parapsychologie / psychotronika / mimosmyslové vnímání / psi-fenomény (esp, eis, telepatie, telekineze  a  léčitelství)

 

  Naše novinka:

ISBN 978-80-88969-47-1

Formát 24x17 cm / 400 stran / vázaná kniha

 

 

 

O b s a h

 

 

 

 

 

PŘEDMLUVA

7

PŘEDMLUVA AUTORA

9

ÚVOD

11

SVĚT PSYCHICKÝCH JEVŮ PRIZMATEM STALETÍ

23

STAROVĚKÉ VĚŠTECKÉ PRAKTIKY

36

PSYCHICKÉ JEVY V BIBLI

46

CESTY DO PODSVĚTÍ aneb HLEDÁNÍ VĚČNÉHO ŽIVOTA

69

DĚJINY STUDIA PARAPSYCHICKÝCH JEVŮ

91

VÝZKUM ESP V SOVĚTSKÉM SVAZU

131

NOVĚJŠÍ POZNATKY O MIMOSMYSLOVÉM VNÍMÁNÍ  (ESP)

143

NÁZORY O PODSTATĚ ESP

185

PREKOGNICE  (PROSKOPIE)

196

BUDOUCNOST PARAPSYCHOLOGIE

211

METODICKÉ  ÚVAHY

220

PŘÍKLAD SÉRIE POKUSŮ DEMONSTRUJÍCÍCH ESP

237

EXPERIMENT I. – Demonstrace telepatie

237

EXPERIMENT II. – Demonstrace jasnovidnosti

239

 

 

NĚKOLIK EXPERIMENTŮ PRO KAŽDÉHO

246

POKUS č. 1:  ESP test s objekty v neprůhledných obálkách

246

POKUS č. 2:  Hledání ztraceného předmětu

253

POKUS č. 3:  Příklady kvalitativních experimentů

254

POKUS č. 4:  Test prekognice se záznamovým archem

256

POKUS č. 5:  Diferenční efekt

257

 

 

Statistické hodnocení dat

262

Co je to statistika?

262

Základní vyhodnocení výsledků testů při velkém počtu dat

265

(více než 100 pokusů)

265

Základní vyhodnocení výsledků testů při menším počtu dat

267

(méně než 100 pokusů)

267

 

 

DOSLOV

275

Poselství autora českým a slovenským čtenářům

283

O autorovi

287

 

 

BIBLIOGRAFIE

289

ÚPLNÁ BIBLIOGRAFIE MILANA RÝZLA:

289

DOPORUČENÁ / RELEVANTNÍ LITERATURA

295

 

 

 

 

JMENNÝ A VĚCNÝ REJSTŘÍK

389

 

 

EDMLUVA

 

 

Během posledních padesáti let, různé možnosti moderního výzkumu vědomí (thanatologie, parapsychologie, psychedelická terapie, terénní antropologie, prožitkové psychoterapie a další)  odhalily bohatou škálu  "anomálních jevů",  pro které stávající akademické disciplíny nemají vysvětlení.  Tato pozorování narušila či  zpochybnila některé z nejzákladnějších předpokladů moderní psychiatrie, psychologie a psychoterapie o vědomí a psychice člověka ve zdraví a nemoci. Mnohé z těchto poznatků jsou natolik zásadní, že zpochybňují základní filozofické postuláty materialistické vědy. Spolu s revolučními výsledky relativisticko-kvantové fyziky, nové biologie, informačně-systémové teorie a holografické teorie vesmíru a mozku, se staly základním kamenem nového paradigmatu ve vědě.

 

Kniha Milana Rýzla Vědecký úvod do parapsychologie je tím, co slibuje ve svém názvu - vědeckým objasněním podstaty parapsychologie, jednoho z oborů, který je vážnou výzvou současnému vědeckému paradigmatu, světovému názoru formulovanému monistickou materialistickou vědou. Rýzl čerpá z let důkladných vědeckých výzkumů parapsychologických jevů a využívá svého pronikavě kritického intelektu, aby "oddělil zrno od plev".  Se stejnou rozhodností,  s jakou obhajuje zjištěné poznatky z oblasti parapsychologie, odmítá akceptovat neověřené výsledky bádání a různá senzační tvrzení o paranormální jevech, která nemohou být potvrzena precizním, metodickým výzkumem.

 

Tato Rýzlova kniha se nepochybně stane jedním z klasických děl tohoto oboru. Představuje zlatý důl informací o kontroverzní disciplíně, která si postupně získává půdu pod nohama.

 

Prof. MUDr. Stanislav GROF, Ph.D.

president International Transpersonal Association

San Francisco, leden 2010

 


 

O autorovi

 

Český vědec RNDr. Milan Rýzl (* 1928) náleží k předním světovým badatelům v oboru parapsychologie a je prvním, kdo se této nové vědě systematicky věnoval v bývalých komunistických zemích.

Pražský rodák Milan Rýzl vystudoval fyziku a chemii na Karlově univerzitě, kde také získal doktorát přírodních věd. Poté pracoval v Biologickém ústavu ČSAV. V roku 1967 opustil z politických důvodů Československo a usadil se v USA. Již před svým odchodem zaujal mezinárodní odbornou veřejnost svým laboratorním výzkumem technik sloužících k výcviku mimosmyslového vnímání. Roku 1963 se stal dopisujícím členem Parapsychologické laboratoře na Duke Univerzity v Severní Karolíně, kterou založil zakladatel americké parapsychologie J. B. Rhine . Téhož roku obdržel prestižní McDougallovu cenu za vynikající vědeckou práci v oblasti parapsychologie (William McDougall Award for the Distinguished Work in Parapsychology). V roce 1968 se přestěhoval do San José a v r. 2002 do Grass Valley v Kalifornii, kde žije dosud.

Dr. Rýzl, Louise Rhineová a J.B. Rhine při vyhodnocování experimentu

 

Několik desetiletí vedl semináře na řadě universit v Americe, Evropě i Asii. Během svého pobytu v USA přednášel na více než 50 univerzitách a vysokých školách (colleges) – v posledních letech např. na University of California, San Diego State Univerzity, John F. Kennedy University, Duke University, San Jose State University, University of California – kde byly jeho kurzy součástí běžného universitního studia, a dosud pořádá letní kursy parapsychologie.

Je autorem více než stovky odborných článků a 19 knih o parapsychologii (včetně 3 učebnic), které vyšly zatím v 18 jazycích, včetně japonštiny, albánštiny a turečtiny (viz kompletní bibliografie v závěru této knihy). Populární formou jsou jeho výzkumy popsány i v americkém bestselleru Sheily Ostranderové a Lynn Schroederové Parapsychologické objevy za železnou oponou (Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain, Prentice-Hall, 1970). Viz též jeho autobiografii Voyage to the Rainbow, Trafford, Canada 2007.

 

 

 

Milanu Rýzlovi náleží několik prvenství − byl prvním, kdo prokázal, že ESP může být opakovaně vytvářeno v laboratoři za striktních kontrolních podmínek; prvním, kdo ukázal, že ESP může být využito jako náhrada ztraceného zraku u nevidomých; prvním, kdo dokázal,  že mimosmyslové vnímání (ESP) může fungovat jako spolehlivý prostředek komunikace; prvním, kdo v komunistických zemích publikoval vědecké práce o problematice mimosmyslového vnímání.


 

 

Dvě vzpomínky na RNDr. Milana Rýzla.

 

Je to už přes čtyřicet let, co jsem navštěvoval RNDr. Milana Rýzla v jeho tehdejším vinohradském bytě v Praze. Měl jsem zájem o parapsychologii a pan doktor byl již známý svými výzkumy v tomto oboru. Už v té době za ním jezdili přední parapsychologové z celého světa. Pracoval tehdy s Pavlem Štěpánkem, někdejším vrátným v Knihovně hlavního města Prahy, který sice nepodával oslňující, ale zato stabilní výsledky v telepatii, prakticky ověřené i renomovanými zahraničními vědci.

S tím souvisí má první vzpomínka, ze setkání s profesorem J. B. Rhinem, hvězdou světové parapsychologie, v Rýzlově vinohradském bytě. Podepsal mi tehdy svou známou knihu, kterou jsem dlouho a těžce sháněl. Spolu se mnou byl tehdy přítomen PhDr. Zdeněk Rejdák, později jeden z předních psychotroniků a zakladatel Mezinárodní společnosti pro psychotronická studia.

Pan doktor Rýzl to tehdy neměl v Čechách lehké. Musel se vzdát svého místa v Akademii věd, a byl terčem neustálých a hrubých útoků hlavně ze strany zasloužilých ideologů marxisticko-leninského světového názoru, MUDr. Ivana Horvaie a jednoho docenta fyziologie, který však autorství svého článku „Parapsychologie jako nástroj buržoazní ideologie“, uveřejněném v tehdejším Rudém právu, po mnoho létech, kdy jsme se setkali při příležitosti návštěvy dr. Rýzla v Praze, vehementně popřel.

S tím souvisí má druhá vzpomínka, týkající se zápasu o parapsychologii, o její slučitelnost s dialekticko-materialistickým světovým názorem, vztahující se k události, která se odehrála v Praze v tehdejším ústředí Společnosti pro šíření a vědeckých znalostí (pozdější Socialistické akademie). Bylo to agresivní, neomalené vystoupení dr. Horvaie proti tehdy přítomnému dr. Rýzlovi, které rozplakalo jednu přítomnou lektorku a podnítilo přítomného šachového velmistra Luďka Pachmana k rozhodnému a vášnivému vystoupení na obranu parapsychologie.

Za nějakou dobu potom, ještě před nástupem „pražského jara“, dr. Rýzl emigroval do Spojených států. Zatímco na jeho marxistické oponenty, dehonestující jeho práci, se dávno zapomnělo, on vydával zajímavé knihy, překládané do všech světových jazyků a stával se slavným. Svůj zápas o prosazení parapsychologie vyhrál.

 

Prof. PhDr. Milan NAKONEČNÝ

Katedra psychologie

Teologické fakulty Jihočeské univerzity

 

 

 

Prof. Rýzl, dr. Rejdák a prof. Nakonečný

během přednášky v r. 1963

 


 

 

  OHLASY / RECENZE

 

   RECENZE  KNIHY

VĚDECKÝ ÚVOD DO PARAPSYCHOLOGIE

 

Vaše kniha  "Vědecký úvod do parapsychologie" předčila očekávání, jedná se o encyklopedii, která na českém trhu úplně chyběla.

 Ing. Oldřich VÁLEK

zakladatel Sdružení badatelů v psychotronice a

spoluzakladatel Jednoty českých a slovenských badatelů v psychotronice (JČSBP).

 

 

 

Předkládané dílo má mimořádnou odbornou a vypovídající úroveň v tomto dosud vědou nedoceněném oboru. V knize je patrná autorova zkušenost v parapsychologickém výzkumu a ve vysokoškolské pedagogice. Autor výstižně dokumentuje historii, významné jevy a budoucnost parapsychologie. Vysvětluje klíčové problémy těchto jevů.

        Jeho přístup k parapsychologickým jevům odpovídá koncepci, dosud převažující mezi parapsychology: že podstata těchto fenoménů je v zásadně nehmotná. To jest, že nepatří do jevů studovaných ve fyzice či biologii. Na konci knihy však Rýzl vyslovuje názory, že v budoucnosti mnoho parapsychologických jevů bude objasňováno novými kosmologickými koncepcemi, zavedením nových fyzikálních dimenzí. Například akceptováním existence jiných časoprostorů. V této souvislosti je třeba připomenout nejnovější práce o kvantové podstatě času, jeho hustotě a toku.

        Knihu lze doporučit každému čtenáři, který se zajímá o telepatii, jasnovidnost, mimosmyslové vnímání, svět duchů. Čtenář v knize najde poučení a zajímavé příběhy.

 

Doc. RNDr. Ivo CHUDÁČEK, DrSc.

zakladatel sdružení Manhir a vedoucí jeho Kosmického centra

 

 

Milan Rýzl ve své práci obdivuhodně spojuje rozsáhlé znalosti literatury, historie, přírodních věd a mnoha jiných oborů s darem věci interpretovat a dávat je do souvislostí. Jeho chápání světa není ustrnulé a otevírá nám naději dalších poznání.
   Zároveň dává tušit, že zdánlivě složitý, ideově a ideologicky rozdělený svět postupně spěje k jednomu cíli.

Ing. Valdemar GREŠÍK

poslední ředitel a vedoucí výzkumu Psychoenergetické laboratoře

při pražské Vysoké škole chemicko-technologické

 

         

 

 

Prof. RÝZL ve vydavatelství CAD Press, Bratislava 29. 9. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Naše  bestsellery 

SLOVENSKÉ VYDANIE

ČESKÉ  VYDÁNÍ

 

 

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_sk.htm

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_cz.htm

 

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_sk.htm

SLOVENSKÉ VYDANIE

http://www.cadpress.sk/psychotronika_cz.htm

ČESKÉ VYDÁNÍ

 

 

NOVINKA

 

 

EAN 9788088969594

 

B5, 365 stran, vázaná kniha

 

O AUTOROVI:  Oldřich Válek je zakladatelem Sdružení badatelů v psychotronice a předním badatelem, navazujícím na práce českých badatelů jako byl např. Jan Kefer, Břetislav Kafka, František Kahuda a Zdeněk Rejdák (jehož byl externím spolupracovníkem).

 

 

 

OBSAH:

 

Úvod 9


1. Zrození psychotroniky 12
1.1. Vznik psychologie 13
1.1.1. Hlavní psychologické školy 14
1.1.2. Zákonitý vznik psychologie 14
1.2. Vznik psychotroniky 15
1.2.1. "Mimopsychologické" školy 15
1.2.2. Zákonitý vznik psychotroniky 18
1.2.3. Okolnosti vzniku psychotroniky 21
Závěr k vývoji vědeckého myšlení 25


2. Širší pojetí lidské psychiky 26
2.1. Vědomí podle B. Kafky 26
2.1.1. Esplana 27
2.1.2. Protosplana 28
2.1.3. Protonace 29
2.2. Vědomí podle F. Kahudy 30
2.2.1. Tempor a mentor 30
2.2.2. Šestý smysl a 3. signální soustava člověka 31
2.2.3. Komplexní mentální struktura 31
2.3. Vědomí a rozšířené vědomí [podle 2] 32
2.4. Diferenciace vědomí [podle 6] 35


3. Širší pojetí lidské psychiky a psychologie 37
3.1. Gestaltismus a širší pojetí lidské psychiky 39
3.2. Celostní psychologie a model širšího pojetí lidské psychiky 41
3.3. Širší pojetí lidské psychiky a kognitivní psychologie 42
3.4. Behaviorismus a širší pojetí lidské psychiky 45
3.5. Humanistická psychologie a širší pojetí lidské psychiky 47
3.6. Transpersonální psychologie a širší pojetí lidské psychiky 49
 

4. MODEL širšíHO pojetí lidské psychiky 52
4.1. Model psychiky a B. Kafka, C.G. Jung, S. Freud a S. Grof 53
4.2.1. Lidská psychika podle C.G. Junga 55
4.2.2. Lidská psychika podle S. Freuda 58
4.2.3. Lidská psychika podle S. Grofa 61
4.2.4. Lidská psychika podle B. Kafky 75
4.3. Psychické funkce, děje a činnosti 87
4.3.1. Psychické funkce, děje a činnosti podle C.G. Junga 87
4.3.2. Psychické funkce, děje a činnosti podle S. Freuda 89
4.3.3. Psychické funkce, děje a činnosti podle S. Grofa 90
4.3.4. Psychické funkce, děje a činnosti podle B. Kafky 91
4.3.5. Zobecnění psychických funkcí, dějů a činností 93


5. Mimovědomé interakce psychiky 109
5.1. Mimosmyslové vnímání 110
5.2. Mimosmyslové interakce 112
5.3. Mimosmyslové schopnosti 113
6. MIMOVĚDOMÉ  (PODVĚDOMÉ, SUBLIMINÁLNÍ) VNÍMÁNÍ 115
6.1. Mimovědomé − mimosmyslové interpretace 117
6.2. Priority mimovědomého vnímání 118
6.2.1. Faktory odsunující mimosmyslové vnímání do pozadí: 121
6.3. Humanistická psychotronika 123


7. Koncept humanistické psychotroniky 125
7.1.  Extramentalita a extramundalita psychiky 130
7.2. Magické myšlení 141
7.3. Bytí v lidské psychice 145
7.4. Extrapolace extramundality 149


9. Korektivní percepce 154
9.1. Psychofyzický problém 155
9.1.1. Psychosociální problém 161
9.1.2. Psychofyzikální problém 161
9.1.3. Psychotronický problém 162
9.1.4. Psychosomatický problém 165
9.1.5. Psychoenvironmentální problém 165
9.1.6. Psychopersonální problém 166
9.1.7. Psychotronická a kauzální interakce 167
9.2. Kognitivní věda 169
9.2.1. Ošizená věda 169
9.2.2. Kognitivní přístup 171
9.2.3. Informační věda a informace 175
9.2.3. Introverze a extroverze lidské psychiky 177
9.3. Percepce – vnímání 178
9.3.1. Percepce – vnímání v širším pojetí lidské psychiky 179
9.3.2. Korektivní percepce 1. řádu – „smyslové“ vnímání 184
9.3.3. Korektivní percepce 2. řádu – „mimosmyslové“ vnímání 186
9.3.4. Klasifikace forem korektivní percepce 192
9.3.5. Malá rekapitulace 201
9.3.6. Percepce a kognitivní psychologie 205
9.3.7. Smyslové vnímání 208


10. Klasifikace psychického prožívání 211
10.1. Psychologické směry a lidská psychika 211
10.2. Psychospirituální prožitek 213
10.2.1. Psychospirituální krize 217
10.3. Fenomén psychického zrcadla 224


11. Pansofie psychotroniky 230
11.1. Svět a jeho chápání 231
11.1.1. Středověké myšlení 233
11.2. Pansofická psychotronika 235
11.2.1. Sémantický výklad slova psychotronika podle Rejdáka 235
11.2.2. Psychotronika s duší a bez duše 236
11.3. Středověká filosofie 242
11.3.1. Pojem primární informace podle dobových představ 243
11.3.2. Terciální informace je idea abstractum konkrétum 245
11.3.3. Energie a hmota, rozum a víra 247
11.4. Pansofie duchovědné psychotroniky 249
Doplňky 251
 

A. 
Stručný přehled psychotroniky 251
1. Výchozí předpoklady psychotroniky 252
2. Psychotronické jevy 254
3. Praktická psychotronika 257
4. Teoretická psychotronika 259
5. Historie studia problematiky psychotroniky 262
6. Psychotronika v Čechách 266
 

B. 
Psychotronika v české společnosti 270
1. Klasifikace pojetí psychotroniky 271
2. Psychotronika podle badatelů 275
3. Základní psychotronické jevy 279


C. 
Informační fyzika 281
1. Informace 281
2. Stonierovo pojetí informace 283
3. Informace − fyzikální veličina 287
4. Informační fyzika a psychotronika 289
Souhrn 292
Korektivní percepce 295
Závěr 297
Použitá literatura / citované prameny: 298

 

 


 

 

časopis KVĚTY, č. 8 / 2008

 

 

 

 

NAŠE   NOVINKY

 

      Alchymie, psychotronika a hermetismus. Dračí žíly / geopatogenní zóny, tajemné energie, legendy, mýty a náboženská symbolika     ...

 

 

 

 

Jan  Johann  Jaroslav  Miška

 TAJEMSTVÍ  PRASÍLY

1

(Zapomínání)

 

* * *

 

O DRAČÍCH ŽILÁCH

A

PLANETÁRNÍ SÍTI ŽIVOTNÍ ENERGIE

 

Vydal

C A D    PRESS


E d i c e

PSYCHOTRONIKA

ISBN  978-80-88969-37-2

TERMÍN VYDÁNÍ: 29/92008

Vázaná kniha, 264 stran + 64 stran barevné obrazové přílohy

(cca 350 bar. a 200 cb. ilustrací)

formát B5 / 24 x 16cm

 

OBSAH 1. DÍLU:

Zapomínání prasíly

9

Kosmické vejce a Velký třesk, báje a symboly prasíly, nevědoucí věda versus prasíla

 

 

 

Zapomenutá prasíla přírody

45

Viditelné a záhadné projevy prasíly, brány a kameny prasíly, skalní svatyně a maskované skaliště, nacističtí mágové a energie svastiky

 

 

 

Bezradní krotitelé duchů a strašidelná místa

97

Řádění poltergeistů, prokleté domy a zázračná místa, pražská mumie Elekta se představuje

 

 

 

Měsíční bohyně, hadi a draci

107

Bezhlavá pohanská bohyně s Měsícem, měsíční bohyně s hady a draky, měsíční srpek s lidskou tváří, zkřížený stříbrný a zlatý klíč, tajemství stavebních hutí a malířských a sochařských cechů

 

 

 

Černé  bohyně  a  dračí  sluj

145

Báje a pověsti, zázračná působení černých bohyň a madon, loretánské stavby a dvouhlavé bohyně, výroba čarodějnic, Svaté schody, poustevník a dračí sluj.

 

 

 

Tři  mágové

185

Tajemství dvou císařů − Fridricha II. a Karla IV. − a hraběte Šporka

 

 

 

14. máje Léta Páně 1316 

203

aneb výpověď o mimořádně vzdělaném a vnímavém jedinci

 

 

 

Dvě tajná poselství dvojí koruny

217

Tajemství prasíly důrazně připomínají jak císař a jeho syn, tak také o několik století později zednářský architekt a stavitel

 

 

 

Pokus o stručný úvod do historie Dračího řádu

233

 

 

 

 

     OBSAH 2.  SVAZKU:


ZJEVOVÁNÍ


Prasíla kamene
Tajemství magických kamenných staveb, bájné bytosti Slovanů, magnetické fluidum a Paracelsus, Ludvík Souček a žiletky v pyramidě


Kámen, kámen a zase kámen
- kameny, prasíla a bohové, kostarické koule a olmécké hlavy, tajemství veletoku, menhirové systémy Čech a Moravy, pupek světa a Naramsínova stéla, západoslovanští bohové a prasíla


Aura, duše a duchové
- hmotné a nehmotné lidské tělo; „břišní mozek“; koketování s prasílou lidského těla; duše, zombie, nehmotné tělo a světově proslulý hypnotizér Kafka; bílé paní, další duchové a jezuitské Klementinum; černý muž a hledači duší; sůl, pepř, bludičky a světýlka; duše a duchové; fyzikální měření strašidelného zámku a elektromagnetická energie lidského těla; páter Ferda, oheň sv. Eliáše a svítící jeleni


Prasíla děravého kamenného disku
Kamenná mezikruží a „genetický kotouč“, Karel IV. a létající talíře


I stromy mají paměť
Aura stromů; možné duchovní propojení člověka, zvířete a rostliny; sýček poslem smrti; přemyslovské předtuchy; věštecké stromy; dubové rybniční hráze


…až se lékař stane šamanem
Indiánský šaman a profesor; modřín a šamanský bubínek; mimino a Šiva; nadace Sysifos; profesor a změněné vědomí; Cayce a migréna; Kafka a duše; šaman médiem mezi duchy a lidstvem


Směšní strážci mandaly
Snad nepoznané tajemství mandaly, kupčení a sv. Juda Tadeáš


Hromová hora
Dunění hory, prasíla a Slunce, Země s Měsícem, artézské studny
Tisícileté tajemství bohů
Nevyjasněné přírodní úkazy prasíly včetně orkánů, tornád a kruhů v obilí; ovce a strašení ve Strašicích, Bohušovicích a Bobrové; teplý podzemní hrnec v Rudolticích


Bývalá stoletá tunguzská záhada –
- meteority, komety, plazma a mimozemšťané


Pralátka a éter
- Thales z Milétu a voda, filozofie se stává krasomluvou, Einstein, Tesla a éter, Indie a Tunguzka


Prasíla a volná energie
J. M. Troska a paprsky smrti – strašákem je černá díra – fenomén Nikola Tesla a éterické stroje – prasíla a volná energie jedno jsou – fyzikální podstata prasíly – i duše může být elektromagnetické podstaty


S proutkařem za odhalením tisíciletého tajemství vnímavých jedinců
Ocelová pružina nad jeskyní – kanalizace, kousek drátu a vybitá tužková baterie – čínský císař proutkařem – proutek je ďábelský nástroj - encyklopedie tápou – záhadná síla proutkařů – bohyně, ženy a prameny – jedno z tajemství jezuitů – hůl nesvatého svatého Haštala – Agrikola lékař a horník – pokušitelé dvouproutku – nepoznaný přírodní je v- studna v míčovně Letohrádku Hvězda – mentiony a profesor Kahuda – žába císaře Václava IV. – studnař jasnovidcem – vědec s fotonovou virgulí a fyzikální podstata proutkaření – Ramesse Veliký a elektromagnetický skener – elektromagnetický autor odhaluje podstatu proutkaření

 

 

 

podrobnosti / ukázky  na adrese

http://www.cadpress.sk/prasila.htm

 


 

  Právě  vyšlo

 

 

 

 

LEXIKON MODERNÍ PSYCHOTRONIKY

Poznat nevědomí. Změnit život. Být šťastný.

„Něco jiného chceme, něco jiného říkáme a něco jiného děláme“. Získejte možnost ovlivňovat svůj život. Kolekce DVD pod společným názvem Lexikon moderní psychotroniky – DVD plné praktických rad a návodů. DVD jsou určena nejen příznivcům esoteriky, ale hlavně všem lidem, kteří chtějí poodhalit roušku tajemství těchto umění a proniknout hlouběji, aby mohli lépe uchopit život do svých rukou a být šťastní.

Délka 75 minut. Cena 349 Kč / Akce do 10.12. komplet 5 DVD za 1.400 Kč.

 

POKLADNICE SCHOPNOSTÍ A ENERGIE

UMĚNÍ RELAXACE, MEDITACE

DVD, které zásadním způsobem změní váš život. Unikátní metoda vás naučí, jak využít a zlepšit svoji intuici, získat energii a umět odpočívat. Naučíte se, jak vstupovat do nižší hladiny vědomí, nezbytné nejen pro veškeré věštění, ale též pro kvalitní meditaci, relaxaci. Dokážete si snadno vyprázdnit mysl. „Když se jen pořád něco učíte a čtete, máte mysl tak plnou, že se tam už nic nevejde. Já si udržuju hlavu prázdnou. Jsem stále napojen.“

Délka 75 minut. Cena 349 Kč / Akce do 10.12. komplet 5 DVD za 1.400 Kč.
 

 

 

POHLED DO BUDOUCNOSTI

UMĚNÍ VĚŠTIT

DVD pro zlepšení našeho života. Pokud máte obavu, zda věštecké, léčitelské či jiné schopnosti máte, odpověď je jednoduchá: „Koho to zajímá, ten ty schopnosti má“. V minulosti je budoucnost, v budoucnosti je minulost. Pomocí tohoto DVD se naučíte nahlížet do obojího, a tím zviditelnit neviditelné překážky při naší cestě životem. Budete schopni odhalit síly, které vám brání ve splnění svých snů. Naučíte se pojmenovat příčinu a následně odstranit důsledek. Naučíte se, jak věštit bez pomůcek, jak v sobě probouzet jasnovidné schopnosti a rozvíjet je.

Délka 85 minut. Cena 349 Kč / Akce do 10.12. komplet 5 DVD za 1.400 Kč.
 

 

 

DŮM VZTAHŮ

UMĚNÍ LÁSKY, VZTAHŮ A SEXU

DVD plné praktických zkušeností a nových pohledů na vztahy, lásku i sex. Odhalíte síly, které vás ovládají ve vztazích. Nejsložitější věc na světě jsou vztahy – protože na to jsou třeba vždy dva. Zde jsou zajímavé poznatky, které umožní se podívat na to, co normálně nevidíme. Odhalíte síly, které Vás ovládají. „Partnerství je dar a nelze je koupit, vyloudit či vynutit.“

Délka 55 minut. Cena 349 Kč / Akce do 10.12. komplet 5 DVD za 1.400 Kč.
 

 

 

LABORATOŘ ZDRAVÍ

UMĚNÍ LÉČIT

DVD pro zdravý život. „Když není zdraví, není nic.“ Pomocí této metody dokážete nejen urychlit klasickou léčbu, ale též zdravotním problémům předcházet. Cílem sebeléčby a prevence je poznání svého těla a mysli, takže se ve zdraví a soběstačnosti dožijete vysokého věku. Každý se může stát sám sobě tím nejlepším léčitelem.

Délka 85 minut. Cena 349 Kč / Akce do 10.12. komplet 5 DVD za 1.400 Kč.
 

 

 

GALERIE ILUZÍ

UMĚNÍ SEBEPOZNÁNÍ & VIRTUÁLNÍ DŮM

DVD pro odhalení kořenů obtíží v životě. Dojděte si pro pomoc do Virtuálního domu, kterým vás spolu se Stanleym Bradleym provedeme. Když poznáme sami sebe, budeme schopni pochopit i ostatní. Odhalte své problémy i s možností nápravy, na rozdíl od věštby, kde náprava chybí. „Cílem je zbavit se závislostí – teprve pak je člověk svobodný.“

Délka 80 minut. Cena 349 Kč / Akce do 10.12. komplet 5 DVD za 1.400 Kč.
 

 

 

 

 

 

 

 


DOPORUČENÉ LINKY NA ZAHRANIČNÍ INSTITUCE VĚNUJÍCÍ SE PARAPSYCHOLOGICKÉMU VÝZKUMU

 


  

 
Instituto de Psicologia Paranormal

     

 

 


Princeton Engineering Anomalies Research

Scientific Study of Consciousness-Related Physical Phenomena

 

psychic (psi) phenomena: Discover the universe of extrasensory perception, psychokinesis, telepathy, out of body experience

 

   Australian Journal of Parapsychology Journal of Scientific Exploration   [ejp]

SZINTÉZIS Paralabor

WWW.PARALABOR.HU

 

 

バナー

Перейти на главную      EmergentMind.org  

   

  Институт психотерапии и клинической психологии Syndicat National des Radiesthésistes

ISLIS

Logo    PSI  Logo

 

  Metafysiko.GR Forum 

Психотроника

 

 

 


 

 

Distribuce na Slovensku i v ČR