval terapeutickou skupinu "mimořádných pacientů s rakovinou" (Exceptional Cancer Patient Group). Tato skupina pracovala s obrazy a kresbami pacientů. Přednášel a vedl pracovní semináře (workshopy) po celých USA. Napsal mnoho článků a píše knihu o svých zkušenostech (vydává Harper and Row). Vystupuje také v řadě rozhlasových a televizních programů.

BARBARA H. SIEGEL, B.S., manželka dr. Siegela. Je redaktorkou a spoluautorkou článků. Mají pět dětí. Původně byla učitelkou.

HENRYK SKOLIMOWSKI, Ph.D., profesor filosofie na katedře humanitních nauk na Michiganské universitě v Ann Arbor. Je autorem knihy Ekofilosofie - nová taktika pro život (Eco-Philosophy: Designing New Tactics for Living, Marion Boyars Publishers). Propaguje ekofilosofii, která se zaměřuje na interakce lidí mezi sebou a spolu s prostředím. Je rovněž autorem knihy Divadlo mysli - evoluce v senzitivním kosmu. (Theatre of the Mind: Evolution in the Sensitive Cosmos, Theosophical Publishing House, 1984).

RENÉE WEBER, Ph.D., je profesorkou filosofie na Rutgers University a vedoucí výboru pro integrační mezidisciplinární studie. Získala doktorát na Kolumbijské universitě. Je autorkou článků na téma esoterní a komparativní filosofie Východu a Západu, o Platonovi a o léčitelství. Mnoho z nich vyšlo v časopisech Main Currents in Modern Thought (Hlavní proudy v moderním myšlení), Re-Vision, The American Theosophist a v dalších antologiích. Vydala interview a dialogy se známými vědci v knize Holografické paradigma a další paradoxy, (The Holographic Paradigm and Other Paradoxes, pod redakcí Ken Wilbera, Shambhala) i jinde.


 

DUCHOVNÍ   ASPEKTY

LÉČITELSTVÍ

 

II.

 

 

Sestavila Dora Kunz

ISBN 80-85349-52-3

 

 

OBSAH

 

I   ŠIRŠÍ PERSPEKTIVY LÉČENÍ PSYCHÉ

 

John  Welwood, Ph.D.

ZNOVUOBJEVENÍ ZÁKLADNÍ CELISTVOSTI

Roger  Walsh, M.D.

PSYCHOTERAPIE  JAKO  TRÉNINK  VNÍMÁNÍ

Vern  Haddick, Ph.D.

KARMA  A  TERAPIE

Ira  Progoff, Ph.D.

NALEZENÍ  POSELSTVÍ  NEMOCI

 

II   LIDSKÁ  POLE  A  ENERGETIKA  LÉČENÍ

 

Dora Kunz a Erik Peper

POLE  A  JEJICH  KLINICKÉ  IMPLIKACE

Hněv a jeho vliv na lidské interakce

Deprese z energetického hlediska - etiologický nástin

Deprese z energetického hlediska - strategie léčení

 

Dolores  Krieger, Ph.D., R.N.

JÁ VYŠŠÍHO ŘÁDU BĚHEM TERAPEUTICKÉHO DOTEKU

Janet  Macrae, Ph.D., R.N.

TERAPEUTICKÝ DOTEK JAKO MEDITACE

Rozhovor Renée Weberové s Dorou Kunz

SOUCIT, ZAKOŘENĚNOST A ODPOUTANOST - JEJICH ROLE V LÉČENÍ

 

 

 

 

Autoři příspěvků

 

VERN HADDICK, Ph.D, je spisovatel a zabývá se poradenskou činností a vzděláváním. Žije v San Francisku (Bay Area). Vystudoval na University of California (Berkeley) a na Columbia University. Mnoho let cestoval po severní Americe a Evropě.

DOLORES KRIEGER, Ph.D., R.N., je profesorkou na zdravotní škole pro ošetřovatelky na New York University. Více jak deset let přednáší a vede semináře na téma Terapeutického dotyku, jak v USA, tak i v dalších zemích. Mezi knihy, které napsala, patří Terapeutický dotek: Jak používat svých rukou pro pomoc nebo léčení (Therapeutical Touch: How to Use Your Hands to Help or to Heal, Prentice Hall 1979) a Základy ošetřovatelské praxe holistického zdraví (Foundations for Holistic Health Nursing Practices: The Renaissance Nurse (J.B. Lippincott 1981)

DORA KUNZ po mnoho desetiletí aplikuje své jasnovidné schopnosti v kontextu lékařství. Spolupracuje s lékaři v oblasti diagnostikování s využitím svých mimořádných schopností a věnuje se poradenské činnosti pro pacienty. Neuroložka Shafica Karagulla popsala jejich společnou práci (léčení epilepsie a dalších chorob spolu s Dorou Kunzovou) v knize Průlom do tvořivosti (Breakthrough to Creativity, De Vorss 1968) a v nové knize, která má vyjít v r. 1986. Dora Kunzová a Dolores Kriegerová, profesorka ošetřovatelství na Newyorské universitě, vyvinuly Terapeutický dotek, jako aplikaci léčitelských technik. Terapeutický dotek je speciálně navržen pro profesionální pracovníky ve zdravotnictví a pro prostředí, ve kterém pracují. Od počátku sedmdesátých let paní Kunzová a paní Kriegerová pořádají každoroční léčitelské semináře určené pro profesionální pracovníky ve zdravotnictví. Paní Kunzová také přednáší a pořádá pracovní semináře (workshopy / dílny) na téma meditací a léčení. Od r. 1975 je presidentkou Americké teosofické společnosti, vedoucí vydavatelství a šéfredaktorkou časopisu The American Theosophist.

JANET MACRAE, Ph.D., R.N., je mimořádnou profesorkou na katedře ošetřovatelství (Division of Nursing) Newyorské university. Mnoho let praktikuje terapeutický dotek a vyučovala na řadě seminářů po celých USA.

ERIK PEPER, Ph.D., je bývalým presidentem Americké společnosti pro biofeedback (Biofeedback Society of America) a v současné době přednáší interdisciplinární nauku na Státní universitě v San Francisku. Má soukromou autogenní praxi biofeedbacku v Berkeley a je spoluautorem knihy Integrace mysli a těla (Mind Body Integration: Essential Readings in Biofeedback, Plenum 1979).

IRA PROGOFF, Ph.D., je tvůrce široce používané metody individuálního rozvoje nazývané Intenzivní deník (Intensive Journal). Hlavní techniky této metody a cvičení, jak z hlediska osobních i duchovních aspektů, popisuje v několika svých knihách: Na semináři intensivního deníku (At a Journal Workshop) a Praxe procesové meditace (The Practice of Process Meditation). Jeho poslední kniha Životní studie (Life-Study) popisuje, jak provádět cvičení intenzivního deníku u jednotlivce vzhledem k minulosti, která je pro nás významná, a tedy, jak může sloužit jako důvěrník (Journal Trustee). Dr. Progoff je ředitelem programu Dialogue House National Intensive Journal Program. Čas od času vede semináře (workshopy/dílny) a semináře v odloučení (retreat) na různých místech USA.

ROGER WALSH, M.D., působí na oddělení psychiatrie a lidského chování na Kalifornské universitě v Irvine. Jeho výzkumy zahrnují porovnání a integraci hlavních psychologických škol, jak východních tak i západních. Rovněž se zabývá studiem současných globálních hrozeb pro přežití člověka a pro jeho dobrou existenci (tj. otázkami růstu populace, hladu, zhoršování ekologické situace a nukleárních zbraní) a pochopení jejich psychologických příčin a pricipů účinné odezvy.

RENÉE WEBER, Ph.D., je profesorkou filosofie na Rutgers University a vedoucí výboru pro integrační mezi-disciplinární studie. Získala doktorát na Kolumbijské universitě. Je autorkou článků na téma esoterní a komparativní filosofie Východu a Západu, o Platonovi a o léčitelství. Mnoho z nich vyšlo v časopisech Main Currents in Modern Thought (Hlavní proudy v moderním myšlení), Re-Vision, The American Theosophist a v dalších antologiích. Vydala interview a dialogy se známými vědci v knize Holografické paradigma a další paradoxy, (The Holographic Paradigm and Other Paradoxes, pod redakcí Ken Wilbera, Shambhala) a i jinde.

JOHN WELWOOD, Ph.D., je klinickým psychologem a má soukromou psychoterapeutickou praxi v San Francisku. Je profesorem psychologie na Kalifornském institutu integrálních studií (California Institute of Integral Studies) a členem redakční rady časopisu Journal of Transpersonal Psychology. Publikoval řadu článků na téma psychologie Východu a Západu, psychoterapie, vědomí a rozvoje osobnosti. Rovněž vydal tři knížky: Setkání cest: Výzkum psychologie Východu a Západu (The Meeting of the Ways: Explorations in East/West Psychology, Schocken), Probuzení srdce - východní a západní přístupy k psychoterapii a k uzdravujícímu vztahu (Awakening the Heart: East/West Approaches to Psychotherapy and the Healing Relationship, Shambhala) a Výzva srdce: Láska, sex a intimita v měnící se době (Challenge of the Heart: Love, Sex, and Intimacy in Changing Times, Shambhala). Je dlouhodobým studentem buddhismu a ostatních východních náboženství.

  

ŠAMANISMUS  I

(Antologie)

 

Ojedinělá antologie do níž přispělo deset světově proslulých léčitelů, psychologů, antropologů a odborníků na psychotroniku. Z obsahu: Mircea Eliade: ŠAMANISMUS A KOSMOLOGIE / J.Houston: MYSL A DUŠE ŠAMANA / S. Krippner: SNY A ŠAMANISMUS / D.Rogo: ŠAMANISMUS, ESP A PARANORMÁLNÍ JEVY / R.Noll: PŘÍTOMNOST DUCHŮ V MAGII A ŠÍLENSTVÍ (140 stran).

 

======================================================

 

ŠAMANISMUS  II

(Antologie)

 

Druhý svazek antologie do níž, kromě psychologů a antropologů z nejvýznamnějších amerických universit, přispěl i rabín Yonassan Gershom (ŠAMANISMUS V ŽIDOVSKÉ TRADICI), čejenský medicinman J.R. Freesoul (INDIÁNSKÁ OBŘADNÍ DÝMKA), indiánská šamanka Brooke Medicine Eagle (ROD SLUNCE), W.Lyon (ČERNÝ LOS) a buddhistický kněz Nandisvara Nayake Thero (ŠAMANISMUS V AUSTRÁLII). Z dalších článků: TAMANGSKÝ ŠAMANISMUS V NEPÁLU / HAVAJSKÉ LÉČITELSTVÍ / ŠAMANISMUS, ALCHYMIE A JÓGA / ŠAMANISMUS A TEOSOFIE (cca 140 stran).

http://www.mujweb.cz/www/SAMANISMUS

======================================================

Dr. Yeshi Donden:

ROVNOVÁHOU KE ZDRAVÍ 

ÚVOD DO TIBETSKÉ MEDICÍNY

 

Kniha bývalého osobního lékaře J.S. Dalajlámy přibližuje formou přednášek komplikovanou a tajemnou oblast tibetské medicíny. Soustřeďuje se především na udržování rovnováhy mezi základními fyzikálními faktory a její obnovování pomocí bylin, diet a pod.

ISBN 80-85349-59-0

OBSAH:

Nástin nemocí / Definice těla / Vítr, žluč a sliz / Sedm komponentů těla / Kořen diagnózy / Tep / Vyšetřování moče / Kořen léčení / Dieta / Virilifikace a omlazování / Meditativní transformace léků

Viz též web-stránky:

http://www.mujweb.cz/www/AJURVEDA

http://www.mujweb.cz/www/Medicina_a_lecitelstvi

http://www.mujweb.cz/www/Alternativni_medicina

======================================================

vydává

C A D   PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství religionistické, náboženské a ezoterické literatury a knih o léčitelství, orientální medicíně a bojových uměních

 


Novinka vydavatelství

C A D      PRESS

 

Richard F. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dúbravka

 

http://www.mujweb.cz/www/CADPRESS

http://www.mujweb.cz/www/CADPRESS_KATALOG

 

aktuální nabídka cizích titulů

(českých a slovenských vydavatelství):

http://www.cadpress.sk

E-Mail:

cadpress@stonline.sk

cad@atlas.cz

 

Telefon:

0 903 159 404

(2) 6436 9928
(2) 6453 0911

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 


LEXIKON

NÁBOŽENSKÝCH  HNUTÍ,   SEKT  A

DUCHOVNÍCH    SPOLEČNOSTÍ

Výjimečná encyklopedická příručka, jež obsahuje přes 3 000 hesel shrnujících informace o několika tisících náboženských komunit, hnutí, tajných bratrstev, mystických řádů, hermetických a okultních společností a sekt celého světa - činných od nejstarších dob až do současnosti.

Údaje o všech hlavních náboženských hnutích v rámci světových náboženství - buddhismus, čchan, taoismus, křesťanství, druidismus, islám, chasidismus, kabala, čarodějnictví, džinismus, judaismus, súfismus, šamanismus, šintoismus, lamaismus, tantra, okultní nauky / magie, hermetismus, wicca, magie, psychotronika, zednářství, rosekruciánství, spiritismus, paganismus, zen i New Age.

Publikace je doplněna 4 speciálními rejstříky jejichž pomocí lze vyhledávat i údaje o osobnostech, odborné termíny a pod.

  

váz. / formát 24x16 cm / laminovaná obálka,
520 stran / Dop.cena 540,- Kč. 

 

Lexikon se stal základem religionistické sekce nejvýznamnější české elektronické Encyklopedie Diderot 2000 a 2001 !

 

PUBLIKACI SI MŮŽETE OBJEDNÁVAT U NÁS anebo U VAŠICH KNIHKUPCŮ A DISTRIBUTORŮ !

 

*********************************

 

Právě vyšlo: 

Dr. Yang Jwing-ming:  

JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN  

(TAI CHI CHUAN) -  I, II

 

Obsáhlá a podrobná příručka pro adepty praktikující tchaj-ťi (tai chi) a tchaj-ťi čchüan (tai chi chuan), z hlediska zdravotního i jejich aplikace v bojových uměních, včetně cvičení s mečem.

Edice BUDO / 240 + 180 str. / cca 600 fotografií


Na požádání zašleme aktuální nabídku, ceníky a kompletní katalog!

 

  Máte-li zájem o zasílání informací a edičních plánů,
zašlete 2-3 frankované obálky s Vaší adresou a PSČ na adresu:

C A D   PRESS

F.R. HRABAL

ul . Luda Zubka 23 (P.P. 5)

Bratislava 42 - Dubravka

SK-844 05

Slovensko

 

Podrobnější informace v elektronické podobě poskytneme na požádání!

Objednávky a žádosti o informace zasílejte na naše adresy:

cad@seznam.cz

cad@atlas.cz

důležité zprávy posílejte v kopii i na druhou adresu!

aktuální nabídka cizích titulů

(českých a slovenských vydavatelství):

http://www.cadpress.sk

 

 

Telefon:

0 903 159 404

(2) 6436 9928
(2) 6453 0911

Telefon z ČR: 00421 903 159 404


 

Zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

pro knihkupce a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE

 

Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !
jelikož jsme schopni průběžně zásobovat knihkupce v celé ČR

Všechny naše publikace by měly být k dostání i v síti knihkupectví firmy
Kanzelsberger
ve všech velkých městech ČR (Brno, Beroun, Č. Budějovice, Hradec Kr., J. Hradec, Kladno, Kroměříž, Liberec, Litoměřice, Ml. Boleslav, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha, Přerov, Rakovník, Strakonice, Teplice, Trutnov, Ústí n.L. a Zlín)

Záleží LEN na kníhkupcoch či požiadované tituly od nás objednajú !

Pokiaľ v niektorej predajni naše publikácie nanájdete - sťažujte si u vedúceho príslušného kníhkupectva (nie u nás), nakoľko je v jeho komptencii naše knižky objednať a my objednávky pre SR vybavujeme okamžite !!!

 

Naše novinky:

 

 

 

SLOVENSKÉ VYDANIE

ČESKÉ  VYDÁNÍ

 

 

 

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_sk.htm

http://www.cadpress.sk/psychotronika_cz.htm

 

ŠAMANISMUS  IV 

ŠAMANISMUS  A  ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY LÉČENÍ

 

 

SBORNÍK 9. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O VÝZKUMU ŠAMANISMU A

ALTERNATIVNÍCH ZPŮSOBŮ LÉČENÍ

 pořádané 5. až 7. září 1992 v St. Sabina Center  (San Rafael, Kalifornie, USA)

2. část

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________

Podrobnosti o edici / antologii    Š A M A N I S M U S   najdete na stránce

http://www.cadpress.sk/samanismus.htm

_____________________________________________________________

 

 

Zora Doval

ÁJURVÉDA

(Tradiční indická medicína)

 

 

ISBN 80-85349-74-4

http://www.cadpress.sk/ajurveda.htm

http://www.mujweb.cz/www/AJURVEDA


 

Novinky vydavatelství

CAD PRESS:

TAJEMSTVÍ AKUPUNKTURNÍCH  BODŮ

Praktická příručka pro vážné zájemce o akupunkturu, akupresuru, moxu, šiacu / shiatsu a čínské masáže a bojová umění

(čchi-kung / qigong, dim-mak, tchaj-ťi-čchüan / taijiquan, wu-šu / wushu),

obsahuje i podrobné návody léčebného využití jednotlivých akupunkturních bodů;

60 nejdůležitějších bodů je zpracováno velmi podrobně v samostatných sekcích.

(Váz., 360 str., formát 24x16 cm, okolo 130 ilustrací a tabulek)

Podrobné informace na adrese:

 

http://www.cadpress.sk/akupunktura.htm


B. & R. Balner

ČCHIN-NA / QINNA

Techniky zneškodnění protivníka úchopy, pákami a údery na vitální body

Podrobná příručka pro vážné zájemce,

vhodná i pro policejní složky, speciální jednotky a bezpečnostní služby.

Součástí úvodní kapitoly jsou i cvičení pro rozvoj vnitřní energie a koncentrace, včetně kompletní Ta-moovy sestavy

(cca 160 str., ilustrace: fotografie a anatomické kresby)

VIZ

http://www.cadpress.sk/sebeobrana.htm

Další podrobnosti o příručkách bojových umění
najdete na adresách:

http://www.cadpress.sk/budo.htm

Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

 

Informace o naší kompletní nabídce videokazet najdete na adrese

http://www.cadpress.sk/kazety.htm

 

 

KOMPLETNÍ   KATALOG

KNIH O BOJOVÝCH UMĚNÍCH, TRÉNINKOVÝCH PŘÍRUČEK
a
VÝCVIKOVÝCH VIDEOKAZET
pro všechna bojová umění, sebeobranu a zdravotní cvičení je na adrese

http://www.cadpress.sk/budo_katalog.zip

 

 

 

Predaj ezoterickej literatúry a kníh o bojových umeniach v Bratislave:

Ďalšie bratislavské kníhkupectvá, ktoré ponúkajú knihy
vyd. CAD PRESS

http://www.cadpress.sk/knihkupectva.htm

 

 

   DOPORUČUJEME: 

 

Prozdravi.cz

 Prozdravi.cz

 Prozdravi.cz

 Prozdravi.cz

 


 

 

 

 

 

Počítadlo funguje od 20.7. 2000