POKROČILÝ  JANGŮV  STYL
TCHAJ-ŤI-ČCHÜANU


( TAI-CHI CHUAN / TAIJIQUAN / TAIČI ČCHUAN)


TEORIE A BOJOVÁ SÍLA TCHAJ-ŤI

 
VŠEOBECNÝ ÚVOD

 

1-1. Úvod

Čchi-kung je cvičební systém, který pomáhá vytvářet uvnitř těla silný tok čchi (vnitřní energie) a podporuje její cirkulaci celým tělem. Za poslední čtyři tisíciletí bylo vytvořeno mnoho bojových a nebojových stylů tréninku čchi-kungu. Nejznámějšími bojovými styly jsou Tchaj-ťi-čchüan, Pa-kua, Sing-i a Liou-che pa-fa. Tyto jsou považovány za „vnitřní“ styly (v čínštině nej-kung,  nebo nej-ťia), v protikladu k „vnějším“ stylům, jako je Šao-lin, protože zdůrazňují manipulaci s čchi. Nejznámějšími nebojovými styly, které kladou důraz na zvyšování oběhu čchi za účelem zlepšení zdraví, jsou Wu-čchin si (Hra pěti zvířat), Pa tuan ťin (Osm kusů brokátu,) a Š’-er čuang (Dvanáct pozic).

 

 

Tchaj-ťi-čchüan, o kterém se říká, že byl stvořen Čang San-fengem  ve dvanáctém století, je nyní nejpopulárnějším stylem čchi-kungu na světě, dokonce i přesto, že byl skrýván v tajnosti až do začátku tohoto století. Nyní je široce cvičen nejen v Číně a na Východě, ale také v západním světě.

Pro rychlé rozšíření tohoto umění je několik důvodů. Snad nejdůležitějším je ten, že cvičení tchaj-ťi může zklidnit mysl a uvolnit tělo, čímž se stává schopností k přežití v dnešním hektickém a stresem naplněném světě. Za druhé, jelikož zbraně jsou dnes tak efektivní a snadno dostupné, tchaj-ťi se považuje za méně důležité pro osobní sebeobranu, než bývalo kdysi. Z tohoto důvodu je mnoho mistrů tchaj-ťi ochotno podělit o svoje znalosti s veřejností. Za třetí, od té doby, co bylo tchaj-ťi stvořeno, nejen že se ukázalo, jako efektivní pro obranu, ale také užitečné pro zlepšení zdraví a léčení mnoha nemocí.

Bohužel, právě kvůli tomuto zdravotním aspektu byly hlubší teorie a praxe tchaj-ťi-čchüanu, zvláště bojová použití, obecně opomíjeny. Mnoho lidí si dnes myslí, že tchaj-ťi není praktické pro sebeobranu. Dosažení hlubších aspektů vyžaduje více času a trpělivosti, a je velmi málo lidí, kteří by byli ochotni učinit nezbytné oběti. Kromě toho, někteří odborníci tchaj-ťi stále zadržují tajemství hlubších aspektů cvičení a nepředávají kompletní umění.

Kdokoliv, kdo správně cvičí toto umění po několik let, si brzy uvědomí, že tchaj-ťi není jenom cvičení na zklidnění a uvolnění - ale, že jde o komplexní a vysoce propracované umění. Dává cvičenci pocit radosti a uspokojení, které se zdají přesahovat jakékoliv jiné umění. To je dáno tím, že tchaj-ťi je hladké, vytříbené a elegantní, stejně tak vnitřně, jako zevně. Cvičenec může cítit čchi (energii) obíhající v jeho těle a může dosáhnout meditativní míruplné mysli. Cirkulace čchi dokáže přinést dobré zdraví a může vám dokonce pomoci dosáhnout osvícení. Kromě toho, když cvičenec tchaj-ťi dosáhne velkého oběhu, může svoji čchi používat při sebeobraně. Principy, které tchaj-ťi používá při bojování, jsou zcela odlišné od většiny ostatních bojových stylů, které spoléhají na svalovou sílu. Tchaj-ťi používá měkkého (poddajnosti) k bránění proti tvrdému a slabosti k přemožení síly. Čím více cvičíte, tím lepším se stanete a tato obranná schopnost s věkem poroste, namísto aby se oslabovala. Avšak, protože bojová teorie tchaj-ťi-čchüanu je hlubší a důkladnější, než u většiny ostatních systémů, je těžší k osvojení a dosažení vysoké úrovně bojové způsobilosti zabere delší čas. Velmi důležitý je zde zasvěcený instruktor, neboť vedení zkušeného mistra může ušetřit mnoho let bloudění a neužitečného cvičení.

Stále je ještě mnoho zvídavých cvičenců, kteří zkoumají a cvičí hlubší aspekty tchaj-ťi-čchüanu s pomocí velmi málo kvalifikovaných odborníků anebo omezeného počtu podrobnějších publikací. Vyvstává tedy mnoho otázek: Který styl tchaj-ťi-čchüanu je dobrý? Jak se dá poznat, kdo je kvalifikovaným cvičitelem? Jaké je historické pozadí různých stylů? Který styl může být účinně použit? Jak vytvořím čchi? Jak mohu koordinovat své dýchání s oběhem čchi? Jak mohu použít čchi v sebeobraně? Co je to ťing (síla) a má více než jeden typ? Jak mohu správně cvičit svůj ťing? Jak se liší bojová strategie tchaj-ťi od jiných stylů? Všechny tyto otázky trápí lidi dokonce i v Číně.

 

1-2. Všeobecná historie tchaj-ťi-čchüanu

Mnoho lidí se naučilo Jangův styl tchaj-ťi-čchüanu, ale málo jich skutečně chápe historii, pozadí a různost stylů. Často člověk, který se naučil Jangův styl tchaj-ťi-čchüanu, vidí formy, které se vydávají též za Jangův styl, avšak liší se od toho, co se naučil on. To někdy způsobuje údiv a pochyby o tom, která forma, resp. zda vůbec jaká, je správným Jangovým stylem. Znalost historie pomůže vysvětlit tuto nesrovnalost.

Traduje se, že tchaj-ťi-čchüan byl vytvořen Čang San-fengem v období Sung Wej-cung (; kolem r. 1101). Prameny však uvádí, že techniky a formy se stejnými základními principy jako tchaj-ťi existovaly již za dynastie Liang (; 502-557) a že byly vyučovány Chan Kung-jüem, Čcheng Ling-siem   a Čcheng Piem  . [Nutno však podotknout, že již dávno předtím existovala ve staré Číně řada systémů cvičení, které lze do určité míry považovat za předchůdce tchaj-ťi. Např. i systém zdravotních cvičení, známý jako Hra pěti zvířat, jenž vytvořil již v období dynastie Chan (206 př.n.l. – 220 n.l.) lékař Chua Tchuo, obsahoval prvky, které dodnes nacházíme v bojových uměních. Pozn. editora] Později, za dynastie Tchang (713-905), vyučovali podobné bojové techniky Sü Süan-pi, Li Tao-c’   a Jin Li-pcheng  . Jejich techniky byly nazývány Třiceti sedmi pozicemi (San-š’-čchi š’), Podnebeskou technikou (Chou-tchien-fa) nebo Malým devátým nebem (Siao-čou-tchien), které mělo sedmnáct pozic. Přesnost tohoto výčtu je do značné míry sporná, takže není skutečně známo, kdy a kým byl tchaj-ťi-čchüan fakticky stvořen. Protože nejvíce hodnověrných historických záznamů pojednává o Čang San-fengovi, získal tento největší důvěryhodnost.

Podle historického spisu Nan lej ťi wang čeng nan mu č’ming byl Čang San-feng taoistou z Wu-tangu. Chuej-cung (sungský císař, 1082-1135) jej předvolal, ale cesta byla zahrazena a on nemohl přijít. V noci se mu zdálo, že jej císař Jüan (první císař dynastie Ťin) naučil bojové techniky. Za svítání pak sám zabil stovku nepřátel. Mingský dějepis Ming š’ fang-č’ čuan se o něm zmiňuje takto: „Čang San-feng z kraje Liao-tung-i byl nazývaný Čchüan-i a taktéž Ťün Pao. San-feng byla jeho přezdívka. Protože nedbal na svůj zevnějšek, byl nazýván také Čang La-tcha (Špinavý Čang). Byl vysoký a velký, podobný želvě, a měl záda jako čáp. Velké uši a kulaté oči. Vous dlouhý jako střapec kopí. Nosil pouze kněžské roucho, ať v zimě nebo v létě. Snědl bušl potravy anebo nemusí jíst několik dní vůbec. Dokázal cestovat tisíce mil. Rád se bavil s lidmi. Choval se jako nikdo okolo. Cestoval se svými žáky na (horu) Wu-tang. Postavil jednoduchou chatrč a žil v ní. Ve 24. roce Chung wu (okolo 1392) se o něm doslechl Ming Tchaj-cu (první mingský císař) a poslal posla, aby jej vyhledal, ale nebyl k nalezení“. Spis Ming lang jing čchi siou lej kao z období dynastie Ming uvádí: „Nesmrtelný Čang, nazývaný Ťün Pao, také zvaný Čchüan-i, přezdívaný Süan-süan, zvaný také Čang La-tcha, navštívil ve třetím roce Tchien-šun (1460) císaře Ming Jing-cunga. Byl namalován obraz. Vous a knír byly přímé, týl hlavy měl střapec. Rudá tvář a velké břicho, s bambusovým kloboukem v ruce. Na vrcholu obrázku bylo věnování od císaře honorujícího Čanga jako ‘Tchung wej sien chua čen žen’ neboli geniálního taoistu, který jemně rozlišuje a jasně chápe mnohé“ (obrázek 1-1). Tento záznam je podezřelý, protože kdyby byl pravdivý, Čang San-feng by musel být v té době nejméně 500 let stár. Jiné záznamy uvádějí, že Čang San-fengovy techniky pocházejí od taoistického mistra Feng I-jüana. Jiný příběh říká, že Čang San-feng byl starověkým poustevnickým meditátorem. Když viděl straku bojující s hadem, měl náhlé poznání a stvořil tchaj-ťi-čchüan.

Po Čang San-fengovi se o rozvoj tchaj-ťi zasloužili další vynikající mistři: Wang-cung v provincii Šan-si, Čchen Tchung-čou v kraji Wen, Čang Sung-si v Chaj jenu, Je Ťi-mej v S’mingu, Wang Cung-jüe v San Jou a Ťiang Fa v Che-pej. Techniky tchaj-ťi byly předávány z generace na generaci a časem byly rozděleny na dva hlavní styly, jižní a severní. V 16. století Ťiang Fa předal své umění rodině Čchen z Ťia Kou v kraji Chuaj-čching, v Che-nanu [Za zakladatele stylu Čchen je považován mingský důstojník Čchen Wang-tching, jenž použil za základ, mimo Ťiang Faových technik, i 13 pohybů ze systému vytvořeného generálem Čchi Ťi-kuangem]. Tento styl tchaj-ťi byl potom předáván po čtrnáct generací a rozdělen na Starý a Nový styl. Starý styl dále vyučoval Čchen Čchang-sing a Nový styl byl vytvořen Čchen Jou-penem.

Následovník Starého stylu Čchen Čchang-sing pak předal umění svému synovi Ken-jünovi a dalším příbuzným z rodiny Čchen, Čchen Chuaj-jüanovi a Čchen Chua-mejovi. Avšak předal své tchaj-ťi také mimo rodinu, Jang Lu-čchanovi a Li Po-kchuejovi, oběma z provincie Che-pej. Tento Starý styl je nazýván Třinácti pozicemi staré formy (Š’-san š’lao ťia). Jang Lu-čchan později předal učení svým dvěma synům, Jang Pan-chouovi a Jang Čcheng-fuovi. Tato větev tchaj-ťi-čchüanu je populárně nazývána Jangovým stylem. Pod vedením Jang Pan-choua [1837-90] studoval také Wu Čchüan-jou, jehož syn Wu Ťien-čchüan (1870-1943) vytvořil velmi známý styl Wu [dnes velmi populární v Hongkongu, Singapuru a Malajsii]. Li I-jou na základě stylu Wu vytvořil vlastní styl Li.

Čchen Jou-pen předal svůj Nový styl Čchen Čching-pchingovi, který vytvořil vlastní styl tchaj-ťi-čchüanu, styl Čao-pao. Wu Jü-žang [ 1812-80; některé prameny uvádí, že se jmenoval Wu Jü-siang]  se naučil Starý styl od Jang Lu-čchana a Nový styl od Čchen Čching-pchinga a vytvořil vlastní styl tchaj-ťi-čchüanuChao (zvaný též Wu) – nazvaný podle mistra Chao Wej-čena, jenž se zasloužil o jeho rozvoj. Sun Lu-tchang [1861-1932] studoval styly tchaj-ťi-čchüanu Chao a Čchen, a další styly bojových umění (pa-kua a sing-i), aby posléze vytvořil styl vlastní Sun.

Všechny výše zmíněné styly jsou dodnes populární v Číně a v jihovýchodní Asii. Mezi nimi se stal nejpopulárnějším Jangův styl. V dalším oddíle budeme pojednávat o historii Jangova stylu.

 

 

 

1-3. Historie Jangova stylu tchaj-ťi-čchüanu

 

Historie Jangova stylu začíná Jang Lu-čchanem (1799-1872), známým také jako Fu-kchuej nebo Lu-čchan. Narodil se v okrese Jung Nien, v kraji Kuan-pching, v provincii Che-pej. V mládí odešel do Čchen Ťia-kuo v provincii Che-nan, aby se naučil tchaj-ťi-čchüan od Čchen Čchang-singa. Když se Čchen Čchang-sing postavil, byl prý vycentrovaný a vzpřímený bez opírání nebo naklánění, jako dřevěný sloup s ukazatelem, a tak jej lidé nazývali Panem Deskou. V tom čase bylo velmi málo studentů mimo rodinu Čchen, kteří mohli studovat pod vedením Čchen Čchang-singa. Protože Jang byl vnějším žákem, bylo s ním nakládáno nespravedlivě, ale on se nenechal odradit a vytrval ve svém cvičení.

Jedné noci byl probuzen vzdálenými zvuky výkřiků Chen a Cha. Vstal a sledoval zvuk do staré budovy. Když nahlédl dovnitř štěrbinou ve zdi, uviděl mistra Čchen Čchang-singa vyučovat techniky uchopení, kontroly a vypuštění ťingu, v koordinaci se zvuky Chen a Cha. Byl ohromen touto technikou a od té doby, aniž by to mistr Čchen tušil, pokračoval každou noc ve sledování této tajné cvičební sešlosti. Pak se vrátil do své komůrky, aby uvažoval a studoval. Díky tomu doznala jeho bojová způsobilost rychle pokroku. Jednoho dne mu mistr Čchen poručil zápasit s ostatními žáky. K jeho překvapení jej žádný ze žáků nedokátal porazit. Čchen si uvědomil Jangovy velké možnosti a začal jej poté doopravdy zasvěcovat do všech tajemství.

Když Jang Lu-čchan ukončil studium, vrátil se do svého rodného města a vyučoval zde tchaj-ťi-čchüan. Lidé nazývali jeho styl Jang-čchüan (Jangův styl), Mej-čchüan (Měkký styl) nebo Fa-čchüan (Neutralizační styl), protože jeho pohyby byly měkké a schopné neutralizovat protivníkovu sílu. Později odešel do Pekingu a učil množství císařských úředníků. Nosíval kopí a malý vak a cestoval zemí, aby vyzýval známé mistry bojových umění. Ačkoliv absolvoval mnoho soubojů, nikdy nikoho nezranil. Protože jeho umění bylo tak vysoké, nikdo jej nemohl porazit. Proto byl nazýván Jang Wu-ti, což znamená Neporazitelný Jang. Měl tři syny, Jang Čchia, Jang Jüa (Pan-chou) a Jang Ťiena (Ťien-chou). Jelikož Jang Čchi zemřel ještě v mládí, následovali svého otce v bojovém umění pouze zbylí dva synové.

 

 

O Jang Lu-čchanovi koluje několik příběhů:

1. Jednou, když byl Jang v Kuan-pchingu, bojoval s jistým mistrem bojových umění na městských hradbách. Protivník jej nebyl schopen porazit a stáhnul se k hraně zdi. Náhle ztratil rovnováhu a začal padat. V té chvíli k němu Jang ze vzdálenosti několika metrů přiskočil, chytil jej za nohu a zachránil mu život.

2. Jang byl dobrý v používání kopí. Byl schopen sbírat lehké předměty za pomoci svého kopí, kterým předmět zachytil a pak vyhodil nahoru do své ruky. Vynikal také ve vrhání šípů holou rukou - dokázal přesně zasáhnout cíl bez použití luku i ze hřbetu cválajícího koně.

3. Jednoho deštivého dne, zatímco Jang seděl ve své obývací místnosti, vstoupila jeho dcera, přinášející umývadlo s vodou. Když odsunula zástěnu, náhle uklouzla na vlhké podlaze. Jang to viděl a vyskočil, jednou rukou podržel zástěnu a druhou chytil paži své dcery. Ani kapka vody nevytekla z umývadla. Z této anekdoty můžete vidět, jak rychlé byly jeho reakce.

4. Jednoho dne rybařil Jang u jezera. Dva adepti bojových umění šli kolem a uviděli jej. Slyšeli o Jangově pověsti a báli se jej vyzvat k boji, a tak se rozhodli využít příležitosti a shodit Janga do jezera, aby způsobili, že ztratí svoji tvář. K jejich překvapení, když se jejich ruce dotkli jeho zad, Jang vyklenul záda a odhodil oba od sebe do jezera.

5. Když byl Jang v Pekingu, slavný mistr bojových umění žárlil na Jangovu pověst a vyzval jej k boji. Jang slušně odmítl. Avšak muž trval na svém. Jang řekl: „jestliže chcete se mnou bojovat, můžete mne třikrát zasáhnout“. Muž byl potěšen a zasáhl Jangův žaludek. Jang náhle vyrazil se smíchem zvuk „Cha“. Než smích dozněl, vyzyvatel byl již na zemi, odvržen na několik metrů.

 

Jangovým druhým synem byl Jang Jü (1837-1890), nazývaný také Pan-chou. Lidé mu říkávali „Pan Druhý“. Studoval tchaj-ťi-čchüan se svým otcem již odmalička. Byl dobrý ve volném boji. Ačkoliv cvičil velmi tvrdě a nepřetržitě, byl svým otcem stále plísněn a bičován. Jednoho dne byl vyzván k boji silným mistrem bojových umění. Když vyzyvatel uchopil jeho zápěstí, aby nemohl uniknout, Jang Pan-chou náhle použil svůj ťing, aby jej od sebe odhodil a porazil jej. Byl tak hrdý, že šel domů, aby to řekl svému otci. Místo pochvaly se mu otec vysmál, protože jeho rukáv byl roztržen. Potom cvičil tvrději a tvrději, až se konečně stal vynikajícím umělcem tchaj-ťi. Naneštěstí nerad vyučoval a měl málo žáků, takže se jeho umění po jeho smrti dále nerozšířilo. Jeden z jeho žáků, zvaný Wu Čchüan-jou, později učil svého syna Wu Ťien-čchüana, jehož umění se stalo základem stylu Wu tchaj-ťi-čchüan. Jang Pan-chou měl také syna, zvaného Čao-pcheng, který převzal jeho umění.

Třetím synem Jang Lu-čchana byl Jang Ťien (1842-1917), zvaný také Ťien-chou a přezdívaný Ťing-chu. Lidé mu říkávali „Pan Třetí“. Také on se naučil tchaj-ťi od svého otce už v mládí. Jeho osobnost byla měkčí a jemnější, než jeho bratrů a měl mnoho následovníků. Ačkoliv se specializoval na střední pozice, učil všechny tři pozice - velké, střední i malé. Byl také odborníkem na používání a koordinaci, jak tvrdé, tak měkké síly. Zápasíval se svými žáky, kteří vynikali v používání meče a šavle, přičemž používal pouze smeták na prach. Kdykoliv se jeho smeták dotkl žákova zápěstí, student nemohl udělat nic jiného, než odskočit. Byl také dobrý v používání hole a kopí. Když se jeho dlouhá zbraň dotkla protivníkovy zbraně, protivník se k němu nedokázal přiblížit, ale byl odmrštěn. Když vypouštěl ťing, stávalo se to v okamžiku zasmání se zvukem „Cha“. Uměl také vrhat malé kovové koule. Vymrštil-li rukou několik koulí, dokázal srazit tři nebo čtyři ptáky najednou. Nejzajímavější ukázkou jeho schopností bylo, že když si dal na svoji ruku vrabce, pták nedokázal vzlétnout, protože když se pták zvedá, musí se nejprve odrazit, aby použil zpětnou sílu ke svému zvednutí. Jang Ťien-chou cítil ptákovu sílu a neutralizovat toto nepatrné odstrčení, což ptákovi znemožnilo se zvednout. Z této ukázky může každý pochopit, že jeho Naslouchavý ťing a Neutralizační ťing (viz kapitola 3), musel být skvělý. Měl tři syny, Čao-siunga, Čao-jüana a Čao-čchinga. Druhý syn, Čao-jüan, zemřel v raném věku.

První Jang Ťien-chouův syn byl Jang Čao-siung (1862-1929), také zvaný Meng-siang a později nazývaný Šao-chou. Lidé mu říkávali Pan Nejstarší“. Cvičil tchaj-ťi-čchüan od svých šesti let. Měl silnou a vytrvalou osobnost. Byl odborníkem ve volném boji a byl velmi dobrý v používání různých ťingů, jako jeho strýc Jang Pan-chou. Dosáhl nejvyšší úrovni tchaj-ťi čchi-kungu. Specializoval se na malé pozice, jeho pohyby byly rychlé a klesavé. Kvůli své osobnosti neměl příliš mnoho následovníků. Měl syna zvaného Jang Čen-šeng.

Druhý Jang Ťien-chouův syn, Čao-jüan, zemřel v mladém věku. Třetím synem byl Jang Čao-čching (1883-1935), zvaný také Čcheng-fu. Lidé jej nazývali „Pan Třetí“. Byl mírné a jemné povahy. Když byl mladý, nestaral se příliš o bojová umění. Teprve když dospěl, začal studovat tchaj-ťi se svým otcem. Za života svého otce však Jang Čcheng-fu úplně nepochopil klíčová tajemství tchaj-ťi-čchüanu. Bylo to až po smrti jeho otce (1917), když začal tvrdě cvičit. Jeho otec mu pomohl vytvořit dobrý základ a tak byl po několika letech cvičení a zkoumání konečně schopen dosáhnout úrovně svého otce a dědečka. Díky svým zkušenostem změnil tchaj-ťi-čchüan svého otce a specializoval se na velké pozice. Toto zdůraznění bylo právě zcela opačné tomu, na co kladli důraz jeho otec a bratr. Byl prvním mistrem tchaj-ťi ochotným podělit se o rodinná tajemství s veřejností, a díky své jemné povaze měl nespočetné žáky. Když byl v roce 1926 založen nankingský Ústřední institut Kuo-šu, byl pozván, aby byl hlavním učitelem tchaj-ťi a jeho jméno se stalo známým po zemi. Měl čtyři syny - Čen-minga, Čen-ťia, Čen-tuoa a Čen-kuoa.

Jangův styl tchaj-ťi-čchüanu můžeme rozdělit na tři hlavní pozice: velké, střední a malé. Dělí se také na tři střehy: vysoké, střední a nízké. Velké pozice byly zdůrazňovány Jang Čcheng-fuem. Učil, že střehy mohou být buď vysoké, střední nebo nízké, ale pozice jsou roztažené, otevřené a uvolněné. Velké pozice jsou obzvláště vhodné pro zlepšení zdraví. Styl středních pozic vyžaduje, aby všechny formy nebyly ani příliš roztažené, ani příliš stažené, a vnitřní ťing ani úplně vypuštěný, ani příliš zadržovaný. Proto forma a ťing jsou hladší a plynulejší než u ostatních dvou stylů. Styl středních pozic byl vyučován Jang Ťien-chouem. Styl malých pozic, při kterém jsou formy kompaktnější a pohyby lehké, čilé a rychlé, byl vypracován Jang Šao-chouem. Tento styl se specializuje na bojová použití tohoto umění. Závěrem, pro bojové aplikace jsou malé pozice obecně nejlepší, ačkoliv jsou nejobtížnější, a styl velkých pozic je nejlepší pro zdravotní účely.

 

Abychom to shrnuli:

 1. Styl Čchen tchaj-ťi-čchüanu byl v 16. století odvozen ze stylu Ťiang. Před Ťiangem je historie mlhavá a nejasná.

 2. Styl Čchen se rozdělil na dva styly: Starý a Nový. Čchen Čchang-sing učil Starý styl a později jej předal Jang Lu-čchanovi. Nový styl byl vytvořen Čchen Jou-penem.

 3. Jangův styl byl odvozen ze stylu Čchen čtrnáct generací poté, co se rodina Čchen učila z Ťiangu.

 4. Čchen Jou-pen předal své umění Čchen Čching-pchingovi, který vytvořil styl Čao-pao.

 5. Wu Jü-žang převzal Nový styl od Čchen Čching-pchinga a Starý styl od Jang Lu-čchana a vytvořil vlastní styl tchaj-ťi-čchüanu - styl Wu.

 6. Li I-jou vytvořil vlastní styl Li na základě stylu Wu.

 7. Chao Wej-čen (Čen Wej-ťi) vytvořil vlastní styl tchaj-ťi-čchüanuChao – na základě stylu stylu Li.

 8. Sun Lu-tchang studoval styly tchaj-ťi-čchüanu Chao a Čchen, aby posléze vytvořil vlastní styl Sun.

 9. Druhý styl Wu vytvořil Wu Čchüan-jou, který se učil od Jang Lu-čchanova druhého syna Jang Pan-choua.

 10. Jangův styl tchaj-ťi-čchüanu je slavný od svého stvoření Jang Lu-čchanem počátkem 19. století.

 11. Jang Čcheng-fuův tchaj-ťi-čchüan není stejný jako tchaj-ťi-čchüan jeho otce, strýce nebo bratra. Změnil jej a zdůraznil velké pozice zlepšující zdraví.

 

Čang San-feng

Začínající cvičenec tchaj-ťi by se měl obrátit také na knihy:

Jangův styl tchaj-ťi-čchüan

a

Čchi-kung pro zdraví a bojová umění

 

 

 

 

 

 

Výňatek z publikace

 

TEORIE A BOJOVÁ SÍLA TCHAJ-ŤI

 

Dr. Yang Jwing-ming

 

ISBN 80-85349-80-9

 

Z anglického originálu Tai Chi Theory and Martial Power (Yang's Martial Arts Association / YMAA), Jamaica Plain, Massachusetts, 1996, 1997) přeložil Václav Liška a F.R. Hrabal. Editor F.R. Hrabal.

 

 

© Yang's Martial Arts Association (YMAA) 1996.

Czech Edition © RI-EL / CAD Press 2001

 

Vydalo nakladatelství

C A D  Press

P.P.  5,  Pošta 42

SK-841 01 BRATISLAVA 41

info@cadpress.sk

 

tel: 0903 159 404 *  6436 9928

 

 

 

 

O AUTOROVI

 

 

 

Dr. Yang Jwing-ming [čti: Jang Ťün-min]se narodil v r. 1946 na Tchaj-wanu. V 15 letech se začal učit wu-šu (kung-fu) u mistra šaolinského stylu Bílého jeřába (oddíl paj-che) Cheng Ji-gsaoa [Čcheng Ťin-cao]. Za 13 let svých studií u mistra Chenga (1961-1974) se stal dr. Yang odborníkem v metodě Bílého jeřába pro obranu a útok, což zahrnuje jak použití holých rukou, tak různých zbraní jako jsou šavle, hůl, kopí, trojzubec a dvě krátké hole. U téhož mistra studoval také styl Bílého jeřába, oddíl čchin-na, masáž a léčbu bylinami. Ve věku 16 let začal mimo to studovat Jangův styl tchaj-ťi čchüan u mistra Kao Tchao. Po studiu u mistra Kao Tchao pokračoval dr. Yang ve studiu a výzkumu tchaj-ťi čchüanu pod vedením několika mistrů v Tchaj-pej. Získal kvalifikaci učitele tchaj-ťi.

 

Dr. Yang Jwing-ming

Když bylo Jangovi 18 let, vstoupil do koleje Tamkang v Tchaj-pej [institut Tan-ťiang], aby tam studoval fyziku. Za pobytu na koleji začal studovat šaolinskou Dlouhou pěst (Čchang-čchüan) u mistra Li Mao-chinga [Li Mao-čching] v klubu Kuo-šu koleje Tamkang (1964-1968) a nakonec se stal pomocným instruktorem u mistra Li. V r.1971 získal titul bakaláře na tchajwanské Národní universitě a pak (v letech 1971-1972) sloužil u vojenského letectva. Během této služby dr. Yang vyučoval na akademii čínského letectva wu-šu. Po řádném propuštění z armády se v r. 1972 vrátil na kolej Tamkang, kde vyučoval fyziku a pokračoval i ve výcviku pod vedením Mistra Li. Li Mao-ching jej učil severnímu stylu wu-šu, který zahrnuje jak techniky beze zbraní (zejména kopy), tak použití četných zbraní.

 

 

V r.1974 přišel dr. Yang do USA studovat strojírenství na Purdue University. Na žádost několika studentů začal vyučovat kung-fu a to vedlo k založení "Čínského universitního klubu pro studium kung-fu" na jaře 1975. Za svého pobytu na Purdue University vyučoval dr. Yang také tchaj-ťi-čchüan v kursech financovaných kolejí. V květnu 1978 získal doktorát.

V lednu 1984 zanechal inženýrství, aby mohl věnovat více času výzkumu, psaní a vyučování na Jangově akademii bojových umění (YMAA) v Bostonu a později i přednáškám na seminářích v zahraničí. Od r. 1986 je YMAA mezinárodní organizací, která má 31 poboček (škol) celém světě, kromě USA např. ve Francii, Holandsku, Irsku, Itálii, Jižní Africe, Kanadě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Portugalsku a Saudské Arábii.

Celkem se dr. Yang zabývá již více než 30 let čínským wu-šu (kung-fu). Z toho 13 let zasvětil výcviku šaolinského stylu Bílého jeřába (Paj-che), šaolinské Dlouhé pěsti (Čchang-čchüan) a tchaj-ťi-čchüan.

Dr. Yang vydal celou řadu dalších publikací o bojových uměních, z nichž zde uvádíme jen ty, které vyšly v češtině a jsou tudíž pro čtenáře běžně dostupné:

 

Čchi-kung pro zdraví a bojová umění (CAD Press 1995)

Osm kusů brokátu / Waj-tan čchi-kung (CAD Press 1995)

Základy tchaj-ťi čchi-kung / Tai-chi chi-kung (CAD Press 1995)

Tajemství mládí - Svaly/šlachy měnící a morek/mozek očišťující čchi-kung

(I-Ťin-ťing a Si-Suej-ťing) (CAD Press 1996)

 Jangův styl tchaj-ťi čchüan (CAD Press 1999)

Starověké čínské zbraně a zbraně tradičních bojových umění (CAD Press 2002)

Bojové aplikace tchaj-ťi-čchüanu (3 svazky / 2005)

 

* * *

Na rok 2006 jsou plánovány jeho následující tituly:

Kořen čínského čchi-kungu (Qigong)

 

 [Jména osob činných v současnosti nejsou transkribována a jsou uváděna v běžné anglické formě. Tyto osoby uvádíme jmény, pod nimiž vystupují a jsou na Západě známí! - poznámka vydavatele].

 

PŘEDMLUVA MISTRA JOU TSUNG-HWA

 

 

Je mi velkým potěšením, že mohu čtenáři představit novou knihu o tchaj-ťi-čchüanu od dr. Yang Jwing-minga, kterého jsem původně poznal právě prostřednictvím jeho vynikající knih o čínských bojových uměních. Ačkoliv jsme si už předtím dlouho dopisovali, osobně se známe od června 1985, kdy jsme se poprvé setkali při Národním Čang San-fengově festivalu v New Yorku. Dr. Yang laskavě přijal moje pozvání vést workshop pro početné cvičence tchaj-ťi, kteří se společně sešli na festivalu. Měl jsem tehdy příležitost vidět na vlastní oči, že zručnost dr. Yanga je stejně obdivuhodná, jako jeho psaná pojednání.

Mnoho cvičenců je dnes spokojeno, když pouze projde choreografií své zvláštní formy tchaj-ťi, aniž by vložili do svého cvičení nějaký obsah nebo úsilí. Ačkoliv rutinní procházení skrze tchaj-ťi může být zábavné, nepovede k pokroku. Prázdná forma nevytvoří ani zdravotní ani bojový prospěch.

Cvičenec, který si přeje dosáhnout pokroku v tchaj-ťi, musí vynaložit velké úsilí ke zvládnutí nezbytných principů a musí horlivě cvičit, aby dosáhl výsledků. Tchaj-ťi musí být směsí jinu i jangu. Samotná prázdná forma nevytvoří nic. V první knize dr. Yanga byly jasně uvedeny vnější, bojové aspekty tchaj-ťi-čchüanu. V této knize dr. Yang předkládá jasné a detailní uvedení do „vnitřnějšího“ mechanismu tchaj-ťi-čchüanu.

Jestliže si cvičenec tchaj-ťi přeje investovat úsilí do vyvinutí své vnitřní síly a uvědomělosti, jeho forma tchaj-ťi a aplikace se zlepší. Ne každý má dnes osobní přístup k dokonalým mistrům tchaj-ťi-čchüanu. Nadto dosažitelné písemné materiály, týkající se vývoje vnitřní energie a síly, bývaly často pro laiky obtížné k pochopení.

Z těchto důvodů naléhám na čtenáře, aby věnoval bedlivou pozornost studiu této knihy. Avšak, jak dr. Yang poukazuje, samotné čtení přinese malý užitek. Je na jednotlivém cvičenci, aby převedl tyto koncepty do praxe. V tomto ohledu má čtenář velké štěstí, že má za průvodce dr. Yanga.

 

 

Jou Tsung-hwa [Čou Cung-chua]

Warwick, New York, 9. červen 1985

 

[Nutno podotknout, že od prvního vydání v r. 1987 bylo prodáno přes 30 000 výtisků této příručky!]

 

PŘEDMLUVA AUTORA

 

 

Tchaj-ťi-čchüan se stal populárním cvičením nejen v Číně, ale dokonce i v mnoha dalších zemích světa. Po většinu své historie bylo toto umění udržováno v tajnosti a vyučováni byli pouze členové rodiny a vybraní žáci. Od začátku tohoto století, kdy bylo toto umění poprvé zpřístupněno veřejnosti, mnoho lidí těží ze schopnosti tchaj-ťi zlepšovat zdraví a léčit řadu nemocí. V dnešní hektické společnosti hledá čím dál tím více lidí způsob uvolnění od denního tlaku, který by zklidnil jejich mysl a uvolnil jejich tělo. Ukázalo se, že tchaj-ťi je vynikajícím způsobem, jak toho dosáhnout.

Navzdory popularitě tchaj-ťi-čchüanu, ať v Číně, na Tchaj-wanu nebo v dalších částech světa, stává se toto umění neúplným. Protože většina cvičenců tchaj-ťi se zajímá více o zdraví, než o sebeobranu, hlubší aspekty umění byly postupně zanedbávány. Mnoho lidí, kteří cvičili tchaj-ťi-čchüan po několik let, stále nerozumí jeho teorii a principům. Možná, že neví, jak koordinovat své dýchání s formami a mnoho jich nerozumí vztahu tchaj-ťi a čchi-kungu. Někteří dokonce neví, co to je čchi, jak ji vytvářet cvičením tchaj-ťi a nehybnou meditací. Kvůli tomu zůstává jejich umění povrchním. Kromě toho, původní, hlavní část tchaj-ťi-čchüanu - formy pro bojové použití - odumírá. Čtenář by měl pochopit, že tchaj-ťi bylo stvořeno jako umění bojového čchi-kungu. Sebeobranné použití zůstává nezbytnou součástí celistvosti tchaj-ťi-čchüanu.

Autor doufá, že tímto dílem o teorii a následným dílem o praktickém použití, vyplní některé z mezer v obecných znalostech a povzbudí cvičence tchaj-ťi k hledání hlubších aspektů umění. Protože tchaj-ťi je tak hluboké a zahrnuje toho tak mnoho, není možné v jedné knize zcela obsáhnout celé toto umění. Autor jen doufá, že se více mistrů tchaj-ťi podělí s veřejností o své zkušenosti a znalosti skrze publikace, semináře a vyučování. Pouze tímto způsobem se může tchaj-ťi stát opět živým, životodárným a dokonalým uměním.

V následujících dílech - Teorie a bojová síla tchaj-ťi (2 svazky) a Bojové aplikace tchaj-ťi-čchüanu (3 svazky) - bude autor pojednávat o hlubších aspektech tchaj-ťi-čchüanu holých rukou, které jsou založeny na jeho osobní zkušenosti a pochopení a na učení jeho mistrů. Teorie a technika zbraní tchaj-ťi bude publikována později. Tyto díly nebudou také pojednávat o základní teorii a tréninku tchaj-ťi, o sólové sestavě, základech strkání rukama nebo o zápasovém souboru, jelikož tyto byly již shrnuty v autorově předchozí knize: Jangův styl tchaj-ťi-čchüan (Unique Publications 1982; CAD Press 1999). Začátečník tchaj-ťi by si měl také prostudovat autorovu knihu Čchi-kung pro zdraví a bojová umění (YMAA 1985; CAD Press 1995), která vysvětluje obecnou teorii čchi-kungu, metody tréninku a vztah čchi-kungu ke zdraví a bojovým uměním.

Tento první díl bude pojednávat o teorii a principech. Kapitola 1 uvede historii Jangova stylu tchaj-ťi-čchüanu, definici tchaj-ťi, jeho obsah a tréninkové postupy. Kapitola 2 bude pojednávat o hlubších aspektech principů a teorie tchaj-ťi. Tato kapitola bude velmi důležitá, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé studenty, a pomůže vytvořit obsáhlý základ pro pozdější pojednání. Třetí kapitola bude pojednávat o síle tchaj-ťi - známé pod čínským slovem Ťing. Teorie a tréninkové metody ťingu bývaly udržovány od vzniku umění v tajnosti. Pokud je autorovi známo, nebylo o tomto subjektu v angličtině publikováno žádné rozsáhlejší pojednání a velmi málo fundovaných informací je k sehnání dokonce i v čínštině. Druhý díl bude zakončen patnácti básněmi a písněmi tchaj-ťi, napsanými známými mistry. Překlad a komentář bude podán autorem.

Poté, co čtenář prostuduje oba svazky publikace Teorie a bojová síla tchaj-ťi a vytvoří si základní znalosti, druhá kapitola knihy Bojové aplikace tchaj-ťi-čchüanu bude analyzovat bojová použití každé formy v sólové sestavě. Všechny pozice v sestavě mají bojový účel - nejsou prováděny pouze pro uvolnění a pro krásu cvičení. Každá pozice má četné úrovně bojového použití. Tchaj-ťi se specializuje na techniky Povalení nepřítele, Kontrolu čchin na a Bodový tlak. Když čtenář pochopí použití forem tchaj-ťi, třetí kapitola jej provede tréninkovou teorií, metodami a použitím strkání rukama. Pouze, když čtenář důkladně nacvičil strkání rukama, měl by se učit bojový soubor tchaj-ťi, obsažený ve 4. kapitole knihy Bojové aplikace tchaj-ťi-čchüanu. Tento soubor byl vytvořen k napodobení skutečného bojování a postupně vede cvičence tchaj-ťi k pochopení technik a ke schopnosti použít jich při skutečném boji. Kapitola 5. bude pojednávat o bojové strategii tchaj-ťi, která je velmi odlišná o většiny vnějších bojových stylů. Kapitola 6. uzavře tento díl některými doporučeními, které mají čtenáři pomoci vybrat si kvalifikovaného učitele.

V obou těchto dílech jsou citovány pasáže z různých čínských zdrojů. Autor je nevybral proto, aby provedl překlady do vytříbené angličtiny, nýbrž proto, aby je přeložil co možná nejpřesněji.

 

 
 
OBSAH

 

DÍL 1

 

O autorovi                   

Předmluva  Mistra Jou Tsung-hwa                  

Předmluva  autora           

 

 KAPITOLA 1. VŠEOBECNÝ ÚVOD

 1-1. Úvod

 1-2. Všeobecná historie tchaj-ťi-čchüanu

 1-3. Historie Jangova stylu tchaj-ťi-čchüanu

 1-4. Co je to tchaj-ťi-čchüan ?

 1-5. Co obsahuje trénink tchaj-ťi-čchüanu?

 1-6. Správný přístup k výuce tchaj-ťi a cvičební postup

Správný přístup k výuce tchaj-ťi

Cvičební postupy

 1-7. Skutečný smysl tchaj-ťi-čchüanu

 Literatura

 

 KAPITOLA 2. ČCHI A TCHAJ-ŤI-ČCHÜAN

 2-1. Úvod

 2-2. Čchi

            Obecné pojmy

            Čchi a zdraví

            Vytváření čchi

            Čchi a mysl

            Čchi a bojová umění

            Čchi a tvary rukou

 2-3. Čchi a tchaj-ťi-čchüan

            Vytváření a přenášení čchi v tchaj-ťi-čchüanu

            Čchi a dýchání

            Čchi a šen

            Čchi a mysl v tchaj-ťi-čchüanu

            Nejvyšší úroveň přenášení čchi

 2-4. Pozice a tchaj-ťi-čchüan

 2-5. Jak cvičit sestavu tchaj-ťi-čchüanu

 

 KAPITOLA 3. ŤING

 3-1. Úvod

 3-2. Obecná definice ťingu

            Rozdíl mezi ťingem a li

            Rozsah ťingu

 3-3. Obecná teorie tchaj-ťi-ťingu

            Kategorie ťingu

            Ťing a I

            Ťing, svaly a čchi

            Ťing a chodidla

            Ťing a nohy

            Ťing, pás a páteř

            Ťing a ruce

            Ťing a zvuk

            Vyvažování ťingu

            Ťingová podstatnost a nepodstatnost

 3-4. Akumulování ťingu v pozicích

            Nohy

            Boky

            Pás

            Trup

            Ramena

            Lokty

            Zápěstí

            Ruce

 3-5. Klíčové body tchaj-ťi-ťingu

 

DÍL 2

 

_

 

 3-6. Různé ťingy  a jejich použití

            Opatření pro začátečníky při ťingovém tréninku

            Seznam různých ťingů

 I. Vnímavé ťingy

 II. Projevené ťingy

            A. Útočné, jangové ťingy

                        a. Čistě útočné, jangové ťingy

                        b. Ťingy útočné s trochou obrany (trochu jinu v jangu)

B. Obranné, jinové ťingy

                        a. Čistě obranné, jinové ťingy

                        b. Ťingy obranné s trochou útoku (trochu jangu v jinu)

C. Neutrální (ani útočné ani obranné) ťingy

D. Nožní ťingy

                        a. Nízké kopy

                        b. Střední kopy

                        c. Vysoké kopy

                        d. Otočné kopy

 3-7. Souhrnně k tréninku ťingu

 

 KAPITOLA 4. ZÁVĚR

 

 PŘÍLOHA A.             BÁSNĚ A PÍSNĚ TCHAJ-ŤI

 1. Pojednání o tchaj-ťi-čchüanu od Čang San-fenga

 2. Kniha tchaj-ťi-čchüanu od Wang Cung-jüea

 3. Třináct pozic: zevrubný vnější a vnitřní trénink od Wang Cung-jüea

 4. Píseň osmi slov

 5. Tři důležité teze o tchaj-ťi-čchüanu

A. Teze o obsáhlosti mysli

B. Úžasné uplatnění celého těla

C. Sedmnáct klíčových tezí

 6. Pět mentálních klíčů k pilnému studiu

 7. Píseň o přetlačování rukama

 8. Píseň pravého smyslu

 9. Tajemství stažení a uvolnění

 10. Základní klíčové body tchaj-ťi

 11. Píseň použití

 12. Pět klíčových slov

 13. Klasický spis tchaj-ťi-čchüanu z dynastie Čching Čchien-lung

 14. Píseň chápání a použití

 15. Píseň třinácti pozic

 

 PŘÍLOHA B.             REJSTŘÍK

 PŘÍLOHA C.             ČÍNSKÉ POJMY A PŘEKLADY

 

 

 

 

n a š e    ž h a v é

N O V I N K Y

 

BOJOVÉ APLIKACE TCHAJ-ŤI ČCHÜANU

 Ukázky z knihy

 

naše předchozí novinky o čchi-kungu  (qigongu)

 


 

 

 

Informace o dalších knihách o

TCHAJ-ŤI-ČCHÜANU, ČCHI-KUNGU a KUNG-FU

naleznete na adrese

http://www.cadpress.sk/taichi.htm

 

 

 

 

Naši kompletní nabídku videokazet o
TCHAJ-ŤI-ČCHÜANU, ČCHI-KUNGU / QIGONGU a KUNG-FU
(a všech dalších bojových uměních a výcviku sebeobrany pro adepty bojových umění i policii a bezpečnostní služby
- stovky titulů v češtině, slovenštině, angličtině a němčině)

NAJDETE NA STRÁNCE

http://web.stonline.sk/cad/kazety.htm

 

======================================================

 


Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

Od 1.5. 2004 jsme schopni průběžně zásobovat knihkupce v celé ČR, pokud projeví zájem o seriozní spolupráci


 K N I H Y

z edic

SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY,

MEDICA

a

B U D O

v y d á v á
35 let

CAD  PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství ezoterické, léčitelské a religionistické literatury a knih o asijských bojových uměních a orientální medicíně

(založeno 1980)


ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA, ANTROPOLOGIE, ASIE, BOJOVÁ UMĚNÍ, BUDDHISMUS, BUDO, ČCHAN, ČCHI-KUNG, ČÍNA, DUCHOVNÍ NAUKY, ESOTERIKA, ETNOGRAFIE, FILOZOFIE, HINDUISMUS, CHI-KUNG, INDIE, ISLÁM, JÓGA, KABALA, KOSMOGONIE, KŘESŤANSTVÍ, KUNG-FU, LÉČITELSTVÍ, LEGENDY A MÝTY, LITERATURA, MAGIE, MEDITACE, MYSTIKA, MYTOLOGIE, NÁBOŽENSTVÍ, ORIENT, PARAPSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE, PSYCHOTRONIKA, RELIGIONISTIKA, SPIRITUALITA, SÚFISMUS, ŠAMANISMUS, TAI-CHI CHUAN, TAO, TERAPIE, TIBET, ZEN


CAD   PRESS

 

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dúbravka

Telefon:

(02) 6436 9928

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

HOMEPAGE: 

http://www.cadpress.sk

e-shop: http://www.cadpress.cz

 

 

Informace o naší kompletní nabídce videokazet najdete na adrese

http://web.stonline.sk/cad/kazety.htm

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.zip

 

 

 

 

KOMPLETNÍ KATALOG

KNIH O BOJOVÝCH UMĚNÍCH, TRÉNINKOVÝCH PŘÍRUČEK
a
VÝCVIKOVÝCH VIDEOKAZET
pro všechna bojová umění, sebeobranu a zdravotní cvičení je na adrese

http://web.stonline.sk/cad/budo_katalog.zip

 

Naši nabídku hudebních CD - etno-hudba, relaxační a meditační hudba - najdete zde !

Na požádání Vám kdykoli zašleme náš kompletní katalog a ceník v elektronické podobě!

Uvítáme další zájemce, potenciální autory z řad trenérů bojových umění,
kteří by měli zájem spolupracovat s námi na vydávání dalších
příruček bojových umění i praktické sebeobrany.

 

E-Mail:

cad@atlas.cz

cad@atlas.sk

 

důležité zprávy posílejte v kopii i na druhou adresu !

 


Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE i na SLOVENSKU

(vybavujeme objednávky i ze všech ostatních zemí)

 

 

 

Kompletni katalog / ceniky ve formatu Excel najdete na adrese

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.zip
http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.xls

 

 

 

Katalog literatury a video-titulu o bojovych umenich a zdravotnich cvicenich
je na adrese  http://www.cadpress.sk/budo_katalog.zip

Nebo http://www.cadpress.sk/budo_katalog.doc

 

 

Nabidka vhs a dvd JOGA, BRISNI TANCE a TAICHI:

http://www.cadpress.sk/brisni_tance.htm

http://www.cadpress.sk/brisni_tance_katalog.doc

http://www.cadpress.sk/brisni_tance_katalog.zip

 

 

Doplňující informace žádejte na adrese:

cad(zavinac)atlas.sk , cad(zavinac)atlas.cz  anebo cad(zavinac)seznam.cz     !

 


 

České objednávky obvykle vybavujeme během 10 dní / slovenské během 48 hodin

v době letních dovolených a svátků je dodací doba delší.