NAŠE   PŘEDCHOZÍ   NOVINKY:

 

 

 

Psychologie budoucnosti

Grof  Stanislav / ARGO

detail/objednávka:  http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2908&akc=detail

 

 

 

 

 

Tajemné podzemí 8. díl - Střední a severní Morava - Slezsko

Štraub  Miloš,  Lenková  Jitka / Regia

detail/objednávka:  http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2912&akc=detail

 

 

 

Tajemné podzemí 7. díl - jižní Morava

Štraub  Miloš,  Lenková  Jitka / Regia

detail/objednávka:  http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2913&akc=detail

 

 

 

Tajemné podzemí 6. díl  - Východní Čechy

Štraub  Miloš,  Lenková  Jitka / Regia

detail/objednávka:  http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2914&akc=detail

 

 

Tajemné podzemí 5. díl - Severní Čechy

Štraub  Miloš,  Lenková  Jitka / Regia

detail/objednávka:  http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2915&akc=detail

 

  

Tajemné podzemí 4. díl - Jižní Čechy

Štraub  Miloš,  Lenková  Jitka / Regia

detail/objednávka:  http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2916&akc=detail

 

 

 

Tajemné podzemí 3. díl - Západ

Štraub  Miloš,  Lenková  Jitka / Regia

detail/objednávka:  http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2917&akc=detail

 

 

 

Tajemné podzemí 2. díl - Střední Čechy

Štraub  Miloš,  Lenková  Jitka / Regia

detail/objednávka:  http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2919&akc=detail

 

 

Tajemné podzemí 1. díl - Praha

Štraub  Miloš,  Lenková  Jitka / Regia

detail/objednávka:  http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2918&akc=detail

 

 

 

 

 

 

 

Teodor ROSINSKÝ & Norbert SYNČÁK

 

 

PERSPEKTÍVY  PSYCHOTRONIKY

 

PSYCHOTRONIKA V 21. STOROČÍ

 

 

Z OBSAHU:  

 

Dejiny; Vývoj základných názorov a poznatkov; Súčasné koncepcie psychotroniky; Oblasti psychotronického skúmania (Telepatia, Telegnózia, Prekognícia, Psychokinéza, Energoinformačné systémy, Rádiestézia, Geoaktívne zóny); Vlastnosti priestoru (Podstata tvarového žiarenia, Výskum v oblasti tvarového žiarenia, Tvarové žiariče); Takzvané strašidelné domy; Prítomnosť psychotronických javov v bežnom živote (Rozprávky, Výtvarné diela, Hudba); Psychotronika a psychika; Psychotronika a duchovno; Psychotronika a mágia, ezoterika, okultizmus; Psychotronický pohľad na mýty a rituály; Psychotronika a filozofia; Morálno-etické zásady psychotroniky; Ako chápať psychotroniku.

 

 

 

podrobnosti viz http://www.cadpress.sk/psychotronika_sk.htm

 

 

 

 dotisky:

 

 

RABBI ŠIMON BAR JOCHAI  A  KABALA

Guy Casaril  / CAD Press

 

Pojednání o životě a díle proslulého židovského učence, žijícího ve 2.století, jemuž je připisováno autorství Zoharu, základního kabalistického spisu, jenž byl ve 13.stol. redigován španělským mystikem Moše de Leon a obsahuje mystické výklady biblických textů.

          OBSAH: ÚSVIT  KABALY / MA'ASE  BEREŠIT  A  MA'ASE  MERKAVA / TEXT  SEFER  JECIRA / SEFARD  A  AŠKENAZ / PORÝNŠTÍ  CHASIDIM / ŠPANĚLŠTÍ  KABALISTÉ / AVRAHAM  ABULAFIA / EXTATICKÁ  KABALA / ZOHAR / ŽIDOVSKÁ  “TEOSOFIE / EN SOF  A  SEFIROT / ŠÍŘENÍ  KABALY  MIMO  ŠPANĚLSKO / KŘESŤANSKÁ KABALA A JEJÍ VLIV / OD  LURIANISMU  K CHASIDISMU  / CHASIDISMUS / Slovníček  hebrejských  termínů                                                    

 

viz http://www.cadpress.sk/kabala.htm

 


 

 

DUCHOVNÍ CESTA - Průvodce k nekonečné seberealizaci a osvobození / Makrobiotika

Michio Kushi / CAD Press

 

Komplexní úvod do duchovního světa z pera nejvýznamnějšího světového představitele makrobiotiky a presidenta East West Foundation. Kushi zde vysvětluje podstatu meditačních cvičení, zpěvu, reinkarnace, karmy a vliv potravy na duchovní rozvoj. Kniha obsahuje též makrobiotickou interpretaci Bible, Upanišád a dalších duchovních spisů.

OBSAH:  Každodenní duchovní praxe /  Spiritualita uvnitř i vně / Léčení pomocí duchovní energie /  Pochopení duchovních nauk /  Zření minulosti a budoucnosti / Duchovní citlivost

 

ČESKY  80-85349-64-7

 

viz http://www.cadpress.sk/makrobiotika.htm

 

 


 

DOPORUČUJEME

 

 

GAZPROM  -  Ruská zbraň

Valerij Paňuškin; Michail Zygar / KALLIGRAM

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2671&akc=detail

 

 


 

 

 

 

DALŠÍ  NOVINKY - AKTUALITY   

 

ZDRAVIE A SILA V POTRAVE      

George D. Pamplona-Roger, M. D.    VYD. ADVENT-ORION

 

Kniha španielskeho lekára, výskumníka a autora s rozsiahlou praxou pomôže čitateľovi lepšie poznať potraviny obdarené liečivou silou a mať tak oveľa väčší úžitok z ich konzumácie. Dozviete sa o mikroskopickej štruktúre potravín, môžete študovať grafy a tabuľky. Obsahuje napr. informácie o všetkých u nás známych aj exotických druhoch ovocia a zeleniny, strukovín a ďalších potravín. Orientovať sa dá podľa názvov potravín alebo podľa ochorení. Kniha je graficky a logicky prehľadne riešená a bohato ilustrovaná. 17 x 24 cm, viazaná, 384 strán SLOVENSKY  

 

 


 

 

PROCES S TEMPLÁŘI

Malcolm Barber  ARGO

 

 

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2654&akc=detail

 

 

 

 

ELEMENTÁRNÍ   BYTOSTI

Paracelsus /   DOBRA

 

Kniha pojednává o emocionálních úrovních země a působení duch. bytostí. Paracelsův výklad obsahuje popis vodních bytostí, bytostí ohnivých i vzdušných a také pojednání o obrech, meluzínách a jiných stvořeních.

 

podrobnosti / objednávka na: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2640&akc=detail

 


 

 

KNIHA  DZYAN - výňatky z Tajné nauky, Život a dílo H.P.Blavatské

Blavatská Helena Petrovna /   DOBRA

 

Kniha Dzyan je slavný opis, který pořídila H.P.Blavatská z tajemného zdroje, který je znám pouze zasvěcencům starým jak lidstvo samo. Poznámky a citace Knihy Dzyan tvoří kostru její proslulé Tajné nauky, což je patrně nejvlivnější kniha okultního poznání, která se objevila v průběhu 19.století. 

 

podrobnosti / objednávka na: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2639&akc=detail

 


SYSTÉMY ZEMĚ A SÍLA KRISTOVA

Marko Pogačnik /   DOBRA

 

kniha pojednává o objevení „pátého evangelia“, které bylo od samého prvopočátku „neviditelně“ vpředené ve čtyřech evangeliích - Matoušově, Markově, Lukášově a Janově - a jehož poselství jsou určena pro dnešní čas veliké změny.  Autor  k jeho vyluštění použil různých metod vyšetřování a vnímání, tyto metody jsou v knize popsány, aby proces, kterým prošel v přístupu k předmětu svého zkoumání, byl transparentní.   Kniha představuje z celého srdce vykonaný pokus o vypracování nejrůznějších cest, jež by umožňovaly vhled do celého Kristova poselství, aby tak byly odbourány zábrany, k nimž došlo v důsledku dávno překonané interpretace Ježíšových slov ve čtyřech kanonických evangeliích.

 

podrobnosti / objednávka na:  http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2642&akc=detail

 


 

ŠKOLA GEOMANTIE

Marko Pogačnik /    DOBRA

 

Geomantie znamená věštění, odhalování skrytých sil Země. Geomantie je věštění ze značek nakreslených na zemi. Využívala se například při vyhledávání správných míst pro stavby a pro hroby.  Kniha je základním dílem k moderní geomantii s návodem na vlastní tvořivé osvojení si geomantického umění.

podrobnosti / objednávka na:  http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2643&akc=detail

 

 


ZPOVĚĎ DRUIDA - Životadárný řád linií v přírodě

Jan Miška  /  DOBRA

  

ČESKY

Kniha seznamuje čtenáře s podivuhodným řádem linií - fantastickým fenoménem projevujícím se na každém místě naší planety a zasahujícím přímo, nebo nepřímo snad do všech oborů lidské činnosti.  *  * Odkrývání řádu linií je provedeno výkladem pověstí, souvislostmi historickými, archeologickými a architektonickými.  * Autorem byla vybrána i řada zajímavých příkladů pozorovatelných ve volné přírodě.  *  V druhé části knihy se zabývá zvláštními kameny nacházejícími se v Praze a jejím okolí, vysvětluje smysl jejich vztyčení, polohy a účinků. *  Závěrečnou část věnuje výkladu orientace některých význačných pražských staveb ve vztahu k životodárným proudům řádu linií.  * V této práci si dává za cíl seznámit veřejnost se systémem toků tajemné energie, kdysi nazývané archea.

NA TUTO KNIHU NAVAZUJE NAŠE NOVINKA Tajemství prasíly!

podrobnosti / objednávka na: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2641&akc=detail

 


 

ZTRACENÉ ŘÍŠE

Zecharia Sitchin /   DOBRA

 

 

Čtvrtá kniha ze Sitchinových publikací o Zemi a její minulosti opět vyniká svým převratným pojetím, které přitahuje pozornost mnoha čtenářů, laiků i odborníků. Podařilo se mu zde shromáždit velké množství archeologického i obrazového materiálu, bere na pomoc i indiánskou ústní tradici nebo sumerské písemné záznamy. Počátky civilizace na jihoamerickém kontinentě uvidíme ve zcela jiném světle.

 

podrobnosti / objednávka na:   http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2645&akc=detail

 


 

ZTRÁTA PAMĚTI LIDSTVA

Immanuel Velikovský /   DOBRA

 

Velikovský vytvořil teorii kolektivní amnézie - ztráty paměti lidstva, která vysvětluje neschopnost lidí spatřit drtivý důkaz globálních katastrof ve všech částech světa a neochotu pochopit důsledky tohoto důkazu. Touto tematikou se také zabývají jeho knihy Světy v kolizi a Země v otřesu.

"

podrobnosti / objednávka na: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2644&akc=detail

 


BHAGAVADGÍTA

Sarvepalli Rádhakrisnan, překl. Rudolf Skarnitzl /   ONYX

 

 

rozsáhlé vysvětlující komentáře Sarvepalli Rádhakrishnana (nar. 1888) pomáhají správnému pochopení tomuto základnímu textu. Váz. kniha. Počet stran:  214

 

podrobnosti / objednávka na: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2633&akc=detail

 


 

DRAHÉ KAMENY A JEJICH CESTY V HISTORII

Vladimír Kropáček /   ONYX

 

Autor knihy RNDr. Vladimír Kropáček se narodil v Jičíně a část mládí strávil v Českém Ráji. Tím byl předurčen jeho zájerrí o minerály a drahé kameny. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy obor geofyzika a po jejím ukončení se v Geofyzikálním ústavu Akademie věd věnoval problematice fyzikálních vlastností hornin a minerálů. Od mládí je sběratelem minerálů, navštívil řadu nalezišť na území Čech, Slovenska i celé Evropy. Kombinace zájmu o minerály a historii jej inspirovala k napsání této knihy. Tato kniha je věnována soužití člověka s kameny v celé známé historii lidstva a neopakovatelné originální kráse drahých kamenů.

 

podrobnosti / objednávka na: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2647&akc=detail

  


DRAHÉ KAMENY STAROVĚKU

Robert Nový /   ONYX

 

Předmětem tété knihy jsou drahé kameny a jejich rituální a kultovní užívání, případné mystické, magické, metafyzické a náboženské zkušenosti s nimi spojené nebo spojované.

 

podrobnosti / objednávka na:  http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2629&akc=detail

 


DUŠEVNÍ TĚLA A TAJE ZROZENÍ

Robert Nový /   ONYX

 

Robert Nový je filozofem a spisovatelem. Věnuje se převážně teorii vědomí duše člověka. Působil na ministerstvu zdravotnictví a školství jako poradce pro alternativní medicínu a pro oblasti jógu. Přednášel na Akademii výtvarných umění v Praze filozofii rituálního umění a umění Východu. Uspořádal tisíce přednášek a seminářů, týkajících se různých témat metafyziky Tanter.

 

podrobnosti / objednávka na: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2621&akc=detail

 

 


HAMLET, EZOTERISMUS VELKÉHO DÍLA

William Shakespeare /   ONYX

 

podrobnosti / objednávka na:  http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2628&akc=detail

 


MARIE Z MAGDALY A ŽENY V ŽIVOTĚ JEŽÍŠE

Rosa de Sar /   ONYX

 

V apokryfním Filipově evangeliu se uvádí, že Ježíše na jeho „pozemské pouti“ vždy provázely tři Marie: jeho matka, jeho sestra a jeho snoubenka. I když se tento text jeví jako symbolický, jedná se o reálné postavy, a to o Marii, Ježíšovu matku, jeho sestru Marii Salomé mladší a Marii z Magdaly, jeho „partnerku v rituálu Svatební komnaty“ a významnou novozákonní učitelku Přední Asie. Pod křížem se však nacházely ještě další ženy, a to Marie Salomé starší, Ježíšova teta Marie Kleofášova a Herodova královská dcera Salomé, matka Marie z Betánie, mylně dnes ztotožňované s Marií z Magdaly. Marie z Betánie, dědička židovského trůnu, měla zřejmě sehrát vážnou roli v Ježíšově životě jako královská partnerka v rituálu „hieros gamos“ v době Pesachu, poutních židovských svátků plodnosti, kde se měl Ježíš představit jako mesiáš Izraelitů. Avšak události v Jeruzalémě nakonec dostaly jiný spád a Ježíš byl zajat a ukřižován. Na kříži však nezemřel, dokladem toho je např. dílo Pistis Sofie, jež vznikalo ještě jedenáct let po jeho „zmrtvýchvstání“ a narození jeho potomků.

Ježíšovi nejbližší ženou byla jeho nevlastní sestra Marie Salomé mladší, jež je známá z biblických textů pod jménem „miláček Páně“ nebo „učedník, kterého Pán nejvíce miloval“. Právě tato Marie, hlavní autorka tzv. Janova evangelia, bývá nejčastěji zaměňována s Marií z Magdaly. Je také dnes „hledanou“ matkou Ježíšových dětí, a to Sáry a Jakuba. Odplula s nimi podle svého předurčení do Galie a poté odešla do Galicie, kde se stala významnou apoštolkou, šířící zde nové učení v původní podobě, jak jí bylo předáno samotným Ježíšem a jak sama zapsala v tzv. Janově evangeliu. Ve středověké grálské literatuře je nazývána „královna Vdova“ nebo „Naše paní“ a její osud je symbolicky zachycen ve francouzském středověkém příběhu „Dámy s jednorožcem“, kde jednorožec představuje Ježíše, na kterého opuštěná „královna Vdova“ čeká.

"

podrobnosti / objednávka na: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2625&akc=detail

 


PISTIS SOFIE

Jaromír Kozák  /   ONYX

 

Pistis Sofia je zásadní dílo pro zkoumání počátků křesťanství. Boří odvěký názor, že se z Ježíšovy doby nedochovaly žádné písemné památky. Mnozí badatelé přesto upozorňovali, že nejspíše existoval nějaký soubor textů, ze kterého čerpali i pisatelé evangelií a pracovně ho označovali jako pramen Q. A nyní vám tento zdroj předkládáme a umožňujeme nahlédnout do samotné organizace a obsahu Ježíšova učitelského působení.

Od okamžiku, kdy se Pistis Sofia dostala do Evropy, bylo na ní nahlíženo jako na výjimečné a nesmírně cenné dílo. I přesto nebyla často překládána a ani studována. V češtině vychází poprvé.

 

podrobnosti / objednávka na:   http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2622&akc=detail

 


 

POZNÁVÁME SVÉ JÁ

Rudolf Skarnitzl  /   ONYX

 

 

Rudolf Skarnitzl je znám především jako spoluautor první kvalitní knihy o józe, která ovlivnila celou generaci jógových adeptů a byla známa pod názvem „žlutá jóga“.

 

podrobnosti / objednávka na:

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2626&akc=detail

 

 


PRAXE PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ

Rudolf Skarnitzl  /   ONYX

 

Tato útlá knížka obsahuje písemnosti a výroky bratra Vavřince (1611-1691), opravdového hledače Boha. Bližší podrobnosti o jeho životě nejsou známy, byl vojákem, sluhou, laickým bratrem karmelitánem v Paříži. Postava bratra Vavřince zaujme především svou čistou vroucností a řešením jedinečného problému jakým je pociťování-přebývaní v přítomnosti Boží.

 

podrobnosti / objednávka na:

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2632&akc=detail

 


 

PROROK - ZAHRADA PROROKOVA

Chalíl Džibrán  /   ONYX

 

 

Džibrán se v mistrné zkratce s vytříbeným žebříčkem životních hodnot vyjadřuje k základním tématům lidství (láska, bolest, čas)

 

podrobnosti / objednávka na: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2631&akc=detail

 


VĚČNÁ FILOZOFIE

Aldous Huxley /   ONYX

 

Autor Věčné filozofie se narodil a vyrůstal v rodině, kde věda, literatura a kultura hrály významnou roli a ovlivňovaly jeho myšlení, určovaly vzděláni a místo ve společnosti. Znalosti, zájem jak o vědecké výzkumy, tak o umění a duchovní oblast i záliba v cestování ho řadily mezi nejvzdělanější autory té doby. Žil několik let v Itálii, ve Francii a v Kalifornii. Tam ho jeho indičtí přátelé získali pro poznání východní mystiky. Obecně se zabýval etikou vládnutí a s jedinečnými postřehy popisoval tehdejší (i dnes přetrvávající) bezcitný přístup „moderní civilizované společnosti“ k okolí, k přírodě a srovnával jej s citlivým přístupem hinduismu, buddhismu a taoismu.

 

podrobnosti / objednávka na: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2623&akc=detail


VELKÁ MORAVA NA PLÁTNĚ DĚJIN

Robert Nový  /   ONYX

 

podrobnosti / objednávka na:  http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2630&akc=detail  

 


 

VÝROKY ŚRÍ RÁMAKRŠNY

Rudolf Skarnitzl  /   ONYX

 

„Poselstvím Rámakršny byl jeho život. Tento jedinečný indický světec (1836-1886) nabyl zkušenost Pravdy nejen podle své vlastní víry, ale podle jiných náboženských tradic. Učil,Kolik je věr, tolik je cest.'

Příběh Rámakršnova života je příběhem náboženství v praxi. Jeho život nám umožňuje vidět Boha tváří v tvář. Rámakršna byl živoucím vtělením Božství. Jeho výroky nejsou slovy učených mužů, ale jsou stránkami Knihy života.

 

podrobnosti / objednávka na:

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2620&akc=detail

 


ZÁKLADNÍ KURZ NADŽIVOTNOSTI

Karel Makoň /   ONYX

 

pro ty, kteří si myslí, že nevěří, a Základní kurs náboženství pro ty, kteří si myslí, že věří, neboť jsou si všichni rovni, pokud umírají, aniž by se během života znovu narodili.

 

podrobnosti / objednávka na:

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2634&akc=detail

 

 


ŽÍT PODLE BHAGAVÁNA

David Godman  /   ONYX

 

Šrí Ramana Mahárši je jedním z největších a nejuznávanějších Guruů, kteří se kdy v Indii objevili. Mocný vliv jeho přítomnosti, vyzařující i po jeho tyzickém odchodu, pronikavá nauka o sebezkoumání a příkladný život přitahují i v dnešní době nové stoupence.

Annamalai svámí žil v jeho blízkosti mnoho let a vykonával úkoly, které mu Šrí Ramana ukládal. Toto dílo je vyprávění o něm. Popisuje inspirujícím až dojímavým způsobem život a práci v přítomnosti Šrí Ramany. Představuje se tu klasický vztah Gurua a žáka, náročná a houževnatě vykonávaná duchovní cesta, která se uskutečňovala v proudu milosti Gurua. Dílo intimně, široce a obsáhle vypráví o tehdejším dění v Srí Ramanášramu. Prostými slovy líčí detailně a nezakrytě život komunity, která tehdy obklopovala Srí Ramanu. Právě v tomto ohledu se vymyká všem jiným pojednáním o Šrí Ramanovi.  David Godman žije v Indii, většinou v Tiruvannamalai, kde byl po mnoho let knihovníkem v Šrí Ramanášramu.

 

podrobnosti / objednávka na:

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2627&akc=detail

 


 

UČEBNICE REFLEXNÍ TERAPIE

Július Pataky  /   Fontána

  

Praktická reflexologie. Autor působí jako praktický léčitel a je žákem Jiřího Janči. Jeho kniha chce pomoci začínajícím a inspirovat pokročilé. Poskytuje ucelený, konkrétní a v praxi vyzkoušený technologický postup, jak zvládnout základní momenty léčení reflexní terapií.

 

podrobnosti / objednávka na:

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2646&akc=detail

 

 


CESTA SRDCE (Kniha o kendó a bušidó)

Vladimír Hotovec /   Nakladatel.  XYZ

  

Již při svém prvním pobytu v Japonsku v roce 1990 jsem začal pociťovat touhu podělit se o svá poznání z oblasti japonského šermu i s těmi, kteří nikdy nedrželi, ani nebudou držet meč v ruce. Vždyť informace, které získáme, naše poznání, názory, ale též předměty, kupříkladu japonský meč, který jsem dostal od svého učitele, pana Jasumiči Ogino, jsou nám pouze propůjčeny - na dobu našeho života.   Kniha, které jsem dal název Cesta srdce, je zrcadlem mé dvacetileté "Cesty" praktikování japonského šermu kendó. Rozhodl jsem se v ní spojit moudrá slova našich předků, mající vztah k samurajům, bojovým uměním i japonské kultuře, se svými vlastními zážitky. Za každým moudrem, rčením či názorem učitele, které jsem použil jako titulek článku, se skrývá moje příhoda, prožitek či názor. Vlastně - hlas mého srdce.   Touto knihou mi osud plní mé dávné přání. A já budu rád, pokud v ní naleznete něco, co vám pomůže vidět svět kolem vás klidněji, plněji a radostněji.  Počet stran:  240   Vazba:  Vázaná

 

podrobnosti / objednávka na:

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2637&akc=detail

 


 

CHIN NA FA - Tradiční čínské umění úchopů a pák

Liu Jinsheng & Zhao Jiang

 

 

„…Pokud ovládáte tuto techniku, můžete odvrátit osudového nepřítele. Můžete jej zabít, způsobit mu nesnesitelnou bolest, potrhat mu svaly a šlachy, zlomit mu kosti nebo jej uvést na nějaký čas do bezvědomí a tak jej zbavit možnosti obrany.“ Dokonce i žena nebo fyzicky slabý muž, který zvládl tuto techniku může zvládnout silného protivníka. Tato technika vyžaduje obratnost a dovednost, ne hrubou sílu. Je nutné denně trénovat, aby bylo tělo ohebné a hbité, uvnitř této „jemnosti“ však musí být skryta „tvrdost.“ Autor Liu Jin Sheng, Policejní Akademie provincie Zhejiang, Čínská republika (1935)     ISBN: 978-80-86719-00-9    126stran

 

detail http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2650&akc=detail

 


 

LOCHAN KUNG - Čchi kung v čínské medicíně

Fiereder Richard  /   Fontána 

 

Čínská cvičení pro zdraví.   *   Proudí-li energie bez překážek celým tělem, nacházíme se ve stavu rovnováhy, jsme vitální, spokojení a zdraví.   *     Lochan-kung je jedním z nejstarších systémů Čchi-kungu. Jedná se o sestavu určitých cviků, jež se dotýkají člověka v jeho celistvosti - jež se dotýkají jeho těla, mysli i ducha a jež trénují všechny oblasti jeho těla.   *    S pomocí Lochan-kungu protáhneme a posílíme svaly, šlachy, vazy i kosti, promasírujeme vnitřní orgány a zostříme své smysly. Především si však díky tomuto cvičení zajistíme harmonickou výměnu a hospodaření s energií.   *     Cvičení jsou vysvětlena po jednotlivých krocích a názorně ilustrována. Jsou zde podrobně popsány i medicínsko-terapeutické aspekty každého cvičení:   *   Se kterými meridiány budeme právě pracovat, které indikace a kontraindikace přicházejí v úvahu, které části těla a jeho oblasti jsou obzvlášť posilovány přislušným cvikem?   *   K tomu, abychom zřetelně pocítili zlepšení kvality našeho života, postačí 15 až 30 minut cvičení denně.   *  

Vazba Pevná   

 

podrobnosti / objednávka na: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2638&akc=detail

 


 

TAI JI QUAN – TRADIČNÍ STYL YANG - kniha a dvd

Z. Kurfürst  /   TEMPLE

 

prezentována je zde  sestava Mistra Yang Cheng-fu (1883-1936)  Mezi všemi styly, které jsou cvičeny, je právě styl rodiny YANG nejpopulárnější. Je to především díky tomu, že je zvládnutelný pro zájemce všech věkových kategorií i různé zdravotní způsobilosti. Styl rodiny YANG byl původně proslaven pro své využití v boji, a to po dlouhá staletí. Teprve Mistr Yang Cheng-fu (1883 - 1936) postupně upravil rodinnou bojovou formu tak, aby upřednostnil a posílil její zdravotní účinky. Po celém světě od té doby vzniklo mnoho studií, které dokumentují vliv tohoto cvičení na pohybový aparát, činnost vnitřních orgánů, rozvoj a proudění energie qi a vůbec celkový stav organizmu. V této knize je prezentována sestava Mistra Yang Cheng-fu, jak ji vyučoval na konci svého života, tedy v době, kdy již shrnul veškeré své bádání právě do této sestavy.  Videokazeta / DVD doplňuje výše prezentovanou knihu. Krok za krokem je zde ukázána sestava, kterou najdete v knize velice podrobně popsanou a rozkreslenou. Pokud tyto dvě pomůcky spojíte dohromady, tak by pro Vás neměl být problém sestavu dokonale zvládnout.
ČESKY  Kniha (400 ilustrací) + výukové DVD 

(prodáváme i samostatné DVD nebo VHS) 

 

podrobnosti / objednávka na:

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2649&akc=detail


 

 

Mantak Chia

TAN TCHIEN ČCHI KUNG - Síla prázdnoty a cvičení pro posílení hráze

 

Energetické cvičení např. „Vnitřní úsměv“... v tomto cvičení se naučíte usmívat do bodu uprostřed mezi obočím, do obočí, očí, úst, čelistí, jazyku, rtů, tváří, uší, ramen, hrudníku a do mozku. Potom přesunete pozorující mysl (horní mozek) dolů do spodního tan tchienu. Cvičte ho tak dlouho, dokud se při něm nezačnete cítit uvolněně a pohodlně. Začněte se vždy usmívat do bodu mezi obočím. Uvolněte se a nechte odplynout všechno fyzické, mentální i emocionální napětí. Pak se usmějte do obočí a představte si, že se prodlužuje do stran. Usmějte se do očí. Snažte se je uvolnit a vnímejte, jak jsou krásné a klidné. Otočte oční bulvy dolů a sledujte, jak energie úsměvu postupně klesá do hrudníku a do břicha, do centra pocitů a vnímání.  V2, 192 str.

 

ISBN 978-80-7349-122-2

 


 

KLASICKÉ TCHAJ-ŤI

Wyasun Liao / PRAGMA

 

Nový překlad tří základních textů o tchaj-ťi-čchüanu s komentářem a praktickými instrukcemi mistra Liao je kniha, která odkrývá podstatu tchaj-ťi pohybu a smysl jednotlivých technik, mimo jiné i díky překladu tří Klasických textů o tchaj-ťi, které jsou pokládány za bibli tchaj-ťi. Úvod k těmto textům představují tři kapitoly, v nichž se dočtete o tom, jak rozvíjet energii (čchi), přetvářet ji ve vnitřní sílu (ťin) a vysílat tuto sílu navenek. Dozvíte se také, jak porazit protivníka bez použití fyzického kontaktu. V druhé polovině knihy poskytuje mistr Liao detailní popis sledu pohybů meditativní formy tchaj-ťi, doprovázený vlastními ilustracemi.

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2558&akc=detail

 

 


 

Exkluzivní nabídka originálních nožů nepálských bojovníků - Gurkhů

 

 

 


ZLATÝ VĚK ZENU

John C. H. Wu / PRAGMA

 

John C. H. Wu se svým klasickým dílem patří mezi základní zdroje porozumění vývoje této nesmírně vlivné větve buddhismu jak pro jeho studenty, tak i pro učitele. Kniha Zlatý věk zenu se zabývá významným obdobím duchovních dějin, které následovalo po setkání buddhismu s čínskými filozofiemi, a to především s taoismem. Wu nejprve zkoumá základní zdroje zenových škol založených v šestém století Bódhidharmou a ve století sedmém Chuej-nengem. Dále se zabývá úžasným rozkvětem celého tohoto hnutí podníceným následujícími generacemi čínských mudrců. Tento významný text vysoce ocenilo mnoho učenců zabývajících se dějinami buddhismu, včetně velkého zenového spisovatele dvacátého století, D. T. Suzukiho.

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2555&akc=detail 

 

 


 

NUMEROLÓGIA - ČÍSLA LÁSKY

Steinová Robin / EUGENIKA

Slovenské vydanie (vyslo 18/8/2008) 

 

 

Podrobnosti: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2605&akc=detail

 


 

101 NOCÍ TANTRICKÉHO SEXU

Cassandra Lorius /  PRAGMA

 

Tantra, tao lásky, je starobylá východní praktika osobního rozvoje. Srdcem této nauky je poznání, že mocné proudy energie protékají námi všemi a měly by být sladěny dohromady. Praktické techniky v této knize vám nejen ukážou, jak rozvíjet vaši sexuální energii a jak využívat její sílu k vnitřní transformaci, ale také pozvednou vaše milování na vyšší duchovní stupeň. Když se mysl i tělo sladí dohromady pomocí tantrického sexu, zlepší se komunikační dovednosti, osobní kreativita i spontánnost. Kniha vás provede sto a jednou nocí rituálů, tance, intimních dotyků, dýchání, vizualizací a meditací, aby vás přiblížila k vašemu sexuálnímu partnerovi a pomohla vám najít váš vlastní vnitřní zdroj extáze.

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2556&akc=detail

 

 


 

KUAN JIN - Bohyně soucitu

Daniela Schenker /  PRAGMA

 

Kuan Jin (Kuan-yin / Kvanon), bohyně soucitu, je více než tisíc let uctívána v četných asijských zemích. V mahájánovém buddhismu je považována za bódhisattvu, osvícenou bytost, která se plně věnuje osvobození jiných lidí. Kniha nabízí četné možnosti, jak si ji zvolit za průvodkyni a přijímat její láskyplné soucítění. Obsahuje mantry, meditace, mudry a vizualizace k navázání hlubšího kontaktu a 33 barevných akvarelů a fotografické putování po čínském ostrově Putuo Šan, kde má bohyně Kuan Jin své hlavní „sídlo“.  Váz., 168 str., barevně ilustrováno

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2575&akc=detail

 

 


 

Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti.

Díl I A-M

Mašek  Petr /  ARGO

 

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2920&akc=detail

 


 

ENCYKLOPEDIE HERALDIKY / Světská a církevní titulatura a reálie

Milan Buben / LIBRI

 

Autor pro toto vydání celý text znovu důkladně zrevidoval, doplnil několik desítek hesel nových a rozšířil i řadu stávajících. Svým záběrem se jedná o ojedinělé kompendium, které zdaleka překračuje hranice jedné z pomocných věd historických – heraldiky, kterou autor pojímá nejen v kontextu českém, ale i celoevropském. Poskytuje navíc velké a vzájemně propojené množství informací, bez nichž se opravdový zájemce o historii neobejde.

4. vydání, vázané, 512 stran, na 700 obr.,

ISBN 80-7277-135-3

 

http://www.libri.cz/ukazka.php?pdf=27

 

 


 

 

HERALDICKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY I

Ladislav Vrteľ, Peter Kartous Vyd.Matice slov.

 

Heraldický register predstavuje najvyššiu heraldickú autoritu v Slovenskej republike.

Agendu spojenú s jeho vedením zabezpečuje od r. 1991 Ministerstvo vnútra SR,  Sekcia verejnej správy - odbor archívnictva a spisovej služby.  Jeho poslaním je viesť centrálnu evidenciu heraldických znamení - predovšetkým mestských a obecných erbov a vlajok - používaných v Slovenskej republike. Zapísanie erbu do Heraldického registra je zárukou heraldickej správnosti používaného erbu a tiež zárukou, že rovnaký erb, vlajku alebo pečať nepoužíva žiadny iný subjekt. Heraldický register úzko spolupracuje najmä s dvoma odbornými heraldickými zbormi: Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra a Heraldickým kolégiom. Každý zväzok obsahuje farebné zobrazenia používaných heraldických znakov a vlajok slovenských miest, obcí, krajov, inštitúcií a rodov. Súčasťou diela je aj úvod do heraldickej terminológie, vecný register a anglické resumé. Vazba: Pevná bez přebalu matná; Počet strán: 274  

 

 

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2608&akc=detail

 

 

HERALDICKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY II

Ladislav Vrteľ, Peter Kartous / Vyd.Matice slov.

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2609&akc=detail

 

 

HERALDICKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY III

Ladislav Vrteľ, Peter Kartous / Vyd.Matice slov.

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2610&akc=detail

 

 

HERALDICKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY IV

Ladislav Vrteľ, Peter Kartous / Vyd.Matice slov.

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2611&akc=detail

 

 

HERALDICKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY V

Ladislav Vrteľ, Peter Kartous / Vyd.Matice slov.

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2612&akc=detail

 

 

HERALDICKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI

Ladislav Vrteľ, Peter Kartous / Vyd.Matice slov.

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2613&akc=detail

 

 


 

ÚPLNĚ NOVÁ MYSL

Daniel H. Pink  / Ideál

 

Daniel H. Pink je autorem bestselleru Free Agent Nation. Jeho články o práci, podnikání a technologii vycházejí v mnoha publikacích, včetně New York Times, Harvard Business Review, Slate, Fast Company a magazínu Wired, jehož je přispěvatelem. Pink je oblíbený řečník, přednáší v korporacích, sdruženích a na univerzitách po celém světě o ekonomické transformaci a obchodní strategii.    ....  je doba nadvlády levé hemisféry. Budoucnost patří jinému druhu lidí s jiným druhem mysli: designérům, vynálezcům, učitelům, vypravěčům, zkrátka kreativním, empatickým, pravohemisféricky myslícím osobám, které disponují právě těmi vlastnostmi, jež oddělí ty, kdo se proderou do čela, od těch, kdo zůstanou pozadu. Daniel Pink na základě výzkumů z celého vyspělého světa předkládá čtenáři šest bytostně lidských schopností, které jsou nezbytné pro profesní úspěch i osobní naplnění, a prozrazuje, jak se jim naučit.

 

PODROBNOSTI: http://www.idealknihy.cz/index.html?web=knihy_unm.html

 

 


 

SON MJONG MUN

Michael Breen / Ideál

 

Kniha o raném období života zakladatele Církve sjednocení, který v Severní Koreji strávil pět let v pracovním táboře. Autor - soulský zpravodaj The Washington Times a The Guardian - strávil několik let vyhledáváním lidí, kteří znali Son-mjong Muna jako mladého muže, a vedl s nimi rozhovory.

PODROBNOSTI: http://www.idealknihy.cz/index.html?web=knihy_son.html

 

 


 

ŽIVOT VE SVĚTĚ NESPATŘENÉM

Anthony Borgia / Ideál

 

Kniha podává jednu z nejúplnějších zpráv o tom, co následuje po fyzické smrti. Prostředníkem byl duchovně vnímající Anthony Borgia, kterému své zkušenosti vyprávěl monsignore Robert Hugh Benson, sny někdejšího canterburského arcibiskupa. V této poutavé knize se monsignore Robert Hugh Benson zabývá takovými tématy, jako jsou domov odpočinku, vzdělávácí ústavy, duchovní půda a duchovní květiny, zábava, říše dětí, čas a prostor a zaměstnání v duchovním světě, spolu s mnoha dalšími zajímavými otázkami.

PODROBNOSTI: http://www.idealknihy.cz/index.html?web=knihy_zivot.html

 

 


 

KUAN JIN - Bohyně soucitu

Daniela Schenker / PRAGMA

Kuan Jin (Kuan-yin / Kvanon), bohyně soucitu, je více než tisíc let uctívána v četných asijských zemích. V mahájánovém buddhismu je považována za bódhisattvu, osvícenou bytost, která se plně věnuje osvobození jiných lidí. Kniha nabízí četné možnosti, jak si ji zvolit za průvodkyni a přijímat její láskyplné soucítění. Obsahuje mantry, meditace, mudry a vizualizace k navázání hlubšího kontaktu a 33 barevných akvarelů a fotografické putování po čínském ostrově Putuo Šan, kde má bohyně Kuan Jin své hlavní „sídlo“.  Váz., 168 str., barevně ilustrováno

PODROBNOSTI: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2575&akc=detail

 

  


 

ÚVOD DO TEOLOGIE

Jong-Un Kimová / Ideál

 

Spis korejské teoložky, zabývající se všeobecným úvodem do teologie, určený pro širokou veřejnost

PODROBNOSTI: http://www.idealknihy.cz/index.html?web=knihy_cesi.html

 

 


 

DARWINISMUS A INTELIGENTNÍ PLÁN

Jonathan Wells / Ideál

 

O autorovi: Jonathan Wells je výzkumný pracovník ústavu Discovery Institute v Seattle ve státě Washington. Získal titul Ph.D. v biologii na Kalifornské univerzitě v Berkeley a Ph.D. v teologii na Yaleově univerzitě v New Haven. Je autorem knihy Ikony evoluce (české vydání Návrat domů, 2005) a v současné době pracuje na vědeckém výzkumu otázek týkajících se inteligentního plánu.  Příznivé kritiky knihy „Darwinismus a inteligentní plán“:     „Jonathan Wells není jenom expert na darwinismus a inteligentní plán, ale má také dar představit složité problémy tak, aby byly snadno pochopitelné. Dokáže dokonce do tohoto sporu vnést humor. Liberálové určitě nebudou chtít, abyste tuto knihu četli.“    -- David Limbaugh, agenturní novinář a známý autor knih „Perzekuce: Jak liberálové vedou válku proti křesťanství“ a „Bankrot: Morální a intelektuální bankrot dnešní Demokratické strany“ ....

 

PODROBNOSTI: http://www.idealknihy.cz/index.html?web=knihy_darwin.html

 

 


 

PREZIDENT, PAPEŽ A PREMIÉRKA

John O'Sullivan / Ideál

 

John O’Sullivan se nechává vést vtipem a představivostí a ukazuje tři epizody nedávných dějin. Ronald Reagan byl několik měsíců po inauguraci postřelen a téměř zabit. Papež Jan Pavel II. téměř zahynul po vražedné kulce. A Margaret Thatcherová se v pátém roce svého úřadu skoro stala obětí bombového atentátu IRA v Brightonu. O’Sullivan se zabývá těmito tajemstvími, popisuje drastické alternativy a dokonce se ptá, zda zde nezasáhla našim očím neviditelná božská inteligence. Je to vzrušující četba, nabízející radost a potěšení.

PODROBNOSTI: http://www.idealknihy.cz/index.html?web=knihy_ppp.html

 


 

ČEŠI A EVROPA

Václav Makrlík / Ideál

 

Václav Makrlík se ve své knize Češi a Evropa pokusil publicistickou formou vyložit české politické dějiny z hlediska začleňování našeho národa do dobových evropských struktur. Ukazuje, jak nacionalistická a později komunistická historiografie tyto kroky buď ignorovala a nebo desinterpretovala ve smyslu národnostní či třídní nenávisti. Překonáme-li tato nepochopení, jeví se dnešní začleňování České Republiky do Evropské Unie jako logické pokračování v díle předků, od Přemyslovců až po Masaryka, .....

 

PODROBNOSTI: http://www.idealknihy.cz/index.html?web=knihy_cesi.html

 

 

 


 

VTIP A MOUDROST RONALDA REAGANA

James C. Humes / Ideál

 

Ronald Reagan je něčím víc než oblíbeným a uctívaným prezidentem – pro miliony lidí je hrdinou, je milován jako charismatický vůdce, který více než kterýkoli jiný moderní prezident inspiroval Ameriku a ovlivnil budoucnost. Díky svému daru prostého porozumění, který pramenil z jeho neobvyklé dráhy herce, sportovního komentátora a vůdce odborů, se Reagan stal nejcitovanějším americkým prezidentem.    V knize Vtip a moudrost Ronalda Reagana spisovatel James C. Humes sesbíral to nejlepší z postřehů a názorů „Velkého komunikátora.“ Tato sbírka bonmotů, anekdot, hlášek a málo známých historek obsahuje navíc charakteristiky Reagana očima jeho přátel i protivníků a rozbory jeho slavných projevů. Vtip a moudrost Ronalda Reagana je výjimečnou poctou zbožňovanému čtyřicátému prezidentovi Spojených států.

PODROBNOSTI: http://www.idealknihy.cz/index.html?web=knihy_vtip.html

 


 

REAGANOVA VÁLKA

Peter Schweizer / Ideál

 

Ronald Reagan byl vnímán v nejlepším případě jako milý hlupáček, geniální herec, který prostě přežvýká jakákoli hesla, jež před něj položí jeho páni, kteří ho vodí jako loutku. V Reaganově válce Peter Schweizer Reagana rehabilituje jako prezidenta a státníka – odhaluje jeho zásadní roli při utváření pevného a výbojného ústředního antikomunistického principu americké politiky, jež nahradila desítky let smířlivosti předchozích amerických prezidentů.    Reaganova válka je příběhem osobní a politické cesty Ronalda Reagana jako antikomunisty: začíná jeho působením v Hollywoodu, kde vedl odpor filmového průmyslu proti komunistickým pokusům převzít hollywoodské odbory.

 

PODROBNOSTI: http://www.idealknihy.cz/index.html?web=knihy_valka.html

 

 

 


 

JAK NOVINÁŘI MANIPULUJÍ

Bernard Goldberg / Ideál

 

EKONOM, Petr Korbel:    "Novinářům se nedá příliš věřit, tvrdí někdejší novinář. Americká média jsou podle něj liberálně zaujatá. Předpojatá je ale i kniha. Nejde o analýzu, nýbrž o jednostranný pohled. Americký autor Bernard Goldberg se nechal strhnout k hodně silným vyjádřením. Říká však nahlas to, co si někteří jeho krajané nejspíš jenom myslí:    Kdyby arogance byla trestným činem, nebylo by pro novináře dost vězeňských cel. Bezdomovci v televizních zprávách vypadají úplně jinak než skuteční bezdomovci na ulici. Ti druzí jsou zpravidla opilci či narkomani a většinou by v divácích nevzbudili kýžený soucit. Snaha po politické korektnosti vede k absurditám, což se týká zejména zobrazování černochů. Zprávy o AIDS novináři nafoukli, a to jen proto, aby vystrašili heterosexuální populaci .....

 

PODROBNOSTI: http://www.idealknihy.cz/index.html?web=knihy_novinari.html

 

 

 


 

ZRADA - Jak Clintonova vláda podkopala americkou bezpečnost

Bill Gertz / Ideál

 

Bill Gertz je nepochybně jeden z nejlepších investigativních novinářů na světě. Má kvalitní zdroje informací ze zpravodajských služeb i z vládních kruhů, umí získané údaje zasadit do patřičných souvislostí a dokáže napsat tak skvělou zprávu, nebo analýzu, že je z ní možné vycházet i dlouhé roky poté, co novinový papír dávno zežloutl. A navíc dokáže čtivě napsat knihu.    Faktografický román Zrada je unikátní zpovědí o zákulisí americké a zahraniční politiky a mezinárodního obchodu se zbraněmi. A přestože jde o poměrně složitou a těžkou tématiku, Bill Gertz ji dokázal napsat živě a jednoduše, že je srozumitelná i pro laiky. Jestli si právě říkáte, že o Gertzovi jste dosud nikdy neslyšeli, protože z amerických novinářů znáte přece Woodworda a Bernsteina z aféry Watergate, musím vás vyvést z omylu. Přinejmenším jednou jste o Gertzovi mohli slyšet. Bylo to v roce 1997 a byla to aféra, která se stala rozbuškou na české politické scéně...

PODROBNOSTI: http://www.idealknihy.cz/index.html?web=knihy_zrada.html

 

 

 


 

JARO SKONČILO V SRPNU

Vinek Nedbálek / Ideál

 

Tématem knihy jsou osudy lidí v jednom z těžkých období moderních českých dějin - obsazení naší země tzv. spojeneckými vojsky pěti států tehdejší Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Prostředím novely je vojenský útvar v jedné posádce na Jižní Moravě, kde velitel pluku Válek řeší osudový problém, zda je vstup cizích vojsk v srpnu 1968 internacionální pomocí nebo okupací.    Kniha není historickým dokumentem, zaznamenává spíše osudy lidí u motostřeleckého pluku, tváře těch, kteří vytrvali v přesvědčení, že šlo o okupaci a tváře těch, pro které intervence byla příležitostí, jak získat místo nahoře. Epizody, ve kterých autor provází čtenáře životem u útvaru dávají nahlédnout do prostředí, se kterým se v literární či reálné podobě snad nikdy nesetkal.

PODROBNOSTI: http://www.idealknihy.cz/index.html?web=edice_jaro.html

 

 


 

SVĚDOMÍ WASHINGTONU

Lee Edwards / Ideál

 

Dějiny denníku The Washington Times 1982-2002

PODROBNOSTI: http://www.idealknihy.cz/index.html?web=knihy_svedomi.html

 

 

 


 

 

KDYŽ KRALOVAL CHARAKTER

Peggy Noonanová / Ideál

 

Životní příběh bývalého prezidenta USA Ronalda Reagana   Peggy Noonanová, zvláštní prezidentova asistentka, ukazuje tajemství Reaganova úspěchu - jeho charakter, odvaha, vytravalost, poctivost a neuvěřitelná trpělivost tváří v tvář překážkám. Vedle vlastních zjištění a reflexí zahrnuje do svého vyprávění vzpomínky na prezidenta Reagana, o které se s ní rozdělili bývalý i současný prezident Bush, příslušníci Reaganovy tajné služby, její kolegové z Bíleho domu a také členové Reaganovy rodiny. S jejich přispěním - a s vtipem a šarmem sobě vlastním - Peggy Noonanová postupně odhaluje pravou povahu muže, jenž je pokládán za iniciátora velkých dějinných zvratů dokonce i svými odpůrci.

PODROBNOSTI: http://www.idealknihy.cz/index.html?web=knihy_kdyz.html

 

 

 


 

ZAJATI V ANGOLE - přepadení a pochod

Sazeček Lubomír / Sazeček 

 

 

Knihu "Zajati v Angole - přepadení a pochod" napsal jeden z unesených, Lubomír Sazeček. Jde o autentické vyprávění a popis událostí od přepadení československých občanů, kteří byli v Angole v roce 1983  zajati partyzány z hnutí UNITA…

PODROBNOSTI: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2554&akc=detail

 

 

 


 

PHARMAKO DYNAMIS - Moc rostlin a cesta jedů excitanty a empatogenika

Dale Pendell Dybbuk

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2538&akc=detail

 

kniha pro „rostlinné lidi“, kteří zde najdou nádhernou tapisérii botaniky, odborné chemie, farmakologie a historie, bohatě protkanou básnickou imaginací, sugestivní směsí logiky a mytologickou tradicí.

Dočtete se o stimulantech, resp. excitantech (Káva » Čaj » Kakao » Maté » Kola » Betel » Efedra » Kata » Koka » Amfetamin) a empatogenech (Muškát » Extáze » GHB).

 

Vazba: Pevná / 318  str.

 


 

Bod G   (Důvěrně o sexu a erotice)

Zane Columbus

detail: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2538&akc=detail

 

Víte, co ještě nevíte o sexu a erotice? Kniha z jedné z nejprodávanějších autorek podle New York Times.

Panenství, anální sex, nevěra, sexuální hračky, to jsou jen některá témata, která ve své knize rozvíjí v USA velmi populární černá autorka Zane. V knize ovšem nenajdete jen pustou teorii, nýbrž skoro samé dopisy od skutečných lidí, mužů i žen, kteří během let žádali Zane o radu. Byla mezi nimi např. kazatelova žena, která se obávala zatracení, dívka, co si nevěděla rady s panenstvím, homosexuální pán nebo dáma s přebytkem sexuální energie. Zane je zkrátka velmi zkušená psycholožka, která dokáže nejen poradit, ale ještě k tomu i pořádně nažhavit. Nejlépe se přesvědčíte, když si tuhle pikantní knížku prostě přečtete.

 

Vazba: Pevná 288 str.

 

 


 

 

MAPA TAJEMNÝCH MÍST - PRAHA 

 (KARTOGRAFIA Praha)

 

Oboustranná turistická mapa v měřítku 1:75 000 / 1:22 000s vyznačením tajemných míst dané lokality a jejich krátkým popisem /místa se silnou energií, studánky a prameny s léčivou vodou, pradávná kultovní místa, tajemné symboly atd./.

 

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2535&akc=detail

 


 

MAPA TAJEMNÝCH MÍST - ŠUMAVA 

(KARTOGRAFIA Praha)

podrobnosti viz http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2532&akc=detail

 


 

MAPA TAJEMNÝCH MÍST - ČESKÁ KANADA A TŘEBOŇSKO 

(KARTOGRAFIA Praha)

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2533&akc=detail

 


 

MAPA TAJEMNÝCH MÍST - TÁBORSKO A PÍSECKO  

 (KARTOGRAFIA Praha)

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2534&akc=detail

 


 

MAPA TAJEMNÝCH MÍST - PLZEŇSKO 

 (KARTOGRAFIA Praha)

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2536&akc=detail

 


 

MAPA TAJEMNÝCH MÍST - SEVERNÍ ČECHY 

 (KARTOGRAFIA Praha)

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2537&akc=detail

 


 

Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech

Vladimír Liščák / LIBRI

 

 

Chronologicky podané dějiny nejstaršího nepřetržitě existujícího a zároveň nejlidnatějšího státu světa se shrnujícími úvody k jednotlivým historickým obdobím z pera našeho předního sinologa nezachycují jen politický vývoj a významné události od pravěku po současnost a to včetně Taiwanu, Tibetu, Hongkongu, Macaa a Sin-ťiangu, ale také hospodářské, technické i kulturní dějiny této ojedinělé civilizace

 

Podrobnosti http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2513&akc=detail

 


 

TŘI  POJEDNÁNÍ  O  ZEN-BUDDHISMU

Róši  P. Kapleau   (CAD Press)

 

Sborník tří Róšiho prací: "Zen - poznámky o práci, vědomí, pomíjivosti, ne-já, egu a jazyku", "Soukromý rozhovor s Róšim" a "Putování k buddhistickým chrámům a jeskyním v Číně". Róši Philip KAPLEAU  (1912-2004)  byl jedním z prvních průkopníků zen-buddhismu na Západě a nejvýznamnějším západním zenovým mistrem, ... a autorem řady světoznámých knih (Tři pilíře Zenu, Kolo smrti a Zen − Svítání na Západě), jež byly přeloženy do desítek jazyků.

 

(nové vydání dávno rozebraného bestselleru)

detail:  http://www.cadpress.sk/vegetarianstvi.htm

 


 

Psychická sebeobrana

Dion Fortune /_Eugenika (Nové vydání)

 

"Tato kniha je v ezoterických kruzích velmi slavná, vyšla už v roce 1930 a byla jednou z prvních,

která pojednává o možném nebezpečí, jemuž se vystavuje ten, kdo se zabývá okultními praktikami.

 detail:  http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2489&akc=detail


 

 

JÍZDA NA LVU

Kyriacos C. Markides  /  EUGENIKA

 

Volné pokračování trilogie o Strovoloském mágovi. Samotný Daskalos v této knize sice už nevystupuje, i když se tu objevují některé jiné postavy z prvých dílů. Východiskem duchovných zákonitostí je tu křesťanství ve své čisté, mystické podobě.

 

Detail: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2405&akc=detail

 

 


 

Varovanie z lásky

Venuša Indráková

CAD Press 4/2008

 

Kniha je obsahovo zameraná na duchovné povzbudenie dnešného človeka. Zaoberá sa tematikou, ktorá sa dotýka každodenného života ľudí. V kapitole s názvom „Kapitola bez mena“ a v celom obsahu knihy je skrytá prognóza, predpoveď našej budúcnosti. Pripomína ľudstvu aj mená: Mojžiš, Ježiš, Nostradamus, Abd-Ru-Shin, Vanga.

160,00

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2295&akc=detail

 


 

AŽ ODEJDU ZA HORU - ZE ŽIVOTA SIBIŘSKÝCH KOČOVNÍKŮ

Pavlína Brzáková / EMINENT

NOVÉ VYDÁNÍ !

Detail:  http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2421&akc=detail

 

Etnoložka Pavlína Brzáková se dlouhodobě zabývá evenckými kočovnými pastevci sobů v oblasti centrální Sibiře.

Vydala již dvě knihy sibiřských pohádek a příběhů a další knihy. Nyní vychází rozšířené vydání sibiřských vyprávění.

 


 

MOXA - Klasická čínská léčebná metoda

Hans Höting / PRAGMA

 

Moxování poskytuje účinnou pomoc při akutních i chronických nemocech. Tato léčebná metoda byla vyvinuta v asijské lidové medicíně a dodnes se výborně osvědčuje. Nepřímým působením hořícího pelyňku se zahřívají reaktivní zóny těla podle systému akupunkturních bodů a mobilizují se tím jeho samoléčivé síly.

 

detail: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2297&akc=detail

 


 

AKUPRESURA - Jednoduše proti bolestem

Wolfgang Möhring / GRADA

 

Jedním z prostředků, které podporují tuto celostní medicínu, je i akupresura, čínská masáž založená na tlaku prstů. Díky ní dokáže i laik mírnit jednoduché potíže a předcházet nemocem. Naučte se s námi najít základní léčivé body a najděte cestu k tradiční čínské medicíně, která existuje již tisíce let.

 

 


VELKÝ   ATLAS   AKUPRESURY

Bernard C. Kolster, Astrid Waskowiak (Fontána)

 

 

Atlas akupresury je na vysoké úrovni a ukazuje nám krok za krokem, jak správně používat akupresuru. Kromě úvodu do tradiční čínské medicíny nám bohatě ilustrovaná praktická část knihy poskytne znalost nejdůležitějších základních technik a praktické znalosti k provádění akupresury.

 

240 Stran, formát 246 x 322 mm, celostranové barev. ilustrace

 

detail: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2289&akc=detail

 


 

THAJSKO-JÓGOVÁ MASÁŽ V PRAXI

Kam Thye Chow / Fontána

 

Metoda lotosové dlaně - Před mnoha staletími se v thajských buddhistických chrámech vytvořila dynamická terapeutická technika, která vychází z jógových pohybů, ájurvédských principů i prvků tradičních bojových umění. Thajsko-jógová masáž je zcela jedinečnou léčebnou soustavou, která kombinuje důkladné procvičení kloubů a svalstva s aktivací energetických drah a tlakových bodů.

 


 

NOVÁ REFLEXNÍ TERAPIE

Friedrich Butzbach / Fontána

 

Tato kniha je důležitým příspěvkem k dalšímu rozvoji energetické medicíny. Friedrich Butzbach objevil dosud neznámé reflexní body, především na palci u nohy, které mají daleko pronikavější a déle trvající účinky při léčbě mnoha nemocí než body doposud známé. Nová reflexní terapie je dokreslena spoustou příkladů z praxe. Zjistil na palci kolem padesáti reflexních bodů a stejně jako na uchu člověka je zde zobrazeno celé tělo.

 


  

REFLEXNÍ TERAPIE RUKOU

Jiří Janča / Eminent

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2419&akc=detail

 

Poprvé v historii alternativní medicíny přináší ucelený návod na praktické využití nejdostupnější oblasti reflexní terapie - rukou. Přináší rady a postupy, které se mohou stát neocenitelným každodenním pomocníkem během nemocí a především v prevenci obrovské škály problémů. Po jejím přečtení pochopíte, že vaše ruce dovedou mnohem víc, než jste dosud tušili.

  


 

REFLEXNÍ TERAPIE - Tajemná řeč lidského těla
Jiří Janča, Eminent


Váz. doplněné české vyd. "Jedna z nejúspěšnějších knih české léčitelské legendy je považována za stěžejní dílo v tomto oboru u nás. Shrnuje autorovy téměř čtyřicetileté zkušenosti s touto velmi účinnou metodou alternativní medicíny. Tvrdá vazba / 204 stran"

 


 

REFLEXNÍ TERAPIE DVD / VHS

Beáta a Július Patakyovi

Deatail:  http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2417&akc=detail  

 

 


Dvd DANCEJÓGA - Ladná, krásná a fit

Pavla Rožumberská

 

Dancejóga je styl cvičení určený všem zájemcům o spojení jógy, tance a hudby. Jedná se o styl, který Vás příjemně rozpohybuje, protáhne s pocitem ladnosti a lehkosti.

Autorka Pavla Rožumberská ( cvičitelka powerjógy, lektorka tance ) Vás na tomto DVD postupně provede v 6 blocích základními prvky klasického baletu, moderního tance i jazzu ve spojení s jógovými pozicemi.

Tuto sestavu můžete použít jako inspiraci pro cvičení doma. Povede Vás k protažení, posílení a především ke správnému držení celého těla.  Nechte se unést lehkým tanečním stylem pro širokou veřejnost a mějte radost z vašeho způsobu provedení Dancejógy.

 

Délka: 60 min

 

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2615&akc=detail

 


 

ČÍNSKÝ RECEPT NA ZDRAVÝ A DLOUHÝ ŽIVOT

PRAGMA

detail: http://www.tatrashop.sk/sprava/vyr_edit.php?akc=hladany_vyrobok&prov_id_fir=2&vyr_id=2414&kat

 

Tato kniha, kterou napsal kolektiv čínských odborníků ,přeložená z čínštiny a bohatě ilustrovaná, nabízí rady a recepty k udržení zdravého a dlouhého života, a to ve formě cvičení, diet a masáží, jež jsou dodnes velmi rozšířené. Každé cvičení je doplněno stručným představením a jednoduchým popisem. K lepšímu pochopení slouží grafická znázornění jednotlivých fází cviku. Techniky a metody popsané v knize se od sebe liší. Každý si vybere cvičení, které odpovídá jeho věku, pohlaví apod. V závěru knihy autoři nabízí třicet tradičních čínských receptů pro zdraví i pochutnání.

 

 


 

PSYCHOTRONIKA PRO KAŽDÉHO

Jiří Janča / Eminent

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2420&akc=detail

 

"Možnosti, užití, rozvoj schopností. Jednou z nejúspěšnějších knih evropsky proslulého terapeuta alternativní medicíny je Psychotronika pro každého. Autor se zabývá jejími možnostmi, užitím a rozvojem schopností. Uvádí základní předpoklady pochopení a provozování psychotroniky.

80-7281-066-9

 

 

 


HLEDÁNÍ PRASÍLY

(Magická tajemství minulostia přítomnosti)

Jan Miška /  Mladá fronta

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2424&akc=detail

 

Prasíla – energie dávné minulosti i budoucnost lidstva. Prasílu hledali a poznali mnozí pravěcí šamani, starověcí mágové a středověcí alchymisté. Geniální vynálezce Nikola Tesla prý o ní také cosi věděl. Dnes je téměř zapomenuta. Neznámá energie prostupující celým Vesmírem by jednou měla být energií budoucnosti lidstva. Právě v této souvislosti nám kniha odhalí tajemství významných symbolů, bájných bytostí a kruhových hradišť, mravenců, stromů, posvátných kamenů a svatyní. Kniha je volným pokračováním knih Zpověď Druida a Magická prasíla pojednávajících o všudypřítomné prasíle.

 

Vazba: Pevná s přebalem

Počet stran: 160  + 32 stran barevných ilustrací

 

ISBN: 80-204-1680-3

 


 

MAGICKÁ PRASÍLA

Jan Miška / Mladá fronta

 

Kniha, která právem patří ke špičce ezoterické literatury, zavádí čtenáře za hranice lidského vnímání, mezi magická tajemství zázračných, až stovky milionů let starých amuletů i drahých kamenů, mezi podivuhodné léčivé síly zkamenělých kostí, atd. Odhaluje utajovanou prasílu v souvislostech, s jejím poznáním v magii šamanů, medicinmanů, bráhmanů či manuů. Čtenář může porovnávat obdivuhodné kosmologické báje a mýty, obsahující znalosti, související se vznikem vesmíru.    ...... Detail:   http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2425&akc=detail

 

Vazba: Pevná

Počet stran: 256 + 32 stran barevných ilustrací

 

 


 

PSYCHOTRONIKA A BYLINNÁ LÉČBA

Valdemar Grešík / Eminent

 

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2333&akc=detail

 

Kniha z pera posledního ředitele Psychoenergetické laboratoře, založené prof. Františkem Kahudou, přináší vhled do psychotronických fenoménů v medicíně, především umění tzv. bezkontaktní distanční diagnostiky. Autor, proslulý znalec bylin se statutem mezinárodního experta UNESCO v oboru přírodních látek, ji navíc doplnil účinnými recepty ze své bohaté letité praxe.

 

 

 


MÚDROSŤ, LÁSKA, ŠŤASTIE (príbehy na každý deň)

Honnoldová, Annamarie

 

slovensky,

Vazba: V2, brož.

Počet stran: 194

 

Tato kniha obsahuje dvě stě padesát rozličných příběhů, které se váží k osobě ‘Abdu’l-Baháa – syna zakladatele Bahá’í víry. Příběhy vytvářejí jedinečnou sbírku příhod, výroků a poznámek, a přitom promlouvají přímo k srdci. Zároveň to jsou všechno příběhy, které se skutečně staly a které vyjadřují kladný přístup ke každodenním radostem i starostem. Jejich čtení vlévá do duše mnoho radosti i chutě do dalšího života.

 

 

 


 

ZASVÄTENIE

Haich Elizabeth / Eugenika

 

Nové / slovenské vydanie bestselleru 

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2291&akc=detail

 

Univerzálne mystické učenie. Dielo vysvetľujúce učenie staroegyptského veľkňaza Ptahhotepa

Mysticko-biografický román o veľkom zasvätení. Autenticky vysvetľuje podstatu učenia staroegyptského veľkňaza Ptahhotepa, ktorý objasňuje večné zákony vesmíru a ľudskej duše 

 

ISBN: 80-967400-4-0

(Brožovaná, 352 str.)

 

 


 

ÉTERICKÉ A ESENCIÁLNÍ OLEJE

Colleen K. Dodt / PRAGMA

 

Detail: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2298&akc=detail

 

Vonné esence povzbuzují ducha, zbystřují smysly a po únavném dnu vám přinesou hlubokou relaxaci. Tento praktický návod dokazuje, jak éterické oleje – v domě i na cestách – úžasně zlepšují kvalitu lidského života v uspěchaném světě. Informace o éterických olejích extrahovaných z bylinek, květin, kořenů, kůry a pryskyřic

 

 


 

VYUČOVÁNÍ NEFRITOVÉHO DRAKA / Tao mužské sexuality

Hsi Lai

Detail:   http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2294&akc=detail

 

Taoistické metody probouzející mužskou sexuální energii obsažené v této knize ukazují, jak mohou taoistické sexuální praktiky pomoci mužům dosáhnout „nesmrtelnosti“ zlepšením sexuální zdatnosti. Autor pokračuje v práci zahájené knihou Vyučování Bílé Tygřice, zkoumáním specificky mužské úlohy v taoistické sexuální transformaci.

 


EROTICKÁ MASÁŽ

Charla Hathawayová / Metafora

 

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2330&akc=detail

 

Smyslné doteky pro hlubokou rozkoš a prodlužované vzrušení. Jste-li připraveni vydat se na novou cestu poznání, zhluboka se nadechněte a vydejte se s naší nejnovější publikací do tajů erotiky, autoerotiky, laskání a doteků.

 

 


 

KÁMASÚTRA - O ženské rozkoši

Mallanága Vátsjájana / REBO Productions

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2329&akc=detail

 

 

Mistrovské dílo, které je dnes stejně aktuální jako před 2000 lety. Ženská sexualita fascinuje a budí zájem po staletí. Vátsjájanova Kámasútra, tvořící mezník mezi staroindickými klasickými texty o umění lásky, zůstává jedinečnou poctou zlaté epoše indického liberalismu, kdy pohlavní rozkoš byla osvobozena od jednostranné dominance. Vátsjájana zdůrazňoval roli rozkoše v životě muže a ženy, pokud je založena na rovnováze mezi zodpovědností a smyslností.

 

207 s. : barev. ilustrace

ISBN: 80-7234-540-0   

 


 

KÁMASÚTRA - Odhalte všechna tajemství milostné rozkoše

Linda Sonntag / Ottovo nakladatelství

 

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2331&akc=detail

 

 

Nejstarší literární dílo o milostné rozkoši a sexuálních technikách s fotografickým doprovodem. Může se stát vaším názorným průvodcem na cestě k milostnému umění.  Kniha plná rozličných návodů k milování, které lze snadno vyzkoušet. Podrobný popis nejzajímavějších erotických poloh odhalí dosud netušené hlubiny sexuálních slastí. Barevné fotografie sledují krok za krokem milostný akt od předehry až po vyvrcholení.

Väzba: Pevná / 128  stran:  

ISBN: 80-7181-518-7

 

 


 

 

KNIHA TOLTÉCKÉ MOUDROSTI

Allan Hardman / PRAGMA

 

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2299&akc=detail

 

 

Allan Hardman je toltécký mistr, který získal poznání této starobylé tradice u Miguela Ruize. Svou knihou nabízí pomoc všem, kteří se rozhodli vydat na duchovní cestu a stát se toltéckým bojovníkem. Pomocí symboliky této tradice ukazuje změnu starého snu v nový sen o lepším životě. Poskytuje účinné prostředky, rady a návody, jak dosáhnout nejvyššího cíle – osobní svobody.

 

Brožovaná / 268 strán 

ISBN: 978-80-7349-1

 


 

MAYSKÝ KÓD

Barbara Hand Clow

 

Mayský kód je hluboké zkoumání změn v času a vědomí s blížícím se koncem mayského kalendáře. Čas se zrychluje, a dává nám nové chápání vesmíru. ...... 

Detail:

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2409&akc=detail

 

Brožovaná / 310 strán 

ISBN: 978-80-7349-1

 


 

SVOBODNÍ ZEDNÁŘI

Tim Dedopulos / Metafora

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2332&akc=detail

 

 

Neznámý svět nejznámějšího bratrstva v historii O zednářích slyšel snad už každý, a přece je jen málo celosvětových společností, o kterých máme tak kusé, zkreslené a vůbec prapodivné informace. Jedni soudí, že se chtějí ujmout světovlády, druzí je považují za tajemné mágy praktikující ještě tajemnější kult. Kde je pravda? Tak právě na to vám odpoví naše kniha. Hned na začátku se ponoříme do dějin a podíváme se na samé počátky vzniku téhle nanejvýš zajímavé organizace. Dozvíme se, jak se bratrstvo dále štěpilo, až dosáhlo dnešní složité podoby. Dočteme se o jeho struktuře, o jeho slavných lóžích i o tom, co všechny zajímá snad nejvíce: o jednotlivých stupních zasvěcení, o zednářských obřadech a okázalých rituálech stejně jako o „známé neznámé“ zednářské symbolice.

 


 

PRIMITIVNÍ MYTOLOGIE / Masky bohů

Joseph Campbell

 

V knize jsou zkoumány primitivní kořeny mytologie světa ve světle nejnovějších objevů archeologie, antropologie a psychologie. Joseph Campbell a Bill Morgers získali miliony čtenářů díky SÍLE MÝTU a předali jim bohatý odkaz a vzrušení z celoživotního studia světové mytologie. MASKY BOHA jsou jedním z Campbellových mistrovských děl.

 

Brožovaná / 428 strán 

 ISBN: 978-80-7205-2   

 


 

DĚJINY JAPONSKA (2. vydání)

Reischauer / NLN - Nakladatelství Lidové noviny

 

Fundovaná příručka pro širokou veřejnost - historie,kultura, náboženství, politika Japonska. původní práce úspěšných autorů Reischauera a Craiga, která přehledně shrnuje obecné, hospodářské, sociální a kulturní dějiny Japonska od nejstarších dob až po nedávnou současnost. Je narativní a čtivá, pokouší se spíše interpretovat než podat vyčrpávající přehled faktů.

 

nové vydání

 


 

DĚJINY INDIE (dotisk)

Lidové noviny

 

Jedinečný počin autorského kolektivu českých indologů soustředěných v Orientálním ústavu ČS AV a působících i na řadě fakult Univerzity Karlovy je významným příspěvkem nejen k dílům české, ale i světové indologie. Jednotlivé části napsali odborníci, kteří se danou problematikou zabývají v rámci svého odborného působení na nejvyšší možné úrovni jak na bázi vědeckého, tak pedagogického působení

Pevná vazba, 1054 stran

 

 

 

Další svazky této edice Dějiny států , které již vyšly, viz naše kompletní nabídky

 

 

     Doporučujeme i naši  novinku    

 

NÁBOŽENSKÉ TRADICE ASIE

   prof. K. Wernera

 1. svazek: Indie, Nepál, Bhután, Tibet, Mongolsko

podrobnosti viz  http://www.cadpress.sk/werner.htm

  

HINDUISMUS - Základní texty východních náboženství, sv 1.

Dušan Zbavitel / ARGO

 

 

První část čtyřsvazkového díla zahrnuje některé hymny a písně z véd, výňatky z komentářů bráhman, výběr z upanišad, vybrané partie ze šáster, Bhagavadgítu, několik dalších kratších textů z Mahábháraty a ukázky z purán. Jednotlivé oddíly jsou opatřeny kratšími úvody, poznámkami a vysvětlivkami, celý svazek pak doprovází výběrová bibliografie.

Pevná s přebalem matná , 160 x 210 mm, 210 stran

ISBN: 80-7203-846-X

 

 


 

 

 

RANÝ INDICKÝ BUDDHISMUS - Základní texty východních náboženství, sv. 2

 

Dušan Zbavitel / ARGO

 

 

Tato část čtyřdílné antologie obsahuje Buddhovy rozpravy, písně z Théragáth, Dhammapadam, několik džátak (to vše z pálijského kánonu Tipitaka) a nekanonické Milindovy otázky. Jednotlivé texty jsou vedle úvodů opatřeny také poznámkovým aparátem, mimoto svazek zahrnuje i českému čtenáři přístupnou výběrovou bibliografii.

 

Pevná vazba  přebalem matná , 153 x 215 mm, 224 stran

ISBN: 80-7203-916-4


 

TIBETSKÝ LÉKAŘ KREMELSKÝCH VŮDCŮ

Taťjána Greková / Mladá fronta

 

Kniha na základě tajných materiálů čtenářům předkládá důkazy o tom, jak se mocní sovětští vládci přes svůj deklarovaný materialismus uchylovali i k jiným lékařským praktikám, postaveným na východní filozofii a mystice …

 


 

 

STAROVĚKÝ TIBET

Tarthang Tulku / Vyšehrad

 

Dílo poskytuje příležitost hlouběji se seznámit s Tibetem od utváření země a rozvoj prostředí až po původ a vývoj tibetských kmenů a jejich prvních králů. Vychází z tibetských dokumentů z osmého a devátého století a dalších zdrojů. Starověký Tibet představuje úvodní studijní pramen pro ty, kteří se hlouběji zajímají o studium tibetské kultury a civilizace, i pro ty, jimž Tibet „jenom“ učaroval, a nepochybně přispěje k lepšímu porozumění hodnotám tradiční tibetské kultury. 

Prof. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc. (nar. 1933) je významným českým sinologem, tibetologem, kulturním antropologem a překladatelem.

 Tarthang Tulku („Převtělenec z kláštera Tarthang“)  je čelným představitelem ňingmapovské („staré“) tradice v tibetském buddhismu. Duchovního vzdělání nabyl v klášteře Tarthang ve východním Tibetu, kde byl také identifikován jako „převtělenec“ (tulku). Ještě před vypuknutím protičínského povstání ve Lhase uprchl v roce 1958 do Sikkimu, odkud se dostal do Indie, kde pak sedm let přednášel o buddhistické filozofii na Sanskrtské univerzitě ve Váránasí.

 

 


 

 

SÚFISMUS / Dějiny islámské mystiky

Kropáček Luboš  /  Vyšehrad

 

Dlouho očekávané dílo předního českého arabisty, autora řady čtenářsky i odborně úspěšných publikací o dějinách a kultuře islámských zemí, přináší ucelený pohled na téma mystiky v islámu: téma považované právě tak za bohaté a podnětné jako někdy za kontroverzní. V šesti větších oddílech rozkrývá autor fenomén islámské mystiky v jeho dějinném, myšlenkovém i geografickém kontextu, předkládá portréty nejvýznačnějších postav súfismu a jejich názorů, zkoumá vývoj a rozdíly spirituality hlavních směrů či škol (tzv. „taríq“). Závěrečné části se věnují islámské mystice v okrajových oblastech islámského světa (Číně, Indonésii, subsaharské Africe, Evropě), jakož i postavení a úloze súfismu v dnešním světě. Rámec knihy, kterou oživuje množství pramenných citací, je v podstatě chronologický, počíná se výkladem zrodu a dějin islámské mystiky i jejího zasazení v samotném islámu a vrcholí v dneškem, avšak jednotlivé oddíly usilují zároveň o systematické prozkoumání uvnitř daného tématu

 

 

 

 


 

Mistr Sun o válečném umění ...

Oldřich Král, Jiří Kolář (Dokořán)

 

Třináct knih Mistra Suna O válečném umění vstoupilo do české kultury pozdě a ne právě nejšťastněji . Překlad byl pořízen přes několik anglických převodů bez podstatnějšího zřetele k filozofickým kontextům i důsledkům textu. Ale stalo se něco neuvěřitelného: tento text si přečetl básník Jiří Kolář. A nejen přečetl. Na jeho základě vytvořil básnickou repliku Mistr Sun O básnickém umění (1957). Kolář převedl myšlení i řeč od zápasu válečného k zápasu tvořivému a svým mravním patosem, důmyslem i řečí stál čínskému originálu blíže než překlad, který mu byl vodítkem. V roce 1995 se Kolářovým přístupem inspiroval překladatel Oldřich Král, když pracoval na novém (prvním) překladu čínského originálu. Tato kniha zrcadlí vedle sebe oba dva texty: Kolářův a Králův.

 

 


 

NÁBOŽENSTVÍ A MAGIE STAROVĚKÉHO EGYPTA

Roseline Davidová / Bb art

 

 

Úplný historický přehled o víře této výjimečné civilizace /  Svět starověkých Egypťanů, s jejich záhadnými zvířecími bohy, mumiemi, pyramidami, zdobenými hrobkami a tajemnými obřady, nás stále fascinuje. Strhující studie Rosalie Davidové ukazuje, že každým aspektem staroegyptské společnosti, od vzdělávání a práva až po medicínu, zrození a smrt, prostupovalo náboženství a magie a ovládaly jej božské životní síly slunce a Nilu. Objevujeme složitý a zajímavý svět bohů a bohyní, od Anupa, boha smrti s šakalí hlavou, po Tueret, hroší bohyni porodů; kulty posvátných zvířat; svět věštců a proroků; chrámy, obřady vztahující se ke smrti a posmrtnému životu. Závěr tvoří glosář faraonů, královen a božstev a nový překlad egyptských říkadel. Tato kniha představuje základní vodítko pro všechny studenty historie a egyptologie, a zábavné čtení pro každého, kdo se zajímá o svět ve starověku.

 

Pevná vzaba,  155 x 210 mm, 488 stran / Jazyk: Čeština

 

 


 

MITHRA A MITHRAISMUS

Robert Turban  /  Vyšehrad

 

Práce Roberta Turcana, profesora na pařížské Sorbonně, zaplňuje bílé místo na mapě odborných publikací zabývajících se náboženstvími antiky. Mithraismus, mysterijní náboženství původem z Východu, měl v časech římské říše řadu příznivců, zejména mezi příslušníky armády. Kniha se soustředí zejména na vývoj ústřední postavy mithraismu od védského Mitry po římského Mithru a vyčerpávajícím způsobem informuje o jeho kultu. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány šíření mithraismu v antickém světě, ikonografii tohoto náboženského směru, hierarchii stupňů zasvěcení, učení, ale i zániku mithraismu. Na základě autorových srovnávacích studií můžeme sledovat vývoj mithraismu na pozadí dalších antických mystérií a náboženských kultů.

 

Pevná vazba s přebalem, 176 stran

 


 

NÁBOŽENSTVÍ ANTICKÉHO ŘECKA

Radislav Hošek / Vyšehrad

 

Výklad o antickém řeckém náboženství je jedním z klasických témat evropské kulturní historie. Autor postupuje při výkladu tohoto námětu odlišně od přístupů běžných, a to tak, že hlavně sleduje souvislosti mezi náboženskými představami starověkých Řeků a náboženstvím ostatních národů především východního Středomoří. Díky tomuto originálnímu úhlu pohledu se ukazují mnohé nové a zároveň překvapivé skutečnosti.

 

Pevná vazba s přebalem lesklá, 240 stran

 

 


 

LEXIKON ALCHYMIE A HERMETICKÝCH VĚD

 

K. Figala, C. Priesner Vyšehrad

 

Na tomto svého druhu jedinečném lexikonu, který byl v krátké době přeložen do několika světových jazyků, se podílela řada odborníků z různých zemí. Více než dvě stě hesel otevírá nový pohled na dějiny, jednotlivá témata i protagonisty alchymie a hermetických věd od jejich vzniku až po novověk. Prvně tak laičtí i odborní zájemci o toto pozoruhodné, leč těžko přehlédnutelné pole lidského vědění a imaginace mají k dispozici spolehlivý zdroj komplexních informací. Kniha, která se v zahraničí dočkala vřelého přijetí u čtenářů i odborných recenzentů, je doprovázena četnými ilustracemi, hesla jsou doplněna podrobnými odkazy na související literaturu.   Česká verze lexikonu je nově aktualizována a dále doplněna o postavy, motivy a díla doplněna o postavy, motivy a díla významná pro české prostředí. Text revidoval a doplnil znalec dějin alchymického myšlení, prof. Vladimír  Karpenko z Přírodovědecké fakulty UK.

 

Pevná vazba s přebalem lesklá , 175 x 245 mm, 368 stran

 


 

ALCHYMIE - Nauka mezi snem a skutečností

Vladimír Karpenko / Adacemia

 

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2300&akc=detail

 

 

Alchymie, nauka, která žila téměř dvě tisíciletí na třech kontinentech, budila svými sliby zájem současníků. Dnes se jí věnují historikové vědy, ale také umění a rovněž psychologové. Pozornost je věnována otázce, která není dodnes jednoznačně a úplně zodpovězena, totiž jak vůbec alchymie vznikla? Stejně problematické je vymezení této nauky. Tato kniha se soustřeďuje na praktikující alchymii provozovanou v laboratoriích, a to především na tu, která posléze dožívala v Evropě. O čínské alchymii je jen krátká zmínka. Nejde o souvislé líčení dějin alchymie, ale o jednotlivé momenty, které tuto nauku charakterizují. Nechybějí rovněž zmínky o různých řemeslech, protože zvlášť metalurgie používala často stejné postupy jako alchymie. Cílem není seznámit čtenáře jen s důležitými postavami alchymie a jejich dílem, ale také s novými objevy, k nimž došlo v posledních desetiletích. Některé z nich poměrně výrazně změnily dosavadní pohled na dějiny alchymie.

 

Vazba Pevná s přebalem / 300 strán 

ISBN: 80-200-1491-8

 


 

 

POSLEDNÍ ALCHYMISTA - Hrabě Cagliostro, mistr magie ve věku rozumu

McCalman / Vyšehrad

 

Strhující kniha australského historika, odborníka na 18. století, vypráví o osudu jedné z nejpozoruhodnějších postav té doby: alchymisty, léčitele, spiritisty, zednáře a „nesmrtelného Velkého Kopta“, Giuseppeho Balsama alias hraběte Cagliostra. Na pozadí takřka neuvěřitelných životních příběhů tohoto muže, jenž prošel Evropou od Palerma po Londýn a od Petrohradu po Lisabon, se před čtenářem odhaluje druhá tvář „věku rozumu“ s jeho zednářskými lóžemi, až dětinskou vírou ve všemocný svět duchů a magických sil, sexuální posedlostí i chorobným intrikařením. Autor Iain McCalman tak znovu poodkrývá, co na Cagliostrovi tolik fascinovalo jeho současníky a též umělce, jako byl Mozart či A. Dumas, kteří se postavou tohoto dobrodruha nechali inspirovat.

 

Pevná s přebalem lesklá , 138 x 205 mm, 256 stran

  


KNIHA MIRDAD

Mikhail Naimy / Eugenika

 

 

Kniha Mirdad je příběh, který se stal legendou a v němž se snoubí poezie s mystikou a filozofií. Nádherné vyprávění o tom, kdo jsme, kam jdeme a kam až daleko můžeme dojít, když víme jak. Toto je kniha, kterou slavný guru Osho prohlašoval za svoji nejoblíbenější. Její autor byl současně i blízkym přítelem velkého básnika Chalíla Džibrána.  Příběh knihy začíná biblickou postavou Noema, který těsně před svou smrtí žádá svého syna, aby postavil klášter, který by vypadal jako přesná kopie jeho archy. Toto posvátné místo má uchovávat vzpomínku na potopu a vše, co s ní souviselo. Klášter má stále obývat devět mnichů...

 

Stran: 231

ISBN: 978-80-8100-028-7

 


 

Utajené dějiny Čech 1 - Od pravěku do roku 1435 (váz.)

 

UTAJENÉ DĚJINY ČECH 2 - Od roku 1435 do roku 1768 / Temné proudy pod hladinou oficiálních dějin

 

Text časově navazuje na první svazek a probírá české dějiny od důsledků bitvy u Lipan až po rok 1717, což je podle autorů datum vzniku moderního svobodného zednářství. Události, kterých si ve vytčené době všímá, jsou vždy plné záhad a tajemství - ať už se jedná o inkvizici, vládu Jiřího z Poděbrad, vládu Jagellonců, panování Rudolfa II., pražskou defenestraci, třicetiletou válku, protireformaci, ale i hnutí svobodných zednářů - to vše je podáno z hlediska esoteriky, magie a fantastiky.

 

 

UTAJENÉ DĚJINY ČECH 3 - Od roku 1768 do roku 1945 / Magická válka, o níž se v učebnicích dějepisu nedočtete. Třetí část knihy o temných proudech pod hladinou oficiální historie. České dějiny od roku 1768 do roku 1945 jako další fáze magické války o ovládnutí informačního centra podsvětí...Proč císař trávil noc v Býčí skále? Co v Praze hledal Mozart? Proč svůdce Cassanova psal na Duchcově první sci-fi román v Čechách? Spatřil Napoleon svůj osud v krvavém slunci nad slavkovským bojištěm? Jaké tajemství skrývala Božena Němcová? Nahlédl K. H. Mácha pod Sněžkou do paralelního světa? Bylo Klementinum skrytou líhní manažerů národa? Odkud pocházelo šílenství modrého abbé? Kdo stál v zákulisí podivné revoluce roku 1848? Jak probíhal největší rituál posvátných kamenů v Čechách? Vedla stavba „národních svatyň“ k probuzení hrdinů staroslovanského dávnověku? Jaké byly cíle okultních spolků a zednářů? Co nacisté skrývali v podzemí? Proč nebylo snadné zabít černého mága Heydricha? Odkud přicházel tajemný Pérák?

 


 

TAJNÉ POSLÁNÍ JIDÁŠE 

Vladimír Babanin / Eugenika

 

Kniha předkládá důkazy o tom, že Jidáš Ježíše nezradil, nýbrž že spáchal onen skutek na základě Ježíšovy prosby proto, aby se naplnilo jeho božské poslání, kterým bylo ukřižovaní.

Stran: 176

ISBN: 978-80-8100-015-7

 

 

 


Legendy bojových umění - Opice

Jeff Stone (FRAGMENT)

 

 

Legenda o pěti předcích pokračuje! Když je zničen čínský klášter Cchangčen, přežije jen pět mladých válečných mnichů. Každý nese jméno jednoho zvířete - tygra, opice, hada, jeřába a draka. Každý z nich je totiž dosud nejmladším mistrem bojového stylu daného zvířete. Bývalý bratr mnichů, který vedl masakr proti klášteru, neustane dokud nezabije ty, kdož jsou předurčeni k tomu, aby se stali "Pěti předky".

 

 


 

Legendy bojových umění - Tygr

Jeff Stone (FRAGMENT)

 

Legenda o pěti předcích začíná! Když je čínský klášter Cchangčen zničen a tajné svitky ukradeny, přežije jen pět mladých válečných mnichů, z nichž každý je mistrem jiného bojového stylu a každý nese jméno jednoho zvířete - tygra, opice, hada, jeřába a draka. Podle legendy dnešní bojová umění vycházejí z učení těchto pěti mladých válečných mnichů - "pěti předků".

 

 


 

TAOISTICKÝ ČCHI-KUNG PRO ZDRAVÍ A VITALITU

 

Sat Chuen Hon (PRAGMA)

 

Rychlé tempo dnešní doby vede mnoho lidí k návratu k tradičním způsobům života dávných předků. Zcela logicky se do popředí zájmu dostává otázka zdraví narušovaného vlivy moderní doby. To způsobuje zvýšený zájem lidí žijících na Západě o východní léčebné metody, které jsou prověřeny tisíciletími. Čchi-kung patří mezi cvičení spojující pohyb s meditací a s tradičním čínským léčitelstvím.  ISBN 978-80-7349-073-7

 


 

 

Ájurvéda - Léčivá kuchyně

Harish Johari (Pragma)

 

 

 

Harish Johari se snažil přiblížit umění a vědu ájurvédy západnímu světu v době, jež je charakterizována na jedné straně velkým technickým a vědeckým rozmachem, ale na straně druhé také rostoucími obavami, zda si bude člověk schopen udržet životní prostředí čisté natolik, aby mohl zdravě žít. Ájurvéda se může stát pro mnohé lidí dílčím vodítkem na cestě k vyrovnanějšímu a spokojenějšímu životu, protože předkládá spolu se zajímavou filozofií také její praktickou aplikaci. Ájurvéda se dívá na člověka komplexně, a proto jsou i její rady komplexnější. Kuchařka obsahuje vedle receptů také stručný úvod do ájurvédy, který zprostředkovává jejich širší pochopení, tedy jaký význam mají uvedené kombinace potravin a koření. Výhodou toho také je, že budete moci s pochopení zmíněných základů sami vymýšlet nové variace na recepty zde dané Harishem Joharim. A i když některé ze surovin nejsou dostupné v naprosto každém obchodě s potravinami, přesto si budete moci uvařit chutné indické jídlo, které vás obohatí nejen o nový prožitek při stolování, ale také přispěje vašemu zdraví a dobré pohodě.

 

Brožovaná bez přebalu matná

235 x 275 mm, 274 stran

 


BOJOVNÍKOVA MANTRA

Rodger Ruge / Triton

 

Bojovníkova mantra učí starověkou východní techniku užívání manter neboli pozitních afirmací jako prostředku výcviku mysli k překonávání ohrožení a přežití vysoce rizikových střetnutí. Kniha je určena moderním "bojovníkům" - policistům, požárníkům, vojákům, zaměstnancům vezpečnostních agentur i průměrným občanům -, kteří by rádi zlepšili své dovednosti potřebné k přežití. Rodger Ruge je bývalý policista a odborník na bojová umění, a je tedy pro tuto knihu skvěle kvalifikován.   Pro přežití extrémně stresových situací znamená psychická příprava více než polovinu bitvy, ale přesto většina moderních "bojovníků" naší společnosti věnuje této zásadní složce výcviku minimální nebo žádnou pozornost. Rodger udělal z manter jednoduchý a účinný nástroj, čímž pomáhá těm, které zajímá ochrana veřejnosti nebo osobní ochrana, připravit se psychicky na neznámé, stresující a nebezpečné okolnosti, se kterými se mohou setkat.

 


 

SETKÁNÍ S NAGUALEM (rozhovory s Carlosem Castanedou)

Armando Torres (vydav. Formát)
 

 

 

Po knize poněkud bulvárních odhalení z pera Amy Wallaceové se nám do rukou dostává dílo dalšího Castanedova žáka. Mexičan Armando Torres se s Castanedou seznámil v polovině osmdesátých let a byl jim učen a vychováván, aby čtyři roky po Castanedově smrti předal lidstvu poselství posledního z nagualů a informoval o tajném úkolu, kterým Castanedu pověřil don Juan.

 

Vynikající Torresova kniha je vzácným dokumentem, který doplňuje a uzavírá Castanedovo dílo. Na stránkách knihy se setkáváme s Carlosem jako mistrem a učitelem.

 

Vidíme, jaké metody výuky používal on sám, jak moc se jeho verze nagualského učení liší od verze dona Juana.

 

 

Celá kniha se skládá převážně  z Castanedovy přímé řeči. Poslední nagual  (Castaneda) zde hovoří i o tématech, kterým se ve svém díle vyhýbal - osud člověka po smrti, další vývoj učení nagualů atd. Kniha je doplněna Pravidly naguala o třech bodech, ve kterém je vysvětlena funkce a poslání Carlose jako naguala uzavírajícího a zveřejňujícího celé tajné učení. Setkání s nagualem je vynikající kniha, ve které najdou zalíbení všichni, které zaujalo dílo Carlose Castanedy. (Gato)
 

148 × 210 mm, 199 strán, tvrdá vazba

ČESKÉ   VYDÁNÍ
 


 

 

 

BUDÓ  a  NINPÓ   (Magakoro)

Luboš Pokorný

 

Luxusní publikace o nindžucu jaká nemá v našich zeměpisných šířkách obdoby co do kvality pramenů i zpracování, tak rozsahu. Na rozdíl o rozličných brožurek (jejichž autoři se obvykle pouze snažili přiživit na vlně zájmu o umění nindžů a čerpali své informace vesměs "z druhé ruky")   tato publikace shrnuje fundovaně základní principy a techniky Bujutsu a Ninpó, filozofické úvahy, životní zkušenosti a zážitky učitele na cestě Budó. Stovky čb i barevných fotografií základních technik, reprodukcí starých japonských ilustrací, faksimilí spisů, kaligrafií a osobních fotografií z Japonska. Pro mnohé úplně nový pohled na studium Budó a Ninjutsu (Nindžucu).

         Autor Luboš Pokorný (Shihan, držitel 15. danu Happo Biken) studuje v Japonsku u 34. velmistra Togakure ryu ninjutsu, Dr. Masaaki Hatsumiho, a je celosvětově uznávaným učitelem bojového systému Bujinkan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

235 stran, formát 20x16,5 cm, křídový papír, tvrdá vazba s přebalem, vázaná kniha.  

ISBN   978-80-239-8916-8

vyšlo 3/12/2007 (k dispozici je omezený počet výtisků pro vážné zájemce)

 


Předchozí novinky:

 

LÁSKA, SVOBODA, SAMOTA

Osho (Eugenika)

 

Slavného duchovního učitele Osha není třeba představovat. V tomto textu mluví z hlubšího pohledu o všem, co souvisí s láskou, sexem a vztahy. brož., 130x200, 240 str.,

 


 

TURÍNSKÉ PLÁTNO - Jak Mistr Leonardo ošálil historii

Lynn Picknettová, Clive Prince (Beta)

 

Radiouhlíková datace v roce 1988 prokázala, že na celém světě nejznámější křesťanská památka je středověké nebo renesanční falzum. Nicméně mnoho otázek ještě zbývá. Jak mohl šprýmař před pěti sty nebo více lety vytvořit obraz, který vypadá tak obdivuhodně živý, když se na něj díváme na fotografickém negativu. Jak byl ten obraz vytvořen? A kdo se odvážil fingovat svaté pohřební Ježíšovo plátno? Při hledání odpovědí na tyto otázky Lynn Picknettová a Clive Prince odhalili, že padělatelem nebyl nikdo jiný než Leonardo da Vinci, renesanční umělec, vědec, vynálezce – a šprýmař – jehož vynálezy o staletí předběhly jeho dobu. Také rekonstruovali Leonardovu tajnou techniku a stali se prvními, kdo znovu vytvořili obraz z Plátna.

 

===============================

 

 

VELKÁ KNIHA KOŘENÍ, BYLIN A AROMATICKÝCH ROSTLIN

Small Ernest

VOLVOX GLOBATOR

 

Souhrn vyčerpávajících informací o 125 druzích domácích i exotických bylin a dřevin, které pro svůj obsah aromatických látek nacházejí uplatnění v kuchyni - jako koření, salátové přísady, čajové či jiné nápojové ingredience. U každého druhu se čtenář dozví o jeho botanické příslušnosti, použití, obsahových látkách, získá rady pro pěstování i pro jiné než kulinární využití (lékařské apod.); závěr patří kaleidoskopu zajímavostí a kuriozit. Jednotlivé kapitoly jsou doprovázeny řadou černobílých, velmi výstižných kreseb, a tak se publikace stává nejen odbornou příručkou, ale i knihou pro širokou čtenářskou veřejnost.

 

===============================

VIDĚL JSEM TĚ RŮST

O prastarém a novém životě se dřevem, lesem a Měsícem

 

Erwin Thoma (Paprsky)

 

Tato úžasná kniha je určena všem milovníkům dřeva – zákazníkům, stavitelům, řemeslníkům a těm, kteří tento materiál milují a chtějí se dozvědět víc o zákonitostech jeho zpracování.

 

Kácení dřeva podle měsíce, přirozené sušení kmenů přímo v lese, stavění bez jakékoliv chemie.

 

Dýchající domy či podlahy z takového dřeva jsou pohlazením pro duši, výraznou podporou zdraví, mají ideální tepelné vlastnosti a odrušují všudypřítomné technické záření všeho druhu. Slučuje se v nich uskutečnění ekologických požadavků s požadavky dnešní doby.

 

Bohatě ilustrovaná kniha má 192 stran černobílých + 8 stran s barevnými vyobrazeními

SBN 80-903553-4-X

 

Bližší informace a ukázky zknihy:

http://www.paprsky1.de/knihy/THOMA__Erwin/thoma__erwin.html

 

===============================

 

Z VODY A DUCHA - Rituál, magie a zasvěcení v životě afrického šamana

Dr. Malidoma Patrice Somé (Paprsky)

 

Vyprávění o zasvěcení a cestě mezi životem a smrtí. Po 15 letech v jesuitském semináři prchá Malidoma ve věku 20 let zpět ke svým – ke kmeni Dagarů ve státě Burkina Faso. Musí se podrobit životu nebezpečným rituálům, aby mohl být opět přijat za člena kmene. Působivě líčí zážitky a vnitřní proměny v poli napětí mezi dvěma světy – jako „bílý černoch“.

 

320 stran

ISBN 978-80-903553-5-4

 

===============================

 

VYLÉČENÍ PRO MILIÓNY - Úžasná technika dynamind

Dr. Serge Kahili King (Paprsky)

 

PhDr. Kahili King vyvinul po desetiletích praxe s havajskými léčebnými metodami velmi jednoduchou, rychlou a účinnou techniku, která dokáže většinou během několika minut přinést úlevu nebo naprosté vyléčení akutních i chronických, psychických i tělesných onemocnění.

 

Kniha podává návod, jak techniku používat. Najdete tam též vysvětlení, proč a jak technika dynamind funguje, a popis případů z praxe.

 

192 stran

ISBN 80-903553-2-3

 

===============================

 

 

 

 

 


Novinka / bestseller  vyd. CAD PRESS:

 

SLOVENSKÉ VYDANIE

ČESKÉ  VYDÁNÍ

 

 

 

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_sk.htm

http://www.cadpress.sk/psychotronika_cz.htm

 


 

 

Druhé vydání knihy

 ZÁKLADY INTELIGENCIE

 

Tridsaťpäť rokov hľadal autor odpovede na príčiny zla. Nemálo kníh a prežitých osobných skúseností dalo vzniknúť tejto mimoriadnej knihe o viere v schopnosti a silu človeka.

      Rýchlokurz geniality, civilizačný šlabikár ľudstva i učebnica humanity. Je zlatou niťou dejinami i filozofiou zároveň, doplnenou o výroky mocných a múdrych tohto sveta. Táto stručná encyklopédia súborného poznania civilizácie nemá chýbať vo vašej knižnici. Určite sa k nej často vrátite, aby vás inšpirovala svojimi myšlienkami. (Prekladá sa do už aj českého a ruského jazyka).

 

 

 

(315 stran A5, viaz.) ISBN: 978-80-88969-34-1

Ukázky na webe  http://voltaire.netkosice.sk/docs/zakladyinteligencie.doc


 

 

VNITŘNÍ  ŽIVOT / Úvod do teosofie

Charles  Webster  LEADBEATER (CAD Press)

 

Kniha vysvětluje v intencích theosofického učeni základní pojmy a představy autora samotného i Teozofické společnosti a teozofického hnutí. Za poznámku stojí, že právě autor Ch. Leadbeater se zasloužil i o objevení indického mystika a filozofa Krishnamurtiho, jemuž zprostředkoval a zajistil vzdělaní a uvedl jej na Západ.

 

 

 

OBSAH:  O  autorovi *  Předmluva  k  indickému  vydání *  Velké  duše *  Kristovo  dílo *  Dílo  Mistrů *  Mistři  a  žáci *  Stezka  pokroku *  Starobylá  tajemství  (mystéria) *  Logos *  Buddhismus *  Křesťanství *  Hřích *  Papež *  Obřady  a  rituály *  Modlitba *  Ďábel *  Hinduismus *  Spiritismus *  Kasty *  Symbologie *  Plamen *  Zdravý  rozum *  Bratrství *  Pomáhání světu *  Kritika *  Předsudky *  Zvědavost *  Poznejte sami sebe *  Asketismus *  Zbytečné starosti *  Zničení  tužeb *  Střed mého kruhu *  Naše  povinnosti  vůči  zvířatům *  Sympatie *  Náš  postoj  k  dětem *  Strach ze smrti *  Spolupráce *  Den  života *  Meditace *  Nirvána *  Trojjediný  duch *  Vědomí  buddhické *  Sféry * 

 

160 stran / ISBN  978-80-88969-31-0

Podrobnosti o knize jsou k dispozici na stránce: http://www.cadpress.sk/teosofie.htm

 


 

JAPONSKÉ  MÝTY

 

 

Posvátný spis šintoismu (japonské náboženství shinto) a nejstarší japonská kniha (kronika z r. 712), jedno z nejvýznamnějších děl světové mytologie. 

 

Z různých pramenů (jmenovitě uvedených v bibliografické příloze) do slovenštiny přeložil a úvodem a poznámkami opatřil PhDr. Viktor Krupa, DrSc, přední slovenský orientalista, odborník na japonskou kulturu a ředitel Ústavu orientalistiky Slovenské akademie věd.  Překlad do češtiny a grafická úprava F. R. Hrabal.

 

Počet stran: 314, formát B5 / 24x16 cm, tvrdá / šitá vazba.

České vydání,                    ISBN  80-85349-97-3

 

 

podrobnosti na stránce

http://www.cadpress.sk/kodziki.htm


 

 

ŠAMANISMUS  IV

 

ŠAMANISMUS  A  ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY LÉČENÍ

 

 

SBORNÍK 9. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O VÝZKUMU ŠAMANISMU A

ALTERNATIVNÍCH ZPŮSOBŮ LÉČENÍ

 pořádané 5. až 7. září 1992 v St. Sabina Center  (San Rafael, Kalifornie, USA)

2. část

 

 

 

Z amerického originálu Proceedings of the Ninth International Conference on the Study of Shamanism and Alternate Modes of Healing (vyd. Independent Scholars of Asia,  Inc.,  1992)  přeložil  PhDr. Antonín Konečný.

Redakce a grafická úprava edice F. R. Hrabal.

 

 ISBN  80-85349-66-3

 

OBSAH

 

Člunový tanec Hupů: Odchod zármutku   

Distanční percepce velice zvláštního materiálu 

Duchovní rozměry lukostřelby  

Dvě psychotechnologie    (Stalin a černá magie)

Hádes a Persefoné:  Sňatek v pekle

Havajská dualita:  Návrat k pramenům   

Hlasy čistoty: Léčení písněmi a symboly u původních obyvatel Kalifornie   

Ho’oponopono:  Terapeutický nástroj z Havaje

Individuace ženy: Tvořivý a transformační proces

Když umírá léčitelka:  Šamanská cesta v psychoanalýze

Panel o vzniku nového paradigmatu    

Písně kontinuace:

Rytmus, rituál a obřad u původních obyvatel severozápadní  Kalifornie   

Podobnosti a rozdíly mezi šamanismem a totalitarismem:

Posvátný prostor 

Pouť do starověké Británie a Bretaně

Proutkařství a krajina   

Současné přeměny a obnovování lidských sídlišť  

Svět duchů na současném Islandu  

Šamanská cesta a řešení konfliktů  

Tanec Duhového koně: Modlitba k Zemi o uzdravení  

Zkoumání metaumění: Fáze II  

Zpívání do čaker a tranzovní tanec 

 

Brož. , formát A5, 175 Stran                                 

Vyjde okolo 10/10/2007

 

_____________________________________________________________

Podrobnosti o edici / antologii    Š A M A N I S M U S   najdete na stránce

http://www.cadpress.sk/samanismus.htm

_____________________________________________________________

 

 

Předchozí novinky / přírůstky

(informujte se na aktuální cenu, jelikož u titulů z r. 2007 se MOC většinou mezitím změnila)

 


AYAHUASCA  ANEB  TANEC  S  BOHY

Jiří Kuchař / EMINENT

 

 Autor popisuje své autentické zkušenosti s ayahuascou, nejsilnější americkou drogou, o níž šamani tvrdí,

že si své adepty vybírá sama. Kniha je doplněna překrásným výtvarným doprovodem barevných vizí.

 

====================================

 

MYSTERIUM  TEMPLÁŘŮ

Charpentier Louis (Argo / Půdorys)

 

Zároveň s autorem sledujeme, jak templářský řád rukou katů inkvizice a světské moci zaniká. Navždy? Mezi Seinou a Aubou se rozkládá zalesněný masiv, který má nezvyklé jméno Orient. Ohraničují ho stavby mající znaky stejných stavebních hutí. Na tomto místě vznikl na začátku 12. století slavný, záhadný a hrdý řád templářských rytířů, o kterém Michelet řekl, že jeho pád byl největší katastrofou v dějinách západního světa. Řád, který byl dědicem Kristova zjevení, egyptské a řecké moudrosti, keltské tradice, položil základy toho, co mohla být jiná, duchovnější verze moderní civilizace.

          Jakými technickými prostředky, za pomoci jakých finančních prostředků dokázal za necelá dvě století postavit stovky katedrál napříč celou Evropou? Na tuto otázku, stejně jako na mnoho dalších, se snaží najít odpověď Louis Charpentier, jehož knihy v době svého prvního vydání měly pro čtenáře stejný význam jako Jitro kouzelníků  Jacquese Bergiera a Louise Pauwelse.

Knihy Louise Charpentiera však daleko více míří k samé podstatě, k hledání klíče k dešifrování věčného poselství, ukrytého pod nánosy moderního balastu.

Spolu s autorem doprovázíme ve Svaté zemi devět rytířů, jejichž posláním bylo najít Archu úmluvy a Desky Zákona. Spolu s ním se účastníme budování systému nového světa: zemědělských usedlostí, stavebních hutí, prvních hotelů a bank, vidíme odjíždět z La Rochelle lodě, které dávno před Kolumbem přistály u břehů Ameriky. Tajné poselství uchované v geometrickém klíči, skrytém v krajině Orientu, před námi znovu ožívá.

 

ISBN: 80-7203-798-6

208 stran, vázaná

 

====================================

 

 

M Á N Í   A    TRADICE   MANICHEISMU

François  Decret  (CAD Press)

edice  SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY,   49. svazek (dotisk 2007)

 

Z francouzského originálu Mani et la tradition manichéenne (coll. Maitres spirituels) přeložil PhDr. Zdeněk Müller,CSc.

 

Dílo přibližující fundovaně náboženské učení, které vzniklo ve 3. století jako syntéza zoroastrismu a gnostického křesťanství, čerpajíce z chaldejsko-babylonských a perských mýtů a apokryfních (gnostických) textů. Z lůna manicheismu vzešel i sv. Augustin, později úhlavní nepřítel manicheismu.  Základem manicheistického náboženství je dualismus dobra a zla, jeho myšlenky přetrvaly v učení balkánských bogomilů a paulikiánů i  západoevropských kacířských sekt katarů a albigenských.  Jeho stoupenci odmítali požívání alkoholu a masitých jídel, tělesnou práci, hromadění majetku a plození dětí.

 

Základními texty manicheismu - a zavrhujícího Starý zákon - jsou Máního spisy Velké evangelium, Kniha tajemství, Kniha o obrech a Poklad života, které byly sepsány v syrštině, a Šáhpuhrakán, sepsaný persky, v němž Mání vysvětluje své poslání jako završení nedokončeného díla Buddhy, Zoroastra (Zarathuštry) a Ježíše Krista. Mnohé z textů (v koptských překladech) byly nalezeny při vykopávkách ve Fajjúmu. V letech 763-840 byl manicheismus státním náboženstvím celé Ujgurské říše (v povodí řeky Orchon). V 7.-14. stol. ovlivnil i řadu čínských synkretických sekt.

 

Brož., 150 Stran a5. České vydání - ISBN 80-85349-30-2

 

Podrobnosti na webu:

http://manicheismus.czechian.net

http://www.cadpress.sk/manicheismus.htm

 


 

POSILOVÁNÍ PRO MUŽE

Grant Griffiths / FRAGMENT

 

 

Seznámíte se s jednotlivými tělesnými typy, získáte nezbytné znalosti o funkci svalů, zásadách zdravé životosprávy a bezpečného cvičení. Naučíte se před posilováním řádně rozcvičit a po cvičení uvolnit a dopodrobna se dozvíte, jak provádět jednotlivé pohyby a důkladně tak procvičit příslušné svalové skupiny - od paží přes prsní, břišní, zádové a hýžďové svaly až po stehna a lýtka. Každý cvik je rozdělen na jednotlivé fáze a fotograficky zdokumentován.  Kniha je ideálním pomocníkem pro začátečníky i mírně pokročilé, poskytuje však užitečné rady a tipy i zkušeným cvičencům.

 


POSILOVÁNÍ - Anatomický průvodce

Fréderic Delavier

KOPP

 

Ojedinělá publikace mezi knihami o posilování! Prostřednictvím více než 400 dokonale provedených barevných ilustrací nahlédněte do nitra lidského těla v akci. Způsob popisu a detailní vyobrazení uvedených cviků vám umožní nový a netradiční pohled na posilování. Jednotlivé kapitoly se věnují postupně všem nejdůležitějším svalovým skupinám; zahrnují celkem 115 cviků pro paže, ramena, hrudník, záda, dolní končetiny, hýždě a břicho.

 

 

===============================

 

ORIENTÁLNÍ MYTOLOGIE - MASKY BOHŮ  

Joseph Campbell Pragma

495 stran

 

 

Kniha zkoumá východní mytologii tak, jak se rozvinula v odlišných náboženstvích Egypta, Číny, Indie a Japonska. Je součástí série Masky bohů, jednoho z Campbellových mistrovských děl. Sám autor říká, že hlavním výsledkem této práce bylo „potvrzení myšlenky o jednotě lidské rasy, a to nejen o jednotě biologické, ale i o jednotě jejích duchovních dějin“.

 

Obsah:

Kapitola 1: Obtisky čtyř velkých domén

Kapitola 2: Města boží

Kapitola 3: Města lidí

Kapitola 4: Starověká Indie

Kapitola 5: Buddhistická Indie

Kapitola 6: Indický zlatý věk

Kapitola 7: Čínská mytologie

Kapitola 8: Japonská mytologie

Kapitola 9: Tibet: Buddha a nová štěstěna

 

 

===============================

 

TVOŘIVÁ MYTOLOGIE - MASKY BOHŮ

Joseph Campbell

Pragma

 

Tento příběh moderní kultury zahrnuje celou filozofickou, duchovní a uměleckou historii od středověku a pojednává o jedinečném postavení moderního člověka jako tvůrce své vlastní mytologie. Tvořivá mytologie je součástí cyklu MASKY BOHŮ, jež jsou mistrovským dílem autora. Při jejich dokončení napsal: „Hlavním výsledkem bylo potvrzení myšlenky, kterou jsem se dlouho a věrně obíral – myšlenky jednoty lidské rasy nejen v její biologii, ale také v její duchovní historii, která se všude projevovala v jediné symfonii s oznamovanými, rozvíjenými, zesilovanými, měněnými, překrucovanými a znovu potvrzovanými tématy, a dnes ve velkém fortissimu všech svých částí znějících společně neodolatelně postupuje k jakémusi vyvrcholení, z něhož se vynoří další velký pohyb.“

 

 

===============================

 

MÝTY ZAPADU - Představy o bozích v dějinách civilizace

Joseph Campbell

Pragma

 

systematické a fascinující srovnání témat tvořících základ umění, uctívání a literatury západního světa. Cyklus Představy o bozích v dějinách civilizace jsou jedním z Campbellových mistrovských děl.

 

 

===============================

 

POSVÁTNÁ GEOMETRIE WASHINGTONU

Nicholas Mann

Eminent

 

Zasvěcené a objevné dílo anglického spisovatele a geomanta Posvátná geometrie Washingtonu ukazuje, že systém čísel a geometrických proporcí, užívaný v chrámech a městech mnoha dávných civilizací, je přítomný i v původním plánu hlavního města Spojených států amerických. Autorem tohoto plánu byl geniální architekt francouzského původu Pierre Charles L´Enfant, jenž novému hlavnímu městu americké federace, které vyrůstalo takříkajíc na zelené louce, vtiskl jeho jedinečnou podobu. Ve svém velkolepém projektu vymezil a vyvážil moc lidu, jednotlivých států Unie, justice, legislativy a prezidenta. Nicholas R. Mann  klade i otázku, co lze dnes udělat pro obnovení originální L´Enfantovy vize, která byla v průběhu let narušena neuváženými stavebními zásahy. Sleduje, jaký význam má posvátný půdorys pro „hlavní město světa“ i skryté skutečnosti, jež stojí v pozadí.

 

===============================

 

AKUPRESURA PRO ŽENY

Cathryn Bauer

Pragma

 

Praktický průvodce v kapesním vydání stručně a názorně na anatomických kresbách představuje akupresurní body, které ženy nejvíce potřebují k uvolněnému a vyrovnanému životu. Pomohou odstranit běžné potíže s předmenstruačním syndromem, těhotenstvím, porodem, kojením, přechodem a stárnutím.

 

==============================

 

UMĚNÍ PSYCHICKÉ OCHRANY

Hall Judy

Pragma

 

V této knize najdete základní a vysoce praktické prostředky psychické ochrany pro jednotlivce i skupiny. Všechny jsou vyzkoušené, některé staré i tisíce let a dají se naučit rychle. Kniha je určena všem, kteří jsou věčně unavení, zmítaní beznadějí, těm, kteří trpí přemírou emocí, naslouchají problémům jiných lidí, léčitelům a terapeutům.

 

 

===============================

 

MAGIE A DÉMONOLOGIE VE STARÉ BABYLONII

dr. Oldřich Eliáš (Formát)

 

 

Historická studie o tématu, který je zjavný z názvu knihy.. Autor, dr. Eliáš , byl významný český hermetik, vynikající chiromant a učený kabalista, znalec magie a sběratel čarodějnické literatury , zejména starých grimoárů a receptů černé magie. Jako jeden z mála českých hermetiků ovládal starou hebrejštinu a byl schopen číst kabalistické spisy v originále. Aktivně se věnoval spiritismu (byl členem Společnosti pro psychická studia), patřil k zakládajícím členům společnosti Universalia.  Koncem 30. let byl také členem řádu Iluminátů a působil i v pražské martinistické lóži. Spolupracoval i s tehdejšími německými okultisty z okruhu řádu Ordo Templi Orientis.

 

 

140 × 200 mm, 312 stran + 12 stran přílohy na křídovém papíře, brožovaná vazba

JEN V ČEŠTINE

 


 

 

JITŘNÍ ZÁŘE (AURORA CONSURGENS)

(vyd. Formát)

 

Evokační alchymický traktát. Jeden z pramenů práce C. G. Junga, vyšel i jako doplněk 14. svazku německého vydání jeho Sebraných spisov. Toto vydání je reprintem vydání Otakara Zachara z r. 1909, které vycházelo z překladu do češtiny pořízeného roku 1585 slavným českokrumlovským alchymistou Bavorem Rodovským z Hustiřan (1526 -1599), jenž patřil k nejvýznamnějším představitelům české alchymie 16. století, zabýval se však i matematikou, astronomií a filozofií. Pracoval ve službách Rožumberků a poté působil v Praze v laboratořích císaře Rudolfa II. Habsburského, který si ho velmi vážil.

110 × 165 mm, 160 stran, brožovaná vazba

 

Jen V ČEŠTINĚ.

 


 

NÁVRAT BOJOVNÍKOV

Théun Mares (vyd. Formát)

 

 

Prvý diel série toltéckej náuky tohoto súčasného nagala z Južnej Afriky.

 

Théun Mares, nagal z Juhoafrickej republiky, ponúka v prvom zväzku zo série toltéckych učení stručný prehľad histórie toltéckeho poznania a jeho vývoj do dnešnej podoby a opisuje a zrozumiteľne vysvetľuje základné toltécke koncepty, ako je lovenie sily, bojovníkova výzva, bojovníkova záľuba a ďalšie. Théun tiež opisuje základné techniky, vrátane práce s emóciami a zámerom, rekapitulácie, stopovania a ne-konania. Na rozdiel od biografických kníh Carlosa Castanedu o jeho zážitkoch z učňovstva u dona Juana, ponúka Théun Mares praktický text pre tých, ktorí chcú nasledovať toltécku Cestu k slobode.

 

Preklad Ľubomír Groch. Maľba na obálke Desmoid, ilustrácie Jana Stankovianska.

145 × 205 mm, 262 strán, tvrdá väzba

JEN SLOVENSKÉ VYDÁNÍ

 


  

NADPRIRODZENÁ HRÔZA V LITERATÚRE

H. P. LOVECRAFT (Formát)

 

120 × 195 mm, 120 strán, brožovaná väzba s pevným prebalom

 

Legendárna esej zakladateľa moderného hororu o literatúre strachu a nadprirodzena od staroveku po koniec tridsiatych rokov dvadsiateho storočia.

JEN SLOVENSKÉ VYDÁNÍ

 


 

 

ENCYKLOPEDIE INDICKÉ MYTOLOGIE - Postavy indických bájí a letopisů

Jan Filipský a kolektiv

LIBRI

 

(2.vyd.)  Autor, náš přední indolog, nás bezpečně provází na první pohled pro laika nepřehlednou řadou indických božstev i náboženských systémů (hinduismus s jeho desítkami škol a sekt, buddhismus, lamaismus, džinismus, bönismus aj.). Předností encyklopedie je jak esejistická forma výkladu (v návaznosti na nejznámější indické mýty), tak množství vyobrazení, které přibližují pro nás často tak exotická božstva i jejich atributy. Součástí textu je také unikátní barevná příloha, která božstva zobrazuje jak v klasických kánonech, tak v různých dobových stylech včetně lidového pojetí.  Kniha představuje základní referenční příručku, umožňující pohotově najít potřebné údaje o nejdůležitějších postavách indických bájí a letopisů. Od tradičních prací encyklopedického charakteru se liší hlavně tím, že je vědomě koncipována jako slovník ke čtení, který se neomezuje na holá fakta, ale který jednotlivé "biogramy" božských , polobožských, démonských i lidských hrdinů známých ze staroindického písemnictví, z památek v novoindických jazycích i z lidové slovesnosti zpracovává jako esejisticky pojaté medailony.

 

===============================

 

 

KARMICKÁ NUMEROLOGIE

Dvorská H.J.

Eugenika

 

Zjistila jsem s postupem doby a narůstajícím počtem nespokojených, usoužených lidí a jejich příběhů, že mají určité lidské bytosti stejné problémy a totožné maléry, a to někdy až děsivě tragické, ale i morbidně komické. Začala jsem těmto lidičkám důvěrně říkat karmíci. Vím, moji milí, že zatím tápete v temnotách, ale vydržte. Za chvíli vás naučím, jak si spočítat své datum, abyste zjistili, zda se vás následující stránky budou týkat, či nikoli. Mým záměrem není vyvolat ve vás, moji drazí, pocit marnosti a tragické nespravedlnosti, srdeční arytmii nebo zášť k nešťastnému osudu. Chci vás jen seznámit s tím, co vlastně vyvolává vaše problémy…

 

===============================

 

 

KLÍČ K ŠALOMOUNOVU KLÍČI - TAJEMSTVÍ MAGIE A ZEDNÁŘSTVÍ

Lon Milo DuQuette

Mladá fronta

 

Kniha Klíč k Šalomounovu klíči se zabývá legendární postavou krále Šalomouna z historického i esoterního pohledu, přičemž důkladně zkoumá historii řádu templářů a nabízí překvapivé odhalení jejich tajemství.

 

 

===============================

 

 

KVĚTY ROZKOŠE ORIENTU

Anangaranga

Svítání

 

Tato kniha má být k užitku všem milovníkům, zejména pak mužům, kteří se nevyznají v umění lásky a nemohou proto dosáhnout pravé slasti z rozkoše.

 

===============================

 

 

METODA LUDMILY MOJŽÍŠOVÉ - Praktická cvičení

Jarmila Novotná, Jan Dobiáš

Vyd. XYZ

 

Metoda Ludmily Mojžíšové je soustava deseti cviků (+ dva pro muže), pomocí kterých se lze zbavit gynekologických problémů a přirozeně otěhotnět. Autorky vzpomínají na Ludmilu Mojžíšovou jako na velkou osobnost českého lékařství, která za svého života nebyla doceněna a její jméno bylo často zneužíváno. Uvádějí oficiální popis metody Ludmily Mojžíšové, doplněný vysvětlivkami a fotografiemi jednotlivých cviků. Druhou část knihy tvoří vzpomínky lidí, kterým Mojžíšová pomohla, doprovázené fotografiemi tvz."mojžíšků" - dětí, které díky této metodě přišly na svět.

 

===============================

 

 

METÓDA LUDMILY MOJŽÍŠOVEJ - Praktické cvičenia  (SK)

Strusková / Novotná

Vyd. XYZ

 

Metoda Ludmily Mojžíšové je soustava deseti cviků (+ dva pro muže), pomocí kterých se lze zbavit gynekologických problémů a přirozeně otěhotnět. Autorky vzpomínají na Ludmilu Mojžíšovou jako na velkou osobnost českého lékařství, která za svého života nebyla doceněna a její jméno bylo často zneužíváno. Uvádějí oficiální popis metody Ludmily Mojžíšové, doplněný vysvětlivkami a fotografiemi jednotlivých cviků. Druhou část knihy tvoří vzpomínky lidí, kterým Mojžíšová pomohla, doprovázené fotografiemi tvz."mojžíšků" - dětí, které díky této metodě přišly na svět.

 

 

===============================

 

ŘÁD VESMÍRU

Jarmila Průchová

Svítání

Řád vesmíru je jednotný princip, který patří neodmyslitelně ke všemu zdravému a zdravě fungujícímu. Tento řád harmonizuje dvě doplňující se energie: jin a jang. Náš svět je nemocen, protože se živí disharmonickou stravou. Ta způsobuje disharmonie v oblastech chování, zdraví, morálky. Autoři jsou známými propagátory makrobiotiky u nás. Stran: 229

 

 

===============================

 

 

SEDM TAOISTICKÝCH MISTRŮ

Wong Eva

Beta

 

Příběh šesti mužů a jedné ženy, kteří podstupují mnohé útrapy na cestě k nalezení vlastní duchovní podstaty. Tyto postavy a jejich mistr Wang Čung-jang jsou skutečné historické osobnosti z období dynastií Sung a Jüan. Těchto "sedm statečných" otevírá cestu k tříbení mysli a těla nejen sobě, ale všem čtenářům, kteří jejich putování mohou využít jako zamyšlení se nad vlastním životem se všemi jeho klady a zápory. Podání známé autorky Evy Wong je velmi čtivé, poutané, dramatické a nabízí nový pohled na taoistické učení a na život ve starobylé Číně. Jeden ze základních pilířů čínského lidového písemnictví.

 

 

===============================

 

 

SYSTÉM JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ - ČESKY

Mahéšvaránanda

Mladá fronta

 

ČESKY - Kniha srozumitelnou formou zprostředkovává všem zájemcům o cvičení jógy systém cvičení vycházející z autentické jógové tradice, avšak přizpůsobený potřebám moderního světa… 440 stra, váz.

 

 

===============================

 

 

SYSTÉM JÓGA V DENNOM ŽIVOTE (SLOVENSKY)

Mahéšvaránanda

Mladá fronta

 

Slovensky - Kniha srozumitelnou formou zprostředkovává všem zájemcům o cvičení jógy systém cvičení vycházející z autentické jógové tradice, avšak přizpůsobený potřebám moderního světa… 440 stra, váz.

 

 

===============================

  

VEĽKÁ PRÍRUČKA HYPNÓZY (SK)

Werner J. Meinhold

Fontána Kiado

 

Vymezení pojmů, dějiny hypnózy, výzkum. Možnosti a oblasti použití. Kdo může hypnotizovat. Kdo může být a kdo nemůže být hypnotizován. Vnější podmínky hypnózy. Použití hypnózy mimo medicínu. Autogenní trénink. Léčba hypnotickými sugescemi.

 

 

===============================

 

ASTRÁLNÍ MAGIE

Ariana a Raven Argoni

EMINENT

 

Astrální cestování patří mezi vědomé snění a živé fantazijní představy. Existuje několik způsobů, jak si navodit prožitek astrální cesty. V této knize se dozvíte základní informace o tom, jak na to. Astrální cestování je most ke splnění mnoha přání, je příjemným, ve všech ohledech neškodným a zároveň účinným druhem magie.  248 str.

 

===============================

 

 

 

AŽ ODEJDU ZA HORU - ZE ŽIVOTA SIBIŘSKÝCH KOČOVNÍKŮ

Pavlína Brzáková

EMINENT

 

Etnoložka Pavlína Brzáková se dlouhodobě zabývá evenckými kočovnými pastevci sobů v oblasti centrální Sibiře. Vydala již dvě knihy sibiřských pohádek a příběhů a další knihy.Nyní vychází rozšířené vydání sibiřských vyprávění.

 

 

===============================

 

ŽIVOTOPIS JOGÍNA

Paramhansa Jógánanda

Fontána

 

Jógánandova autobiografie, která přináší autentickou zprávu pravého jógína o nezvyklých schopnostech a o obrazech jeho duchovního pozadí. Předčí podobné popisy jiných autorů.

 

===============================

 

 

CELESTINSKÉ PROROCTVÍ

Redfield James

Pragma

 

James Redfield vydal tuto svou knihu ve Spojených státech nejprve vlastním nákladem a v nevelkém počtu výtisků, a tehdy se stala neuvěřitelná věc: Celestinské proroctví začalo být opisováno a kopírováno a jeho pověst a sláva se šířily geometrickou řadou. Není divu – obsahuje totiž tajemství, která mění svět, v němž právě žijeme. Hlavní hrdina, který touží poznat smysl života, se vypraví do Peru, aby pátral po tajemném Rukopisu neznámého původu, který se snaží oficiální místa úspěšně potlačit. Rukopis osvětluje, jakou cestou se bude naše civilizace ubírat v příštím tisíciletí. Přečtěte si i vy Celestinské proroctví – knihu, která už změnila tisíce lidských životů a která změnit i život váš.

 

===============================

 

 

DRAHOKAM V LOTOSU

Saraswati Avinasha

Pragma

 

Sunyata Saraswati, Bodhi Avinasha DRAHOKAM V LOTOSU Kompletní a systematické pojednání o praktickém nácviku tantrické krija jógy, která dokáže povznést naše sexuální prožitky do vyšších rovin vědomí. Kniha je doplněna názornými kresbami.

 

 

===============================

 

 

HOŘČIČNÉ SEMÍNKO

Osho

Pragma

 

Promluvy o evangeliu podle svatého Tomáše Hořčičné semínko se užívá jako mýtus, který ukazuje, že víra jde svou cestou – najde příhodnou půdu. Brož.;135x210 mm; 440 str.

 

 

===============================

 

 

IRIDOLOGIE

Colton / Sheelagh

Pragma

 

Iridologie James a Sheelagh Colton Analýza zdravotního stavu a léčby z oční duhovky Iridologie je efektivní metodou pochopení našeho zdravotního stavu prostřednictvím prohlížení očí. počet stran 127, vazba brožovaná

 

 

===============================

 

 

MAKROBIOTIKA

Carl Ferré

Pragma

 

Carl Ferré studuje, praktikuje a učí makrobiotiku už dvaadvacet let. Jako ředitel nadace George Ohsawa Macrobiotic Foundation prodiskutoval výhody makrobiotického způsobu života už s několika tisíci lidmi. Když zkusíte jeho makrobiotiku, vaše únava pomine, ulevíte bolestem a vyléčíte své nemoci, vrátí se vám chuť k jídlu, naplníte svůj sexuální život, prohloubí se vám spánek, zlepší se vám paměť a vyjasní myšlení, zapomenete na zlost a strach a získáte kontrolu nad svým osudem.

 

 

===============================

 

ODYSEA ČLOVĚKA SVĚTLA

Mistr Kaisen  (Pragma)

 

Kniha zenového mistra je zaměřená na zkoumání ducha-těla, důvodu našeho bytí na tomto světě, jakož i na to, jak nejlépe životem projít pro dobro všech kolem.

 

 

===============================

 

 

ROZENKRUCIÁNSKÉ OSVÍCENSTVÍ

Yates A. Frances

Pragma

 

„Fascinující pohled do historie, alchymie a událostí, které vedly k Bílé Hoře“ Oxfordská historička Frances A. Yates (1899–1981), respektovaná odbornice na dějiny evropského renesančního myšlení, je autorkou řady zajímavých a v některých aspektech provokativních studií jež mapují méně známé a heuristicky stále málo podchycené „spodní proudy“ kulturních dějin Evropy 16. a 17. století, které někteří historikové považují za příliš obskurní, než aby se jimi jako seriózní badatelé zabývali  ...  inspirativní vědecké dílo věnované  problematice rozenkruciánství

 

===============================

 

 

UČENÍ DÁKINÍ -

mistr Padmasambhava  / Pragma

 

ústní pokyny mistra Padmasambhavy ctihodné paní Ješe Cchogjal.    Autentické učení tibetského buddhismu, obsažené v této knize, je jedním ze starých skrytých textů (v tibetštině zvaných termy). Obsahuje ústní pokyny Padmasambhavy, "Zrozeného z lotosu", k duchovní praxi, které předal během svého pobytu v Tibetu v osmém a devátém století. Tato poučení byla zaznamenána jeho hlavní žákyní, dákiní Ješe Cchogjal, princeznou z Karčhenu, která je na jeho žádost ukryla jako vzácný poklad pro dobro budoucích generací.
Kniha obsahuje jádro učení tibetského buddhismu, souhrn praktických rad psaných pro ty, kteří se zabývají buddhismem v praxi.
Hlavní témata rozhovoru mezi Padmasambhavou (zvaným též Guru Rinhpočhe, Padmakara) a ctihodnou paní Cchogjal jsou: Útočiště, Bódhičitta, Tajná mantra, Praxe ovládání mysli - Vadžajána - a Vnitřní jádro ústních pokynů.

 

===============================

 

 

ZÁKLADY TIBETSKÉHO BUDDHISMU

Rebecca McClen Novick

Pragma

 

Stručná historie buddhismu Rebeccy Novick a její vysvětlení Čtyř vznešených pravd, kola života, karmy, cesty bódhisattvy a čtyřech škol nám pomáhá porozumět tibetskému buddhismu jako náboženství či filozofii, a, což je důležitější, jako způsobu prožívání světa.

 

===============================

 

Předchozí novinky:

 

 

JAK DOSÁHNOUT JEDNOTU TĚLA A DUCHA

Robert Urgela   (Eugenika)

 

Cvičení pro ovládání emocí a vnitřních stavů ČCHI-KUNG a styl DANA

Jde o umění života radostného, plného a vyrovnaného, umění vcházení do různých stavů a svobodných emocí.

 

Obsah:

Neuronové prostředí - myšlení

Cyklus přírodu A-O-U-M

Rozšiřování vnitřních hranic

Sedm opor - hmat

Základní trénink

Postupná diferenciace stavů

Techniky vcházení do čtyř stavů

Trénink aktivních fází způsobem Dana

Dýchání jako energetický kanál

Relaxace

Mantry

Vnitřní těžiště - tan tchien

  

212 Stran  /  ISBN: 978-80-89227-85-3

 


 

 

OVLIVŇOVÁNÍ REALITY 6 - Tvorba skutečnosti  

Vadim Zeland  (Eugenika)

 

Jste v moci okolností. Svůj vlastní život neřídíte. Tak tomu bude neustále, dokud nepochopíte, jak lze realitu ovlivňovat …... transurfing je mocná technika ovlivňování reality spočívající v soustředění pozornosti oběma stranám duálního světa a podržení se určitých pravidel s možností ovládání chodu událostí. Realita potom přestane existovat jako něco vnějšího a nezávislého na člověku, protože ten získá schopnost podrobovat ji své vůli....

 

205 Stran / ISBN: 978-80-89227--91-4

 


 

LÉČIVÁ DETOXIKACE HLADEM (2) - Praktická část

Malachov Gennadij (Eugenika)

 

Zkušený autor v knize vysvětluje správnou přípravu na hladovění, správné provedení různě dlouhého hladovění, vhodnou stravu při hladovění, zvláštní způsoby hladovění při akutních nebo chronických onemocněních nebo podle věku a tělesné hmotnosti

 

 


  

OČISTA TĚLA A SPRÁVNÁ VÝŽIVA - Unikátní metoda uzdravení

Gennadij Malachov  (Eugenika)

 

 

Autor v knize ukazuje, že pomocí očisty a správné výživy je možné obnovit normální stav krevního oběhu, dýchání, dále normalizovat činnost pohybového aparátu a nervového systému. Kniha obsahuje různá doporučení k uzdravení netradičními metodami. Řídí se jednou starou moudrostí: jsi-li nemocný, změň styl života. Nepomohlo to, změň stravu. pokud to znovu nepomohlo, jdi k lékaři.

 

202 Stran /  ISBN: 80-89227-12-0

 


 

 

UZDRAVUJÍCÍ SÍLA VODY - DERIVAČNÍ KOUPEL

France Guillain (Eugenika)

 

Tato jednoduchá, účinná metoda přirozeně odstraňuje škodliviny a přebytky z těla. Je to prevence i léčba, odvozená od pozorování zvířat. Jedná se o pravidelné omývání pohlaví studenou vodou. Výsledky jsou udivující - přichází úleva od zácpy, akné, bolestí hlavy a dalších potíží, kterých se chcete zbavit. Stačí jen 10 minut denně!

 

166 Stran / ISBN: 80-88913-95-0

 


 

 

KYBALION

(Eugenika)

 

Dílo, které vychází ze starodávného hermetického učení. Účelem této knihy není formulace nějaké konkrétní filozofie či nauky. Spíše se snaží předložit výklad pravdy, který studentům pomůže objasnit a dát do souvislost řadu útržkovitých okultních znalostí.

 

Brožovaná, 192 str. ISBN: 978-80-89227-74-7

 


 

HLINĚNÝ TYGR - NEPÁLSKÉ LEGENDY A MÝTY

(ARGO)

 

 

Příběhy z dob, kdy ještě po zemi chodili bohové a démoni. Vyprávění se často vážou ke konkrétním místům v himálajském království, vystupují v nich historické osobnosti a celý pantheon místních bohů. Mnohdy se jedná o záznam skutečné události z nepálské historie, ústním podáním časem přibarvené a změněné v legendu, v níž hrají nezastupitelnou úlohu hinduistická i buddhistická božstva či démoni. Dozvíme se třeba, jak před dávnými časy vzniklo Káthmándské údolí, proč se začal v 9. století počítat v království nový letopočet či jak probíhalo sjednocení Nepálu.

 

ISBN: 978-80-7203-857-2  

232 stran, vázaná

 

 

 


ANDĚLÉ A DÉMONI  -  OBRAZOVÉ VYDÁNÍ

Brown Dan  (ARGO)

Ilustrovaná verze 

 

Mysteriózní thriller  líčí první dobrodružství uznávaného harvardského symbologa Roberta Langdona, budoucího hrdiny knihy Da Vinciho kód. Spletitý příběh jedné noci a jednoho dne začíná nočním telefonátem, v němž se ředitel elitního švýcarského vědeckého ústavu CERN na symbologa obrátí s žádostí o pomoc při pátrání po vrazích jeho kolegy. Cejch, který má zohavená mrtvola vypálený na hrudi, Langdona přivádí na stopu dávného bratrstva iluminátů, kteří po desítkách let zdánlivé nečinnosti opět udeřili, aby přímo v srdci katolické církve, ve Vatikánu, definitivně a poněkud brutálně vyřešili odvěký spor vědy s náboženstvím. Langdon, a s ním i půvabná fyzička Vittorie, prožijí neuvěřitelných čtyřiadvacet hodin, během nichž v římských kostelích kdosi podle starodávného vzorce popravuje kardinály a kdesi v útrobách Vatikánu, očekávajícího volbu nového papeže, odtikává nejničivější časovaná bomba v dějinách lidstva.   

 

Exkluzivní vydání s ilustracemi, fotografiemi a nákresy symbolů i pamětihodností zmiňovaných v textu.

 

ISBN: 80-7203-770-6

566 stran, vázaná

 

 


 

ALCHYMISTA

Coelho Paulo (ARGO)

 

 

 

Román Alchymista – největší brazilský bestseller všech dob – byl dosud přeložen do 34 jazyků a prodalo se ho na 10 milionů výtisků. Takřka pohádkové vyprávění o cestě španělského pastýře za zakopaným pokladem, vycházející z příběhu o splněném snu ze sbírky Tisíc a jedna noc, je zároveň výzvou k naplnění vlastního osudu i poznáním posvátnosti světa, v němž žijeme. Na cestě za oním dvojím pokladem, plné zkoušek a důležitých setkání, je třeba dbát všech znamení a s neustálou trpělivostí a odvahou ( jako alchymista sledující proměnu obyčejného kovu ve zlato) přetvořit samu svou osobnost.

 

Vydání čtvrté  /  ISBN: 80-7203-697-1

164 stran, vázaná

 


 

TAJEMSTVÍ ČTVRTÉ DIMENZE - Tertium Organum

Petr Uspenskij (Eugenika)

 

Tajemství čtvrté dimenze je první částí ze série. Autor se tu zamýšlí nad základními filozofickými otázkami, jež se týkají hmoty, podstaty bytí, relativity i absolutna. Snaží se rozluštit, co si máme představit pod pojmy "prostor" a "čas". Zvláštní pozornost věnuje čtvrté dimenzi, která patří do světa vyšší energetické úrovně.

 

Stran: 110

 


 

SVĚT VYŠŠÍCH DIMENZÍ - Tertium Organum 2. díl  

Petr Uspenskij (Eugenika)

 

V této knize se autor velmi podrobně věnuje pohledu vědy na náš existující svět a tomu, proč právě věda nepojímá tento svět globálně, ale pouze v jeho trojrozměrné podobě. Dokládá existenci vyšších dimenzí, a navíc polemizuje s některými obecně známými matermatickými dogmaty. Celý soubor těchto studií je vzhledem k obtížnému tématu až překvapivě srozumitelně a přehledně napsán a představuje ideální způsob, jak se seznámit s myšlením tohoto předního ruského mystika.

 

 

 

 

 

 

Další knihy od tohoto autora:

Pochopení zázraků života

Svět vyšších dimenzí - Tertium Organum 2. díl

Zrození výjmečného člověka

 

 


 

GHERANDA SANHITÁ / GHERANDA SAMHITA

(Jóga siedmich stupňov dokonalosti)

Timčák G.M. (Transl.), Vyd. Formát, Bratislava

 

SLOVENSKY

 

Dlho očakávaná svetoznámy klasický hathajógový spis zo 17. stor. v ilustrovanom a komentovanom preklade. Gheranda sanhitá je rozprava o jóge, ktorá sa pripisuje ršimu Gherandovi. Autor túto jógu nazýva ghatasthajógou, ktorá svoj cieľ dosahuje tréningom celého tela a mysle. Dnes sú dostupné početné publikácie o jóge, ale takéto pôvodné zdroje klasickej jógy sa na pultoch kníhkupectiev objavujú zriedkavo. Preto je vhodné, aby sa záujemcovia o jógu mohli oboznámiť s týmto zaujímavým, tradičným hathajógovým textom, ktorý čitateľa vedie od šatkariem — očistných procedúr (opisuje ich 21) cez ásany (uvádza ich 32), mudry (25), pratjáháru (5), pránájamu (10), dhjánu (3) až po vrchol jógového tréningu — samádhi (z ktorých uvádza 6 typov).  Tento text môže byť novou inšpiráciou na praktické použitie múdrosti starých majstrov jógy.

 

Kniha vychází z iniciativy a ve spolupráci se Slovenskou asociáciou jógy a Spoločnosťou priateľov jógy.  Toto kritické vydání bylo zpracováno předními slovenskými odborníky na základe 20 rukopisů a překladů tohoto sanskrtského spisu.

 

 


 

RUKOVĚŤ BOJOVNÍKA SVĚTLA

Coelho Paulo (Argo)

 

 

Rukověť bojovníka světla vyzývá každého, aby dokázal žít své sny. Aby každý vyšel vstříc nejistotě života a naplnil svůj jedinečný osud. Svým nenapodobitelným způsobem nám Paulo Coelho ukazuje, že v každém z nás žije bojovník světla, máme ho v sobě všichni. Inspirující krátké texty z let 1993-1996 ponoukají čtenáře, aby nastoupil cestu bojovníka: toho, který je schopen vidět, že být naživu je zázrak, toho, kdo dokáže i prohrát, toho, kterého hledání dovede k nalezení identity, po níž touží. V knize autor vychází z tradic různých zemí, klade důraz na základní lidské hodnoty a vnitřní růst člověka, jenž nepodlehne malomyslnosti a únavě, ale věří v zázraky a lásku.

 

160 stran, vázaná

 


 

DĚJINY JAPONSKA

R. H. P. Mason & J. G. Caiger (Fighters Publ.)

 

 

Richard Mason absolvoval univerzitu v Cambrigi. Titul Ph.D. získal na Australské národní univezitě, kde následně přednášel japonskou historii jako člen Fakulty asijských studií přes třicet let. John Caiger se narodil v Japonsku, vystudoval univerzitu v Sydney a studoval historii na londýnské univerzitě. Titul Ph.D. získal na Australské národní univerzitě, kde od roku 1966 přednáší

 

426 stran / Vázaná

 

 VÁLEČNÍCI STŘEDOVĚKÉHO JAPONSKA

Stephen Turnbull (Fighters Pub.)

 

Tato kniha odhaluje vojenský život čtyř typů úžasných válečníků, zabývá se samuraji a nindži, stejně tak jako zkušenostmi válčících mnichů a pěšáků ašigaru, kteří jsou méně známí čtenářům na Západě.

„Rytíři“ japonského válečného pole byli samurajové, zatímco nindžové odpovídali vzrůstající poptávce po informátorech, špionech a vrazích, ovládající ozbrojený boj i  zápasy beze zbraně stejně tak jako využití výbušných materiálů. Válčící mnichové  sloužili při obraně svých opevněných klášterů a pěšáci ašigaru původně rekrutovaní jen proto, aby početně  zvýšili armádu se nakonec stali nedílnou součástí každé samurajské síly.

V knize jsou popsány nábor, výcvik a vybavení všech čtyř skupin válečníků, dále jsou zde zkoumány jejich víra, motivace a válečné zkušenosti. Unikátní materiál z japonských zdrojů a   značně odborné zpracování vojenské elity středověkého Japonska ožily díky okázalým ilustracím a fotografiím.

 

Kniha je doplněna desítkami ilustrací a fotografií.

 

288 stran

Vázaná kniha s přebalem; 170x240mm

ISBN 978-80-86977-18-8

 

 


 

 

 

 

HUDBA a VIDEO

 

 

2CD-Album   M A N T R A    L O U N G E

Mantra Lounge vytváří jakýsi pomyslný most mezi starověkými kulturami a současností. Skombinováním svatých mantrických slov z původních kultur do moderního Chill-Out a Lounge stylu se podařilo vytvořit kompilaci překračující jakékoliv časové hranice. Mantrické motlitby vyslovované už sedm tisíc let působí na posluchače nevtíravým dojmem a z poslechu tohoto výborného alba se stává zážitek který si rádi zopakujete.

Mantra Lounge je dvoucédéčkové album. 1.CD obsahuje jemné melodie v Chill-Out stylu. 2.CD je Club Lounge, na kterém jsou bpm už o něco vyšší, ale stále si ho můžete vychutnat v baru, doma, kdekoliv kde se se svými přáteli cítíte příjemně.

 

O B S A H :

 

01 CD 1: Gayatri 5:17

02 CD 1: Yemaya Asesu 4:06

03 CD 1: Ancient Egyptian Poetry 3:58

04 CD 1: Blue Moon Serenade 5:15

05 CD 1: Kadosh 4:18

06 CD 1: Lumen 5:13

07 CD 1: Om mani padme um 3:47

08 CD 1: Namu Ami Daburu 4:51

09 CD 1: Amadije 5:21

10 CD 1: Uluru 3:29

11 CD 1: Tir 3:29

12 CD 1: In You 3:48

13 CD 2: Gayatri- Original Mix 3:20

14 CD 2: Tokio RMX 5:32

15 CD 2: Thunder Mix 5:52

16 CD 2: Migos Instrumental Version 4:42

17 CD 2: Light Mix 4:41

18 CD 2: Om mani padme hum - Original Mix 4.25

19 CD 2: Yemaya Asesu - Ocean Mix 4:11

20 CD 2: Amadije - Happy House Mix 4:49

21 CD 2: Australian Outback Remix 5:06

22 CD 2: Ägypten - Migos Mystic Mix 4:34

23 CD 2: Tir-To-naal Clubmix 4:29

24 CD 2: Omyatri-Tirbutu Remix 4:24

25 CD 2: Amadije - Noxiuos Element Mix 5:06

26 CD 2: Gyatri - Noxious Element Mix 4:20

2-CD  (Total Time: 54:44 a 65:42)

 

Info a ukázky na adrese : http://s159369121.online.de/Controls/ProductDetail.aspx?Type=ProductDetails&Service=Service&ShopId=0&ParaVendorId=1&ParaProductID=29570&ParaLanguage=DE
 

Toto album Dodáváme i prodejcům za VOC! 

 

 


 

PROBUZENÍ ZE SNU – meditace nad tibetskou Knihou mrtvých / Bardo Thödol (sada 4 cd) Veetman / Institute for Living and Dying

 

Při vytváření této meditace na cd bylo naším záměrem vzbudit odvahu, schopnost rozlišování a porozumění přechodu pri umírání, a tím také možnost vědomé smrti. Meditace je výjimečná v tom, že překládá starobylé čtení bardo thödol (Tibetská kniha mrtvých) do jazyku, který je srozumitelný současníkům. Nabízí holistické porozumění neuro-fyziologickým procesům při umírání, jeho spiritualitě a také jako přípravu na vědomou smrt, osvobozenou od strachu a utrpení. Tibetská kniha mrtvých Bardo thödol, neboli „vysvobození v bardu skrze naslouchání“, má hlubokou tradici v Tibetu, kde byla sepsána údajně v 8. Stol.n.l. Padmasambhavou, který se zasloužil o uvedení vadžrajánového buddhizmu do této země. Je určena pro propojení spirituální praxe prováděné za života ve chvíli, kde vstupujeme do stádia přechodu, nazývaného smrt. Mapuje stavy, kterými prochází naše vědomí po oddělení od fyzického těla, teda po smrti, a různé stádia posmrtného stavu.

 

Sada 4 cd / 180 min.   MP3-Ukázky  a další info na adrese:   http://www.cadpress.sk/bardo.htm

 

Nové vydání / nová cena !  

 

 

 

 


 

 

DANCEJÓGA

Ladná, krásná a fit

 

Dancejóga je styl cvičení určený všem zájemcům o spojení jógy, tance a hudby. Jedná se o styl, který Vás

příjemně rozpohybuje, protáhne s pocitem ladnosti a lehkosti.  Autorka Pavla Rožumberská  ( cvičitelka

powerjógy, lektorka tance )  Vás na tomto DVD postupně provede v 6 blocích základními prvky klasického

baletu, moderního tance i jazzu ve spojení s jógovými pozicemi.

 

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2615&akc=detail

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTERICKÉ A ESENCIÁLNÍ OLEJE

Colleen K. Dodt / PRAGMA

 

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2298&akc=detail

 

Vonné esence povzbuzují ducha, zbystřují smysly a po únavném dnu vám přinesou hlubokou relaxaci. Tento praktický návod dokazuje, jak éterické oleje – v domě i na cestách – úžasně zlepšují kvalitu lidského života v uspěchaném světě. Informace o éterických olejích extrahovaných z bylinek, květin, kořenů, kůry a pryskyřic obsahují instrukce, které oleje můžete používat pravidelně, které se musí užívat s rozumem a kterým by se měl člověk vyhnout úplně. Mezi desítkami jednoduchých receptů se nacházejí esenciální oleje, které ulevují stresu PMS, spáleninám od slunce a jiným potížím a představují jedinečné směsi pro děti i seniory.

 

Brožovaná / 168 strán

ISBN: 978-80-7349-1

MOC:  236 Sk / 171 Kč

 

 

 


KNIHA TOLTÉCKÉ MOUDROSTI

Allan Hardman / PRAGMA

 

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2299&akc=detail

 

 

Allan Hardman je toltécký mistr, který získal poznání této starobylé tradice u Miguela Ruize. Svou knihou nabízí pomoc všem, kteří se rozhodli vydat na duchovní cestu a stát se toltéckým bojovníkem. Pomocí symboliky této tradice ukazuje změnu starého snu v nový sen o lepším životě. Poskytuje účinné prostředky, rady a návody, jak dosáhnout nejvyššího cíle – osobní svobody. Znamená to zbavit se všeho, co v tom člověku brání, a především ovládnout mitote v mysli, jak nazývají chaotické myšlení dávní Toltékové. Jen tak opět procitne pravá láska a přijímání okolního světa takového, jaký je. A jen tak začne člověk přijímat i sám sebe takového, jaký je, a může žít šťastný a naplněný život. Toltécká tradice se předává po více než dvě tisíciletí a je úžasné, jak živě promlouvá i k lidem žijícím v dnešním světě.

 

Brožovaná / 268 strán 

ISBN: 978-80-7349-1

 

MOC:  364 Sk / 260 Kč

 


 

MAYSKÝ KÓD

Barbara Hand Clow

 

 

Mayský kód je hluboké zkoumání změn v času a vědomí s blížícím se koncem mayského kalendáře. Čas se zrychluje, a dává nám nové chápání vesmíru. Na základě výzkumu Carla Johana Callemana a myšlenek jiných vědců zabývajících se mayským kalendářem Barbara Hand Clowová zkoumá 16,4 miliardy let evoluce, aby rozluštila modely tvoření na Zemi – mysl světa. Tyto velké modely vyvrcholí v roce 2011 a poté během roku 2012 nás budou inspirovat výrazné astrologické vlivy, abychom dosáhli jednoty a osvícení. Mayský kód ukazuje, jak časové cykly kalendáře odpovídají důležitým obdobím v evolučních databankách Země a galaxie Mléčná dráha. Tato stadia evoluce se sbíhají v konečném stadiu kalendáře, období let 1999 až 2011. Válka a oddanost teritoriu, zacházení se zdroji a oddělení od přírody jsou součásti každodenních událostí, které musíme během těchto pár krátkých let zpracovat: důkaz zužující se spirály času, který prožíváme, když se čas zrychluje. Barbara Hand Clowová tvrdí, že naše osobní léčení je nejdůležitějším faktorem při naší přípravě na uskutečnění tohoto významného skoku ve vývoji lidstva – o němž nyní hovoříme jako o probuzení Mysli světa.

 

Brožovaná / 310 strán 

ISBN: 978-80-7349-1

 

MOC:  348 Sk / 248 Kč

 

 


 

 

PRIMITIVNÍ MYTOLOGIE / Masky bohů

Joseph Campbell

 

 

 

V knize jsou zkoumány primitivní kořeny mytologie světa ve světle nejnovějších objevů archeologie, antropologie a psychologie. Joseph Campbell a Bill Morgers získali miliony čtenářů díky SÍLE MÝTU a předali jim bohatý odkaz a vzrušení z celoživotního studia světové mytologie. MASKY BOHA jsou jedním z Campbellových mistrovských děl. Při dokončování této knihy napsal: "Hlavním výsledkem pro mne bylo, že jsem dosáhl potvrzení myšlenky, kterou jsem se dlouho a neúnavně zabýval: myšlenky jednoty lidské rasy nejen v její biologii, ale také v její duchovní historii, která se všude zjevovala jako jediná symfonie s ohlašovanými, rozvíjenými, rozšiřovanými, obracenými, pozměňovanými a znovu potvrzovanými tématy, a dnes ve velkém fortissimu všech částí znějících společně nenávratně spěje k mohutnému vyvrcholení, z něhož vzejde další velká věta."

 

Brožovaná / 428 strán 

 ISBN: 978-80-7205-2   

 

MOC:  376 Sk / 269 Kč

 

 


 

VYUČOVÁNÍ NEFRITOVÉHO DRAKA / Tao mužské sexuality

Hsi Lai

 

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2294&akc=detail

 

Taoistické metody probouzející mužskou sexuální energii obsažené v této knize ukazují, jak mohou taoistické sexuální praktiky pomoci mužům dosáhnout „nesmrtelnosti“ zlepšením sexuální zdatnosti. Autor pokračuje v práci zahájené knihou Vyučování Bílé Tygřice, zkoumáním specificky mužské úlohy v taoistické sexuální transformaci. Cílem Nefritového Draka je dosáhnout zdraví, dlouhověkosti a nesmrtelnosti prostřednictvím vnějšího a vnitřního systému ke zvětšení a nahromadění Tří klenotů taoismu – ťing (sexuální a fyzická energie), čchi (dech a životní energie) a šen (spirituální a mentální energie). Autor představuje devět cvičení Nefritového Draka, která posilují erekci, zvětšují penis, zvyšují množství a kvalitu semene, zabraňují předčasné ejakulaci a posilují sexuální energii. Také se podrobně zabývá dávnými taoistickými praktikami dýchání, meditace a technikami sexuální stimulace umožňující mužům zvýšit sexuální sílu pro vytvoření elixíru nesmrtelnosti. Tato učení, předávaná v nepřetržité tradici téměř 3000 let, jsou pro zdraví mužů stejně důležitá dnes, jako byla v době jejich objevu. Hsi Lai přináší celou řadu technik a praktik, které mužům dovolí vést vitální a aktivní sexuální život i v pozdním věku – což je pravá zkouška nesmrtelnosti.

 

Brožovaná / 244 strán 

ISBN: 978-80-7349-0   

 

MOC:  264 Sk / 188 Kč

 

 


 

ALCHYMIE - Nauka mezi snem a skutečností

Vladimír Karpenko / Adacemia

 

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2300&akc=detail

 

 

Alchymie, nauka, která žila téměř dvě tisíciletí na třech kontinentech, budila svými sliby zájem současníků. Dnes se jí věnují historikové vědy, ale také umění a rovněž psychologové. Pozornost je věnována otázce, která není dodnes jednoznačně a úplně zodpovězena, totiž jak vůbec alchymie vznikla? Stejně problematické je vymezení této nauky. Tato kniha se soustřeďuje na praktikující alchymii provozovanou v laboratoriích, a to především na tu, která posléze dožívala v Evropě. O čínské alchymii je jen krátká zmínka. Nejde o souvislé líčení dějin alchymie, ale o jednotlivé momenty, které tuto nauku charakterizují. Nechybějí rovněž zmínky o různých řemeslech, protože zvlášť metalurgie používala často stejné postupy jako alchymie. Cílem není seznámit čtenáře jen s důležitými postavami alchymie a jejich dílem, ale také s novými objevy, k nimž došlo v posledních desetiletích. Některé z nich poměrně výrazně změnily dosavadní pohled na dějiny alchymie.

 

Vazba Pevná s přebalem / 300 strán 

ISBN: 80-200-1491-8

 

MOC:  512 Sk / 420 Kč

 


 

MOXA - Klasická čínská léčebná metoda

Hans Höting / PRAGMA

 

Moxování poskytuje účinnou pomoc při akutních i chronických nemocech. Tato léčebná metoda byla vyvinuta v asijské lidové medicíně a dodnes se výborně osvědčuje. Nepřímým působením hořícího pelyňku se zahřívají reaktivní zóny těla podle systému akupunkturních bodů a mobilizují se tím jeho samoléčivé síly. Tímto způsobem se dají šetrně a bez nepříznivých vedlejších účinků zdolat nejrůznější choroby. Tato kniha obsahuje obšírný popis nejčastějších potíží a srozumitelné návody k použití moxovací terapie. Čtenář tak dostává cenné informace, jež slouží k porozumění užívaným postupům, k jejich osobním aplikacím a celkovému zlepšení tělesné konstituce.

 

Brožovaná / 222 strán

ISBN: 978-80-7349-1

 

detail: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2297&akc=detail

 

MOC:  264 Sk  / 188 Kč

 

 


 

AKUPRESURA - Jednoduše proti bolestem

Wolfgang Möhring / GRADA

 

Jedním z prostředků, které podporují tuto celostní medicínu, je i akupresura, čínská masáž založená na tlaku prstů. Díky ní dokáže i laik mírnit jednoduché potíže a předcházet nemocem. Naučte se s námi najít základní léčivé body a najděte cestu k tradiční čínské medicíně, která existuje již tisíce let.

 

223 Sk / 159 Kč

 


VELKÝ   ATLAS   AKUPRESURY

Bernard C. Kolster, Astrid Waskowiak (Fontána)

 

 

Atlas akupresury je na vysoké úrovni a ukazuje nám krok za krokem, jak správně používat akupresuru. Kromě úvodu do tradiční čínské medicíny nám bohatě ilustrovaná praktická část knihy poskytne znalost nejdůležitějších základních technik a praktické znalosti k provádění akupresury.

Akupresurou lze velmi účinně a bez rizika léčit celou řadu tělesných potíží. Původní čínské tlakové masáže povzbuzují proud životní energie v těle a aktivují její samoléčivé síly, zmírňují chorobné příznaky a uplatňují se v prevenci celé řady onemocnění.

Tento rozsáhlý atlas akupresury má vysokou grafickou i popisnu úroveň a nározně ukazuje, jak tento tradiční orientální léčebný postup krok za krokem používat. Bohatě ilustrovaná praktická část knihy přináší poznatky o nejdůležitějších základních technikách a seznamuje s praktickými metodami provádění akupresury při konkrétních zdravotních potížích.

 

240 Stran, formát 246 x 322 mm, celostranové barev. ilustrace

 

80-7336-253-8

 

 

755 Sk / 538 Kc


 

THAJSKO-JÓGOVÁ MASÁŽ V PRAXI

Kam Thye Chow / Fontána

 

Metoda lotosové dlaně - Před mnoha staletími se v thajských buddhistických chrámech vytvořila dynamická terapeutická technika, která vychází z jógových pohybů, ájurvédských principů i prvků tradičních bojových umění. Thajsko-jógová masáž je zcela jedinečnou léčebnou soustavou, která kombinuje důkladné procvičení kloubů a svalstva s aktivací energetických drah a tlakových bodů.

 

334 Sk / 238 Kč

 

 

 


 

NOVÁ REFLEXNÍ TERAPIE

Friedrich Butzbach / Fontána

 

Tato kniha je důležitým příspěvkem k dalšímu rozvoji energetické medicíny. Friedrich Butzbach objevil dosud neznámé reflexní body, především na palci u nohy, které mají daleko pronikavější a déle trvající účinky při léčbě mnoha nemocí než body doposud známé. Nová reflexní terapie je dokreslena spoustou příkladů z praxe. Zjistil na palci kolem padesáti reflexních bodů a stejně jako na uchu člověka je zde zobrazeno celé tělo.

 

320 Sk / 228 Kč


 

 

DĚJINY JAPONSKA (2. vydání)

 

Reischauer / NLN - Nakladatelství Lidové noviny

 

Fundovaná příručka pro širokou veřejnost - historie,kultura, náboženství, politika Japonska. původní práce úspěšných autorů Reischauera a Craiga, která přehledně shrnuje obecné, hospodářské, sociální a kulturní dějiny Japonska od nejstarších dob až po nedávnou současnost. Je narativní a čtivá, pokouší se spíše interpretovat než podat vyčrpávající přehled faktů. Její obsahové těžiště spočívá v posledních zhruba dvou stoletích, kdy Japonsko vystupuje jako jediný nezápadní stát ve skupině vedoucích západních mocností. České vydání bude navíc doplněno o kapitolu o dnešním Japonsku, která reflektuje vliv zásadních geopolitických změn minulého desetiletí na mezinárodní postavení Japonska.

 

nové vydání

PC: 499 Sk / 349 Kč  


 

DĚJINY INDIE (dotisk)

Lidové noviny

 

Jedinečný počin autorského kolektivu českých indologů soustředěných v Orientálním ústavu ČS AV a působících i na řadě fakult Univerzity Karlovy je významným příspěvkem nejen k dílům české, ale i světové indologie. Jednotlivé části napsali odborníci, kteří se danou problematikou zabývají v rámci svého odborného působení na nejvyšší možné úrovni jak na bázi vědeckého, tak pedagogického působení

Pevná vazba, 1054 stran

 

PC: 979,- Sk / 759,- Kč

 

Další svazky této edice Dějiny států , které již vyšly, viz naše kompletní nabídky

 

 

Na květen plánujeme vydání naší novinky  

 

NÁBOŽENSKÉ TRADICE ASIE

   prof. K. Wernera

 1. svazek: Indie, Nepál, Bhután, Tibet, Mongolsko

podrobnosti viz  http://www.cadpress.sk/werner.htm

 

 


 

HINDUISMUS - Základní texty východních náboženství, sv 1.

Dušan Zbavitel / ARGO

 

 

První část čtyřsvazkového díla zahrnuje některé hymny a písně z véd, výňatky z komentářů bráhman, výběr z upanišad, vybrané partie ze šáster, Bhagavadgítu, několik dalších kratších textů z Mahábháraty a ukázky z purán. Jednotlivé oddíly jsou opatřeny kratšími úvody, poznámkami a vysvětlivkami, celý svazek pak doprovází výběrová bibliografie.

Pevná s přebalem matná , 160 x 210 mm, 210 stran

ISBN: 80-7203-846-X

 

PC: 224 Kč / 321 Sk


 

 

 

RANÝ INDICKÝ BUDDHISMUS - Základní texty východních náboženství, sv. 2

 

Dušan Zbavitel / ARGO

 

 

Tato část čtyřdílné antologie obsahuje Buddhovy rozpravy, písně z Théragáth, Dhammapadam, několik džátak (to vše z pálijského kánonu Tipitaka) a nekanonické Milindovy otázky. Jednotlivé texty jsou vedle úvodů opatřeny také poznámkovým aparátem, mimoto svazek zahrnuje i českému čtenáři přístupnou výběrovou bibliografii.

 

Pevná vazba  přebalem matná , 153 x 215 mm, 224 stran

ISBN: 80-7203-916-4

 

PC: 248 Kč / 348 Sk

 


 

TIBETSKÝ LÉKAŘ KREMELSKÝCH VŮDCŮ

Taťjána Greková / Mladá fronta

 

Kniha na základě tajných materiálů čtenářům předkládá důkazy o tom, jak se mocní sovětští vládci přes svůj deklarovaný materialismus uchylovali i k jiným lékařským praktikám, postaveným na východní filozofii a mystice …

 

447 Sk / 319 Kč

 


 

 

STAROVĚKÝ TIBET

Tarthang Tulku / Vyšehrad

 

Dílo poskytuje příležitost hlouběji se seznámit s Tibetem od utváření země a rozvoj prostředí až po původ a vývoj tibetských kmenů a jejich prvních králů. Vychází z tibetských dokumentů z osmého a devátého století a dalších zdrojů. Starověký Tibet představuje úvodní studijní pramen pro ty, kteří se hlouběji zajímají o studium tibetské kultury a civilizace, i pro ty, jimž Tibet „jenom“ učaroval, a nepochybně přispěje k lepšímu porozumění hodnotám tradiční tibetské kultury.  Prof. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc. (nar. 1933) je významným českým sinologem, tibetologem, kulturním antropologem a překladatelem. Od roku 1994 působil jako ředitel Orientálního ústavu AVČR. Je autorem vědeckých monografií a katalogových prací, knižních překladů a četných vědeckých a populárně-vědeckých statí v domácích a zahraničních sbornících a časopisech. Tarthang Tulku („Převtělenec z kláštera Tarthang“)  je čelným představitelem ňingmapovské („staré“) tradice v tibetském buddhismu. Duchovního vzdělání nabyl v klášteře Tarthang ve východním Tibetu, kde byl také identifikován jako „převtělenec“ (tulku). Ještě před vypuknutím protičínského povstání ve Lhase uprchl v roce 1958 do Sikkimu, odkud se dostal do Indie, kde pak sedm let přednášel o buddhistické filozofii na Sanskrtské univerzitě ve Váránasí. V roce 1968 odešel do USA, kde v Berkeley v Kalifornii založil „Tibetan Nyingma Meditation Center“

 

628 Sk / 448 Kč

 


 

 

SÚFISMUS / Dějiny islámské mystiky

Kropáček Luboš  /  Vyšehrad

 

Dlouho očekávané dílo předního českého arabisty, autora řady čtenářsky i odborně úspěšných publikací o dějinách a kultuře islámských zemí, přináší ucelený pohled na téma mystiky v islámu: téma považované právě tak za bohaté a podnětné jako někdy za kontroverzní. V šesti větších oddílech rozkrývá autor fenomén islámské mystiky v jeho dějinném, myšlenkovém i geografickém kontextu, předkládá portréty nejvýznačnějších postav súfismu a jejich názorů, zkoumá vývoj a rozdíly spirituality hlavních směrů či škol (tzv. „taríq“). Závěrečné části se věnují islámské mystice v okrajových oblastech islámského světa (Číně, Indonésii, subsaharské Africe, Evropě), jakož i postavení a úloze súfismu v dnešním světě. Rámec knihy, kterou oživuje množství pramenných citací, je v podstatě chronologický, počíná se výkladem zrodu a dějin islámské mystiky i jejího zasazení v samotném islámu a vrcholí v dneškem, avšak jednotlivé oddíly usilují zároveň o systematické prozkoumání uvnitř daného tématu

 

 

488 Sk / 348 Kč

 


 

Mistr Sun o válečném umění ...

Oldřich Král, Jiří Kolář (Dokořán)

 

Třináct knih Mistra Suna O válečném umění vstoupilo do české kultury pozdě a ne právě nejšťastněji . Překlad byl pořízen přes několik anglických převodů bez podstatnějšího zřetele k filozofickým kontextům i důsledkům textu. Ale stalo se něco neuvěřitelného: tento text si přečetl básník Jiří Kolář. A nejen přečetl. Na jeho základě vytvořil básnickou repliku Mistr Sun O básnickém umění (1957). Kolář převedl myšlení i řeč od zápasu válečného k zápasu tvořivému a svým mravním patosem, důmyslem i řečí stál čínskému originálu blíže než překlad, který mu byl vodítkem. V roce 1995 se Kolářovým přístupem inspiroval překladatel Oldřich Král, když pracoval na novém (prvním) překladu čínského originálu. Tato kniha zrcadlí vedle sebe oba dva texty: Kolářův a Králův.

 

PC: 418 Sk/322 Kč

 


 

NÁBOŽENSTVÍ A MAGIE STAROVĚKÉHO EGYPTA

Roseline Davidová / Bb art

 

 

Úplný historický přehled o víře této výjimečné civilizace /  Svět starověkých Egypťanů, s jejich záhadnými zvířecími bohy, mumiemi, pyramidami, zdobenými hrobkami a tajemnými obřady, nás stále fascinuje. Strhující studie Rosalie Davidové ukazuje, že každým aspektem staroegyptské společnosti, od vzdělávání a práva až po medicínu, zrození a smrt, prostupovalo náboženství a magie a ovládaly jej božské životní síly slunce a Nilu. Objevujeme složitý a zajímavý svět bohů a bohyní, od Anupa, boha smrti s šakalí hlavou, po Tueret, hroší bohyni porodů; kulty posvátných zvířat; svět věštců a proroků; chrámy, obřady vztahující se ke smrti a posmrtnému životu. Závěr tvoří glosář faraonů, královen a božstev a nový překlad egyptských říkadel. Tato kniha představuje základní vodítko pro všechny studenty historie a egyptologie, a zábavné čtení pro každého, kdo se zajímá o svět ve starověku.

 

Pevná vzaba,  155 x 210 mm, 488 stran / Jazyk: Čeština

 

PC: 419 Sk/322 Kč


 

MITHRA A MITHRAISMUS

Robert Turban  /  Vyšehrad

 

Práce Roberta Turcana, profesora na pařížské Sorbonně, zaplňuje bílé místo na mapě odborných publikací zabývajících se náboženstvími antiky. Mithraismus, mysterijní náboženství původem z Východu, měl v časech římské říše řadu příznivců, zejména mezi příslušníky armády. Kniha se soustředí zejména na vývoj ústřední postavy mithraismu od védského Mitry po římského Mithru a vyčerpávajícím způsobem informuje o jeho kultu. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány šíření mithraismu v antickém světě, ikonografii tohoto náboženského směru, hierarchii stupňů zasvěcení, učení, ale i zániku mithraismu. Na základě autorových srovnávacích studií můžeme sledovat vývoj mithraismu na pozadí dalších antických mystérií a náboženských kultů.

 

 

Pevná vazba s přebalem, 176 stran

 

PC: 298 Sk / 198 Kč


 

NÁBOŽENSTVÍ ANTICKÉHO ŘECKA

Radislav Hošek / Vyšehrad

 

Výklad o antickém řeckém náboženství je jedním z klasických témat evropské kulturní historie. Autor postupuje při výkladu tohoto námětu odlišně od přístupů běžných, a to tak, že hlavně sleduje souvislosti mezi náboženskými představami starověkých Řeků a náboženstvím ostatních národů především východního Středomoří. Díky tomuto originálnímu úhlu pohledu se ukazují mnohé nové a zároveň překvapivé skutečnosti.

 

Pevná vazba s přebalem lesklá, 240 stran

 

 

PC:  348 Sk / 248 Kč


 

 

LEXIKON ALCHYMIE A HERMETICKÝCH VĚD

 

K. Figala, C. Priesner Vyšehrad

 

Na tomto svého druhu jedinečném lexikonu, který byl v krátké době přeložen do několika světových jazyků, se podílela řada odborníků z různých zemí. Více než dvě stě hesel otevírá nový pohled na dějiny, jednotlivá témata i protagonisty alchymie a hermetických věd od jejich vzniku až po novověk. Prvně tak laičtí i odborní zájemci o toto pozoruhodné, leč těžko přehlédnutelné pole lidského vědění a imaginace mají k dispozici spolehlivý zdroj komplexních informací. Kniha, která se v zahraničí dočkala vřelého přijetí u čtenářů i odborných recenzentů, je doprovázena četnými ilustracemi, hesla jsou doplněna podrobnými odkazy na související literaturu.   Česká verze lexikonu je nově aktualizována a dále doplněna o postavy, motivy a díla doplněna o postavy, motivy a díla významná pro české prostředí. Text revidoval a doplnil znalec dějin alchymického myšlení, prof. Vladimír  Karpenko z Přírodovědecké fakulty UK.

 

Pevná vazba s přebalem lesklá , 175 x 245 mm, 368 stran

 

PC: 656 Sk- / 468 Kč

 


 

POSLEDNÍ ALCHYMISTA - Hrabě Cagliostro, mistr magie ve věku rozumu

McCalman / Vyšehrad

 

Strhující kniha australského historika, odborníka na 18. století, vypráví o osudu jedné z nejpozoruhodnějších postav té doby: alchymisty, léčitele, spiritisty, zednáře a „nesmrtelného Velkého Kopta“, Giuseppeho Balsama alias hraběte Cagliostra. Na pozadí takřka neuvěřitelných životních příběhů tohoto muže, jenž prošel Evropou od Palerma po Londýn a od Petrohradu po Lisabon, se před čtenářem odhaluje druhá tvář „věku rozumu“ s jeho zednářskými lóžemi, až dětinskou vírou ve všemocný svět duchů a magických sil, sexuální posedlostí i chorobným intrikařením. Autor Iain McCalman tak znovu poodkrývá, co na Cagliostrovi tolik fascinovalo jeho současníky a též umělce, jako byl Mozart či A. Dumas, kteří se postavou tohoto dobrodruha nechali inspirovat.

 

Pevná s přebalem lesklá , 138 x 205 mm, 256 stran

PC: 358 Sk / 258 Kč

  


KNIHA MIRDAD

Mikhail Naimy / Eugenika

 

 

Kniha Mirdad je příběh, který se stal legendou a v němž se snoubí poezie s mystikou a filozofií. Nádherné vyprávění o tom, kdo jsme, kam jdeme a kam až daleko můžeme dojít, když víme jak. Toto je kniha, kterou slavný guru Osho prohlašoval za svoji nejoblíbenější. Její autor byl současně i blízkym přítelem velkého básnika Chalíla Džibrána.  Příběh knihy začíná biblickou postavou Noema, který těsně před svou smrtí žádá svého syna, aby postavil klášter, který by vypadal jako přesná kopie jeho archy. Toto posvátné místo má uchovávat vzpomínku na potopu a vše, co s ní souviselo. Klášter má stále obývat devět mnichů...

 

Stran: 231

ISBN: 978-80-8100-028-7

 

PC: 248,- Kč / Sk


 

 

UTAJENÉ DĚJINY ČECH 2 - Od roku 1435 do roku 1768 / Temné proudy pod hladinou oficiálních dějin

 

Text časově navazuje na první svazek a probírá české dějiny od důsledků bitvy u Lipan až po rok 1717, což je podle autorů datum vzniku moderního svobodného zednářství. Události, kterých si ve vytčené době všímá, jsou vždy plné záhad a tajemství - ať už se jedná o inkvizici, vládu Jiřího z Poděbrad, vládu Jagellonců, panování Rudolfa II., pražskou defenestraci, třicetiletou válku, protireformaci, ale i hnutí svobodných zednářů - to vše je podáno z hlediska esoteriky, magie a fantastiky.

 

 

UTAJENÉ DĚJINY ČECH 3 - Od roku 1768 do roku 1945 / Magická válka, o níž se v učebnicích dějepisu nedočtete. Třetí část knihy o temných proudech pod hladinou oficiální historie. České dějiny od roku 1768 do roku 1945 jako další fáze magické války o ovládnutí informačního centra podsvětí...Proč císař trávil noc v Býčí skále? Co v Praze hledal Mozart? Proč svůdce Cassanova psal na Duchcově první sci-fi román v Čechách? Spatřil Napoleon svůj osud v krvavém slunci nad slavkovským bojištěm? Jaké tajemství skrývala Božena Němcová? Nahlédl K. H. Mácha pod Sněžkou do paralelního světa? Bylo Klementinum skrytou líhní manažerů národa? Odkud pocházelo šílenství modrého abbé? Kdo stál v zákulisí podivné revoluce roku 1848? Jak probíhal největší rituál posvátných kamenů v Čechách? Vedla stavba „národních svatyň“ k probuzení hrdinů staroslovanského dávnověku? Jaké byly cíle okultních spolků a zednářů? Co nacisté skrývali v podzemí? Proč nebylo snadné zabít černého mága Heydricha? Odkud přicházel tajemný Pérák?

 


 

TAJNÉ POSLÁNÍ JIDÁŠE 

Vladimír Babanin / Eugenika

 

Kniha předkládá důkazy o tom, že Jidáš Ježíše nezradil, nýbrž že spáchal onen skutek na základě Ježíšovy prosby proto, aby se naplnilo jeho božské poslání, kterým bylo ukřižovaní.

Stran: 176

ISBN: 978-80-8100-015-7

 

PC: 198,- Kč / Sk

 

 


Legendy bojových umění - Opice

Jeff Stone (FRAGMENT)

 

 

Legenda o pěti předcích pokračuje! Když je zničen čínský klášter Cchangčen, přežije jen pět mladých válečných mnichů. Každý nese jméno jednoho zvířete - tygra, opice, hada, jeřába a draka. Každý z nich je totiž dosud nejmladším mistrem bojového stylu daného zvířete. Bývalý bratr mnichů, který vedl masakr proti klášteru, neustane dokud nezabije ty, kdož jsou předurčeni k tomu, aby se stali "Pěti předky".

 

PC: 215,. Kč / 279,00 Sk

 


 

Legendy bojových umění - Tygr

Jeff Stone (FRAGMENT)

 

Legenda o pěti předcích začíná! Když je čínský klášter Cchangčen zničen a tajné svitky ukradeny, přežije jen pět mladých válečných mnichů, z nichž každý je mistrem jiného bojového stylu a každý nese jméno jednoho zvířete - tygra, opice, hada, jeřába a draka. Podle legendy dnešní bojová umění vycházejí z učení těchto pěti mladých válečných mnichů - "pěti předků".

 

PC: 215,. Kč / 279,00 Sk

 


 

TAOISTICKÝ ČCHI-KUNG PRO ZDRAVÍ A VITALITU

 

Sat Chuen Hon (PRAGMA)

 

Rychlé tempo dnešní doby vede mnoho lidí k návratu k tradičním způsobům života dávných předků. Zcela logicky se do popředí zájmu dostává otázka zdraví narušovaného vlivy moderní doby. To způsobuje zvýšený zájem lidí žijících na Západě o východní léčebné metody, které jsou prověřeny tisíciletími. Čchi-kung patří mezi cvičení spojující pohyb s meditací a s tradičním čínským léčitelstvím.  ISBN 978-80-7349-073-7

 

PC: 253 Sk / 181 Kč

 


 

 

Ájurvéda - Léčivá kuchyně

Harish Johari (Pragma)

 

 

 

Harish Johari se snažil přiblížit umění a vědu ájurvédy západnímu světu v době, jež je charakterizována na jedné straně velkým technickým a vědeckým rozmachem, ale na straně druhé také rostoucími obavami, zda si bude člověk schopen udržet životní prostředí čisté natolik, aby mohl zdravě žít. Ájurvéda se může stát pro mnohé lidí dílčím vodítkem na cestě k vyrovnanějšímu a spokojenějšímu životu, protože předkládá spolu se zajímavou filozofií také její praktickou aplikaci. Ájurvéda se dívá na člověka komplexně, a proto jsou i její rady komplexnější. Kuchařka obsahuje vedle receptů také stručný úvod do ájurvédy, který zprostředkovává jejich širší pochopení, tedy jaký význam mají uvedené kombinace potravin a koření. Výhodou toho také je, že budete moci s pochopení zmíněných základů sami vymýšlet nové variace na recepty zde dané Harishem Joharim. A i když některé ze surovin nejsou dostupné v naprosto každém obchodě s potravinami, přesto si budete moci uvařit chutné indické jídlo, které vás obohatí nejen o nový prožitek při stolování, ale také přispěje vašemu zdraví a dobré pohodě.

 

Brožovaná bez přebalu matná

235 x 275 mm, 274 stran

 

PC: 364,- Sk / 270 Kč


BOJOVNÍKOVA MANTRA

Rodger Ruge / Triton

 

Bojovníkova mantra učí starověkou východní techniku užívání manter neboli pozitních afirmací jako prostředku výcviku mysli k překonávání ohrožení a přežití vysoce rizikových střetnutí. Kniha je určena moderním "bojovníkům" - policistům, požárníkům, vojákům, zaměstnancům vezpečnostních agentur i průměrným občanům -, kteří by rádi zlepšili své dovednosti potřebné k přežití. Rodger Ruge je bývalý policista a odborník na bojová umění, a je tedy pro tuto knihu skvěle kvalifikován.   Pro přežití extrémně stresových situací znamená psychická příprava více než polovinu bitvy, ale přesto většina moderních "bojovníků" naší společnosti věnuje této zásadní složce výcviku minimální nebo žádnou pozornost. Rodger udělal z manter jednoduchý a účinný nástroj, čímž pomáhá těm, které zajímá ochrana veřejnosti nebo osobní ochrana, připravit se psychicky na neznámé, stresující a nebezpečné okolnosti, se kterými se mohou setkat.

 

251 Sk / 179 Kč

 


 

SETKÁNÍ S NAGUALEM (rozhovory s Carlosem Castanedou)

Armando Torres (vydav. Formát)
 

 

 

Po knize poněkud bulvárních odhalení z pera Amy Wallaceové se nám do rukou dostává dílo dalšího Castanedova žáka. Mexičan Armando Torres se s Castanedou seznámil v polovině osmdesátých let a byl jim učen a vychováván, aby čtyři roky po Castanedově smrti předal lidstvu poselství posledního z nagualů a informoval o tajném úkolu, kterým Castanedu pověřil don Juan.

 

Vynikající Torresova kniha je vzácným dokumentem, který doplňuje a uzavírá Castanedovo dílo. Na stránkách knihy se setkáváme s Carlosem jako mistrem a učitelem.

 

Vidíme, jaké metody výuky používal on sám, jak moc se jeho verze nagualského učení liší od verze dona Juana.

 

 

Celá kniha se skládá převážně  z Castanedovy přímé řeči. Poslední nagual  (Castaneda) zde hovoří i o tématech, kterým se ve svém díle vyhýbal - osud člověka po smrti, další vývoj učení nagualů atd. Kniha je doplněna Pravidly naguala o třech bodech, ve kterém je vysvětlena funkce a poslání Carlose jako naguala uzavírajícího a zveřejňujícího celé tajné učení. Setkání s nagualem je vynikající kniha, ve které najdou zalíbení všichni, které zaujalo dílo Carlose Castanedy. (Gato)
 

148 × 210 mm, 199 strán, tvrdá vazba

ČESKÉ   VYDÁNÍ

Dop. cena: 362 Sk / 315  Kč
 


 

 

 

BUDÓ  a  NINPÓ   (Magakoro)

Luboš Pokorný

 

Luxusní publikace o nindžucu jaká nemá v našich zeměpisných šířkách obdoby co do kvality pramenů i zpracování, tak rozsahu. Na rozdíl o rozličných brožurek (jejichž autoři se obvykle pouze snažili přiživit na vlně zájmu o umění nindžů a čerpali své informace vesměs "z druhé ruky")   tato publikace shrnuje fundovaně základní principy a techniky Bujutsu a Ninpó, filozofické úvahy, životní zkušenosti a zážitky učitele na cestě Budó. Stovky čb i barevných fotografií základních technik, reprodukcí starých japonských ilustrací, faksimilí spisů, kaligrafií a osobních fotografií z Japonska. Pro mnohé úplně nový pohled na studium Budó a Ninjutsu (Nindžucu).

         Autor Luboš Pokorný (Shihan, držitel 15. danu Happo Biken) studuje v Japonsku u 34. velmistra Togakure ryu ninjutsu, Dr. Masaaki Hatsumiho, a je celosvětově uznávaným učitelem bojového systému Bujinkan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

235 stran, formát 20x16,5 cm, křídový papír, tvrdá vazba s přebalem, vázaná kniha.  

ISBN   978-80-239-8916-8

vyšlo 3/12/2007 (k dispozici je omezený počet výtisků pro vážné zájemce)

 

PC: 569 Kč /  859  Sk

 


Předchozí novinky:

 

LÁSKA, SVOBODA, SAMOTA

Osho (Eugenika)

 

Slavného duchovního učitele Osha není třeba představovat. V tomto textu mluví z hlubšího pohledu o všem, co souvisí s láskou, sexem a vztahy. brož., 130x200, 240 str.,

 

PC: 238 Sk / 238 Kč

 


 

TURÍNSKÉ PLÁTNO - Jak Mistr Leonardo ošálil historii

Lynn Picknettová, Clive Prince (Beta)

 

Radiouhlíková datace v roce 1988 prokázala, že na celém světě nejznámější křesťanská památka je středověké nebo renesanční falzum. Nicméně mnoho otázek ještě zbývá. Jak mohl šprýmař před pěti sty nebo více lety vytvořit obraz, který vypadá tak obdivuhodně živý, když se na něj díváme na fotografickém negativu. Jak byl ten obraz vytvořen? A kdo se odvážil fingovat svaté pohřební Ježíšovo plátno? Při hledání odpovědí na tyto otázky Lynn Picknettová a Clive Prince odhalili, že padělatelem nebyl nikdo jiný než Leonardo da Vinci, renesanční umělec, vědec, vynálezce – a šprýmař – jehož vynálezy o staletí předběhly jeho dobu. Také rekonstruovali Leonardovu tajnou techniku a stali se prvními, kdo znovu vytvořili obraz z Plátna.

 

399 Sk / 269 Kč

 

===============================

 

 

VELKÁ KNIHA KOŘENÍ, BYLIN A AROMATICKÝCH ROSTLIN

Small Ernest

VOLVOX GLOBATOR

 

Souhrn vyčerpávajících informací o 125 druzích domácích i exotických bylin a dřevin, které pro svůj obsah aromatických látek nacházejí uplatnění v kuchyni - jako koření, salátové přísady, čajové či jiné nápojové ingredience. U každého druhu se čtenář dozví o jeho botanické příslušnosti, použití, obsahových látkách, získá rady pro pěstování i pro jiné než kulinární využití (lékařské apod.); závěr patří kaleidoskopu zajímavostí a kuriozit. Jednotlivé kapitoly jsou doprovázeny řadou černobílých, velmi výstižných kreseb, a tak se publikace stává nejen odbornou příručkou, ale i knihou pro širokou čtenářskou veřejnost.

 

769 Sk / 499 Kč

 

===============================

VIDĚL JSEM TĚ RŮST

O prastarém a novém životě se dřevem, lesem a Měsícem

 

Erwin Thoma (Paprsky)

 

Tato úžasná kniha je určena všem milovníkům dřeva – zákazníkům, stavitelům, řemeslníkům a těm, kteří tento materiál milují a chtějí se dozvědět víc o zákonitostech jeho zpracování.

 

Kácení dřeva podle měsíce, přirozené sušení kmenů přímo v lese, stavění bez jakékoliv chemie.

 

Dýchající domy či podlahy z takového dřeva jsou pohlazením pro duši, výraznou podporou zdraví, mají ideální tepelné vlastnosti a odrušují všudypřítomné technické záření všeho druhu. Slučuje se v nich uskutečnění ekologických požadavků s požadavky dnešní doby.

 

Bohatě ilustrovaná kniha má 192 stran černobílých + 8 stran s barevnými vyobrazeními

SBN 80-903553-4-X

 

Bližší informace a ukázky zknihy:

http://www.paprsky1.de/knihy/THOMA__Erwin/thoma__erwin.html

 

PC: 249 Kč / 360 Sk

 

===============================

 

Z VODY A DUCHA - Rituál, magie a zasvěcení v životě afrického šamana

Dr. Malidoma Patrice Somé (Paprsky)

 

Vyprávění o zasvěcení a cestě mezi životem a smrtí. Po 15 letech v jesuitském semináři prchá Malidoma ve věku 20 let zpět ke svým – ke kmeni Dagarů ve státě Burkina Faso. Musí se podrobit životu nebezpečným rituálům, aby mohl být opět přijat za člena kmene. Působivě líčí zážitky a vnitřní proměny v poli napětí mezi dvěma světy – jako „bílý černoch“.

 

320 stran

ISBN 978-80-903553-5-4

 

PC: 299 Kč / 440 Sk

 

===============================

 

VYLÉČENÍ PRO MILIÓNY - Úžasná technika dynamind

Dr. Serge Kahili King (Paprsky)

 

PhDr. Kahili King vyvinul po desetiletích praxe s havajskými léčebnými metodami velmi jednoduchou, rychlou a účinnou techniku, která dokáže většinou během několika minut přinést úlevu nebo naprosté vyléčení akutních i chronických, psychických i tělesných onemocnění.

 

Kniha podává návod, jak techniku používat. Najdete tam též vysvětlení, proč a jak technika dynamind funguje, a popis případů z praxe.

 

192 stran

ISBN 80-903553-2-3

 

PC: 199 Kč / 290 Sk

 

 

===============================

 

 

 

 

 


Novinka / bestseller  vyd. CAD PRESS:

 

SLOVENSKÉ VYDANIE

ČESKÉ  VYDÁNÍ

 

 

 

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_sk.htm

http://www.cadpress.sk/psychotronika_cz.htm

 


 

 

Druhé vydání knihy

 ZÁKLADY INTELIGENCIE

 

Tridsaťpäť rokov hľadal autor odpovede na príčiny zla. Nemálo kníh a prežitých osobných skúseností dalo vzniknúť tejto mimoriadnej knihe o viere v schopnosti a silu človeka.

      Rýchlokurz geniality, civilizačný šlabikár ľudstva i učebnica humanity. Je zlatou niťou dejinami i filozofiou zároveň, doplnenou o výroky mocných a múdrych tohto sveta. Táto stručná encyklopédia súborného poznania civilizácie nemá chýbať vo vašej knižnici. Určite sa k nej často vrátite, aby vás inšpirovala svojimi myšlienkami. (Prekladá sa do už aj českého a ruského jazyka).

 

 

(315 stran A5, viaz.) ISBN: 978-80-88969-34-1

Ukázky na webe  http://voltaire.netkosice.sk/docs/zakladyinteligencie.doc

 

PC: 357 SK / Kč


 

 

VNITŘNÍ  ŽIVOT / Úvod do teosofie

Charles  Webster  LEADBEATER (CAD Press)

 

Kniha vysvětluje v intencích theosofického učeni základní pojmy a představy autora samotného i Teozofické společnosti a teozofického hnutí. Za poznámku stojí, že právě autor Ch. Leadbeater se zasloužil i o objevení indického mystika a filozofa Krishnamurtiho, jemuž zprostředkoval a zajistil vzdělaní a uvedl jej na Západ.

 

 

OBSAH:  O  autorovi *  Předmluva  k  indickému  vydání *  Velké  duše *  Kristovo  dílo *  Dílo  Mistrů *  Mistři  a  žáci *  Stezka  pokroku *  Starobylá  tajemství  (mystéria) *  Logos *  Buddhismus *  Křesťanství *  Hřích *  Papež *  Obřady  a  rituály *  Modlitba *  Ďábel *  Hinduismus *  Spiritismus *  Kasty *  Symbologie *  Plamen *  Zdravý  rozum *  Bratrství *  Pomáhání světu *  Kritika *  Předsudky *  Zvědavost *  Poznejte sami sebe *  Asketismus *  Zbytečné starosti *  Zničení  tužeb *  Střed mého kruhu *  Naše  povinnosti  vůči  zvířatům *  Sympatie *  Náš  postoj  k  dětem *  Strach ze smrti *  Spolupráce *  Den  života *  Meditace *  Nirvána *  Trojjediný  duch *  Vědomí  buddhické *  Sféry * 

 

160 stran / ISBN  978-80-88969-31-0

Podrobnosti o knize jsou k dispozici na stránce: http://www.cadpress.sk/teosofie.htm

 

PC: 190 Sk / Kč


 

JAPONSKÉ  MÝTY

 

 

Posvátný spis šintoismu (japonské náboženství shinto) a nejstarší japonská kniha (kronika z r. 712), jedno z nejvýznamnějších děl světové mytologie. 

 

Z různých pramenů (jmenovitě uvedených v bibliografické příloze) do slovenštiny přeložil a úvodem a poznámkami opatřil PhDr. Viktor Krupa, DrSc, přední slovenský orientalista, odborník na japonskou kulturu a ředitel Ústavu orientalistiky Slovenské akademie věd.  Překlad do češtiny a grafická úprava F. R. Hrabal.

 

Počet stran: 314, formát B5 / 24x16 cm, tvrdá / šitá vazba.

České vydání,                    ISBN  80-85349-97-3

 

PC:   360 Kč / Sk

 

 

podrobnosti na stránce

http://www.cadpress.sk/kodziki.htm


 

 

ŠAMANISMUS  IV

 

ŠAMANISMUS  A  ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY LÉČENÍ

 

 

SBORNÍK 9. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O VÝZKUMU ŠAMANISMU A

ALTERNATIVNÍCH ZPŮSOBŮ LÉČENÍ

 pořádané 5. až 7. září 1992 v St. Sabina Center  (San Rafael, Kalifornie, USA)

2. část

 

 

 

 

Z amerického originálu Proceedings of the Ninth International Conference on the Study of Shamanism and Alternate Modes of Healing (vyd. Independent Scholars of Asia,  Inc.,  1992)  přeložil  PhDr. Antonín Konečný.

Redakce a grafická úprava edice F. R. Hrabal.

 

 ISBN  80-85349-66-3

 

 

 

OBSAH

 

Člunový tanec Hupů: Odchod zármutku   

Distanční percepce velice zvláštního materiálu 

Duchovní rozměry lukostřelby  

Dvě psychotechnologie    (Stalin a černá magie)

Hádes a Persefoné:  Sňatek v pekle

Havajská dualita:  Návrat k pramenům   

Hlasy čistoty: Léčení písněmi a symboly u původních obyvatel Kalifornie   

Ho’oponopono:  Terapeutický nástroj z Havaje

Individuace ženy: Tvořivý a transformační proces

Když umírá léčitelka:  Šamanská cesta v psychoanalýze

Panel o vzniku nového paradigmatu    

Písně kontinuace:

Rytmus, rituál a obřad u původních obyvatel severozápadní  Kalifornie   

Podobnosti a rozdíly mezi šamanismem a totalitarismem:

Posvátný prostor 

Pouť do starověké Británie a Bretaně

Proutkařství a krajina   

Současné přeměny a obnovování lidských sídlišť  

Svět duchů na současném Islandu  

Šamanská cesta a řešení konfliktů  

Tanec Duhového koně: Modlitba k Zemi o uzdravení  

Zkoumání metaumění: Fáze II  

Zpívání do čaker a tranzovní tanec 

 

Brož. , formát A5, 175 Stran                                 

Vyjde okolo 10/10/2007

 

PC:  199 Kč / Sk

 

 

_____________________________________________________________

Podrobnosti o edici / antologii    Š A M A N I S M U S   najdete na stránce

http://www.cadpress.sk/samanismus.htm

_____________________________________________________________

 

 

 


AYAHUASCA  ANEB  TANEC  S  BOHY

Jiří Kuchař / EMINENT

 

 Autor popisuje své autentické zkušenosti s ayahuascou, nejsilnější americkou drogou, o níž šamani tvrdí,

že si své adepty vybírá sama. Kniha je doplněna překrásným výtvarným doprovodem barevných vizí.

 

 PC: 206 Sk / 139 Kč

 

====================================

 

MYSTERIUM  TEMPLÁŘŮ

Charpentier Louis (Argo / Půdorys)

 

Zároveň s autorem sledujeme, jak templářský řád rukou katů inkvizice a světské moci zaniká. Navždy? Mezi Seinou a Aubou se rozkládá zalesněný masiv, který má nezvyklé jméno Orient. Ohraničují ho stavby mající znaky stejných stavebních hutí. Na tomto místě vznikl na začátku 12. století slavný, záhadný a hrdý řád templářských rytířů, o kterém Michelet řekl, že jeho pád byl největší katastrofou v dějinách západního světa. Řád, který byl dědicem Kristova zjevení, egyptské a řecké moudrosti, keltské tradice, položil základy toho, co mohla být jiná, duchovnější verze moderní civilizace.

          Jakými technickými prostředky, za pomoci jakých finančních prostředků dokázal za necelá dvě století postavit stovky katedrál napříč celou Evropou? Na tuto otázku, stejně jako na mnoho dalších, se snaží najít odpověď Louis Charpentier, jehož knihy v době svého prvního vydání měly pro čtenáře stejný význam jako Jitro kouzelníků  Jacquese Bergiera a Louise Pauwelse.

Knihy Louise Charpentiera však daleko více míří k samé podstatě, k hledání klíče k dešifrování věčného poselství, ukrytého pod nánosy moderního balastu.

Spolu s autorem doprovázíme ve Svaté zemi devět rytířů, jejichž posláním bylo najít Archu úmluvy a Desky Zákona. Spolu s ním se účastníme budování systému nového světa: zemědělských usedlostí, stavebních hutí, prvních hotelů a bank, vidíme odjíždět z La Rochelle lodě, které dávno před Kolumbem přistály u břehů Ameriky. Tajné poselství uchované v geometrickém klíči, skrytém v krajině Orientu, před námi znovu ožívá.

 

ISBN: 80-7203-798-6

208 stran, vázaná

 

PC: 397 Sk / 248 Kč

 

 

====================================

 

 

M Á N Í   A    TRADICE   MANICHEISMU

François  Decret  (CAD Press)

edice  SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY,   49. svazek (dotisk 2007)

 

Z francouzského originálu Mani et la tradition manichéenne (coll. Maitres spirituels) přeložil PhDr. Zdeněk Müller,CSc.

 

Dílo přibližující fundovaně náboženské učení, které vzniklo ve 3. století jako syntéza zoroastrismu a gnostického křesťanství, čerpajíce z chaldejsko-babylonských a perských mýtů a apokryfních (gnostických) textů. Z lůna manicheismu vzešel i sv. Augustin, později úhlavní nepřítel manicheismu.  Základem manicheistického náboženství je dualismus dobra a zla, jeho myšlenky přetrvaly v učení balkánských bogomilů a paulikiánů i  západoevropských kacířských sekt katarů a albigenských.  Jeho stoupenci odmítali požívání alkoholu a masitých jídel, tělesnou práci, hromadění majetku a plození dětí.

 

Základními texty manicheismu - a zavrhujícího Starý zákon - jsou Máního spisy Velké evangelium, Kniha tajemství, Kniha o obrech a Poklad života, které byly sepsány v syrštině, a Šáhpuhrakán, sepsaný persky, v němž Mání vysvětluje své poslání jako završení nedokončeného díla Buddhy, Zoroastra (Zarathuštry) a Ježíše Krista. Mnohé z textů (v koptských překladech) byly nalezeny při vykopávkách ve Fajjúmu. V letech 763-840 byl manicheismus státním náboženstvím celé Ujgurské říše (v povodí řeky Orchon). V 7.-14. stol. ovlivnil i řadu čínských synkretických sekt.

 

Brož., 150 Stran a5. České vydání - ISBN 80-85349-30-2

 

Podrobnosti na webu:

http://manicheismus.czechian.net

http://www.cadpress.sk/manicheismus.htm

 

 

PC: 190 Sk / Kč


 

POSILOVÁNÍ PRO MUŽE

Grant Griffiths / FRAGMENT

 

 

Seznámíte se s jednotlivými tělesnými typy, získáte nezbytné znalosti o funkci svalů, zásadách zdravé životosprávy a bezpečného cvičení. Naučíte se před posilováním řádně rozcvičit a po cvičení uvolnit a dopodrobna se dozvíte, jak provádět jednotlivé pohyby a důkladně tak procvičit příslušné svalové skupiny - od paží přes prsní, břišní, zádové a hýžďové svaly až po stehna a lýtka. Každý cvik je rozdělen na jednotlivé fáze a fotograficky zdokumentován.  Kniha je ideálním pomocníkem pro začátečníky i mírně pokročilé, poskytuje však užitečné rady a tipy i zkušeným cvičencům.

 

419 Sk / 299 Kč

 

 

 


POSILOVÁNÍ - Anatomický průvodce

Fréderic Delavier

KOPP

 

Ojedinělá publikace mezi knihami o posilování! Prostřednictvím více než 400 dokonale provedených barevných ilustrací nahlédněte do nitra lidského těla v akci. Způsob popisu a detailní vyobrazení uvedených cviků vám umožní nový a netradiční pohled na posilování. Jednotlivé kapitoly se věnují postupně všem nejdůležitějším svalovým skupinám; zahrnují celkem 115 cviků pro paže, ramena, hrudník, záda, dolní končetiny, hýždě a břicho.

 

887 Sk / 599 Kč

 

===============================

 

ORIENTÁLNÍ MYTOLOGIE - MASKY BOHŮ  

Joseph Campbell Pragma

495 stran

 

 

Kniha zkoumá východní mytologii tak, jak se rozvinula v odlišných náboženstvích Egypta, Číny, Indie a Japonska. Je součástí série Masky bohů, jednoho z Campbellových mistrovských děl. Sám autor říká, že hlavním výsledkem této práce bylo „potvrzení myšlenky o jednotě lidské rasy, a to nejen o jednotě biologické, ale i o jednotě jejích duchovních dějin“.

 

Obsah:

Kapitola 1: Obtisky čtyř velkých domén

Kapitola 2: Města boží

Kapitola 3: Města lidí

Kapitola 4: Starověká Indie

Kapitola 5: Buddhistická Indie

Kapitola 6: Indický zlatý věk

Kapitola 7: Čínská mytologie

Kapitola 8: Japonská mytologie

Kapitola 9: Tibet: Buddha a nová štěstěna

 

PC:   398 Sk / 248  Kč

 

===============================

 

TVOŘIVÁ MYTOLOGIE - MASKY BOHŮ

Joseph Campbell

Pragma

 

Tento příběh moderní kultury zahrnuje celou filozofickou, duchovní a uměleckou historii od středověku a pojednává o jedinečném postavení moderního člověka jako tvůrce své vlastní mytologie. Tvořivá mytologie je součástí cyklu MASKY BOHŮ, jež jsou mistrovským dílem autora. Při jejich dokončení napsal: „Hlavním výsledkem bylo potvrzení myšlenky, kterou jsem se dlouho a věrně obíral – myšlenky jednoty lidské rasy nejen v její biologii, ale také v její duchovní historii, která se všude projevovala v jediné symfonii s oznamovanými, rozvíjenými, zesilovanými, měněnými, překrucovanými a znovu potvrzovanými tématy, a dnes ve velkém fortissimu všech svých částí znějících společně neodolatelně postupuje k jakémusi vyvrcholení, z něhož se vynoří další velký pohyb.“

 

PC: 427 Sk / 288 Kč

 

===============================

 

MÝTY ZAPADU - Představy o bozích v dějinách civilizace

Joseph Campbell

Pragma

 

systematické a fascinující srovnání témat tvořících základ umění, uctívání a literatury západního světa. Cyklus Představy o bozích v dějinách civilizace jsou jedním z Campbellových mistrovských děl.

 

397 Sk / 270 Kč

 

===============================

 

POSVÁTNÁ GEOMETRIE WASHINGTONU

Nicholas Mann

Eminent

 

Zasvěcené a objevné dílo anglického spisovatele a geomanta Posvátná geometrie Washingtonu ukazuje, že systém čísel a geometrických proporcí, užívaný v chrámech a městech mnoha dávných civilizací, je přítomný i v původním plánu hlavního města Spojených států amerických. Autorem tohoto plánu byl geniální architekt francouzského původu Pierre Charles L´Enfant, jenž novému hlavnímu městu americké federace, které vyrůstalo takříkajíc na zelené louce, vtiskl jeho jedinečnou podobu. Ve svém velkolepém projektu vymezil a vyvážil moc lidu, jednotlivých států Unie, justice, legislativy a prezidenta. Nicholas R. Mann  klade i otázku, co lze dnes udělat pro obnovení originální L´Enfantovy vize, která byla v průběhu let narušena neuváženými stavebními zásahy. Sleduje, jaký význam má posvátný půdorys pro „hlavní město světa“ i skryté skutečnosti, jež stojí v pozadí.

 

413 Sk / 279 Kč

 

===============================

 

AKUPRESURA PRO ŽENY

Cathryn Bauer

Pragma

 

Praktický průvodce v kapesním vydání stručně a názorně na anatomických kresbách představuje akupresurní body, které ženy nejvíce potřebují k uvolněnému a vyrovnanému životu. Pomohou odstranit běžné potíže s předmenstruačním syndromem, těhotenstvím, porodem, kojením, přechodem a stárnutím.

 

112 Sk / 78 Kč

===============================

 

UMĚNÍ PSYCHICKÉ OCHRANY

Hall Judy

Pragma

 

V této knize najdete základní a vysoce praktické prostředky psychické ochrany pro jednotlivce i skupiny. Všechny jsou vyzkoušené, některé staré i tisíce let a dají se naučit rychle. Kniha je určena všem, kteří jsou věčně unavení, zmítaní beznadějí, těm, kteří trpí přemírou emocí, naslouchají problémům jiných lidí, léčitelům a terapeutům.

 

178 Sk / 120 Kč

 

===============================

 

MAGIE A DÉMONOLOGIE VE STARÉ BABYLONII

dr. Oldřich Eliáš (Formát)

 

 

Historická studie o tématu, který je zjavný z názvu knihy.. Autor, dr. Eliáš , byl významný český hermetik, vynikající chiromant a učený kabalista, znalec magie a sběratel čarodějnické literatury , zejména starých grimoárů a receptů černé magie. Jako jeden z mála českých hermetiků ovládal starou hebrejštinu a byl schopen číst kabalistické spisy v originále. Aktivně se věnoval spiritismu (byl členem Společnosti pro psychická studia), patřil k zakládajícím členům společnosti Universalia.  Koncem 30. let byl také členem řádu Iluminátů a působil i v pražské martinistické lóži. Spolupracoval i s tehdejšími německými okultisty z okruhu řádu Ordo Templi Orientis.

 

 

140 × 200 mm, 312 stran + 12 stran přílohy na křídovém papíře, brožovaná vazba

JEN V ČEŠTINE

 

PC: 259 Sk / Kč

 


 

 

JITŘNÍ ZÁŘE (AURORA CONSURGENS)

(vyd. Formát)

 

Evokační alchymický traktát. Jeden z pramenů práce C. G. Junga, vyšel i jako doplněk 14. svazku německého vydání jeho Sebraných spisov. Toto vydání je reprintem vydání Otakara Zachara z r. 1909, které vycházelo z překladu do češtiny pořízeného roku 1585 slavným českokrumlovským alchymistou Bavorem Rodovským z Hustiřan (1526 -1599), jenž patřil k nejvýznamnějším představitelům české alchymie 16. století, zabýval se však i matematikou, astronomií a filozofií. Pracoval ve službách Rožumberků a poté působil v Praze v laboratořích císaře Rudolfa II. Habsburského, který si ho velmi vážil.

110 × 165 mm, 160 stran, brožovaná vazba

 

Jen V ČEŠTINĚ.

 

PC: 77 Sk /  Kč

  


 

NÁVRAT BOJOVNÍKOV

Théun Mares (vyd. Formát)

 

 

Prvý diel série toltéckej náuky tohoto súčasného nagala z Južnej Afriky.

 

Théun Mares, nagal z Juhoafrickej republiky, ponúka v prvom zväzku zo série toltéckych učení stručný prehľad histórie toltéckeho poznania a jeho vývoj do dnešnej podoby a opisuje a zrozumiteľne vysvetľuje základné toltécke koncepty, ako je lovenie sily, bojovníkova výzva, bojovníkova záľuba a ďalšie. Théun tiež opisuje základné techniky, vrátane práce s emóciami a zámerom, rekapitulácie, stopovania a ne-konania. Na rozdiel od biografických kníh Carlosa Castanedu o jeho zážitkoch z učňovstva u dona Juana, ponúka Théun Mares praktický text pre tých, ktorí chcú nasledovať toltécku Cestu k slobode.

 

Preklad Ľubomír Groch. Maľba na obálke Desmoid, ilustrácie Jana Stankovianska.

145 × 205 mm, 262 strán, tvrdá väzba

JEN SLOVENSKÉ VYDÁNÍ

 

PC: 459 Sk /  Kč

  


  

NADPRIRODZENÁ HRÔZA V LITERATÚRE

H. P. LOVECRAFT (Formát)

 

120 × 195 mm, 120 strán, brožovaná väzba s pevným prebalom

 

Legendárna esej zakladateľa moderného hororu o literatúre strachu a nadprirodzena od staroveku po koniec tridsiatych rokov dvadsiateho storočia.

JEN SLOVENSKÉ VYDÁNÍ

 

 Odporučená cena: 190 Sk / Kč

 

 


 

 

ENCYKLOPEDIE INDICKÉ MYTOLOGIE - Postavy indických bájí a letopisů

Jan Filipský a kolektiv

LIBRI

 

(2.vyd.)  Autor, náš přední indolog, nás bezpečně provází na první pohled pro laika nepřehlednou řadou indických božstev i náboženských systémů (hinduismus s jeho desítkami škol a sekt, buddhismus, lamaismus, džinismus, bönismus aj.). Předností encyklopedie je jak esejistická forma výkladu (v návaznosti na nejznámější indické mýty), tak množství vyobrazení, které přibližují pro nás často tak exotická božstva i jejich atributy. Součástí textu je také unikátní barevná příloha, která božstva zobrazuje jak v klasických kánonech, tak v různých dobových stylech včetně lidového pojetí.  Kniha představuje základní referenční příručku, umožňující pohotově najít potřebné údaje o nejdůležitějších postavách indických bájí a letopisů. Od tradičních prací encyklopedického charakteru se liší hlavně tím, že je vědomě koncipována jako slovník ke čtení, který se neomezuje na holá fakta, ale který jednotlivé "biogramy" božských , polobožských, démonských i lidských hrdinů známých ze staroindického písemnictví, z památek v novoindických jazycích i z lidové slovesnosti zpracovává jako esejisticky pojaté medailony.

 

444 Sk / 299 Kč

 

===============================

 

 

KARMICKÁ NUMEROLOGIE

Dvorská H.J.

Eugenika

 

Zjistila jsem s postupem doby a narůstajícím počtem nespokojených, usoužených lidí a jejich příběhů, že mají určité lidské bytosti stejné problémy a totožné maléry, a to někdy až děsivě tragické, ale i morbidně komické. Začala jsem těmto lidičkám důvěrně říkat karmíci. Vím, moji milí, že zatím tápete v temnotách, ale vydržte. Za chvíli vás naučím, jak si spočítat své datum, abyste zjistili, zda se vás následující stránky budou týkat, či nikoli. Mým záměrem není vyvolat ve vás, moji drazí, pocit marnosti a tragické nespravedlnosti, srdeční arytmii nebo zášť k nešťastnému osudu. Chci vás jen seznámit s tím, co vlastně vyvolává vaše problémy…

 

178 Sk / 178 Kč

 

===============================

 

 

KLÍČ K ŠALOMOUNOVU KLÍČI - TAJEMSTVÍ MAGIE A ZEDNÁŘSTVÍ

Lon Milo DuQuette

Mladá fronta

 

Kniha Klíč k Šalomounovu klíči se zabývá legendární postavou krále Šalomouna z historického i esoterního pohledu, přičemž důkladně zkoumá historii řádu templářů a nabízí překvapivé odhalení jejich tajemství.

 

413 Sk / 279 Kč

 

===============================

 

 

KVĚTY ROZKOŠE ORIENTU

Anangaranga

Svítání

 

Tato kniha má být k užitku všem milovníkům, zejména pak mužům, kteří se nevyznají v umění lásky a nemohou proto dosáhnout pravé slasti z rozkoše.

206 Sk / 139 Kč

 

===============================

 

 

METODA LUDMILY MOJŽÍŠOVÉ - Praktická cvičení

Jarmila Novotná, Jan Dobiáš

Vyd. XYZ

 

Metoda Ludmily Mojžíšové je soustava deseti cviků (+ dva pro muže), pomocí kterých se lze zbavit gynekologických problémů a přirozeně otěhotnět. Autorky vzpomínají na Ludmilu Mojžíšovou jako na velkou osobnost českého lékařství, která za svého života nebyla doceněna a její jméno bylo často zneužíváno. Uvádějí oficiální popis metody Ludmily Mojžíšové, doplněný vysvětlivkami a fotografiemi jednotlivých cviků. Druhou část knihy tvoří vzpomínky lidí, kterým Mojžíšová pomohla, doprovázené fotografiemi tvz."mojžíšků" - dětí, které díky této metodě přišly na svět.

 

369 Sk / 249 Kč

 

===============================

 

 

METÓDA LUDMILY MOJŽÍŠOVEJ - Praktické cvičenia  (SK)

Strusková / Novotná

Vyd. XYZ

 

Metoda Ludmily Mojžíšové je soustava deseti cviků (+ dva pro muže), pomocí kterých se lze zbavit gynekologických problémů a přirozeně otěhotnět. Autorky vzpomínají na Ludmilu Mojžíšovou jako na velkou osobnost českého lékařství, která za svého života nebyla doceněna a její jméno bylo často zneužíváno. Uvádějí oficiální popis metody Ludmily Mojžíšové, doplněný vysvětlivkami a fotografiemi jednotlivých cviků. Druhou část knihy tvoří vzpomínky lidí, kterým Mojžíšová pomohla, doprovázené fotografiemi tvz."mojžíšků" - dětí, které díky této metodě přišly na svět.

 

249 Sk / 249 Kč

 

===============================

 

ŘÁD VESMÍRU

Jarmila Průchová

Svítání

Řád vesmíru je jednotný princip, který patří neodmyslitelně ke všemu zdravému a zdravě fungujícímu. Tento řád harmonizuje dvě doplňující se energie: jin a jang. Náš svět je nemocen, protože se živí disharmonickou stravou. Ta způsobuje disharmonie v oblastech chování, zdraví, morálky. Autoři jsou známými propagátory makrobiotiky u nás. Stran: 229

 

369 Sk / 249 Kč

 

===============================

 

 

SEDM TAOISTICKÝCH MISTRŮ

Wong Eva

Beta

 

Příběh šesti mužů a jedné ženy, kteří podstupují mnohé útrapy na cestě k nalezení vlastní duchovní podstaty. Tyto postavy a jejich mistr Wang Čung-jang jsou skutečné historické osobnosti z období dynastií Sung a Jüan. Těchto "sedm statečných" otevírá cestu k tříbení mysli a těla nejen sobě, ale všem čtenářům, kteří jejich putování mohou využít jako zamyšlení se nad vlastním životem se všemi jeho klady a zápory. Podání známé autorky Evy Wong je velmi čtivé, poutané, dramatické a nabízí nový pohled na taoistické učení a na život ve starobylé Číně. Jeden ze základních pilířů čínského lidového písemnictví.

 

295 Sk / 199 Kč

 

===============================

 

 

SYSTÉM JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ - ČESKY

Mahéšvaránanda

Mladá fronta

 

ČESKY - Kniha srozumitelnou formou zprostředkovává všem zájemcům o cvičení jógy systém cvičení vycházející z autentické jógové tradice, avšak přizpůsobený potřebám moderního světa… 440 stra, váz.

 

887 Sk / 599 Kč

 

===============================

 

 

SYSTÉM JÓGA V DENNOM ŽIVOTE (SLOVENSKY)

Mahéšvaránanda

Mladá fronta

 

Slovensky - Kniha srozumitelnou formou zprostředkovává všem zájemcům o cvičení jógy systém cvičení vycházející z autentické jógové tradice, avšak přizpůsobený potřebám moderního světa… 440 stra, váz.

 

783 Sk / 599 Kč

 

===============================

  

VEĽKÁ PRÍRUČKA HYPNÓZY (SK)

Werner J. Meinhold

Fontána Kiado

 

Vymezení pojmů, dějiny hypnózy, výzkum. Možnosti a oblasti použití. Kdo může hypnotizovat. Kdo může být a kdo nemůže být hypnotizován. Vnější podmínky hypnózy. Použití hypnózy mimo medicínu. Autogenní trénink. Léčba hypnotickými sugescemi.

 

120 Sk / 120 Kč

 

===============================

 

ASTRÁLNÍ MAGIE

Ariana a Raven Argoni

EMINENT

 

Astrální cestování patří mezi vědomé snění a živé fantazijní představy. Existuje několik způsobů, jak si navodit prožitek astrální cesty. V této knize se dozvíte základní informace o tom, jak na to. Astrální cestování je most ke splnění mnoha přání, je příjemným, ve všech ohledech neškodným a zároveň účinným druhem magie.  248 str.

 

265 Sk / 179 Kč

 

===============================

 

 

 

AŽ ODEJDU ZA HORU - ZE ŽIVOTA SIBIŘSKÝCH KOČOVNÍKŮ

Pavlína Brzáková

EMINENT

 

Etnoložka Pavlína Brzáková se dlouhodobě zabývá evenckými kočovnými pastevci sobů v oblasti centrální Sibiře. Vydala již dvě knihy sibiřských pohádek a příběhů a další knihy.Nyní vychází rozšířené vydání sibiřských vyprávění.

 

295 Sk / 199 Kč

 

===============================

 

ŽIVOTOPIS JOGÍNA

Paramhansa Jógánanda

Fontána

 

Jógánandova autobiografie, která přináší autentickou zprávu pravého jógína o nezvyklých schopnostech a o obrazech jeho duchovního pozadí. Předčí podobné popisy jiných autorů.

442 Sk / 299 Kč

 

===============================

 

 

CELESTINSKÉ PROROCTVÍ

Redfield James

Pragma

 

James Redfield vydal tuto svou knihu ve Spojených státech nejprve vlastním nákladem a v nevelkém počtu výtisků, a tehdy se stala neuvěřitelná věc: Celestinské proroctví začalo být opisováno a kopírováno a jeho pověst a sláva se šířily geometrickou řadou. Není divu – obsahuje totiž tajemství, která mění svět, v němž právě žijeme. Hlavní hrdina, který touží poznat smysl života, se vypraví do Peru, aby pátral po tajemném Rukopisu neznámého původu, který se snaží oficiální místa úspěšně potlačit. Rukopis osvětluje, jakou cestou se bude naše civilizace ubírat v příštím tisíciletí. Přečtěte si i vy Celestinské proroctví – knihu, která už změnila tisíce lidských životů a která změnit i život váš.

 

294 Sk / 198 Kč

 

===============================

 

 

DRAHOKAM V LOTOSU

Saraswati Avinasha

Pragma

 

Sunyata Saraswati, Bodhi Avinasha DRAHOKAM V LOTOSU Kompletní a systematické pojednání o praktickém nácviku tantrické krija jógy, která dokáže povznést naše sexuální prožitky do vyšších rovin vědomí. Kniha je doplněna názornými kresbami.

 

264 Sk / 178 Kč

 

===============================

 

 

HOŘČIČNÉ SEMÍNKO

Osho

Pragma

 

Promluvy o evangeliu podle svatého Tomáše Hořčičné semínko se užívá jako mýtus, který ukazuje, že víra jde svou cestou – najde příhodnou půdu. Brož.;135x210 mm; 440 str.

 

220 Sk / 148 Kč

 

===============================

 

 

IRIDOLOGIE

Colton / Sheelagh

Pragma

 

Iridologie James a Sheelagh Colton Analýza zdravotního stavu a léčby z oční duhovky Iridologie je efektivní metodou pochopení našeho zdravotního stavu prostřednictvím prohlížení očí. počet stran 127, vazba brožovaná

 

220 Sk / 148 Kč

 

===============================

 

 

MAKROBIOTIKA

Carl Ferré

Pragma

 

Carl Ferré studuje, praktikuje a učí makrobiotiku už dvaadvacet let. Jako ředitel nadace George Ohsawa Macrobiotic Foundation prodiskutoval výhody makrobiotického způsobu života už s několika tisíci lidmi. Když zkusíte jeho makrobiotiku, vaše únava pomine, ulevíte bolestem a vyléčíte své nemoci, vrátí se vám chuť k jídlu, naplníte svůj sexuální život, prohloubí se vám spánek, zlepší se vám paměť a vyjasní myšlení, zapomenete na zlost a strach a získáte kontrolu nad svým osudem.

 

116 Sk / 79 Kč

 

===============================

 

ODYSEA ČLOVĚKA SVĚTLA

Mistr Kaisen  (Pragma)

 

Kniha zenového mistra je zaměřená na zkoumání ducha-těla, důvodu našeho bytí na tomto světě, jakož i na to, jak nejlépe životem projít pro dobro všech kolem.

 

178 Sk / 120 Kč

 

===============================

 

 

ROZENKRUCIÁNSKÉ OSVÍCENSTVÍ

Yates A. Frances

Pragma

 

„Fascinující pohled do historie, alchymie a událostí, které vedly k Bílé Hoře“ Oxfordská historička Frances A. Yates (1899–1981), respektovaná odbornice na dějiny evropského renesančního myšlení, je autorkou řady zajímavých a v některých aspektech provokativních studií jež mapují méně známé a heuristicky stále málo podchycené „spodní proudy“ kulturních dějin Evropy 16. a 17. století, které někteří historikové považují za příliš obskurní, než aby se jimi jako seriózní badatelé zabývali  ...  inspirativní vědecké dílo věnované  problematice rozenkruciánství

 

338 Sk / 228 Kč

 

 

===============================

 

 

UČENÍ DÁKINÍ -

mistr Padmasambhava

Pragma

 

ústní pokyny mistra Padmasambhavy ctihodné paní Ješe Cchogjal.    Autentické učení tibetského buddhismu, obsažené v této knize, je jedním ze starých skrytých textů (v tibetštině zvaných termy). Obsahuje ústní pokyny Padmasambhavy, "Zrozeného z lotosu", k duchovní praxi, které předal během svého pobytu v Tibetu v osmém a devátém století. Tato poučení byla zaznamenána jeho hlavní žákyní, dákiní Ješe Cchogjal, princeznou z Karčhenu, která je na jeho žádost ukryla jako vzácný poklad pro dobro budoucích generací.
Kniha obsahuje jádro učení tibetského buddhismu, souhrn praktických rad psaných pro ty, kteří se zabývají buddhismem v praxi.
Hlavní témata rozhovoru mezi Padmasambhavou (zvaným též Guru Rinhpočhe, Padmakara) a ctihodnou paní Cchogjal jsou: Útočiště, Bódhičitta, Tajná mantra, Praxe ovládání mysli - Vadžajána - a Vnitřní jádro ústních pokynů.

 

220 Sk / 148 Kč

 

===============================

 

 

ZÁKLADY TIBETSKÉHO BUDDHISMU

Rebecca McClen Novick

Pragma

 

Stručná historie buddhismu Rebeccy Novick a její vysvětlení Čtyř vznešených pravd, kola života, karmy, cesty bódhisattvy a čtyřech škol nám pomáhá porozumět tibetskému buddhismu jako náboženství či filozofii, a, což je důležitější, jako způsobu prožívání světa.

 

249 Sk / 168 Kč

 

===============================

 

Předchozí novinky:

 

 

JAK DOSÁHNOUT JEDNOTU TĚLA A DUCHA

Robert Urgela   (Eugenika)

 

Cvičení pro ovládání emocí a vnitřních stavů ČCHI-KUNG a styl DANA

Jde o umění života radostného, plného a vyrovnaného, umění vcházení do různých stavů a svobodných emocí.

 

Obsah:

Neuronové prostředí - myšlení

Cyklus přírodu A-O-U-M

Rozšiřování vnitřních hranic

Sedm opor - hmat

Základní trénink

Postupná diferenciace stavů

Techniky vcházení do čtyř stavů

Trénink aktivních fází způsobem Dana

Dýchání jako energetický kanál

Relaxace

Mantry

Vnitřní těžiště - tan tchien

  

212 Stran  /  ISBN: 978-80-89227-85-3

 

PC: 198,- Kč / Sk


 

 

OVLIVŇOVÁNÍ REALITY 6 - Tvorba skutečnosti  

Vadim Zeland  (Eugenika)

 

Jste v moci okolností. Svůj vlastní život neřídíte. Tak tomu bude neustále, dokud nepochopíte, jak lze realitu ovlivňovat …... transurfing je mocná technika ovlivňování reality spočívající v soustředění pozornosti oběma stranám duálního světa a podržení se určitých pravidel s možností ovládání chodu událostí. Realita potom přestane existovat jako něco vnějšího a nezávislého na člověku, protože ten získá schopnost podrobovat ji své vůli....

 

205 Stran / ISBN: 978-80-89227--91-4

 

PC: 198,- Kč / Sk

 


 

LÉČIVÁ DETOXIKACE HLADEM (2) - Praktická část

Malachov Gennadij (Eugenika)

 

Zkušený autor v knize vysvětluje správnou přípravu na hladovění, správné provedení různě dlouhého hladovění, vhodnou stravu při hladovění, zvláštní způsoby hladovění při akutních nebo chronických onemocněních nebo podle věku a tělesné hmotnosti

 

PC: 218 Kč / Sk

 


  

OČISTA TĚLA A SPRÁVNÁ VÝŽIVA - Unikátní metoda uzdravení

Gennadij Malachov  (Eugenika)

 

 

Autor v knize ukazuje, že pomocí očisty a správné výživy je možné obnovit normální stav krevního oběhu, dýchání, dále normalizovat činnost pohybového aparátu a nervového systému. Kniha obsahuje různá doporučení k uzdravení netradičními metodami. Řídí se jednou starou moudrostí: jsi-li nemocný, změň styl života. Nepomohlo to, změň stravu. pokud to znovu nepomohlo, jdi k lékaři.

 

202 Stran /  ISBN: 80-89227-12-0

 

PC: 218,- Kč / Sk

  


 

 

UZDRAVUJÍCÍ SÍLA VODY - DERIVAČNÍ KOUPEL

France Guillain (Eugenika)

 

Tato jednoduchá, účinná metoda přirozeně odstraňuje škodliviny a přebytky z těla. Je to prevence i léčba, odvozená od pozorování zvířat. Jedná se o pravidelné omývání pohlaví studenou vodou. Výsledky jsou udivující - přichází úleva od zácpy, akné, bolestí hlavy a dalších potíží, kterých se chcete zbavit. Stačí jen 10 minut denně!

 

166 Stran / ISBN: 80-88913-95-0

 

PC: 178,- Kč / Sk

 


 

 

KYBALION

(Eugenika)

 

Dílo, které vychází ze starodávného hermetického učení. Účelem této knihy není formulace nějaké konkrétní filozofie či nauky. Spíše se snaží předložit výklad pravdy, který studentům pomůže objasnit a dát do souvislost řadu útržkovitých okultních znalostí.

 

Brožovaná, 192 str. ISBN: 978-80-89227-74-7

 

PC:  198,-Sk / Kč


 

HLINĚNÝ TYGR - NEPÁLSKÉ LEGENDY A MÝTY

(ARGO)

 

 

Příběhy z dob, kdy ještě po zemi chodili bohové a démoni. Vyprávění se často vážou ke konkrétním místům v himálajském království, vystupují v nich historické osobnosti a celý pantheon místních bohů. Mnohdy se jedná o záznam skutečné události z nepálské historie, ústním podáním časem přibarvené a změněné v legendu, v níž hrají nezastupitelnou úlohu hinduistická i buddhistická božstva či démoni. Dozvíme se třeba, jak před dávnými časy vzniklo Káthmándské údolí, proč se začal v 9. století počítat v království nový letopočet či jak probíhalo sjednocení Nepálu.

 

ISBN: 978-80-7203-857-2  

232 stran, vázaná

 

PC: 298,- Kč / 475 Sk

 

 


ANDĚLÉ A DÉMONI  -  OBRAZOVÉ VYDÁNÍ

Brown Dan  (ARGO)

Ilustrovaná verze 

 

Mysteriózní thriller  líčí první dobrodružství uznávaného harvardského symbologa Roberta Langdona, budoucího hrdiny knihy Da Vinciho kód. Spletitý příběh jedné noci a jednoho dne začíná nočním telefonátem, v němž se ředitel elitního švýcarského vědeckého ústavu CERN na symbologa obrátí s žádostí o pomoc při pátrání po vrazích jeho kolegy. Cejch, který má zohavená mrtvola vypálený na hrudi, Langdona přivádí na stopu dávného bratrstva iluminátů, kteří po desítkách let zdánlivé nečinnosti opět udeřili, aby přímo v srdci katolické církve, ve Vatikánu, definitivně a poněkud brutálně vyřešili odvěký spor vědy s náboženstvím. Langdon, a s ním i půvabná fyzička Vittorie, prožijí neuvěřitelných čtyřiadvacet hodin, během nichž v římských kostelích kdosi podle starodávného vzorce popravuje kardinály a kdesi v útrobách Vatikánu, očekávajícího volbu nového papeže, odtikává nejničivější časovaná bomba v dějinách lidstva.   

 

Exkluzivní vydání s ilustracemi, fotografiemi a nákresy symbolů i pamětihodností zmiňovaných v textu.

 

ISBN: 80-7203-770-6

566 stran, vázaná

 

PC: 398,- Kč / 599 Sk

 


 

ALCHYMISTA

Coelho Paulo (ARGO)

 

 

 

Román Alchymista – největší brazilský bestseller všech dob – byl dosud přeložen do 34 jazyků a prodalo se ho na 10 milionů výtisků. Takřka pohádkové vyprávění o cestě španělského pastýře za zakopaným pokladem, vycházející z příběhu o splněném snu ze sbírky Tisíc a jedna noc, je zároveň výzvou k naplnění vlastního osudu i poznáním posvátnosti světa, v němž žijeme. Na cestě za oním dvojím pokladem, plné zkoušek a důležitých setkání, je třeba dbát všech znamení a s neustálou trpělivostí a odvahou ( jako alchymista sledující proměnu obyčejného kovu ve zlato) přetvořit samu svou osobnost.

 

Vydání čtvrté  /  ISBN: 80-7203-697-1

164 stran, vázaná

 

PC: 198 Kč /  307 Sk

 


 

TAJEMSTVÍ ČTVRTÉ DIMENZE - Tertium Organum

Petr Uspenskij (Eugenika)

 

Tajemství čtvrté dimenze je první částí ze série. Autor se tu zamýšlí nad základními filozofickými otázkami, jež se týkají hmoty, podstaty bytí, relativity i absolutna. Snaží se rozluštit, co si máme představit pod pojmy "prostor" a "čas". Zvláštní pozornost věnuje čtvrté dimenzi, která patří do světa vyšší energetické úrovně.

 

Stran: 110

PC: 128,- Kč / Sk

 


 

SVĚT VYŠŠÍCH DIMENZÍ - Tertium Organum 2. díl  

Petr Uspenskij (Eugenika)

 

V této knize se autor velmi podrobně věnuje pohledu vědy na náš existující svět a tomu, proč právě věda nepojímá tento svět globálně, ale pouze v jeho trojrozměrné podobě. Dokládá existenci vyšších dimenzí, a navíc polemizuje s některými obecně známými matermatickými dogmaty. Celý soubor těchto studií je vzhledem k obtížnému tématu až překvapivě srozumitelně a přehledně napsán a představuje ideální způsob, jak se seznámit s myšlením tohoto předního ruského mystika.

 

Obsah:

1. Rozměrnost nelze vysvětlit matematicky

2. Jak funguje naše vjemové centrum

3. Jak svět vnímají lidé a jak zvířata

4. Prostorové chápání času

5. Analýza jevů

6. Odhalená a skrytá stránka života

7. Hlasy kamenů

8. Člověk - svět fenoménů a noumenonů

9. Vědomý vesmír

10. Vědomí a život

11. Intelektuální metoda

 

Stran: 220

ISBN: 80-89227-34-1

 

PC 238,- Kč / Sk

 

 

 

 

Další knihy od tohoto autora:

Pochopení zázraků života

Svět vyšších dimenzí - Tertium Organum 2. díl

Zrození výjmečného člověka

 

 


 

GHERANDA SANHITÁ / GHERANDA SAMHITA

(Jóga siedmich stupňov dokonalosti)

Timčák G.M. (Transl.), Vyd. Formát, Bratislava

 

SLOVENSKY

 

Dlho očakávaná svetoznámy klasický hathajógový spis zo 17. stor. v ilustrovanom a komentovanom preklade. Gheranda sanhitá je rozprava o jóge, ktorá sa pripisuje ršimu Gherandovi. Autor túto jógu nazýva ghatasthajógou, ktorá svoj cieľ dosahuje tréningom celého tela a mysle. Dnes sú dostupné početné publikácie o jóge, ale takéto pôvodné zdroje klasickej jógy sa na pultoch kníhkupectiev objavujú zriedkavo. Preto je vhodné, aby sa záujemcovia o jógu mohli oboznámiť s týmto zaujímavým, tradičným hathajógovým textom, ktorý čitateľa vedie od šatkariem — očistných procedúr (opisuje ich 21) cez ásany (uvádza ich 32), mudry (25), pratjáháru (5), pránájamu (10), dhjánu (3) až po vrchol jógového tréningu — samádhi (z ktorých uvádza 6 typov).  Tento text môže byť novou inšpiráciou na praktické použitie múdrosti starých majstrov jógy.

 

Kniha vychází z iniciativy a ve spolupráci se Slovenskou asociáciou jógy a Spoločnosťou priateľov jógy.  Toto kritické vydání bylo zpracováno předními slovenskými odborníky na základe 20 rukopisů a překladů tohoto sanskrtského spisu.

 

 

Cena: 257 Sk / 220 Kč


 

RUKOVĚŤ BOJOVNÍKA SVĚTLA

Coelho Paulo (Argo)

 

 

Rukověť bojovníka světla vyzývá každého, aby dokázal žít své sny. Aby každý vyšel vstříc nejistotě života a naplnil svůj jedinečný osud. Svým nenapodobitelným způsobem nám Paulo Coelho ukazuje, že v každém z nás žije bojovník světla, máme ho v sobě všichni. Inspirující krátké texty z let 1993-1996 ponoukají čtenáře, aby nastoupil cestu bojovníka: toho, který je schopen vidět, že být naživu je zázrak, toho, kdo dokáže i prohrát, toho, kterého hledání dovede k nalezení identity, po níž touží. V knize autor vychází z tradic různých zemí, klade důraz na základní lidské hodnoty a vnitřní růst člověka, jenž nepodlehne malomyslnosti a únavě, ale věří v zázraky a lásku.

 

160 stran, vázaná

 

PC: 159,- Kč / 249


 

DĚJINY JAPONSKA

R. H. P. Mason & J. G. Caiger (Fighters Publ.)

 

 

Richard Mason absolvoval univerzitu v Cambrigi. Titul Ph.D. získal na Australské národní univezitě, kde následně přednášel japonskou historii jako člen Fakulty asijských studií přes třicet let. John Caiger se narodil v Japonsku, vystudoval univerzitu v Sydney a studoval historii na londýnské univerzitě. Titul Ph.D. získal na Australské národní univerzitě, kde od roku 1966 přednáší

 

426 stran / Vázaná

 

Cena 390,- Kč / 590,- Sk


 

UČEBNÍ SLOVNÍK JAZYKA ČÍNSKÉHO  I - III

Oldřich Švarný, Univerzita Palackého, Olomouc 1998,

 

vůbec nejrozsáhlejší slovník čínského jazyka pro české uživatele.
Trosvazková učebnice obsahující výklad včetně příkladů užití 2000 hesel, s náležitým důrazem na fonetickou stránku jazyka.

 

3 svazky, cca 900 stran, formát A4

 

PC:  700 Sk / 500 Kč

 VÁLEČNÍCI STŘEDOVĚKÉHO JAPONSKA

Stephen Turnbull (Fighters Pub.)

 

Tato kniha odhaluje vojenský život čtyř typů úžasných válečníků, zabývá se samuraji a nindži, stejně tak jako zkušenostmi válčících mnichů a pěšáků ašigaru, kteří jsou méně známí čtenářům na Západě.

„Rytíři“ japonského válečného pole byli samurajové, zatímco nindžové odpovídali vzrůstající poptávce po informátorech, špionech a vrazích, ovládající ozbrojený boj i  zápasy beze zbraně stejně tak jako využití výbušných materiálů. Válčící mnichové  sloužili při obraně svých opevněných klášterů a pěšáci ašigaru původně rekrutovaní jen proto, aby početně  zvýšili armádu se nakonec stali nedílnou součástí každé samurajské síly.

V knize jsou popsány nábor, výcvik a vybavení všech čtyř skupin válečníků, dále jsou zde zkoumány jejich víra, motivace a válečné zkušenosti. Unikátní materiál z japonských zdrojů a   značně odborné zpracování vojenské elity středověkého Japonska ožily díky okázalým ilustracím a fotografiím.

 

Kniha je doplněna desítkami ilustrací a fotografií.

 

288 stran

Vázaná kniha s přebalem; 170x240mm

ISBN 978-80-86977-18-8

 

MOC 599,- / 799 Sk

 


 

 

 

 

HUDBA a VIDEO

 

 

2CD-Album   M A N T R A    L O U N G E

Mantra Lounge vytváří jakýsi pomyslný most mezi starověkými kulturami a současností. Skombinováním svatých mantrických slov z původních kultur do moderního Chill-Out a Lounge stylu se podařilo vytvořit kompilaci překračující jakékoliv časové hranice. Mantrické motlitby vyslovované už sedm tisíc let působí na posluchače nevtíravým dojmem a z poslechu tohoto výborného alba se stává zážitek který si rádi zopakujete.

Mantra Lounge je dvoucédéčkové album. 1.CD obsahuje jemné melodie v Chill-Out stylu. 2.CD je Club Lounge, na kterém jsou bpm už o něco vyšší, ale stále si ho můžete vychutnat v baru, doma, kdekoliv kde se se svými přáteli cítíte příjemně.

 

O B S A H :

 

01 CD 1: Gayatri 5:17

02 CD 1: Yemaya Asesu 4:06

03 CD 1: Ancient Egyptian Poetry 3:58

04 CD 1: Blue Moon Serenade 5:15

05 CD 1: Kadosh 4:18

06 CD 1: Lumen 5:13

07 CD 1: Om mani padme um 3:47

08 CD 1: Namu Ami Daburu 4:51

09 CD 1: Amadije 5:21

10 CD 1: Uluru 3:29

11 CD 1: Tir 3:29

12 CD 1: In You 3:48

13 CD 2: Gayatri- Original Mix 3:20

14 CD 2: Tokio RMX 5:32

15 CD 2: Thunder Mix 5:52

16 CD 2: Migos Instrumental Version 4:42

17 CD 2: Light Mix 4:41

18 CD 2: Om mani padme hum - Original Mix 4.25

19 CD 2: Yemaya Asesu - Ocean Mix 4:11

20 CD 2: Amadije - Happy House Mix 4:49

21 CD 2: Australian Outback Remix 5:06

22 CD 2: Ägypten - Migos Mystic Mix 4:34

23 CD 2: Tir-To-naal Clubmix 4:29

24 CD 2: Omyatri-Tirbutu Remix 4:24

25 CD 2: Amadije - Noxiuos Element Mix 5:06

26 CD 2: Gyatri - Noxious Element Mix 4:20

2-CD  (Total Time: 54:44 a 65:42)

 

Info a ukázky na adrese

http://www.silenzio.de/Default.aspx?mid=354&tabid=24&ctl=catalogitemdetails&catalogitemid=62633##

 

 

PC: 699 SK / Kč   Toto album Dodáváme i prodejcům za VOC! 

 

 


 

PROBUZENÍ ZE SNU – meditace nad tibetskou Knihou mrtvých / Bardo Thödol (sada 4 cd) Veetman / Institute for Living and Dying

 

Při vytváření této meditace na cd bylo naším záměrem vzbudit odvahu, schopnost rozlišování a porozumění přechodu pri umírání, a tím také možnost vědomé smrti. Meditace je výjimečná v tom, že překládá starobylé čtení bardo thödol (Tibetská kniha mrtvých) do jazyku, který je srozumitelný současníkům. Nabízí holistické porozumění neuro-fyziologickým procesům při umírání, jeho spiritualitě a také jako přípravu na vědomou smrt, osvobozenou od strachu a utrpení. Tibetská kniha mrtvých Bardo thödol, neboli „vysvobození v bardu skrze naslouchání“, má hlubokou tradici v Tibetu, kde byla sepsána údajně v 8. Stol.n.l. Padmasambhavou, který se zasloužil o uvedení vadžrajánového buddhizmu do této země. Je určena pro propojení spirituální praxe prováděné za života ve chvíli, kde vstupujeme do stádia přechodu, nazývaného smrt. Mapuje stavy, kterými prochází naše vědomí po oddělení od fyzického těla, teda po smrti, a různé stádia posmrtného stavu.

 

Sada 4 cd / 180 min.   MP3-Ukázky  a další info na adrese:   http://www.cadpress.sk/bardo.htm

 

Nové vydání / nová cena !  

 

PC:  799 Sk / 550 Kč

 

 

 


 

 

DVD ORIENTÁLNÍ TANEC - EGYPTSKÝ POP: choreografie

Centrum Orientálního Tance & Allstar Group s.r.o.

 

Na DVD najdete vedle choreografie také soubor více než 30 tanečních prvků, které budete v choreografii používat. Tančit podle tohoto DVD může proto úplně každý.

Stejně tak jako v předchozích dílech jsme po celou dobu příprav kladli hlavní důraz na kvalitní a lehce pochopitelnou výuku. Všechny prvky a pohyby i celou choreografii proto vysvětlujeme systematicky a podrobně – krok za krokem tak, aby každá z Vás měla možnost si daný prvek osvojit a správně jej aplikovat při tanci.

 

Krásná choreografie na známou skladbu Habibi Ya Eini populární libanonské zpěvačky Nourhanne

Podrobné a systematické vysvětlení všech 32 tanečních prvků a pohybů

8 tanečních kombinací ukázáno detailně "krok za krokem"

Tančí Katka Krejčová (1.místo na soutěži na mezi- národním festivalu Let's Dance 2007, 3. místo na soutěži Raks Sharqi Contest Berlín 2007

Délka  120 minut

DVD je hezký dárek pro vaše přítelkyně a známé.

 

Podrobnosti a obsah najdete na strance: http://www.cadpress.sk/brisni_tance.htm

 

Cena: 990 Sk / 690,- Kč.

 


 

DVD: EGYPTSKÉ TANCE / EGYPTIAN DANCES

OSAMA EMAM (Centrum Orientálního Tance & Allstar Group s.r.o.)

 

 

 

 

3 originální choreografie - 3 nejznámější styly egyptských tanců

česká a anglická verze

veselý nubijský tanec, koketní Iskandarani a dynamický Saidi s hůlkou

každá choreografie rozčleněná do jednotlivých krokových kombinací

přiložen Průvodce DVD

tančí uznávaný tanečník a choreograf Osama Emam (Káhira, Egypt) s 35letou taneční zkušeností

bonusy: 2 vystoupení (Osama Emam - Saidi ; Osama Emama a Karolina Idrisová - nubijský duet)

 

Podrobnosti a obsah najdete na strance: http://www.cadpress.sk/brisni_tance.htm

 

Cena: 990 Sk / 690,- Kč.

 


 

DVD Orientální tance 4. - choreografie

(Aisha s.r.o.)

 

Toto DVD vám nabízí několik tanečních choreografií, které vás uvedou do různých tanečních stylů a jejich kombinací. Můžete je použít jako hotové tance nebo jako inspiraci a doplnění tanců vlastních. Hlavně by vám ale měly pomoci najít a vytvořit si svůj vlastní taneční styl, případně ho dále rozvíjet o nové nápady. Scénář a režie: Patricie Procházková.

Délka: 1 hod. 20 min.

  

cena: 550,- Kč / 750,- Sk

 


  

DVD Orientální tance 5. - schimmi

(Aisha s.r.o)

 

 

Pro orientální tanec je velmi typický třasový pobyb, jemná vibrace, zvaný schimmi. Na tomto DVD vám poodhalíme tajemství této figury, ukážeme vám, jak se ji naučit, ale také jak ji zapojovat do tance. Scénář a režie: Patricie Procházková. Délka: 1 hodina

 

cena: 550,- Kč / 750,- Sk

 

 


 

 

DVD: Reflexní terapie chodidla pro profesionály

Zemková Eva  (Duhové poznání)

 

Fyzioterapeutka Eva Zemková vás postupně seznámí s pohybovým systémem tak, jak se zobrazuje na chodidlech. Na kazetě / dvd  jsou přesně předvedeny postupy masáží. Praktické předvedení masáží v detailních záběrech je souběžně doplněno mapami reflexních bodů i zobrazením konkrétních částí pohybového aparátu, na které se působí. Zvláštní pozornost je věnována ramennímu pásmu, postupně celé páteři a také velkým kloubům – ramenům, loktům, kolenům a kyčlím.  ♦ Celý projekt výukového filmu o reflexní terapii chodidla byl realizován ve studiu Televize CMS.   

 

PC: 570 Kč / 799 Sk


 

 

Z N O V U    V    N A B Í D C E      i 

 

DVD: Reflexní terapie chodidla pro každého

Zemková Eva  (Duhové poznání)

 

Chcete se naučit masírovat svá záda na vlastních chodidlech? Víte o tom,  že je to možné? Stačí málo. Poznat, pochopit a používat principy reflexní terapie. Tato jednoduchá a přitom velmi účinná metoda se opět dostává znovu do popředí zájmu odborníků i široké veřejnosti. Nejrychlejší cestou k těmto znalostem se pro Vás může stát první výuková videokazeta / dvd Reflexní terapie chodidla pro každého. Fyzioterapeutka Eva Zemková vás postupně seznámí s pohybovým systémem tak, jak se zobrazuje na chodidlech. Na kazetě jsou přesně předvedeny postupy masáží, kterými můžete sami sobě i svým blízkým pomoci při bolestech a oslabení těla. Přehledně uspořádané kapitoly jsou věnovány teorii i praxi reflexní terapie. Praktické předvedení masáží v detailních záběrech je souběžně doplněno mapami reflexních bodů i zobrazením konkrétních částí pohybového aparátu, na které se působí. Zvláštní pozornost je věnována ramennímu pásmu, postupně celé páteři a také velkým kloubům – ramenům, loktům, kolenům a kyčlím.  ♦ Celý projekt výukového filmu o reflexní terapii chodidla byl realizován ve studiu Televize CMS.   ♦   ♦ VHS i DVD ! 

 

PC: 499 Kč / 699 Sk

 


 

DVD: TCHAJ-ŤI ČCHUAN – Aplikace stylu Jang

 
Toni DeMoulin / Horálková


Toni DeMoulin studovala Tchaj-ťi 30 let u Mistra Tung Kai Ying, vnuka slavného Tung Ying Chieha, který byl dlouholetým (17let) žákem Mistra Yang Cheng Fu. V současnosti Toni DeMoulin studuje s Mistrem Alexem Dongem, pravnukem výše zmíněného Tung (Dong) Ying Chieha. Sama také učí v Santa Barbaře v Kalifornii, USA a pořádá intenzivní semináře také v Evropě. V roce 2004 vyučovala i v Praze a při té příležitosti bylo natočeno toto video. Video obsahuje 20 aplikací na vybrané pohyby tradiční dlouhé pomalé formy stylu Jang,linie Dong/Tung. Některé aplikace mají několik variací (celkem 30). Každá aplikace je pro lepší názornost a zapamatování zopakována třikrát. Celková délka videa 16:19:09
 

 

PC: 400 Kč /  500 Sk

 


 

 

Od března rozšiřujeme naši nabídku o kompletní produkci dvd o bojových uměních

renomovaného vydavatelství

INDEPENDANCE    PROD

 

Které vydává dvd o bojových uměních v angličtině, francouzštině, němčině a španělštině

 

S nimiž se můžete obeznámit v katalogu ve formátu PDF na adrese

http://www.independanceprod.com/livres/catalogue_ang/

 

resp. si zkopírovat ceník na našich stránkách

http://www.cadpress.sk/cenik_dvd_independance_prod.zip

 

 

 

 

 

zároveň

 

 UPOZORŇUJEME  NA  DOPRODEJ

 

níže uvedených videokazet z produkce vyd. TEMPLE

 

 

    

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

jelikož uvedené tituly již v budoucnu nebudou vydávány ve formátu VHS

a jejich vydání na DVD je zatím v nedohlednu

(uvedené tituly už nemá vesměs na skladě ani vydavatel)

 

totéž se týká i většiny titulů na videokazetách z produkce

Budo Publishing International,

které máme dosud v omezeném množství na skladě

 

http://www.cadpress.sk/cenik_vhs_vyprodej.xls

 

podrobné informace Vám poskytneme na požádání

 

zároveň upozorňuueme i na podstatné zlevnění dvd i vhs kazet

vyd.    Budo Publishing International  !!!

 


 

 

 

 

Ra: Pouť slunečního boha

Upozorňujeme na doprodej níže uvedeného titulu

 

videokazeta

POUŤ SLUNEČNÍHO BOHA

Vize starověkého Egypta

 

na skladě je posledních 5 kusů

PC:  450 Kč / 550 Sk

 

I. část - Úsvit: Stvoření (27 min.)
První část je věnována egyptské Genesis, stvoření Nebe a Země, a vášním bohů.
II. část - Poledne: Faraonův rok (23 min.)
Druhá část se zabývá odhalením toho, jak se člověk podílí na utváření božského řádu věcí. Žívot faraona je zobrazen jako Cesta lemovaná zasvěcovacími rituály, která vede až k chrámovému životu.
III. část - Noc: Brány podsvětí (22 min.)
Faraon po své smrti pokračuje v cestě podsvětím na bárce slunečního boha Ra, a předtím, než se znovuzrodí pří úsvitu nového dne, bojuje po dvanáct nočních hodin s temnými mocnostmi.
Hudba : Tom Rennie a Stuart McInnes
České znění vyrobila Česká televize Praha
Ženský hlas: Věra Galatíková, mužský hlas: Eduard Cupák
Scénář, animace a režie: Lesley Keenová
Vyrobeno v produkci A Persistent Vision Animation pro Channel Four Television ve spolupráci se Scottish Film Production Fund.
© Channel 4 & HORUS Video
Rituál otevírání úst ankhem

Britský list Guardian se o tomto filmu vyjádřil následovně:
  "Oslňující, snová podívaná; jedinečný vizuální zážitek; dílo, které žije ve vlastním podivuhodném a přízračném světě".
  Tento třídílný animovaný film je složitou básnickou strukturou, promyšleným zkoumáním starodávných mytologických témat a věrouk. Ukazuje také, jak se prastaré ideje vracejí opět na stejné místo. Základní myšlenkou staroegyptského náboženství byl pojem vratké rovnováhy mezi silamy stvoření a zmaru. Autorka v této mytologii nalézá spojitost a moderní filosofii, zejména s teoriemi C. G. Junga o archetypech a roli nevědomí. Film působí na diváka očisťující silou a navozuje sdílení jednoty s universem.

 

 

 

 


 

Encyklopedie  bojových  technik 

Chris Mc Nab, Will Fowler

Naše vojsko

 

Rozbor nejdůležitějších bojových postupů, kterým se učí vojáci pravidelných armád i speciálních jednotek.

Podrobný popis 50 různých technik, včetně boje s nožem, použití útočné pušky, pastí, odstřelovačství, výsadkářství a stopování.

Příklady bojových akcí z dávných i nedávných dějin vojenství.

Přes 200 černobílých kreseb, schémat a fotografií.

V uplynulém půlstoletí dosáhla technická vyspělost vojenských zbraní a bojových postupů obdivuhodné úrovně. Mnohonásobně se zvýšil potenciál zbraní a prostředků pro získávání a zpracování informací. Ruku v ruce s mohutným technickým rozvojem se vyvíjela i vojenská taktika. Současné řadové vojáky a důstojníky lze pokládat za nejlépe teoreticky připravený a vycvičený armádní personál v celých dějinách vojenství. Faktorem, který dnes rozhoduje o vítězství či porážce, se stalo získávání informací. I malá jednotka dokáže zvítězit nad přesilou nepřítele, pokud jej překoná svojí pohyblivostí, manévrem, palebnou silou, ovládnutím důležitých pozic a překvapivostí svých akcí.

Encyklopedie bojových technik čtenáře seznamuje s aspekty boje moderních pozemních, především pěchotních jednotek. Pozornost je věnována širokému spektru činností, na které jsou vojáci v poli připravováni, a zbraním a dalším nástrojům, s nimiž bojují, ručními granáty a útočnými puškami počínaje a využitím blízké letecké podpory a dělostřelecké palby konče. Přiblíženy jsou také činnosti speciálních jednotek. Jejich úkoly zahrnují operace na záchranu rukojmích, tajné pronikání na území nepřítele, malé vyloďovací operace a další akce, na které nejsou konvenční vojenské jednotky připraveny. Samostatná kapitola je zasvěcena boji v obtížných klimatických a terénních podmínkách. Kniha čtenáři poskytuje aktuální informace o moderních vojenských doktrínách, praktických bojových zkušenostech z poslední doby a bojových postupech jednotlivců i celých bojových útvarů. Výklad zpestřují příklady bojů z minulosti a události, které měly velký vliv na současnou podobu vojenské teorie a praxe.

Encyklopedie bojových technik představuje podrobnou příručku o současných bojových postupech pěchotního vojska. Čtenáři poskytuje ucelenou představu o dění na současných bojištích.

 

Dr. Chris McNab je samostatný publicista a badatel, specializovaný na dějiny vojenství 20. století. V současné době žije ve Velké Británii, v Jižním Walesu. Po ukončení studia klasických dějin a angličtiny na Waleské univerzitě v Aberstwythu získal na stejné univerzitě titul PhD v oboru sociálních a politických teorií. Poté se soustředil na problematiku vojenství. Je autorem knih, pojednávajících o moderních vojenských uniformách a německých výsadkářích ve 2. světové válce, napsal také řadu statí k různým událostem z dějin vojenství.

 

Willy Fowler pracuje v oboru žurnalistiky a publicistiky od roku 1972. Specializuje se na vojenské dějiny, současné ozbrojené konflikty a vojenskou techniku. V letech 1983-1990 pracoval jako armádní redaktor britského odborného časopisu Defence. Je autorem 14 knih, věnovaných problematice vojenské techniky a válečným konfliktům od 19. století po současnost.

 

PC: 690 Sk  /  499 Kč

 


 

TAEKWONDO

Kyong Myong Lee (vyd. KOPP)

 

Kniha obsahuje obsahuje vedle vysvětlujícího textu desítky názorných obrázků a barevných fotografií.

 

Z obsahu:

 

Co znamená taekwondo?

Vnitřní hodnota taekwondo

Sportovní hodnota taekwondo

Trénink a technika: Dynamika v taekwondo • Výstavba a základ tréninku • Duchovní postoj

Základní techniky: Sogi • Makki • Konggyokki • Poom a poomsae

Kombinace technik

Zápas

Soutěžní pravidla

 

Edice: Průvodce sportem

Počet stran: 160

Formát: 15,5 x 20,5 cm

Vazba: brožovaná

ISBN: 80-7232-246-X

 

cena: 199,- Kč / 299 Sk

 


 

TAEKWONDO WTF

Bohuslav Hybrant, Petr Hulinský (vyd. Vltavín)

 

 

Kniha obsahuje podrobný výklad a soupis základních technik taekwondo, které je nezbytné znát pro získání žákovských stupňů. Měla by především sloužit a napomáhat cvičencům taekwondo v přípravě na zkoušky na stupně technické vyspělosti 9.-1. kup.

 

ISBN: 80-86587-15-0

207 str.

Vazba: brožovaná

 

 

PC 279,- Sk / 199,- Kč

viz také náš titul  http://www.cadpress.sk/taekwondo.htm

 


 

BEST KARATE 3. Kumite 1

Masatoshi Nakayama (Fighters Publications)

 

Svazek předkládá a popisuje základní pravidla, jež musí být dodržována při cvičení kata nebo při uplatňování technik v kumite. Kromě toho poukazuje na fyzické a fyziologické principy, o než se karate opírá: zdroje a koncentrace síly, postavení, vzhled, stabilita a technika, pohyb všemi směry a také nejdůležitější aspekty tréninku. 

 

ISBN: 978-80-86977-17-1, EAN: 9788086977171

Formát: 142 stran, 21x15cm, česky, brožovaná vazba, 150gr.

 Rok vydání: 2007 (1. vydání)

 

Doporučená cena: 199 Kč / 299 Sk

 

 


 

BEST KARATE 4. Kumite 2

Masatoshi Nakayama (Fighters Publications)

 

Tato kniha doplňuje předchozí díl této série. I v tomto svazku k vám promlouvají mistři bojových umění, kteří kladou důraz na spirituální uvědomění a mentální vyzrálost, kde kumite vnímáme jako součást celku v tréninku karate. 

 

ISBN: 978-80-86977-19-5, EAN: 9788086977195

 Originál: Best Karate 4 Kumite II., překlad: Ludvík Gabesam

 Formát: 144 stran

 

Doporučená cena: 199 Kč / 299 Sk

 

 


  

 

 

Dotisk našich úspěšných  titulů, které  byly dlouho rozebrané:

 

 

Zora   Doval:
ÁJURVÉDA - Tradiční indická medicína    1 + 2
 

Příručka tradiční indické medicíny pro moderního člověka - pojednání o diagnostice, životosprávě a výživě,

léčení barvami, astrologii atd.

(200 str.).

 

 

 

 

podrobnosti na webu: http://www.cadpress.sk/ajurveda.htm

 


 

Eva de Vitray-Meyerovitch:


RÚMÍ A SÚFISMUS - ÚVOD DO ISLÁMSKÉ MYSTIKY

 

Práce o životě a díle Džaláluddína Rúmího (1207-1273), islámského učence a zakladatele řádu Tancujících dervišů, jehož orientalisté považují za největšího mystického básníka všech dob. Autorka, náležející k předním světovým odborníkům na súfismus, zde uvádí i četné výňatky z dosud nepublikovaných vzácných rukopisů.
Pojednání o súfismu popisují řád takíje, stejně jako etapy (makámat), kterými prochází poutník (sálik) na mystické Cestě, ale též iniciační tradici, odevzdání určitého duchovního vlivu, božské inspirace (baraka), které může udělit jen člověk, náležející k řetězu (silsila), sahajícímu až k samému Prorokovi.

 

 

podrobnosti na webu:

http://www.cadpress.sk/islam.htm


 

SLOVENSKO / SLOVAKIA - Pohľadnice s charizmou času / Picture Postcards with the Charisma of Time

 

Eva Potočná  ·  Vydavateľstvo: Region Poprad, 2007

 

 Tvorcovia tejto unikátnej publikácie, aká na Slovensku dosiaľ vydaná nebola, sa pokúsili predstaviť rozlohou malú krajinu v srdci Európy prostredníctvom starých pohľadníc.  Na vyše 500 historických obrázkoch sprevádzaných popismi predstavujeme čitateľom vyše šesťdesiat slovenských miest, tak ako ich videli fotografi a vydavatelia pohľadníc na prelome 19. a 20. storočia. Okrem Bratislavy a dnešných krajských miest je tu i starobylá Levoča, Kežmarok, Kremnica, Banská Štiavnica a ďalšie mestá, ktoré sa natrvalo zapísali do slovenskej histórie, ktorá je spomenutá v krátkych pripojených textoch. Plnofarebná kniha na exkluzívnom formáte v reprezentatívnom vydaní vychádza v slovensko-anglickej mutácii, texty sú súbežné.

 

288 strán · väzba pevná s prebalom · rozmer 25x34,5 cm

slovenský jazyk · ISBN 8096934430 

 

PC: 1 850 Sk / 1500 Kč

 


 

MYSLI A ZBOHATNI

Příručka podnikatelské psychologie

Hill Napoleon (EUGENIKA)

 

 

Světoznámá a nejprodávanější klasika věhlasného autora pojednává nejen o penězích, ale především o myšlení, pracovitosti a schopnosti si zorganizovat vlastní život. Nezbytná knížka pro každého podnikatele. Tato kniha je prezentací amerických životních hodnot par excelence. Vychází z tezí A. Carnegieho o tom, jak dosáhnout pomocí sebeovládání úspěchu. Správné zvládnutí různých situací a svých emocí je základem, který vede k dosažení jakýchkoliv cílů. Autor s příznačným křestním jménem předává své zkušenosti s permanentním pozitivním myšlením i čtenářům, z nichž chce udělat sebevědomé osobnosti.

 

Brožovaná, 197 str.

 

PC: 188,-Sk /  Kč

 


 

JAPONSKÝ ŠERM – TECHNIKA  A  CVIČENÍ

Gordon Warner & Donn Draeger  (Fighters Publish.)

 

300 stran

Vázaná

ISBN 978-80-86977-14-0

 

 

Přes tisíc let hrál meč rozhodující roli v japonské společnosti. Dodnes zůstává všudypřítomným a uznávaným objektem. Má být uchovávaný jako umělecký předmět, technologický počin nebo držet v jedné z mnoha škol šermu, které přežili feudální éru. Tato kniha nepopisuje jen techniky prominentních škol, ale nabízí také čtenářovi fascinující pohled do historie a válečné etiky, která je oporou moderního japonského šermu, umění známého jako Iaido.

 

Vyjde počátkem DUBNA 2007 

 

PC: 430 Kč / 599 Sk


 

KOMPLETNÍ-TCHAJ-ŤI ČCHÜAN

(Ucelený průvodce moudrostí tchaj-ti čchuanu)

Wong Kiew Kit (Fighters Publications)

 

Bojové umění tchaj-ťi čchüan je jedním z nejúčinnějších dostupných prostředků ke zvládání napětí. V Číně je tchaj-ťi rovněž využíváno k předcházení a léčbě nemocí a jeho pozitivní účinky na zdraví a tělesnou kondici docházejí uznání i na Západě. Kompletní tchaj-ťi čchüan, kniha poskytující čtenáři krok za krokem instrukce pro cvičení doma, vysvětluje důležité aspekty a styly tchaj-ťi čchüan, stejně jako jeho praktický přínos pro emocionální, mentální a spirituální vývoj. Obsahuje: • historii a vývoj jednotlivých stylů • základní pohyby • přínos tchaj-ťi čchüan ve fyzické a mentální oblasti • spojitost tchaj-ťi s taoismem Kniha je výborným průvodcem pro začátečníky a zároveň užitečným studijním materiálem pro ty, kteří již s tchaj-ťi čchüan nějaké zkušenosti mají. Wong Kiew Kit praktikuje a vyučuje umění šao-lin kung-fu, kterým se věnuje po více než 30 let, a má přes 2000 studentů. Pochází ze čtvrté generace následovníků mnicha Ťiang Nana z kláštera Šao-lin a je velmistrem Shaolin Wahnam Kung Fu Institute. Je autorem několika knih o východní moudrosti, včetně­: The Art of Chi Kung, The Complete Book of Zen, The Art of Shaolin Kung Fu, a Chi Kung For Health and Vitality.

 

Kniha obsahuje desítky kreseb

304  stran. Brožovaná.

ISBN -978-80-86977-11-9

 

 

PC: 470 Sk / 330 Kč

 


 

POCTA SLUNCI

Markides Kyriacos C. (Eugenika)

 

Tato kniha vypráví o mimozemšťanech, strážných andělech, čakrách, minulých životech, jemnohotných tělech člověka, snech a fantazii, pobytech mino tělo, výrobě talismanů, správném myšlení, čtyřech živlech, uspořádání vesmíru a jiných fascinujících skutečnostech.

 

PC: 228,-Sk /  Kč

 


 

JEŽÍŠ - SYN ČLOVĚKA

Džibrán Chalíl (Eugenika)

 

Chalíl Džibrán (1883–1931) svým jemným, a přesto silným poeticko-mystickým stylem oživuje osobnost Ježíše Nazaretského. Jak napovídá název, dívá se především na jeho lidskou stránku, a to lidskýma očima. V jednotlivých kapitolách o Ježíšovi vyprávějí ti, kteří ho osobně znali: učedníci, následovníci, ženy, aristokraté, učenci, kupci, ale i oponenti a nepřátelé. Skrze jejich vzpomínky probleskují známé Ježíšovy biblické výroky, ale i jejich domyšlené doplňky, jež působivě opěvují tuto zásadní postavu našeho lidského bytí.

 

PC: 198,-Sk /  Kč

 


 

OVLIVŇOVÁNÍ REALITY 5 - Jablka padají do nebe

Vadim Zeland  (Eugenika)

Jestliže se probudíte ze svého snění, pak jako byste sami sebe vytrhli z proudu událostí a ocitli se v centru gigantického kaleidoskopu, jenž se pomalu otáčí kolem dokola a v němž se blýskají hrany reality. Vy jakožto součást této reality ovšem existuje zároveň samostatně a nezávisle. Přesně tak používáte svou samostatnost, pokud se probudíte ze snu, jehož průběh se odvíjí podle vás a vy nejste v jeho moci, jak tomu u snů většinou bývá. Energie lidských myšlenek dokáže za určitých podmínek realizovat konkrétní sektor prostoru variant. Vnější záměr, ona tajemná síla, se rodí ve stavu, který označuje jako jednotu duše a rozumu

 

PC: 138,-Sk /  Kč

 


 

SOUCIT

Osho (Eugenika)

Osho v této knize nabízí vlastní pohled na to, co je to soucit a opravdová láska. Vysvětluje rozdíl mezi soucitem a citem, mezi formální potřebou konat dobro a hlubokým pochopením, sjednocením se s jinou bytostí. Toto sjednocení, jež je jediným pramenem skutečného soucitu, je dosažitelné pouze meditací, která je tak jako vždy nejlepším Mistrovým východiskem pro dosažení duchovní svobody a extatického života.

 

PC: 218,-Sk /  Kč

 


 

OTVÁRANIE DVERÍ DO VNÚTRA

Caddyová Eileen (Eugenika / SLOVENSKY)

Zakladateľka duchovnej komunity Findhorn prináša na každý deň v roku jednoduché učenia, ktoré obdržala počas rokov, v ktorých sa jej prihováral Boh. Ponúka duchovnú pravdu a víziu, podstatu toho, ako žiť šťastnejší, zmysluplnejší a plnší život, približuje duchovné hodnoty, lásku, radosť, mier, vďaku, svornosť a pod.

 

PC: 198,-Sk /  Kč

 


 

ZROZENÍ VÝJIMEČNÉHO ČLOVĚKA

Uspenskij Petr  (Eugenika)

 

V závěrečné části své práce Petr Uspenskij pokračuje v zamyšlení se nad některými filozofickými skutečnostmi. Kromě vlastních komentářů cituje některé vědce i myslitele a snaží se pochopit určité jevy, podstatné pro pochopení smyslu lidského života. Mezi tématy, kterým se zde věnuje, najdeme například matematickou představu nekonečna, co by prožívalo zvíře kdyby se stalo člověkem, vyšší logiku, duši, náboženské cítění nebo vesmírné vědomí. Na závěr si klade starou otázku, zda má větší smysl a opodstatnění materializmus nebo idealizmus.

 

PC: 128,-Sk /  Kč


 

 

TANTRICKÁ LÁSKA

Ma Ananda Sarita – Swami Anand Geho / PRAGMA

 

Tato kniha je praktickým a názorným průvodcem tantrickou meditací pro jednotlivce i páry. Meditace jsou doplněny průkopnickými výklady o maskulinní a femininní dynamice, ale také osobními příběhy o řešení problémů, které mohou ve vztahu nastat v otázce orgasmů a předčasné ejakulace nebo váhavosti a strachu.

 

Obsah:

1. Energie - extáze

2. Sebeláska

3. Intimita

4. Rovnováha mezi mužem a ženou

5. Muži a ženy

6. Povznesené spojení

7. Světelná jiskra

8. Mahámudra

9. Transmise

 

PC: 188 Kč / 289 Sk

 


  

KNIHA STÍNŮ

Slavná a starodávná Kniha stínů pro vědmy a čarodějnice

Silver Raven Wolf (Pragma)

 

 

Čarodějnictví, magie, zaklínadla a rituály, tajné poznání, kouzelné síly a možnost říci: „Jsem čarodějnice“. V poslední dekádě se čarodějnictví stalo přístupnější a přijatelnější, požehnáním i kletbou, jak tvrdí mnoho čarodějnic. Nové, doplněné vydání Knihy stínů je určeno pro dnešní nové, začínající čarodějnice. Nabízí náhled do historie a vývoje moderního čarodějnictví a magie západního světa, teorii i praktické provedení rituálů a zaříkadel, vysvětluje spirituální hloubku čarodějnictví. 

 

Originál: Solitary Witch: The Ultimate Book of Shadows for the New Generation,

ISBN: 80-7205-231-4, překlad: Hana Nováková

Formát: 544 stran, 25x20cm, česky, brožovaná vazba

 

PC: 380 Kč / 590 Sk

 


 

TAO ZDRAVÍ SEXU A DLOUHÉHO ŽIVOTA

Daniel Reid .,/ PRAGMA

 

Touto knihou se nám dostává do rukou jedinečný, zevrubný a praktický návod na harmonický a pozitivní životní styl, jenž je zároveň i seriózním úvodem do samotného taoismu.

Tato praktická a čtivá kniha prozkouvává jako první ve světě objevů moderní západní vědy vyvážený a komplexní systém péče o zdraví, který uplatňují mistři bojových umění a meditující lidé již přes 5000 let.

V této knize naleznete podrobné rady jak vybírat vhodná jídla, jka je správně kombinovat a také návody na detoxikaci vašeho systému.

 

PC: 240 Kč / 370 Sk

 


 

VELKÁ UČEBNICE ČARODĚJNICTVÍ A MAGIE

(dotisk)  

 

Raymond Buckland (Nakladatelství Pragma)

 

Tato učebnice je předkládaná ve formě lekcí vrcholících zábavnými a poučnými cvičeními, ideálními pro samostatné studium i práci ve skupině. Je to dokonalá kniha pro seriózního studenta, samostatně působící čarodějnici, nově se vytvářející sabat nebo jednoduše pro zvědavé čtenáře. Autor v ní učí historii, praxi, kompozici, formulacím, mechanice magie, bylinkářství, věštění - zkrátka všem aspektům praxe čarodějnického kultu Wicca.

260 stran

 

PC: 240 Kč / 370 Sk

 


  

SAMURAJŠTÍ VELITELÉ V LETECH 940 - 1576

Stephen Turnbull   (Grada)

Formát: 17×24 cm, 64 stran

Datum vydání: 12.02.2007

ISBN: 978-80-247-1893-4

Edice: Militaria

 

Samurajové byli vojenskou elitou středověkého i raně novověkého Japonska. Jedinečná, obrazově velice vybavená publikace nás uvádí do exotického světa mužů, kteří stáli v jejich čele a byli oslavováni jako ti největší, nejstatečnější a nejúctyhodnější ze všech samurajů. Poznáme jejich vojenské myšlení, způsob plánování a vedení bitev, mentalitu samurajů, seznámíme se s jejich výstrojí a výzbrojí. Představeni jsou nejproslulejší samurajští velitelé pěti staletí.

 

PC: 169 Kč / 269 Sk

 

 

 


 

GRAFOLOGIE

Dana Češková-Lukášová, Vlaďka Fischerová-Katzerová  (Grada)

 

Kniha shrnuje základy grafologie přehledně utříděnou formou, jež čtenáři umožní získat základní znalosti o grafologických znacích s jejich psychologickými významy. Jednotlivé kapitoly popisují základní grafologický znak, jeho varianty a kombinace se znaky dalšími. Knihu uzavírají kasuistiky s uvedením ukázek rukopisu klienta a rozborem písma. Zajímavostí je dosud nepublikovaný popis dvou typologií - strukturované a manipulátorské - v souvislosti s písmem. Publikace je určena široké veřejnosti, rovněž je vhodná jako doplňková studijní literatura oboru psychologie, sociologie, andragogiky, též pro psychoterapeutický výcvik a studium grafologie. Čtenářům se do rukou dostává publikace, která je nejenom seznámí se zajímavou diagnostickou metodou, ale prostřednictvím grafologie je inspiruje a podpoří v jejich sebepoznání, osobním růstu a zvýšení jejich sociální inteligence.

15×21 cm | 204 stran | 80-247-0851-5 |

 

PC: 189 Kč / 289 Sk 


ZAKÁZANÁ KNIHA O PANNĚ MARII  

Ronald F. Hock  (Pragma)

205 stran:

ISBN: 80-7205-233-0

 

 

Před 1500 lety bylo pozměněno evangelium. Příběh se udržoval při životě celá staletí díky umění. Zakázaná kniha o Panně Marii odhaluje dávný a úplný životopis Ježíšovy matky. Dávno zapomenutý dokument vysvětluje proč je církev zakázala. Tato kniha také objasňuje, jak renesanční mistři používali zakázanou knihu k zobrazování událostí z Mariina života.

 

PC: 149,- Kč / 249 Sk

  


I-ŤING

 

Kerson a Rosemary Huangovi:

Nový překlad starobylého textu Před třemi tisíci let byl I-ťing sestaven jako jednoduché orákulum, s nímž se radili jak prostí rolníci, tak králové. Nyní se po odstranění nánosů chybných výkladů a dogmatických omylů včleněných následujícími generacemi učenců během dvou tisíciletí do tohoto starobylého textu podařilo světově proslulému fyzikovi Kersonu Huangovi a jeho ženě Rosemary obnovit původní podobu I-ťingu.

 

PC: 198 Kč / 375 Sk

 


 

DIAMANTOVÁ SÚTRA

Osho

 

Diamantová sútra (v sanskrtu Vadžraččhédiká pradžňápáramitá sútra) patří mezi nejvýznamnější klenoty východní duchovní literatury. Vznikla přibližně pět set let po smrti historického Buddhy, ale je psána jakoby za jeho života formou dialogu Osvíceného a bódhisattvy Subhútiho. Diamant v názvu však není pouze vyjádřením nesmírné hodnoty této sútry, ale především její ostrosti a tvrdosti. V doslovném překladu totiž její název zní „Sútra nejvyšší moudrosti ostré jako diamant“. Právě tento přístup, prosazující přímou cestu vedoucí k osvícení, je i přístupem indického Mistra zvaného Osho, jenž si vybral Diamantovou sútru jako téma svých promluv. V jednotlivých kapitolách postupně vybírá pasáže ze sútry a podrobně na nich ukazuje postupy vedoucí ke zbavení se ega, k navození klidu a k osvícení. Tyto promluvy jsou prokládány dotazy Oshových žáků, na něž Mistr odpovídá s humorem, lehkostí, ale s o to větší razantností. Jeho slova jsou skutečnými diamanty, které nejprve svou září přitáhnou pozornost, ale vzápětí se ostře zaříznou do samé podstaty lidské existence.

 

PC: 228 Kč / 365 Sk


 

KELTSKÁ PŘÍRODNÍ MAGIE - WICCA

Scott Cunningham (Fontána)

235 stran

ISBN: 80-7336-026-8

 

 

V této knize jsou popsány keltské rituály. Ukazují pouze směr, nejsou svatým přikázáním. Jsou popsány tak, aby je ostatní mohli používat jako obecný ukazatel a mohli si stvořit své vlastní.

 

PC: 188,- Kč / 290,- Sk

 


 

SYMBOLY TIBETSKÉHO BUDDHISMU

Robert Beer (Nakladatelství BB art)

 

Kniha Roberta Beera o symbolech tibetského buddhismu je nepostradatelnou příručkou pro každého, koho zajímá tajuplný svět tibetského buddhismu

 

280 stran, vazba:vázaná

ISBN:80-7341-674-3

 

Symboly tibetského buddhismu jsou jedinečnou příručkou, která dosud nemá v českém jazyce obdoby. Autor se studiu symboliky tibetského buddhismu věnuje přes tři desítky let a je jedním z nejuznávanějších světových odborníků na tuto tematiku, již přednáší i na prestižní anglické univerzitě v Oxfordu. V Symbolech tibetského buddhismu jsou přehledně a srozumitelně utříděny a popsány výtvarné symboly vadžrajány, včetně jejich geneze a náboženské konotace. Komplexní symbolika tibetského buddhismu je v mnoha směrech výjimečná a bez dlouholetého studia nesrozumitelná, a proto je tento bohatě ilustrovaný slovník neocenitelnou pomůckou pro každého, kdo se snaží porozumět okouzlujícímu a pestrému světu tibetských božstev a tajemstvím opředenému duchovnímu světu Tibeťanů. Symboly tibetského buddhismu jsou výjimečné i početnými, mnohdy unikátními ilustracemi.

 

PC: 299,- Kč / 470,- Sk


 

 

BUDDHISTICKÝ LÉČIVÝ DOTYK

Ming-Sun Yen, M. D., Joseph Chiang, M. D., Myrna Louison Chen (Pragma)

124 stran

 

 

V tomto prvním překladu nejpoužívanější knihy o automasážích v Číně a na Tchaj-wanu, nás dr. Ming-sun Yen učí, jak máme o sebe pečovat přirozeným způsobem pomocí akupresury, automasáže, různých technik dýchání, cvičení a bylinných léků.

 

Obsah:

Stručný obsah:

I. Teoretické základy

1. Úvod do akupresury

2. Jak vyhledávat akupresurní body

3. Základní techniky akupresurní masáže

II. Buddhistická akupresura v praxi

4. Všeobecné potíže - pro muže i ženy

5. Pouze pro ženy

6. Pouze pro muže

III. Tělesná i duševní pohoda

7. Každodenní program pro dobrou pohodu

8. Poklepávání - prevence a léčba nemocí

9. Známý lidový léčebný prostředek - kua sa neboli škrábání kůže

Poděkování

 

PC: 168,- Kč / 240,- Sk

 


PILATES NA MÍČI

Coleen Craig (Pragma)

 

Pilatesovu metodu vymyslel na počátku dvacátého století vynikající boxer a gymnasta Joseph Pilates. Pilatesova metoda, vyzdvihovaná mnoha lifestylovými a sportovními časopisy, je nejžhavějším cvičením tohoto desetiletí. Srovnává tělo, formuje dlouhé, štíhlé svaly a buduje silné břicho - zdroj síly. Míč je perfektní pomůckou pro elegantní posilovací cviky Pilatesovy metody. Během cvičení pracuje Craig s tělem i myslí, nabízí dechové a relaxační techniky,které provázejí cvičení na míči. Praktický záznamník cvičení vám umožní monitorovat cvičení a osobní pokrok. Podrobné instrukce u všech cviků a více než 300 fotografií představuje Pilatesovy principy a motivuje zájemce všech výkonnostních úrovní.

 

176 stran:

ISBN: 80-7205-185-7

 

PC: 188 Kč / 289 Sk

 


 

ČÍNSKO-ČESKÝ A ČESKO-ČÍNSKÝ SLOVNÍK

J. Vochala (Nakladatel. LEDA)

 

Slovník obsahuje asi 14 000 čínských hesel v části čínsko-české a přibližně stejný počet českých hesel v části česko-čínské. Čínské znaky mají standardizovanou zjednodušenou podobu, u každého čínského hesla v části čínsko-české a u každého čínského ekvivalentu v části česko-čínské je uvedena výslovnost (pomocí čínské přepisové abecedy pinyin). Ve slovníku uživatel najde aktualizovanou slovní zásobu současné čínštiny a celou řadu příkladů k jednotlivým významům. Důležitou složkou slovníku je rejstřík znaků řazený podle radikálů. K části česko-čínské, zaměřené zejména na čínského uživatele, jsou připojeny paradigmatické tabulky pro češtinu a u každého českého hesla je uveden gramatický aparát. Slovník je určen Čechům, kteří se seznamují s moderní čínštinou, a také Číňanům, kteří se učí česky a chtějí se orientovat v českém prostředí.

 

Vazba: tvrdá Stran: 1 356

ISBN: 80-7335-011-4

 

Dop. cena: 790 Kč  / 1100 Sk

 


 

JAPONSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

I. Krouský, F. Šilar  (Nakladatel. LEDA)

 

Druhé, opravené a podstatně rozšířené vydání jediného rozsáhlého slovníku na našem trhu. Hesla jsou řazena abecedně podle Hepburnova přepisu v latince, následuje přepis japonským písmem. Kromě běžných slov obsahuje slovník mnoho názorných pérových ilustrací a řadu připomínek japonských reálií, celkem asi 86 000 japonských výrazů a 115 000 českých ekvivalentů. Součástí slovníku je tabulka tří přepisů japonštiny do latinky, obou japonských abeced, hiragany i katakany, přehledy znaků, z nichž obě abecedy vznikly a tabulky japonských letopočtů. Slovník je určen především všem zájemcům o japonštinu, ale i zájemcům o japonské reálie.

 

Stran: 520

ISBN: 80-7335-045-9

 

Dop. cena: 690 Kč / 1000 Sk

 

 


SLOVENSKO-ČESKÝ A ČESKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK NA CESTY

Feifičová, Magdaléna; Němec, Vladimír (Kava-Pech)

Druhé vydání.

 

ISBN 80-85853-66-3

144 stran 16,5 x 11,5 cm, brožovaná

 

Slovník rozdílných slov a frází, který umožní zamezit zbytečným jazykovým nedorozuměním. Neocenitelná pomůcka pro všechny, kdo se pohybují v druhé části naší kdysi společné republiky.

 

PC: 185 Sk / 126 Kč

 

 


NOVÝ NĚMECKÝ PRAVOPIS ZÁVAZNÝ OD 1.8. 2006

Barandovská, Věra; Schöne, Karin (Kava-Pech)

 

ISBN 80-85853-88-4

brožovaná,  144 stran,  20 x 14 cm

 

Stručně a srozumitelně popsané novinky v německém pravopisu, které vstupují v platnost roku 2006. Kromě vysvětlení principů změn je uvedena i rozsáhlá abecedně řazená tabulka slov, jejichž pravopis se mění, doplněná o české ekvivalenty.

 Autorka je česká germanistka dlouhodobě působící na německé univerzitě (v Paderbornu). Že tato volba byla velmi vhodná, ukázaly recenze knihy, hodnotící optimální přístupnost látky českým uživatelům při zachování vysoké odborné úrovně.

 

 PC: 210 Sk / 147 Kč

 


 

VLNA ZENU

Róši Robert Aitken / PRAGMA

 

Tato kniha pojednává o zenu, lidské mysli a básních Macua Bašóa, největšího z japonských básníků haiku.

 (Róši Robert Aitken je také autorem překladu a komentářů k MUMONKANU (Ohrada bez brány), jenž vydal CAD Press)

 

PC: 148 Kč / 249 Sk

  


TOLTÉCKÁ CESTA REKAPITULACE

Victor Sanchez / PRAGMA

 

V této knize se autor dělí se čtenáři o filozofii a praktické použití této techniky založené na dávných toltéckých cvičeních a rozvíjené jeho organizací Umění cílevědomého života. Rekapitulace neboli šamanská obměna terapií založených na psychoanalýze umožňuje skutečně znovu prožívat a lépe řešit stresující události vyplývající například z narušených vztahů, pohlavního zneužívání nebo dětství stráveného v rozvráceném rodinném prostředí a léčit jimi způsobená emociální traumata. V této snadno srozumitelné publikaci autor zve čtenáře k vyzkoušení mocné a pozitivní nové energie uvolněné léčením ran minulosti a krok za krokem je na této cestě vede.

 

Obsah:

I. Co, proč a jak o rekapitulaci

1. Příprava a první přístup k rekapitulaci

2. Co je to rekapitulace

3. Co můžeme získat rekapitulací

4. Jak funguje proces rekapitulace

5. Kdo by se měl zabývat rekapitulací

II. Techniky: Jak provádět rekapitulaci

6. Technika rekapitulace AVP o deseti krocích

7. 1. krok: Seznam

8. 2. krok: Rekapitulační box

9. 3. krok až 8. krok: Práce v boxu

10. 9. a 10. krok: Žít cílevědomě

11. Doplňkové postupy

12. Navrhování osobního programu rekapitulace

 

PC: 148 Kč / 249 Sk

 


 

BRÁNA NEBES: BOHOVÉ A DÉMONI STARÉHO EGYPTA

J. Janák  (LIBRI)

 

Autor, egyptolog a religionista, v úvodní přehledné stati a následujících heslech popisuje barvitý a pro nás značně exotický svět egyptských bohů a mýtů v jejich tisíciletých proměnách, v návaznosti na jednotlivé lokality i na egyptské dějiny, a ohlasy v architektuře, malířství, plastice i divadle, a to až do období helénismu. Abecedně řazený, esejisticky pojatý slovník provází mnoho vyobrazení.

 

Ediční řada: Mytologie a religionistika

1. vydání, váz., 224 stran, na 100 obr., ISBN 80-7277-235-X

 

Cena: 295 Kč / 475 Sk

 


 

 

ENCYKLOPEDIE BOHŮ A MÝTŮ STAROVĚKÉHO ŘÍMA A APENINSKÉHO POLOOSTROVA

Bořek Neškudla (LIBRI)

 

Ediční řada: Mytologie a religionistika

 

Abecedně řazená esejistická hesla se zabývají především bohy a mýty starověkého Říma od nejstarších dob a jejich ovlivnění řeckou mytologií přes synkrezi s orientálními božstvy a kulty, vyplývající i ze světovládné úlohy Říma, až po nastolení křesťanství jako jediné věrouky. Neopomíjí však ani bohy a mýty dalších etnik Apeninského poloostrova, především Etrusků, ale i dalších italických kmenů. Text ilustrují pérovky a fotografie.

 

vázané, 216 stran, na 80 obr., ISBN 80-7277-264-3

 

Cena: 320 Kč / 520 Sk


 

ENCYKLOPEDIE BOHŮ A MÝTŮ PŘEDKOLUMBOVSKÉ AMERIKY.

Mexiko a Střední Amerika

Kateřina Klápšťová a Čestmír J. Krátký (LIBRI)

 

Ediční řada: Mytologie a religionistika

 

Božstva Olméků, Toltéků, Aztéků, Mayů, Zapotéků, Inků, ale i mnoha dalších národů Střední Ameriky a Mexika (Mezoameriky) jsou pro nás svou exotičností na jednu stranu příjemně vzrušující, na straně druhé nám jejich znalost a kontext umožňují nahlédnout do velice odlišné civilizace, jejího myšlenkového i materiálního světa, který téměř zmizel díky evropské kolonizaci.

 

vázané, 160 stran, na 90 obrázků. ISBN 80-7277-065-9

 

Cena: 260 Kč / 399 Sk


 

ENCYKLOPEDIE KELTSKÉ MYTOLOGIE

Jitka Vlčková   (LIBRI)

 

Ediční řada: Mytologie a religionistika

 

Historička a archeoložka J. Vlčková představuje čtenářům svět svébytných keltských mýtů, tak jak je doložen písemnými prameny, archeologickými výzkumy, ale i jejich pozdějším zpracováním, mj. v pověstném Artušovském cyklu, který vstoupil do obecného povědomí.

 

vázané, na 100 ilustrací a mapek, 324 stran, ISBN 80-7277-066-7

Cena: 350 Kč / 550 Sk

 


 

ENCYKLOPEDIE MYTOLOGIE JAPONSKA A KOREJE

Miriam Löwensteinová a Vlasta Winkelhoferová (LIBRI)

 

Ediční řada: Mytologie a religionistika

 

Autorky, koreanistka a japanistka, přinášejí nejprve v úvodních statích základní přehled o vývoji mytických a náboženských systémů na Korejském poloostrově a Japonském souostroví (včetně zlomků poznání o mýtech dodnes tajuplného národa Ainů). V následující, abecedně řazené části najdeme všechny významné bohy, bohyně, démony, ale i rostliny, mytická zvířata a další pojmy související se zdejšími koncepcemi, a to včetně buddhismu, taoismu, šintoismu či šamanismu.

 

vázané, 176 stran, na 80 obr., ISBN 80-7277-265-1, rozměr 205x145 mm

 

Cena: 295 Kč / 475 Sk


 

ENCYKLOPEDIE MYTOLOGIE STAROVĚKÉHO PŘEDNÍHO VÝCHODU

Jiří Prosecký a kolektiv (LIBRI)

 

  Ediční řada: Mytologie a religionistika

 

Slovník zahrnuje bohy a mýty Sumerů, Akkadů (resp. Asyřanů a Babylóňanů), Chetitů, Churritů, Elamejců, Peršanů, Médů a dalších etnik oblasti Předního východu, tedy území od Mezopotámie po Malou Asii. Tato oblast tvořila jednu z civilizačních kolébek a významně ovlivnila na jedné straně autory Bible, na straně druhé Řeky a Římany. Mnohé mýty - za všechny jmenujme Epos o Gilgamešovi - patří do celosvětové kulturní pokladnice.

 

vázané, 236 stran, na 80 obrázků, ISBN 80-7277-188-4

 

Cena: 350 Kč / 550 Sk


 

ENCYKLOPEDIE ŘECKÝCH BOHŮ A MÝTŮ

Bořek Neškudla   (LIBRI)

 

Ediční řada: Mytologie a religionistika

 

Řecké báje spolu s Homérovými eposy, v nichž se prolíná svět lidí, hrdinů a bohů, stály u samé kolébky evropské literatury a dodnes okouzlují čtenáře všech věkových kategorií. Abecedně řazený slovník, lektorovaný předním odborníkem, prof. R. Hoškem, poskytne přehlednou informaci, přičemž oproti jiným slovníkům je zaměřen jen na mytologii řeckou, zatímco římské (s etruskou a italickou) je věnován samostatný svazek.

 

vázané, 232 stran, na 100 obr., ISBN 80-7277-125-6

 

Cena: 350 Kč / 550 Sk

 


 

 

KABALA - NOVÉ POHLEDY

(Kabbalah - New Perspectives )

Moše Idel  (Vyšehrad)

 

 

448stran, vazba: vázaná

ISBN: 80-7021-663-8

 

Edice Světová náboženství. Fenomenologická studie o tradici židovské mystiky a dějinách bádání o ní je zásadním příspěvkem k diskusi o tomto tématu. Na základě důkladné práce s prameny se autorovi otevírá možnost sledovat vývoj kabaly a prolínání jejích proudů od středověku až po 19. století. Dokládá, že řada motivů, které se plně rozvinuly až v rámci kabaly, je přítomno již v rabínské literatuře a představuje svéráznou reakci židovských protorabínských kruhů na gnózi. V dalších kapitolách si všímá i obratu, který znamenalo vypovězení Židů ze Španělska, a role kabaly při formování chasidismu. Moše Idel představuje pro bádání o židovské mystice nepřehlédnutelnou postavu, z dalších děl zmiňme například jeho monografii věnovanou Abrahamu Abulafiovi. Je žákem Gerschoma Scholema a vyučuje dějiny židovského myšlení na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Nakladatelství Vyšehrad se chystá v nejbližší době vydat jeho monografii o golemovi.

 

PC:  558 Sk / 398 Kč

 

 


UGARITSKÉ NÁBOŽENSKÉ TEXTY /  Kanaanské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání

 Ondřej Stehlík  (Vyšehrad)

 

392stran, vazba: vázaná

ISBN: 80-7021-587-9

 

Edice Světová náboženství. Kdo chce pochopit základy evropské kultury a civilizace, nevyhne se pečlivému studiu biblické tradice. A kdokoli chce porozumět biblické tradici, nemůže se obejít bez ugaritské náboženské literatury. Město Ugarit bylo významným přístavem severní Syropalestiny v době cca 1500–1200 př. Kr. V úvodu autor stručně seznamuje čtenáře s historií ugaritských studií, s ugaritským jazykem a písmem (klínopisem), s dějinami Ugaritu a s jeho náboženstvím. Hlavní část knihy tvoří překlady narativních a mytologických textů s krátkými úvody. Tyto texty poskytují jedinečný vhled do západosemitského myšlenkového a náboženského prostředí a umožňují pochopit další studium západosemitské kultury. Autor překladu a úvodní studie Ondřej Stehlík nám pomocí ugaritských textů odhaluje prehistorii a přímé počátky židokřesťanských kořenů naší kultury.

 

PC:  550 Sk / 388 Kč


 

 

PÍSEŇ O PERLE / Tajné knihy starověkých gnostiků

Petr Pokorný  (Vyšehrad)

 

 

328stran, vazba: vázaná

2.rozšířené vydání

ISBN: 80-7021-246-2

 

Gnóze byla jedním z nejvlivnějších, ale také nejsložitějších duchovně myšlenkových hnutí pozdního starověku. Kniha o podstatě, učení a dějinném působení tohoto hnutí, které od starověku vnášelo do křesťanství myšlenky blízké velkým východním náboženstvím.

 

PC:  420 Sk / 248 Kč

 

 


 

ZÁKLADY UČENÍ VONBULIZMU

Bruno Vogelmann (Kava-Pech)

 

ISBN 80-85853-91-4

156 stran, vázaná

 

Kniha seznamuje čtenáře se základy vonbulizmu, náboženství vycházejícího z buddhismu, které bylo založeno roku 1916, dnes má pevné postavení v korejské společnosti a šíří se dále ve světě. Základním pojmem vonbulismu je dobrodiní, které vytváří pouta mezi všemi bytostmi. Text je zrcadlově dvojjazyčný – korejský a český.

 

PC: 185 Sk / 126 Kč

 

 


 

CELOSTNÍ MEDICÍNA A SAAMOVA AKUPUNKTURA (Klasická korejská medicína)

Chong, Puramo  (Kava-Pech)

 

ISBN 80-85853-75-2

312 stran, vázaná; 21 x 15 cm

 

 

Úvod do problematiky korejské celostní medicíny a akupunktury z pera profesora východního lékařství, který nejen o tomto oboru přednáší na vysoké škole, ale řadu let také vede soukromou kliniku východní medicíny v Koreji, nyní i v USA. Autor je předsedou Asociace celostní medicíny v KR a prezidentem Mezinárodní asociace přírodní medicíny. Kniha je doplněna mnoha názornými ilustracemi a tabulkami. Z esperanta přeložil Zdeněk Pluhař.

Autor knihy vychází z kořenů, které položil před čtyřmi stoletími korejský lékař Saam, jehož myšlenky dovedli jeho následovníci k dokonalosti.

Podobně jako jiné východní lékařské systémy uznává i tradiční korejská medicína individuální zvláštnosti každého jedince, ale oproti čínské medicíně nevyužívá dělení podle pěti prvků, ale dělení podle čtyř základních komplexí, které představují určitou vrozenou nerovnováhu mezi základními čtyřmi orgány: plícemi, játry, slinivkou-slezinou a ledvinami. A to je právě jeden z nejzajímavějších okamžiků této knihy, kterým si liší od ostatních dostupných publikací. Jen je snad poněkud škoda, že se autor vznikem a vysvětlením tohoto dělení nezabývá hlouběji. Na druhé straně je pak velmi podrobně rozebrán každý ze základní typů komplexí, které umožňují zařadit jedince do některé ze stanovených skupin.

Velmi důležitou kapitolou je korejská pulsová diagnostika, která podává zcela nový pohled. Její principy i vyhodnocení se naprosto liší od pulsové diagnostiky známé v tradiční čínské medicíně.

Autor se podrobně věnuje samotné korejské akupunktuře, která pracuje pouze na tzv. antických bodech celotělové akupunktury. Výběr bodů a jejich kombinace jsou však závislé nejen na klinických příznacích, ale také na námi stanové komplexi u nemocného jedince. V knize je uvedeno velké množství akupunkturních receptů, ale především jasně pochopitelná pravidla jejich výběru a aplikace. Současně je teorie doprovázena obrázky průběhu akupunkturních drah a lokalizace používaných bodů.

Závěrem nutno zdůraznit, že kniha je dobře zpracována jak po stránce grafické, tak i jazykové. Nepochybně patří mezi knihy, které nám mohou rozšířit obzory v oblasti východní medicíny.

 

PC: 499 Sk / 348 Kč


 

BIOKUCHAŘKA - 101 NEJLEPŠÍCH RECEPTŮ

(Grada)

 

Formát: 15×21 cm, 96 stran

Datum vydání: 05.02.2007

ISBN: 978-80-247-1984-9

 

Biopotraviny chutnají prostě lépe! Můžete z nich připravit zdravé a velmi chutné pokrmy. Již delší dobu zažívají biopotraviny boom a jejich obliba stále roste. V neposlední řadě pak i skandály s potravinami v posledních letech vedly k tomu, že spotřebitel chce být informován o původu a složení výrobku. Seznámíme vás s tím, jak z těchto kvalitních a plnohodnotných potravin uvařit zdravě pro celou vaši rodinu. Přinášíme vám více než 100 vyzkoušených receptů pro přípravu jídel z obilí, zeleniny, hub, luštěnin, tofu, vajec, masa, ryb, brambor, těstovin a ovoce. U každého receptu jsou informace o nutriční a energetické hodnotě.

 

PC: 129 Kč / 206 Sk

 


 

 

BIOKUCHAŘKA HANKY ZEMANOVÉ

Hana Zemanová (Smart Press)

 

177 stran

ISBN: 80-903642-3-3

 

Tato kniha je o tom, jak se vyznat v informačním chaosu a jak při rozhodování zapojit zdravý selský rozum. Je i o tom, jak si z těla zbytečně nevytvářet chemickou žumpu, jak se vyhnout barvivům, konzervantům, stabilizátorům, ochucovadlům, těžkým kovům, ale i zbytkům chemických postřiků a umělých hnojiv. Je však především o tom, jak zdravě jíst a vařit tak, aby to všem chutnalo, protože jíst zdravé jídlo s nechutí je hodně nezdravé!

 

Obsah:

Více než 70 receptů

Osvědčené tipy na zdravější vaření

Ideální kuchařka pro "bio-začátečníky"

Odpovědi na nejčastější otázky o biopotravinách

Fakta a výzkumy o vlivu potravin na zdraví

Návštěvy u českých ekofarmářů

Zajímavosti o použití méně známých biopotravin

 

PC: 599,- Sk  /  399,- Kč

 

 


 

MAKROBIOTICKÁ KUCHAŘKA / Vaříme bez vajec, mléka, cukru a masa - 465 receptů

Iva Chourová   (Vyšehrad)

 

344stran, vazba: vázaná

ISBN: 80-7021-617-4

 


 

Makrobiotická kuchařka je určena všem, kteří chtějí změnit způsob života včetně stravy. Úvodní část přiblíží makrobiotiku a její léčebné účinky. Chutná jídla, která jsou v kuchařce uvedena, jsou připravována ze surovin dosažitelných v prodejnách se zdravou výživou.

 

cena:  349 Sk / 218 Kč

 


 

 

ČÍNSKÁ KUCHAŘKA

Mahelová Lenka, Dlapová Barbora  (Vyšehrad)

 

96 stran, brožovaná

ISBN: 80-7021-460-0

 

131 receptů. V kuchařce najdete „čínu" v české kuchyni již zdomácnělou, ale i recepty nové, dosud málo známé.

 

PC:  135 Sk / 98 Kč

 

 


 

ČESKÁ VEGETARIÁNSKÁ KUCHAŘKA

Hana Procházková

Nakladatelství: DONA

 

Praktická kuchařka pro vegetariány a nejen pro ně.

 

Počet stran: 125

Úprava: 8 stran barev. obr. příl. : ilustrace

Spolupracovali: fotografie Vladimír Doležal

ilustrace Miloslav Martenek

ISBN: 80-7322-088-1

 

 

Obsah:

Polévky

Rychlé pokrmy, chuťovky

Minutky ze sójového masa

Zapékané pokrmy ze sójového masa

Pokrmy ze sójového masa s omáčkou

Guláše

Zeleninová jídla

Pokrmy z hub

Těstovinová jídla

Pokrmy z luštěnin a obilovin

Slané pečivo

Saláty

Pomazánky

Sladké pokrmy

Moučníky a jiné sladkosti

 

PC: 165 Sk / 115 Kč


 

 

DVD   KYOKUSHIN  KARATE 1

(vyd. Slovenský zväz Kyokushin karate 9/2007)

 

 

Obsah DVD:

- archivní záběry ze života zakladatele Kyokushin / Kojokušin karate – Masutatsu Oyama

- etiketa dojo

- zkušební řád kyokushin karate na 10. až 1. kyu (údery, bloky, kopy, postoje, kata)

- záběry ze zápasů nejlepších kyokushin-fighterů

– Francisco Filho, Andy Hugh, Rusi - Plechanov,  Osipov, Kurbanov, Pichkunov

 

PC: 390 Sk / Kč

 

 


 

DVD:  HĹBKOVÁ ENERGETICKÁ GYMNASTIKA  KI  DO   /   Vnútorná masáž qikung

Robert Urgela (Asociácia orientálnych umení a metód)

 

Prax východného typu, pri ktorej sa telo, psychika, emócie a fyziológia  dostávajú do rovnováhy. Inštruktážne DVD poskytuje  základnú teóriu a prax stimulácie nových  vlastností, energie QI (Čchi), KI, VJÁNY. Ozrejmuje princípy hĺbkovej gymnastiky na báze pociťovania energie QI: kinestetckého  vnímania a vnútorného  hmatu,  v sede a v  postoji . Obsahuje aj sekvenciu vnútornej  sebamasáže energiou Qi na podlahe. Je úvodom do tréningu meridiánovej energetiky pre zlepšenie fyzického a emocionálneho stavu človeka.

 

(Praktická příručka čchi-kungu / qigongu)

 

SLOVENSKY!

 

PC: 490 Sk / 399


 

 

DVD  HATHA JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ

(Cvičení pro těhotné a Dynamická jóga pro mírně pokročilé)

 

Smékalová Andrea / ETERNA sro

 

Jógové ásany a relaxační techniky svými dalekosáhlými účinky efektivně využívají psychické a fyzické rezervy člověka. Pomáhají mu lépe se přizpůsobovat nejrůznějším životním situacím. Stav mnohých tělesných onemocnění a poruch se dá cvičením jógových ásan zlepšit. Pohyb svalů a současně s polohováním vnitřním orgánů má vliv na zdravotní stav, tělo se okysličuje a naplňuje zdravou krví. Zvyšuje se odolnost imunitního systému, kapacita plic, srdeční činnost, svalový tonus, zažívaní a dýchání.

 

Obsah dvd: 1. DECH UDŽAJI. 2. PROTAŽENÍ - SURJANAMASKÁRA B. 3. DYNAMICKÁ ČÁST - VINYÁSA SURJANAMASKÁRA A A ÁSANY. 4. CVIČENÍ ÁSAN NA BŘIŠNÍ SVALY A NA ZÁDOVÉ SVALY. 5. CVIČENÍ NA PROTAŽENÍ DOLNÍCH KONČETIN A TORZE ZAD. 6. BALANČNÍ POZICE VE STOJE. 7. STOJ NA HLAVů. 8. RELAXACE.

 

  

PC: 490 Kč / 590 Sk

 


 

DVD VINYÁSA FLOW JÓGA PRO POKROČILÉ

Smékalová Andrea

 

 

DVD Vinyása joga je vhodné pro lidi, kteří chtějí své znalosti a dovednosti jogy prohlubovat, stejně tak jak vzrůstá jejich fyzická zdatnost. Cvičení je dynamické, asány jsou cvičeny v průběhu surja namaskára (pozdravu slunce). Toto cvičení je zároveň vhodné po porodu, ne však v těhotenství!

 

PC: 490 Kč / 590 Sk

 

 


 

DVD Vinyasa Flow Powerjóga

 

Václav Krejčík (Powerjóga Akademie)

 

Novinkové DVD Vaška Krejčíka, které natočil v překrásné přírodě ostrova Madeira. Celkový čas: 80 minut.

 

Uvědomění si práce svalů centra těla, aktivace toku energie apány a prány vaším tělem, rozpoutání metabolického ohně, dobré nastartování detoxikace těla a mysli je velice příjemným výsledkem pravidelného cvičení vinyasy flow powerjógy. Fyzické a emocionální účinky cvičení jsou benefity, které oceníte v každodenním životě. Cvičení je založené na základních pozicích z jógy, Súrja Namaskár A a Súrja Namaskár B /pozdravy slunci/, spojení dechu s pozicemi a plynulými přechody z jedné pozice do druhé, delšími výdržemi v základních pozicích. Sportovní způsob provádění lekce je velice účinný z hlediska dynamiky a tvarování celého těla, stejně jako ukotvení koncentrace na svůj dech, díky čemuž dochází k aktivnímu odpočinku. Naučit se vnímat při cvičení sebe samých a mít přitom zvládnuté tělo, mysl je cílem lekce. Lekce je určena pro všechny, kteří již pravidelně cvičí powerjógu a chtějí se zlepšit, posunout se dále ve cvičení powerjógy. Při pravidelném cvičení vinyasy flow powerjógy docílíte štíhlost svalů, pružnost celého těla a objevíte v sobě neomezenou sílu, která vás příjemně nabije energií. Základním dechem při cvičení vyniasy flow powerjógy je dech udždžají, který zlepšujete fungování a očistu celého těla. Tento dech je velice účinný pro rozproudění cévního, lymfatického systému, je účinný pro aktivaci vnitřních procesů a zažehnutí metabolického ohně. Ovládnutí svého těla a mysli v návaznosti na dokonalém zvládnutí dechu je to, co vás pravidelné, četné cvičení vinyasy flow powerjógy naučí.

 

PC: 399,- Kč / 550 Sk


 

DVD Hathajóga pro začátečníky

Václav Krejčík (Powerjóga Akademie)

 

 

Program tohoto DVD je sestavený do krátkých sestav, bloků, které můžete dle vašich možností pravidelně cvičit. Jednoduché cvičení, které zvládnou všichni, je instruktáží základů cvičení a technik hathajóg

 

PC: 399,- Kč / 550 Sk

 


 

DVD Hubněte s Powerjógou

Václav Krejčík (Powerjóga Akademie)

 

Speciálně sestavený dynamický program powerjógy, při kterém budete hubnout a tvarovat celé tělo nyní vychází právě na DVD. Tento 60 ti minutový program je dynamickým sledem jednotlivých pozic v powerjóze se zacílením na hubnutí a spal

 

PC: 399,- Kč / 550 Sk

  

 

 


Další  tituly  v naší nabídce:

 

SLOVENSKO / SLOVAKIA - Pohľadnice s charizmou času / Picture Postcards with the Charisma of Time

 

Eva Potočná  ·  Vydavateľstvo: Region Poprad, 2007

 

 Tvorcovia tejto unikátnej publikácie, aká na Slovensku dosiaľ vydaná nebola, sa pokúsili predstaviť rozlohou malú krajinu v srdci Európy prostredníctvom starých pohľadníc.  Na vyše 500 historických obrázkoch sprevádzaných popismi predstavujeme čitateľom vyše šesťdesiat slovenských miest, tak ako ich videli fotografi a vydavatelia pohľadníc na prelome 19. a 20. storočia. Okrem Bratislavy a dnešných krajských miest je tu i starobylá Levoča, Kežmarok, Kremnica, Banská Štiavnica a ďalšie mestá, ktoré sa natrvalo zapísali do slovenskej histórie, ktorá je spomenutá v krátkych pripojených textoch. Plnofarebná kniha na exkluzívnom formáte v reprezentatívnom vydaní vychádza v slovensko-anglickej mutácii, texty sú súbežné.

 

288 strán · väzba pevná s prebalom · rozmer 25x34,5 cm

slovenský jazyk · ISBN 8096934430 

 

PC: 1 850 Sk / 1500 Kč


 


MYSLI A ZBOHATNI

Příručka podnikatelské psychologie

Hill Napoleon (EUGENIKA)

 

 

Světoznámá a nejprodávanější klasika věhlasného autora pojednává nejen o penězích, ale především o myšlení, pracovitosti a schopnosti si zorganizovat vlastní život. Nezbytná knížka pro každého podnikatele. Tato kniha je prezentací amerických životních hodnot par excelence. Vychází z tezí A. Carnegieho o tom, jak dosáhnout pomocí sebeovládání úspěchu. Správné zvládnutí různých situací a svých emocí je základem, který vede k dosažení jakýchkoliv cílů. Autor s příznačným křestním jménem předává své zkušenosti s permanentním pozitivním myšlením i čtenářům, z nichž chce udělat sebevědomé osobnosti.

 

Brožovaná, 197 str.

 

PC: 188,-Sk /  Kč

 


 

JAPONSKÝ ŠERM – TECHNIKA  A  CVIČENÍ

Gordon Warner & Donn Draeger  (Fighters Publish.)

 

300 stran

Vázaná

ISBN 978-80-86977-14-0

 

 

Přes tisíc let hrál meč rozhodující roli v japonské společnosti. Dodnes zůstává všudypřítomným a uznávaným objektem. Má být uchovávaný jako umělecký předmět, technologický počin nebo držet v jedné z mnoha škol šermu, které přežili feudální éru. Tato kniha nepopisuje jen techniky prominentních škol, ale nabízí také čtenářovi fascinující pohled do historie a válečné etiky, která je oporou moderního japonského šermu, umění známého jako Iaido.

 

Vyjde počátkem DUBNA 2007 

 

PC: 430 Kč / 599 Sk


 

KOMPLETNÍ-TCHAJ-ŤI ČCHÜAN

(Ucelený průvodce moudrostí tchaj-ti čchuanu)

Wong Kiew Kit (Fighters Publications)

 

Bojové umění tchaj-ťi čchüan je jedním z nejúčinnějších dostupných prostředků ke zvládání napětí. V Číně je tchaj-ťi rovněž využíváno k předcházení a léčbě nemocí a jeho pozitivní účinky na zdraví a tělesnou kondici docházejí uznání i na Západě. Kompletní tchaj-ťi čchüan, kniha poskytující čtenáři krok za krokem instrukce pro cvičení doma, vysvětluje důležité aspekty a styly tchaj-ťi čchüan, stejně jako jeho praktický přínos pro emocionální, mentální a spirituální vývoj. Obsahuje: • historii a vývoj jednotlivých stylů • základní pohyby • přínos tchaj-ťi čchüan ve fyzické a mentální oblasti • spojitost tchaj-ťi s taoismem Kniha je výborným průvodcem pro začátečníky a zároveň užitečným studijním materiálem pro ty, kteří již s tchaj-ťi čchüan nějaké zkušenosti mají. Wong Kiew Kit praktikuje a vyučuje umění šao-lin kung-fu, kterým se věnuje po více než 30 let, a má přes 2000 studentů. Pochází ze čtvrté generace následovníků mnicha Ťiang Nana z kláštera Šao-lin a je velmistrem Shaolin Wahnam Kung Fu Institute. Je autorem několika knih o východní moudrosti, včetně­: The Art of Chi Kung, The Complete Book of Zen, The Art of Shaolin Kung Fu, a Chi Kung For Health and Vitality.

 

Kniha obsahuje desítky kreseb

304  stran. Brožovaná.

ISBN -978-80-86977-11-9

 

 

PC: 470 Sk / 330 Kč

 


DVD   i   VHS

ORIENTÁLNÍ  BŘIŠNÍ  TANEC  PO  ČESKU  PRO  ZAČÁTEČNICE  I  POKROČILÉ

 (Centrum pohody)

 

Dárek pro ženu plný něhy, temperamentu, tvořivosti.

 

        Obsah:

Výuka prvků

 

Tanec těhotných a maminek s dětmi

Hrátky s tancem

Choreografie

Meditace

Délka 70 min

 

PC DVD: 480 Kč / 650 Sk

PC VHS:  380 Kč / 550 Sk

 

 


POCTA SLUNCI

Markides Kyriacos C. (Eugenika)

 

Tato kniha vypráví o mimozemšťanech, strážných andělech, čakrách, minulých životech, jemnohotných tělech člověka, snech a fantazii, pobytech mino tělo, výrobě talismanů, správném myšlení, čtyřech živlech, uspořádání vesmíru a jiných fascinujících skutečnostech.

 

PC: 228,-Sk /  Kč

 


 

JEŽÍŠ - SYN ČLOVĚKA

Džibrán Chalíl (Eugenika)

 

Chalíl Džibrán (1883–1931) svým jemným, a přesto silným poeticko-mystickým stylem oživuje osobnost Ježíše Nazaretského. Jak napovídá název, dívá se především na jeho lidskou stránku, a to lidskýma očima. V jednotlivých kapitolách o Ježíšovi vyprávějí ti, kteří ho osobně znali: učedníci, následovníci, ženy, aristokraté, učenci, kupci, ale i oponenti a nepřátelé. Skrze jejich vzpomínky probleskují známé Ježíšovy biblické výroky, ale i jejich domyšlené doplňky, jež působivě opěvují tuto zásadní postavu našeho lidského bytí.

 

PC: 198,-Sk /  Kč

 


 

OVLIVŇOVÁNÍ REALITY 5 - Jablka padají do nebe

Vadim Zeland  (Eugenika)

Jestliže se probudíte ze svého snění, pak jako byste sami sebe vytrhli z proudu událostí a ocitli se v centru gigantického kaleidoskopu, jenž se pomalu otáčí kolem dokola a v němž se blýskají hrany reality. Vy jakožto součást této reality ovšem existuje zároveň samostatně a nezávisle. Přesně tak používáte svou samostatnost, pokud se probudíte ze snu, jehož průběh se odvíjí podle vás a vy nejste v jeho moci, jak tomu u snů většinou bývá. Energie lidských myšlenek dokáže za určitých podmínek realizovat konkrétní sektor prostoru variant. Vnější záměr, ona tajemná síla, se rodí ve stavu, který označuje jako jednotu duše a rozumu

 

PC: 138,-Sk /  Kč

 


 

SOUCIT

Osho (Eugenika)

Osho v této knize nabízí vlastní pohled na to, co je to soucit a opravdová láska. Vysvětluje rozdíl mezi soucitem a citem, mezi formální potřebou konat dobro a hlubokým pochopením, sjednocením se s jinou bytostí. Toto sjednocení, jež je jediným pramenem skutečného soucitu, je dosažitelné pouze meditací, která je tak jako vždy nejlepším Mistrovým východiskem pro dosažení duchovní svobody a extatického života.

 

PC: 218,-Sk /  Kč

 


 

OTVÁRANIE DVERÍ DO VNÚTRA

Caddyová Eileen (Eugenika / SLOVENSKY)

Zakladateľka duchovnej komunity Findhorn prináša na každý deň v roku jednoduché učenia, ktoré obdržala počas rokov, v ktorých sa jej prihováral Boh. Ponúka duchovnú pravdu a víziu, podstatu toho, ako žiť šťastnejší, zmysluplnejší a plnší život, približuje duchovné hodnoty, lásku, radosť, mier, vďaku, svornosť a pod.

 

PC: 198,-Sk /  Kč

 


 

ZROZENÍ VÝJIMEČNÉHO ČLOVĚKA

Uspenskij Petr  (Eugenika)

 

V závěrečné části své práce Petr Uspenskij pokračuje v zamyšlení se nad některými filozofickými skutečnostmi. Kromě vlastních komentářů cituje některé vědce i myslitele a snaží se pochopit určité jevy, podstatné pro pochopení smyslu lidského života. Mezi tématy, kterým se zde věnuje, najdeme například matematickou představu nekonečna, co by prožívalo zvíře kdyby se stalo člověkem, vyšší logiku, duši, náboženské cítění nebo vesmírné vědomí. Na závěr si klade starou otázku, zda má větší smysl a opodstatnění materializmus nebo idealizmus.

 

PC: 128,-Sk /  Kč


 

 

TANTRICKÁ LÁSKA

Ma Ananda Sarita – Swami Anand Geho / PRAGMA

 

Tato kniha je praktickým a názorným průvodcem tantrickou meditací pro jednotlivce i páry. Meditace jsou doplněny průkopnickými výklady o maskulinní a femininní dynamice, ale také osobními příběhy o řešení problémů, které mohou ve vztahu nastat v otázce orgasmů a předčasné ejakulace nebo váhavosti a strachu.

 

Obsah:

1. Energie - extáze

2. Sebeláska

3. Intimita

4. Rovnováha mezi mužem a ženou

5. Muži a ženy

6. Povznesené spojení

7. Světelná jiskra

8. Mahámudra

9. Transmise

 

PC: 188 Kč / 289 Sk

 


  

KNIHA STÍNŮ

Slavná a starodávná Kniha stínů pro vědmy a čarodějnice

Silver Raven Wolf (Pragma)

 

 

Čarodějnictví, magie, zaklínadla a rituály, tajné poznání, kouzelné síly a možnost říci: „Jsem čarodějnice“. V poslední dekádě se čarodějnictví stalo přístupnější a přijatelnější, požehnáním i kletbou, jak tvrdí mnoho čarodějnic. Nové, doplněné vydání Knihy stínů je určeno pro dnešní nové, začínající čarodějnice. Nabízí náhled do historie a vývoje moderního čarodějnictví a magie západního světa, teorii i praktické provedení rituálů a zaříkadel, vysvětluje spirituální hloubku čarodějnictví. 

 

Originál: Solitary Witch: The Ultimate Book of Shadows for the New Generation,

ISBN: 80-7205-231-4, překlad: Hana Nováková

Formát: 544 stran, 25x20cm, česky, brožovaná vazba

 

PC: 380 Kč / 590 Sk

 


 

TAO ZDRAVÍ SEXU A DLOUHÉHO ŽIVOTA

Daniel Reid .,/ PRAGMA

 

Touto knihou se nám dostává do rukou jedinečný, zevrubný a praktický návod na harmonický a pozitivní životní styl, jenž je zároveň i seriózním úvodem do samotného taoismu.

Tato praktická a čtivá kniha prozkouvává jako první ve světě objevů moderní západní vědy vyvážený a komplexní systém péče o zdraví, který uplatňují mistři bojových umění a meditující lidé již přes 5000 let.

V této knize naleznete podrobné rady jak vybírat vhodná jídla, jka je správně kombinovat a také návody na detoxikaci vašeho systému.

 

PC: 240 Kč / 370 Sk

 


 

VELKÁ UČEBNICE ČARODĚJNICTVÍ A MAGIE

(dotisk)  

 

Raymond Buckland (Nakladatelství Pragma)

 

Tato učebnice je předkládaná ve formě lekcí vrcholících zábavnými a poučnými cvičeními, ideálními pro samostatné studium i práci ve skupině. Je to dokonalá kniha pro seriózního studenta, samostatně působící čarodějnici, nově se vytvářející sabat nebo jednoduše pro zvědavé čtenáře. Autor v ní učí historii, praxi, kompozici, formulacím, mechanice magie, bylinkářství, věštění - zkrátka všem aspektům praxe čarodějnického kultu Wicca.

260 stran

 

PC: 240 Kč / 370 Sk

 


  

SAMURAJŠTÍ VELITELÉ V LETECH 940 - 1576

Stephen Turnbull   (Grada)

Formát: 17×24 cm, 64 stran

Datum vydání: 12.02.2007

ISBN: 978-80-247-1893-4

Edice: Militaria

 

Samurajové byli vojenskou elitou středověkého i raně novověkého Japonska. Jedinečná, obrazově velice vybavená publikace nás uvádí do exotického světa mužů, kteří stáli v jejich čele a byli oslavováni jako ti největší, nejstatečnější a nejúctyhodnější ze všech samurajů. Poznáme jejich vojenské myšlení, způsob plánování a vedení bitev, mentalitu samurajů, seznámíme se s jejich výstrojí a výzbrojí. Představeni jsou nejproslulejší samurajští velitelé pěti staletí.

 

PC: 169 Kč / 269 Sk

 

 

 


 

GRAFOLOGIE

Dana Češková-Lukášová, Vlaďka Fischerová-Katzerová  (Grada)

 

Kniha shrnuje základy grafologie přehledně utříděnou formou, jež čtenáři umožní získat základní znalosti o grafologických znacích s jejich psychologickými významy. Jednotlivé kapitoly popisují základní grafologický znak, jeho varianty a kombinace se znaky dalšími. Knihu uzavírají kasuistiky s uvedením ukázek rukopisu klienta a rozborem písma. Zajímavostí je dosud nepublikovaný popis dvou typologií - strukturované a manipulátorské - v souvislosti s písmem. Publikace je určena široké veřejnosti, rovněž je vhodná jako doplňková studijní literatura oboru psychologie, sociologie, andragogiky, též pro psychoterapeutický výcvik a studium grafologie. Čtenářům se do rukou dostává publikace, která je nejenom seznámí se zajímavou diagnostickou metodou, ale prostřednictvím grafologie je inspiruje a podpoří v jejich sebepoznání, osobním růstu a zvýšení jejich sociální inteligence.

15×21 cm | 204 stran | 80-247-0851-5 |

 

PC: 189 Kč / 289 Sk 

 


 

ORIENTÁLNÍ MYTOLOGIE - MASKY BOHŮ  

Joseph Campbell Pragma

495 stran

 

 

Kniha zkoumá východní mytologii tak, jak se rozvinula v odlišných náboženstvích Egypta, Číny, Indie a Japonska. Je součástí série Masky bohů, jednoho z Campbellových mistrovských děl. Sám autor říká, že hlavním výsledkem této práce bylo „potvrzení myšlenky o jednotě lidské rasy, a to nejen o jednotě biologické, ale i o jednotě jejích duchovních dějin“.

 

Obsah:

Kapitola 1: Obtisky čtyř velkých domén

Kapitola 2: Města boží

Kapitola 3: Města lidí

Kapitola 4: Starověká Indie

Kapitola 5: Buddhistická Indie

Kapitola 6: Indický zlatý věk

Kapitola 7: Čínská mytologie

Kapitola 8: Japonská mytologie

Kapitola 9: Tibet: Buddha a nová štěstěna

 

PC:  248,- Kč / 398 Sk

 


ZAKÁZANÁ KNIHA O PANNĚ MARII  

Ronald F. Hock  (Pragma)

205 stran:

ISBN: 80-7205-233-0

 

 

Před 1500 lety bylo pozměněno evangelium. Příběh se udržoval při životě celá staletí díky umění. Zakázaná kniha o Panně Marii odhaluje dávný a úplný životopis Ježíšovy matky. Dávno zapomenutý dokument vysvětluje proč je církev zakázala. Tato kniha také objasňuje, jak renesanční mistři používali zakázanou knihu k zobrazování událostí z Mariina života.

 

PC: 149,- Kč / 249 Sk

  


I-ŤING

 

Kerson a Rosemary Huangovi:

Nový překlad starobylého textu Před třemi tisíci let byl I-ťing sestaven jako jednoduché orákulum, s nímž se radili jak prostí rolníci, tak králové. Nyní se po odstranění nánosů chybných výkladů a dogmatických omylů včleněných následujícími generacemi učenců během dvou tisíciletí do tohoto starobylého textu podařilo světově proslulému fyzikovi Kersonu Huangovi a jeho ženě Rosemary obnovit původní podobu I-ťingu.

 

PC: 198 Kč / 375 Sk

 


 

DIAMANTOVÁ SÚTRA

Osho

 

Diamantová sútra (v sanskrtu Vadžraččhédiká pradžňápáramitá sútra) patří mezi nejvýznamnější klenoty východní duchovní literatury. Vznikla přibližně pět set let po smrti historického Buddhy, ale je psána jakoby za jeho života formou dialogu Osvíceného a bódhisattvy Subhútiho. Diamant v názvu však není pouze vyjádřením nesmírné hodnoty této sútry, ale především její ostrosti a tvrdosti. V doslovném překladu totiž její název zní „Sútra nejvyšší moudrosti ostré jako diamant“. Právě tento přístup, prosazující přímou cestu vedoucí k osvícení, je i přístupem indického Mistra zvaného Osho, jenž si vybral Diamantovou sútru jako téma svých promluv. V jednotlivých kapitolách postupně vybírá pasáže ze sútry a podrobně na nich ukazuje postupy vedoucí ke zbavení se ega, k navození klidu a k osvícení. Tyto promluvy jsou prokládány dotazy Oshových žáků, na něž Mistr odpovídá s humorem, lehkostí, ale s o to větší razantností. Jeho slova jsou skutečnými diamanty, které nejprve svou září přitáhnou pozornost, ale vzápětí se ostře zaříznou do samé podstaty lidské existence.

 

PC: 228 Kč / 365 Sk


 

KELTSKÁ PŘÍRODNÍ MAGIE - WICCA

Scott Cunningham (Fontána)

235 stran

ISBN: 80-7336-026-8

 

 

V této knize jsou popsány keltské rituály. Ukazují pouze směr, nejsou svatým přikázáním. Jsou popsány tak, aby je ostatní mohli používat jako obecný ukazatel a mohli si stvořit své vlastní.

 

PC: 188,- Kč / 290,- Sk

 


 

SYMBOLY TIBETSKÉHO BUDDHISMU

Robert Beer (Nakladatelství BB art)

 

Kniha Roberta Beera o symbolech tibetského buddhismu je nepostradatelnou příručkou pro každého, koho zajímá tajuplný svět tibetského buddhismu

 

280 stran, vazba:vázaná

ISBN:80-7341-674-3

 

Symboly tibetského buddhismu jsou jedinečnou příručkou, která dosud nemá v českém jazyce obdoby. Autor se studiu symboliky tibetského buddhismu věnuje přes tři desítky let a je jedním z nejuznávanějších světových odborníků na tuto tematiku, již přednáší i na prestižní anglické univerzitě v Oxfordu. V Symbolech tibetského buddhismu jsou přehledně a srozumitelně utříděny a popsány výtvarné symboly vadžrajány, včetně jejich geneze a náboženské konotace. Komplexní symbolika tibetského buddhismu je v mnoha směrech výjimečná a bez dlouholetého studia nesrozumitelná, a proto je tento bohatě ilustrovaný slovník neocenitelnou pomůckou pro každého, kdo se snaží porozumět okouzlujícímu a pestrému světu tibetských božstev a tajemstvím opředenému duchovnímu světu Tibeťanů. Symboly tibetského buddhismu jsou výjimečné i početnými, mnohdy unikátními ilustracemi.

 

PC: 299,- Kč / 470,- Sk


 

 

BUDDHISTICKÝ LÉČIVÝ DOTYK

Ming-Sun Yen, M. D., Joseph Chiang, M. D., Myrna Louison Chen (Pragma)

124 stran

 

 

V tomto prvním překladu nejpoužívanější knihy o automasážích v Číně a na Tchaj-wanu, nás dr. Ming-sun Yen učí, jak máme o sebe pečovat přirozeným způsobem pomocí akupresury, automasáže, různých technik dýchání, cvičení a bylinných léků.

 

Obsah:

Stručný obsah:

I. Teoretické základy

1. Úvod do akupresury

2. Jak vyhledávat akupresurní body

3. Základní techniky akupresurní masáže

II. Buddhistická akupresura v praxi

4. Všeobecné potíže - pro muže i ženy

5. Pouze pro ženy

6. Pouze pro muže

III. Tělesná i duševní pohoda

7. Každodenní program pro dobrou pohodu

8. Poklepávání - prevence a léčba nemocí

9. Známý lidový léčebný prostředek - kua sa neboli škrábání kůže

Poděkování

 

PC: 168,- Kč / 240,- Sk

 

 


DVD:  HĹBKOVÁ ENERGETICKÁ GYMNASTIKA  KI  DO   /   Vnútorná masáž qikung

Robert Urgela (Asociácia orientálnych umení a metód)

 

Prax východného typu, pri ktorej sa telo, psychika, emócie a fyziológia  dostávajú do rovnováhy. Inštruktážne DVD poskytuje  základnú teóriu a prax stimulácie nových  vlastností, energie QI (Čchi), KI, VJÁNY. Ozrejmuje princípy hĺbkovej gymnastiky na báze pociťovania energie QI: kinestetckého  vnímania a vnútorného  hmatu,  v sede a v  postoji . Obsahuje aj sekvenciu vnútornej  sebamasáže energiou Qi na podlahe. Je úvodom do tréningu meridiánovej energetiky pre zlepšenie fyzického a emocionálneho stavu človeka.

 

(Praktická příručka čchi-kungu / qigongu)

 

SLOVENSKY!

 

PC: 490 Sk / 399


 

PILATES NA MÍČI

Coleen Craig (Pragma)

 

Pilatesovu metodu vymyslel na počátku dvacátého století vynikající boxer a gymnasta Joseph Pilates. Pilatesova metoda, vyzdvihovaná mnoha lifestylovými a sportovními časopisy, je nejžhavějším cvičením tohoto desetiletí. Srovnává tělo, formuje dlouhé, štíhlé svaly a buduje silné břicho - zdroj síly. Míč je perfektní pomůckou pro elegantní posilovací cviky Pilatesovy metody. Během cvičení pracuje Craig s tělem i myslí, nabízí dechové a relaxační techniky,které provázejí cvičení na míči. Praktický záznamník cvičení vám umožní monitorovat cvičení a osobní pokrok. Podrobné instrukce u všech cviků a více než 300 fotografií představuje Pilatesovy principy a motivuje zájemce všech výkonnostních úrovní.

 

176 stran:

ISBN: 80-7205-185-7

 

PC: 188 Kč / 289 Sk

 


 

 

 

 

DVD  HATHA JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ

(Cvičení pro těhotné a Dynamická jóga pro mírně pokročilé)

 

Smékalová Andrea / ETERNA sro

 

Jógové ásany a relaxační techniky svými dalekosáhlými účinky efektivně využívají psychické a fyzické rezervy člověka. Pomáhají mu lépe se přizpůsobovat nejrůznějším životním situacím. Stav mnohých tělesných onemocnění a poruch se dá cvičením jógových ásan zlepšit. Pohyb svalů a současně s polohováním vnitřním orgánů má vliv na zdravotní stav, tělo se okysličuje a naplňuje zdravou krví. Zvyšuje se odolnost imunitního systému, kapacita plic, srdeční činnost, svalový tonus, zažívaní a dýchání.

 

Obsah dvd: 1. DECH UDŽAJI. 2. PROTAŽENÍ - SURJANAMASKÁRA B. 3. DYNAMICKÁ ČÁST - VINYÁSA SURJANAMASKÁRA A A ÁSANY. 4. CVIČENÍ ÁSAN NA BŘIŠNÍ SVALY A NA ZÁDOVÉ SVALY. 5. CVIČENÍ NA PROTAŽENÍ DOLNÍCH KONČETIN A TORZE ZAD. 6. BALANČNÍ POZICE VE STOJE. 7. STOJ NA HLAVů. 8. RELAXACE.

 

  

PC: 490 Kč / 590 Sk

 


 

DVD VINYÁSA FLOW JÓGA PRO POKROČILÉ

Smékalová Andrea

 

 

DVD Vinyása joga je vhodné pro lidi, kteří chtějí své znalosti a dovednosti jogy prohlubovat, stejně tak jak vzrůstá jejich fyzická zdatnost. Cvičení je dynamické, asány jsou cvičeny v průběhu surja namaskára (pozdravu slunce). Toto cvičení je zároveň vhodné po porodu, ne však v těhotenství!

 

PC: 490 Kč / 590 Sk

 

 


 

DVD Vinyasa Flow Powerjóga

 

Václav Krejčík (Powerjóga Akademie)

 

Novinkové DVD Vaška Krejčíka, které natočil v překrásné přírodě ostrova Madeira. Celkový čas: 80 minut.

 

Uvědomění si práce svalů centra těla, aktivace toku energie apány a prány vaším tělem, rozpoutání metabolického ohně, dobré nastartování detoxikace těla a mysli je velice příjemným výsledkem pravidelného cvičení vinyasy flow powerjógy. Fyzické a emocionální účinky cvičení jsou benefity, které oceníte v každodenním životě. Cvičení je založené na základních pozicích z jógy, Súrja Namaskár A a Súrja Namaskár B /pozdravy slunci/, spojení dechu s pozicemi a plynulými přechody z jedné pozice do druhé, delšími výdržemi v základních pozicích. Sportovní způsob provádění lekce je velice účinný z hlediska dynamiky a tvarování celého těla, stejně jako ukotvení koncentrace na svůj dech, díky čemuž dochází k aktivnímu odpočinku. Naučit se vnímat při cvičení sebe samých a mít přitom zvládnuté tělo, mysl je cílem lekce. Lekce je určena pro všechny, kteří již pravidelně cvičí powerjógu a chtějí se zlepšit, posunout se dále ve cvičení powerjógy. Při pravidelném cvičení vinyasy flow powerjógy docílíte štíhlost svalů, pružnost celého těla a objevíte v sobě neomezenou sílu, která vás příjemně nabije energií. Základním dechem při cvičení vyniasy flow powerjógy je dech udždžají, který zlepšujete fungování a očistu celého těla. Tento dech je velice účinný pro rozproudění cévního, lymfatického systému, je účinný pro aktivaci vnitřních procesů a zažehnutí metabolického ohně. Ovládnutí svého těla a mysli v návaznosti na dokonalém zvládnutí dechu je to, co vás pravidelné, četné cvičení vinyasy flow powerjógy naučí.

 

PC: 399,- Kč / 550 Sk


 

DVD Hathajóga pro začátečníky

Václav Krejčík (Powerjóga Akademie)

 

 

Program tohoto DVD je sestavený do krátkých sestav, bloků, které můžete dle vašich možností pravidelně cvičit. Jednoduché cvičení, které zvládnou všichni, je instruktáží základů cvičení a technik hathajóg

 

PC: 399,- Kč / 550 Sk

 


 

DVD Hubněte s Powerjógou

Václav Krejčík (Powerjóga Akademie)

 

Speciálně sestavený dynamický program powerjógy, při kterém budete hubnout a tvarovat celé tělo nyní vychází právě na DVD. Tento 60 ti minutový program je dynamickým sledem jednotlivých pozic v powerjóze se zacílením na hubnutí a spal

 

PC: 399,- Kč / 550 Sk

  


 

ČÍNSKO-ČESKÝ A ČESKO-ČÍNSKÝ SLOVNÍK

J. Vochala (Nakladatel. LEDA)

 

Slovník obsahuje asi 14 000 čínských hesel v části čínsko-české a přibližně stejný počet českých hesel v části česko-čínské. Čínské znaky mají standardizovanou zjednodušenou podobu, u každého čínského hesla v části čínsko-české a u každého čínského ekvivalentu v části česko-čínské je uvedena výslovnost (pomocí čínské přepisové abecedy pinyin). Ve slovníku uživatel najde aktualizovanou slovní zásobu současné čínštiny a celou řadu příkladů k jednotlivým významům. Důležitou složkou slovníku je rejstřík znaků řazený podle radikálů. K části česko-čínské, zaměřené zejména na čínského uživatele, jsou připojeny paradigmatické tabulky pro češtinu a u každého českého hesla je uveden gramatický aparát. Slovník je určen Čechům, kteří se seznamují s moderní čínštinou, a také Číňanům, kteří se učí česky a chtějí se orientovat v českém prostředí.

 

Vazba: tvrdá Stran: 1 356

ISBN: 80-7335-011-4

 

Dop. cena: 790 Kč  / 1100 Sk

 


 

JAPONSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

I. Krouský, F. Šilar  (Nakladatel. LEDA)

 

Druhé, opravené a podstatně rozšířené vydání jediného rozsáhlého slovníku na našem trhu. Hesla jsou řazena abecedně podle Hepburnova přepisu v latince, následuje přepis japonským písmem. Kromě běžných slov obsahuje slovník mnoho názorných pérových ilustrací a řadu připomínek japonských reálií, celkem asi 86 000 japonských výrazů a 115 000 českých ekvivalentů. Součástí slovníku je tabulka tří přepisů japonštiny do latinky, obou japonských abeced, hiragany i katakany, přehledy znaků, z nichž obě abecedy vznikly a tabulky japonských letopočtů. Slovník je určen především všem zájemcům o japonštinu, ale i zájemcům o japonské reálie.

 

Stran: 520

ISBN: 80-7335-045-9

 

Dop. cena: 690 Kč / 1000 Sk

 

 


SLOVENSKO-ČESKÝ A ČESKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK NA CESTY

Feifičová, Magdaléna; Němec, Vladimír (Kava-Pech)

Druhé vydání.

 

ISBN 80-85853-66-3

144 stran 16,5 x 11,5 cm, brožovaná

 

Slovník rozdílných slov a frází, který umožní zamezit zbytečným jazykovým nedorozuměním. Neocenitelná pomůcka pro všechny, kdo se pohybují v druhé části naší kdysi společné republiky.

 

PC: 185 Sk / 126 Kč

 

 


NOVÝ NĚMECKÝ PRAVOPIS ZÁVAZNÝ OD 1.8. 2006

Barandovská, Věra; Schöne, Karin (Kava-Pech)

 

ISBN 80-85853-88-4

brožovaná,  144 stran,  20 x 14 cm

 

Stručně a srozumitelně popsané novinky v německém pravopisu, které vstupují v platnost roku 2006. Kromě vysvětlení principů změn je uvedena i rozsáhlá abecedně řazená tabulka slov, jejichž pravopis se mění, doplněná o české ekvivalenty.

 Autorka je česká germanistka dlouhodobě působící na německé univerzitě (v Paderbornu). Že tato volba byla velmi vhodná, ukázaly recenze knihy, hodnotící optimální přístupnost látky českým uživatelům při zachování vysoké odborné úrovně.

 

 PC: 210 Sk / 147 Kč

 


 

VLNA ZENU

Róši Robert Aitken / PRAGMA

 

Tato kniha pojednává o zenu, lidské mysli a básních Macua Bašóa, největšího z japonských básníků haiku.

 (Róši Robert Aitken je také autorem překladu a komentářů k MUMONKANU (Ohrada bez brány), jenž vydal CAD Press)

 

PC: 148 Kč / 249 Sk

  


TOLTÉCKÁ CESTA REKAPITULACE

Victor Sanchez / PRAGMA

 

V této knize se autor dělí se čtenáři o filozofii a praktické použití této techniky založené na dávných toltéckých cvičeních a rozvíjené jeho organizací Umění cílevědomého života. Rekapitulace neboli šamanská obměna terapií založených na psychoanalýze umožňuje skutečně znovu prožívat a lépe řešit stresující události vyplývající například z narušených vztahů, pohlavního zneužívání nebo dětství stráveného v rozvráceném rodinném prostředí a léčit jimi způsobená emociální traumata. V této snadno srozumitelné publikaci autor zve čtenáře k vyzkoušení mocné a pozitivní nové energie uvolněné léčením ran minulosti a krok za krokem je na této cestě vede.

 

Obsah:

I. Co, proč a jak o rekapitulaci

1. Příprava a první přístup k rekapitulaci

2. Co je to rekapitulace

3. Co můžeme získat rekapitulací

4. Jak funguje proces rekapitulace

5. Kdo by se měl zabývat rekapitulací

II. Techniky: Jak provádět rekapitulaci

6. Technika rekapitulace AVP o deseti krocích

7. 1. krok: Seznam

8. 2. krok: Rekapitulační box

9. 3. krok až 8. krok: Práce v boxu

10. 9. a 10. krok: Žít cílevědomě

11. Doplňkové postupy

12. Navrhování osobního programu rekapitulace

 

PC: 148 Kč / 249 Sk

 


 

BRÁNA NEBES: BOHOVÉ A DÉMONI STARÉHO EGYPTA

J. Janák  (LIBRI)

 

Autor, egyptolog a religionista, v úvodní přehledné stati a následujících heslech popisuje barvitý a pro nás značně exotický svět egyptských bohů a mýtů v jejich tisíciletých proměnách, v návaznosti na jednotlivé lokality i na egyptské dějiny, a ohlasy v architektuře, malířství, plastice i divadle, a to až do období helénismu. Abecedně řazený, esejisticky pojatý slovník provází mnoho vyobrazení.

 

Ediční řada: Mytologie a religionistika

1. vydání, váz., 224 stran, na 100 obr., ISBN 80-7277-235-X

 

Cena: 295 Kč / 475 Sk

 


 

 

ENCYKLOPEDIE BOHŮ A MÝTŮ STAROVĚKÉHO ŘÍMA A APENINSKÉHO POLOOSTROVA

Bořek Neškudla (LIBRI)

 

Ediční řada: Mytologie a religionistika

 

Abecedně řazená esejistická hesla se zabývají především bohy a mýty starověkého Říma od nejstarších dob a jejich ovlivnění řeckou mytologií přes synkrezi s orientálními božstvy a kulty, vyplývající i ze světovládné úlohy Říma, až po nastolení křesťanství jako jediné věrouky. Neopomíjí však ani bohy a mýty dalších etnik Apeninského poloostrova, především Etrusků, ale i dalších italických kmenů. Text ilustrují pérovky a fotografie.

 

vázané, 216 stran, na 80 obr., ISBN 80-7277-264-3

 

Cena: 320 Kč / 520 Sk


 

ENCYKLOPEDIE BOHŮ A MÝTŮ PŘEDKOLUMBOVSKÉ AMERIKY.

Mexiko a Střední Amerika

Kateřina Klápšťová a Čestmír J. Krátký (LIBRI)

 

Ediční řada: Mytologie a religionistika

 

Božstva Olméků, Toltéků, Aztéků, Mayů, Zapotéků, Inků, ale i mnoha dalších národů Střední Ameriky a Mexika (Mezoameriky) jsou pro nás svou exotičností na jednu stranu příjemně vzrušující, na straně druhé nám jejich znalost a kontext umožňují nahlédnout do velice odlišné civilizace, jejího myšlenkového i materiálního světa, který téměř zmizel díky evropské kolonizaci.

 

vázané, 160 stran, na 90 obrázků. ISBN 80-7277-065-9

 

Cena: 260 Kč / 399 Sk


 

ENCYKLOPEDIE KELTSKÉ MYTOLOGIE

Jitka Vlčková   (LIBRI)

 

Ediční řada: Mytologie a religionistika

 

Historička a archeoložka J. Vlčková představuje čtenářům svět svébytných keltských mýtů, tak jak je doložen písemnými prameny, archeologickými výzkumy, ale i jejich pozdějším zpracováním, mj. v pověstném Artušovském cyklu, který vstoupil do obecného povědomí.

 

vázané, na 100 ilustrací a mapek, 324 stran, ISBN 80-7277-066-7

Cena: 350 Kč / 550 Sk

 


 

ENCYKLOPEDIE MYTOLOGIE JAPONSKA A KOREJE

Miriam Löwensteinová a Vlasta Winkelhoferová (LIBRI)

 

Ediční řada: Mytologie a religionistika

 

Autorky, koreanistka a japanistka, přinášejí nejprve v úvodních statích základní přehled o vývoji mytických a náboženských systémů na Korejském poloostrově a Japonském souostroví (včetně zlomků poznání o mýtech dodnes tajuplného národa Ainů). V následující, abecedně řazené části najdeme všechny významné bohy, bohyně, démony, ale i rostliny, mytická zvířata a další pojmy související se zdejšími koncepcemi, a to včetně buddhismu, taoismu, šintoismu či šamanismu.

 

vázané, 176 stran, na 80 obr., ISBN 80-7277-265-1, rozměr 205x145 mm

 

Cena: 295 Kč / 475 Sk


 

ENCYKLOPEDIE MYTOLOGIE STAROVĚKÉHO PŘEDNÍHO VÝCHODU

Jiří Prosecký a kolektiv (LIBRI)

 

  Ediční řada: Mytologie a religionistika

 

Slovník zahrnuje bohy a mýty Sumerů, Akkadů (resp. Asyřanů a Babylóňanů), Chetitů, Churritů, Elamejců, Peršanů, Médů a dalších etnik oblasti Předního východu, tedy území od Mezopotámie po Malou Asii. Tato oblast tvořila jednu z civilizačních kolébek a významně ovlivnila na jedné straně autory Bible, na straně druhé Řeky a Římany. Mnohé mýty - za všechny jmenujme Epos o Gilgamešovi - patří do celosvětové kulturní pokladnice.

 

vázané, 236 stran, na 80 obrázků, ISBN 80-7277-188-4

 

Cena: 350 Kč / 550 Sk


 

ENCYKLOPEDIE ŘECKÝCH BOHŮ A MÝTŮ

Bořek Neškudla   (LIBRI)

 

Ediční řada: Mytologie a religionistika

 

Řecké báje spolu s Homérovými eposy, v nichž se prolíná svět lidí, hrdinů a bohů, stály u samé kolébky evropské literatury a dodnes okouzlují čtenáře všech věkových kategorií. Abecedně řazený slovník, lektorovaný předním odborníkem, prof. R. Hoškem, poskytne přehlednou informaci, přičemž oproti jiným slovníkům je zaměřen jen na mytologii řeckou, zatímco římské (s etruskou a italickou) je věnován samostatný svazek.

 

vázané, 232 stran, na 100 obr., ISBN 80-7277-125-6

 

Cena: 350 Kč / 550 Sk

 


 

 

KABALA - NOVÉ POHLEDY

(Kabbalah - New Perspectives )

Moše Idel  (Vyšehrad)

 

 

448stran, vazba: vázaná

ISBN: 80-7021-663-8

 

Edice Světová náboženství. Fenomenologická studie o tradici židovské mystiky a dějinách bádání o ní je zásadním příspěvkem k diskusi o tomto tématu. Na základě důkladné práce s prameny se autorovi otevírá možnost sledovat vývoj kabaly a prolínání jejích proudů od středověku až po 19. století. Dokládá, že řada motivů, které se plně rozvinuly až v rámci kabaly, je přítomno již v rabínské literatuře a představuje svéráznou reakci židovských protorabínských kruhů na gnózi. V dalších kapitolách si všímá i obratu, který znamenalo vypovězení Židů ze Španělska, a role kabaly při formování chasidismu. Moše Idel představuje pro bádání o židovské mystice nepřehlédnutelnou postavu, z dalších děl zmiňme například jeho monografii věnovanou Abrahamu Abulafiovi. Je žákem Gerschoma Scholema a vyučuje dějiny židovského myšlení na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Nakladatelství Vyšehrad se chystá v nejbližší době vydat jeho monografii o golemovi.

 

PC:  558 Sk / 398 Kč

 

 


UGARITSKÉ NÁBOŽENSKÉ TEXTY /  Kanaanské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání

 Ondřej Stehlík  (Vyšehrad)

 

392stran, vazba: vázaná

ISBN: 80-7021-587-9

 

Edice Světová náboženství. Kdo chce pochopit základy evropské kultury a civilizace, nevyhne se pečlivému studiu biblické tradice. A kdokoli chce porozumět biblické tradici, nemůže se obejít bez ugaritské náboženské literatury. Město Ugarit bylo významným přístavem severní Syropalestiny v době cca 1500–1200 př. Kr. V úvodu autor stručně seznamuje čtenáře s historií ugaritských studií, s ugaritským jazykem a písmem (klínopisem), s dějinami Ugaritu a s jeho náboženstvím. Hlavní část knihy tvoří překlady narativních a mytologických textů s krátkými úvody. Tyto texty poskytují jedinečný vhled do západosemitského myšlenkového a náboženského prostředí a umožňují pochopit další studium západosemitské kultury. Autor překladu a úvodní studie Ondřej Stehlík nám pomocí ugaritských textů odhaluje prehistorii a přímé počátky židokřesťanských kořenů naší kultury.

 

PC:  550 Sk / 388 Kč


 

 

PÍSEŇ O PERLE / Tajné knihy starověkých gnostiků

Petr Pokorný  (Vyšehrad)

 

 

328stran, vazba: vázaná

2.rozšířené vydání

ISBN: 80-7021-246-2

 

Gnóze byla jedním z nejvlivnějších, ale také nejsložitějších duchovně myšlenkových hnutí pozdního starověku. Kniha o podstatě, učení a dějinném působení tohoto hnutí, které od starověku vnášelo do křesťanství myšlenky blízké velkým východním náboženstvím.

 

PC:  420 Sk / 248 Kč

 

 


 

ZÁKLADY UČENÍ VONBULIZMU

Bruno Vogelmann (Kava-Pech)

 

ISBN 80-85853-91-4

156 stran, vázaná

 

Kniha seznamuje čtenáře se základy vonbulizmu, náboženství vycházejícího z buddhismu, které bylo založeno roku 1916, dnes má pevné postavení v korejské společnosti a šíří se dále ve světě. Základním pojmem vonbulismu je dobrodiní, které vytváří pouta mezi všemi bytostmi. Text je zrcadlově dvojjazyčný – korejský a český.

 

PC: 185 Sk / 126 Kč

 

 


 

CELOSTNÍ MEDICÍNA A SAAMOVA AKUPUNKTURA (Klasická korejská medicína)

Chong, Puramo  (Kava-Pech)

 

ISBN 80-85853-75-2

312 stran, vázaná; 21 x 15 cm

 

 

Úvod do problematiky korejské celostní medicíny a akupunktury z pera profesora východního lékařství, který nejen o tomto oboru přednáší na vysoké škole, ale řadu let také vede soukromou kliniku východní medicíny v Koreji, nyní i v USA. Autor je předsedou Asociace celostní medicíny v KR a prezidentem Mezinárodní asociace přírodní medicíny. Kniha je doplněna mnoha názornými ilustracemi a tabulkami. Z esperanta přeložil Zdeněk Pluhař.

Autor knihy vychází z kořenů, které položil před čtyřmi stoletími korejský lékař Saam, jehož myšlenky dovedli jeho následovníci k dokonalosti.

Podobně jako jiné východní lékařské systémy uznává i tradiční korejská medicína individuální zvláštnosti každého jedince, ale oproti čínské medicíně nevyužívá dělení podle pěti prvků, ale dělení podle čtyř základních komplexí, které představují určitou vrozenou nerovnováhu mezi základními čtyřmi orgány: plícemi, játry, slinivkou-slezinou a ledvinami. A to je právě jeden z nejzajímavějších okamžiků této knihy, kterým si liší od ostatních dostupných publikací. Jen je snad poněkud škoda, že se autor vznikem a vysvětlením tohoto dělení nezabývá hlouběji. Na druhé straně je pak velmi podrobně rozebrán každý ze základní typů komplexí, které umožňují zařadit jedince do některé ze stanovených skupin.

Velmi důležitou kapitolou je korejská pulsová diagnostika, která podává zcela nový pohled. Její principy i vyhodnocení se naprosto liší od pulsové diagnostiky známé v tradiční čínské medicíně.

Autor se podrobně věnuje samotné korejské akupunktuře, která pracuje pouze na tzv. antických bodech celotělové akupunktury. Výběr bodů a jejich kombinace jsou však závislé nejen na klinických příznacích, ale také na námi stanové komplexi u nemocného jedince. V knize je uvedeno velké množství akupunkturních receptů, ale především jasně pochopitelná pravidla jejich výběru a aplikace. Současně je teorie doprovázena obrázky průběhu akupunkturních drah a lokalizace používaných bodů.

Závěrem nutno zdůraznit, že kniha je dobře zpracována jak po stránce grafické, tak i jazykové. Nepochybně patří mezi knihy, které nám mohou rozšířit obzory v oblasti východní medicíny.

 

PC: 499 Sk / 348 Kč


 

BIOKUCHAŘKA - 101 NEJLEPŠÍCH RECEPTŮ

(Grada)

 

Formát: 15×21 cm, 96 stran

Datum vydání: 05.02.2007

ISBN: 978-80-247-1984-9

 

Biopotraviny chutnají prostě lépe! Můžete z nich připravit zdravé a velmi chutné pokrmy. Již delší dobu zažívají biopotraviny boom a jejich obliba stále roste. V neposlední řadě pak i skandály s potravinami v posledních letech vedly k tomu, že spotřebitel chce být informován o původu a složení výrobku. Seznámíme vás s tím, jak z těchto kvalitních a plnohodnotných potravin uvařit zdravě pro celou vaši rodinu. Přinášíme vám více než 100 vyzkoušených receptů pro přípravu jídel z obilí, zeleniny, hub, luštěnin, tofu, vajec, masa, ryb, brambor, těstovin a ovoce. U každého receptu jsou informace o nutriční a energetické hodnotě.

 

PC: 129 Kč / 206 Sk

 


 

 

BIOKUCHAŘKA HANKY ZEMANOVÉ

Hana Zemanová (Smart Press)

 

177 stran

ISBN: 80-903642-3-3

 

Tato kniha je o tom, jak se vyznat v informačním chaosu a jak při rozhodování zapojit zdravý selský rozum. Je i o tom, jak si z těla zbytečně nevytvářet chemickou žumpu, jak se vyhnout barvivům, konzervantům, stabilizátorům, ochucovadlům, těžkým kovům, ale i zbytkům chemických postřiků a umělých hnojiv. Je však především o tom, jak zdravě jíst a vařit tak, aby to všem chutnalo, protože jíst zdravé jídlo s nechutí je hodně nezdravé!

 

Obsah:

Více než 70 receptů

Osvědčené tipy na zdravější vaření

Ideální kuchařka pro "bio-začátečníky"

Odpovědi na nejčastější otázky o biopotravinách

Fakta a výzkumy o vlivu potravin na zdraví

Návštěvy u českých ekofarmářů

Zajímavosti o použití méně známých biopotravin

 

PC: 599,- Sk  /  399,- Kč

 

 

 

MAKROBIOTICKÁ KUCHAŘKA / Vaříme bez vajec, mléka, cukru a masa - 465 receptů

Iva Chourová   (Vyšehrad)

 

344stran, vazba: vázaná

ISBN: 80-7021-617-4

 

 

Makrobiotická kuchařka je určena všem, kteří chtějí změnit způsob života včetně stravy. Úvodní část přiblíží makrobiotiku a její léčebné účinky. Chutná jídla, která jsou v kuchařce uvedena, jsou připravována ze surovin dosažitelných v prodejnách se zdravou výživou.

 

cena:  349 Sk / 218 Kč

 

 

 

ČÍNSKÁ KUCHAŘKA

Mahelová Lenka, Dlapová Barbora  (Vyšehrad)

 

96 stran, brožovaná

ISBN: 80-7021-460-0

 

131 receptů. V kuchařce najdete „čínu" v české kuchyni již zdomácnělou, ale i recepty nové, dosud málo známé.

 

PC:  135 Sk / 98 Kč

 

 

 

ČESKÁ VEGETARIÁNSKÁ KUCHAŘKA

Hana Procházková

Nakladatelství: DONA

 

Praktická kuchařka pro vegetariány a nejen pro ně.

 

Počet stran: 125

Úprava: 8 stran barev. obr. příl. : ilustrace

Spolupracovali: fotografie Vladimír Doležal

ilustrace Miloslav Martenek

ISBN: 80-7322-088-1

 

 

Obsah:

Polévky

Rychlé pokrmy, chuťovky

Minutky ze sójového masa

Zapékané pokrmy ze sójového masa

Pokrmy ze sójového masa s omáčkou

Guláše

Zeleninová jídla

Pokrmy z hub

Těstovinová jídla

Pokrmy z luštěnin a obilovin

Slané pečivo

Saláty

Pomazánky

Sladké pokrmy

Moučníky a jiné sladkosti

 

PC: 165 Sk / 115 Kč


 

  

NÁVOD NA PREŽITIE PRE MUŽA 

MUDr. Igor BUKOVSKÝ, PhD.

VYDAVATEĽSTVO ADVENT-ORION

 

Táto kniha vám ukáže, ako prežiť, ako byť zdravý a ako si užiť úspech. Autor, člen Americkej dietetickej asociácie a Britskej spoločnosti pre výživu sa už vyše 16 rokov venuje otázkam výživy a je známy svojou schopnosťou vysvetliť aj tie najzložitejšie veci zrozumiteľne a vtipne. Jeho nadšené rozprávanie - založené na súčasných poznatkoch medicíny - vás aj v tejto knihe vtiahne do fascinujúceho sveta vášho tela a ukáže najlepší spôsob ochrany pred zlyhaním zdravia.

 

SLOVENSKY

 

PC: 569,00 Sk

 


 

DYNAMICKÝ ŽIVOT

Hans Diehl, Aileen Ludingtonová, Peter Pribiš

VYDAVATEĽSTVO ADVENT-ORION

 

Program NEW START v praxi.

Kniha je praktickým sprievodcom a poradcom na dosiahnutie vyváženého životného štýlu.

Obsahuje množstvo jasných a aktuálnych zdravotníckych informácii o základoch výživy,

o príčinách a liečbe najčastejších ochorení.

 

17 x 14 cm, viazaná, 288 strán

SLOVENSKY

 

PC: 348,00 Sk 

 


 

ENCYKLOPÉDIA PRÍRODNEJ LIEČBY

VYDAVATEĽSTVO ADVENT-ORION

Dr. Ernst Schneider –

 

Toto obsiahle dielo, ktorého autorom je medzinárosne uznávaný odborník, predstavuje základnú príručku prírodnej medicíny. Prvá časť sa zameriava na využitie liečivej sily prírodných prostriedkov. Podrobne popisuje jednotlivé druhy liečby (hydroterapiu, klimatoterapiu, geoterapiu, fyzioterapiu, dietoterapiu, relaxáciu, liečivú silu psychiky).

V druhej, praktickej časti sa uvádzajú jednotlivé ochorenia, ich príčiny a príznaky, prevencia a spôsob liečby s uplatnením terapeutických postupov, uvedených v prvej časti knihy.

"Kniha Encyklopédia prírodnej liečby je výnimočná v tom, že pomáha pochopiť princípy prírodnej liečby. Je výbornou pomôckou nielen pre ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za svoje zdravie a hľadajú cestu k liečbe a prevencii, ale aj pre zdravotníckych pracovníkov. Prináša nový pohľad na liečbu bežných ochorení využitím prostriedkov, ktoré nás obklopujú, sú súčasťou nášho života a sú každému dostupné, len sme ich doteraz takýmto spôsobom nevyužívali. Prírodná liečba odporúčaná v tejto knihe výborne dopĺňa klasickú lekársku starostlivosť."

MUDr. Janka Nosková

 

cca 700 strán, 17 x 24 cm, viazaná

SLOVENSKY

 

PC: 998,00 Sk 

 


 

  

MINIENCYKLOPÉDIA PRÍRODNEJ LIEČBY

MUDr. Igor Bukovský

VYDAVATEĽSTVO ADVENT-ORION

 

Prehľadný a stručný návod, pomocou ktorého sa môžete vysporiadať s niektorými

najčastejšími ochoreniami, a to stravou, zmenou alebo úpravou životného štýlu,

bylinkami a zeleninovými šťavami, alebo u nás ešte málo známou vodoliečbou.

 

14 x 21 cm, brožovaná, 124 strán

SLOVENSKY

 

PC: 125,00 Sk 

 


 

 

ZDRAVIE A SILA V POTRAVE 

George D. Pamplona-Roger, M. D.

VYDAVATEĽSTVO ADVENT-ORION

 

 

Kniha španielskeho lekára, výskumníka a autora s rozsiahlou praxou pomôže čitateľovi lepšie poznať potraviny obdarené liečivou silou a mať tak oveľa väčší úžitok z ich konzumácie. Dozviete sa o mikroskopickej štruktúre potravín, môžete študovať grafy a tabuľky. Orientovať sa dá podľa názvov potravín alebo podľa ochorení.

Kniha je graficky a logicky prehľadne riešená a bohato ilustrovaná.

 

17 x 24 cm, viazaná, 384 strán

SLOVENSKY

 

PC: 598,00 Sk 


 

 

 

ŽIVOT BEZ DEPRESIE 

Neil Nedley, M. D.

VYDAVATEĽSTVO ADVENT-ORION

 

 

Kniha ponúka spôsob, ako predchádzať depresii a liečiť ju aj bez liekov. Autor sa

zameriava na liečbu jej skutočných príčin. Prináša dôkazy o tom, že zdravým

spôsobom života možno liečiť aj také závažné ochorenie, akým je depresia.

 

17 x 24 cm, viazaná, 352 strán

SLOVENSKY

 

PC: 598,00 Sk 

 


 

ZVLÁDNI SVOJ STRES 

MUDr. Julian Melgosa

VYDAVATEĽSTVO ADVENT-ORION

 

Autor sa vo svojej plnofarebnej publikácii zaoberá oblasťou v našom živote osobitne významnou - duševným zdravím. Objasňuje stres, jeho príčiny, prejavy, ako sa naučiť zvládať ho a znižovať na zdravú úroveň.

 

17 x 24 cm, viazaná, 200 strán

SLOVENSKY

 

PC: 388,00 Sk 

 


 

 

ZDRAVÁ KUCHYŇA V PRAXI 

Roman Uhrín

VYDAVATEĽSTVO ADVENT-ORION

 

Kniha ponúka 250 osvedčených receptov bez cholesterolu na prípravu chutných jedál z dostupných surovín

 

17 x 24 cm, viazaná, 270 strán

SLOVENSKY

 

PC: 328,00 Sk 

 

 


FITNESS JÓGA - harmonické cvičení těla i duše

Klára Buzková (GRADA)

 

80-247-1525-2

 

Fitness jóga je moderní dynamická forma jógy v současné době velmi populární pro svoji oblibu u široké sportovní veřejnosti. Jejím cílem je pomocí vhodných protahovacích a posilovacích cviků, spolu s důrazem na správné dýchání, dosáhnout vyrovnání svalové dysbalence. Autorka, zkušená instruktorka, připravila jedinečnou publikaci pro všechny zájemce o tento druh cvičení, začátečníci v ní naleznou zásady správného dýchání a ilustrovaný popis jednotlivých cviků, zkušeným vyznavačům jógy určitě přijdou vhod kompletní dynamické sestavy a instruktoři fitness mohou hledat inspiraci v modelové cvičební jednotce s doporučením na použití uvedených cviků.

 

Cena: 175 Kč / 269 Sk

 


 

 

 

POSILOVÁNÍ - s vlastním tělem 417krát jinak

Helena Jarkovská, Markéta Jarkovská (GRADA)

 

80-247-0861-2

 

Známá propagátorka a trenérka fitness a aerobiku připravila společně se svojí dcerou knížku, přinášející soubor účelových posilovacích cvičení, která jsou uspořádána podle anatomicko-fyziologického působení na jednotlivé oblasti pohybového ústrojí a v souvislosti s tím na nervovou, dýchací a srdečně-cévní soustavu. Cviky jsou demonstrovány na více než sedmi stech fotografiích a rozděleny podle svalových skupin a kloubů, které se na pohybu podílejí. Kniha je určena všem, kteří chtějí samostatně cvičit doma i v posilovně, a zárověň přináší velké množství nápadů a rad cvičitelům a trenérům fitness.

 

Cena: 175 Kč / 266 Sk

 


 

 

STREČINK - 240 cvičení pro dokonalé protažení celého těla

Klára Buzková (GRADA)

 

80-247-1342-X

 

Barevná, bohatě fotograficky vybavená kniha o strečinku je určena všem aktivním i občasným sportovcům, kteří chtějí využít protahovací cvičení k regeneraci organizmu a zlepšení tělesné i zdravotní kondice. Naučíte se, jak účinně a bezpečně provádět cviky na uvolnění a odstranění svalového a psychického napětí a navíc si ještě osvěžíte znalosti z anatomie svalů. Úvod publikace je věnován zdravotnímu významu, využití a rozdělení strečinku. Podstatnou část knihy však tvoří praktická část, která slouží jako velký zásobník cviků. Cviky jsou rozděleny podle svalových skupin a označeny symbolem pro rozlišení stupně obtížnosti, a tak si může každý vybrat ty nejvhodnější pro vlastní výkonnostní úroveň.

 

Cena: 289 Kč / 443 Sk


STREČINK -  311 protahovacích cviků pro 41 sportů

Michael J. Alter (GRADA)

 

 80-7169-763-X

 

Kniha přináší ilustrovaný popis 311 protahovacích cvičení, jejichž výběr zahrnutý do tréninku minimalizuje nebezpečí zranění a zlepšuje výsledky jednotlivce i týmu. Cviky jsou uspořádány jako sestavy vhodné pro 41 různých sportovních odvětví (běhy, tenis, lyžování, bowling, hokej, in-line bruslení, zápas, squash a další).

 

Cena: 149 Kč / 249 Sk


 

 

TRÉNUJEME SVALY

Grosser/Ehlenz/Grieb/Zimmermann (Vyd. KOPP)

 

Kniha obsahuje vedle vysvětlujícího textu desítky názorných obrázků a fotografií.

 

Edice: Průvodce sportem

Počet stran: 128

Formát: 15,5 x 20,5 cm

Vazba: brožovaná

ISBN: ISBN 80-7232-065-3

 

 

Z obsahu:

 

Cíle svalového tréninku; přizpůsobení svalů při tréninku; mechanismy svalové činnosti; pohybová mechanika

 

Posílení stavby svalů; trénink vnitrosvalové koordinace,

maximální síly, rychlostní síly, výbušné síly a vytrvalostní síly;

zahřátí a protažení svalů; regenerace a výživa svalů

 

Tréninkové vybavení: oblečení a náčiní

 

Základní tréninkové programy: pro posílení zdraví a vylepšení postavy; 

do fitness pro dospělé; pro děti ve věku 8 až 13 let; pro mládež ve věku 13-18 let

 

Tréninkové programy pro sportovce: univerzální pro všechny druhy sportů; pro tenisty;

pro surfaře; pro sjezdové lyžaře; pro běžce na lyžích

 

Kulturistika: počáteční a vrcholový trénink

 

PC: 199,- Sk 135,- Kč


 

 

POSILOVÁNÍ S ČINKAMI

Wolfgang Miessner (Vyd. KOPP)

 

Edice: Průvodce sportem

Počet stran: 128

Formát: 15,5 x 20,5 cm

Vazba: brožovaná

ISBN: 80-7232-217-6

 

 

Často slýcháme otázku: „Je pro mě trénink s činkami vhodný?“ Odpověď je jednoznačná: „Ano!“  Záleží jednoduše na tom, jak se trénuje. Trénink s činkami je vhodný pro každého, pokud  „volná závaží“ používá správným způsobem. Mohou jej provozovat začátečníci ve fitness,  rehabilitační pacienti a ti, kteří si chtějí zformovat postavu nebo mají problémy se zády. Samozřejmě je vhodný také pro kulturisty nebo výkonnostní sportovce. Všichni mohou těžit z individuálně naplánovaného programu.

S touto knihou můžete krůček po krůčku hlouběji proniknout do příslušné problematiky. Jednotlivé kapitoly se vztahují z větší části specificky k tréninku s činkami. Občas, především na začátku knihy, se však věnuje dané problematice více zeširoka, neboť pro pochopení různých souvislostí jsou nezbytné určité základní znalosti. Jádro této knihy tvoří přehled jednotlivých cviků. Jejich klasifikace podle různých oblastí těla zvyšuje přehlednost. Vysvětlení základního provedení cviku je doprovázeno názornými obrázky, znázorňujícími výchozí a konečnou pozici cviku. Kromě toho získáte spoustu informací o formě, a především o správné stavbě tréninkové jednotky i pokyny pro dlouhodobější plánování vašeho osobního tréninku. Přehled strečinkových cviků představuje nejdůležitější protahovací cvičení pro váš cool-down. Každé protahovací cvičení je přitom přiřazeno jednomu nebo vícero posilovacím cvikům. Tím je značně usnadněno sestavení dokonale sladěného individuálního tréninkového plánu. Cvičební plány na konci této knihy slouží jako inspirace pro váš vlastní tréninkový plán; můžete, ale nemusíte je provádět tak, jak jsou sestaveny.

 

Z obsahu:

 

Anatomie a fyziologie vztahující se k tréninku

Základy silového tréninku

Druhy silového tréninku • Formy silového tréninku • Různé zátěžové komponenty • Jak funguje silový trénink • Silový trénink s činkami

Tréninkové vybavení: Oblečení a obuv • Tréninková lavice • Činky

Plánování a řízení tréninku: Cíl tréninku • Plánování tréninku • Kontrola tréninku • Organizační formy tréninku s činkami

Tréninková praxe: Stavba tréninkové jednotky • Warm-up • Správný trénink s činkami

• Přehled cviků • Cool-down • Opatření pro regeneraci

 

 

Tréninkové programy: Ještě než začnete! • Trénink celého těla: programy pro začátečníky

• Tréninkový program pro body-styling • Kruhový trénink • Tréninkový program pro pokročilé, dvojsplit a metoda pyramidy

 

PC: 320,- Sk / 199,- Kč

 

=======================

 

DOMÁCÍ POSILOVÁNÍ

 

Wolfgang Mießner (Vyd. KOPP)

 

Edice: Průvodce sportem

Počet stran: 128

Formát: 15,5 x 20,5 cm

Vazba: brožovaná

ISBN: 80-7232-244-3

 

V posledních letech se se stále více začínají používat pojmy jako zdravotně, preventivně či na fitness orientovaný silový trénink. Při správném provedení může sloužit každému z nás - ať už k formování postavy, kontrole tělesné váhy, jako prevence bolestí zad, jako rehabilitace po zraněních nebo pro odstranění potíží s pohybovým aparátem.

Tato kniha vám ukáže, že silový trénink prováděný šetrně je vhodný i pro vás. Není nudný, ani nebezpečný nebo příliš náročný. Můžete jej provádět doma a nepotřebujete k němu prakticky žádné pomůcky. Většina cviků je koncipována tak, že jako zátěž používá vlastní tělesnou váhu.

 

 

 

Z obsahu:

 

Šetrný silový trénink

Význam síly pro naše tělo • Základy anatomie a psychologie

Trénink s vlastní tělesnou váhou, s malým náčiním a činkami, na posilovacích strojích • Cviky pro jednotlivé části těla: krk, šíje, ramena, paže, záda, prsa, břicho, boky, hýždě, nohy, zpevnění celého těla • Strečink

Optimální trénink: Warm-up, Workout (hlavní část) a Cool-down • Regenerace • Plánování tréninku • Speciální trénink pro zdraví, při obtížích se zády, pro starší generaci

 

PC: 320,- Sk / 199,- Kč

 

 

=========================

 

POSILOVÁNÍ VE FITNESS

Wolfgang Mießner (Vyd. KOPP)

 

Edice: Průvodce sportem

Počet stran: 128

Formát: 15,5 x 20,5 cm

Vazba: brožovaná

ISBN: 80-7232-214-1

 

Kniha se všeobecně zabývá pohybovou aktivitou ve fitness centrech. (Pozor, fitness není synonymum pro bodybuilding!) Cílem je představit čtenáři krok za krokem základy zdravotně orientovaného fitness tréninku, výkonnostního sportu se kniha netýká. Ke zdravotně orientovanému tréninku samozřejmě patří i něco málo teorie pro snadnější pochopení různých souvislostí týkajících se tréninku a také pro zvýšení zájmu o vlastní tělo. Kniha však není určena jen pro začátečníky. Naopak. I zkušení či pokročilí příznivci fitness se tu dozví mnoho cenných informací o dlouhodobé a úspěšné výstavbě tréninku, která začíná hned při první tréninkové jednotce.

  

Z obsahu:

 Body basics: Kosti • Klouby a vazy • Svaly – motor pohybu • Jak si udržet

správné držení těla • Kardiovaskulární systém

Silový trénink: Význam silového tréninku • Úvod do terminologie • Posilovací cvičení

Vytrvalostní trénink: Význam vytrvalostního tréninku • Přístroje pro vytrvalostní trénink • Vytrvalostní trénink ve fitness centru – tak to funguje!

Trénink pohyblivosti: Význam tréninku pohyblivosti • Cviky pro zlepšení pohyblivosti • Trénink pohyblivosti ve fitness centru – tak to funguje!

Tréninková jednotka: Warm-up • Hlavní část tréninku • Cool-down

 Plánování a řízení tréninku

 

 

PC: 320,- Sk / 199,- Kč

 

============================

 

JÓGA

Hans H. Rhyner  (Vyd. KOPP)

 

Edice: Průvodce sportem

Počet stran: 128

Formát: 15,5 x 20,5 cm

Vazba: brožovaná

ISBN: 80-7232-224-9

 

Kniha je určena těm, kteří se chtějí s jógou seznámit, i těm, kteří již s jógou nějaké zkušenosti mají. Kniha popisuje podrobně provedení jednotlivých ásan, je doplněna velkým množstvím fotografií a nákresů.

 

 

Z obsahu:

 

Vývoj jógy:  Od mystické jógy starověku k moderní integrální józe

Teorie jógy

Meditační ásany: Ásany pro ducha a duši • Dýchání v meditačních pozicích.

Kurativní ásany: Ásany pro končetiny • Ásany pro páteř • Ásany pro nitrobřišní kompresi • Ásany pro obrácení krevního oběhu • Uvolňovací cvičení

Kontrola životní síly prostřednictvím jógového dýchání • Co je to pránájáma? • Léčebné účinky jógového dýchání

Jógová dieta

Cvičební programy

Seznam všech jógových cviků

 

 

PC: 320,- Sk / 199,- Kč

 

 


 

 

 

BOX

Filip Miňovský (GRADA)

80-247-0803-5

 

Tato ojedinělá publikace si klade za cíl představit box nejen jako kontaktní sportovní disciplínu, ale také jako zajímavou alternativu kondičního tréninku. Samotným boxerům a jejich trenérům bude vodítkem ke zpestření tréninku, zkvalitnění techniky úderů a zlepšení kondice. Knihu mohou využít nejen vyznavači klasického boxu, ale také kickboxu, thajského boxu a dalších bojových sportů, ve kterých se používají stejné úderové techniky rukou.

 

Cena: 99 Kč / 149 Sk

 

 

AIKIDO - PRŮVODCE SPORTEM  

Bodo Rödel (Vyd.  Kopp)

 

 

Stran: 127

Překlad: Mgr. Lenka Česenková

 

 

V této knize se můžete seznámit a bojovým uměním zvaným Aikido, naleznete zde systém postup, jaké zvolit místo pro trénink, stručné informace o pomůckách, principy a historii aikida.

Když člověk začíná s aikidem, narazí na spoustu sólových cviků i cviků ve dvojici, které se mu budou plést. Navíc si bude muset osvojit japonská označení jednotlivých technik. Cílem této knihy je umožnit začátečníkům zorientovat se v problematice. Kniha obsahuje teoretický vhled do myšlenky aikida a jeho základních principů. Dále je v ní vysvětlena teoretická výstavba technik a provedení jednotlivých cviků. Na konci najdeme krátký exkurz do historického vývoje aikida. Kniha je uspořádána tak, aby její hlavní část poskytla začátečníkovi praktický úvod, díky němuž si může sám nastudovat základní nácvik  pádů a další základní pohyby. Následně jsou předvedeny všechny základní techniky aikida v jejich nejjednodušší formě. V závěru knihy najdeme výkladový slovníček pojmů používaných v aikidu.

 

Z obsahu:

 

Co je aikido? ● Systém postupu ● Prostor pro trénink a etiketa ● Stručné informace o pomůckách ● Principy ● Historie aikida * Přípravná cvičení: úklon, nácvik pádů, základní postoj, základní pohyby, udržení kontaktu

Jak cvičit aikido: útočník/obránce, základní techniky, fáze učení, ideální technika – využití techniky * Techniky znehybnění a porazů ● Techniky v kleku ● Základní útoky ● Tipy pro začátek ● Principy ● Historie aikida

 

PC: 290 Sk / 199,- Kč

 

 

 

JUJUTSU - více než sebeobrana

Matěj Novák


Jujutsu je umění boje, které se svými technikami a postupy dokáže adekvátně a snadno přizpůsobit každému druhu a intenzitě útoku. Všem studentům jujutsu, jejich učitelům a zájemcům o toto japonské bojové umění přinášíme první ucelenou publikaci, která umožní snadněji proniknout do základů jujutsu jako komplexního systému a orientovat se v jeho současných formách. Autor, přední český představitel jujutsu sensei Matěj Novák podrobně popisuje jednotlivé složky výuky s důrazem na jejich využívání a v hlavní obrazové části názorně ukazuje aplikaci technik na jednotlivé typy útoků. Speciální kapitola je věnována i sebeobraně žen.

145×207 mm | 116 stran | 978-80-247-1884-2

 

Vyjde počátkem února!

 

Cena: 119 Kč / 189 Sk

 

 

 

NIN TSU DO COMBAT 3 Sebeobrana s nadhledem

Polák Jaroslav (Nakladatelství Trinitas)

 

Plnobarevná kniha se stovkami kvalitních barevných fotografií s textem autora bojového systému NIN TSUN DO COMBAT Jaroslava Poláka. V knize naleznete kapitoly o sebeobraně a nové praktické pohyby, techniky a kombinace pro dívky ve věku 16 - 25 let. Ideální knižní edice nejen pro teenagery, ale i pro jejich rodiče.

 

Počet stran: 271

ISBN: 80-86885-03-8

 

PC:  380 Sk / 250 Kč

 

 

NIN TSUN DO COMBAT – BOJOVÉ TECHNIKY S TYČÍ A MEČEM 

Polák Jaroslav (Naše vojsko)

 

Plnobarevná kniha se stovkami kvalitních barevných fotografií,s textem autora bojového systému NIN TSUN DO COMBAT. Techniky praktického užití tyče a meče, před stavené v knize, společně s principy hledání cesty moderního bojovníka (ve smyslu sebezdokonalení pro fyzické i energetické stránce) vycházejí z klasických japonských škol, které autor knihy studuje již 28 let, ale nepodřizují se strnulým dogmatům minulosti, či jiné civilizace. Naopak ukazují praktický most mezi naukou a praxí, teorií a životem, mistrovstvím tradice a praktickou každodenní použitelností principů cesty meče – cesty bojovníka..

 

PC: 380 Sk / 250 Kč

 

 

 

SEBEOBRANA pro …náctilété …úplně jinak 1.díl

Vanda Seidelová, Jaroslav Polák (Nakladatel. KRIGL)

 

Zajímavý dialog autora s patnáctiletou dívkou Vandou o problémech mladých lidí a o jejich názorech a pohledech na současný „Svět“. V knize je uvedeno velké množství fotografií s popisky, jako jednoduchý návod pro čtenáře (zejména dívky a mladé ženy), jak se účinně v každodenní situaci bránit násilníkovi: např. Obrana proti facce, Obrana proti znásilnění, Obrana proti bodnutí nožem atd.

 

ISBN 80-86912-01-9

A5, 168 stran, brožované

 

PC:  299 Sk / 195 Kč

 

 

JAK PŘEŽÍT TERORISMUS

Jaroslav Polák (Nakladatelství Jama 2001)

 

praktické rady, jak se chovat, dostaneme-li se do životu nebezpečných situací, rozebírá problematiku ohrožení laické veřejnosti a školou povinné mládeže při aktuálním nebezpečí hrozby terorismu a zbraní hromadného ničení, fyzického násilí, sexuálně motivovaného násilí a šikany, případně přírodních pohrom, katastrof a živelných událostí, včetně ohrožení davovou psychózou, například v případě demonstrací apod...

 

Počet stran:  203

 

PC:  299 Sk / 195 Kč

 

 

ZÁKLADNÍ KNIHA STŘELNÝCH ZBRANÍ PRO SEBEOBRANU 

Havel, Vladimír (Naše vojsko)

 

Dospěli jste k názoru, že potřebujete k obraně zbraň?? V takovém případě Vám přijdou vhod rady, které obsahuje tato kniha.

 

- výběr zbraně

- munice

- nošení zbraně

- držení zbraně

- tažení zbraně

- taktika a technika střelby

- právní aspekty užití zbraně

- a řada dalších informací

 

PC:  169 Sk / 109 Kč

 

 

 

 

 

JAK ÚSPĚŠNĚ VYJEDNÁVAT S JAPONCI

Umeda, Yoshimi  (Kava-Pech)

 

ISBN 80-85853-19-1

32 stran 20 x 14 cm, brožovaná

 

Japonská mentalita, její pozadí, role náboženství v životě Japonců, jak se rozhodují a co předchází jejich rozhodnutím. Toto vše je nutno mít na paměti, pokud chceme být při jednání s nimi úspěšní.

 

PC: 40 Sk / 30 Kč

 

 

NOVÝ REALISMUS. DŮSLEDKY NOVÉHO MYŠLENÍ.

Bruno Vogelmann  (Kava-Pech)

 

ISBN 80-85853-18-3

176 stran 21 x 14 cm, vázaná

 

Osobní, intimní vědomí, že všechno, co se děje kolem nás má svůj smysl, že člověk není samoúčelný, to je společné bohatství seriózního věřícího i seriózního ateisty. Na tomto základě je postaveno filozofické dílo německého myslitele, které bylo již přeloženo do 25 jazyků.

 

PC: 185 Sk / 126 Kč

 

 

 

 

 

Nové vydání tarotových karet s novými cenami !

 

 

TAROT CESTY ŠTĚSTÍ   (karty + kniha)  

Autor: Evelin Burger, Johannes Fiebig

(Eugenika)

 

Tento dárkový komplet obsahuje 78 karet a příručku - vše, co k práci a hře s Tarotem potřebujete.

Když na cestě za štěstím vstupujeme do nových oblastí, nových prostor duše a chceme poznávat nové horizonty,

může nám řeč tarotových symbolů pomoci jako ukazatel cesty.

 

 PC: 599,- Kč / Sk    ( 890,-)

 

 


 

RIDER WAITE TAROT

(Eugenika)

 

Klasické tarotové karty z roku 1909, vynikající především svou jednoduchostí a srozumitelností.

22 karet Velké arkány i 56 karet Malé arkány zobrazuje tarotové symboly a situace,

z nichž význam odvodí i začátečník. Kniha obsahuje srozumitelný návod k vykládání z karet,

popis symboliky a interpretace jednotlivých karet a sedmi způsobů vykládání.

 

PC: 399,- Kč / Sk      (820,-)

 

 


 

 


 

ŠKOLA POKOJNÉHO BOJOVNÍKA (Mistrovství těla a ducha)  

Dan Millman  (Eminent)

Stran: 196

Překlad: Věra Klásková

ISBN: 80-7281-245-9

 

 

Millmanova filozofie pokojného bojovníka si získala statisíce příznivců po celém světě.

Tato kniha Škola pokojného bojovníka rozvíjí tuto filozofii praktickým způsobem. Přináší ovšem víc než jen další návod, jak vy měl člověk cvičit. Nabízí dobře rozvrženého průvodce, který jasnou řečí promlouvá ke všem, kdo se snaží v souladu se všemi aspekty života dosáhnout optimální úrovně zdraví, vitality a výkonnosti.

 

Školu pokojného bojovníka vy si měl osvojit každý člověk, kterému není lhostejná zdravotní prevence, tělesná kondice a osobní potenciál. Je určena všem, kdo hledají psychickou a fyzickou harmonii - ať už při kopané, gymnastice, v bojových uměních, v hudbě čí v každodenním životě. Autor poskytuje jedinečný návod, jak můžeme jakýkoliv trénink transformovat v cestu k osobnímu růstu a duchovnímu objevování světa - protože lidský duch sídlí v těle a tělo sídlí v duchu.

 

Obsah:

První část:

Jak pochopit hru v širší perspektivě

Druhá část:

Jak rozvíjet talent

Třetí část:

Mistrovství těla a ducha v praxi

 

PC: 399 Sk / 249,- Kč

 

 


 

ZÁKONY DUCHA  

Dan Millman (Eminent)

 

Stran: 133

Překlad: Věra Pourová

ISBN: 80-7281-153-3

 

 

V poutavém podobenství prostřednictvím rozhovorů a zážitků se zasvěcenou ženou obdařenou laskavostí a pochopením, odkrývá autor duchovní zákony, jež platí na tomto světě. Nahlédneme tak do vlastní duše, rozšíříme svůj obzor a můžeme změnit směr života.

 

Další knihy od tohoto autora:

Čísla života. Život, k němuž jste zrozeni

Cesta pokojného bojovníka

Návrat pokojného bojovníka

Dvanáct bran na cestě k osobnímu růstu

Škola pokojného bojovníka (Mistrovství těla a ducha)

 

 

PC: 299 Sk / 179,- Kč

 

 

 


 


 

OHEŇ V SRDCI

Kyriacos C. Markides  (Eugenika)

 

 

Kyriacos C. Markides, řecký sociolog žijící v USA, se pravidelně vracel na Kypr, aby se mohl blíže seznamovat se zvláštním světem místního léčitele a duchovního učitele zvaného Daskalos. Množství pozoruhodných příhod, setkání, vyprávění i vlastních prožitků vedlo k sepsání této knihy, která právem patří k tomu nejlepšímu, co existuje v rámci tzv. ezoterické lit. a v širším smyslu i v oblasti hledání smyslu života. Stran: 268

 

 

Obsah:

1. Erevna; 2. Pekla a ráje; 3. Iluze; 4. Pochopitelné a skutečné; 5. Umělec srdce; 6. Univerzální paměť; 7. Probuzení mistra; 8. Objev; 9. Kosmos a mysl; 10. Formování psychonoetického těla; 11. Vize

 

 

 

Další knihy od tohoto autora:  Strovoloský mág - zázračný svět duchovního léčitele Daskala

 

PC: 248,-  Sk / Kč

 

 

 


OSHO - Buddha-Rebel, který se nikdy nenarodil a nikdy nezemřel

Hofmanová Oxana (Eugenika)

 

Autorka se snaží podat co nejpravdivější obraz toho, kdo je (či byl) Osho - světově proslulý, nesmírně populární guru, původem Ind, který později žil v USA. Ve své knize přináší zajímavá fakta o jeho dětství, mládí a životě vůbec, nezaměřuje se však přitom na skandály ani na Osha nekriticky nezbožňuje; spíše se snaží postihnout neoddělitelnou spjatost Oshova života a osobnosti s převratným, osvobozujícím vlivem, jež mají jeho knihy (které jsou vlastně záznamy z přednášek) dodnes.

 

 

PC: 248,-  Sk / Kč

 

 


PETROTERAPIE - LÉČBA ENERII KAMENŮ

MUDr. Kornélia Kilárska (Eugenika)

 

Stran: 196

ISBN: 80-89227-46-5

 

Nejenom drahé kameny, ale i obyčejné kamínky mohou léčit! V přírodě jich je dost - u vody, v lese, na ulici... Zkušená slovenská lékařka a léčitelka pracuje s kameny úspěšně a profesionálně už řadu let a ve své knize podrobně popisuje, jak kameny působí, k čemu jsou dobré a jak přesně je používat.

 

PC: 178,-  Sk / Kč

 

 


 

 

 

TAJEMNÉ VLASTNOSTI PŘEDMĚTŮ  

 

Helena Rerichová (Eugenika)

Stran: 204

ISBN: 80-89115-58-6

 

PC:  198,- Kč / Sk

 

 


 

 

DOKONALÉ NAČASOVÁNÍ  

 

Von Braschler (Eugenika)

Stran: 196

ISBN: 80-89115-55-1

 

 

Čas je iluze, kterou můžete ovládnout. To je poselství této knihy, která spojuje poznatky moderní vědy i zenových mistrů. Tento návod vás naučí vytěžit z času, který máte k dispozici co nejvíce, vede vás krok za krokem nejrůznějšími technikami ovládání času.

 

Obsah:

Čas - iluze, kterou můžete ovládnout

Minulost, přítomnost i budoucnost probíhají současně

Jak špičkoví atleti manipulují s časem

Plné vědomí v jediném okmžiku "teď"

Bytí na dvou místech najednou

Vidění na dálku, astrální cestování

Náš vesmír je plochý, má tři dimenze

Jízda na pečlivě zvolených časových vlnách

 

PC:  198,- Kč / Sk

 


 

 

PROBUZENÍ ZE SNU – Meditace nad Tibetskou knihou mrtvých / Bardo Thödol (sada 4 CD)

Institute for Living and Dying

 

Při vytváření této meditace na CD bylo naším záměrem vzbudit odvahu, schopnost rozlišování a porozumění přechodu při umírání, a tím také možnost vědomé smrti. Meditace je výjimečná v tom, že překládá starobylé čtení Bardo Thödol (Tibetská kniha mrtvých) do jazyku, který je srozumitelný současníkům. Nabízí holistické porozumění neuro-fyziologickým procesům při umírání, jeho spiritualitě a také jako přípravu na vědomou smrt, osvobozenou od strachu a utrpení.

Je to také příležitost pro naslouchajícího, aby kdykoli během života procítil podporu v porozumění, že život je vzácný dar, který přináší výjimečnou šanci pro přípravu na vědomou smrt, a také možnost, aby se tento přechod stal vyvrcholením života, „návratem domů“, do naší skutečné podstaty, esence, která se nikdy neoddělila od celku.

Text vede naslouchajícího, aby si neustále uvědomoval, že všechny fenomény, které zažívá v posmrtném stavu, jsou pouze projekce jeho vlastní mysli. Tím se pokouší naslouchajícího osvobodit od lpění na starých žádostech a sklonech, které způsobují strach, potřebu ochrany, a tím i pocit oddělenosti.

Příprava na vědomý přechod smrti probíhá v hlubokých úrovních meditace, žitím pravé lásky a soucitu, při sdílení a přijímání života. Realizace osvícení se může přihodit v jakékoli chvíli, a moment vědomé smrti má největší potenciál pro uskutečnění naší jednoty s veškerou existencí. BARDO je příprava na tento moment a začátek cesty duše z jednoho života do druhého.

Při poslouchání této meditace budete v bdělém stavu vědomí, kdy bude paměť vašeho jemnohmotného těla zaznamenávat tento proces, takže si na něj vzpomenete po fyzické smrti, kdy je odděleno tělo, mysl a osobnost a části vašeho vědomí se rozpouštějí na jednotlivé elementy země, vody, ohně a vzduchu. Dodává meditujícímu odvahu, aby se uvolnil a ponořil do své původní podstaty.

 

Meditace Bardo už byla vydána v anglickém, německém, italském, francouzském, španělském, korejském, japonském a českém jazyce.

 

Tibetská kniha mrtvých Bardo Thödol, neboli „Vysvobození v bardu skrze naslouchání“, má hlubokou tradici v Tibetu, kde byla sepsána údajně v 8. stol.n.l. Padmasambhavou, který se zasloužil o uvedení vadžrajánového buddhizmu do této země. Je určena pro propojení spirituální praxe prováděné za života ve chvíli, kde vstupujeme do stádia přechodu, nazývaného smrt. Mapuje stavy, kterými prochází naše vědomí po oddělení od fyzického těla, teda po smrti, a různé stádia posmrtného stavu.

Podle vadžrajánového buddhizmu se v souvislosti s lidským životem mluví o 7 bardech, neboli stavech:
1. Prenatální stadium (těhotenství)
2. Stav mezi zrozením a smrtí (prožívaná fyzická existence)
3. Stav spánku
4. Stav meditace (pohroužení či soustředění mysli)
5. Stav v okamžiku smrti (oddělování vědomí od těla)
6. Stav zakoušení pravé podstaty (první fáze posmrtných prožitků, kdy se zrcadlí vlastní sklony a impulsy)
7. Stav vznikání (druhá fáze posmrtných prožitků – přípravy na nové zrození).

Tibetská kniha mrtvých pojednává o posledních třech stavech. Podle ní je umírání považováno za umění – za něco, co lze provést buď vědomě nebo neuvědomělým způsobem, což záleží na způsobu, jakým byl prožit život. I když je kniha svým obsahem a zaměřením určena umírajícím a posléze zemřelým, pro které je její čtení průvodcem, útěchou i posilou po dobu tzv. posmrtné existence, ve skutečnosti je zacílena k životu. Bardo nám připomíná naléhavost žít vědomý život, plný soucitu a respektu ke všem životním formám. Připomíná nám naši zodpovědnost, aby jsme transformovali své vědomí a život pro dobro všech živých bytostí.

 

Zvukovou ukázku z CD si můžete poslechnout zde:

http://bardo1.webpark.sk/

http://www.bardo.cz/bardo_ukazka_1.mp3

http://www.bardo.cz/bardo_ukazka_2.mp3   4,4MB

 

Sada 4 CD / 180 min.

Text: Veetman

Hudba: Chinmaya Janke

Překlad a hlas: Petra Plašilová

Zvukový záznam: Miloš Krkoška

 

PC: 1100 Sk / 799 Kč


 

 

KURZ PSYCHOTRONIKY na DVD

(věštění z karet, jak věštit pomocí kyvadla a jak používat virguli)

 

Na 2 DVD je natočen kurz psychotroniky. Je vytvořen jakýsi „virtuální dům“, ve kterém je možné spatřit odpovědi na nezodpovězené otázky.

Pokusil jsem se vytvořit jakýsi virtuální dům, ve kterém může každý vyzkoušet svojí fantazii. Každý nemusí mít vize, cítit děj, stačí věřit, že jsme v nižší hladině vědomí a pro začátek stačí, když vidíme záblesky odpovědí. Někdo začne mít vize děje až po druhé, někdo po třetí, atd. Je možné vybrat kapitolu, která nás právě zajímá, co nás nezajímá, můžeme přeskočit. U tohoto záznamu slova není žádný hudební doprovod. Je to proto, že někdo potřebuje při této seanci klid, někomu bude více vyhovovat při seanci hudba - a to různého žánru, jinému bude více vyhovovat šum moře, jinému šum stromů. Kdo neví co, může přiřadit čtyřem kartám ony výše popsané možnosti a vyložená karta s výsledkem nám pomůže se rozhodnout. Proto je na každém, čím si seanci zpestří.

Je možné si v kapitole základního kurzu vybrat pro každou seanci jiné médium či pomůcku, kterou v truhle s pomůckami objevíme jako pro nás vhodnou. Kdo ji neuvidí, může pomůcku vybrat výkladem z karet, či jinou metodou. Můžeme se vracet a vidět amulety, talismany, pomůcky na odrušení zón, pomůcky na zrušení woodoo, pomůcky k věštění z karet, pro práci s kyvadlem, atd. Sami můžeme zastavit děj, když nás něco napadne a snažit se „v našem novém virtuálním světě“ řešit problémy, nové situace, tento zážitek potom můžeme přenést do reálného světa. Schopností mozku nevyužíváme příliš a toto je další možnost, jak hranice možností posunout dál.

Kdo se bude chtít zdržet v konkrétních kapitolách déle, nebo se vrátit, je to možné. Můžeme tlačítkem „pauza“ vždy zastavit záznam a pokračovat, až bude mít vše v konkrétní kapitole vyřešeno. Můžeme sami využít obrazotvornosti a vylepšovat či doplňovat děj, zejména když tento videozáznam budeme pouštět vícekrát. Není třeba se bát, že vyjdeme z nižší hladiny vědomí, když otevřeme oči a záznam vrátíme. Ne vše, co jsem popsal za možnosti v tomto úvodním materiálu je na záznamu, protože by to mohlo někoho, kdo např. nechce vidět, kdo ze zemřelých je v jeho blízkosti, či kdy zemře vylekat. Pokud někdo nechce vidět podrobnosti, které v doprovodném slově umožní ono vidění, může si sám ony dveře s odpovědí zavřít a nedívat se tam, kde je odpověď. Z nižší hladiny vědomí se dostaneme snadno - otevřeme oči a víme, že chceme skončit.

K DVD je možné zakoupit nové vykládací karty Magické obrázky, ve kterých jsou mimo jiné vypsány všechny možnosti jak věštit, s jakou pomůckou, za jakých podmínek. V návodu o stodvacetin stranách je více než 1500 otázek a odpovědí.

 

 

Základní kurz věštění, vidění minulosti a budoucnosti – 1 hodina 22 minut

 

Po přenesení se do vhodného prostředí dojdeme do magické chaty, vidíme vstupní chodbu, desatero dveří, zrcadlo, truhlu s magickými pomůckami.

 

Pokud se podíváme do zrcadla, můžeme vidět, máme-li u sebe svoji duši, zda máme „na zádech“ nějakou zátěž, či okolo sebe máme energie zemřelých. Je možné rozeznat o obličeje zemřelých, pokud jsme je znali. To vše jsou záležitosti, které můžeme touto metodou řešit a zbavit se jich. V zrcadle uvidíme i svoji auru, zdravotní problémy, atd. Můžeme nahlédnout do desatero dveří, ve kterých uvidíme všechny naše problémy a v každé „místnosti“ jsme schopni odhalit naše problémy, možnosti, sny, realitu, ale i napravit chyby naše i druhých.

 

 

 

1. Minulost, početí, porod, duše, zemřelí. V této kapitole je možné zjistit příčiny našich problémů a tím zbavení se zátěží a problémů s dětství, fobií, strachu. Je možné docílit odpuštění, usmíření, rozloučení se zemřelými kteří jsou u nás a tím nám překáží ve štěstí a radosti ze života, ale i s těmi, se kterými jsme to nestihli. Je vhodné poděkování rodičům, ale i dospění v případě, že jsme „zamrzli“ v dětském věku.

Můžeme podívat do magické truhly, kde uvidíme pomůcku na odrušení energie zemřelých,

vysílání negativních myšlenek členů rodiny, se kterými je problém.

 

2. Přátelé, možná spolupráce. Zde uvidíme naše přátele.

 

3. Talenty, co dělat, co mít v obchodě za zboží, s čím obchodovat, jaké jazyky se učit, kde žít, kde pracovat. Můžeme si představit kalendář, kterým můžeme otáčet do budoucnosti, můžeme jej použít na již nabídnutou spolupráci a posunutím kalendáře do budoucna uvidíme důsledky, výsledky.

 

4. Byt, dům, chata - materiály, zóny. V této kapitole jsme schopni vidět všechna pozitiva i negativa nejenom našeho bytu, domu, chaty, pozemku. Barva šedivá = zóny psychosomatické, modrá=geopatogenní, žlutá=plyny, stříbrná=radon, černá=nevhodné dárky, woodoo, osoby, které brání či nám náš vztah nepřejí, kazí nám vztahy, ale i budoucí katastrofy, záplavy, uragán, atd., můžeme vidět kalendář, kdy tyto problémy hrozí.

 

5. Kdy udělat změnu. Můžeme vidět kalendář a děj, ze kterého bude patrné, kdy a čeho se má změna týkat.

 

6. Rodina, city, milenci, děti. Vše okolo rodiny jak současné, tak případné budoucí. Je možné vidět, , proč co jde, proč co nejde, kdo nechce, kdo př.co překáží zrození dětí, citům, kdo nepřeje vztah, vztahy obecně, milenci, milenky, děti.

Vždy je možné se podívat do magické truhly na amulet vhodný pro případné seznámení, zbavení se závislosti, odrušení nenávisti, atd.

 

7. Problémy- nepřátelé. V této kapitole můžeme vidět chystané podrazy, policie, exekutor, soudy, vězení. Je možné si nechat v magické truhle vybavit obraz, jak tomu zabránit, případně odvrátit nebezpečí.

 

8. Energie- naše vhodné zdroje energie. Kam na dovolenou, kde žít, kdo se nebojí, může se podívat kdy mu dojde energie, kolika se dožije let. Bude vidět kalendář dne úmrtí.

 

9. Peníze, majetek, zda máme šanci dědit, vyhrát-budou truhly s nápisy výhra, dědictví, poctivá práce, nepoctivá práce, můžeme i vidět, kdo nás chce o peníze či majetek připravit, či co nebo kdo nám brání, abychom peníze či majetek získali.

 

10. Co nám mělo-má být utajeno, budoucnost. Zde zjistíme, co nám má být skryto, kdo se za nás skrývá, kdo nás pomlouvá, co se na nás chystá, ale i budoucnost - co nás čeká a nemine. Pokud má někdo nějakou nevysvětlenou událost, smrt, nehodu, jinou záhadu, atd., může si nechat „promítnout film“ s tím, jak to bylo. Opět můžeme použít magickou truhlu s pomůckami, kterými by šlo odvrátit nebezpečí, či zabránit nekalým úmyslům a myšlenkám našich nepřátel. Je možné se podívat do budoucnosti, zda se nám splní naše sny a nejenom to, ale i najít pomůcku, která by umožnila či urychlila splnění našich snů a přání.

 

 

Zdravotní stav - 1 hodina 40 minut

Je dobré si před tímto kurzem prohlédnout nějaký atlas lidského těla, ve kterém si upřesníme a ujasníme orgány v těle, aby naše vize byly co možná nejpřesnější. Při kurzu je možné si představit tabulku s vitaminy a minerály, které nám chybí, problémy s psychikou, kterou uvidíme jako šedivý opar u hlavy a je možné pomyslně experimentovat s léčbou. Tomu, kdo má léčitelské schopnosti (což je 60% populace) a kdo má schopnosti aspoň trochu psychokinetické, mohlo by se dařit tímto způsobem i léčení. Kdo tyto schopnosti nemá, může se spokojit s tím, že udělá dobře alespoň diagnostiku.

 

2 DVD / Délka nahrávky: 3 hodiny 9 minut

 

Cena DVD je 490,- Sk / 360,- Kč


 

Stanislav Brázda (Stanley Bradleay)

ŠKOLA PSYCHOTRONIKY

(vyd. Agrofin; 4. vydání)

 

První a jediná kniha v Česku, která odkrývá taje okolo věštění a magie. Jsou jasně a stručně popsány metody, jak věštit pomocí kyvadla, karet či jiných pomůcek. Kniha je doplněna mnoha tabulkami, které umožní zájemců o tuto vědu rychle se zorientovat. Díky návodům v knize ušetří mnoho začínajících psychotroniků čas pokusů a omylů. Autor předkládá čtenářům zajímavý návod, jak získat a udržet si energii, jak se vyléčit z většiny nemocí. Ukazuje možnost využití alternativních způsobů léčení jako doplňku k lékařské praxi. Zajímá se také o partnerské vztahy, jejich vývoj a schopnost každého znás naučit se lépe využívat svou intuici.

 

PC: 299 Sk / 200 Kč

 

 


 

Stanley a Michaela Bradleay

MAGICKÉ OBRÁZKY - OBRÁZKOVÉ VYKLÁDACÍ KARTY

(kniha + 32 karet; vyd. DEUS)

 

Obrázky nakreslila Michaela Bradleay stejně jako připravila základní výklad z karet. Návod má 120 stran, je předepsáno více než 1500 otázek a odpovědí. Autoři tvrdí, že těmito kartami dostanete odpověď na jakoukoli otázku.

 

Obsah:

Klasický výklad karet

S jakou pomůckou věštit

V jaké oblasti nám jde věštění nejlépe

V jaké esoterické oblasti máme největší talent

co nás čeká a nemine

Co je pro nás důležité udělat

Jaké vlastnosti se máme zbavit, aby se nám žilo lépe

Životní úkoly, smysl života

Zda máte vyřešeny všechny problémy

Kde se můžete seznámit

Proč chceme partnera

Jak je pro nás dobrý akt svatby

Zda je nám partner věrný

Co ve mne partner vyvolává

Proč se ozývá bývalý partner

Zda se bývalý partner vrátí

O čem přemýšlí bývalý partner, kamarád, obchodní partner

Co si o nás myslí, partner, bývalý partner, okolí, kamarádi, spolupracovníci

Proč chceme dítě, jak jsme byli počati

Sexuální úchylky

Na co máme talent

Střední školy

Umělecké školy

Sport

Jazyky, kde žít, kde pracovat

Kolik jsme schopni vydělat peněz

Jak přijít k penězům

Kolika let se dožijeme

Proč máme cukrovku

Od koho nám hrozí nebezpečí

Co nás nejvíce ovlivnilo

Za jakých okolností nám hrozí problém, autonehoda

Jaká smrt nám hrozí, jak zemřeme...

Zdravotní stav - orgány

Pudy, jaký pud máme porušen

Jaké zvíře je pro mne vhodné, užitečné nebezpečné...

Jaká je pro mne vhodná značka automobilu...

Vhodné či nevhodné barvy

Na co se můžeme těšit

 

PC: 379 Sk / 250 Kč

 


 

 

Mudr. M. P. PANKEVYČ

ZÁZRAK UZDRAVENÍ PROSTŘEDNICTVÍM OČIŠTĚNÍ

Vyd. INTER-OK  Bratislava

 

Jedná se o populárně-vědeckou knihu od ukrajinského akademika Mudr. PANKEVYČE, jež se zaobírá významným směrem současné medicíny - očistěním lidského organizmu, který během našeho života absorbuje množství toxických a chorobotvorných látek. K očistění organizmu autor knihy používá atraktivní metody léčení, jako např. herudoterapie, hladovka, akupunktura a další metody staré čínské a tibetské medicíny.

 

PC: 199 Sk / 159 Kč

 


 

PŘÍBĚHY RABI NACHMANA

Nachman z Braclavi (ARGO)

 

Třebaže v knize mystických příběhů proslulého chasidského cadika, vnuka Baal Šem Tova, vydaných posmrtně, najdeme i motivy nežidovské, myšlenkově čerpají především z duchovní tradice chasidismu a patří k nejvýznamnějším prózám napsaným pod jejím vlivem. Text je opatřen komentářem, který čtenáři umožňuje pochopit skutečnosti vázané na daný kulturní okruh.

 

Formát: 284s., vázaná

ISBN: 80-7203-679-3

 

Dop. cena: 500 Sk / 348 Kč 

 

 


 

NOVÍ RYTÍŘI

Malcolm Barber  (ARGO)

 

Rozsáhlá historická práce o dějinách templářského řádu od jeho prvopočátků spojených s ideou křížových výprav až po jeho skandální zrušení na počátku 14. století představuje doposud nejrozsáhlejší a nejpodrobnější práci o dějinách templářského řádu ve středověku. Na základě všech dostupných pramenů v ní autor analyzuje zrod idey „nového rytířství“ v souvislosti s vyhlášením křížových výprav a samotné počátky templářského řádu. Detailně sleduje dějiny řádu v Palestině a Sýrii ve 12. a 13. století, přičemž klade velký důraz jak na vnitrní život řádu, tak na jeho koexistenci s pohanským obyvatelstvem a zkoumá mocenské rozšiřování vlivu templářů po Evropě, jejich zásahy do nejvyšší politiky a spolu s tím i způsoby jejich úspěšného ekonomického podnikání.

 

Formát: 435s., vázaná

ISBN: 80-7203-764-1

 

Dop. cena: 565 Sk / 389 Kč 

 

 


KOČIČÍ ZAKLÍNÁNÍ

Michael Scott  (ARGO)

 

Příběhy o dávných bozích, elfech, skřítcích i lidech se dodnes vyprávějí především na irském venkově, kde tato tradice vyprávění lidových příběhů zůstává stále živá. Lidé věří, že existují magická místa, kudy lze vstoupit do země kouzelných bytostí a kudy občas tyto bytosti přicházejí do našeho světa. O setkáních s bytostmi Sidhe se vypráví nepřeberné množství příběhů a v této knize vám nabízíme alespoň malý zlomek z obrovské pokladnice pohádek a mýtů smaragdového ostrova.

 

Originál: Irish Folk & Fairy Tales

Formát: 160s., vázaná

ISBN: 80-7203-747-1

 

Dop. cena: 448,- Sk / 298 Kč

 

 


 

Nové knihy o bojových uměních:

 

 

 

ZABIJÁCI A GENTLEMANI V RINGU

10 příběhů boxerských legend

Pavel Loňek, Milan Švec

 

Kniha autorů Pavla Loňka a Milana Švece přibližuje životy jedenácti boxerů těžké váhy, kteří se nesmazatelně zapsali mezi legendy tohoto sportu. Titul je také doplněn o desítky barevných a černobílých fotografií, statistiky, a citáty jednotlivých borců. Takto zpracovaná obrazová publikace je na našem trhu zatím ojedinělém dílem a věříme, že zaujme všechny milovníky boxu a sportu vůbec. Kniha pojednává a těchto hvězdách amatérského a profesionálního boxu. Mike TYSON, Muhammad ALI / Casius Clay,  Lennox LEWIS, George FOREMAN, Evander HOLYFIELD, Max SCHMELING, Joe LOUIS, Vladimír a Vitalij KLIČKOVI, Teofilo STEVENSON a Felix SAVON.

 

 

 Nakladatel: Fighters Publications

 ISBN: 80-86977-08-0, EAN: 9788086977089

 Formát: 332 stran, 30x21cm, česky, vázaná vazba

 

PC 995 Sk / 699,- Kč

 

 


O BOJI NOŽEM ZPŮSOBEM COMBAT KEMPO 

  

Petr Zárybnický

Nakladatelství Václav Soukup - Wales

 

ISBN: 80-86939-02-2

Počet stran: 171

Vazba: měkká (brožovaná)

Rozměry: 210 x 145 mm

 

Kniha nabízí ucelený pohled na výuku boje nožem. Je přehledně rozdělena a logicky vede od úplného začátku

až k poměrně vysoké úrovni vládnutí chladnou čepelí.

  

PC 279 Sk / 199,- Kč

 


 

 

UMĚNÍ FILIPÍNSKÝCH VÁLEČNÍKŮ – KALI ARNIK ESKRIMA 

Ivo Schovanec

Hubertlov Bohemia

 

Tato kniha si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s nepříliš známým bojovým uměním. Jedná se o Filipínské válečné umění - Eskrima. V mnoha zemích světa jsou školy různých organizací vyučujících toto staré umění. U nás jsou filipínské styly teprve v začátcích všeobecného povědomí. Jedná se o tradiční válečný styl existující a praktikující se již několik století.

 

Náplní výuky jsou jak ozbrojené, tak neozbrojené styly. V části výuky se zbraněmi je zahrnut boj s jednou či dvěma tyčemi, boj s nožem a kombinace tyče s nožem (espada y daga). Techniky neozbrojeného boje připravují cvičence na zvládnutí všech možných situací, které v boji mohou nastat. Je tedy cvičen v úderech, kopech, ale i v zápasu a technice pák a lámání.

 

V knize je popsána historie vzniku a rozvoje Eskrimy. Dále jsou zde ukázky technik jednotlivých stylů s podrobným popisem. Techniky jsou z výukového repertoáru mezinárodní organizace IKAEF (International Kali Arnis Eskrima Federation), která sdružuje 14 zemí světa včetně České republiky, kde má také zastoupení. Pravidelná výuka probíhá v Praze a semináře se pořádají v různých městech republiky.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

OBSAH

 

ÚVOD

HISTORIE

TECHNIKY JEDNOTLIVÝCH STYLŮ

Ozbrojené styly

Boj s jednou tyčí

Boj se dvěmi tyčemi

Boj s nožem

Boj s nožem a tyčí

Neozbrojené styly

 

Filipínský box (panantukan)

Filipínský kickbox (sikaran)

Ofenzívní boj na blízko (kadena de mano)

Filipínský zápas (dumog)

Páky a lámání (tuloy nga trangkada)

 

ISBN: 80-902755-5-9

Počet stran: 110

Vazba: brožovaná

 

PC 265 Sk / 196,- Kč

 

 

 

 


 

 

Nové výukové video-tituly

 

 

 

DVD: HĹBKOVÁ ENERGETICKÁ GYMNASTIKA / Umenie stimulácie Qi - Úvod

Robert Urgela (Asociácia orientálnych umení a metód)

 

Prax východného typu, pri ktorej sa telo, psychika, emócie a fyziológia  dostávajú do rovnováhy. Inštruktážne DVD poskytuje  základnú teóriu a prax stimulácie nových  vlastností, energie QI (Čchi), KI, VJÁNY. Ozrejmuje princípy hĺbkovej gymnastiky na báze pociťovania energie QI: kinestetckého  vnímania a vnútorného  hmatu,  v sede a v  postoji . Obsahuje aj sekvenciu vnútornej  sebamasáže energiou Qi na podlahe. Je úvodom do tréningu meridiánovej energetiky pre zlepšenie fyzického a emocionálneho stavu človeka.

 

SLOVENSKY / Na skladě počátkem ledna 2007

 

PC: 490 Sk / 399 Kč

 


 

 

 

BŘIŠNÍ TANEC PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ – videokazeta / DVD

(Centrum Orientálního Tance Praha)

 

Stejně tak jako v prvním díle jsme po celou dobu příprav kladli hlavní důraz na kvalitní a lehce pochopitelnou výuku. Všechny prvky a pohyby proto vysvětlujeme systematicky a podrobně – krok za krokem tak, aby každá z Vás měla možnost si daný prvek osvojit a správně jej aplikovat při tanci.

 

podrobné a systematické vysvětlení všech prvků a pohybů – „krok za krokem“  naučíme Vás taneční prvky spojit a využít při tanci přiložen Průvodce s praktickými radami a dalším povídáním tančí zkušená lektorka a tanečnice Katka Krejčová, kterou znáte již z prvního dílu 8-letá tradice výuky a zkušeností Centra Orientálního Tance délka 90 minut, více jak 35 tanečních prvků a variací.  Navíc je videokazeta hezký dárek pro vaše přítelkyně a známé.

 

Kazeta / DVD je vhodná pro středně pokročilé tanečnice, tj. pro ty dámy, slečny, maminky a babičky, které již znají základy břišního tance z našeho výukového videa pro začátečníky nebo z běžných kurzů tance.

Kazeta je vhodná také pro více pokročilé tanečnice, které chtějí zlepšovat svůj taneční styl, zopakovat si některé prvky a ujistit se, že je provádějí správně.

jinak řečeno, kazeta je vhodná pro všechny milovnice břišní tance. Nudit se opravdu nebudete! :

V Průvodci přiloženém k videokazetě naleznete povídání o břišním tanci, přehledný obsah s minutáží, povídání o autorce Katce Krejčové, která vás výukou provází a další.

 

Obsah VHS s minutáží je velkou výhodou, protože se můžete kdykoli vrátit k určité části, která Vás zaujala nebo kterou byste si ráda prohlédla znovu a zopakovala. Do obsahu můžete níže náhlednout ...

 

Obsah VHS / DVD :

 

Rozcvička

Jemné pohyby

Spirály

Sluneční kruh

Vertikální kroužek dozadu

Vertikální kroužek dopředu

Výsuny (a boční půlkroužky)

Osmička dozadu

Osmička dozadu v chůzi stranou

Osmička dopředu

Osmička dopředu v chůzi stranou

Osmičky v chůzi dopředu a dozadu

Vlnění (vebloud)

Vlnění (velbloud) v chůzi

Hladký kroužek hrudníkem

Vertikální kroužek hrudníkem

 

Paže

Hadí paže

Lotosový květ

Česání vlasů

Střídání paží

Vlnky

Třasy a akcenty

 

3/4 shimmy

3/4 shimmy v chůzi

Akcent bokem nahoru

Akcent bokem dolů

Baladi

Akcent bokem nahoru s nohou vzadu

Koník

Akcent břichem

Akcent hrudníkem

 

Kroky a otočky

 

Arabský krok s akcenty do boků

Arabský krok se shimmy ramen

Arabský krok v natáčení

Křížený krok do stran s twistem

Chůze s postavením nohy vepředu

Zakračování

3-krok

Otočka do stran

 

Závěrečné protažení     

 

 

O videokazetě

Scénář, střih a režie: Katka Krejčová

Kamera a střih: Petr Vančura

Hudba:

- Pavel Hlaváček: bendir, flétny, chalumeau, didjeridoo

- Jakub Severin: darbuka, bendir

- Katka Krejčová: činelky

- ARC Music

Účinkuje: Katka Krejčová

Fotografie: Jan Den, archiv COT

Výroba a copyright: Centrum Orientálního Tance & Allstar Group s.r.o.

Délka: 90 min

PAL Stereo

 

(Máme na skladě i hudební CDORIENTAL DANCE / Břišní tanec“!)

 

 

Dop. Cena DVD: 990,- Sk / 690,-

(Dop. Cena VHS: 790,- Sk / 590,- Kč)

 

 

 

 


 

 DVD

ZAČÍNÁME CVIČIT TAI-ČI - SESTAVA 24 CVIKŮ

Jan Turneber (České centrum tradičních čínských cvičení)

 

 

Sestava "24 cviků" je nejrozšířenější a nejvíce cvičenou sestavou tai-či na světě. Zejména pro své velice silné zdravotní efekty a navození pohody. DVD i VHS byly zpracovány jako klasické výukové materiály, které se podrobně zabývají jednotlivými cviky i sestavou jako celkem. Jsou v nich uvedeny rovněž energetické účinky a působení jednotlivých cviků. Jsou oficiálním učebním materiálem Českého centra tradičních čínských cvičení. Jan Turneber se věnuje studiu u mistrů wu-šu přímo v Číně, kterou pravidelně navštěvuje od r. 1989. Mj. je mezinárodním rozhodčím International Wushu Federation.

 

Délka nahrávky 1 hod. 25 min.

 

PC: 650 Sk / 399 Kč

 


 

 DVD

TAI-ČI - POKRAČUJEME VE CVIČENÍ / SESTAVA 42 CVIKŮ

Jan Turneber (České centrum tradičních čínských cvičení)

 

 

Sestava "42 cviků" patří k nejrozšířenějším sestavám tai-či a to nejen pro své zdravotní efekty (prevenci a léčení celé škály „civilizačních chorob“). Obsahuje techniky stylů Jang, Čchen, Sun a Wu. Tím dává daleko širší a ucelenější pohled na celý komplex tai-či. Je pestřejší, ale i náročnější. Byla vytvořena jako oficiální soutěžní sestava IWUF. Můžete ji cvičit pro zdraví a pohodu, ale můžete s ní i závodit - jak na mistrovství republiky, tak třeba také na mistrovství světa. DVD a VHS byly zpracovány jako klasické výukové materiály podrobně se zabývající jednotlivými cviky i sestavou jako celkem. Jsou oficiálním učebním materiálem Českého centra tradičních čínských cvičení.

 

Délka nahrávky 1 hod. 10 min.

PC: 650 Sk / 399 Kč

 


 

DVD: KIHON HAPPO – Základy Budo

Luboš Pokorný  (Bujinkan Czech Dojo)

 

Toto video bylo natočeno v japonském Bujinkan Honbu Dojo.  Luboš Pokorný zde detailně prezentuje základní techniky starých bojových umění a jejich varianty – boj beze zbraně i s různými typy zbraní.

 

(viz http://shugyou.com/catalog/product_info.php/products_id/113?osCsid=1e1aced5fdbda7e77df690e2dff8d995)

 

Shihan Luboš Pokorný studuje v Japonsku u Dr. Masaaki Hatsumiho, 34. velmistra Togakure Rju Ninjutsu. Je prvním studentem a šiřitelem Bujinkanu (Ninjutsu) z českých zemí. V roce 1991 založil Bujinkan Czech Dojo.   Zúčastňoval se cest Dr. Hatsumiho po světě, kde nejen trénoval, ale také i reprezentoval Českou republiku. Učí nejen doma, ale i v Evropě, v USA a v Japonsku. Je autorem knihy "Boj nožem", první svého druhu u nás, několika článků, úvah a materiálů, které vyšly i v zahraničí.

 

PC: 650 Sk / 499 Kč

 

 

 

DVD: I.D.S. KRAV MAGA - ISRAELI DEFENSE SYTEM

Kód:  DVD/IDS1

 

 

Alain Cohen, head instructor  of the Israeli Defense System, presents us displays a technical sample to us of each part of program I.D.S. In this system, professional and civil adaptation of the best Israeli methods of defense, we will find the complete program of Krav-Maga next to the typically Israeli work on the canalization of the aggressiveness. Techniques of defense as opposed to blows of fist, throttlings, you take hold, controls and reactions as opposed to suspicious individuals, defenses as opposed to threats and attacks with knife, wood, firearms and techniques of security for bodyguard. Explosive, violent and expeditious Krav-Maga who is extending successfully anywhere in the world.

 

PC: 990 Kč / 1350 Sk


 

DVD: SELF PRO KRAV – KNIFE DEFENSE

Jacques Levinet

 

Kód:  DVD/ LEVI5

 

Capitan J. Levinet devised a system of realistic self-defense called Self Pro Krav, derived from the R. O. S. professional techniques, which he is the founder of, and of Israeli Krav Maga. S. P. K. differs from these in numerous specifications and for an operative mode in perfect harmony with European legislation in the matter of legitimate self-defense. We'll see empty-hands techniques against a multitude of grips, strangulations, punches, kicks, attacks with sticks, bats, nunchaku, with knives, and firearms, as well as defense techniques of third persons facing a threat with knife, pistol and rifle. A fearsome method of anti-aggression self-defense for the general public.

 

PC: 990 Kč / 1350 Sk


 

 

DVD: OKINAWA KATA  ISSHIN RYU KATA

 GERARDO CANTORE, MINORU YASUHARA       BUDO Publ.

Kód: DVD/CAN2

 

 

 

        

  

Mistr Gerardo Cantore presentuje kompletní metodiku výcviku tradičního okinawského Karate … pod technickým vedením Miestra Minoru Yasuhara, 7º Dan, předvádí 13 základních Kata cvičených v linii Tatsuo Shimabuko: Taiso, Sanchin, Kihon, Naihanchi, Seiunchin, Wansu, Sunsu, Tokumine No Kun, Hamahiga No Kata, Nunchaku No Kata, Chatanyara No Sai, Urashi Bo, y Shinshinkan No Kata. jakož i  Kumite: Ukemi, control Sanchin, Kotekitae, Chowaza, Makiwara, Yakosoku a Bunkais Karate a Kobudo. ISBN: 978-9955-01-475-1 Vyšlo:  01/06/2007

 

PC: 990 Kč / 1350 Sk


 

 

 

 

   

DVD: KRAV MAGA COMMANDO

Kód:  DVD/AIZIK2

 

In the street, the simpler the better. In the majority of cases, we will only have a few seconds to react, so we have to be efficient and our techniques simple and flexible. That is the beauty of Krav Maga Commando. One only needs to know one technique that can be utilized universally and that will allow us to react and adapt ourselves to every kind of attack. Moni Aizik, an ex-elite commando in the Israeli Special Forces and founder of Krav Maga Commando, shows us in detail the way to survive very different kinds of attacks, such as punches, chokes, ground fighting, knife, and threats with pistol. An evolved, simple, and effective system that is the fruit of combat experience in the Israeli systems.

 

PC: 990 Kč / 1350 Sk


 

 

 

 

   

DVD POLICE COMMANDO

Kód:  DVD/AKIS7

 

José Luis Isidro, Aikido master and security expert, presents us with a special training video with procedures known only in professional circles, such as the shooting circuits under psychological pressure, and the attacks on homes in extreme conditions. At the same time, we will study in detail the techniques to question and cuff a suspect, the most common errors, disarms: kinds of weapons and procedures, depending on the situation (location of weapon, way of pulling it out, etc.) the protection of one's own weapon, and the techniques of control, frisking, and leading an individual off. An extraordinary work approved as teaching material by the World Confederation of Police and Security Experts.

 

PC: 990 Kč / 1350 Sk


 

 

DVD: ATTACKS WITH KNIVES FROM AROUND THE WORLD

Kód:  DVD/SARG9

 

Jim Wagner, instructor of elite units all over the world, has had the opportunity to learn about attacks with knives in different cultures and verified that they are not the same. With this DVD, Wagner makes the practitioner aware of what one can really expect in these kinds of situations, explaining numerous kinds of attacks from various cultures: prison stabs, pass and stabbing in the Middle East, "cutting" in New York, military sentry elimination, the Columbian slice, the announced Gypsy stab, the arm walk from Filipino Kali, the seated murder, and many more. Excellent defensive training based on reality that will allow us to become difficult targets

 

PC: 990 Kč / 1350 Sk


 

 

DVD POLICIAL TONFA

Kód:  DVD/TON1

 

 

Master Raul is an international police instructor in the United States and also recognized by the headquarters of the Spanish police department. In this video he explains and teaches in detail the use of weapons, methods of training and techniques.

 

PC: 990 Kč / 1350 Sk


 

 

BUGEI TOTAL COMBAT

Kód:  DVD/BTC1

 

Gaël Coadic

 

First of all Bugei is a Martial art, not a sport. Competition is a part of the whole system. Self-defence, and particularly police self-defence is another part with an important proportion of Grappling techniques. We compete in total fight and in grappling but most students do not compete.

 

PC: 990 Kč / 1350 Sk


 

 

DVD PROFESSIONAL VALE TUDO

Manu

Kód:  TG3

 

PC: 990 Kč / 1350 Sk


 

DVD COUNTER ATTACK

John Graden

Kód:  GRAD2

 

PC: 990 Kč / 1350 Sk


 

 

DVD BUJINKAN BUDO TAI JITSU

DVD/FLET

 

 

Master Fleitas will teach you a lot about different types of weapons. In addition, you will learn tactics and empty hand formulas that are typical/characteristic of this magnificent style which is the Budo Taijutsu. It is a classic.

 

PC: 990 Kč / 1350 Sk


 

 

 


 

KYUSHO TUITE (dvd)

DVD/KYUSHO8

Budo Publishing International 

 

In this 8th video in the program of Master Pantazi, he shows us the Art of Kyusho applied to the manipulation of the joints. Tui means manipulation, grappling or grip, and Te means hand. Therefore, Tuite makes reference to the Art of manipulation or destruction of the joints, integrated in the ancient Kara-te from Okinawa. If it's true that the application of these kinds of techniques are normally destructive and injurious, having recourse to Kyusho, we not only have the possibility of achieving a greater or more efficient effect, but we will be able to apply these techniques without causing injury, weakening the adversary's whole body and provoking different levels of dysfunction

 

________________________

DVD: 990,- Kč / 1350,- Sk

 

 

 

ELITE COMBAT PROGRAM (dvd)

DVD/ECPO1

Budo Publishing International 

 

 

Paul Soos teaches in the Elite Combat Program (EP) offensive and defensive tactics for the work of specialized military groups around the world. Synonymous with effectiveness, quality, and guarantee of learning a good level of practical combat skills in the least amount of time possible, the EP is today recognized as one of the most efficient hand-to-hand combat and Self-defense systems. In this first instructional video, Paul explains the concepts, training methods, and basic applications of the program for hand-to-hand combat without weapons. A project thought out in order to instruct the beginner and the professional in the development of serious training.

________________________

DVD: 990,- Kč / 1350,- Sk

 

 

BUGEI OGAMA RYU (dvd)

DVD/BUGEI

 

Budo Publishing International 

 

In this presentation work, Shidoshi Jordan Augusto, whose competence for teaching the tradition of the lineage was recognized by Sensei Ogawa himself, wanted to show the many disciplines that Kobujutsu and Taijutsu cover and which involves: demonstrations of Aikijujutsu (Art of fighting based on harmony and the use of inner energy), Koppojutsu (Art centered on attacking the bones), Jujutsu (immobilizations and chokes), Hayanawa (fast rope), Kenjutsu (Art of the sword), Bo against Ken, Manhiri Kusari (chain with counter-weights), and Shinken Shiraha Dori (technical applications without weapons against an adversary armed with sword).

 

________________________

DVD: 990,- Kč / 1350,- Sk

 

 

 


Podzimní Novinky – přírůstky a dotisky − v naší  distribuci

 

 

AIKIDÓ

Uešiba Kisshomaru (EUGENIKA)

 

 

Tato bohatě ilustrovaná publikace, jejímž autorem je syn zakladatele Moriheie Uešiby současný prezident Mezinárodní federace aikidó, slouží jako úvod do bojového umění sebeobrany. Kniha není pouhým návodem k fyzickému zvládnutí aikidó technik, ale současně čtenáři pomáhá pochopit filosofické aspekty tohoto bojového sportu.

 

Brožovaná, 235 str.

 

cena: 228,-Sk / Kč

 


 

 

ÁKÁŠA - DUCHOVNÍ KRONIKA SVĚTA

Huber Guido (EUGENIKA)

 

Tato kniha je filozoficko-spirituálním pojednáním o takzvaném mystickém prostoru, jenž patří mezi základní duchovní zkušenosti snad všech náboženství. Pojem Ákáša se v současné ezoterické literatuře používá pro označení jakési "božské kroniky" či "univerzálního vědomí" - tajemného prostoru, ve kterém je zaznamenáno všechno, co se kdy stalo nebo teprve stane. Věnuje se celkové transcendentní zkušenosti člověka s různými paranormálními stavy vědomí. Pojednává i o józe, čakrách, jasnovidnosti, duchovním světle, kosmickém vědomí, božské lásce a prázdnotě.

 

Brožovaná, 94 str. ISBN: 80-89227-19-8

 

cena: 118,- Sk / Kč

 


 

  

ANDĚLÉ ATLANTIDY  

F.E.Eckard Strohm (Essenika)

 

 

Autor nás uvádí do dosud neznámého světa - světa Atlantidy a jejich andělů. S vědomostmi ze společného archivu pamětí lidstva - z kroniky AKASHA - nám dává hodnověrný obraz prvního období Atlantidy. Zajímavostí knihy je, že ji můžete použít i jako praktickou příručku. Prostřednictvím cvičení a návodu se můžete spojit s anděly, s jejich pomocí můžete získat rady a usměrnění v každodenním životě a můžete se seznámit se životem Esejců a kněží Atlantidy.

 

Obsah:

Atlantida - Rajská zahrada

Esejci a Ježíš

Andělské bytosti

Zákonitosti

Zharmonizování jednotlivých hladin

Volání andělů

Příprava pečetě

Královští andělé

Rozhovory s anděly

Cvičení transu

Příprava na setkání s anděly

Andělé Atlantidy a jejich úkoly

Zvláštní otázky a odpovědi

ESSÉNIE Společenství Dětí Světla

Kniha pečetí

 

Tématické kategorie:

Andělé, duše

Náboženství a mytologie

Posmrtný život, reinkarnace, karma

 

Překlad: Anna Feldeková

 

cena: 410,- Sk / 339,- Kč

 


 

 

ANDY HUG - TAJFUN A MOUDROST BOJOVÝCH UMĚNÍCH

 

Pro tisíce fanoušků bojových umění byl Andy Hug něčím více nežli pouhým nejslavnějším zápasníkem soutěží K-1. Byli jím nadšeni, protože se s maximálním nasazením věnoval svému tréninku, bojoval vždy z celého srdce a navíc vyzařoval neobyčejné charizma. Již za svého života představoval pro mnohé jakési znovuzrození „ducha budó“. Andy Hug zemřel 24. srpna 2000 v Tokiu v důsledku akutní leukémie. Co je mýtus a co je realita? Jsou současně sny ještě utvářeny dávnými hrdinskými bájemi? Byl jeho život i smrt jen souhrou náhod, nebo byly předurčeny přírodními zákony? Byl prostě jen úspěšným špičkovým sportovcem ve svém oboru, nebo je symbolickou postavou, naznačující další vývoj bojových umění a současně i vzorem pro určitý životní postoj? Jeho manželka Ilona Hugová a přítel Erik Golowin se nám pokoušejí vykreslit podobu člověka, jenž perzonifikoval filozofi i bojových umění v určitém globálním smyslu, přesahujícím hranice stylů i kultur.

 

300 stran

Cena: 599,- Sk /  399,- Kč

 

-----------------------------

 

DEVLESKERE ČHAVE - SVEDECTVOM STARÝCH POHĽADNÍC

Jana Horváthová

 

Vydavatelství Region Poprad, s. r. o., Poprad 2006.
Kniha v pevné vazbě, velkého formátu, na křídovém papíře přináší barevné reprodukce 239 pohlednic s „cikánskou“ tematikou, jaké byly vydávány od konce 19. do 30. let 20. století v celém prostoru střední Evropy, Podkarpatské Rusi, Ruska, Balkánu i Španělska.

Pohlednice i průvodní text Jany Horváthové jsou rozděleny do sedmi tematických kapitol. Vedle slovenského textu je na každé stránce také překlad do východoslovenského dialektu romštiny, v závěru knihy jsou texty přeloženy také do angličtiny a maďarštiny.

 

Úplně jedinečná publikace na téma pro většinu z nás naprosto neznámé. Vydavatelství Region Poprad nevšedním způsobem, přes umění, ukazuje na problematiku života Sinti a Roma.

Text s podtitulem Cikánský mýtus napsala odbornice PhDr. Jana Horváthová, ředitelka Muzea rómské kultury v Brně.

Kniha nabízí -  kromě 220 unikátních, většinou barevných, pohlednic skutečně zajímavý pohled na život Rómů / Cikánů na přelomu dvou století – 19. a 20-tého, a to nejen pro milovníky filokartie / sběratele starých pohlednic a etnografy.

 

 

========================================================

Pohľadnice s „rómskou tematikou“ sú dnes oceňovaným zberateľským artiklom. Vďaka tomu, čo zobrazujú, sa stali medzi pohľadnicami raritou.

Cigánska tematika bola od nepamäti obľúbená v celej širokej oblasti umenia, najmä v umení výtvarnom, neskôr v poézii a krásnej literatúre, i v hudbe. Kniha s nádhernou obálkou na kriedovom papieri, v exkluzívnom formáte B4, približuje na 176 stranách spôsob života Rómov, ich obliekanie, remeslá, ich vášnivú lásku k hudbe a krásu cigánskych žien.

Text s podtitulom Cigánsky mýtus napísala odborníčka PhDr. Jana Horváthová, riaditeľka Múzea rómskej kultúry v Brne. Kniha ponúka okrem 220 unikátnych, väčšinou farebných, pohľadníc skutočne zaujímavý pohľad na život Rómov na prelome dvoch storočí – 19. a 20-teho.

 

Rok vydania: 2006

Vydanie: 1.

Počet strán: 176

 

Cena: 1175,- Sk / 900,- Kč


 

  

KOMPENDIUM AKUPUNKTÚRY 1

MUDr. Jozef Šmirala a kol.

Vyd. Osveta Martin

 Učebnica použitelná pre pregraduálnu a postrgraduálnu prípravu lekárov.

Kniha predkladá základné údaje o podstate akupunktúry a možnostiach jej pôsobenia na organizmus človeka. Približuje základné údaje o histórii a súčasnosti akupunktúry a tiež o legislatívnom rámci jej integrácie do modernej západnej medicíny. Spracúva poznatky a teórie mechanizmov pôsobenia akupunktúry vrátane indikácií a kontraindikácií jej jednotlivých postupov a techník v humánnej medicíne. Dôležitou časťou publikácie je podrobne vypracovaný systém anatómie a manažmentu akupunktúry. Ide o sústavu bodov a dráh, topografiu a charakteristiky aktívnych bodov a dráh akupunktúry vrátane pravidiel ich výberu a určenia liečebného plánu. V ďalších kapitolách je rozpracovaná akupunktúrna diagnostika - tradičná, symptómová a prístrojová, súčasťou ktorej je aj v slovenskej literatúre prirodzene rozpracovaný systém EAV.

 

SLOVENSKY

447 strán, formát: 17,5x24,5 cm, tvrdá vazba / viaz. ISBN 80-8063-186-7

Cena: 950,- Sk / 800,- Kč

 


 

LEGENDY O MISTRECH BOJOVÉHO UMĚNÍ

Susan Lynn Peterson

(Nakladatel: Fighters Publications)

 

Autorka, jež je profesionální spisovatelkou a při tom majitelkou 3. danu okinavského karate, zpracovala s přípustnou dávkou básnické licence příběhy dávných i méně dávných historických postav z dějin orientálních bojových umění, které jsou jen málo doloženy s soudobých historických pramenech. Jak sama uvádí úvodem: „Předkládám tyto příběhy tak, jak jsem je slyšela vyprávět, přičemž připouštím, že mnohé z nich svým obsahem poněkud „povyrostly“ dříve, než dospěly ke mně“.

Knížka obsahuje 21 příběhů, mezi nimi i vylíčení známých událostí, jako je příběh utkání mistra čajové ceremonie s bojovým samurajem, příběh zakladatele moderního karate Funakošiho, či zakladatele „jemné cesty“ Takemuri Hisamo, čínského stylu wing-čun anebo skutečnou historii uchování korejských bojových umění po jejich zákazu po japonské okupaci země v letech 1910-1945.

256 stran

Cena: 350,- Sk / 220,-Kč

 


MULTI-ORGASMICKÁ ŽENA

Mantak Chia, Rachel Carlton Abrams, M. D. (Pragma)

 

 

Kniha v sobě spojuje starobylé sexuální praktiky Dálného východu s nejmodernějšími poznatky západní medicíny o sexu a je přínosem pro miliony žen, které pulzující rozkoš orgasmu nikdy nepoznaly, i pro miliony těch, které ji už zažily.

 

Obsah:

1. Vaše sexuální jedinečnost

2. Zažehněte v sobě vnitřní oheň

3. Srdce, duše a sex

4. Dar orgasmu

5. Cesta k orgasmu

6. Celotělní orgasmus

7. Ani mnohonásobným orgasmem to nekončí

8. Péče o sexuální zdraví během života

9. Léčba pohlavních nemocí a antikoncepční metody

Příloha:  Seznam cvičení

 

 

 

Nejčastěji kupované tituly k této položce:

 

Partneři a multiple orgasm

Léčivá láska – Kultivace ženské sexuální energie

Rozvíjení mužské sexuální energie

 

Tématické kategorie:

Manželství, vztahy, sexualita 

 

Stran: 290

Překlad: Pavla Ryčová

ISBN: 80-7349-006-4

 

cena: 288,- Sk / 180,- Kč

 

 


 

NEPŘEMOŽITELNÝ BOJOVNÍK – obrazový životopis Moriheie Uešiby, zakladatele aikidó 

John Stevens (Fighters Publ.)

 

 „Tajemství aikidó není ukryto v pohybu nohou, nýbrž v pohybu mysli. Neučím vás bojové techniky, učím vás nenásilí.“ – Morihei Uešiba ke svým žákům.  /…/ Morihei Uešiba (1883 – 1969) byl vizionářem, jehož hledání pravého smyslu cesty bojovníka vyústilo ve vytvoření nového umění nazvaného aikidó, „umění míru“. Morihei je považován za jednoho z největších bojovníků v dějinách. Jeho schopnost odzbrojit každého útočníka, odhodit tucet mužů naráz a porazit a znehybnit protivníky, aniž by se jich třeba jen dotkl, propůjčily jeho životu status legendy. Nepřemožitelný bojovník ukazuje skutečný život, skrývající se za Moriheiovými úspěchy, a osvětluje tak příběh muže a jeho učení. Autor zde popisuje osoby, události a myšlenky, které ovlivnily Moriheiovo celoživotní hledání a výjimečnou životní dráhu bojovníka a učitele. Kniha obsahuje více než dvě stovky fotografií, dokumentujících Moriheiův život  a představujících mistra při předvádění fyzických technik aikidó. Nepřemožitelný bojovník obsahuje přepracovanou a rozšířenou verzi materiálu již dříve publikovaného jako Abundant Peace: The Biography of Morihei Ueshiba, Founder of Aikido rovněž od Johna Stevense, a navíc zcela novou obrazovou část, která podrobně dokumentuje Moriheiovu úžasnou životní cestu.   Autor  John Stevens působí jako profesor buddhistických studií a instruktor aikidó na univerzitě Tohoku Fukuši ve městě Sendai v Japonsku. Je autorem a překladatelem více než dvaceti knih o buddhismu, zenu, aikidó a asijské kultuře.

268 stran / 145x205 mm

Vázaná publikace (papír křída) , Více než 200 ČB fotografií, ISBN 80-86977-02-1 / EAN 978-80-86977-02-7

 

Cena 299,- Kč / 470,- Sk


 

 

OTEVÍRÁNÍ OKA MOUDROSTI

Dalajlama (EUGENIKA)

 

Tato kniha Jeho svátosti dalajlámy byla napsána se záměrem poučit čtenáře, kteří by se rádi seznámili se základními aspekty Buddhova učení v Tibetu. Dotýká se řady bodů, které mají praktický význam pro ty, kteří se chtějí vydat na cestu dharmy, a zároveň se pokouší uvést na správnou míru celou řadu pokroucených a prapodivných představ, které někteří lidé spojují s tibetskou podobou dharmy.

Obsah:
Dějiny šíření Buddhovy nauky v Tibetu
Otevírání oka moudrosti
Dharma
Znovuzrození
Dvě úrovně pravdy
Složky osobnosti, smyslové základny a prvky
Tři sbírky slova Buddhova
Trojí naučení
Cesta
Buddhova těla
Buddhovy vlastnosti

 

Brožovaná, 160 str.,

EAN: 9788089115914 / ISBN: 80-89115-91-8

 

cena: 178,-Sk / Kč

 


 

PYRAMIDY - STRÁŽCI TAJEMNÝCH SYMBOLŮ  

Vladimír Babanin (Eugenika)

 

Pyramidy neobsahují pouze tajemství vědy a přírody, ale i tajemství ducha. Je v nich ukryto mnoho symbolů, které mají svůj význam v kosmologii a vyjadřují podstatu existence a vývoje lidské duše.

Stran: 227

Překlad: Michal Krankus

ISBN: 80-89115-06-3

 

cena: 218,- Kč / Sk

 

Další knihy od tohoto autora:

Pyramidy kódy života

Pyramidy univerzální a mystické stavby

 

Tématické kategorie:

Energie země, drahé kameny, pyramidy

 

 


 

 

RÓNIN

W.Dale Jennings (Fighters Publications)

 

Historický román založený na zenové báji. Násilnosti v Japonsku dvanáctého století se obrazí v tomto napůl pravdivém, napůl smyšleném příběhu vyprávějícím o brutálním muži, který se stal národním hrdinou. Bezcitný a krutý rónin - samuraj bez pána si svým mečem prosekává životní cestu ze dna na vrchol společenského žebříčku, cti a bohatství. Navzdory svým krvežíznivým a odporným zločinům zároveň nese zvláštní cejch osudu, kterého si moudří kolem něj všímají a respektují jej, i když se pro ně může stát smrtelným.

 

  ISBN: 80-86977-07-2, EAN: 9788086977072

  Překlad: Tomáš Nevrkla

  Formát: 146 stran, 21x15cm, česky, vázaná vazba

  Rok vydání: 2006 (1. vydání)

 

Cena: 350,- Sk /  220,-Kč


 

 

 

SAMURAJ – ZNOVUZROZENÝ V BAREVNÝCH FOTOGRAFIÍCH

Mitsuo Kure & Ghislaine Kruit  (Fighters Publ.)

 

 

Většina cizinců a dokonce i někteří romanticky smýšlející Japonci si pod pojmem „samuraj“  vybaví obraz nelítostného šermíře oděného do záhadného složitého brnění, hrdého a vytrvalého v boji a připraveného zemřít – pokud je zapotřebí i vlastní rukou – osobu, která ctí neochvějný kodex cti. To je přikrášlený obraz třídy placených bojovníků, která se vyvíjela v období mezi 10. a 17. stoletím. Barevná a vzrušující brnění se v průběhu zmíněného období výrazně měnila, ale vždy fakticky reagovala na dobové zbraně, odrážela dobové materiály a výrobní techniky.  Historie samurajů představuje nedílnou součást japonských dějin a dnes se připomíná na soukromých shromážděních a veřejných slavnostech, které zůstávají většině západních studentů utajeny. Autoři této publikace se těšili z návštěv širokého spektra událostí, pečlivě fotografovali repliky oblečení, brnění a zbraní. Poučný text Ghislaine Kruitové sleduje historii samurajů a jejich válečnou výstroj, čerpá z odborných znalostí předních japonských historiků a skupin praktického výzkumu. Knihu ilustruje téměř 200 úchvatných fotografií Dr. Micua Kureho, které zachycují nejen detaily oděvů, ale i osobitý půvab staré kultury.

 

110 stran, formát165x235,  Vázaná publikace (papír křída) , 200 barevných fotografií

ISBN 80-86977-03-X

EAN 978-80-86977-03-4

 

Cena 250,- Kč / 400,- Sk

 


 

 

SAMURAJ - SVĚT VÁLEČNÍKA

Stephen Turnbull (Fighters Publications)

V této knize nás autor zavede za hranice všeobecného a povrchního pohledu na samuraje a jejich historii. V dnešní době známe samuraje spíše jako neúprosného bojovníka a věrného služebníka svého lenního pána. Díky tomuto dílu se však dozvíte, že k všednímu životu těchto válečníků patřila také poezie a jiná výtvarná umění. V přehledně kompilovaných kapitolách najdete mnoho informací řazených dle vývoje a historie těchto fenomenálních bojovníků. Knihu doplňuje mnoho barevných i černobílých fotografií.

224 stran

Váz, křídový papír, barev.  a černobílé ilustrace

Cena: 750,- Sk /  489,-Kč

 

 


 

 

 

 

UKRÝVANÉ SVITKY - KŘESŤANSTVÍ, JUDAISMUS A BOJ O SVITKY OD MRTVÉHO MOŘE  

 

Neil Asher Silberman (Gardenia)

 

Nález svitků s nejstaršími biblickými texty v jeskyních v Kumránu na pobřeží Mrtvého moře v roce 1947 vzbudil velkou pozornost. Svitky pocházejí od komunity esejců (150 př.n.l.-70.n.l.). Údaje měly obsahovat poznatky o počátcích křesťanství, které Vatikán nebo izraelská vláda chtějí trvale zatajit. Boj o zpřístupnění svitků vyvrcholil v roce 1992, kdy se staly přístupné všem vědcům. Autor odhaluje postupné dešifrování poselství svitků.

 

Stran: 239

Překlad: Augustin Hebelka

ISBN: 80-85662-49-3

 

cena: 299,- Kč / Sk

 

 

Tématické kategorie:

Náboženství a mytologie 

 


 

 

ZENOVÁ MASÁŽ A MEDICÍNA  

 

Mistr Kaisen (Fontána)

 

Kniha obsahuje relaxační masáže na uvolnění těla a mnoho receptů na zdravotní potíže.

 

Obsah:

Úvod

Uvolnění těla

Trávící systém

Nervový systém

Byliny

Speciální techniky

Co je třeba vědět

České a latinské názvy bylin

 

 

 

Další knihy od tohoto autora:

Zazen satori - úvod do meditace zazen

Budodharma - cesta samuraje

Trilogie mistrů zenu

 

 

Tématické kategorie:

Zdravotní cvičení, rehabilitace 

 

Stran: 94

ISBN: 80-7336-280-5

 

cena: 278,- Sk / 178,- Kč


 

 

 

 

NABÍDKA  NOVÝCH   VÝUKOVÝCH  VIDEOPROGRAMŮ

 

STUDIA ORIENTÁLNÍHO TANCE Aisha s.r.o.

 

 

 

ORIENTÁLNÍ TANCE, 1. DÍL - ZAČÁTEČNICE (VHS) (cena s DPH 490,- Kč / 690,- Sk)

 ORIENTÁLNÍ TANCE, 1. DÍL - ZAČÁTEČNICE (DVD) (cena s DPH 550,- Kč / 750,- Sk)

 

délka 1 hod 40 min.

 

Orientální tanec okouzluje současné moderní ženy svou krásou, ladností, přirozeností pohybu a energií. Současná společnost klade na ženy pracovní i společenské nároky, které často vedou ke stressovým situacím, fyzickým i psychickým problémům. Orientální tanec velmi jemným, ale komplexním způsobem procvičuje a posiluje celé tělo a zároveň umožňuje ženě znovu rozproudit svou životní energii, uvolnit se a uvědomit si svou vlastní krásu a smyslnost. Tato kazeta či DVD Vás provede základy tohoto prastarého umění a pomůže Vám poodhalit jeho tajemství. Scénář a režie: Patricie Procházková

 

 

 

ORIENTÁLNÍ TANCE, 2. DÍL - POKROČILÉ (VHS)

cena s DPH 490,- Kč / 690,- Sk

 

ORIENTÁLNÍ TANCE, 2. DÍL - POKROČILÉ (DVD)

cena s DPH 550,- Kč / 750,- Sk

 

délka 1 hod 40 min

 

Orientální tanec dává každé ženě možnost vyjádřit své pocity, touhy, svou smyslnost a sílu. Jistě jste již zjistily, že se jedná o umění, které je možné neustále rozvíjet a zdokonalovat. Na této kazetě najdete další prvky a figury, které Váš tanec obohatí a umožní Vám dosáhnout další úrovně ovládání svého těla a životní energie. Scénář a režie: Patricie Procházková.

 

 

ORIENTÁLNÍ TANCE, 3. DÍL - taneční kombinace (VHS) 

cena s DPH 490,- Kč / 690,- Sk

 

ORIENTÁLNÍ TANCE, 3. DÍL - taneční kombinace (DVD)

cena s DPH 550,- Kč / 750,- Sk

 

délka 1 hod 10 min.

Pokud již patříte mezi ty, které zaujal a okouzlil orientální tanec, pak právě pro Vás je určena tato kazeta nebo DVD. Protože již zvládáte základní prvky a figury, najdete zde ukázky a možnosti jejich navazování a propojování, která Vám mohou ukázat cestu k Vaší vlastní improvizaci. Doufáme, že Vám pomůže najít Váš osobní taneční styl a vyjádření. Scénář a režie: Patricie Procházková

 

viz také stránku  http://www.cadpress.sk/brisni_tance.htm

 


 

 

Předchozí Novinky – přírůstky a dotisky − v naší  distribuci

 

 

 

K N I H Y

 

 

 

Strovoloský mág - zázračný svět duchovního léčitele Daskala  

 

Kyriacos C. Markides (Eugenika )

 

Překlad: Zuzana Šestáková

228,- Kč  / Sk

 

Zázračný léčitel a duchovní učitel Daskalos. Kniha je svědectvím o tomto zvláštním muži, který celý svůj dlouhý život nezištně pomáhal druhým a vedl je k poznání, respektování a ovládání duchovních zákonů. Text knihy tvoří většinou záznamy rozhovorů s Daskalem a rovněž jeho poučných monologů. ISBN: 80-89227-14-7

219 stran

 

Obsah:

1. Strovoloský mág

2. Vyhánění nacistických duchů

3. Elementálové 

4. Skutečnost zážitku

5. Karma

6. Vzpomínky

7. Od smrti ke znovuzrození

8. Setkání s logem

9. Kosmologie

10. Strážci planety Země

11. Povídání o posedlosti

12. Léčení

13. Materializace

14. Doslov

Slovníček pojmů

 

 

 

JAK PŘEMOCI NEMOC - Výbor z díla Šrí Aurobinda a Matky

Šrí Aurobindo, Matka  (Eugenika )

 

Dva významní duchovní učitelé mluví o podstatě nemocí a o principech, jež mohou vést k uzdravení. Jejich cílem je povzbudit a dodat naději trpícím. 

 

Výbor z učení guru Aurobinda a jeho nejvěrnější žačky a nástupkyně známé jako Matka, vlastním jménem Mira Alfassa Richardsová (1878-1973). Základem jeho učení je ideál integrální jógy, která není - oproti klasické sádhaně - únikem od světských věcí, nýbrž úsilím o zduchovnění světa, sloučení duchovna s běžným každodenním životem. Podle něj se člověk skládá z pomíjivé povrchní osobnosti a věčné duše s individuálním Já. Osobnost se skládá ze 3 složek: fyzického těla a vitální a mentální složky, které se v okamžiku smrti rozkládají. Individuální duše neboli psychická bytost je nesmrtelná. Trojjediné kosmické Já (átman), nesmrtelná a nezničitelná podstata každého jedince, má 3 aspekty: transcendentní Já, kosmické Já a individuální Já. Aurobindo připouští možnost univerzálního vykoupení a záchrany lidstva za předpokladu, že v určité době vznikne dostatečně početná komunita duchovní elity. Šrí Aurobindo (1872-1950) se původně aktivně účastnil politické činnosti, za niž byl i vězněn, ale posléze začal studovat náboženskou literaturu a cvičit jógu. Poté, co se mu zjevil Kršna (Krišna), stal se duchovním učitelem „vnitřní jógy“ , pravé tantry, jejíž důležitou součástí je psychologie vnitřního psychického já - včetně kundaliní a sedmi čaker. Kundaliní („hadí síla“) je dřímající potenciál lidského vědomí skrývající se v tzv. múladhára čakře, odkud je možno ji rozvádět napříč tělem, jestliže dokážeme pročistit její dráhu, jednotlivé čakry, tj. neuropsychická centra, skrze něž pak může volně proudit, přičemž aktivace každé vyšší čakry představuje dosažení vyššího stupně vědomí.

 

 

ISBN: 80-89227-24-4, EAN: 9788089227242

 Překlad: Radka Kneblová

 Formát: 122 stran, 16,5x11,5cm, česky, brožovaná v

 

Doporučená cena: 138 Kč / Sk

 

 

 

 

 

 


 

 

 

HOVORY (Lun-jü)  –  Konfucius

CAD Press 2006 – DOTISK !

 

Tento spis, Lun-jü neboli Hovory (resp. Rozhovory, Pojednání, Rozpravy) je jedním z nejvýznamnějších děl čínské filosofie (ale i filozofie světové), v němž Mistr Kchung-fu-c  (552-479 př.Kr.), pokládaný čínskou tradicí za největšího mudrce všech dob, shrnuje principy konfuciánské filosofie (180 stran).

 

Z čínských originálů přeložil Dr. Ling Kuang-kai. Překlad z angličtiny PhDr. Z. Haštaba.

Info na internetu: http://mujweb.cz/Kultura/konfucius

Vydání druhé / v češtině CAD Press, leden 2006

ISBN 80-85349-43-4

 

Doporučená MOC 190,- Sk / 190,- Kč

 

 

Konfucianismus je původním čínským filosofickým a náboženským učením, které na dva a půl tisíce let ovlivnilo utváření společenského systému nejen v Číně, ale i v přilehlých oblastech. Jeho zakladatel Kchung fu-c’, známý u nás pod latinizovaným jménem Konfucius (551-479 př.Kr.), žil v 5.století př. Kr.. Jsou mu přisuzovány tituly jako Mudrc všech věků či První učitel. Jeho učení bylo přijato za státní doktrínu v 2.st. př.Kr. za císaře Chan-Wu-tiho a obohaceno myšlenkami pozdějších myslitelů přetrvalo až do současnosti.

Protože byl konfucianismus natolik spjat se státním zřízením , ztratil sice ve 20.stol. své výjimečné postavení, avšak tradiční konfuciánské hodnoty zůstaly silně zakořeněné v životech lidí a novodobí čínští myslitelé a političtí vůdci stáli před problémem, jak je přizpůsobit modernímu státu. Dnes se hlásí ke konfucianismu na celém světě miliony lidí. Nejvíce stoupenců má v Číně, Japonsku, Koreji, Hongkongu,Vietnamu, na Tchaj-wanu a v Singapuru. Konfucianismus položil základy čínského vzdělávacího systému, který přetrval 2000 let. Konfuciovo eticko-sociální učení prosadil především jeho následovník Mencius) 372-289 př.kr. Konfucianismus položil základy čínského vzdělávacího systému, který přetrval 2000 let. Mladí muži podstupovali náročné státní zkoušky, jen aby mohli získat místo v některém úřadu.

Konfucius vycházel z odkazu minulosti, kterou považoval za zlatý věk. Učil morálnímu kodexu založenému na etice, humanitě a lásce. I přes bouřlivé období zdůrazňovala jeho filosofie ideály řádu a humanity.Základem konfucianismu byla vždy idea, že lidé mají vždy žít v harmonii jeden s druhým a s přírodou. K dosažení těchto cílů doporučoval systém mezilidských vztahů a dobré vlády. Podle jeho filosofie byl urozený muž takový, který se vyznačoval pěti vlastnostmi: vybraným chováním, ušlechtilostí, dobrou vůlí, pílí a laskavostí. Muž by měl tyto kvality využít pro řízení státu. Pro něho představovala služba ve státní správě nejvyšší poslání, protože dobrá vláda mohla přinést blaho všem lidem. Mladí muži podstupovali náročné státní zkoušky, jen aby mohli získat místo v některém úřadu.

 Konfucius se zabýval také otázkami rodiny, která byla v Číně považována za primární společenskou jednotku. Byla chápána jako základní ekonomická, sociální a politická struktura proto, že se její členové podíleli na všech uvedených činnostech společně. Rodina byla přirozeným prostředím pro morální výchovu a mostem mezi jednotlivcem a společností. Učil, že v rámci rodiny si člověk plně uvědomuje svoji humanitní podstatu. Zdůrazňoval povinnosti a práva každého jejího člena a věřil, že všichni se budou chvat v souladu se svými úlohami.

 


 

 

DRAHÉ KAMENY A ORGÁNOVÉ HODINY - krystaloterapie podle Hidegardy von Bingen

Michael Gienger

Stran: 154

Vydal: Fontána

 

Každý denní a noční čas má svou vlastní kvalitu, na kterou je nastaven vnitřní rytmus našeho organismu a našeho duševního světa. Podle 24 léčivých kamenů Hildegardy von Bingen můžeme upravit náš denní rytmus a harmonizovat jej.

 

PC: 199,- Kč / 330,- Sk

 

 

 

ŠIFRA MISTRA LEONARDA - FAKTA (Samozvaný průvodce po skutečnostech ukrytých ve fiktivním příběhu)

Simon Cox

Stran: 139

Vydal: Metafora

 

 

Autor světového bestselleru Dan Brown umí mistrně namíchat fantazii s realitou, že čtenáři jen stěží rozeznají, kde jedno končí a začíná druhé.

A právě proto je tady Simon Cox. Tento mladý muž se rozhodl, že skutečnosti uvedené v románu si zaslouží samostatnou publikaci, protože jsou samy o sobě přinejmenším tak zajímavé jako Brownův příběh.

Tento podrobný, fundovaný průvodce, který nás bezpečně doprovodí všemi úskalími a na mnohá místa našeho oblíbeného románu vrhne uplně nové světlo.

 

PC: 149,- Kč / 230,- Sk

 

 

UMĚNÍ BŘIŠNÍHO TANCE - Ucelený průvodce orientálním tancem (Cesta ke kráse, energii a smyslnosti)

 

 

Autor: Pina Coluccia, Anette Paffrath, Jean Pütz

Stran: 229

Vydal: Rybka Publishers

Rok: 2005

Překlad: Jelena Žlábková

 

Tato publikace je prvním uceleným průvodcem orientálního tance, který u nás vychází. Najdete v něm vše, co se potřebujete dozvědět: pohled do historie, srozumitelný praktický návod i unstruktážními fotografiemi, jak učinně uvolnit své tělo, osvojit si základy břišního tance a vytvořit si svou vlastní taneční sestavu. Na závěr se můžete s chutí pustit do výroby svého vlastního orientálního tanečního kostýmu. Praktický návod krok za krokem jistě spolehlivě pomůže i málo zkušeným švadlenám. Rady odbornice vám pomohou zvolit, který typ a střih kostýmu z pevné nabídky variací je právě pro vás ten nejvhodnější.

 

Obsah:

Břišní tanec: Ve spojení se Zemí

Břišní tanec jako prožitek a sebevyjádření

Břišní tanec a jeho pozitivní vliv na lidský organismus

A nyní si zatančíme

Taneční kostýmy - od návrhů k provedení

 

PC: 279,- Kč / 430,- Sk

 

 

 

CIKÁNSKÉ KARTY A TAROT  

 

Autor: Lenka Vdovjaková

Stran: 194

Vydal: Eugenika

Rok: 2006

Překlad: Zuzana Šestáková

ISBN: 80-89227-04-X

 

 

Tato kniha slovenské autorky, nadané jasnovidností, je v oblasti tzv. cikánského věštění ojedinělá. Uvádí totiž významy jednotlivých cikánských karet ve všech možných vzájemných kombinacích, což je pro jejich výklad podstatné, v jiných příručkách to však nenajdete. Dále vysvětluje známé tarotové karty jiným způsobem a používá je společně s kartami cikánskými. Uvádí spoustu příkladů z praxe, které vám pomohou pochopit princip práce s kartami a naučit se jim rozumět v různých konkrétních situacích.

 

Kniha + sada karet

PC: 399,- Kč / 399,- Sk

 

 

 

ČAKRY I. - Nový systém léčby  

 

Autor: Cyndi Dale

Stran: 232

Vydal: Eugenika

Rok: 2006

Překlad: Petr Němčanský

ISBN: 80-89227-17-1

 

 

V této knize autorka značně rozšiřuje tradiční vědění a předkládá úplný obraz dvaatřiceti energetických center člověka: dvanácti čaker vně i uvnitř těla včetně dalších dvaceti energetických bodů v duchovní rovině.

Kniha obsahuje praktické metody k odstraňování energetických bloků, které se projevují jako zmatek, stres, závislosti, malé sebevědomí, finanční a vztahové problémy, deprese a chronické bolesti nebo onemocnění. Vše je doloženo na příkladech ze skutečných životních situací autorčiny úspěšné poradenské služby.

 

Obsah:

- Energetický systém člověka

- Dvanáct čaker

- Dvacet duchovních energ. čaker

- Práce s tělnámi centry

- Vaše energetické pole

- Klíčové body

 

PC: 238,- Kč / 238,- Sk

 

Vychází i ČAKRY II.

 


 

 

Předchozí novinky

 

DA VINCIHO KÓD

 

Autor: Dan Brown

Slovart 2005

Prekladateľ: Oto Havrila

Jazyk: slovenský

Väzba: tvrdá

Počet strán: 464

Formát: 130 x 210

ISBN: 80-7145-848-1

 

Da Vinciho kód, prekračujúci formu tradičných napínavých románov, je poučný, inteligentný a plný zaujímavých, faktami podložených detailov. Úspešný autor Dan Brown potvrdzuje povesť majstrovského rozprávača od prvých stránok až po nečakané rozuzlenie.

Robert Langdon, harvardský vedec zaoberajúci sa symbolmi, je pracovne v Paríži a neskoro v noci dostane naliehavý telefonát. V Louvri bol zavraždený kurátor múzea a pri jeho tele sa našla záhadná šifra. Keď sa Langdon a nadaná francúzska kryptologička Sophie Neveuová pustia do lúštenia bizarných hádaniek, s prekvapením zistia, že v Da Vinciho dielach je ukryté množstvo stôp, ktoré majú síce všetci priamo pred očami, no napriek tomu ich nikto nevidí.

Horúco začne byť vtedy, keď Langdon zistí zarážajúcu skutočnosť: zavraždený kurátor bol členom Priorstva Sionu – tajnej spoločnosti, ktorej členmi boli kedysi aj sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo a Da Vinci. Langdon sa nazdáva, že je na stope veľkého historického tajomstva, ktoré je – ako ukázali stáročné dejiny – rovnako poučné ako nebezpečné.

 

SLOVENSKY

PC: 299,- Kč / 299,- Sk

 

 

SEDM DUCHOVNÍCH ZÁSAD JÓGY

Příručka k vyléčení těla, mysli a duše

 

Deepak Chopra, David Simon (IKAR)

 

Jóga je spojení těla, mysli a duše - spojení jedince s božským mozkem, jenž řídí celý vesmírný orchestr. Jóga je stav bytí, v němž se prvky a síly tvořící náš živý organismus nacházejí v harmonickém propojení s částicemi vesmíru. Až v tomto stavu zdomácníte, budete stále mocněji prožívat neobyčejné citové, tělesné a duševní blaho a v neustále rostoucí míře zaznamenávat bezděčné naplňování svých tužeb. V Józe jsou vaše přání a přání přírody jedno. Jak se podílíte na tvůrčím procesu po boku nekonečné bytosti, starosti vás padají a zůstává jen pocit radostného optimismu...

A k tomu vám napomůže právě tato kniha.

 

227 Stran / ISBN: 80-249-0643-0

PC: 199,- Kč / 299,- Sk

 

 

TANTÓ – BOJ S NOŽEM

Luboš Pokorný

II. vydání. Fighters Publications 2006

 

Vazba brož., Rozměr 145x205, Stran 148

Vychází 28 února.

 

Tato kniha se věnuje volnému systému / boji s nožem, tak jak se vyučuje v nindžucu právě proto, aby se bojovník mohl přizpůsobit jakékoli bojové situaci. Kniha se dále věnuje technikám útočného bodáku.

Autor Luboš pokorný, držitel 15. danu (Happo Hiken) je zakladatelem organizace Bujinkan Czech Dojo, která v ČR šíří nindžucu od roku 1991. Luboš Pokorný je zároveň osobním žákem žijící japonské legendy Masaaki Hatsumiho (Soke Bujinkan Honbu Dojo), kterého pravidelně navštěvuje v Japonsku, kde si i nadále prohlubuje své znalosti. Pod jeho vedením  se také studijních pobytů v Japonsku účastní i několik dalších českých studentů, jejichž cílem je další rozvoj tohoto bojového umění u nás.

 

Tato publikace vychází v ČR již podruhé a to díky velkému zájmu čtenářů, kteří tento materiál vyhledávají díky kvalitně a věrně zpracovanému tématu.    

 

Doporučená MOC 299,- Sk / 199,- Kč

 

 

 

 

DŽÚDÓ, KARATEDÓ, AIKIDÓ, SEBEOBRANA

Fojtík Ivan (NS Svoboda)

 

Džúdó, karatedó, aikidó, sebeobrana Úpoly jsou součástí školní tělesné výchovy a sportu na základních školách stejně tak, jako mimo školu. Jejich důležitost spočívá v rozvoji specifických pohybových dovedností určených k přemožení protivníka, ale jsou užívány také jako jeden z prostředků kondičního rozvoje. Významně jsou v úpolech zastoupeny zdravotní aspekty, nejzřetelněji patrné ve způsobu držení těla, dýchání a zdůrazňované relaxaci. Při samotné „bojové akci“ však jde o maximální nasazení v oblasti fyzické i duševní. Zvláště v oblasti sebeobrany úpoly přispívají k pocitu osobní bezpečnosti a souběžně rozvíjejí i úroveň brannosti. Svými mnohostrannými pohybovými činnostmi rozvíjejí fyzickou všestrannost a podílejí se na pěstování tělesných schopností, fyzické zdatnosti a odolnosti. Významně rozvíjejí i psychickou odolnost opakovaným vystavováním cvičenců ; žáků náročným situacím. Úpoly i bojová umění jsou od nepaměti chápany jako vynikající prostředek rozvoje osobnosti v mnoha geografických oblastech. (56 str., formát A4)

 

Cena: 149 Kč / 160 Sk

 

 

 

SALSA - tanec pro vás

 

Nakladatelství a vydavatelství Aqualibra připravilo jedinečnou instruktážní publikaci, která spatřila světlo světa v minulém týdnu. Tančit salsu budete s profesionálními tanečníky, nadšenými propagátory salsy a zároveň organizátory největší salsa události v České republice - Bacardi Salsa Festivalu - manžely Michalem a Danielou Sejkorovými.

Doslova krok za krokem vás provedou tajemstvími tohoto fascinujícího a smyslného tance, jímž žije nejen Latinská Amerika, ale stále více mu přichází na chuť i Evropa. Atmosféra ohnivé salsy vynikne zvláště díky fotografiím Vladimíra Štrosse, jež zprostředkovávají osobitým způsobem ducha onoho podmanivého tance a zároveň životního stylu plného barev, slunce, exotických koktejlů i milování na pláži.

Grafické úpravy včetně návrhu obálky se ujal akademický malíř, grafik a pedagog Karel Míšek. Zásluhou profesionálů ve svých oborech vznikl kvalitní průvodce, který vám poslouží na cestě do říše SALSY.

 

Cena: 239 Kč / 359 Sk

 

 

 

SEXUÁLNÍ REFLEXOLOGIE V PRAXI

Mantak Chia   (vyd. Fontána )

 

O pěstování a kultivaci nesmírné síly sexuální energie, poznání reflexních bodů v nitru ženy i na muži a extatické akupresuře. Sexuální reflexologie je knihou o nejzákladnější a nejmocnější energie v člověku, o sexuální energii. Bez této energie by tu nikdo z nás nebyl. Tuto knihu by neměl kdo napsat a nebyl by nikdo, kdo by ji mmohl číst. Sexuální energie představuje prvopočáteční jednotu sil jin a jang, pohání vesmír - a přesto k ní někteří lidé přistupují bez pochopení. Přináší extázi a hlubokou radost, umí naše tělo léčit, ale díky nedostatku správných znalostí přináší také hlubokou bolest a zármutek, slabost, zmatek a nemoc. ( 280 str. B5)

 

Cena:   238.00 Kč / 369,00 Sk

 

 

 

ABY ZUBY NEBOLELY  

Autor: Broukal Zdeněk, Jarolímková Stanislava

Vydal: EB nakladatelství

 

 

V této publikaci se dozvíte seriózní informace o zubech a ústní dutině, o tom, jak o ně pečovat i jak předcházet onemocnění. Zabývá se specifiky jak chrupu dětí, tak i dospělých a starších lidí.

Stran: 108 / Rok: 2002

ISBN: 80-238-9609-1

 

PC: 110,- Sk / 70,- Kč

 

 

ÁJURVÉDSKÉ RECEPTY PRO ZDRAVÍ  

 

Autor: David Frej

Vydal: Eva Babická

 

Ájurvédská medicína získává popularitu na celém světě, neboť nabízí každému možnost, jak získat optimální zdraví. O principech tohoto komplexního medicínského systému se dozvíte v první části knihy. Recepty v této kuchařce odpovídají zásadám správné výživy z pohledu komplexní ájurvédské medicíny. Principy vyzkoušené tisíce let dávají záruku, že dodržovanými zásadami lze obnovit rovnováhu a zdraví. Pokrmy jsou satvické, to znamená čerstvé, povětšinou vařené, vhodně kořeněné, výživné a hlavně chutné!  V knize najdete recepty, které jsou určeny jak pro jednotlivé konstituce, tak i celkově vyvážené harmonické pokrmy. Součástí receptů jsou nápoje podporující trávení.

 

Stran: 203

Rok: 2004

ISBN: 80-903234-7-2

 

 

OBSAH:

 

Ájurvéda-věda o životě

Základní principy Ájurvédy

Tři dóšy, prakruti a vikruti

Co je zdraví a nemoc?

Roční období a denní režim-dinačarja a ritučarja

Určení osobní konstituce - Dóša test

Tři dóšy-naše konstituce

- Váta

- Pitta

- Kapha

Vhodné a nevhodné potraviny pro jednotlivé konstituce

Ájurvédská výživa-ašara

- Agni – princip trávení potravy

- Agni – šest chutí

- kdy a jak jíme

- zásady zdravého stolování

- syrová a vařená strava

- živočišné potraviny

- ořechy a semínka

- důležitost koření v Ájurvédě

- oleje

- kombinace potravin

- satvické, radžasické a tamasické potraviny

Vaříme

- pozornost a vaření

- jak vařit

- ingredience

Recepty

Snídaně - Polévky - Obilniny a rýže - Zeleninová jídla - Bramborová jídla - Luštěniny - Zeleninové saláty - Chléb a pečivo - Kičadi - Ovocná jídla - Koření - Ochucovadla - Čatní - Rajta - Moučníky - Nápoje

Glosář

Dodatek:

- 1. Příprava ghí

- 2. Přepočty

- 3. Doporučení potravin u základních konstitučních typů

 

PC: 250,- Sk / 165,- Kč

 

 

BIOENERGETIKA ČLOVĚKA - Cesty zvýšení energetického potenciálu

Malachov G. P.

Eugenika

 

Tato kniha je věnována důležitým tématům, jakými je bioenergetika a biosyntéza člověka.        Čtenář má možnost získat informace o tom, co nutí člověka k tomu, že ztrácí energie, a co mu pomáhá k tomu, aby si ji zase doplnil. velmi podrobně jsou zde popsány prostředky, umožňující zvýšit bioenergetiku: pohyb, správní výživa, hladovění, dýchání, vodoléčba. Přístup ke zdraví člověka z hlediska medicíny, který je v současné době tak rozšířený, je cestou do neznáma, ale promyšlená práce s vlastním tělem, vedoucí k podpoře biosyntézy, je správná cesta k dlouhému a plnohodnotnému životu.     Autor zve všechny zájemce na tuto cestu, o níž věděli dávní lékaři a léčitelé a upozorňují na ni i současní zdravotníci. Autor v této knize ukazuje, jak je možné pomocí jednoduchých a dostupných metod zkvalitnit procesy biosyntézy a tím zvýšit energetický potenciál člověka.

 

198 Sk / 198 Kč

 

 

 

BUBIŠI (BUBISHI) neboli BIBLE KARATE

 

 ČÍNSKÉ KOŘENY OKINAWSKÉHO KOBUDÓ A JAPONSKÉHO KARATE

 

v překladu a s komentářem

PATRICKA  McCARTHYHO

 

 

Neobyčejná kniha o bojových uměních, z které čerpaly mnohé generace mistrů kung-fu / wu-šu, kobudó i karatedó a jež byla zdrojem ponaučení mnohých škol bojových umění v Číně, na Okinawě i v Japonsku dávno předtím, než se s asijskými bojovými uměními seznámila Evropa Není náhodou, že dnes snad prakticky neexistuje seriozní práce na téma bojových umění, která by se na Bubiši (Bubishi) neodvolávala, resp. z ní nečerpala anebo aspoň necitovala.

 

 

Obsah

 

Předmluva 

Li Yudan (Li Jü-tan)

Richard Kim 

Nagamine Shoshin (Nagamine Šóšin)

Ohtsuka Tadahiko (Ohcuka Tadahiko)

Konishi Takehiro (Koniši Takehiro)

Kinjo Hiroshi (Kindžó Hiroši) 

Hokama Tetsuhiro (Hokama Tecuhiro)

 

ČÁST PRVNÍ

Historie a filozofie

Dopad Bubiši na moderní karatedó 

Pravděpodobný čínský původ Bubiši

Dvě Bubiši 

Odevzdávání Bubiši 

Historie karatedó 

Čínský vliv na rozvoj karatedó 

Historie karatedó od období Meidži (Meiji)

 

Články o historii a filozofii

Článek 1: Původ kung-fu Bílého jeřába  / Test učitelky Fang 

Článek 2: Mistr Wang odhaluje svá tajemství

Článek 3: Rada o správné etiketě

Článek 4: Filozofie 

Článek 5: Komentář mistra Wanga o boxu Mnišské pěsti 

Článek 26: Ochranné božstvo Ťiou Tchien Feng Chuo Jüan San Tchien Tou

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

Bojové techniky

Strategie a technika v Bubiši 

Čchüan kung-fu (Gongu Quan)

Čchin-na (Qin Na) 

Stručná historie fuťienských stylů kung-fu

Skákající / Poskakující jeřáb (Cung-che-čchüan / Zonghe quan)

Křičící jeřáb (Ming-che-čchüan / Minghe quan) 

Spící / Odpočívající jeřáb (Su-che-čchüan / Suhe quan) 

Lovící / Žeroucí jeřáb (Š-che-čchüan / Shihe quan) 

Poletující jeřáb (Fej-che-čchüan / Feihe quan) 

Mnišská pěst (Luo-chan-čchüan / Luohan quan) 

 

Články o bojových technikách 

Článek 6:  Čtyři čchüany boxu Mnišské pěsti

Článek 7:  Ne-pchaj-čchüan (Nepai quan)

Článek 13: Osm předpisů čchüan-fa (quanfa)

Článek 14: Principy starodávného zákona / Strategie čchüan-fa (quanfa)

Článek 15: Aforismy Mistra Sun-c’ (Sun Zi)

Článek 16: Boj a únikové manévry

Článek 20: Šest rukou Ťi (Ji) šaolinského stylu

Článek 27: Čtyřiadvacet Čengových aplikací Železné ruky a Bílé opice

Článek 28: Čtyřiapadesátikrokový čchüan Osmnácti pěstí učenců stylu

Bílého jeřába a Černého tygra

Článek 29: Čtyřicet osm vyobrazení sebeobrany

Článek 32: Šaolinské pozice pro trénink rukou a nohou, svalů a kostí

 

Bibliografie

Tabulka čínských a japonských jmen a názvů

 

O autorovi anglického překladu:

 

Patrick McCarthy je jedním z mála cizinců, kteří vyučovali karatedó i v samotném Japonsku. Kromě toho je po celém světě uznáván jako přední odborník na civilní bojová umění Okinawy. Zároveň je prvním bělochem, jemuž byla prestižní kjótskou Dai Nippon Butokukai udělena velmi ceněná licence učitele kjóši (kyoshi) 7. danu.

Karatedó cvičí už čtyřicet let a kromě toho studoval též tchaj-ťi-čchüan, kung-fu Bílého jeřába, Chung-čchüan [kantonsky Hung Gar / Hung Kuen], Mnišskou pěst [Osmnáct rukou arhatů (světců) neboli Š’-pa luo-chan-šou] a Pěst pěti předků [Ng-che-čchüan].

V polovině 70. let,  kdy Patrick McCarthy postupoval vpřed ve své úspěšné soutěžní kariéře, potkal „profesora Harvardu bojových umění“, mistra Richarda Kima, jehož žákem se následně v roce 1977 stal. Sensei Kim, držitel učitelské licence hanši  (hanshi) 9. danu Butokukai, zdůrazňoval důležitost studia i prvků nevyužívaných v karate. Pod jeho vlivem se McCarthy začal věnovat serioznímu bádání na poli historie a filozofie karate, výzkumu, v němž pokračuje dodnes.

Jeho výzkum ho nezavedl jen do Japonska, ale též na Tchaj-wan, do Hongkongu a do Čínské lidové republiky. S rozsáhlým zázemím vědomostí o okinawských a čínských bojových umění měl Patrick McCarthy v unikátní pozici, aby prozkoumal nejzávažnější a nejvýznamnější dokument v historii karatedó –  Bubiši. Od té doby rozmlouval s nejlepšími světovými mistry kung-fu a karatedó a pomalu objasňoval historii tohoto dokumentu a s ním spojených bojových systémů.

Když se v roce 1985 přestěhoval do Japonska, stal se osobním zástupcem mistra Kima v Japonsku a v roce 1987, jako výsledek svého výzkumu, založil International Ryukyu Karate Research Society (Mezinárodní společnost pro výzkum okinawského karate  −  IRKRS).  IRKRS je neziskové, nepolitické sdružení badatelů a adeptů budó, které se věnuje − i když tím není jeho činnost ohraničena − analýze, uchování a propagaci karatedó.

Pan McCarthy často přispívá do časopisů o bojových uměních po celém světě a je autorem publikací Classical Kata of Okinawan Karate,  Beyond Physical Training  a  Kata: Karate´s Paragon of Mystery.  Kromě toho přeložil řadu knih japonských mistrů karate: knihu Mijagi Čódžuna (Miyagi Chojun) z roku 1934 – Outline of Karatedo, The Secrets of Wudang Boxing,  a knihy Taira Šinkena (T. Shinken) – Ryukyu Kobudo Taikan, The Matsumura and Itosu Precepts,  z r. 1964,  a Meeting of the Okinawan Masters z roku 1936.

V současnosti Patrick McCarthy cestuje po celém světě a přednáší o historii a filozofii karate, aplikacích kata a o Bubiši (Bubishi) a kobudó.

 

 

=============================================

Recenze:

 

Spis Bubiši je důležitým kulturním objevem a perlou původních bojových tradic. Upřímně doufám, že i ostatní pocítí stejné nutkání vydat se na takovouto cestu k životní zkušenosti nádherného kulturního dědictví, uchovávaného ve starověkých čínských bojových tradicích

Li Yudan (Li Jü-tan)

Výkonný generální tajemník fučouské pobočky Celočínské atletické federace a podpředseda Fučouské asociace bojových umění

 

 

Tuto knihu vřele doporučuji a doufám, že přinese užitek všem, kdož hledají skutečnou podstatu karatedó

Richard Kim, Hanši, 9 dan

 

 

Bubiši (Bubishi) by měla být považována za povinnou četbu pro všechny skutečné milovníky karatedó, a proto by se měla nacházet v jejich osobní knihovně, měli by ji hlouběji studovat nejen žáci, ale i učitelé bojových umění

Nagamine Shoshin (Nagamine Šóšin), Hanši, 10 dan,

World Shorin-Ryu Karatedo Federation

 

 

Neznám nikoho, kdo by věnoval studiu Bubiši (Bubishi) tolik času jako pan McCarthy, a věřím, že se jeho dokonalá analýza a pozoruhodný překlad setká s odpovídajícím nadšením. Anglický překlad Bubiši (Bubishi) pana McCarthyho by měl být, vzhledem k tomu, že je skutečnou biblí karatedó, považován za hlavní a povinnou četbu pro každého skutečného následovníka karatedó.

 

Konishi Takehiro (Koniši Takehiro), Hanši, 9 dan

Šindó džinen-rjú karatedó rjóbukai (Shindo Jinen-Ryu Karatedo Ryobukai)

 

 

Vydání spisu Bubiši (Bubishi) společností Charlese E Tuttla je skutečným milníkem v historii moderního karatedó. Jde o plod mnohých let pečlivého výzkumu, díky jemuž toto dílo pana Patricka McCarthyho, jednoho z nejpřednějších odborníků na bojová umění, představuje neocenitelný příspěvek k hlubšímu pochopení hodnot karatedó.

Pan McCarthy jako první prezentoval anglický překlad tohoto nejstarostlivěji stráženého čínského textu. S puncem McCarthyho výzkumu a publikací Bubiši budou obdivovatelé karatedó ze Západu schopni ocenit důležitost fenoménu orientální sebeobrany. Tento text, uvádějící čtenáře metodicky do principů základních, avšak často neznámých požadavků osvojení ryzí formy bojového umění, by měl být považován za povinnou četbu pro všechny adepty karatedó. Patrick McCarthy je jedním z mála historiků budó, který došel k poznání skutečné podstaty, historie a kultury karatedó. Tento průkopnický výzkum pozoruhodného muže by měl být zaznamenán do análů moderního karatedó

Kinjo Hiroshi (Kindžó Hiroši), Hanši, 9 dan

Zen Nihon Karatedo Rengokai

 

Okolo původu této záhadné, ale pozoruhodné příručky existuje mnoho teorií; avšak zcela jednoznačně si můžeme být jisti, že Bubiši je dokumentem popisující mnohé unikátní čínské bojové tradice a s nimi spojené principy

Hokama Tetsuhiro (Hokama Tecuhiro), Kjóši (kyoshi), 8 dan

International Karatedo Organization

 

Edice BUDO /  ISBN  80-88969-26-3

Váz / tvrdá vazba., 284 stran, množství fotografií, tabulek a kreseb, formát 24x16 cm

Dop. PC: 440 Kč

 


 

ČAJ, KTERÝ SPALUJE TUKY  - PCHU-ER  

 

Autor: Li Wu

Vydal: EB nakladatelství

 

Pomocí čaje Pchu-er, krále všech čínských čajů. Je bohatý na minerály, snižuje hladinu cholesterolu v krvi, odbourává tukovou tkáň, posiluje imunitní systém.

 

Stran: 109

Rok: 2003

Překlad: Romana Barfussová

ISBN: 80-903234-3-X

 

PC: 190,- Sk / 125,- Kč

 

 

 

 

ČÍNSKÝ SYSTÉM LÉČBY POTRAVINAMI

Lu Henry C.

FONTÁNA