Čchin-na (qinna / chin na) - sebeobrana a tradiční čínský systém efektivního boje

 

 

Podrobná příručka pro vážné zájemce,

vhodná i pro policejní složky, speciální jednotky a bezpečnostní služby.

Součástí úvodní kapitoly jsou i cvičení pro rozvoj vnitřní energie a koncentrace, včetně kompletní Ta-moovy sestavy

(cca 160 str., ilustrace: fotografie a anatomické kresby)

 

Odborná revize textu: Pavel Antony (1. toan), Josef Škapa (3. toan) a Petr Šměhlík

© Bohumír Balner, 2002

© RI-EL / CAD Press, Bratislava 2002

Vydání první

 

 

Vydalo nakladatelství

CAD PRESS

Ľuda Zúbka 23

P.P. 5 / Pošta 42

BRATISLAVA 42

SR- 844 05

 

cad@atlas.cz * cadpress@stonline.sk

tel: 6436 9928 / 0903 159 404

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

 

ISBN   80-88969-07-7


O B S A H

 

Poznámka k přepisu čínských pojmů a značek použitých v textu

Klášter Šao-lin - významný mezník ve vývoji čínských bojových umění

Úvod do čchin-na (qinna)

Osm základních bodů pro provádění technik čchin-na (qinna)


Přípravná cvičení

Zavírání a otevírání pěstí
Sbírání mincí
Cvičení s gumovým expanderem
Chytání padající cihly
Údery holí
Namotávání závaží
Železný býk oře zemi
Leopard ležící ve své jeskyni
Dovednost dvou prstů
Počítání tašek na střeše
Koulení očima
Cvičení Železné dlaně

Cvičení pro rozvoj vnitřní energie a koncentrace
1. Ta-moova sestava
2. Koncentrace na plamen svíčky
3. Koncentrace vnitřní energie do dlaní
4. Otáčení koule

Základní techniky čchin-na (qinna)
I. PŘEMÍSŤOVÁNÍ KOSTÍ
II. ODDĚLOVÁNÍ SVALŮ


Léčba poranění způsobených základními technikami
pomocí prostředků tradiční čínské medicíny

1. Bylinná léčba
2. Masáže tchuej-na (tuina)

 

 

Úvod  ke  čchin-na  (qinna)

Slovo „čchin („qin“) znamená v čínštině uchopit a slovo „na“ má význam ovládat, kontrolovat. Jak je tedy ze samotného názvu patrno, účelem technik čchin-na (qinna) je dostat protivníka pod svou kontrolu, resp. ho ovládnout, a to pokud možno s co nejmenšími následky pro jeho zdraví. Techniky čchin-na (qinna) netvoří samostatný bojový styl, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale jsou součástí velké většiny tradičních stylů, jako jsou např. Orlí spár, Bílý jeřáb, Tygří dráp nebo Dlouhá pěst. Obecně bychom tedy mohli říci, že převážná většina čínských stylů obsahuje v menší či větší míře i některé z technik čchin-na (qinna). Z jižních stylů má nejpropracovanější systém čchin-na (qinna) styl Bílý jeřáb, jehož techniky se soustředí především na boj ve střední a krátké vzdálenosti od protivníka, jak je ostatně pro jižní styly charakteristické. Ze severních stylů obsahuje nejvíce technik čchin-na (qinna) styl Dlouhá pěst, který však používá poměrně mnoho technik ze stylu Orlí spár. Techniky čchin-na (qinna) jsou také součástí tchaj-ťi-čchüanu (taijiquan). Ke zvládnutí provedení základních technik čchin-na (qinna) není potřeba dlouholetých zkušeností z oblasti wu-šu, avšak k jejich účinnému použití v reálném boji vede pouze cesta několikaletého pravidelného tréninku, který zaručí automatické a intuitivní použití těchto technik ve skutečném boji. Ke zvládnutí pokročilých technik čchin-na (blokování dechu a tepen, údery a tlaky na akupunkturní body) je třeba mít navíc poměrně dobré znalosti z oblasti tradiční čínské medicíny, poněvadž tyto techniky fungují na základě učení o drahách, kterými proudí energie čchi (qi). A právě učení o drahách je jedním ze základních pilířů tradiční čínské medicíny.

 

 

Techniky čchin-na (qinna) závisí především na sevření, tlaku nebo zkroucení citlivých částí protivníkova těla. Takovýmito částmi jsou především klouby (zejména na horních končetinách), dále pak svaly a v neposlední řadě také nervy. Pokročilé techniky čchin-na (qinna) navíc využívají úderů a tlaků na akupunkturní body (někdy nazývané vitálními body nebo dutinami), ale i na další citlivá místa lidského těla, kterými mohou být vnitřní orgány, pohlavní orgány nebo mícha. Zde je třeba upozornit, že některé techniky čchin-na (qinna), především tlaky a údery na akupunkturní body a citlivá místa a rovněž techniky zablokování dechu a tepen mohou způsobit protivníkovi velice vážná zranění a v některých případech i smrt, a proto je nutné zdůraznit jejich použití v rámci zákona (nutná obrana nebo krajní nouze). Techniky čchin-na (qinna) se obvykle dělí na čtyři hlavní části: 1. přemísťování kostí, 2. oddělování svalů, 3. blokování dechu a tepen a 4. údery a tlaky na akupunkturní body a citlivá místa. Techniky přemisťování kostí a oddělování svalů náleží k základním technikám čchin-na (qinna), zatímco techniky blokování dechu a tepen a techniky úderů a tlaků na akupunkturní body přináleží k technikám pokročilým. Provádění technik přemisťování kostí a oddělování svalů vyžaduje v podstatě jen vnější sílu a silný stisk v prstech, zatímco při pokročilých technikách blokování dechu a tepen a při úderu a tlaku na akupunkturní body a citlivá místa je potřeba také rozvinout a ovládnout vnitřní energii čchi (qi), osvojit si znalosti z oblasti tradiční čínské medicíny a být dobře obeznámen z anatomií lidského těla.

 

 

..... tolik ukázky z knihy - více se dozvíte, pokud si ji zakoupíte !!!

 


PRÁVĚ VYCHÁZÍ

 

© RI-EL / CAD Press, Bratislava 2003

ISBN   80-88969-11-5

 

OBSAH SVAZKU

POKROČILÉ  TECHNIKY

ČCHIN-NA

 

Poznámka k přepisu čínských pojmů a značek použitých v textu    9

I.   BLOKOVÁNÍ DECHU A TEPEN            11

II.  ÚDERY A TLAKY NA AKUPUNKTURNÍ BODY A CITLIVÁ MÍSTA 25

Stručný úvod do teorie tradiční čínské medicíny            25

Teorie vnitřních orgánů cang-fu (zangfu) a akupunkturních drah  26

Průběh akupunkturních drah a nejdůležitější akupunkturní body pro použití technik čchin-na (qinna) 31

Dvanáct řádných drah            31

1. Tchajjinová dráha plic na ruce (LU)            31

2. Jangmingová dráha tlustého střeva na ruce (LI)       33

3. Jangmingová dráha žaludku na noze (ST)             35

4. Tchajjinová dráha sleziny na noze (SP)            37

5. Šaojinová dráha srdce na ruce (HT)            39

6. Tchajjangová dráha tenkého střeva na ruce (SI)      41

7. Tchajjangová dráha močového měchýře na noze (BL)            43

8. Šaojinová dráha ledvin na noze (KI)            45

9. Ťüejinová dráha osrdečníku na ruce (PC)            47

10. Šaojangová dráha tří zářičů na ruce (TE)     49

11. Šaojangová dráha žlučníku na noze (GB)            51

12. Ťüejinová dráha jater na noze (LR)            53

 

Osm zvláštních drah     55

1. Dráha početí (žen-maj / renmai; CV)      55

2. Řídící dráha (tu-maj / dumai; GV)            56

3. Ústřední dráha (čchung-maj / chongmai)            57

4. Opasková dráha (taj-maj / daimai)            58

5. Jinová pojivová dráha (jin-wej-maj / yinweimai)            59

6. Jangová pojivová dráha (jang-wej-maj / yangweimai)            60

7. Jinová patní dráha (jin-čchiao-maj / yinqiaomai)            61

8. Jangová patní dráha (jang-čchiao-maj / yangqiaomai)            62

 

Akupunkturní body    63

Paj-chuej (baihui; GV20) - Sto setkání             65

Jin-tchang (yintang; EX) - Ozdobené místo   68

Tchaj-jang (tayiang; EX) - Velký jang            69

Žen-čung (renzhong; GV26) - Lidský střed [Šuej-kou (Shuigou)]            71

Ťia-čche (jiache; ST6) - Čelist   73

I-feng (yifeng; TE17) - Větrná ochrana            75

Ja-men (yamen; GV15) - Brána němého            77

Žen-jing (renying; ST9) - Lidská prognóza            79

Jün-men (yunmen; LU2) - Brána mračen            81

Tchien-tchu (tiantu; CV22) - Nebeský komín  83

Tan-čung (danzhong; CV17) - Střed hrudi    85

Čung-wan (zhongwan; CV12) - Střed nadbřišku            87

Ťi-čchüan (jiquan; HT1) - Nejposvátnější pramen            89

Čchi-men (qimen; LR14) - Brána cyklu            91

Pi-nao (binao; LI14) - Horní paže    93

Šao-chaj (shaohai; HT3) - Menší moře            94

Nej-kuan (neiguan; PC6) - Vnitřní průchod            97

Che-ku (hegu; LI4) - Spojené údolí    99

Kuan-jüan (guanyuan; CV4) - Brána původu            101

Žu-čung (ruzhong; ST17) - Střed prsu     103

Süe-chaj (xuehai; SP10) - Moře krve            104

Cu-san-li (zusanli; ST36) - Tři nožní li 105

Wej-čung (weizhong; BL40) - Ohnutý střed            107

Tchaj-čchung (taichong; LR3) - Velká vlna     108

Šen-šu (shenshu; BL23) - Bod šu ledvin            110

 

Techniky úderu nebo tlaku na některé akupunkturní body    113

Úder do bodu Paj-chuej (baihui; GV20)

Úder do bodu Ja-men (yamen; GV15) 

Úder do bodu Tchien-tchu (tiantu; CV22)

Sek do bodu Žen-čung (renzhong; GV26) 

Úder do bodu Ta-čung (dazhong; CV17) 

Úder do bodu Čung-wan (zhongwan; CV12) 

Tlak v bodě Ťi-čchüan (jiquan; HT1)  

Úder do bodu Čchi-men (qimen; LR14)           

Tlak v bodě Šao-chaj (shaohai; HT3)           

Tlak v bodě Che-ku (hegu; LI4)     

Úder do bodu Kuan-jüan (guanyuan; CV4)   

Úder do bodu Tchaj-jang (taiyang; EX)  

Tlak v bodě Ťia-čche (jiache; ST6)  

Tlak v bodě Žen-jing (renying; ST9)

Tlak v bodě Süe-chaj (xuehai; SP10)           

Tlak v bodě Wej-čung (weizhong; BL40) 

Úder do bodu Ja-men (yamen; GV15) 

 

Další citlivá místa na lidském těle            123

PŘÍLOHA 1  -  První pomoc            127

PŘÍLOHA 2  -  Použití technik čchin-na (qinna) v rámci zákona            131

PŘÍLOHA 3  -  Vyobrazení polohy důležitých bodů    135

 

Poznámka k přepisu čínských pojmů a značek použitých v textu:


 

Další knihou z této autorské dílny je

TAJEMSTVÍ AKUPUNKTURNÍCH  BODŮ

Praktická příručka pro vážné zájemce o akupunkturu, akupresuru, moxu, šiacu / shiatsu a čínské masáže a bojová umění

(čchi-kung / qigong, dim-mak, tchaj-ťi-čchüan / taijiquan, wu-šu / wushu),

obsahuje i podrobné návody léčebného využití jednotlivých akupunkturních bodů;

60 nejdůležitějších bodů je zpracováno velmi podrobně v samostatných sekcích.

(Váz., 360 str., formát 24x16 cm, okolo 130 ilustrací a tabulek)

Podrobné informace na adrese:

http://mojweb.sk/akupunktura2

nebo

http://www.mujweb.cz/www/akupunktura

 

 

Naši kompletní nabídku videokazet o kung-fu / wu-shu
(a všech dalších bojových uměních a výcviku sebeobrany pro adepty bojových umění i policii a bezpečnostní služby
- stovky titulů v češtině, slovenštině, angličtině a němčině)

NAJDETE NA STRÁNCE

http://web.stonline.sk/cad/kazety.htm

a

http://budo.webpark.sk/kazety_cizi.htm

anebo si je můžete objednat na adrese

cad@atlas.cz / cad@atlas.sk

  

 


Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

Od 1.5. 2004 jsme schopni průběžně zásobovat knihkupce v celé ČR

Všechny naše publikace by měly být k dostání i v síti knihkupectví firmy
Kanzelsberger
ve všech velkých městech ČR

(Brno, Beroun, Č. Budějovice, Hradec Kr., J. Hradec, Kladno, Kroměříž, Liberec, Litoměřice, Ml. Boleslav, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha, Přerov, Rakovník, Strakonice, Teplice, Trutnov, Ústí n.L. a Zlín)


 K N I H Y

z edic

SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY,

MEDICA

a

B U D O

v y d á v á
25 let

CAD PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství ezoterické a religionistické literatury a knih o asijských bojových uměních a léčitelství

(založeno 1980)


ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA, ANTROPOLOGIE, ASIE, BOJOVÁ UMĚNÍ, BUDDHISMUS, BUDO, ČCHAN, ČCHI-KUNG, ČÍNA, DUCHOVNÍ NAUKY, ESOTERIKA, ETNOGRAFIE, FILOZOFIE, HINDIUSMUS, CHI-KUNG, INDIE, ISLÁM, JÓGA, KABALA, KOSMOGONIE, KŘESŤANSTVÍ, KUNG-FU, LÉČITELSTVÍ, LEGENDY A MÝTY, LITERATURA, MAGIE, MEDITACE, MYSTIKA, MYTOLOGIE, NÁBOŽENSTVÍ, ORIENT, PARAPSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE, PSYCHOTRONIKA, RELIGIONISTIKA, SPIRITUALITA, SÚFISMUS, ŠAMANISMUS, TAI-CHI CHUAN, TAO, TERAPIE, TIBET, ZEN


CAD PRESS

 

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dúbravka

Telefon:

(02) 6436 9928

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

http://web.stonline.sk/cad

http://cad.webpark.sk

http://mojweb.sk/cad

http://www.mujweb.cz/www/CADPRESS

 

další tituly na téma bojových umění:

http://www.mujweb/sport/taichichuan

http://mujweb.cz/www/wingchun

nebo
http://mojweb.sk/taichichuan

 

 

Informace o naší kompletní nabídce videokazet najdete na adrese

http://web.stonline.sk/cad/kazety.htm

 

 

KOMPLETNÍ KATALOG

KNIH O BOJOVÝCH UMĚNÍCH, TRÉNINKOVÝCH PŘÍRUČEK
a
VÝCVIKOVÝCH VIDEOKAZET
pro všechna bojová umění, sebeobranu a zdravotní cvičení je na adrese

http://web.stonline.sk/cad/budo_katalog.zip

 

 

Na požádání Vám kdykoli zašleme náš kompletní katalog a ceník v elektronické podobě!

Uvítáme další zájemce, potenciální autory z řad trenérů bojových umění,
kteří by měli zájem spolupracovat s námi na vydávání dalších
příruček bojových umění i praktické sebeobrany.

 

E-Mail:

cadpress@stonline.sk

cad@atlas.cz

cad@atlas.sk

 

důležité zprávy posílejte v kopii i na druhou adresu !

 


Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE

 

Na požádání Vám kdykoli zašleme náš kompletní katalog a ceník v elektronické podobě!

 

Počítadlo
Počitadlo funguje od 10. 10. 2002