Astrálne putovanie, okultizmus, karma, reinkarnácia, posmrtný život, prevteľovanie, hermetické náuky, čarodejnictvo, špiritizmus, ezoterika, veštenie, teozófia, mágia a mystika.


Mimoriadna ponuka kníh:

 

TAJOMSTVO  ČASU  A  VESMÍRU

(Edícia záhad)

 

Luxusná monografia o posvätných / kultových miestach rôznych civilizácií a kultúr - Indiánov, Grékov, Keltov, austrálskych domorodcov atď.

O hinduistických, taoistických, tibetských, mayských, aztéckých a germánskych mýtoch, histórii merania času, vzniku kalendárov a cestovaní v čase, jasnovidectve, tajomstve zlatej špirály atď.

 

 

Viaz., veľký formát / A4, 144 strán na kriedovom papieri,

množstvo farebných fotografií a ilustrácií.

CENA: 377,- Sk

(pre jednotlivcov u nás zľava 20%)

 

 

OBSAH

 

Esej Posvätné brány sveta

 

KAPITOLA 1

Mýty a vesmír

 

Esej Stretnutie mýtu s vedou

 

KAPITOLA 2

Nové obzory vedy

 

Esej Cestovanie v čase

 

KAPITOLA 3

Z pohľadu človeka

 

Esej Meranie času

 

KAPITOLA 4

Čudné chvíle, zvláštne miesta

 

 

 

REGISTER

 

 

A

Abbott, Edwin 136

Adam, biblická postava, 40

Ah Puch 34

Ahura Mazda 22

Alamogordo 58

Almanach, mayský 102

Americká spoločnosť pre parapsychologický výskum 113

Američania

- čas 99

Angličania

- čas 99

Angra Mainyu 22

Antverpská katedrála 108

Arabi

- nula 29

Arjun 25

Arnoldová, Dorothy 129

Arunta

- čas 36

Astronómia

- pýthagorejci 47

Asura 27

Atómy

- Max Planck 64

- pozri tiež prvotný atóm

Atum 20

Augustín svatý 42

Automatické správanie 87

A yres Rock

- Pitjantjatjarovia, domorodci

15

Aztékovia

- kozmogónia 37

- obete 37

- smery 30

 

B

B, pán 126

Babylónska tabura 114

Barbar, J. de 38

Bathurst, Benjamin 129

Benford, Georgy

- tachonický antitelefón 70

Bermudský trojuholník 131

Bernard, Claude 100

Bessent, Malcolm 116

Bhágavadgíta 25

Biblia

- kozmogónia 19

Biely trpaslík 63

Biologické rytmy

- Bruce Richardson 81

- Černobyl' 86

- dížka 80

- extroverti 84

- Challenger 86

- Char1es A. Czeisler 86

- charakteristika 79

- imunitný systém 81

- introverti 81

- Jean Jacques ď Ortous de Mairan 80

- kortisol 81

- korytnačky 82, 83

- krvný tlak 81

- ľudské bytosti 79

- Nathaniel Kleitman 81, 84

- nehody 86

- pásmová choroba 84, 86

- počítače 89

- práce na smeny 84, 86, 87

- Robert Y. Moore 87

- srdečný tep 81, 84

- Stefania Folliniová 78, 88

- supraschiasmatické jadro 87

- Three Mile Island 86

- vek 79, 84, 95

- vtáci 82

- zeitgebers 81

- zvieratá 82

Bloxham Arnall125

Bohr, Niels

- Albert Einstein 65

- kvantová mechanika 65, 68

Bosch Hieronymus 41

Brahma 23, 25

Brazílčania

- čas 99

Budhisti

- Kailás 11

- nula 29

- obete 37

- osvietenie 29, 37

Burza 111

Buterbaugh Coleen

- preklznutie časom 112, 113

 

C

Caesar Julius

- kalendáre 104

Cestovanie časom

 

- časové vojny 77

- červie diery 75

- čierne diery 73

- Einstein Albert 77

- rotujúce čierne diery 73

- teória relativity 71, 73

- Tipler, Frank 77

Cirkadiálne rytmy 80, 88

Croiset, Gérard 115

Cygnus X-I 63, 65

Cyklický čas 42

Czeisler, Char1es A. 86

 

Č

Čas

- Afričania 99

- Američania 99

- Angličania 100

- Arunta 38

- Augustín, svätý 42

- Brazílčania 98

- čierna diera 73, 117

- Číňania 32

- domorodci 37

- džinisti 25, 26

- filozofia 38

- Gréci 38

- hinduisti 25

- Hudson Hoagland 95

- horizontálne vnímanie 97

- Indonézania 99

- lrokézovia 97

- James WIlliam 95

- Japonci 99

- Kant Immanuel 42

- kláštory 106, 109

- Leibniz, Gottfried Wilhelm 42

- Mayovia 32

- Merkur 102

- meranie 100, 101

- Minkowski, Hermann 54

- Mixtékovia 37

- Nahuovia 34

- Navahovia 98

- Oaxaca 99

- Parmenidés 38

- Platón 40

- počítače 89

- Priestly, J. B. 117

- Pueblo Indiáni 7

- Taliani 99

- telesná teplota 97

- Tiv 100

- Venuša 102

- vertikálne vnímanie 97

- Yokuti Indiáni 37

- Zénón 40, 41

Časopriestor

- červie diery 75

- čierne diery 73

- Einstein Albert 58

- tachyóny 70

Časopriestorová pena

- Vilenkin, Alexander 67

- Wheeler, John 67

Časopriestorové anomálie

- UFO 136

Časová bariéra 117

Časové pásma 110

Časový valec 77

Čas snov 15, 36, 37, 38

Černobyľ

- biologické rytmy 86

Červený posun 60

Červie diery

- cestovanie časom 70, 75

- časopriestor 75

- Guth, Alan 70

- Hawking, Stephen 70

- Michael S. Morris 75

- Thorne, Kip. S. 75

Čierna diera

- cestovanie časom 73

- čas 73, 117

- časopriestor 63

- Hawking, Stephen 63

- Michell, John 63

- tvorba 63

- Wheeler John 63

- pozri taktiež rotujúce čierne diery

Čchi 34, 35

Číňania

- čas 32

- kozmogónia 27

- obete 37

- priestor 32, 35

Čísla

- Gréci 43

- charakteristika 43

- Pythagoras 44

- pythagorejci 44, 45

Čítanie z dlane 94, 95

 

D

Dance of Life /Tanec života/ 100

Ďalekohľad

- Galileo Galilei 51

Danielsová, Laura Jean 16, 17

Dawe, Leonard 122

"Dažde" 136

De Gaulle, Charles 117

Déja vu 116

Delfská veštkyňa 9

Delfské údolie 9

Deň D 122

Descartes, René

- priestor 42

Deschamps, M. 120

Deti Slnka 13

Dialektika 41

Dilatácia času

- Albert Einstein 56, 57

- Albert von St. Gallen Heim 88

- Hicks, Robert 90

- Meisenhelder, Thomas 90

- mozog 88

- Stromberk, Russ 89

- vazni 90

Dimenzia 17-19

Diogénes 40

Domorodci

- Ayres skala 15

- čas 37

Dopplerov efekt

- charakteristika 60

- UFO 134

Dunne, John William

- J. B. Priestley 124

- serializmus 124, 127

Dyson, Frank

- teória relativity 50

Džinisti

- čas 25, 26

- Kaliás 11

- kozmogónia 25

- priestor 27

- prevteľovanie 25, 27

 

E

Eddington, Arthur

- šípka času 59

- teória relativity 58

Egypťania

- kalendáre 103

- kozmogónia 20

- slnečné hodiny 107

- vodné hodiny 107

Einstein Albert

- Bohr, Niels 65

- cestovanie časom 73

- časopriestor 58

- dilatácia času 56, 57

- éter 55

- fotoelektrický jav 65

- gravitácia 58

- hudba 55

- Jung, Carl 121

- kvantová mechanika 64

- Meerloo, Joost 137

- Planck, Max 65

- svetlo 55, 58

- teória relativity 50, 56, 57, 58, 59, 60, 73, 77

- ústav pre pokročilé štúdiá 54

- zhody okolností 136

Entropia 59

Eros 19

Éter

- Albert Einstein 55

- Albert Michelson 54

- Edward Morley 54

Éterické strhávanie 54

Eva /biblická postava/ 40

Experiment with Time /pokus s časom/ 122

 

F

Feinberg, Gerald

- jasnovidectvo 120

Feng-šuei 35

Fenomén súzvuku 120

Filozofia 38

Finnegans Wake 66

Fíni

- kozmogónia 19

Flammarion, Camille 120

Folliniová, Stefánia

- biologické rytmy 78, 80, 88

- izolovaná bunka 78, 80

Fort, Charles Hoy

- "dažde" 134

- padanie rýb 134

- paranormálne javy 133

- teleportácia 132

- UFO 133

Fortgibu 120

Fortuna 20

Fotelektrický jav

- Albert Einstein 65

Fotóny 65

Francúzska revolučná vláda

- kalendáre 104, 105

 

G

G., Tessa 126

Galaxia 4C41 61

Galaxia M-87 63

Galaxia NGC-1097 65

Galilei, Galileo

- ďalekohľad 51

- slnečná sústava 51

Gamow, George

- teória veľkého tresku 60

Ganga

- Siva 11, 92

Garrettová, Eileen

- jasnovidectvo 114, 115

Gep 20

Geomagnetický kompas 34, 35

Geometria

- Pythagoras 47

Gnómon 44, 46

Gnómonické rozvinutie

- pythagorejci 44, 49

Godfrey, Edmundbury 122

Godley, John

- sny 128

Goya, Francisco de 20

Gravitácia

- Albert Einstein 58

Gréci

- čas 38, 40

- čísla 44

- filozofia 38

- kozmogónia 38

- nula 29

- obete 37

- priestor 40

- slnečné hodiny 107

- sväté miesta 6

- vodné hodiny 107

Gregor XIII. /pápež/

- kalendáre 104, 105

Grónsko 85

Gribbin, John

- jasnovidectvo 117

- sny 117

Guth, Alan

- červie diery 70

- teória velkého tresku 61, 67

 

H

Hall, Edward T. 97, 100

Harmónia

- pythagorejci 45

Hawking, Stephen

- červie diery 70

- čierné diery 63

Roger Penrose 63

- teória velkého zjednotenia 62

- teória velkého tresku 62

- zdravotný stav 62

Heim, Albert von St. Gallen

- dilatácia času 88

Heisenberg, Werner 66

Heliaktický východ 103

Hemicyklium 107

Hexagram 32

Hicks, Robert 90

Hinduisti

- čas 25

- Kailás 11

- kozmogónia 23

- nula 29

- obete 37

- osvietenie 93

- priestor 25

Hoagland, Hudson 95

Hodgskin, R. H. 126

Hodson, Geoffrey 119

Hodiny

- kláštory 106, 109

- Silvester 109

Hopi - kmeň 7

Horizont udalostí 64, 73

Hoyle, Fred

- teória veľkého tresku 61

Hubble, Edwin

- červený posun 58

Hudba

- Geoffrey Hodson 119

- pythagorejci 47

Hudobné intervaly 47

Hurkos, Peter 115

 

CH

Challenger

- biologické rytmy 86

Chilam Balam z Chumayelu 32

Chronobiológia 79

 

I

I-ťing

- Carl Jung 122

- tao 29

- Richard Wilhelm 32

Inkovia

- Titicaca 13

Indi

- strana 31

Indonézia

- čas 99

Interpretation of Nature and the Psyche 121

Irokézovia

- čas 97

Izolovaná bunka 78, 80

Izanagi 20

 

J

James, William 97

Jang 27, 29, 32

Janus 23

Japonci

- burza 111

- čas 99

- kozmogónia 22

Jasnovidectvo

- Gérard Croiset 115

- Gerald Feinberg 120

- Eileen Garrettová 114,115

- Gribbin, John 117

- Hurkos, Peter 115

- kauzalita 121

- krátkodobá pamiiť 120

- Marshall, Ninian 118

- Meerloo, Joost 124

- Peters, John 116

- Tanous, Alex 115

- Walker, Evan Harris 120

- Zohar, Danah 116

Ježiš 37, 42

Jin 27, 29, 32

Jung, Carl

- Albert Einstein 120

- I-ťing 121

- kolektívne podvedomie 121

- Pauli, Wolfgang 120

- synchronicita 121

- zhody okolností 121

 

K

Kailás, hora 6, 11

Kalendáre

- Caesar, Julius 104

- Egypťania 103

- Francúzska revolučná vláda 104,105

- Gregor XIII. 104

- knihy hodín 104

- Mayovia 34, 102

Kambodžania

- zmiznutie 137

Kammerer, Paul 120

Kan 34

Kaňon de Chelly 7

Kant, Immanuel 42

Karma 25, 27

Kauzalita

- jasnovidectvo 121

- narušovanie 71

Kepler, Johannes 53

Kerr,Roy

- rotujúce čierne diery 73

Kláštory

- čas 106, 109

Kleitman, Nathaniel 81, 84

Klemme, Herbert L.

- prekĺznutie časom 113

Kniha premien pozri I-ťing

Kniha tigrích kňazov 34

Knihy hodín

- kalendáre 104

Kolektívne podvedomie 121

Koleso času 20

Koperník, Mikuláš

- slnečná sústava 51

Kórea

- kozmogónia 20

Kortisol

- biologické rytmy 81

Korytnačky 82, 83

Kostolník 106, 109

Kozmogónia

- Aztékovia 37

- biblia 19

- Číňania 27

- džinisti 25

- Egypťania 20

- Fíni 19

- Gréci 38

- hinduisti 23

- Japonci 22

- Kórejci 20

- Manichejci 22

- Mayovia 34

- Navahovia 30

- Samoa 20

- Severské krajiny 19, 20

- Sumeri 20

- vajce 19,20,23,25,27

- zoroastrianisti 22

- Zuni 20

Kozmologická konštanta 60

Kozmologia 19

Kozmos 43

Kramer, Gustav

- migrácia 82

Krátkodobá pamäť 120

Krišna 23, 25

Kronus 20

Kvanta 64

Kvantový preskok 65

Kvantová mechanika

- Bohr, Niels 65, 68

- Einstein, Albert 64

- fotóny 65

- Marshall, Ninian 118

- Pauli, Wolfgang 121

- Planck, Max 64

- princíp neurčitosti 66

- Schnidinger, Erwin 68

- Walker, Evan Harris 120

- Wheeler, John 66

Kvarky 66

Kyvadlá 110, 129

 

L

Lamovia 95

Lang, David 129

Lang, George 131

Langová, pani 131

Langová, Sarah 131

Lao-c' /Lao Tan/ 29,32

Lee, John

- sny 117

Leibniz, Gottfried Wilhelm 42

Lemaitre, George 60, 61

LeShan, Lawrence 115

Let 133

Lethbridgeová, Mina 130

Lethbridge, Thomas.131

- kyvadlá 129

- leye 129

- prútkárenie 128

Levine, Robert

- monochrónne kultúry 98

- polychrónne kultúry 98

Leye 129

Lineárny čas 42

Lucretius

- priestor 42

 

M

Macao 94

Magalhaes, Fernao 85

Mairan, Jean Jacques ď Ortous de 80

Mamma Ocllo 13

Manco Capac 13

Manichejci

- kozmogónia 22

Marduk 20

Marshall, Ninian 118

Masaccio, Tommaso 40

Matematika

- pythagorejci 44

Matka dračice 20

Mayovia

- almanach 102

- čas 32, 36

- kalendáre 34

- kozmogónia 34

- obete 37

- priestor 34, 36

- prevteľovanie 36

Meerloo, Joost

- Albert Einstein 136

- jasnovidectvo 124

Mechanické hodiny 109

Meisenhelder Thomas 90

Menštruačný cyklus 79

Merkur

- čas 102

Méru, hora 11, 31

Medzinárodný kongres o kvantovej fyzike a parapsychológii 120

Migrácia 80, 82

Michell, John

- čierne diery 63

Michelson, Albert

- éter 54

Milarepa 11

Millikan, Robert 65

Millsová, Clarissa 114

Minkowski, Hermann 54

Mixtékovia 37

Modlitby

- muslimovia 96

Monochrónne kultúry

- Edward T. Hall 97

- Robert Levine 98

Moore, Robert Y. 87

Morley, Edward

- éter 54

Morris, Michael S. 75

Motýle

migrácia 82, 83

Mozog

- dilatácia času 88

Muezin 96

Mukti Bhavan 93

Mulhatten, Joe 131

Murphy, Gardner 113

Musea, Charles 126

Muslimovia

- modlitby 96

Mýty o stvorení pozri kozmogónia

 

N

Nahuovia

- čas 36

- priestor 36 - smery 36

Nanautzin 37

Národy košíkarských kultúr 7

Navahovia (Navajo)

- čas 98

- Kanón de Chelly 7

- kozmogónia 30

- ornamenty z piesku 30, 31, 95

- smery 30, 31

Nemci

- smery 30

Neutrónová hviezda 64

Newton Isaac 53, 55, 58

Norfolkský pluk 129

Nula

- budhisti 29

Nii-kua 27

Nut 20

Nyx 19

 

o

Oxaca

- čas 99

Obete

- Aztékovia 37

Ometeotl 36

Omfalós 9

Onassis, Aristotel117

Osvietenie

- budhisti 29, 37

- hinduisti 25, 29

 

p

Pacioli, Fra Luca 38

Padanie rýb

- Camille Flammarion 120

- Charles Hoy Fort 136

Pan Ku 27

Pápežská bula 105

Paranormálne javy

- Charles Hoy Fort 133

Parmenidés

- čas 38

Paršva,

Pán 27

Pásmová choroba

- biologické rytmy 84

- Wiley Post 85

Pauli, Wolfgang

- Carl Jung 120

- kvantová mechanika 121

- synchronicita 121

Pavúčia skala 7

Pavúčia žena 7

Peck, August 131

Penrose, Roger

- Stephen Hawking 63

Pentagram 47

Peržania

- smery 30

Peters, John 116

Pigafetta, Antonio 85

Piljanljaljarovia - domorodci

- Ayres Rock 15

Planck, Max

- atómy 64

- Einstein, Albert 55

- kvantová mechanika 55

Planckova konštanta 64

Platón

- čas 40

- dialektika 40

- priestor 40

Playfair, Guy Lyon 133

Plochá krajina 136

Polychrónne kultúry 97

Pomery

- pythagorejci 47

Posledný súd 41

Post, Wiley 85

Posvätné brány 6

Posvätný čas pozri Čas snov

Pozorovacie teórie

- Jean Harris Walker 120

Prehradenie 100

Prekĺznutie časom

- pan B 126

- Buterbaugh, Coleen 112, 113

- Tessa G. 126

- Hodskin, R. H. 126

- Klemme, L. Herbert 113

- MiIIs, CIarisa 114

- Murphy, Gardner 113

Presýpacie hodiny 106, 107

Prevteľovanie

- džinisti 25, 27

- Mayovia 36

- spätné poznanie 126

Priestley, J. B.

- čas 117

- John William Dunne 124

- sny 117

Priestor

- Augustín, svatý 42

- Číňania 32, 35

- Gréci 40

- Descartes, René 42

- džinisti 27

- filozofia 38

- hinduisti 25

- Kant, Immanuel 42

- Leibniz, Gottfried Wilhelm

42

- Lucretius 42

- Mayovia 34, 36

- merania 58

- Minkowski, Hermann 54

- Nahuovia 36

- Platón 40

- Zénón 40, 41

Princíp neurčitosti

- Heisenberg, Werner 66

- kvantová mechanika 66

- SchrOdinger, Erwin 68

Proporcie

- pythagorejci 45

Prútkárenie

- Lethbridge, Thomas 128

- Wilson, Colin 133

Prvotný atóm, pozri taktiež atómy 66

Psychological Survival

Psychologické prežitie 90

Ptolemaios

- slnečná sústava 51

Pueblo Indiáni

- čas 7

Pupok sveta 6, 9, 11

Pythagoras

- čísla 44

- hudba 47

Pythagorejci

- astronómia 47

- čísla 44, 45

- gnómické rozvinutie 44, 49

- harmónia 47

- pomery 47

- proporcie 47

- zlatý rez 47

Pytaghorova veta 43, 49

Pýthia 9

 

R

Rastový hormón ISTHI 79

Rebeka 125

Richardson, Bruce 81

Rímskokatolícka cirkev

- teória vel'kého tresku 62

Rotujúca čierna diera

- cestovanie časom 73

pozri tiež Čierna diera

Roy Kerr 73

Rumelka 32

Rýchlovlak 98

 

S

Saltmarsh, H. E.

- sny 128

Samoa

    - kozmogónia 20

Saturn 20

Saturn hltajúci svoje deti 20

Sedem smrteľných hriechov

Boschl 41

Sekta Bonpo 11

Serializmus

- John William Dunne 124, 127

Sérotonín 79

Severské krajiny

- kozmogónia 20

Silvester Ipápežl

- hodiny 109

Singularita 61, 64, 73

Slnečné hodiny 107

Slnečná sústava

- Galilei, Galileo 51

- Kepler, Johannes 53

- Ptolemaios 51

Smery 30

Sny

- Bessent, MaIcolm 116

- Dunne, John William 123

- Godley, John 128

- Gribbin, John 117

- Lee John 117

- Priestley, J. B. 117

- Saltmarsh, H. E. 128

- Williams, John H. 128

Sokrates 41

Sotuktang

- Pavúčia žena 7

Spatná jasnozrivosť

- BIoxhaim, Arnal 125

- Danielsová, Laura Jean 16, 17

- prevteľovanie 126

- Rebeka 125

- Tanous, Alex 115

Spomienky na veci budúce 118

Stonehenge 103

Stromberg, Russ 89

Struhy 70

Subatomárne častice

- dráhy 122

Sumerovia

- kozmogónia 20

Sunya 29

Suprachiasmatické jadro 87

Sussexskí lovci duchov 132

Svetlo

- Einstein, Albert 55, 58

- pohyb 53, 54

Sviečkové hodiny 106

Synchronicita

 

- Car! Jung 120

- Pauli, Wolfgang 120

 

Š

Šípka času

- Arthur Eddington 59

Šiva

- Ganga 11, 92

- Váránasi 93

Štvorica 44

Šu 20

 

T

Tachyonický antitelefón 70

Tachyóny 70

Taliani

- čas 100

Tanous, Alex 115

Tao

- I-ťing 32

- Lao-c' 29

- zrnena 29

Taraka rnantra 93

Tefenet 20

Teleportácía 132

Telesná teplota 78, 91, 97

Teória relativity

cestovanie časorn 71, 73

- Dyson, Frank 50

- Eddington, Arthur 58

- Einstein, Albert 77

- Tipler, Frank 77

Teória veťká unitáma 62 Teória vel'kého tresku

- Garnow, George 60

- Guth, Alan 61, 67

- Hawking, Stephen 62 - Hoyle, Fred 61

- Lernal\itre, George 60, 61

- Rímskokatolícka církev 62

Termodynamika, druhý zákon 58

Thome, Kip. S.

- červie diery 75

Three Mile Island

- biologické rytmy 86

Tchai-ťi-čchuan 34, 35

Tibet 11

Tipler, Frank 77

Titicaca

- Inkovia 6, 13

Tiv rudia

- čas 100

Thalocán 36

Trvanie 100

Tzolkin 34

 

U

UFO

- Abbott, Edwin A. 136

- časopriestorové anomálie 136

- Dopplerov efekt 134

- Fort Hoy, Char!es 134

- Guy Lyon, Playfair 134

- White, A. Donald 134

- zmiznutie 137

Umberto I 125

Umelé slnečné žiarenie 84

Urýchľovače častíc 57-58, 66

Ústav pre pokročilé štúdiá

- Albert Einstein 54

 

V

Vákuová fluktuácia 67

Váránasi

- Šiva 93

Védy 23

Vajce

- kozmogónia 19, 20, 23, 25, 27

Vek

- biologické rytmy 79, 84, 95

Venuša

- čas 102

Victoria 85

Vikingovia

- obete 37

Vilenkin, Alexander 67

Virtuálne posuny 118

Višnu 23, 25

Vlnová funkcia 66

Vodné hodiny 106, 107

 Voyager 2 69

Vtáky 82

 

W

Walker, Evan Harris 120

Watkins, Alfred

- leye 129

Wheeler, John

- časopriestorová pena 67

- čierne diery 63

- kvantová mechanika 66

White, Donald A.

- UFO 137

Wilhelm, Richard 32

Williams, John H. 128

Wilson, Colin 133

Winnie, Mae 85

 

y

Yggdrasil19

Ymir 20

 

Z

Zakrivenia času 77, 117

Zásady psychológie 95

Záznam na magnetickú pásku

- Thomas Lethbridge 130

Zebry

- migrácia 82

Zeitgebers 81

Zénón 40, 41

Zeus

- čísla 9

Zhodyokolností

- Dawe, Leonard 122

- deň D 122

- Deschamps, M. 120

- Einstein, Albert 136

- Flammarion, Camille 120

- Fortgibu 120

- Godfrey Edmundbury 122

- Jung, Car! 121

- Kammerer, Paul 121, 122

- Umberto I 125

Zlatá špirála 49

Zlatý rez 47

Zmiznutie

- Amoldová, Dorothy 129

- Bathurst, Benjamin 129

- Bermudský trojuholnfk 131

- Kambodžania 137

- Lang, David 129

- Norfolkský pluk 129

- UFO 137

Znamenia zverokruhu 104

Zoharová, Danah

- jasnovidectvo 116, 118

Zoroaster 22

Zoroastristi / Zoroastri

 

 


ZA  HRANICAMI  ŽIVOTA

(Edícia záhad)

 

 

Luxusná monografia o otázkach posmrtného života, reinkarnácie (prevteľovania), putovania duše, astrálneho tela, mimozmyslového vnímania, komunikácie s mŕtvymi a so záhrobím v kontexte rôznych náboženských systémov - New Age, budhizmus, teozófia, hinduizmus, rituály amerických Indiánov, tibetský lamaizmus, špiritizmus, kresťanstvo, staroegyptská mágia, atď.

Kniha prezentuje názory mnohých významných osobností, ako boli napr. Madame Blavatská, Edgar Cayce, D.L. Džata, Allan Kardec, Pythagoras, Ravi Shankar, T.A. Edison, Shirley MacLaine, H. Olcott, Platón, William Blake a ďalší, ako aj výsledky výskumu vedcov zo Stanfordského ústavu pre výskum spánku, Spoločnosti pre psychologický výskum a pod.

Viaz., veľký formát / A4, 142 strán na kriedovom papieri, množstvo farebných ilustrácií.

 

 

CENA: 377,- Sk

(pre jednotlivcov u nás zľava 20%)


OBSAH:

Esej Tri podoby zážitkov

 

KAPITOLA 1

Druhá podstata

Esej Dej zážitku

 

KAPITOLA 2

Pri bráne smrti

Esej Návrat z pomedzia

Esej Skúmanie minulých životov

 

KAPITOLA

Do nových životov

Esej Koleso života a smrti

 

Ukážky z uvedenej publikácie:

Tématický register publikácie:

 

A

Akašický archív 123, pozri tiež Gayce, Edgar

albigénci, pozri katarzisti Alfonz Liguori, svätý a zážitky

mimo tela 17

Americká spoločnosť pre psychický výskum: výskum zážitkov mimo tela 20, 36; výskum zážitkov blízkosti  smrti 62; založenie 20

Anastázius, pápež, citácia 99 anestézia, zážitky mimo tela 16, 36

Antron Paduánsky, svätý  a zážitky mimo tela 16-17

astrálna bytost: definícia 16, 21;

a zážitky mimo tela 25, 34-35, 46,55, názor Etruskov 18-19; názor G. W. Russella 19; názor H. Corboulda 18; názor navajských Indiánov 18-19; teozofa 21; viera Egypťanov 16-17;

astrálne púte, pozri zážitky mimo tela astrálne vidiny, definícia 20 atman, definícia 99

 

B

ba (egyptské duchovné telo) 16-17. Pozri tiež astrálna bytosť

Balfour, Arthur 18

Bali, kremácia 102-103

Baraduc, Hyppolyte, a fotografie  zomierajúcich 62, 63

Bardo Thodol, pozri Kniha mŕtvych

Barham, Jay, liečiteľ a médium 65

Barker, William, citácia 118

Bamard, Eguene E., a výskum  zážitkov mimo tela 16

Barret, William, a výskum  zážitkov blízkosti smrti 60

Barrettová, pani, a vidiny  zomierajúcich 60

Barma, a viera v reinkarnáciu 108

Bentresyht, údajná reinkarnácia 104. Pozri tiež Eddyová, Dorothy

Bemstein, Morey, hypnotizér  116-118

Bethune, Thomas Greene ("Slepý  Tom") 118, 123

 Blackmorová, Susan: citácia 42;

 zážitky mimo tela 36, výskum

 zážitkov mimo tela 42

 Blake, William: citácia 75; názor

 na smrt 74-76; zážitok blízkosti  smrti 75

Blavatská, Helena Petrovna 21; citácia 20,21; experimenty

20-21; v Indii 21-22; názor na zážitky mimo tela 21; a Spoločnosť pre psychologický výskum 22; a Teozofická spoločnosť 20,22,103; a viera  v reinkarnáciu 22

Bloxham, Amall, hypnotizér 114 Blythe, Henry, hypnotizér

113-114

bódhisattva Avalókitéšvara 120 bon (náboženstvo) 127

Bosh, Hieronymus, názor na smrť 68

bráhmanizmus, pozri hinduizmus Bronteová, Emily, a zážitky mimo tela 15

Bryant, Ray, údajné predchádzajúce prevtelenie 115

Budha 58, 133 budhizmus: a nirvána 127; a reinkarnácia 102

 

C

Calloway, Hug G: citácia 22-24, 24-25; a mimotelesné zážitky 22-25, 33; a theozofický názor  25

Cardiac, Jean 118

Carrington, Hereward, a výskum zážitkov mimo tela 26

 Cayce, Edgar: proroctvo 123-124;

 údajné predošlé životy 123;

 viera v karmu 124

 

D

deti, a reinkarnácia 96-98, 102, 105 106, 111, 118. Pozri tiež zázračné deti

duchovná bytosť a budhistická

viera 102; definícia 54; a zážitky mimo tela 7; a reinkarnácia 7, 99-102 Pozri tiež astrálna bytosť

 

Džasbir Lala Džata, viera v reinkarnáciu 109-110

 

E

endorfíny, možný význam zážitkov blízkosti smrti 78

epifýza (šuškové teliesko), a zážitky mimo tela 22-23, 24

Etruskovia, a názor na existenciu astrálnych bytostí 19

 

F

Fanjeaux, Roger-lsam de, údajná reinkarnácia 101

Femando, Sammy, údajná reinkarnácia 96-98. Pozri tiež Sudžit

Ford, Henry, a viera v reinkarnáciu 105

Fox, Oliver, viď Calloway, Hugh G.

Franklin, Benjamin, a viera v reinkarnáciu 25

 

G

Gabbard, Glen, a zážitky mimo tela 42,44

Gauld, Alan 112

Goethe, Johann Wolfgang, a zážitky mimo tela 15

Greenová, Gelia, v výskum zážitkov mimo tela 33-35

Guirdham, Arthur, a výskum reinkarnácie 101

Gumey, Edmund, a výskum zážitkov mimo tela 19

 

H

halucinácie, a zážitky blízkosti

 smrti 58,62,77,78

haluciogény, a zážitky mimo tela

 15; a zážitky blízkosti smrti 78

Haraldsson, Erlendur: citácia  62-63; a výskum zážitkov blízkosti smrti 62

Harary, Keith: a experimenty

 s jeho osobou 41-42; a zážitky mimo tela 41-42

 Heim, Albert: citácia 60; a zážitok

 blízkosti smrti 60; a výskum zážitkov blízkosti smrti 60, 69

Heinecken, Christian Heinrich

 (liibecké dieta) 122

Hemingway, Emest 7; a zážitok  blízkosti smrti 10-11

Henryová, Naomi, a hypnostická regresia 113-114

Hermotimós Klazomenský, a zážitky mimo tela 16

Hérodotos, a názor na reinkarnáciu 98

hinduizmus, a boh Višnu 99;

 a viera v reinkarnáciu 102,120

Hnutie Nového veku, definícia 43,44

Hodgson, Richard, citácia 22 Holms, Archibald, citácia 44 Huxley, Aldous, a zážitky mimo tela 15

Huxtable, Graham, a hypnotická  regresia 114

 hypnotický regres: pacientky Monicy 88, 89-94; techniky 112;

 vplyv na kryptornnéziu 112-113; vplyv sugescie 112. Pozri tiež reinkarnácia

hypofýza, a zážitky mimo tela  22-23

 

CH

Chari, C. T. K., a výskum reinkarnácie 110

 

 

I

II Pomaracino, ako autor obrazu

 61

Indiáni kutčinskí, a viera v reinkarnáciu 108

Indiáni Navahovia, a viera v astrálne bytosti 18

Indiáni tlingitskí, a viera v reinkarnáciu 108-109

Indovia 108

 

J

Jacoby, Jensen, údajná reinkarnácia 119-122

Jama 126

jasnovidectvo, viď mimozmyslové vnímanie

Ježiš, a zážitky mimo tela 16

 joga 102

Jung, Carl: citácia 16; vedecké teórie 125

 

K

Kalki (prevteľovanie boha Osirisa) 98-99

Kapman, Reima, a výskum reinkarnácie 124-125

Kardec, Allan, a viera v reinkarnáciu 102

 karma: definícia 99, 102; názor

 Edgara Cayca 124; a theozofický názor 103

katarzisti 100-101; údajná reinkarnácia 99, 101

K. E. (hypnotizér) 119, 122 Keeton, Joe, hypnoterapeut 115 Kniha mŕtvych, tibetská 58, 134, 135; zážitky blízkosti smrti 59 koleso života a smrti 126

kresťanstvo, a názor na reinkarnáciu 98, 101

Kiibler-Rossová, Elisabeth: citácia 64, 65; a zážitky mimo tela 65; a zážitky blízkosti smrti 64-Q5, 66

 

L

LaBerge, Stephen: citácia 44;

a výskum zážitkov mimo tela 42,44

láma 128, 132-133, 134-135,

 136-137; definícia 120

Lambertová, Madame, a zážitky mimo tela 26

Lancelin, Char!es 25

Larsenová, Caroline: citácia  14-15; a zážitky mimo tela

 14-15, 16

Lawrence, D.H., a zážitky mimo  tela 15

Lindbergh, Char!es A 7; citácia 8;

a zážitky mimo tela 8-9 Lodge, Oliver 18,20 London, Jack, a zážitky mimo tela

 15

 

M

MacLaineová, Shir!ey 43; citácia

43, 124; a zážitky mimo tela 43, 44; a semináre 43, 44; a údajný  predchádzajúci život 124

mahmatovia 21

Massimo, Paolo,a zážitok blízkosti smrti 61

materské znamienka, a reinkarnácia 109-109 Matlock, James G.112 Maupassant, Guy de, a mimotelesné zážitky 15

McCormicková, Donna, a výskum

 zážitkov mimo tela 39

Medzinárodné združenie pre štúdium blízkosti smrti 77, 78

Michals, Duan a názor na zážitky mimo tela 33-35

mimozmyslové vnímanie: definícia 108; a zážitky mimo tela 36, 39, 49; a zážitky blízkosti smrti 63; a reinkarnácia 108

mimotelesné zážitky 15; a Aldous Huxley 15; a Alex Tanous

40-41; a Arthur Koestler 15; astrálna bytosť 16, 25, 34-35, 46, 55; a Caroline Larsenová 14-15, 16; definícia 7; dejiny 15-17; a D.H. Lawrence 15; a Elisabeth Kiiblér-Rossová 65; a Emily Bronteová 15; a funkcia hypofýzy 22-23, 25; a Guy de Maupassant 15; a Hermotimos Klazomenský 16; a Hugh G. Calloway 22-25, 27, 33; a Char!es A Lindbergh 8-9; a Ingo Swann 36-39; a Jack London 15; a Ježiš 16; a Johann Wolfgang Goethe Lambertová 26; a mimosmyslové vnímanie 36, 39, 40, 42; a názor Duana Michalsa 33-35; a názor Madame Blavatskej 21; a prorok Elizeus 16; a zážitky blízkosti smrti 16, 56, 57, 63, 67; a predstavy Egypťanov 16-17; a Robert Monroe 27-32, 33, 34, 35; a Shir!ey MacLaineová 43, 44; a Miss Z. 35, 36; a Susan Blackmorová 36-37, 44; a sv. Alfonz Liguors 17; a sv. Ambróz 17; a sv. Antonín Paduánsky 16-17; a sv. Klement Rímsky; a sv. Severín Ravennský 16; a Sylvan Joseph Muldoon 25, 27, 28, 29; a telepatia 19, 42; a teória Adolpha ď Assier 20; a vplyv anesteh'k 16, 36 a vplyv haluciogénov 16; a vplyv chorôb 16; a vplyv spánku 16, 17, 42, 44; a výskum Americkej spoločnosti pre psychický výskum 20, 36; a výskum Celie Greenovej 33-35; a výskum Deana Sheilsa 42; a výskum Donny McCormickovej 40; a výskum Edmunda Gurneya 19; a výskum Eguena E. Barnarda 16; a výskum Franka Podmora 19; a výskum Frederica Myersa 19, 20; a výskum Glenna Babbarda 44; a výskum Herewarda Carringtona 25, 27; a výskum Char!esa T. Tarta 16, 35-36; a výskum Janet Mitchellovej 36; a výskum Karlisa Osissa 36, 39, 40, 41; a výskum Roberta Crookalla 33, 34, 35; a výskum Roberta Morrisa 40, 41, 42; a výskum Stephena LaBerga 42, 44; a zvieratá 40, 41,42

minulé životy, pozri reinkarnácia Miss Z., a mimotelesné zážitky 35,36

 

Mitchellová, Janet, a výskum zážitkov mimo tela 36

mních, tibetský, pozri láma

 modlitebné zástavy tzv. "veterné kone" 130-131. Pozri tiež budhizmus; Tibet

Monica (pacientka regresívnej terapie): citácia 89, 93, 94; a hypnotická regresia 88, 89; a údajnýpredchádzajúci život 88-95

Moody, Raymond A, Jr. 65-66; citácia 66; a výskum zážitkov blízkosti smrti 58, 66-72, 73

Monroe, Robert 30; citácia 26, 33; a zážitky mimo tela 27-32, 33, 34; a pokusy s jeho osobou 35; a telesný dvojník 31-32

Monroeov ústav pre aplikovanú vedu, založenie 32. Pozri tiež Monroe, Robert

Montségur 101. Pozri tiež katarzisti

Morris, Robert, a výskum zážitkov mimo tela 40, 41-42

Mozart, Wolfgang Amadeus 118,

122 Mr. X, pozri Monroe, Robert

 Muldoon, Sylvan Joseph, citácia

 25-26; a zážitky mimo tela 25

 27, 28-29, 33

Murphyová, Birdey, reinkarnácia

 116

Myers, Frederic, citácia 19; a výskum zážitkov mimo tela 19

 

N

Neri, Filippo 61

nirvána: budhistická predstava

127; definícia 102, 120, 127

Noyes, Russel, Jr. a výskum zážitkov blízkosti smrti 6~

 

o

Olcott, Henry: citácia 21; a India

21-22; a Spoločnosť pre psychický výskum 22; a theozofické názory 20, 22

Oonark, Jessie, a predstava astrálnych bytostí 19

Oppenheim, Garret 89; a regresná  terapia 88

Origenes: citácia 98; a názor na reinkarnáciu 99

Osirion 107

Osiris (egyptský boh) 98

Osis, Karlis 64; citácia 62-63;

a výskum zážitkov mimo tela 36, 39-40, 41; a výskum zážitkov blízkosti smrti 62, 64

 

P

Parapsychologická základňa 62 Pascal, Blaise 123

Patton, George S. 7; citácia 12,

106; údajné predchádzajúce životy 12, 13,

Platón: a zážitky blízkosti smrti

 59; a názor na reinkarnáciu 98

Podmore, Frank, a výskum zážitkov mimo tela 19

Pollock, John, a viera v reinkarnáciu 105-106, 111

Pollocková, Gillian 11D-111;  údajná reinkarnácia 105-106

Pollocková, Jenifer 11D-111;  údajná reinkarnácia 105-106

posadnutosť: definícia 110; porovnanie s reinkarnáciou 110

Potala, palác 12D-121. Pozri tiež  budhizmus Tibet

Pythagoras, údajné predchádzajúce životy 98

 

R

Raft, David: citácie 78; a výskum

zážitkov blízkosti smrti 78 Ramzes II. 105

regres minulého života 88-95; definícia 88, 112; názor Garreta Oppenheima 88; a Helen Wamba chová 112. Pozri tiež

kryptomnézia; reinkarnácia

reinkarnácia 97; a Alfréd Lord Tennyson 103; a Allan Kardec 102; na Bali 102; a Ben 114; a Benjamín Franklin 104; a Bentreshyt 104; a Bridey Murphyová 114-118; a budhizmus 102, 120, 127; a dalajláma 120; a definícia 7, 96; dejiny 98103; a deti 96-98, 103, 105-105, 106-110,111,118; a Dorothy Eadyová; a Edgar Cayce 122-124; a George S. Patton 12-13, 106; a Gillian Pollocková 105-106; a Graham Huxtable 114; a Henry Ford 105; a hinduizmus 99; a hypnotická regresia 88-95; 103; indiáni kutčinskí 108; a lndovia 108; a Džasbir Lala Džata 109-110; a Jennifer Pollocková 105-106; a Jensen Jacoby 119-120; a John Pollock 105-106, 111; a John Ralph Wainwright 9D-95; a katarzisti 99, 101; a kresťanský názor 98, 101; a Madame BIavatská 22, 103; a Mary Cohenová 113114; a materské znamienka 108-109; a mimozmyslové vnímanie 108, 125; a Monica 88-95; a Naomi Henryová 113-114; a názor Alana Gaulda 112; a názor lana Wilsona 105106; 11D-112, 118, 122; a názor Jamesa G. Matlocka 112; a Origenov názor 99; a pani Smithová 101; a Platónov názor 98; a posadnutosť 108, 110, 125; a Pythagoras 98; a Ravi Shankar 109, 110; a Ray Bryant 115; a Reuben John Stafford 115; a Sammy Femando 96-98; a Shirley MacLaineová 124; a T. E. 119-122; a theozofia 11, 103;

a Thomas A. Edison 103, 105; a tibetské náboženstvo 108, 120, 127-137; a viera Egyp(anov 98; a Virginia Tigheová114-118; a východná filozofia 99-102; a výskum Reimy Kapman 124-125; a výskum Spoločnosti pre psychický výskum 113; a zázračné deti 118;

Rickenbacker, Edward v.: citácia 58; zážitok blízkosti smrti 58

Ring, Keneth: citácia 73, 77; a výskum zážitkov blízkosti smrti

 58, 72-73, 77

 Ritchie, George: citácia 56, 57;

 a zážitok blízkosti smrti 56-58,

 65-66

Rogo D. Scott, a výskum reinkarnácie 110, 122

Russell, G. w., a astrálne bytosti

 18-19

rýchle pohyby očí, definície 35

 

S

Sabom, Michael B.: citácia 73, 77

a výskum zážitkov blízkosti

 smrti 73-77

sansára 127

Schwartzová, pani: a Elisabeth Kíibler-Rossová 65; a zážitok

 blízkosti smrti 65

Sellers, Peter 44

Serailian, Mirhan K., autor obra

zov 23

Setchi I. 104, 107

Severín Ravenský, svätý, a zážitky  mimo tela 16

Sankar, Ravi, a reinkarnácia 109,

 110

Sheils, Dean, a výskum mimotelesných zážitkov 42 Sidgwickoví, Eleanor a Henry 18 Simmonsová, Ruth, pozri Murphyová, Bridey;

Tigheová, Virgínia Slepý Tom,

 pozri Bethune, Thomas Greene

Smithová, pani, údajný predchádzajúci život 101

spánok; a astrálne bytosti 21; a zážitky mimo tela 16, 17, 42,44

Spoločnosť pre psychologický

výskum: a Henry Olcott 22; a jej členovia 19; a Madame Blavatská 21; a výskum reinkarnácie 102-013, 113; zámery 18-19. Pozri tiež Americká spoločnosť pre psychický výskum

Stafford, Reuben John; údajná reinkarnácia 115; úmrtný list 115

Stanfordský ústav pre výskum  spánku 42-44

 Stevenson, lan 113; citácia 97, 118;

 a výskum reinkarnácie 97-98;

 a výskum xenoglossie 119-122

sugescia, a hypnotická regresia  112, 113

Sudžit, a reinkarnácia 96-98, 108, 110

 Swann, lngo 38-39; citácia 39;

 a zážitky mimo tela 36-39;

 a pokusy s jeho osobou 39, 41

 

špiritizmus, dejiny 17-19; charakteristika 17-18

 

T

Tanka (budhistické náboženské umenie) 133

Ranous, Alex: citácia 41; a zážitky mimo tela 40-41; a pokusy

s ním 41; a telesný dvojník 40-41

Tart, Charles T.: citácia 16; a výskum zážitkov mimo tela 16, 35

telepatia, a mimotelesné zážitky

 19,42

telesný dvojník: Alexa Tanousa 40-41; definícia 17; Roberta Monroea 31-32; a teória Adolpha ď Assier 20

Tennyson, Alfred Lord, a theozofické názory 103

Theozofická spoločnosť, založenie 20, 22, 103

theozofia: a Alfred Lord Tenny

son 103; a astrálne bytosti 21; definície 20; a Henry Olcott 20; a Hugh G. Calloway 25; a karma 103; a levitácia 21; a reinkarnácia 22, 103;

a Thomas A. Edison 103; a William Butler Yeates 103

Tibet a bohovia 126, 135; a budhizmus 120, 126-137; a názory na reinkarnáciu 120; a názory na smrť 58,136

tibetský budhizmus 120, 126-137; a náboženské výtvarné umenie 129, 133; a názor na smrť 127, 135 a reinkarnácia 108, 120, 127

Tighová, Virgínia 116-117: citácia 117; a údajná predchádzajúca reinkarnácia 114-118

tulku, definícia 120

tunel, a zážitky blízkosti smrti 57,

67,68,74,77,86

 

U

upanišády 99

Ústav pre psychofyzikálny výskum, založenie 33

 

V

Višnu 98-99

 

W

Wainwright, John Ralph, údajná  reinkarnácia 90-95

Wambachová, Helen, a liečba minulým živo tom 112

Wilson, lan, a výskum reinkarnáciou 105-106, 110-112 118

 

X

xenoglossia: definícia 118-119;

a pani T. E. 119, 122; a výskum lana Stevensona 119-122. Pozri tiež reinkarnácia

 

Y

Yeaets, William Butler, a theozofická viera 103

 

Z

zameriavanie, definícia 43

zázračné deti 122, 123; a reinkarnácia 118. Pozri tiež deti

zážitky blízkosti smrti 57; a Albert Heim 60, 63; definícia 7, 16; a Doris 60, 62; a Edward V. Rickenbacker 58; a Ernest Hemingway 10-11, 58; a fotografie Hippolyta Baraduca 62, 63; a George Ritchie 56-58, 6566; a halucinácie 78; India 62; ako zmeny v mozgu 77, 78; a ich hranice 69; a mimozmyslové vnímanie 63; a zážitky mimo tela 56-57, 59, 63-64, 67, 74-75, 77, 80-81 a vypočutie správy o vlastnej smrti 66-67 a sociálno-kultúrne aspekty 62, 64, 69, 78; a svetelná bytosť alebo ríša 57, 59, 69, 70-71; a temný tunel 57, 67, 68, 74, 77, 80; a tibetská Kniha mŕtvych 58, 59; a vplyv drog 77, 78; a výskum Davida Rafta 78; a výskum Elisabeth Kiibler Rossovej 58, 64-65, 66; a výskum Karlisa Osisa 62-64; a výskum Kennetha Ringa 58; 7273, 77; a výskum Michaela B. Saboma 73-77, 78; a výskum Raymonda A. Moodyho 58, 66, 73; a výskum Russella Noyesa 63-64; a výskum Williama Barretta 60-62; a William Blake 75; a zvukové vnemy 59, 63, 64, 67

združenie o vedeckých zážitkoch blízkosti smrti 72

zvieratá, a zážitky mimo tela 40, 41,42

 

 

naše  novinky

 

SLOVENSKÉ

ČESKÉ  VYDÁNÍ

VYDANIE

 

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_sk.htm

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_cz.htm

    


 

Vážení přátelé, pokud se zajímáte o různé náboženské / duchovní tradice, filozofii a orientální medicínu, a sháníte seriozní literaturu na tato témata, doporučujeme Vám navštívit následující internetové web-stránky:

http://www.cadpress.sk

 

 

 

http://www.cadpress.sk/esoterika/

http://www.cadpress.sk/knihy/

http://www.cadpress.sk/konfucius/

http://www.cadpress.sk/okultismus/

 

 

 

PODADRESARE:

 

http://www.cadpress.sk/abraxas.htm

http://www.cadpress.sk/abraxas_blava.htm

http://www.cadpress.sk/age_numerologie.htm

http://www.cadpress.sk/ajurveda.htm

http://www.cadpress.sk/akupunktura.htm

http://www.cadpress.sk/alternativni_medicina.htm

http://www.cadpress.sk/antagon.htm

http://www.cadpress.sk/brokat.htm

http://www.cadpress.sk/bruce_lee.htm

http://www.cadpress.sk/brisni_tance.htm

http://www.cadpress.sk/bodhidharma.htm

 http://www.cadpress.sk/bubishi.htm

http://www.cadpress.sk/buddhismus.htm

http://www.cadpress.sk/buddhismus_a_psychologie.htm

http://www.cadpress.sk/budo.htm

http://www.cadpress.sk/budo_literatura.htm

http://www.cadpress.sk/cado.htm

http://www.cadpress.sk/capoeira.htm

   http://www.cadpress.sk/cesta_zenu.htm

http://www.cadpress.sk/cinske_zbrane.htm

http://www.cadpress.sk/dhammapadam.htm

http://www.cadpress.sk/dharmagaia.htm

http://www.cadpress.sk/dzinsindzucu.htm

http://www.cadpress.sk/ekokonzult.htm

http://www.cadpress.sk/ekologie.htm

http://www.cadpress.sk/falun_gong.htm

http://www.cadpress.sk/herkolubus.htm

http://www.cadpress.sk/historia_numerologie.htm

http://www.cadpress.sk/hudba.htm

http://www.cadpress.sk/i_ting.htm

http://www.cadpress.sk/islam.htm

http://www.cadpress.sk/jezisovo_evanjelium.htm

http://www.cadpress.sk/joga.htm

http://www.cadpress.sk/kabala.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_aikido.htm

http://www.cadpress.sk/kineziologia.htm

http://www.cadpress.sk/kniha_zivota.htm

http://www.cadpress.sk/knihkupectva.htm

http://www.cadpress.sk/kobudo.htm

http://www.cadpress.sk/kodziki.htm

http://www.cadpress.sk/kojiki.htm

 http://www.cadpress.sk/konfucius.htm

http://www.cadpress.sk/kungfu.htm

http://www.cadpress.sk/lecitelstvi.htm

http://www.cadpress.sk/lexikon.htm

http://www.cadpress.sk/lexikon_index.htm

http://www.cadpress.sk/lukostrelba.htm

http://www.cadpress.sk/magie.htm

http://www.cadpress.sk/makrobiotika.htm

http://www.cadpress.sk/marihuana.htm

http://www.cadpress.sk/mumonkan.htm

http://www.cadpress.sk/numerologia.htm

http://www.cadpress.sk/obsah_bojaplikace.htm

http://www.cadpress.sk/pokrocily_jang.htm

http://www.cadpress.sk/polynesie.htm

http://www.cadpress.sk/prana.htm

http://www.cadpress.sk/qinna.htm

http://www.cadpress.sk/samanismus.htm

http://www.cadpress.sk/samurai.htm

http://www.cadpress.sk/sdp.htm

http://www.cadpress.sk/sekty.htm

http://www.cadpress.sk/sebeobrana.htm

http://www.cadpress.sk/sexualita.htm

http://www.cadpress.sk/sintoismus.htm

http://www.cadpress.sk/taekwondo.htm

http://www.cadpress.sk/taichi.htm

http://www.cadpress.sk/tajna_cviceni.htm

http://www.cadpress.sk/tajomstvo_casu.htm

http://www.cadpress.sk/taoismus.htm

http://www.cadpress.sk/ufon.htm

http://www.cadpress.sk/vecne_tabu.htm

http://www.cadpress.sk/vyziva.htm

http://www.cadpress.sk/vyziva_sk.htm

http://www.cadpress.sk/werner.htm

http://www.cadpress.sk/wing_chun.htm

http://www.cadpress.sk/za_hranicami.htm

http://www.cadpress.sk/zazen.htm

http://www.cadpress.sk/zdravie.htm

http://www.cadpress.sk/zen_a_budo.htm

 

Mágia, okultné náuky, hermetizmus, alchymia, ezoterika, kabala - knihy vydavateľstva HORUS (distribúcia pre Slovensko)


 

Knihy vydavateľstva HORUS:

(v češtine)

 

Dmitrij Sergejevič Merežkovskij:

Tajná moudrost Východu - Egypt

Ruský spisovatel a náboženský myslitel D. S. Merežkovskij (14.8.1865 Petrohrad - 9.12.1941 Paříž) hledal svým dílem syntézu těla a ducha, křesťanství a pohanství, která má být základem Nové, Třetí říše - říše Ducha Svatého ohlášené Kristem. Tyto úvahy jsou shrnuty do jedné z jeho nejznámějších knih pod názvem Tajná moudrost Východu - Egypt. Podtitul evokuje ideály egyptské teokratické společnosti a její lidsky všeobecnou mytologii.

Ivo Pospíšil, rusista a literární historik působící na filosofické fakultě Masarykovy university, píše ve své recenzi 'Pokora před tajemstvím Východu' toto:

'Kdo si přečte skvěle napsané pojednání o Egyptě, egyptském náboženství, symbolice, mumiích, sodomii či o krvesmilstvu, nemůže se nezamyslit nad podivným během lidských dějin, na jejichž počátku stojí záhada! Ať tak či onak, je Tajná moudrost Východu fascinující četba, svátek duše, vzrušující, horečnaté a jako by se strachem sdělované poznání.'

(Viz kompletní recenze v LN, Národní 9, str. II, 25.3.1993)

Merežkovského dílo vyšlo v nakladatelství HORUSznovu téměř po 70 letech .

Omezené množství brožovaných výtisků dosud na skladě.

Váz./brož. B6, 178 stran, 99.- Kč. 80-900228-6-3

 

František Kabelák: Praktická spagyrie

František Kabelák (1902-1969), jeden z nejvýznamnějších českých hermetiků a největších praktikujících znalců všech oborů magie, napsal pro českou hermetickou společnost Universalia knihu Praktická spagyrie, věnovanou "alchymické teorii a universálním předpisům k výrobě kvintesencí a spagyrických přípravků," v roce 1940 pro Knihovnu tajných lóžových iniciací (sv. 8), vydanou v edici Eulis.

Pečetí na této knize je Sanův doslov O barvě slézu v umění spagyrickém aneb O přednosti dlouhohrdlých baněk před oněmi s jimadly.

'Přesto se můžeš jedenkráte za svoji bědnou pouť svým uměním přesvědčit, že právě baňka s jimadlem tě může přivést až k jeho vrcholu - purpuru. Purpur je reduplikací zvýrazněné slovo pro oheň. Jak Mistři ujišťují, existuje neměnné pořadí základních barev, a to: modro-černá, zelená, žluto-oranžová, bílá a červená až purpurová.'

A tady je důležité poukázat na onen verš Františka Kabeláka, kde píše o této barvě Díla:

'Síra hermetiků je při transparenci purpurově červená a má tentýž kovový lesk jako posvátný skarabeus starých Egypťanů. Merkurius hermetiků je čirou kovovitou vodou. Ve tmě vyzařuje v barvách slézových květů, fluoreskuje a láhev, ve které je uschován, působí jako Crookesova trubice, jelikož výrony vykazují na chloridu stříbra totéž specifické působení. Hermetická sůl tvoří malé, stříbrojasné krystaly, které silně lámou světlo.«

Svědčí totiž o tom, že jakkoliv mohou být spagyrické cesty křivolaké, vlastním důvtipem na světlo přivedeny střetávají se všichni umělci života u jediného. Aleister Crowley ve svých poznámkách ke »Knize Zákona«, verš II:51, vysvětluje:

»Purpur - ultrafialová barva - je nejpozitivnější barvou. Zelená - nejnegativnější barva - se nachází ve spektru na půli cesty. Magickým obrazem Hadita je proto oko, v němž se nachází rudě žhnoucí stočený had - duchovní rudá ducha přírody, písmeno Šin, nejen pouhý oheň - na vrcholu trojúhelníku čnícího do poloviny kruhu těla Nuit a jde o rozlévající se paprsky osmi barev spektra včetně ultrafialové, nikoliv však ultračervené; rozprostírá se za černým závojem, jak naznačuje další verš. Existuje určitý náznak v tomto 'purpuru', že je spojen se 'zrakem', což by mohlo odhalovat jistou identitu Hadita s mužíčkem-duší těm, kteří mají - schopnost vidět!«

V nakladatelství HORUS vyšel tento titul v roce 1996 jako třetí svazek jeho sebraných spisů.

Váz. A5, 104 stran, 176.- Kč. Dosud na skladě. 80-901884-3-5

 

 

Aleister Crowley: Kniha Thothova

Dnes již klasická kniha na tomto poli, hojně využívaná studenty hermetického řádu Zlatý úsvit stejně jako těmi, kdo chtějí porozumět Crowleyho tarotu. Obsahuje nejen úplnou studii egyptského tarotu, ale je považována i za klíč ke všem tradičním západním mystériím a poskytuje řadu instruktivních návodů k výkladu tarotových karet.
Crowley do svého tarotu zabudoval nadto i poselství Knihy Zákona o Novém aeonu, čímž se stal "obrázkovou encyklopedií k Liber Legis", a zapojil do něho dále středověkou geomancii, čínský evokační systém I-ťing, o kterém na jiném místě vypovídá, že je "ještě dokonalejší než tarot sám", a také hlubokou znalost magických nauk, etymologického pozadí řady klíčových slov, mytologii, poslední poznatky přírodních věd.
Nepostradatelná příručka pro ty, kdo se chtějí touto metodou vydat na cestu znovuzrození. Divinační mechanismus tarotu uvolňuje z nevědomí jeho skryté obsahy a poskytuje jim jednoznačnou interpretaci. Každý tak může sám projít tajnou cestou 22 velkých arkán a "mít všech 5 (oheň-voda-vzduch-země-Duch) pohromadě", jak v kartomantickém doslovu píše San.

Váz. A5, 312 stran. Malé množství z dotisku z roku 1997 na skladě! 308,- Kč

 

 

Aleister Crowley: Liber Agape

Ucelené vydání traktátů řádu O.T.O. o sexuální magii a rituálech (O přirozenosti bohů, O tajných svatbách bohů s lidmi, Liber C vel Agape vel Azoth, Grimorium Sanctissimum, Liber vel Pyramidos sub figura DCLXXI, De Arte Magica, O homunkulovi).
Ani ortodoxní církev nestála stranou sexuálně-magických praktik. Jednu z nich odhaluje Aleister Crowley ve své instrukci "O jistých, v Rusku tajně praktikovaných obřadech":

"Uvnitř řecké církve existuje společenství, které vlastní esoterickou nauku a praktikuje tajný rituál. Při shromáždění této společnosti se světla zhasnou a modlitebníci vedení knězem a zvolenou a zasvěcenou kněžkou hledají se navzájem doteky a subtilní přitažlivostí. Pak vykonají čistou cudnost svých srdcí ve svatém nadšení. Jestliže přízní a přítomností Svatého Ducha kněžka počne a porodí, a pro tento rituál musí být pannou, pak toto dítě svým otcem, tzn. knězem, je pokřtěno očištěním vodou a pro svěcení ohněm je smaženo a mezi členy rozděleno k použití jako svátost nebo jako talisman, anebo jako lék proti všem nemocím. To se také říká o Rytířích našeho Svatého Řádu Templu, že potomek některého z nich byl pannou smažen a z jeho tuku vytvořena mast, aby mohla být mazána magická a nevýslovná figura Bafometa. Promysli to".

Eroto-komatózní lucidita využívá k osvícení adepta temnější stránky Eróta. Láska je navštívením smrti. Tajemství zasvěcení spočívá v přenesení, předání a pozření Ducha Svatého a Duchem Svatým. Jinak a stručně řečeno, duchovní množení není jinak možné, než že zasvětitel zplozuje zasvěcence nebo adepta tímto otcovským způsobem. Mistr může zplodit svého žáka nebo pokračovatele jenom tak, že k němu zaujme tento těžko vyslovitelný erotický vztah (srovnej Jiří Langer: Erotika kabaly).
Traktát o přípravě homunkula. Mistr, Otec, stvořuje homunkula, svého Syna, Neofyta, nového Mistra.
Dvojdoslov od překladatelů Oskara Petra (Deus Nefandus aneb O Bohu, jehož jméno se nesmí vyslovovat) a Sana (Od erotoluminiscence k luciditě aneb Světla ku tmě vilnost).

Dvojbarevný tisk na dobrém papíře z roku 1996. Dosud na skladě.
Váz. A5, 220 stran. Cena 297.- Kč. 80-901884-1-9

 

 

Hans Peter Duerr: Sedna aneb Láska k životu

Hans Peter Duerr, etnolog a historik kultury, působící v současné době jako profesor v Brémách, prochází ve své knize různými prehistorickými a novodobými kulturními primitivními kulturami a zabývá se otázkou vztahu člověka ke světu. Sedna je eskymácká bohyně, ke které se šaman vypravuje pro zvěř v dobách nouze. Jeho sestup do Sedniny říše provází rituál, při němž muži volně souloží se ženami, aby 'Matku všeho živého' potěšili a povzbudili k vydání zvěře. Duerr čtenáře seznamuje s podobnými tradicemi u nejrůznějších lovecko-sběračských národů po celém světě a ukazuje, že tyto obřady (např. Sluneční tanec u prérijních Indiánů) sice byly výrazem úsilí do přírody zasáhnout, zároveň ale nevnucovaly nic, na co by nebyla sama připravena. Šlo zde spíše o paradigmatické jednání, které mělo člověka i přírodu obrodit a přivést do kontaktu s kořeny života. Regenerační obřady provázené začasté obřady sexuálního rázu sledujeme potom ještě u prvních zemědělců a setkáváme se s jejich pozvolným zánikem ve světě, ve kterém Velkou bohyni vystřídala solární božstva.

Kniha se člení do tří oddílů. V prvním se seznamujeme s rituály regenerace u lovců a sběračů. Duerr se s tématem vypořádal v imponující šíři. Vedle témat etnologických (např. Chata Nového života, Stará žena pod vodopádem a Žlutovlasá panna, Matka mrožů) se zaměřil i na aktuální otázky z prehistorie (V břichu země, Šaman a zvířecí žena, Venuše doby ledové). Vzhledem k tomu, že obecná etnologie či kulturní antropologie je u nás pořád ještě popelkou, jsou mnohá zde pojednávaná témata - např. spojitost lovecké magie s obřady regenerace - českému čtenáři předložena vůbec poprvé.

V dalším díle začíná u Velké bohyně prvních maloasijských měst (Leopardí žena a supí samice) a zabývá se jejími proměnami v raných civilizacích Blízkého východu a v Egyptě (Býk své matky, Roztrhání milence). Bohyně klasických antických kultur v kapitolách Roztrhání milence, Paní labyrintu, Persefonin klín.

Poslední oddíl nese titul Pokusy o útěk a zabývá se otázkou, proč dnes požívají takové popularity myšlenkové směry, kterým je společná touha utéct ze světa a chmurná vize lidského údělu (Veškerý život je utrpení), a které v protikladu ke dříve pojednaným kulturním vzorům nechovají nejmenší péči o udržení života. V této poloze se kniha zabývá také vztahem ke smrti (když už je jejím podtitulem Láska k životu) v různých kulturách.

Duerrova kniha je důležitým příspěvkem k rozvoji české kulturní antropologie s přímým pozitivním dopadem do dalších oborů jako jsou prehistorie, etnologie, historie, religionistika, filosofie a kulturní historie vůbec. Překlad provedl specialista školený i na německých univerzitách, Petr Patočka, dobře obeznámený jak s vlastní problematikou, tak s vědeckou terminologií. Český text je proto plně na vysoké odborné i jazykové úrovni a byl přehlédnut vedoucím Ústavu archeologie a muzeologie Filosofické fakulty MU v Brně, prof. PhDr. Vladimírem Podborským.

Vyšlo jako 1. svazek nové edice GEREON, která je zaměřena na antropologii, etnologii, mytologii. Vázáno do skvostného brazilského 250g obalového kartónu Strathmore Americana schiefer firmy Schneidersöhnepapier.

Brož. A5, 416 stran, cena 350.- Kč.

Na skladě. 80-901884-4-3

(Viz rovněž recenzi v časopisu UNIJAZZ 6/98, str. 6.)

 

 

František Kabelák:

Kniha tajemství velikého šemu

& Magické charaktery zodiaku

Poprvé vyšla Kniha tajemství velikého šému neveřejně v edici Eulis v Knihovně iniciačních spisů v počtu 10 kusů! Je doplňkem ke knize Kabalistické zasvěcení (rozebráno) a je označena jako I. kniha kabalistických schémat. Obsahuje 36 barevných magických pantáklů, 72 barevných evokačních charakterů geniů (andělé) a 72 barevných charakterů protigéniů (čerti). Franz Bardon má v knize Praxe magické evokace pouze první část, génie. Pantákly a protigéniové vycházejí u nás vůbec poprvé. Faksimile původního vydání! Doplněno o soukromé poznámky Fr. Kabeláka ke vzniku této knihy s řadou vysvětlivek, barevných obrazců, tajnou abecedou a s rozšířením témat k Šému.

Magické charaktery zvířetníku jsou III. knihou kabalistických schémat a opět kromě dvou barevných listů géniů, Qadmiel-Metatrona a Sata-Pessajah, byla Bardonem otištěna pouze část géniů zvířetníku (12 barevných tabulí), protigéniové jsou otištěni také poprvé (12 barevných tabulí). Nákresy pocházejí z ruky Fr. Kabeláka a i zde jde o faksimile nepublikovaných obrazců.

Doslov "O umění do nebe volati" od Sana pojednává o problematice evokační magie v duchu tyfónské tradice Kennetha Granta (O.T.O.) a doplňuje výklad Magických charakterů zvířetníku.

Váz. A5, 4-barevný tisk na křídovém papíře Magnomatt 130g, obálka ve zlaté a černé, barevná předsádka, 288 stran, 444.- Kč.

Náklad 800 ks.

 

 


Ceny sú v Kč a budú účtované podľa príslušného kurzu slovenskej koruny!


 

Na

SLOVENSKU

lze uvedené knihy

objednávat

prostřednictvím firmy

C A D PRESS

Richard F. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (Bo7x 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dubravka

 

 

Novinky našeho vydavatelství

Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností

Výjimečná příručka obsahující informace o několika tisících náboženských komunit, hnutí, tajných bratrstev, mystických řádů, hermetických a okultních společností a sekt celého světa - činných od nejstarších dob do současnosti (přes 3 000 hesel) .

Údaje o všech hlavních náboženských hnutích v rámci světových náboženství a duchovních tradic i New Age.

Publikace je navíc doplněna 4 speciálními rejstříky jejichž pomocí lze vyhledávat i údaje o osobnostech, odborné termíny a pod.

váz. / 540 stran,

doplněno 4 speciálními indexy: rejstřík osobností, pojmů, geografických lokalit a společností a organizací.

Hesla Lexikonu se stala i základem religionistické sekce nejvýznamnějších českých elektronických encyklopedií - Diderot 2000 a 2001 !

detaily viz web-stránky:

http://www.cadpress.sk/lexikon.htm

 

===================================

 

TAJEMSTVÍ AKUPUNKTURNÍCH  BODŮ

Praktická příručka pro vážné zájemce o akupunkturu, akupresuru, moxu, šiacu / shiatsu a čínské masáže a bojová umění

(čchi-kung / qigong, dim-mak, tchaj-ťi-čchüan / taijiquan, wu-šu / wushu),

obsahuje i podrobné návody léčebného využití jednotlivých akupunkturních bodů;

60 nejdůležitějších bodů je zpracováno velmi podrobně v samostatných sekcích.

(Váz., 360 str., formát 24x16 cm, okolo 130 ilustrací a tabulek)

Podrobné informace na adrese:

http://www.cadpress.sk/akupunktura.htm


Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

 

Z POSLEDNÍCH PUBLIKACÍ

VYDAVATELSTVÍ

CAD PRESS

 

Dr. Viktor Krupa:

LEGENDY A MÝTY POLYNÉSIE

POLYNÉSKÁ KOSMOGONIE

Fundované dílo z pera předního slovenského odborníka na historii a kulturu Oceánie a ředitele Kabinetu orientalistiky SAV.

===================================

Prof. Tomio Hirai:

ZAZEN - LÉČBA ZENOVOU MEDITACÍ

Autor je předním japonským psychiatrem a presidentem Japonské společnosti pro psychiatrii a neurologii. Ve své studii se zabývá pozitivním vlivem zenové meditace na tělesné i psychické zdraví.

======================================================

Mary Burmeister:

DŽIN-ŠIN-DŽUCU

Tradiční japonská kondiční cvičení

Starověké japonské umění zdravotních a kondičních cvičení, které bylo praktikováno již před 3000 lety.

======================================================

Róši Jiyu-Kennett & Rev. Daizui MacPhillamy:

KNIHA ŽIVOTA

Klasická čínská duchovní a zdravotní cvičení pro harmonizaci těla a mysli

(Aku-jóga)

Zároveň duchovní spis i praktická příručka, jež pomůže čtenáři včas rozpoznat příznaky blížící se nemoci pomocí muder a meditací, případně cvičeními posilovat působení moderní medicíny. Kromě revolučního vysvětlení Zákona Karmy obsahuje kniha množství konkrétních doporučení, cvičení a anatomických vyobrazení (muder a meridiánů).

Róši Jiyu-Kennett je představenou kláštera Shasta, duchovního centra zenové školy Sótó v USA, jenž založila v r.1969. Poté, co ji uvedl D.T.Suzuki do zenu školy Rinzai, studovala buddhistické učení v Malajsii a pak u opata chrámu Dai Hon Zan Sódžidži v Japonsku. Když dosáhla - jako první žena ze Západu - kněžské hodnosti Sei (odpovídající doktorátu teologie), byla jmenována představenou chrámu Unpukudži. Od r.1972 přednáší též na Kalifornském institutu transpersonální psychologie.

Ctihodný Daizui MacPhillamy studoval pedagogiku a antropologii na Stanfordské universitě a získal doktorát v oboru klinické psychologie na Oregonské universitě. Je autorem četných prací o účincích meditace a v současnosti vede semináře o zenové meditaci pro psychology v klášteře Shasta.

(laminovaná obálka; 360 stran, cca 160 tabulek a anatomických vyobrazení - meridiánů, akupunkturních bodů a použití muder)

ISBN 80-85349--08-6

======================================================

DUCHOVNÍ ASPEKTY LÉČITELSTVÍ I, II
(Antologie)

Sborník prací 25 čelných světových odborníků - vědců i léčitelů - zaobírajících se jednotlivými aspekty léčitelského umění z hlediska lékařského, antropologického, filosofického, psychologického i psychiatrického.

 

======================================================

L.Grinspoon & J.Bakalar:
MARIHUANA - ZAKÁZANÁ MEDICÍNA

Velmi důležitá a zajímavá kniha zaobírající se seriózně léčebným využitím konopí v historii i současnosti, včetně léčení epilepsie, depresí a rakoviny.

======================================================

Mistr Mantak Chia & Maneewan Chia:

LÉČIVÁ LÁSKA

KULTIVACE ŽENSKÉ SEXUÁLNÍ ENERGIE I, II

Příručka taoistického mistra obsahující množství návodů a cvičení k nastolení duchovní a tělesné harmonie.

 

======================================================

 

Dr. Yeshi Donden:

ROVNOVÁHOU KE ZDRAVÍ - ÚVOD DO TIBETSKÉ MEDICÍNY

Kniha bývalého osobního lékaře J.S. Dalajlámy přibližuje formou přednášek tajemnou oblast tibetské medicíny.

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming:

OSM KUSŮ BROKÁTU
Waj-tan čchi-kung

Série cviků k regulování energie čchi (ki). Špičková příručka!

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming:

ČCHI KUNG

pro zdraví a bojová umění

Všeobecný nástin principů čchi-kung a jeho historie. 250 fotografií a náčrtků.

======================================================

Róši P. Kapleau:

CHRÁNIT VŠE ŽIVÉ - Vegetariánství z hlediska buddhismu

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming:

ZÁKLADY TCHAJ-ŤI ČCHI-KUNG

(TAI CHI CHI KUNG)

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming:

TAJEMSTVÍ MLÁDÍ I-III

(I-ťin-ťing a Si-suej-ťing)

Kniha obsahuje Spis o proměně svalů a šlach a Spis o očistě mozku a kostní dřeně.

Obsahuje i recepty a popisy cvičení ke zvýšení sexuálních schopností (3 svazky).

======================================================

Dr. Yang Jwing-ming:

JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN I , II

(Tai Chi Chuan)

Obsáhlá a podrobná příručka pro adepty praktikující tchaj-ťi (tai chi) a tchaj-ťi čchüan (tai chi chuan), z hlediska zdravotního i jejich aplikace v bojových uměních, včetně cvičení s mečem.

======================================================

ZEN 1 - 8

(Antologie zen-buddhismu, 8 samostatných svazků)

======================================================

Neil Claremon:

ZEN A LUKOSTŘELBA

Lekce mistra lukostřelby o dechu, držení těla a cestě intuice.

======================================================

D.F. Draeger & R.W. Smith:

ASIJSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ

Unikátní monografie o historii, vývoji a technikách bojových umění ČÍNY, OKINAWY, KOREJE, JAPONSKA, MALAJSIE, INDIE, PAKISTÁNU, BARMY, THAJSKA, FILIPÍN A INDONÉSIE.

 

======================================================

Róši Kaisen:

BUDODHARMA neboli POUČENÍ SAMURAJE

Autor - osvětluje historii vzájemného sepětí zenu a bojových umění a duchovní principy budó.

 

======================================================

Róši Kaisen:

MNICH BOJOVNÍK

Vlastní životopis mistra zenu a učitele bojových umění, představeného zenového kláštera.

======================================================

Mistr Takuan Sóhó:

CESTA ZENU - CESTA MEČE

Soubor čtyř nejvýznamnějších spisů proslulého opata kláštera Daitokudži

======================================================

Mijamoto Musaši:

KNIHA PĚTI KRUHŮ (GO RIN NO ŠO)

Středověké dílo o cestě meče - kendó, jehož autorem je legendární japonský samuraj

======================================================

Robert Urgela:

TRÉNINK V BOJOVÝCH UMĚNÍCH / Praktický úvod do kung-fu

======================================================

BUDDHISMUS I - V (Antologie)

======================================================

DHARMA GAIA

ESEJE O BUDDHISMU A EKOLOGII

viz

======================================================

Jiří Černega:

O POČÁTKU BUDDHISMU

======================================================

ŠAMANISMUS I , II, III, IV  (Antologie)

Ojedinělá antologie do níž přispěly desítky světově proslulých léčitelů, psychologů, antropologů a odborníků na psychotroniku.

h

======================================================

Zora Doval:

ÁJURVÉDA - Tradiční indická medicína    I, II

Příručka tradiční indické medicíny pro moderního člověka (2 svazky).

======================================================

TAO - VÝBOR Z KLASICKÝCH TAOISTICKÝCH SPISŮ

Kniha obsahuje proslulý spis Mistra Lie-c' z 5.stol. př.Kr. a výbor ze spisů taoistických mistrů 7.-15.století.

======================================================

Mistr Lao-c':

TAO-TE-ŤING (Kniha o Tao a ctnosti)

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

======================================================

B. Ducourant:

KLÍČE K DOKONALÉMU ŠTĚSTÍ - Taoismus v denním životě

======================================================

Konfucius: HOVORY (Lun-jü)

======================================================

François Decret:

MÁNÍ A TRADICE MANICHEISMU

======================================================

Eva de Vitray-Meyerovitch:

RÚMÍ A SÚFISMUS - ÚVOD DO ISLÁMSKÉ MYSTIKY

======================================================

VÝBOR Z BUDDHISTICKÝCH SÚTER

======================================================

Róši P. Kapleau:

TŘI POJEDNÁNÍ O ZEN-BUDDHISMU

======================================================

Ajahn Sumedho:

BDĚLOST - CESTA K NESMRTELNOSTI

======================================================

TAJNÁ CVIČENÍ TAOISTICKÝCH MNICHŮ

======================================================

Josef Marek:

O MEDITACI

======================================================

Prof. Glasenapp & Róši Kaisen: 

BUDDHISMUS A KŘESŤANSTVÍ

======================================================

J.Starkbauer:

VĚČNÉ TABU - EROS A ETOS V NÁBOŽENSKÝCH SYSTÉMECH I

======================================================

J.K. U'Fon:

POJEDNÁNÍ O PSYCHOLOGII, NÁBOŽENSTVÍ, MAGII A SEXU I

======================================================

J.K. U'Fon:

POJEDNÁNÍ O PSYCHOLOGII, NÁBOŽENSTVÍ, MAGII A SEXU II

======================================================

Charles Poncé: 

HRA  ČARODĚJŮ - KOŘENY ESOTERICKÝCH UMĚNÍ

Kniha uvádí čtenáře do všeobecných základů esoterních nauk a spojitosti mezi astrologií, kabalou, tarotem, I-ťing, alchymií a jungovskou psychologií.

======================================================

Guy Casaril: 

RABBI ŠIMON BAR JOCHAJ A KABALA

======================================================

STARÉ POVINNOSTI SVOBODNÝCH ZEDNÁŘŮ

======================================================

ČADO - TAJEMSTVÍ ČAJOVÉHO OBŘADU

======================================================

Prof. Michio Kushi:

DUCHOVNÍ CESTA - Průvodce k nekonečné seberealizaci a osvobození

Komplexní úvod do duchovního světa z pera nejvýznamnějšího světového představitele makrobiotiky.

======================================================

Prof. Michio Kushi:

KÁMEN FILOSOFŮ - Úvod do alchymie, transmutace a Nové vědy

V této studii Kushi vysvětluje prostřednictvím makrobiotických principů, že svět hmoty není pevný a statický, nýbrž naopak dynamický a proměnlivý.

======================================================

John Heider: 

TAO  VŮDCE  Strategie úspěšného vůdce pro Nový věk

Autor, psycholog a profesor Školy psychiatrie při Menningerově nadaci zde předkládá verzi staročínského spisu Tao-te-ťing adaptovanou pro New Age.

======================================================

Róši Jiyu-Kennett:  

JAK SE ZENOVÝ BUDDHISTA PŘIPRAVUJE NA SMRT

Úvod do meditační praxe a vysvětlení jednotlivých pozitivních i negativních aspektů meditace a s ní spojených vizí.


zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

knih vydavatelství
CAD   PRESS

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE

 


Afrika, agni, aikido, ájurvéda, ákáša, akujóga, akupresura, akupunktura, alchymie, alternativní medicína, animismus, antropologie, antroposofie, apokryfy, ásany, asasíni, Asie, astrál, akáša, astrologie, aura, Austrálie, bahai, bardo, bioenergie, bojová umění, bó, bratrstva, Buddha, buddhismus, budhismus, bušido, byliny, Cayce, Crowley, čadó, čajový obřad, čakry, čarodějnictví, čchan, čchi-kung, čchüan, Čína, dervíši, dharma, diagnostika, dim mak, drogy, druidismus, duchovní nauky, džin šin džucu, džinismus, džudo, Egypt, eko-feminismus, ekologie, Eliade, energie, esoterika, ESP, etnografie, ezoterika, Fidži, filosofie, filozofie, frankisté, gaia, gnose, gnosticismus, gnoze, haskala, Havaj, hermetika, hermetismus, hermetizmus, hinduismus, hinduizmus, chasidi, chasidismus, chi kung, iaido, Indiáni, Indie, islám, ismailité, I-ťing, Izrael, jang, Japonsko, jeet kune do, jóga, judaismus, judaizmus, judo, kabala, kabbala, kahuna, karate, karma, kataři, Kelti, keltská, keltský, kendo, kjúdó, Kniha proměn, kobudo, konfucianismus, konopí, kosmogonie, kosmologie, křesťanství, kulty, kumite, kundaliní, kung fu, lamaismus, léčba, léčení, léčitelství, legendy, lukostřelba, macumba, magie, makrobiotika, manicheismus, marihuana, masáže, medicína, medicína, meditace, Melanésie, metafyzika, Mikronésie, mudra, mysticismus, mystické, mystika, mytologie, mýty, náboženství, nej-tan, Nepál, New Age, nirvána, nunčaku, obřadní, obřady, Oceánie, odinismus, Okinawa, okultizmus, orientální, paganismus, paranormální, parapsychologie, Persie, pohanské, pohanství, Polynésie, posmrtný život, prána, pránájáma, pratjáhára, psychoanalýza, psychologie, psychoterapie, psychotronika, pyramidy, qigong, reinkarnace, religionistika, rosekruciánství, rosikruciánství, Rúmí, řády, sabbatiáni, sai, samádhi, samuraj, satanismus, satori, sekty, sexualita, sexuální, Sibiř, sikhismus, sny, spiritismus, bojové sporty, súfismus, sunité, šamanismus, šíité, šintoismus, šivaismus, taekwondo, Tahiti, ta-chi chuan, tai ji quan, taiji, tance, tantra, taoismus, taoizmus, tarot, templáři, teosofie, teozofie, terapie, theosofie, théraváda, tchaj-ťi, Tibet, tonfa, transformační, UFO, ufologie, universalismus, univerzalizmus, vegetariánství, věštění, vize, voodoo, vúdú, výživa, waj-tan, wicca, wu shu, wu-šu, zazen, zbraně, zdravá, zdraví, zednáři, zednářství, zen, zoroastriánství, židé, Jochaj, Swedenborg, Cayce, Ferda, Bardon, Kabelák, Blavatská, Besantová, Weinfurter, psyché, Chabad, Lisbeth, Eliade,Osho, Šivananda, Vivekananda, Thákur, Kafka, Tomáš, Konfucius, Mani, Rumi, Lao-c, Rerich, Roerich, Milarepa, Bodhidharma, Buddha, Mumon, Krišnamurti, Bhagavadgita, Kršna, Krišna, Boehme, Agrippa, Freud, Fromm, Thákur, Bardon, Kabelák

 

  Máte-li zájem o zasílání informací a edičních plánů,
zašlete e-mail na některou naši adresu


 

C A D   PRESS

F.R. HRABAL

ul . Luda Zubka 23 (P.P. 5)

Bratislava 42 - Dubravka

SK-844 05

Slovensko

Podrobnější informace a kompletní katalog / ceník v elektronické podobě poskytneme na požádání!

Objednávky a žádosti o informace zasílejte na naše adresy:

  cad@seznam.cz

cad@atlas.cz

důležité zprávy posílejte v kopii i na druhou adresu!

 

aktuální nabídka našich i cizích titulů

(přes 6 000 knih, CD, DVD a videokazet z českých a slovenských vydavatelství):

http://www.cadpress.sk

 

=======================================

Mobil:
0 903 159 404

Telefon:

(2) 6436 9928
(2) 6453 0911

 

Telefon z ČR: 00421 903 159 404