Distribuce knih a videokazet o bojových uměních a zdravotních cvičeních  v ČR  i  na Slovensku: Aikido, ajurvéda, akujóga, akupresúra, bušido / bushido, čchi-kung / chi kung / qigong / či-kung, capoeira, escrima, arnis, kali, dim mak, džudo/judo, iaido/kendó, lukostřelba, jeet kune do, jóga, karate, kempo/kenpo, kumite, kung-fu / kung fu, taekwon-do / taekwondo, tchaj-ťi/taiči / tajči / tai ji, tchajťi čchüan / ta-chi chuan / taijiquan, wu-šu/ wu shu / wing chun / wing-čchun, kendo, hapkido, hwarangdo, sawate, tai jutsu, ninjutsu, ko budo / kobudó, kickbox,  vale tudo,  muay thai / thajský box.  Literatura o samurajích a bušidó (bushido / kodex samuraje), nindžucu (ninjutsu), kendo / iaido a tradičních japonských, okinawských , čínských, korejských a filipínských bojových uměních

--- CAD PRESS --- TEMPLE --- CAD PRESS --- TEMPLE --- CAD PRESS --- TEMPLE --- CAD PRESS --- TEMPLE --- CAD PRESS --- TEMPLE --- BUDO Publications International --- CAD PRESS --- TEMPLE --- FIGHTERS Publ. --- CAD PRESS -- TEMPLE --- CAD PRESS ------ FIGHTERS Publ. ---  BUDO Publications International --- CAD PRESS

Distribuce knih, videokazet a dvd o bojových uměních, sebeobraně a zdravotních cvičeních
   C A D   PRESS

F. R.   HRABAL
Luda Zubka  23    /    P.P.  5  -  Pošta 42
SK-844 05   Bratislava 42  -  Dúbravka

------------------------------------------------------------

CAD Press, P.O.  Box 178,   Břeclav 2

 

--- CAD PRESS --- TEMPLE --- CAD PRESS --- TEMPLE --- CAD PRESS --- TEMPLE --- CAD PRESS --- TEMPLE --- CAD PRESS --- TEMPLE --- BUDOPublications International --- CAD PRESS --- TEMPLE --- FIGHTERS Publ.  --- CAD PRESS -- TEMPLE --- CAD PRESS ------ FIGHTERS Publ.  ---  BUDOPublications International --- CAD PRESS
 

 

 pro slovenské zákazníky zprostředkováváme i dodávky výstroje a výzbroje od renomovaných firem

 Kamikaze,   Karategi,   Hayashi,   Piran,   Ippon Shop,   Samurai,   Budosport,   Repliky   atd.

 

Telefon: 6436 9928
mobil: 0903 159 404

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

I n t e r n e t :

http://www.cadpress.sk
http://web.stonline.sk/cad
http://cad.webpark.sk

 

  aktualní  novinky  v  naší  nabídce

http://www.cadpress.sk/novinky.htm

E-Mail:
cad@atlas.cz

cad@seznam.cz
cadpress@stonline.sk
cad@atlas.sk

 

 

KOMPLETNÍ KATALOG / CENÍK  (knihy, vhs, cd, dvd |  KNIHY - BOJOVÁ UMĚNÍ  |  VIDEOKAZETY TEMPLE  |  ZBRANĚ  |  VIDEOKAZETY ZAHRANIČNÍ  |  Hudební CD - Ceník | ETNO-MUSIC a RELAXAČNÍ HUDBA | PŘÍRODNÍ LÉČIVA, VITAMÍNY a DOPLŇKY ZDRAVÉ VÝŽIVY 

Výběr  z  naší  nabídky

(knihy, videokazety a dvd)

  

 

 

        

 

 

  knihy,  videokazety  a  dvd o bojových uměních

 

         

         

 

 

 


aktuální informace a katalog knih a videokazet zasíláme v elektronické podobě na požádání !

KNIHY

VYDAVATELSTVÍ

CAD   PRESS

Nejstaršího česko-slovenského vydavatelství religionistické, náboženské a ezoterické literatury a knih o léčitelství, orientální medicíně a asijských bojových uměních

 

N O V I N K Y !

 

 

Bubiši / Bubishi -- Čínské kořeny okinawského kobudo a japonského karate

 

 

 

 

 

 

BUBIŠI / BUBISHI

                                               

n e b o l i

BIBLE  KARATE

 

v překladu a s komentářem

PATRICKA  McCARTHYHO

 

 

  

 

Neobyčejná kniha o bojových uměních, z které čerpaly mnohé generace mistrů kung-fu / wu-šu, kobudó i karatedó a jež byla zdrojem  ponaučení mnohých škol bojových umění v Číně, na Okinawě i v Japonsku dávno předtím, než se s asijskými bojovými uměními seznámila Evropa. Není náhodou, že dnes snad prakticky neexistuje seriozní práce o bojových umění,  která by se na spis Bubiši (Bubishi) neodvolávala, resp. z něj nečerpala anebo aspoň necitovala.

 

 

 

Spis Bubiši  (Bubishi) je důležitým kulturním objevem a perlou původních bojových tradic. Upřímně doufám, že i ostatní pocítí stejné nutkání vydat se na takovouto cestu k životní zkušenosti nádherného kulturního dědictví, uchovávaného ve starověkých čínských bojových tradicích.

Li Yudan  (Li Jü-tan)

Zástupce generálního tajemníka Celočínské  atletické  federace

a podpředseda Fučouské asociace bojových umění

 

Tuto knihu vřele doporučuji a doufám, že přinese užitek všem, kdož hledají skutečnou podstatu karatedó.

Richard Kim, Hanši, 9. dan

 

Bubiši  (Bubishi) by měla být považována za povinnou četbu pro všechny skutečné milovníky karatedó … měli by ji hlouběji studovat nejen žáci, ale i učitelé bojových umění.

Nagamine Shoshin, Hanši, 10. dan

World Shorin-Ryu Karatedo Federation

 

Neznám nikoho, kdo by věnoval studiu Bubiši  (Bubishi) tolik času jako pan McCarthy … jelikož je skutečnou biblí karatedó, její překlad by měl být považován za hlavní a povinnou četbu pro každého skutečného následovníka karatedó.

Konishi Takehiro, Hanši, 9. dan

Shindo Jinen-Ryu Karatedo Ryobukai

 

Vydání spisu Bubiši  …  je skutečným milníkem v historii moderního karatedó. Jde o plod mnohých let pečlivého výzkumu, díky jemuž toto dílo pana Patricka McCarthyho, jednoho z nejpřednějších odborníků na bojová umění, představuje neocenitelný příspěvek k hlubšímu pochopení hodnot karatedó.

Kinjo Hiroshi, Hanši, 9. dan

Zen Nihon Karatedo Rengokai

 

Okolo původu této záhadné, ale pozoruhodné příručky existuje mnoho teorií; avšak zcela jednoznačně si můžeme být jisti, že Bubiši (Bubishi) je dokumentem popisujícím mnohé unikátní čínské bojové tradice a s nimi spojené principy.

Hokama Tetsuhiro, Kjóši, 8. dan

International Karatedo Organization

 

 Stručný obsah:

ČÁST PRVNÍ:    Historie a filozofie bojových uměni
ČÁST  DRUHA:   Čínská medicína a bylinná léčba
ČÁST  TŘETÍ:    Vitální  body a meridiány
ČÁST  ČTVRTÁ:    Bojové techniky
==========================================================

Z anglického originálu Bubishi. The Bible of Karate, vydaného nakladatelstvím Tuttle Publishing, Boston / Rutland / Tokio v r. 1995, přeložili R. F. Hrabal  a  Mgr. Igor Vakoš.  Grafická úprava a transkripce čínských názvů R. F. Hrabal / editor: R. F. Hrabal.

Copyright  © 1995 by Patrick McCarthy.

Czech Edition Copyright  ©  RI-EL / CAD Press, Bratislava 2005

Vydání první. 

ISBN  80-88969-26-3                    Formát 24x16 cm / váz. / 284 stran

 Podrobnosti a ukázky z knihy najdete na stránkách

http://www.cadpress.sk/bubishi.htm
http://mujweb.cz/www/bubishi/

 


Vydalo  nakladatelství

CAD PRESS

cad@atlas.cz * cad@atlas.sk * cad@seznam.cz

  

 

Z. Krajčovič

TAEKWONDO

jediná příručka taekwondo na česko-slovenském knižním trhu po 12 letech ... a nejlepší, jaká u nás kdy vyšla - FRH

ČESKÉ VYDÁNÍ

ISBN   80-88969-19-0

240 stran / 800 názorných ilustrací
(fotografie, pérovky a diagramy)
 

podrobnosti a ukázky na adrese

http://www.cadpress.sk/taekwondo.htm

http://mujweb.cz/www/abc.taekwondo

=====================================================

 

BOJOVÉ  APLIKACE  TCHAJ-ŤI  ČCHÜANU

http://www.cadpress.sk/taichi.htm

 


 

 

TAJNÁ CVIČENÍ TAOISTICKÝCH MNICHŮ

Příručka taoistického čchi-kungu vycházející z čínské tradice regulování životní energie čchi. Její obsah tvoří - kromě úvodu do principů čchi-kungu - jednak univerzální cvičení, jednak techniky k odstranění konkrétních zdravotních potíží. Kniha je doplněna názornými ilustracemi a popisy cvičení a masáží. (192 stran A5)

 

 

Podrobnosti, obsah a ukázky na internetu:

http://mujweb.cz/zdravi/cviceni

anebo

http://www.cadpress.sk/tajna_cviceni.htm

 

===========================================================

 

B. & R. Balner:

ČCHIN-NA / QINNA

Techniky zneškodnění protivníka úchopy, pákami a údery na vitální body

 

Podrobná příručka pro vážné zájemce o bojová umění - čchi-kung / qigong, dim-mak a wu-šu / wu-šu,

vhodná i pro policejní složky a bezpečnostní služby

(cca 160 str., ilustrace: fotografie a anatomické kresby)

 

 

 

ISBN   80-88969-07-7

 

Podrobnosti na internetu:

http://www.cadpress.sk/sebeobrana.htm

http://www.mujweb.cz/www/sebeobrana

http://sebaobrana.webpark.sk

http://www.webpark.sk/sebaobrana

====================================================

 

Zdenko Reguli

 

A I K I D Ó

PRŮVODCE PRO ŽÁKY I UČITELE

 

 

Předkládaná kniha Zdenka Reguliho je jednou z mála – ne-li jedinou na trhu „budo literatury“ – v takovém rozsahu a zaměření. Lze předpokládat, že oprávněně vzbudí nejen zájem u široké cvičící veřejnosti, ale po teoretické stránce může posloužit i jako studijní materiál začínajícím trenérům a cvičitelům.
Kniha má jasné a logické členění. Je rozdělená na teoretickou, didakticko-teoretickou a didaktickou část, která je velmi vhodně doplňovaná názornými fotografiemi. V teoretické části nás autor obeznamuje se základními mezníky historie, etiky, myšlení, principů a komunikace.
Těžiskovou se jeví didaktická část, kde autor podrobně vysvětluje svoje pojetí předvádění jednotlivých základních technik. Tato část je zpracovaná precizním způsobem.

220 stran / 450 fotografií, náčrtky a tabulky / ISBN   80-88969-08-5

 

Podrobnosti na internetu:

http://www.cadpress.sk/aikido/

http://mujweb.cz/zdravi/aikido

http://aikidocad.webpark.sk

 

===========================================

 

Dr. Yang Jwing-ming:
 

STAROVĚKÉ  ČÍNSKÉ  ZBRANĚ

Válečné nástroje a pomůcky bojových umění

 

Obsáhlá a podrobná příručka jak pro adepty praktikující tchaj-ťi (taiji / tai chi) a tchaj-ťi čchüan (taijiquan / tai chi chuan), tak pro vážné zájemce o čínskou historii a bojová umění, resp. o dějiny a techniky válečných umění všeobecně.  Pojednává o zbraních používaných čínskými válečníky v bitvách během posledních 3 000 let (od dynastie Šang po dynastii Čching), stejně jako o zbraních vytvořených k individuální sebeobraně, resp. v rámci rozličných škol kung-fu. Obsahuje okolo 350 ilustrací – vyobrazení zbraní.

Autor, jenž je presidentem Jangovy akademie bojových umění (YMAA) v Bostonu, čerpá převážně z historických čínských spisů a klasických příruček, které nebyly nikdy přeloženy do evropských jazyků!

Přeloženo z anglického originálu Ancient Chinese Weapons – A Martial Artist’s Guide (Yang's Martial Arts Association / YMAA), Jamaica Plain, Massachusetts, 1999)

Edice BUDO / ISBN 80-88969-04-2

cca 200 stran / okolo 350 ilustrací

http://www.mujweb.cz/www/zbrane

 

================================================================

 

 

S h o t o k a n

KARATE KATA

Heian 1-5 /  Tekki 1

 

Kniha obsahuje vyobrazení šesti základních kata, která pomáhají začínajícímu cvičenci pochopit principy karate. Společně s odpovídajícími základními technikami (kihon) a formami zápasu (Gohon kumite, Kihon ippon kumite) tvoří tyto obsah zkoušek na 8 až 3 kyu.   

200 stran, formát A4, tvrdá/šitá vazba,
obsahuje přes 1 000 názorných fotografií, plus náčrtky a diagramy  

ISBN 80-88969-14-X

 

Ukazky na internetu: 

http://www.cadpress.sk/karate/

http://shotokan.webpark.sk
http://karatekata.webpark.sk
 

NEBO
http://www.mujweb.cz/sport/karatekata

 


 

Vladimír Kopinič & Ladislav Klementis:

GOJU RYU

KARATE  KATA

1

 

 

Metodická příručka z pera dvou významných slovenských karatistů a trenérů, držitelů 7. danu –  Vladimíra KOPINIČE (předního průkopníka karate v Československu a spoluautora pravidel soutěží a terminologie karate) a Senseie Ladislava KLEMENTISE (jednoho ze zakladatelů Světové konfederace karate, reprezentačního trenéra a žáka mistra Shihana Takeji Ogawy, 8.dan.)

 

Odborná revize textu:  Doc. PhDr. Miroslav Ďurech, CSc. a MUDr. Ľudovít Divinec, 6. dan.

První svazek série, obsahující 2 základní kata - Saifa a Seienchin. Všechna cvičení jsou podrobně znázorněna na 400 fotografiích.

(140 str. velký formát - A4, tvrdá vazba / lamino)

ISBN   80-88969-06-9

Tento svazek je distribuován  už  pouze v České republice
D O P R O D E J !

(na Slovensku distribuujeme jen slovenskou verzi knihy!)

 

            info na Internetu:   

http://www.cadpress.sk/karate/

nebo

 http://www.mujweb.cz/sport/karatekata

 

================================================

B. & R. Balner:

TAJEMSTVÍ AKUPUNKTURNÍCH BODŮ

 

Praktická příručka pro lékaře, léčitele a vážné zájemce o akupunkturu, akupresuru, moxu, šiacu a čínské masáže a bojová umění (čchi-kung / qigong, dim-mak, tchaj-ťi-čchüan / taijiquan, wu-šu / wushu), obsahuje podrobné návody léčebného využití jednotlivých akupunkturních bodů; 60 nejdůležitějších bodů je zpracováno velmi podrobně v samostatných sekcích.

(Váz., 360 str., formát 24x16 cm, okolo 130 ilustrací a tabulek)

 

Podrobnosti na internetu:

http://www.cadpress.sk/akupunktura.htm

http://www.mujweb.cz/www/akupunktura

 

ISBN   80-88969-05-0

 

================================================================

 

B. & R. Balner:

 

POKROČILÉ TECHNIKY ČCHIN-NA / QINNA

Techniky zneškodnění protivníka úchopy, pákami a údery na vitální body

(cca 160 str., ilustrace: fotografie a anatomické kresby)

 

© RI-EL / CAD Press, Bratislava 2003

ISBN   80-88969-11-5

 


Leoš Kotlár

WING CHUN KUNG FU

(Metodická příručka)

 

Čínské mění sebeobrany a efektivního boje v podání Leoše Kotlára – zakladatele Wing Chun Klubu Havířov a šéftrenéra klubu Sport Moravia a jeho nejlepších instruktorů, kteří demonstrují techniky: Kateřiny Kajzarové (trojnásobná mistryně světa v softstyle / sestavy kung fu) a Petra Venery (dvojnásobný mistr světa a Evropy v softstyle / sestavy kung fu).

Stručný úvod do historie, principů a metodika výcviku Wing Chun kung fu, jehož vznik se datuje zhruba do druhé poloviny 17. století.

 

122 str., okolo 230 fotografií

 

ISBN   80-88969-12-3

http://mujweb.cz/www/wingchun

 


Tomáš Jeřábek & Pavel Krupka

CAPOEIRA ACHÉ
neboli
CESTA ZLATÉ RYBKY

Příručka brazilského bojového umění Capoeira Aché – syntéza tance a tradičních bojových umění. Principy, techniky a tréninkový systém.

 

Capoeira Aché je originální bojové umění založené na pohybu těla bez hranic. Je inspirováno afro-brazilskou capoeirou, její etnickou hudbou, tancem a specifickým způsobem boje.  Hledá inspiraci i v čínském kung-fu, japonském karate a aikido. Netradiční pojetí knihy přináší mnoho neobvyklých a inspirujících pohledů na svět bojového umění. Zabývá se především cvičením jednotlivce.

 

Cca 120 str., Kniha obsahuje 88 základních technik a 288 ilustrací / pérovek

ISBN   80-88969-13-1

Podrobnosti na internetu:

http://www.cadpress.sk/capoeira.htm

http://mujweb.cz/sport/capoeiraache
http://mujweb.cz/zdravi/capoeiraDalší nabídka:

 

D.F. Draeger & R.W. Smith:  

ASIJSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ

Unikátní monografie o historii, vývoji a technikách bojových umění ČÍNY (kung-fu), OKINAWY (karate), KOREJE (taekwon-do, yu-sool), JAPONSKA (bušidó, nindžucu, aikidó, kendó, džudo, džiu-džitsu), MALAJSIE (kun-tao, pentak-silat), INDIE, PAKISTÁNU, BARMY, THAJSKA, FILIPÍN A INDONÉSIE. Kapitoly jsou doplněny množstvím přehledných tabulek, ilustrací technik a zbraní.

viz též

http://www.mujweb.cz/www/buddhismus_a_bojova_umeni

================================================================

Neil Claremon:

ZEN A LUKOSTŘELBA

Lekce mistra lukostřelby o dechu, držení těla a cestě intuice

Autor, známý odborník na indiánskou kulturu a lučištník, zde popisuje krok za krokem jednotlivé lekce výuky zenové lukostřelby - včetně metod koncentrace a meditačních cvičení - jichž se mu dostalo od jeho japonského mistra v horách Nového Mexika. Popisované techniky jsou porovnávány s technikami indiánskými a doplněny názornými ilustracemi.

File luk_m.gif

Většina z uvedených postupů přímo nesouvisí jen s lukostřelbou a lze je úspěšně aplikovat i na jiné formy výcviku! Některé z nich se uplatní i v každodenním životě.

http://www.mujweb.cz/www/Lukostrelba2

================================================================

Mistr Takuan Sóhó:

CESTA ZENU - CESTA MEČE

Soubor čtyř nejvýznamnějších spisů proslulého opata kláštera Daitokudži a představitele zenové sekty Rinzai z počátku 17.stol., jež adresoval přátelům samurajům a mistrům šermu ve snaze uvést v soulad učení zenu a kendó (3.vydání).

http://www.mujweb.cz/www/Cesta_zenu
 

=============================================================

Mijamoto Musaši:

KNIHA PĚTI KRUHŮ 

(GO RIN NO ŠO)

Středověké dílo o cestě meče - kendó, jehož autorem je legendární japonský samuraj, kengo Šingen Musaši No Kami Fudžiwara No Genšin (1548-1645). Tento spis studují jak mistři kendó, tak japonští manažeři, kteří jej považují za příručku podnikatelské strategie. Doplněno o Dokukódó s komentářem Sandokai Sena (180 stran).

viz též

http://www.mujweb.cz/www/buddhismus_a_bojova_umeni
 

===========================================================

Robert Urgela:

TRÉNINK V BOJOVÝCH UMĚNÍCH

Praktický úvod do kung-fu

Příručka pro vážné zájemce, kteří mají za sebou aspoň základní průpravu v některé formě bojových umění. Kniha je rozdělena do 10 kapitol (Odkaz Jeet Kune Do, Účinná technika, Kondiční trénink, Dynamická tenze, Trénink v přírodě, Sparring, Kopy, Skládání soupeře, Přínos tao a zen do budó), jež jsou doplněny 120 názornými ilustracemi a fotografiemi!

================================================================

Dr. Yang Jwing-ming:  

JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN  I, II

Obsáhlá a podrobná příručka pro adepty praktikující tchaj-ťi (tai chi) a tchaj-ťi čchüan (tai chi chuan), z hlediska zdravotního i jejich aplikace v bojových uměních, včetně cvičení s mečem.

Publikace je doplněna zhruba 750 fotografiemi, proto vyšla ve 2 svazcích.

240 str. + 200 str.

 

viz

http://www.mujweb.cz/www/taichi_a_chikung

http://www.mujweb.cz/sport/taichichuan

 

================================================================

Dr. Yang Jwing-ming:  

TEORIE A BOJOVÁ SÍLA TCHAJ-ŤI

( POKROČILÝ JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN  I, II )

 

2 svazky

Podrobnější informace a obsah najdete na adrese:

http://www.mujweb/sport/taichichuan
 

================================================================

Dr. Yang Jwing-ming:

OSM KUSŮ BROKÁTU

Waj-tan čchi-kung / Waidan Qigong

Autor - president Asociace bojových umění - zde předkládá praktický návod k udržování a zdokonalování zdraví a kondice; série cviků k regulování energie čchi (ki), jež osobně předvádí na desítkách fotografií, doplněných náčrtky a komentáři. Špičková příručka!

1.1. 2002 vyšlo nové vydání !

podrobnosti viz:

http://www.cadpress.sk/brokat.htm

nebo
http://www.mujweb.cz/www/taichi_a_chikung

================================================================

Dr. Yang Jwing-ming:

ČCHI KUNG / QIGONG

pro zdraví a bojová umění

Všeobecný nástin principů čchi-kung a jeho historie. Autor podrobně popisuje jednotlivé techniky čchi-kungu a jeho aplikace v bojových uměních dokumentuje pomocí 250 vlastních fotografií a náčrtků (waj-tan, nej-tan, meditační techniky). V mnohých případech čerpá ze starověkých čínských spisů, které dosud v evropských jazycích nevyšly

.

 

http://www.cadpress.sk/taichi.htm

nebo
http://www.mujweb.cz/www/taichi_a_chikung

================================================================

Dr. Yang Jwing-ming:

ZÁKLADY TCHAJ-ŤI ČCHI-KUNG

(TAI CHI CHI KUNG / TAIJI QIGONG)

Kniha obsahuje především sérii speciálních cvičení čchi-kung, jimiž obvykle začíná trénink tchaj-ťi čchüan (jimiž lze jednoduše upravovat náš zdravotní stav bez ohledu na to, zda se zabýváme bojovým uměním nebo ne. Do hloubky je zde rozebráno pozadí a historie i technické aspekty čínského ČCHI-KUNG, TCHAJ-ŤI ČCHUAN a TCHAJ-ŤI ČCHI-KUNG. Všechny cviky a pozice jsou ilustrovány 220 fotografiemi a náčrtky!

http://www.cadpress.sk/taichi.htm

nebo
http://www.mujweb.cz/www/taichi_a_chikung

================================================================

Dr. Yang Jwing-ming:  

TAJEMSTVÍ   MLÁDÍ    I - III

(I-ťin-ťing a Si-suej-ťing)

Kniha obsahuje Spis o proměně svalů a šlach a Spis o očistě mozku a kostní dřeně, základní spisy umění čchi-kung sepsané Bódhidharmou (prvním patriarchou čchanu/zenu a zakladatelem tradice Šao-lin), používané již více než tisíc let adepty kung-fu.

Obsahuje i recepty a popisy cvičení ke zvýšení sexuálních schopností (3 svazky, množství ilustrací a fotografií).

http://www.mujweb.cz/www/Taichi_a_chikung

http://www.mujweb.cz/www/Taoismus

================================================================

Róši Kaisen:

BUDO DHARMA

neboli

POUČENÍ SAMURAJE

Autor - mistr zenu a učitel budó, žák mistra Dešimaru - zde v šesti kapitolách (Dějiny zenu, Mistr a žák, Dókukodó Mijamoto Musašiho, Praxe zenu...) osvětluje jednak historii vzájemného sepětí zenu a bojových umění, jednak duchovní principy budó. Kniha obsahuje též praktické rady a předpisy pro adepty, jež samurajové a mistři budó odevzdávají svým žákům (Deset kai).

================================================================

Róši Kaisen:

MNICH BOJOVNÍK

Vlastní životopis mistra zenu a učitele bojových umění, představeného zenového kláštera Sen Sho Ji v Cubjacu. Ve své knize popisuje svoji cestu k budó, své zkušenosti, jichž nabyl během 20 let meditačních cvičení a praktické výuky bojových umění, a především pak svoji pouť do Číny a setkání se zdejšími mistry kung-fu (200 stran).

http://www.mujweb.cz/www/ZEN_BUDDHISMUS_A_KUNG_FU

================================================================

Swami Kuvalayananda a Dr. Vinekar:

JÓGOVÁ TERAPIE

Publikace, jež vznikla z popudu indického Ministerstva zdravotnictví. Větší část textu pracuje se základními pojmy biologických disciplín a je založena na praktických zkušenostech autorů. Cílem jógové terapie je dosažení pozitivních změn metabolických procesů a vypracování způsobů pro udržení resp. znovunastolení tělesné i duševní harmonie.

http://www.mujweb.cz/www/JOGA
http://www.cadpress.sk/joga.htm

================================================================

Zora Doval:

ÁJURVÉDA - Tradiční indická medicína    I, II

Příručka tradiční indické medicíny pro moderního člověka

(2 svazky: 200+200 str.).

http://www.mujweb.cz/www/AJURVEDA

http://mojweb.sk/joga

====================================================

Róši Jiyu-Kennett & Rev. Daizui MacPhillamy:

KNIHA ŽIVOTA

Klasická čínská zdravotní cvičení pro harmonizaci těla a mysli

(Aku-jóga)

Zároveň duchovní spis i praktická příručka, jež pomůže čtenáři včas rozpoznat příznaky blížící se nemoci pomocí muder a meditací, případně cvičeními posilovat působení moderní medicíny. Kromě revolučního vysvětlení Zákona Karmy obsahuje kniha množství konkrétních doporučení, cvičení a anatomických vyobrazení (muder a meridiánů).

Róši Jiyu-Kennett je představenou kláštera Shasta, duchovního centra zenové školy Sótó, jenž založila v r.1969. Poté, co ji uvedl D.T.Suzuki do zenu školy Rinzai, studovala buddhistické učení v Malajsii a pak u opata chrámu Dai Hon Zan Sódžidži v Japonsku. Když dosáhla - jako první žena ze Západu - kněžské hodnosti Sei (odpovídající doktorátu teologie), byla jmenována představenou chrámu Unpukudži. Od r.1972 přednáší též na Kalifornském institutu transpersonální psychologie.

Ctihodný D. MacPhillamy studoval pedagogiku a antropologii na Stanfordské universitě a získal doktorát v oboru klinické psychologie na Oregonské universitě. Je autorem četných prací o účincích meditace a v současnosti vede semináře o zenové meditaci pro psychology v klášteře Shasta. (360 stran, cca 150 tabulek a anatomických vyobrazení - meridiánů, akupunkturních bodů a použití muder).

3. vydání

http://www.cadpress.sk/kniha_zivota.htm

 nebo http://www.mujweb.cz/www/knihazivota

================================================================

Mistr Mantak Chia & Maneewan Chia:

LÉČIVÁ  LÁSKA  - 

KULTIVACE ŽENSKÉ SEXUÁLNÍ ENERGIE   I, II

Příručka obsahující množství návodů a cvičení k nastolení duchovní a tělesné harmonie sepsaná Mistrem Mantak Chia (tvůrce systému Léčivé Tao) na základě jeho mnohaletého studia klasických taoistických spisů, čínské tradiční medicíny a bojových umění (kung-fu; tchaj-ťi čchüan, čchi-kung atd.). Dva svazky doplněné desítkami ilustrací.

OBSAH: Životní energie Čchi / Přeměna negativní energie na životní energii/ Získání další Čchi při milování / Tvořivá síla - sexuální energie / "Superorgasmus / Ženská sexuální energie / Trvání sexuálního života ženy / Dobrý sexuální vztah - tři úrovně sexuální energie / Cíl taoistické meditace / Sexuální anatomie ženy / Ženská ejakulace / Klitoridní a vaginální orgasmus / Význam cvičení pohlavních orgánů / Cvičení bez partnera: ovariální dýchání, stlačování vaječníků a pochvy

http://www.mujweb.cz/www/kultivace
nebo
 

http://www.cadpress.sk/sexualita.htm

 

================================================================

Mary Burmeister:  

DŽIN-ŠIN-DŽUCU

Starověké japonské umění zdravotních a kondičních cvičení, které bylo - podle záznamů v archívech císařského paláce - praktikováno již před 3000 lety a které počátkem století znovuobjevil Mistr Džiro Murai.

http://www.mujweb.cz/www/Alternativni_medicina

http://www.mujweb.cz/www/Medicina_a_lecitelstvi

================================================================

Prof. Tomio Hirai:  

ZAZEN

LÉČBA  ZENOVOU  MEDITACÍ

Tomio Hirai je přední autoritou v psychiatrii a vedoucím japonským výzkumným specialistou v oblasti psychofyziologie. Jeho publikace s tematikou zenové meditace vsedě (zazen) a souvislostí s mozkovými vlnami upoutaly pozornost specialistů mnoha zemí. Někteří z nich přišli k němu do Japonska studovat a mnoho z nich využilo metod zen-buddhismu v léčbě neuróz. V současnosti přednáší na katedře psychiatrie tokijské Universitní nemocnice, je profesorem Lékařské fakulty Tokijské univerzity a University Tokyo-Kasei, prezidentem Japonské společnosti pro psychiatrii a neurologii a ředitelem Japonské společnosti pro duševní zdraví.

Ve své studii se zabývá pozitivním vlivem zenové meditace na tělesné i psychické zdraví - úprava metabolismu, odstranění neuróz, nespavosti atd.

OBSAH: Ovládání / Kontrola těla a mysli / Kontrola dechu / Ovládání (kontrola) postoje / Zenová meditace vsedě / Meditace vleže / Ovládání těla vestoje / Stabilita mysli / Koncentrace / Přesun pozornosti / Asociační metoda / Meditativní rozjímání / Vědecký základ metody zazen ISBN 85349-78-7

http://www.mujweb.cz/www/Zazen

================================================================

Dr. Yeshi Donden:

ROVNOVÁHOU KE ZDRAVÍ - ÚVOD DO TIBETSKÉ MEDICÍNY

Kniha bývalého osobního lékaře J.S. Dalajlámy přibližuje formou přednášek komplikovanou a tajemnou oblast tibetské medicíny. Soustřeďuje se především na udržování rovnováhy mezi základními fyzikálními faktory a její obnovování pomocí bylin, diet a pod. ISBN 80-85349-59-0

OBSAH: Nástin nemocí / Definice těla / Vítr, žluč a sliz / Sedm komponentů těla / Kořen diagnózy / Tep / Vyšetřování moče / Kořen léčení / Dieta / Virilifikace a omlazování / Meditativní transformace léků

podrobnosti viz

http://www.cadpress.sk/ajurveda.htm

http://www.cadpress.sk/joga.htm

http://www.mujweb.cz/www/AJURVEDA

nebo

http://www.mujweb.cz/www/Medicina_a_lecitelstvi

================================================================

John Heider:  

TAO  VŮDCE 

Strategie úspěšného vůdce pro Nový věk (New Age)

Autor, psycholog, profesor Školy psychiatrie při Menningerově nadaci a ředitel Školy lidského potenciálu v Mendocinu, zde předkládá nově adaptovanou verzi staročínského spisu Tao-te-ťing (Spis o Tao a ctnosti) pro New Age.

Většina ilustrací byla převzata z publikace The Mustard Seed Garden Manual of Painting (anglického vydání čínské malířské příručky ze 17.století - Čchie c'jüan chua čchüan), vydané v Bollingenské edici Princeton University Press, New York 1956.


Knihy vydavateľstva

VEDA

KO-BUDÓ I. / Zbrane z Okinawy - S a i

 

KO-BUDÓ II. / Zbrane z Okinawy - Nunčaku,Tonfa

 

KO-BUDÓ III. / Zbrane z Okinawy - B ó

(vynikajúce príručky se stovkami ilustrácií)

 

podrobnosti najdete na adrese

http://www.cadpress.sk/kobudo.htm

 

 


 

 


Další české a slovenské knihy o bojových uměních, sebeobraně a zdravotních cvičeních
v naší nabídce
(v ý b ě r)

NIN TSUN DO COMBAT
Sebeobrana pro veřejnost / Základní pohyby
Jaroslav Polák / NAGUAL / EUROLEX BOHEMIA

Techniky sebeobrany jsou foceny se Světlanou Šáchovou, Dominikou Novákovou a Jiřím Levínským (můžete blíže poznat v jejich fan klubech v sekci filmové studio MOON). V knize naleznete kapitoly o sebeobraně, základních prvcích bojových umění, o ženské sebeobraně, preventivním chování pro dívky, základy obrany s tyčí, desítky popsaných a nafocených fotografií. Dále texty o cestě bojovníka v praktickém životě, o základních technikách "sebeprogramování" a o předcházení rizikovým a krizovým situacím.

1. svazek připravované série

     
  
 

 

Japonská bojová umění (Fojtík)   Dopredaj

Karate - F. Šebej (Timy, viaz., 159 str. A4, 385 ilustrácií)

Lexikon bojových sportů - od aikida k zenu - W. Weinmann (cca 100 ilustrácií)

Judo od bieleho po čierny opasok - Zátroch Dušan (Ipon, 336 str.)

Tréninkový manuál a praktická metodická príručka z pera dlhoročného slovenského trénera , bývalého predsedu Slovenského zväzu judo a reprezentanta v džudo

Tradičné Karate Do 2 – Filo Peter (Okinawa, 220 s. A4)

Úvod do filozofie a historie karate, praktická príručka z pera predstaviteľa školy Karate Okinawa

Natural Wing Chun Kung Fu - S. Prochotský

(Príručka / váz. , fotografie a ilustr.)

Taijiquan jako cvičení pro zdraví - Turneber  (Svítání)

Tradiční čínská cvičení pro posílení a obnovení vitality.

(Váz., bohatě ilustrováno, 160 str.)

 

KOMPLETNÍ KATALOG

KNIH O BOJOVÝCH UMĚNÍCH, TRÉNINKOVÝCH PŘÍRUČEK
a
VÝCVIKOVÝCH VIDEOKAZET
pro všechna bojová umění, sebeobranu a zdravotní cvičení

obdržíte e-mailem na požádání !


Další informace o naší nabídce naleznete na web stránkách:

http://www.cadpress.sk/aikido/

http://www.cadpress.sk/karate/

http://www.cadpress.sk/esoterika/

http://www.cadpress.sk/knihy/

http://www.cadpress.sk/shotokan/

http://www.cadpress.sk/konfucius/

http://www.cadpress.sk/okultismus/

 

http://www.cadpress.sk/abraxas.htm

http://www.cadpress.sk/abraxas_blava.htm

http://www.cadpress.sk/abraxas_praha.htm

http://www.cadpress.sk/age_numerologie.htm

http://www.cadpress.sk/ajurveda.htm

http://www.cadpress.sk/akupunktura.htm

http://www.cadpress.sk/alternativni_medicina.htm

http://www.cadpress.sk/antagon.htm

http://www.cadpress.sk/brokat.htm

http://www.cadpress.sk/bruce_lee.htm

http://www.cadpress.sk/brisni_tance.htm

http://www.cadpress.sk/bubishi.htm

http://www.cadpress.sk/buddhismus.htm 

http://www.cadpress.sk/buddhismus_a_psychologie.htm

http://www.cadpress.sk/budo.htm

http://www.cadpress.sk/budo_literatura.htm

http://www.cadpress.sk/cado.htm

http://www.cadpress.sk/cajovna.htm

http://www.cadpress.sk/capoeira.htm

http://www.cadpress.sk/cesta_zenu.htm

http://www.cadpress.sk/cinske_zbrane.htm

http://www.cadpress.sk/dhammapadam.htm

http://www.cadpress.sk/dharmagaia.htm

http://www.cadpress.sk/dzinsindzucu.htm

http://www.cadpress.sk/ekokonzult.htm

http://www.cadpress.sk/ekologie.htm

http://www.cadpress.sk/falun_gong.htm

http://www.cadpress.sk/herkolubus.htm

http://www.cadpress.sk/historia_numerologie.htm

http://www.cadpress.sk/hudba.htm

http://www.cadpress.sk/i_ting.htm

http://www.cadpress.sk/Index-AD.htm

http://www.cadpress.sk/Index-EK.htm

http://www.cadpress.sk/Index-LP.htm

http://www.cadpress.sk/index-pojmy.htm

http://www.cadpress.sk/Index-QT.htm

http://www.cadpress.sk/Index-UZ.htm

http://www.cadpress.sk/islam.htm

 http://www.cadpress.sk/jezisovo_evanjelium.htm

http://www.cadpress.sk/joga.htm

http://www.cadpress.sk/kabala.htm

http://www.cadpress.sk/karate.htm

http://www.cadpress.sk/kazety.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_aikido.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_brazil_jiujitsu.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_bujinkan.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_capoeira.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_cizi.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_escrima.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_hapkido.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_chen.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_jkd.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_judo.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_jujitsu.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_karate.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_kempo.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_kendo.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_kickbox.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_kungfu.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_military.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_ninjutsu.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_taekwondo.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_taichi.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_thaibox.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_valetudo.htm

http://www.cadpress.sk/kazety_wingchun.htm

http://www.cadpress.sk/kineziologia.htm

http://www.cadpress.sk/kniha_zivota.htm

http://www.cadpress.sk/knihkupectva.htm

http://www.cadpress.sk/konfucius.htm

http://www.cadpress.sk/kungfu.htm

http://www.cadpress.sk/lecitelstvi.htm

http://www.cadpress.sk/lexikon.htm

http://www.cadpress.sk/lexikon_index.htm

http://www.cadpress.sk/lukostrelba.htm

http://www.cadpress.sk/magie.htm

http://www.cadpress.sk/makrobiotika.htm

http://www.cadpress.sk/marihuana.htm

http://www.cadpress.sk/mumonkan.htm

http://www.cadpress.sk/numerologia.htm

http://www.cadpress.sk/obsah_bojaplikace.htm

http://www.cadpress.sk/parfemy.htm

http://www.cadpress.sk/pokrocily_jang.htm

http://www.cadpress.sk/polynesie.htm

http://www.cadpress.sk/prana.htm

http://www.cadpress.sk/qinna.htm

http://www.cadpress.sk/samanismus.htm

http://www.cadpress.sk/samurai.htm

  http://www.cadpress.sk/sdp.htm

http://www.cadpress.sk/sekty.htm

http://www.cadpress.sk/sebeobrana.htm

http://www.cadpress.sk/sexualita.htm

http://www.cadpress.sk/taekwondo.htm

http://www.cadpress.sk/taichi.htm

http://www.cadpress.sk/tajna_cviceni.htm

http://www.cadpress.sk/tajomstvo_casu.htm

http://www.cadpress.sk/taoismus.htm

http://www.cadpress.sk/temple.htm

http://www.cadpress.sk/ufon.htm

http://www.cadpress.sk/vecne_tabu.htm

http://www.cadpress.sk/vyziva.htm

http://www.cadpress.sk/vyziva_sk.htm

http://www.cadpress.sk/wing_chun.htm

http://www.cadpress.sk/za_hranicami.htm

http://www.cadpress.sk/zazen.htm

http://www.cadpress.sk/zdravie.htm

http://www.cadpress.sk/zen_a_budo.htm

http://www.cadpress.sk/zbrane.htm

 

 

kompletní nabídka našich i cizích titulů

(2 000 knih, CD, DVD a VHS kazet z českých,  slovenských a zahraničních vydavatelství):

http://www.cadpress.sk

http://web.stonline.sk/cad


 

Distribuujeme i publikace vydavatelství

T E M P L E


Novinky v naší nabídce:

 

 

 

 

 

 

 

Kompletní nabídka
vydavatelství

T E M P L E
z d e

 

 

Na požádání Vám kdykoli zašleme náš podrobné informace, kompletní katalog a ceník v elektronické podobě!


K o m p l e t n í
nabídka anglických, španělských a německých výcvikových videokazet
pro všechna bojová umění, sebeobranu a efektivní boj z produkce
BUDO INTERNATIONAL PUBLICATIONS

na internetu

Informace o naší nabídce videokazet najdete na adrese

http://web.stonline.sk/cad/kazety.htm

 

* * *

KOMPLETNÍ KATALOG

KNIH O BOJOVÝCH UMĚNÍCH, TRÉNINKOVÝCH PŘÍRUČEK
a
VÝCVIKOVÝCH VIDEOKAZET
pro všechna bojová umění, sebeobranu, jógu a zdravotní cvičení je na adrese

http://www.cadpress.sk/budo_katalog.zip

na požádání zašleme v elektronické podobě

 

 pro slovenské zákazníky zprostředkováváme i dodávky výstroje a výzbroje od firem

 Kamikaze, Karategi, Hayashi, Piran, Ippon, Samurai, Budosport, Repliky atd.

____________________________________

 

V nabídce máme i sérii videokazet a DVD - zdravotní cvičení podle Ludmily Mojžíšové z produkce NTV

 a další videokazety a DVD pro zdravotní cvičení, hatha / power jógu atd. ......

vyžádejte si náš katalog


kontaktní e-mail


Distribuce na Slovensku i v ČR:

CAD PRESS

F. R. HRABAL

Luda Zubka 23 (P.P. 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dubravka

Telefon: 6436 9928 / Mobil: 0903 159 404

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

E-Mail:

cad@seznam.cz
cad@atlas.sk

cad@atlas.cz
cadpress@stonline.sk

 

 


 

Naši obchodní partneři a doporučené weby


Regeneračné a terapeutické centrum KOŠICE. Sužby:  Obnova a harmonizácia čakier a energetickej matrice pobytom v TACHYONIZOVANOM COCONE  Masáže:  s lávovými kameňmi,  havajská,  ájurvédska,  thajská,  reflexná,  klasická,  uvolnenie blokád,  lymfodrenáž,  baňkovanie.  Moxovanie, sviečkovanie...  Astrológia, horoskopy, numerológia  Meranie a rušenie geopatogénnych a psychosomatických zón  Poradňa Feng Shui - zdravé bývanie  Poradňa zdravej výživy a chudnutia - liečba stravou  Jóga - kažký pondelok o 16.30  Orientálne - brušné tance  Výstava a predaj ezoterických obrazov  Prednášky každú stredu o 17.00 a kurzy ( zdravie, ezoterika...)

 

 

 

Bratislava

Predaj našich kníh v Bratislave:
http://knihkupectva.webpark.sk

Nabídka bylinných a minerálních přípravků, vitamínů, přírodní kosmetiky a afrodiziak, čajů a doplňků výživy - on-line prodej

Zásilková služba pro ČR i SR

 

V S T U P

Odborné články, poradenství a zásilkový obchod s léčivými produkty a doplňky zdravé výživy
 

(vitamíny, minerály, bylinné extrakty a čaje, přírodní léčiva, afrodiziaka a kosmetika)

 

 

Servery o zdraví, léčitelství, alternativní medicíně a zdravém životním stylu

468x60_obecny_A

 Virtuální obchod s bio-potravinami, přírodní kosmetikou, doplňky zdravé výživy a produkty eko-zemědělství.

PORADENSKÁ služba - stále rozšiřujeme okruh spolupracujících lékařů a léčitelů, kteří nabízí toto poradenství.  apod.

 Alternativní medicína, zdraví a výživa --- Virtuální obchod s bio-potravinami, doplňky zdravé výživy a produkty eko-zemědělství.PORADENSKÁ služba - stále rozšiřujeme okruh spolupracujících lékařů a léčitelů, kteří nabízí toto poradenství. Přírodní kosmetika apod.

 

internetové stránky klubů bojových umění a budo-organizací

Arena Kickbox Brno se zaměřuje na kickbox lowkicks, kickbox full-contact, K-1, čínský box, jiu-jitsu a sebeobranu. Tréninky probíhají pod vedením mistra světa ve full contactu Miloše Šnédara, dále pak mistra světa a mistra evropy v kickboxu, mistra repubilky v čínském boxu Lukáše Wolfa, dále vítěze národního poháru ve fighting jiu-jitsu Petra Vyskočila. A o začátečníky ve skupině C se stará dvojnásobný vítěz Národních pohárů a reprezentant České republiky v kickboxu low-kicks Josef Rác. Bujinkan Budo Taijutsu - Škola bojového umění a mentálního rozvoje. Vítáme Vás na stránkách školy bojových umění Kuro Yama Kai. Byla založena Bo F. Munthem, prvním evropským žákem Soke Masaaki Hatsumiho. V roce 2000 získal Radim Tomek, osobní žák Senseie Muntheho, povolení k otevření české pobočky školy. Kdykoli budete potřebovat boxerský pytel, rukavice, helmu, chrániče nebo bandáže, PIRANSPORT je tu pro Vás. Stoprocentně česká značka Vám nabízí novou řadu výrobků pro bojová umění . Naše výrobky jsou vyrobeny z prvotřídních kůží a nejnovějších materiálů vyvinutých pro sportovní účely. Ovědčené postupy výroby kombinující zkušenosti starých mistrů a nových poznatků poslední doby společně s důkladným otestováním výrobků zaručují vysoku kvalitu našich výrobků vyznačujících se vysokou životností a užitnou hodnotou. služby v oblasti bezpečnosti osob, objektů a detektivní činnosti

Objevte kouzlo slavné značky,  která změní Vaše karate.  Dopřejte si luxus cvičit v kimonu japonských mistrů, které ve světě nemá konkurenci.   Kimona Kamikaze jsou šita s láskou a přetrvají po mnoho lidských životů.  Proslavila se dokonalým střihem a pečlivým vypracováním špičkového materiálu,  netrpí praním a je radost je žehlit.

 

 

  

 

 

 pro slovenské zákazníky zprostředkováváme s minimální marží  a v rozumné dodací době, závislé jen na striktním splnění závazků zahraničních partnerů , dodávky výstroje a výzbroje od renomovaných firem

 

 Kamikaze,   Karategi,   Hayashi,   Piran,   Ippon Shop,   Samurai,   Budosport,   Repliky   atd.

 

kvalitní i špičková česká i zahraniční kimona, doplňky oděvů, cvičné i plně funkční zbraně, chrániče, tréninkové makety

 


aktuální   n o v i n k y   v  naší  nabídce

http://www.cadpress.sk/novinky.htm

 

KOMPLETNÍ KATALOG / CENÍK  (knihy, vhs, cd, dvd |  KNIHY - BOJOVÁ UMĚNÍ  |  VIDEOKAZETY TEMPLE  |  ZBRANĚ  |  VIDEOKAZETY ZAHRANIČNÍ  |  Hudební CD - Ceník | ETNO-MUSIC a RELAXAČNÍ HUDBA | PŘÍRODNÍ LÉČIVA, VITAMÍNY a DOPLŇKY ZDRAVÉ VÝŽIVY


 

Aktualizace   04.   04.  2007