psychotronika / parapsychologie (esp / mimosmyslové vnímání, psi, eis, telepatie / jasnovidectví, telekineze  a  léčitelství)

 

Vyšlo 11/11/2019

 

 

 

 

 Objednávka

 

 

  Naše  bestsellery 

SLOVENSKÉ VYDANIE

ČESKÉ  VYDÁNÍ

 

 

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_sk.htm

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_cz.htm

 

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_sk.htm

SLOVENSKÉ VYDANIE VYŠLO

http://www.cadpress.sk/psychotronika_cz.htm

ČESKÉ VYDÁNÍ VYJDE 11/11/2009

 

 

 

 

 

 

EAN 9788088969594

 

B5, 365 stran, vázaná kniha

 

Objednávka:

do košíka

 

 

O AUTOROVI:  Oldřich Válek je zakladatelem Sdružení badatelů v psychotronice a předním badatelem, navazujícím na práce českých badatelů jako byl např. Jan Kefer, Břetislav Kafka, František Kahuda a Zdeněk Rejdák (jehož byl externím spolupracovníkem).

 

 

 

OBSAH:

 

Úvod 9


1. Zrození psychotroniky 12
1.1. Vznik psychologie 13
1.1.1. Hlavní psychologické školy 14
1.1.2. Zákonitý vznik psychologie 14
1.2. Vznik psychotroniky 15
1.2.1. "Mimopsychologické" školy 15
1.2.2. Zákonitý vznik psychotroniky 18
1.2.3. Okolnosti vzniku psychotroniky 21
Závěr k vývoji vědeckého myšlení 25


2. Širší pojetí lidské psychiky 26
2.1. Vědomí podle B. Kafky 26
2.1.1. Esplana 27
2.1.2. Protosplana 28
2.1.3. Protonace 29
2.2. Vědomí podle F. Kahudy 30
2.2.1. Tempor a mentor 30
2.2.2. Šestý smysl a 3. signální soustava člověka 31
2.2.3. Komplexní mentální struktura 31
2.3. Vědomí a rozšířené vědomí [podle 2] 32
2.4. Diferenciace vědomí [podle 6] 35


3. Širší pojetí lidské psychiky a psychologie 37
3.1. Gestaltismus a širší pojetí lidské psychiky 39
3.2. Celostní psychologie a model širšího pojetí lidské psychiky 41
3.3. Širší pojetí lidské psychiky a kognitivní psychologie 42
3.4. Behaviorismus a širší pojetí lidské psychiky 45
3.5. Humanistická psychologie a širší pojetí lidské psychiky 47
3.6. Transpersonální psychologie a širší pojetí lidské psychiky 49
 

4. MODEL širšíHO pojetí lidské psychiky 52
4.1. Model psychiky a B. Kafka, C.G. Jung, S. Freud a S. Grof 53
4.2.1. Lidská psychika podle C.G. Junga 55
4.2.2. Lidská psychika podle S. Freuda 58
4.2.3. Lidská psychika podle S. Grofa 61
4.2.4. Lidská psychika podle B. Kafky 75
4.3. Psychické funkce, děje a činnosti 87
4.3.1. Psychické funkce, děje a činnosti podle C.G. Junga 87
4.3.2. Psychické funkce, děje a činnosti podle S. Freuda 89
4.3.3. Psychické funkce, děje a činnosti podle S. Grofa 90
4.3.4. Psychické funkce, děje a činnosti podle B. Kafky 91
4.3.5. Zobecnění psychických funkcí, dějů a činností 93


5. Mimovědomé interakce psychiky 109
5.1. Mimosmyslové vnímání 110
5.2. Mimosmyslové interakce 112
5.3. Mimosmyslové schopnosti 113
6. MIMOVĚDOMÉ  (PODVĚDOMÉ, SUBLIMINÁLNÍ) VNÍMÁNÍ 115
6.1. Mimovědomé − mimosmyslové interpretace 117
6.2. Priority mimovědomého vnímání 118
6.2.1. Faktory odsunující mimosmyslové vnímání do pozadí: 121
6.3. Humanistická psychotronika 123


7. Koncept humanistické psychotroniky 125
7.1.  Extramentalita a extramundalita psychiky 130
7.2. Magické myšlení 141
7.3. Bytí v lidské psychice 145
7.4. Extrapolace extramundality 149


9. Korektivní percepce 154
9.1. Psychofyzický problém 155
9.1.1. Psychosociální problém 161
9.1.2. Psychofyzikální problém 161
9.1.3. Psychotronický problém 162
9.1.4. Psychosomatický problém 165
9.1.5. Psychoenvironmentální problém 165
9.1.6. Psychopersonální problém 166
9.1.7. Psychotronická a kauzální interakce 167
9.2. Kognitivní věda 169
9.2.1. Ošizená věda 169
9.2.2. Kognitivní přístup 171
9.2.3. Informační věda a informace 175
9.2.3. Introverze a extroverze lidské psychiky 177
9.3. Percepce – vnímání 178
9.3.1. Percepce – vnímání v širším pojetí lidské psychiky 179
9.3.2. Korektivní percepce 1. řádu – „smyslové“ vnímání 184
9.3.3. Korektivní percepce 2. řádu – „mimosmyslové“ vnímání 186
9.3.4. Klasifikace forem korektivní percepce 192
9.3.5. Malá rekapitulace 201
9.3.6. Percepce a kognitivní psychologie 205
9.3.7. Smyslové vnímání 208


10. Klasifikace psychického prožívání 211
10.1. Psychologické směry a lidská psychika 211
10.2. Psychospirituální prožitek 213
10.2.1. Psychospirituální krize 217
10.3. Fenomén psychického zrcadla 224


11. Pansofie psychotroniky 230
11.1. Svět a jeho chápání 231
11.1.1. Středověké myšlení 233
11.2. Pansofická psychotronika 235
11.2.1. Sémantický výklad slova psychotronika podle Rejdáka 235
11.2.2. Psychotronika s duší a bez duše 236
11.3. Středověká filosofie 242
11.3.1. Pojem primární informace podle dobových představ 243
11.3.2. Terciální informace je idea abstractum konkrétum 245
11.3.3. Energie a hmota, rozum a víra 247
11.4. Pansofie duchovědné psychotroniky 249
Doplňky 251
 

A. 
Stručný přehled psychotroniky 251
1. Výchozí předpoklady psychotroniky 252
2. Psychotronické jevy 254
3. Praktická psychotronika 257
4. Teoretická psychotronika 259
5. Historie studia problematiky psychotroniky 262
6. Psychotronika v Čechách 266
 

B. 
Psychotronika v české společnosti 270
1. Klasifikace pojetí psychotroniky 271
2. Psychotronika podle badatelů 275
3. Základní psychotronické jevy 279


C. 
Informační fyzika 281
1. Informace 281
2. Stonierovo pojetí informace 283
3. Informace − fyzikální veličina 287
4. Informační fyzika a psychotronika 289
Souhrn 292
Korektivní percepce 295
Závěr 297
Použitá literatura / citované prameny: 298

 

 

 

časopis KVĚTY, č. 8 / 2008

 

 

 

 

NAŠE   NOVINKY

 

Právě vyšlo

 

 

 

 

 

 

  STĚŽEJNÍ  KNIHA  PROF.  MILANA RÝZLA

 

podrobnosti na adrese

http://www.cadpress.sk/parapsychologie.htm

 


 

podrobnosti na adrese:

http://www.cadpress.sk/prasila.htm

 

 

   Právě  vyšlo  

 

 

překlad prof. Josef Kolmaš
detailní informace:  http://www.cadpress.sk/tibet.htm

objednávka:  Klasické tibetské příběhy
 

Reprezentativní výběr čtenáři zprostředkovává tři populární díla ilustrující různé podoby tibetské literatury: historickou kroniku buddhistického mnicha napsanou klasickým jazykem i lidovější literární žánry

 


 

 

      Alchymie, psychotronika a hermetismus. Dračí žíly / geopatogenní zóny, tajemné energie, legendy, mýty a náboženská symbolika     ...

 

Jan  Johann  Jaroslav  Miška

 TAJEMSTVÍ  PRASÍLY

1

(Zapomínání)

 

* * *

 

O DRAČÍCH ŽILÁCH

A

PLANETÁRNÍ SÍTI ŽIVOTNÍ ENERGIE

 

Vydal

C A D    PRESS


E d i c e

PSYCHOTRONIKA

ISBN  978-80-88969-37-2

TERMÍN VYDÁNÍ: 29/92008

Vázaná kniha, 264 stran + 64 stran barevné obrazové přílohy

(cca 350 bar. a 200 cb. ilustrací)

formát B5 / 24 x 16cm

 

OBSAH 1. DÍLU:

Zapomínání prasíly

9

Kosmické vejce a Velký třesk, báje a symboly prasíly, nevědoucí věda versus prasíla

 

 

 

Zapomenutá prasíla přírody

45

Viditelné a záhadné projevy prasíly, brány a kameny prasíly, skalní svatyně a maskované skaliště, nacističtí mágové a energie svastiky

 

 

 

Bezradní krotitelé duchů a strašidelná místa

97

Řádění poltergeistů, prokleté domy a zázračná místa, pražská mumie Elekta se představuje

 

 

 

Měsíční bohyně, hadi a draci

107

Bezhlavá pohanská bohyně s Měsícem, měsíční bohyně s hady a draky, měsíční srpek s lidskou tváří, zkřížený stříbrný a zlatý klíč, tajemství stavebních hutí a malířských a sochařských cechů

 

 

 

Černé  bohyně  a  dračí  sluj

145

Báje a pověsti, zázračná působení černých bohyň a madon, loretánské stavby a dvouhlavé bohyně, výroba čarodějnic, Svaté schody, poustevník a dračí sluj.

 

 

 

Tři  mágové

185

Tajemství dvou císařů − Fridricha II. a Karla IV. − a hraběte Šporka

 

 

 

14. máje Léta Páně 1316 

203

aneb výpověď o mimořádně vzdělaném a vnímavém jedinci

 

 

 

Dvě tajná poselství dvojí koruny

217

Tajemství prasíly důrazně připomínají jak císař a jeho syn, tak také o několik století později zednářský architekt a stavitel

 

 

 

Pokus o stručný úvod do historie Dračího řádu

233

 

 

podrobnosti / ukážky  na adrese

http://www.cadpress.sk/prasila.htm

 


DOPORUČENÉ LINKY NA ZAHRANIČNÍ INSTITUCE VĚNUJÍCÍ SE PARAPSYCHOLOGICKÉMU VÝZKUMU

 


  


 


psychic (psi) phenomena: Discover the universe of extrasensory perception, psychokinesis, telepathy, out of body experience


 

 

Distribuce na Slovensku i v ČR

 

 

N á š   e-shop