Taoistická ezoterická jóga / čínská tantra:  KULTIVACE ŽENSKÉ SEXUÁLNÍ ENERGIE a TAJEMSTVÍ MLÁDÍ

MANTAK  CHIA  &  MANEEWAN  CHIA

 

LÉČIVÁ LÁSKA

KULTIVACE ŽENSKÉ SEXUÁLNÍ ENERGIE

I - II.

 

Z anglického originálu Healing Love Through the Tao. Cultivating Female Sexual Energy (vyd. Healing Tao Books, Huntington, 1986) přeložil PhDr. Antonín Konečný. Ilustrace Juan Li.

 

ISBN 85349-61-2

 

OBSAH

 

1. Taoistický pohled na ženskou energii Čchi

A. JAK UŽÍVÁME ENERGII

B. PRVOTNÍ ENERGIE - ŤING

C. VÝDEJ EMOCÍ / "Zbavování se" negativních emocí.

D. ŽIVOTNÍ ENERGIE (ČCHI)

1. Přeměna negativní energie na životní energii (Čchi)

2. Získání další Čchi při milování

3. Čchi - klíč k získání dobrého zdraví

E. TVOŘIVÁ SÍLA - SEXUÁLNÍ ENERGIE

1. Pozitivní energie zvyšuje sexuální tvořivou energii

2. Ctnost - srdce léčivého Tao

3. Rozkoš, při které se energie ztrácí, a rozkoš, při které seenergie získává

4. "Superorgasmus"

F. CO JE TO OVARIÁLNÍ KUNG-FU?

G. ŽENSKÁ SEXUÁLNÍ ENERGIE

1. Vaječníky obsahují životní energii

2. Energie vaječníků rozvíjí vyšší vědomí

3. Energie vaječníků - nejlepší kosmetika

4. Trvání sexuálního života ženy

5. Orgánový orgasmus - skutečný orgasmus

a. Vnější orgasmus

b. Vnitřní orgasmus

6. Kdo odpovídá za váš orgasmus?

H. DOBRÝ SEXUÁLNÍ VZTAH - TŘI ÚROVNĚ SEXUÁLNÍ ENERGIE

1. Fyzická úroveň

2. Emoční úroveň

3. Duchovní úroveň

I. CÍL TAOISTICKÉ MEDITACE

1. Objevení Čchi

2. Tělo se skládá ze tří částí

3. Rozvoj fyzického těla

4. Zrod já, duševního těla

 

2. Sexuální anatomie ženy

A. VENUŠIN PAHOREK

B. MALÉ PYSKY

C. KLITORIS

D. MOČOVÁ TRUBICE A POCHVA

E. BOD G

F. ŽENSKÁ EJAKULACE

G. PRVNÍ LUBRIKATIVNÍ TEKUTINA POCHVY

H. SVAL P-C A SVAL ČCHI

I. PERINEÁLNÍ DUTÉ TĚLESO

J. PERINEUM

 

3. Cyklus sexuální reakce

A. KLITORIDNÍ A VAGINÁLNÍ ORGASMUS

B. VYČERPÁNÍ SEXUÁLNÍ ENERGIE

C. OVARIÁLNÍ KUNG-FU

 

4. Mikrokosmická oběžná dráha

A. NAUČTE SE OBÍHAT SVOU ČCHI PO MIKROKOSMICKÉ OBĚŽNÉ DRÁZE

B. OBJEVOVÁNÍ MIKROKOSMICKÉ OBĚŽNÉ DRÁHY

C. DVĚ HLAVNÍ ENERGETICKÉ DRÁHY MIKROKOSMICKÉ OBĚŽNÉ DRÁHY - KONCEPČNÍA ŘÍDÍCÍ

D. SEXUÁLNÍ ENERGIE

1. Prvotní energie

2. Mohutná, univerzální energie

E. UZAVŘENÍ ENERGIE V TĚLE

F. OTEVŘENÍ MIKROKOSMICKÉ ENERGETICKÉ DRÁHY

 

5. Pěstování ovariální energie

I. AKTIVACE A OVLÁDÁNÍ OVARIÁLNÍ ENERGIE

A. VÝZNAM CVIČENÍ POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

Lidé, žijící v celibátu

B. OVARIÁLNÍ DÝCHÁNÍ ROZVÍJÍ ENERGII VAJEČNÍKŮ

1. Menstruační cyklus ženy

2. Jangová energie a menstruační cyklus

C. BRÁNICE

1. Pánevní bránice

2. Urogenitální bránice

D. BEDERNÍ A LEBEČNÍ ČERPADLO POHÁNÍ ČCHI VZHŮRU PÁTEŘÍ

1. Bederní čerpadlo

2. Lebeční čerpadlo

E. SVAL ČCHI POMÁHÁ ŘÍDIT TOK ČCHI

1. Síla perinea

2. Konečník souvisí s energií orgánů

3. Oblast konečníku je rozdělena na pět úseků

a. Prostřední část

b. Přední část

c. Zadní část

d. Levá část

e. Pravá část

F. JANGOVÁ ENERGIE VAJEČNÍKŮ - LÉČIVÁ A TVOŘIVÁ SÍLA

 

 

II. Cvičení bez partnera: ovariální dýchání, stlačování vaječníků a pochvy

A. OVARIÁLNÍ DÝCHÁNÍ

1. Přehled cvičení

2. Polohy

a. Vsedě

b. Ve stoje

c. Vleže

3. Průvodce cvičením krok za krokem

a. VEDENÍ ENERGIE DO PALÁCE VAJEČNÍKŮ A DO PERINEA

1. Vedení energie do paláce vaječníků

2. První zastávka: perineum

3. Zadržování sexuální energie v perineálním bodu

4. Návrat do paláce vaječníků

b. VEDENÍ ENERGIE VZHŮRU PO PÁTEŘI DO DRUHÉ ZASTÁVKY

1. Vedení energie do křížové kosti

2. Aktivace křížového čerpadla

3. Otevření křížového hiátu

4. Uvolnění, abychom cítili, jak se energie sama pohybuje

5. Cvičení na otevření křížové kosti

6. Křížová kost pomáhá přeměnit hrubou sexuální energiiv životní energii

c. TŘETÍ ZASTÁVKA: T-11, BOD PŘEMĚNY SEXUÁLNÍ ENERGIE

1. Hromadění energie v paláci vaječníků

2. Vedení energie do T-11

3. Ohýbání bodu T-11 pomáhá aktivovat křížové a lebečníčerpadlo a adrenální miničerpadlo

d. ČTVRTÁ ZASTÁVKA: C-7, BOD PŘEMĚNY SEXUÁLNÍ ENERGIE

1. Hromadění energie v paláci vaječníků

2. Vedení energie do C-7

e. PÁTÁ ZASTÁVKA: NEFRITOVÝ POLŠTÁŘ, SKLADOVACÍA TRANSFORMAČNÍ MINIBOD SEXUÁLNÍ ENERGIE

1. Hromadění energie v paláci vaječníků

2. Vedení energie do nefritového polštáře

f. ŠESTÁ ZASTÁVKA: KORUNNÍ BOD, VĚTŠÍ SKLADOVACÍ BOD SEXUÁLNÍENERGIE

1. Hromadění energie v paláci vaječníků

2. Vedení energie do korunního bodu

3. Uvolnění a užití mysli k vedení energie do mozku

g. OBĚH ENERGIE V HLAVĚ

1. Naplnění lebeční dutiny tvořivou sexuální energií

2. Dotek podnebí jazykem, aby mohla energie proudit dopupku k uskladnění

h. HROMADĚNÍ SEXUÁLNÍ ENERGIE VAJEČNÍKŮ V PUPKU

Spirálové vinutí energie kolem vašeho pupečního centra

i. SHROMÁŽDĚNÍ ENERGIE V SRDCI

Spirálové vinutí energie kolem vašeho srdečního centra

j. VEDENÍ ENERGIE DO MOZKU

k. ÚČINKY ENERGIE VAJEČNÍKŮ

4. Praktické kroky

5. Shrnutí ovariálního dýchání

B. STLAČOVÁNÍ VAJEČNÍKŮ A POCHVY

1. Stlačování vzduchu ve vaječnících zvyšuje sexuální sílu

2. Cvičení stlačování vaječníků a pochvy krok za krokem

3. Shrnutí stlačování vaječníků a pochvy

C. ZPRŮCHODŇOVACÍ CVIČENÍ PRO VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

 

6.  Orgasmický zdvih

A. SEXUÁLNÍ ENERGIE MUŽE A ŽENY

B. OVARIÁLNÍ DÝCHÁNÍ A ORGASMICKÝ ZDVIH

INDIVIDUÁLNÍ A PÁROVÁ PRAXE 

C. PŘEHLED ORGASMICKÉHO ZDVIHU 

1. ČTYŘI ÚROVNĚ PRAKTIKOVÁNÍ ORGASMICKÉHO ZDVIHU 

2. VÝKLAD POSTUPU

D. ORGASMICKÝ ZDVIH, ANEB JAK TRANSFORMOVAT VYBUZENOU

SEXUÁLNÍ ENERGII DO TOTÁLNÍHO TĚLESNÉHO ORGASMU 

1. Praxe v nevzrušeném stavu 

A. PŘÍPRAVNÉ CVIČENÍ

B. VZTAH PATRA K ORGÁNŮM

C. AKTIVACE PUMP

1) Aktivace lebeční pumpy

2) Aktivace svalové pumpy

3) Spojení kroků 

 

2. Provádění ve stavu vzrušení 

A. PŘEHLED

B. VÝZNAM ENERGIE CTNOSTI 

C. MASÁŽ PRSŮ ZVÝŠÍ ČCHI ORGÁNŮ A ŽLÁZ

1. Vybuzení čchi žláz

2. Vybuzení čchi orgánů

3. Technika masáže prsů

4. Postup při orgasmickém zdvihu: zvedání vybuzené

Orgánové a žlázové čchi nahoru krok za krokem 

5. Naučte se používat svou mysl k řízení vybuzené

Orgánové a žlázové čchi 

6. Orgánový orgasmus 

A. Vlastnosti každého orgánu

B. Praxe orgánového orgasmu krok za krokem

C. Každodenní praxe 

D. Masáž

E. Bezpečnostní opatření při ovariálním dýchání 

F. Očistné vedlejší účinky

G. Souhrn cvičení orgasmického zdvihu 

H. Orgasmický zdvih je základem alchymistického sexu

 

7. Cvičení s vajíčkem a jiné tipy pro ženy, jak zvýšit svou sexuální energii 

A. ÚVOD DO CVIČENÍ S VAJÍČKEM A ZVEDÁNÍ ZÁVAŽÍ POCHVOU

1. VÝBĚR VAŠEHO VAJÍČKA 

2. PÉČE O VAJÍČKO 

3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI CVIČENÍ S VAJÍČKEM 

4. POUŽITÍ VAJÍČKA

A. Začátek cvičení

B. Tři části poševního kanálu

5. TECHNIKA DVOU VAJÍČEK

 

B. TECHNIKY MASÁŽE PRSŮ PŘED CVIČENÍM S VAJÍČKEM

C. SOUHRN CVIČENÍ S VAJÍČKEM KROK ZA KROKEM 

D. CVIČENÍ S VAJÍČKEM PŘI OVARIÁLNÍM DÝCHÁNÍ A ORGASMICKÉM

ZDVIHU

E. ZVEDÁNÍ ZÁVAŽÍ POCHVOU

PRAXE CVIČENÍ KROK ZA KROKEM 

F. BYLINY PRO POSÍLENÍ VAŠICH VAJEČNÍKŮ - MANEEWANINY

SPECIÁLNÍ RECEPTY PRO ŽENY

G. SLUNĚNÍ

 

8. Párová praxe

A. ÚVOD DO PÁROVÉ PRAXE

1. Otevření energetické dráhy léčivé lásky

2. Pohlavní orgány jsou kořeny života 

3. Energetizace všech orgánů a žláz 

4. Výměna energie s vaším partnerem 

5. Údolní orgasmus a jak k němu dospět

6. Polohy při cvičení pohlavních orgánů 

7. Polohy rukou spojují meridiány prstů na rukou i na

nohou s odpovídajícími orgány

 

B. POPIS POLOH PŘI MILOVÁNÍ A POLOH RUKOU PRO LÉČIVOU LÁSKU

1. Polohy při milování

2. Tradiční polohy při souloži a léčení 

3. Základní polohy rukou k energetizaci těla

C. POSTUP KROK ZA KROKEM PŘI CVIČENÍ NA ROVNOVÁHU

A HARMONIZACI CELÉHO SYSTÉMU

D. ÚDOLNÍ ORGASMUS

1. NÁRŮST SEXUÁLNÍ ENERGIE POMOCÍ NĚKOLIKA ZDVIHŮ 

2. PÁROVÝ ÚDOLNÍ ORGASMUS 

3. PŘEMĚNA SEXUÁLNÍ ENERGIE V DUCHOVNÍ LÁSKU: ROZVÍJENÍ

VRCHOLNÉHO ORGASMU

4. ÚDOLNÍ ORGASMUS KROK ZA KROKEM 

5. ROZVÍJENÍ ÚDOLNÍHO ORGASMU 

A. Rozvíjení tří tan-tchienů 

B. Rozvíjení hluboké relaxace

C. Rozvoj silné nervové soustavy 

D. Mentální pohyb energie

6. SOUHRN ÚDOLNÍHO ORGASMU

E. UŽITEČNÉRADY 

1. Pro lesbické páry

2. Jak učit svého muže


O MISTROVI MANTAK CHIA A MANEEWAN CHIA

MISTR CHIA

Mistr Mantak Chia je tvůrcem systému, známého jako Léčivé Tao a je zakladatelem a ředitelem Centra léčivého Tao v New Yorku. Od dětství studoval taoistický způsob života, stejně jako jiné disciplíny. Výsledkem jeho důkladného poznání taoismu, doplněného o poznání mnoha jiných systémů, je jeho rozvíjení systému Léčivého Tao, jenž se nyní vyučuje v mnoha městech USA, Kanady a Evropy.

Mistr Chia se narodil čínským rodičům v Thajsku v r. 1944 a když mu bylo šest let, naučil se od buddhistických mnichů "sedět a zklidnit mysl", tj. meditaci. Když chodil na základní školu, učil se napřed tradičnímu thajskému boxu, a poté tchaj-ťi čchüan u Mistra Lu, jenž jej brzy poté seznámil s aikidó, jógou a pokročilým tchaj-ťi.

Později, když jako student v Hongkongu vynikal v atletice, jej starší spolužák Čeng Süe-süe seznámil s jeho prvním esoterickým učitelem a nejvýznamnějším taoistickým mistrem I Jengem (Ji Eng), u nějž začal studovat taoistický způsob života. Naučil se, jak posílat životní sílu rukama, jak nechat obíhat energii mikrokosmickou oběžnou drahou, jak otevřít šest zvláštních drah, spojení pěti prvků, vnitřní alchymii, osvícení kchan a li, uzavření pěti smyslových orgánů, setkání nebes a země, a znovusjednocení člověka a nebes. Mistr I Jeng dal Mistrovi Chia svolení učit a léčit.

Krátce po dosažení dvacátého roku studoval Mantak Chia v Singapuru u Mistra Meugi, jenž jej zasvětil do kundaliní-jógy, taoistické jógy a buddhistických muder. Brzy byl schopen zbavit se blokád toku životní energie ve svém těle, stejně jako u pacientů svého mistra.

Později studoval u mistra Pan Jü, jehož systém kombinoval taoistické, buddhistické a zenové učení, a u mistra Čeng Jao-lunga, jehož systém kombinoval thajský box a kung-fu. Od mistra Pan Jü se dověděl o výměně energie jin a jang mezi mužem a ženou, a také se naučil technice "ocelového těla", která brání chátrání těla. Mistr Čeng Jao-lung jej naučil tajemství šaolinské metody vnitřní síly (nej-tan) a ještě tajemnější metody železné košile, zvané "čištění kostní dřeně" (si-suej) a "obnovení šlach" (i-ťin).

Pak, aby lépe pochopil mechanismus léčivé energie, studoval Mistr Chia dva roky západní medicínu a anatomii. Zároveň při studiu pracoval jako vedoucí pracovník firmy Gestetner Co. v Thajsku, výrobce kancelářských strojů, a dobře se seznámil s technikou ofsetového tisku a s kopírovacími stroji.

Na základě svého poznání celého systému taoismu, jenž obohatil o výsledky studia jiných systémů, pak rozvíjel systém léčivého Tao a začal jej vyučovat. Poté vedl výcvik učitelů, kteří mu pomáhali, a později vybudoval Centrum přirozeného léčení v Thajsku. O pět let později se rozhodl přesídlit do New Yorku, aby uvedl svůj systém na Západ, a v r. 1979 tam otevřel Centrum léčivého Tao. Od té doby byla založena centra na mnoha jiných místech, včetně Bostonu, Philadelphie, Denveru, Seattlu, San Francisca, Los Angeles, San Diega, Tucsonu a Toronta, a vznikly skupiny v Evropě: v Anglii, Německu, Holandsku a Švýcarsku.

V současnosti Mistr Chia vede poklidný život se svojí ženou Maneewan, která učí taoistický způsob výživy pěti prvků, a svým malým synem v thajském Luang Nua v provincii Čchiang Mai, kde vybudoval své léčitelské centrum. Část roku tráví na přednáškových turné po celém světě. Je to vřelý, přátelský a ochotný muž, jenž sám sebe považuje především za učitele. Při psaní svých knih používá textový procesor a je stejně doma v nejnovější počítačové technice jako v esoterické filosofii.

Až do dnešního dne [tj. do r.1986] napsal a vydal pět knih o léčivém Tao: Awaken Healing Energy Through the Tao [Probuď léčivou energii prostřednictvím Tao], 1983 [tato kniha vyšla v r.1993 v přepracované a několikanásobně rozšířené verzi pod názvem Awaken Healing Light of the Tao]; Taoist Secrets of Love: Cultivating Male Sexual Energy [Taoistická tajemství lásky: Pěstování mužské sexuální energie], 1984; Taoist Way To Transform Stress Into Vitality [Taoistický způsob přeměny stresu na vitalitu], 1985; Chi Self-Massage: The Taoist Way of Rejuvenation [Samomasáž čchi: Taoistický způsob omlazování] a Iron Shirt Chi Kung I [Čchi-kung drátěné košile I.], obojí v r. 1986. Tato publikace je jeho šestou knihou.

 

MANEEWAN CHIA

Narodila se a vyrostla v Hongkongu, později se však se svými rodiči odstěhovala do Thajska, kde studovala na univerzitě lékařskou techniku. Od dětství se paní Chia zajímala o výživu, když pomáhala své matce při přípravě čínské zdravé výživy. Po sňatku s Mantakem Chia studovala systém léčivého Tao, a v současnosti mu pomáhá při výuce a vedení Centra léčivého Tao.

 

Autorova poznámka

Všechny mé knihy dohromady tvoří kompendium tohoto taoistického světonázoru. Každá z mých knih je tedy výkladem jedné důležité části tohoto systému. Každá vykládá metodu léčení a zkvalitnění života, kterou lze studovat a praktikovat samostatně, pokud si to čtenář zvolí. Každá z těchto metod se však týká i ostatních, a nejlépe se praktikuje v kombinaci s ostatními.

Základ všech technik v taoistickém systému, meditace mikrokosmické oběžné dráhy, je způsob obíhání energie čchi v těle, jež je popsána v mé knize Awaken Healing Energy Through the Tao [Probuď léčivou energii prostřednictvím Tao]. Po této technice následuje meditace vnitřního úsměvu a šest léčivých zvuků, vyložené v mé knize Taoist Way To Transform Stress Into Vitality [Taoistický způsob přeměny stresu na vitalitu]. Všechny tři meditace jsou v celém taoistickém systému velmi důležité a jejich zvládnutí je základem úspěšné praxe léčivé lásky.

Když si přečtete informace obsažené v této knize a uvědomíte si myšlenky, které nejsou obsaženy v západním způsobu myšlení, prohloubíte své pochopení významu těchto technik pro váš tělesný, emocionální a duchovní pokrok.

[Poznámky v hranatých závorkách byly vloženy do textu editorem českého vydání!]


Výňatek:

 

 ŽIVOTNÍ ENERGIE (ČCHI)

1. Přeměna negativní energie na energii životní (Čchi)

Potřebujete vědět, jak transformovat negativní energii na energii pozitivní a na dobré pocity. Tato kniha vás naučí, jak postupně obnovit ztracenou sexuální, tvořivou a plodivou energii otevřením určitého kanálu, probíhajícího vaším tělem. Jakmile se váš kanál otevře pomocí technik, jako je ovariální dýchání, můžete tímto kanálem nechat probíhat negativní i sexuální energii. Když se tyto dvě energie zkombinují a obíhají, přirozený proces spalování mění negativní energii v životní sílu. Tím se vytváří cyklus pozitivní energie, jenž vám dodává víc životní energie k tomu, abyste zvládli své negativní emoce.

Existuje ještě další způsob, jak zacházet s negativní emoční energií: její přímá přeměna zpět na pozitivní Čchi. Později v praxi léčivého Tao, když se naučíme spojení pěti prvků, neboli druhou část taoistické meditace, naučíme se, jak zharmonizovat různé typy emoční energie s orgány, jež jsou s nimi spojovány. Rozeznáváme tato spojení (horký/srdce/netrpělivý/uspěchaný, studený/ledviny/ustrašený, teplý/játra/hněvivý, vlažný/teplý/slezina/starost, a chladný/studený/smutný/žal), uvědomujeme si jejich přítomnost nebo objevení se, stejně jako různé druhy negativní energie, které zůstávají uvězněné v našich orgánech, kde se později mohou změnit v nemoci. Použitím spojení pěti prvků tomu můžeme zabránit, zharmonizovat a přeměnit negativní energii v pozitivní životní sílu.

 

2. Získání další Čchi při milování

Jedinou cestou, jak získat dodatečnou Čchi, je přeměna sexuální energie, jež je normálně uvolňována při milování, jejím recyklováním v Čchi, čímž získáme navíc 30-40% životní síly. Tato kniha vás naučí taoistickým metodám, vedoucím k tomuto cíli: jmenovitě ovariálnímu dýchání a orgasmickému zdvihu. Obě metody pomáhají recyklovat a transformovat část sexuální energie na Čchi.

3. Čchi - klíč k získání dobrého zdraví

Taoističtí mistři považují čchi za klíč k dosažení dobrého zdraví a uvědomují si, že dobré zdraví nám umožňuje kondenzovat a přesouvat více čchi na vyšší energetickou úroveň. To nám umožní mít k dispozici ještě více čchi, abychom vybudovali energetické neboli duševní tělo a stvořili a posilovali to nejdůležitější v každém z našich životů: našeho nesmrtelného ducha neboli duchovní tělo. Při naší současné úrovni výdeje energie nemáme k tomuto účelu žádnou energii navíc.

V oblasti zdravotnictví máme dnes k dispozici mnoho metod, které nám pomáhají zvýšit naši životní sílu (čchi), například masáž, akupresuru, šiacu, džinin-do, džinin-džucu, tchaj-ťi-čchüan, čchi-kung, zdravá výživa, léčivé rostliny, meditace, jóga atd. Nicméně taoističtí mistři se domnívají, že nejhojnější a nejsnadnější energie, již lze transformovat na čchi a na vyšší energetickou úroveň, je sexuální energie. V praxi léčivé lásky jasně ukazujeme, jak recyklovat a uchovat sexuální energii, ale nejdůležitější je transformovat ji napřed na čchi a pak na duchovní energii. Jinak postupně nahromadíte příliš mnoho čchi, což může vést k velké nerovnováze.

Mladí lidé mají například k dispozici mnoho životní síly, ale nevědí, jak ji správně usměrnit. Jejich reakcí je spalování přebytečné energie tím nejrychlejším způsobem: užíváním drog, alkoholu, kouřením nebo jinými stimulanty. Tyto metody stimulace na počátku dávají deset nebo dvacetkrát více energie, ale odvádějí tuto energii odevšad, kde je k dispozici, zvlášť z orgánů, žláz a z mozku. Konzumentovi pak zůstane jen tlumená energie. Pokud se chce dostat na stejnou energetickou úroveň, znamená to návrat ke stimulantům, ale tentokrát má konzument méně energie k odvádění, a vrchol nebude stejný. Výsledkem je vyšší dávka anebo přechod na silnější stimulant. Osoba, která je na nízké energetické úrovni čchi, nebude tolik zasažená drogou, protože droga nemá dostatek životní síly, kterou by mohla odvádět. Z tohoto důvodu jsou mladí lidé mnohem snadněji závislí na drogách, sexu a pod. Správná transformace přebývající čchi odstraní potřebu spalovat energii stimulanty anebo účastí v přílišné sexuální aktivitě.

 

TVOŘIVÁ SÍLA SEXUÁLNÍ ENERGIE

Základní funkcí sexu je rozmnožování. Kromě toho pokaždé, když jsme sexuálně aktivní, vytváříme množství životní síly. Máme-li normální orgasmus, životní síla proudí z nás do vesmíru. Pokud umíme změnit směr orgasmické energie dovnitř a nahoru namísto ven, energie dosáhne vyšší centrum těla a my prožijeme ještě větší orgasmický zážitek, známý jako totální tělesný orgasmus anebo orgánový a žlázový orgasmus, jehož nikdy nedosáhneme při normálním sexu. Takže můžeme vytvořit víc energie, uchovávat ji a transformovat ji na životní sílu, čímž zvýšíme svoji celkovou energii.

1. Pozitivní energie zvyšuje sexuální tvořivou energii

Prozatím jsme v souladu s učením taoistických mistrů rozčlenili energii svého těla na mnoho různých typů energie: pozitivní a negativní, sexuální, životní sílu atd. Všechny tyto energie mají různé vlastnosti. Když je rozpoznáme, můžeme je začít ovládat, přeměňovat všechno negativní na pozitivní a pěstovat dobré energie, které se nám líbí.

Stejně jako negativní emoce oslabují naši životní sílu, a tím i zmenšují sexuální tvořivou energii, pěstování ctností zvyšuje sexuální tvořivou energii. Použitím metody orgasmického zdvihu, popsané v této knize, místo abychom ztráceli sexuální energii v orgasmu, propouštějícímu energii ven, vedeme vysoce nabitou sexuální tvořivou energii nahoru, aby obalila, zabalila a energetizovala orgány a žlázy. V systému Tao se naše emoce či ctnosti ukládají do orgánů. Jakmile je obnoveno původní zdraví orgánu, objeví se ctnost, kterou lze pěstovat, aby produkovala více pozitivní energie, která napájí všechny ostatní orgány a žlázy. Když slabé, nemocné orgány začnou produkovat dobrou energii, postupně ovlivní ostatní orgány, které také uzdraví.

 

2. Ctnost - srdce léčivého Tao

Praktikování ctnosti je srdcem léčivého Tao. Celý systém je postavený na energii lásky, radosti, laskavosti, mírnosti, úcty a poctivosti. V léčivém Tao vycházíme z toho, že dobrá povaha je pro lidi tím nejdůležitějším, ne proto, že bychom se báli pekla a věčného ohně, anebo návratu v nižší zvířecí podobě či utrpení v budoucím životě, ale proto, že se domníváme, že prokazování dobra druhým je stejně a okamžitě prospěšné i nám samotným. Je to prostá myšlenka. Jste-li ke druhým laskaví, jste laskaví ke svým játrům, orgánu, spojenému s laskavostí. Vaše játra zesílí, protože jim poskytujete víc životní síly. Podstatou je to, že prokazujete dobro druhým stejně jako sobě, ale ne ze strachu před trestem.

V praxi léčivé lásky navracíme tok naší sexuální tvořivé síly do našich orgánů a žláz, abychom posílili oslabené tělo a zvýšili životní sílu. Rozvíjení ještě většího množství dobré životní síly pomáhá transformovat všechen hněv, strach, smutek a depresi.

 

3. Rozkoš, při níž se energie ztrácí, a rozkoš

Pokud žena nemá zájem mít dítě, její sexuální aktivita slouží pouze rozkoši. Taoisté rozeznávají dva druhy rozkoše "rozkoš, při které se energie ztrácí", a "rozkoš, při které se energie získává". Většina z nás se velmi dobře vyzná v rozkoši, při které se energie ztrácí.

Popisovali jsme krátkou, intenzivní rozkoš, kterou drogy - například marihuana, kokain, heroin nebo amfetaminy - vpouštějí do systému, když rychle odvádějí a spalují životní sílu z orgánů, žláz a mozku člověka. Je to jako oheň, zapálený benzínem - hoří velice intenzivně a je velmi příjemný, ale dojde palivo a oheň příliš brzy uhasne. Zvýšená touha prožívat toto intenzivní vzrušení, následovaná zvýšeným užíváním drog odebírá životní energii z orgánů, jakož i z mozku a z kostní dřeně.

Některé druhy zábavy, které vyhledáváme jsou také rozkoší, při které se energie ztrácí. Když se příliš zabýváme činností, jako je například sledování televize, k udržování pozornosti potřebujeme energii z orgánů, takže naše životní síla je vedena do události, kterou sledujeme a posloucháme. Představujeme si, že se cítíme dobře, protože se vnímáme jako uvolnění, a tedy náš stres se zmenšuje. Cítíme úlevu, ale z našich životně důležitých orgánů tento nadbytečný výdaj energie odvedl životní sílu. Tento orgánový stres vytváří negativní energii, a pokud nemáme prostředky, jak ji transformovat zpět na pozitivní energii, nahromadí se jí příliš a nakonec naše negativní emoce vybuchnou.

I když něco takového, jako klidná hudba nám může pomoci uvolnit se a vytvořit v těle pocit harmonie, příliš mnoho pozornosti, kterou jí věnujeme, způsobí, že naše oči, uši a nervový systém uvolní energii ven. Potom stále hledáme nové písně, filmy a show, protože tyto věci nikdy neuspokojí naše potřeby, ale dále podráždí a zvýší naši potřebu stimulace. Čím víc se snažíme uspokojit jeden nebo dva smysly vnějšími prostředky, tím větší potřebu uspokojení vytváříme pro všechny smysly. Pokud se snažíte uspokojit ústa a jazyk, oči, uši a nos potřebují něco, co by je uspokojilo. Jsou to nekonečné, stoupající požadavky na uspokojení smyslů. Na uspokojení našich smyslů vznikly miliardové obchody. Dosahují obrovské zisky, protože nás nakonec opravdu neuspokojí, ani nám nepřináší pravou radost a štěstí. Kdyby tyto společnosti vytvořily zábavu, která by nás na dlouhý čas uspokojila, přišly by o zisky.

Taoisté se dívají na orgány jako na rodiče těla, a na smysly jako na jeho děti. Když jsou odděleni, nenastává harmonie, ale spíš nesoulad a potřeby. Lidé se snaží hledat štěstí, spokojenost a lásku raději mimo sebe, než v sobě. Naslouchají žádostem svého těla raději, než své mysli a duchu. Čím více hledají, tím více vytvářejí potřebu, a nikdy opravdu nenajdou to, co hledají. Místo toho vytvářejí v sobě zkázu. Pravé štěstí, pravá radost a pravá spokojenost přicházejí s vnitřním mírem.

Když se obrátíme dovnitř, nebudeme ztrácet energii navenek, takže můžeme získat energii pro sebe. Když budeme například jíst chutné jídlo, ale nemáme ve svých orgánech a smyslech vnitřní harmonii, naše oči budou chtít stále víc, jako děti v hračkářství. Můžeme se rozhodnout dívat na film, a tehdy budou stimulovány i uši. Pak se můžeme rozhodnout, že půjdeme do nočního klubu nebo do baru. Nakonec můžeme cítit potřebu opít se, zakouřit si nebo si vzít drogy. Obrácení sexuální energie a následného orgasmu dovnitř je první krok k rozkoši, při které se energie získává a k ovládání smyslů. Jakmile máte jednou víc sexuální energie uvnitř, orgány zesílí a budou schopny ovládat, uspokojovat a vyvažovat smysly.

 

4. "Superorgasmus"

Normální orgasmus, proudící ven, je forma rozkoše, při které se ztrácí energie, tj. uvolňujeme životní energii a prožíváme rozkoš. Podle taoistického pohledu na vyvrcholení je to splynutí vší energie, vyrobené orgány a žlázami, s vysoce pročištěnou sexuální energií, které vytvářejí orgasmickou energii. Místo abychom uvolnili orgasmus navenek, jako při normálním pohlavním aktu, učíme se obrátit tuto energii dovnitř, abychom ji recyklovali, zvýšili a vysoce pročistili. Praxí meditace životní síly, známé jako mikrokosmická oběžná dráha [Malý nebeský okruh], se učíme, jak recyklovat energii vaječníků. Na počátku je to obtížné, a musíte se učit, jak udržet energii v sobě, ale jakmile jednou cítíte a získáváte kontrolu nad svou vlastní energií, prožijete nové rozkoše, jež jsou nepopsatelné. Tento pocit se nazývá "superorgasmus" nebo "údolní orgasmus".

Myšlenku orgasmu, jenž je "mimo orgasmus" je těžké vysvětlit, protože v západních jazycích nemáme na její vyjádření slova ani kulturní představy. Je to pro nás nová myšlenka. Pamatujte si však, že když byl objeven automobil, jen málo lidí si myslelo, že by mohl nahradit koně. Později si lidé uvědomili výhody vozu bez koní.

Rozvíjení "superorgasmu" lze přirovnat k výstupu na třítisícovku. Při normálním orgasmu vystoupíme 300 metrů a běžíme zpátky dolů, a na druhý den se snažíme zdolat dalších 300 metrů. Většina lidí vystupuje na horu tímto způsobem, někdy se jim podaří za hezkého dne zdolat snad 600 metrů. Pocity mohou být omezené na pohlavní orgány nebo rytmické pulzování, a uvolnění lze pociťovat v celém těle, ale energie sama se ztrácí ve vesmíru a už nikdy nemůže být vyvinuta uvnitř těla. "Superorgasmus" jde pokaždé dál a dál. Když vystupujete na tuto třítisícovku, vystoupíte do 300 metrů, odpočinete si, postavíte tábor a přenocujete. Následujícího dne šplháte dál, a tímto způsobem postupujete, dokud nedosáhnete vrcholu. Tehdy se setkáte s jinou úrovní rozkoše.

 

 

 ŽENSKÁ SEXUÁLNÍ ENERGIE

1. Vaječníky obsahují životní energii

Jak jsme už řekli, (prvotní) energie ťing dodává ženě životní sílu. Tato životní síla je z velké části uložena ve vaječnících. Zde jsou vyráběny hormony, které u ženy určují prsa, hlas atd. Vaječníky [lat. ovaria - pozn. překl.] neustále vyrábějí sexuální energii. Proces ovariálního dýchání, jež učíme v této knize, uvolňuje energii vytvářenou vaječníky, a umožňuje, aby tato energie, která má kvalitu jang (aktivní), byla ukládána v těle ženy. Po ovulaci a před menstruací je tato energie jemnější, protože se vlastnosti kung-fu mění z jang na jin (pasivní). Během této fáze cyklu je energie na nejvyšším stadiu vývoje pro absorpci a transformaci.

Ovariální dýchání, pokud je prováděno denně, může začít absorpční proces a uchovat životní sílu, která by jinak byla ztracena při menstruaci. Toto je proces, při němž je sexuální energie transformována ve čchi. V důsledku tohoto cvičení ženy někdy zaznamenávají výrazné zkrácení délky menstruačního krvácení anebo zmírnění křečí či jiných problémů spojených s periodou. S pokračujícím cvičením může menstruace ustat, protože všechna sexuální energie byla transformována na vyšší životní sílu.

Za normálních okolností může menstruace ustat z řady příčin, jako například špatné výživy, depresí, emočního stresu, porodu či menopauzy. Protože fungující tělo získává svou energii z každého zdroje jenž má, tělo, vyžadující dodatečnou energii, vyrovnává dodávky energie do míst, kde je potřebná. Kojící matka například nebude mít menstruaci, protože krev, normálně zúčastněná na menstruačním cyklu proudí do prsou a je přeměněna v mléko. Menstruace se obnoví jen tehdy, když ustane kojení. Sportovkyním při tvrdém tréninku ustane menstruace, protože všechna energie byla využita k posílení tělesné zdatnosti. Stejně tak musíme poznamenat, že mnoho žen po menopauze vede velice aktivní, zdravý život, a obvykle se jim daří naplnit svoji kariéru, protože jejich tělo teď využívá energii, kterou si předtím vyžadovalo udržování měsíčního cyklu.

Je dobré uvědomit si, že menstruace slouží budoucím generacím. Energie, jež nebyla použita k tomuto účelu, ale uchována díky ovariálnímu dýchání, se stane součástí životní energie těla, takže prodlouží mládí a dodá dostatek energie pro transformaci na vyšší formu energie. Transformovaná energie je tvořivá a léčivá energie, která může zvýšit potenciál životní síly ženy a nakonec posílit i její duchovní energii. Ustání menstruace je možné kdykoliv odstranit a obnovit normální průběh za několik měsíců po zanechání praxe.

 

2. Energie vaječníků rozvíjí vyšší vědomí

Energie vaječníků je energie, využívaná na rozvoj vyššího vědomí. Praktiky, které transformují sexuální energii na čchi, jsou základem duchovních cvičení, které transformují sexuální energii a čchi na šen, čirou duchovní energii. Proces očišťování vnitřních orgánů od negativních emocí, jenž jsme už popisovali, nazývají taoisté "vnitřní alchymie" [nej-tan], a tato vnitřní alchymie vrací orgánům jejich původní lásku, radost, mírnost, laskavost, úctu, čest, poctivost a spravedlivost. Když jsou orgány čisté a zdravé, a vy jste vyvinuli schopnost přenášet a transformovat sexuální energii v životní sílu, může začít duchovní růst. Na této úrovni je plodivá energie vaječníků užívána v tom, co taoisté nazývají "zrod sebe sama", což znamená rozvíjení duchovního těla, z nějž dosáhnete osvícení.

 

3. Energie vaječníků - nejlepší kosmetika

Vaječníky se svojí energií nejvíce podílejí na sexuálním vyvrcholení. Podílí se na něm i mnoho dalších orgánů - játra, slezina, ledviny, srdce, plíce a mozek, stejně jako žlázy - epifýza, hypofýza, brzlík, štítná žláza a nadledvinky. Všechny tyto energie smíšené dohromady tvoří sexuální energii, vysoce nabitou sílu, která nás dovádí k okamžiku orgasmu. V tomto okamžiku musíme překonat náš zvyk rozkoše, při níž ztrácíme energii. Prováděním cvičení ovariálního kung-fu můžeme tuto energii změnit v energii vyšší kvality, když ji povedeme páteří nahoru do mozku. Protože povaha sexuální energie při vyvrcholení je jang (neboli aktivní), můžete oživit nervový systém, zvýšit výkon mozku a paměti, a zůstat zdravý a mladistvý. Tyto metody, jako velká tajemství, jež učili taoističtí mudrci císařovny a konkubíny, umožnily ženám na císařském dvoře udržet sexuální aktivitu, krásu a zdraví po dlouhou dobu. Mnohé taoistické ženy považují výsledky těchto cvičení za nejlepší kosmetiku ve svém životě.

 

4. Trvání sexuálního života ženy

Ve starých dějinách Číny se velmi málo psalo o sexuálních zkušenostech žen, i když existuje dokumentace Su-nu, lékařského a duchovního průvodce po Vnitřní knize Žlutého císaře [Chuang-ti nej-ťing], jež je téměř nekonečným přehledem vzrušujících reakcí žen na jejich výkonné milence. Četli jsme také, že mnišky v buddhistických klášterech se učily cvičením, které natrvalo odstranily jejich menstruační cyklus. (Tato cvičení se nazývala "Zabití rudého draka"). Takže verbální informace taoistických mudrců, které nyní máme o trvání sexuálního života taoistických žen se liší podle jednotlivých tradicí, škol a mistrů. Někteří taoističtí mistři radí ženám, aby přestaly se sexem po čtyřicítce, kvůli předpokládanému opotřebení těla po porodech. Metoda ovariálního kung-fu, kterou teď učí léčivé Tao umožňuje ženám pokračovat v sexuální aktivitě tak dlouho, jak chtějí, protože neztrácejí žádnou energii; ve skutečnosti se transformací jejich sexuální energie potřebná energie získává.

 

Bod G

Močovou trubici obklopuje pletenec cév. Protože tyto cévy nemají vlastní anatomický název, skupina žen nazvala tuto oblast uretrálním dutým tělesem. (Viz A New View of a Woman's Body). Při pohlavním vzrušení se cévy roztahují a pod poševní stěnou můžeme nahmatat zduření. Toto zduření bylo nazváno "bod G", podle Grafenberga, jednoho z prvních sexuologů. Může být nahmatán v horní části přední poševní stěny. (Říká se také, že bod G se nachází asi 1,25 cm hlouběji, než nejdelší prst ženy).

Bod G se těžko dosahuje při pohlavním styku v misionářské poloze, s výjimkou mužů, jejichž ztopořené penisy dosahují až k břichu. Pokud chce žena dráždit bod G příměji, bude nutno změnit polohu. Jedna možnost je poloha zezadu. Často pomáhají prsty. Pokud se žena dráždí sama, může dřepět anebo ležet s nohama nahoře, aby bod G lépe dosáhla. Její partner jej může dosáhnout snadněji, pokud žena leží na břiše. Pokud je při souloži žena nahoře, může toto dráždění velmi přesně řídit. (Obr. 2-4a a 2-4b).

Některé ženy mohou vychutnávat pocit ztopořeného údu, tlačícího jejich podbříšek těsně nad stydkou kostí, zatímco těsně objímají svého partnera. Bod G je drážděn z druhé strany. Když je bod G masírován, první pocit ženy často připomíná nutkání k močení. Sexuologové ubezpečují ženy, že pokud tlak pokračuje, přejde v pohlavní vzrušení.

Ženská ejakulace

Starý taoistický mistr objevil, že žena, která dosáhla vyšší stadium orgasmu má různé reakce, během nichž ejakulovala různé "tekutiny". Zjistilo se, že existují tři typy tekutiny, které se objevují při orgasmu. Lubrikace při vzrušení je první z nich; tekutina vylučovaná při normálním orgasmu je druhou; a třetí tekutina ženské ejakulace, kterou mnoho žen nikdy neprožilo, vytéká z bodu G. Jsou ženy, které při orgasmu ejakulují bez ohledu na to, jestli stimulují bod G nebo ne. Tato ejakulace, která může být dost hojná, se projevuje tekutinou, která vypadá jako sperma. Rozhodně to není moč. Přesto mnoho žen, které zažily ejakulaci, vypovědělo, že byly vyděšené a v rozpacích, protože se domnívaly, že se pomočily. Poté se naučily tuto reakci zadržet. Teď, když je známa skutečnost ženské ejakulace, ženám, které mají tuto schopnost, se velmi uleví, uvolní se a budou prožívat zvýšenou rozkoš. Žádný výzkum doposud neobjevil, kde tato tekutina vzniká nebo se shromažďuje.


 

   DOPORUČUJEME: 

 

Prozdravi.cz

 Prozdravi.cz

 Prozdravi.cz

 Prozdravi.cz

  

Dr. Yang Jwing-ming  

TAJEMSTVÍ  MLÁDÍ  

ČCHI-KUNG MĚNÍCÍ SVALY/ŠLACHY

A OČIŠŤUJÍCÍ DŘEŇ/MOZEK 

I-III 

 

ISBN 80-85349-69-8 

  Obsah:  

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ KONCEPTY

Kapitola 1. -  Úvod ..
1-1. Hodnota tradice ..
1-2. Co je to I-ťin ťing a Si-suej ťing? ..
1-3. Jak I-ťin ťing a Si-suej ťing ovlivnily čínskou kulturu
1-4. Význam I-ťin ťingu a Si-suej ťingu v dnešním světě ..
1-5. Jak přistupovat k této knize ..
1-6. O této knize ..
Kapitola 2. - Historický přehled ..
2-1. Před Ta-moem ..
2-2. Ta-mo, I-ťin ťing a Si-suej ťing ..
2-3. Po Ta-moovi ...
2-4. Příběhy ...
Kapitola 3. -  Buddhistický a taoistický čchi-kung ...
3-1. Buddhistický a taoistický čchi-kung ...
3-2. Rozdíl mezi buddhistickým a taoistickým čchi-kungem ...
3-3. Dva hlavní styly taoistického čchi-kungu ...
Kapitola 4.  - Kchan a Li
4-1. Co je Kchan a Li
4-2. Kchan a Li v moderní vědě
4-4. Kchan a Li v I-ťin ťingu a Si-suej ťingu
 

ČÁST DRUHÁ- SVALY/ŠLACHY MĚNÍCÍ ČCHI-KUNG (I-ťin ťing)
Kapitola 5.  - Teorie a principy
5-1. Úvod
5-2. Obecné koncepty ze starých dokumentů
5-3. Účely, výhody a nevýhody
5-4. Waj-tanový a nej-tanový I-ťin ťing
5-5. Waj-tan čuang a nej-tan čuang
5-6. Železná košile a Pokrývka zlatého zvonu
5-7. Tréninková teorie
5-8. Jiné záležitosti
 

OBSAH DRUHÉHO SVAZKU

Kapitola 6.  - Trénink I-ťin ťing čchi-kungu ...
6-1. Důležitá cvičební pravidla ...
6-2. Kdo může cvičit? ...
6-3. Klíče ke cvičení ...
6-4. Kdy cvičit ...
6-5. Trénink waj-tanového I-ťin ťingu ...
6-6. Trénink nej-tanového I-ťin ťingu ...
6-7. Cvičební pravidla I-ťin ťingu ...
6-8. Ostatní úvahy ...
6-9. Závěr ...
 

ČÁST TŘETÍ-DŘEŇ/MOZEK OČIŠŤUJÍCÍ ČCHI-KUNG (Si-suej ťing) ...
Kapitola 7.  - Teorie a principy ...
7-1. Úvod ...
7-2. Osm cév a Si-suej ťing čchi-kung ...
7-3. Teorie ...
7-4. Tréninkové koncepty ...
7-5. Waj-tanový a nej-tanový Si-suej ťing

 

OBSAH TŘETÍHO SVAZKU

Kapitola 8.  - Trénink Si-suej ťing čchi-kungu ...
8-1. Úvod ...
8-2. Kdo je způsobilý cvičit? ...
8-3. Básně ...
8-4. Očišťování Podstaty a její přetváření v čchi  (lien ťing chua čchi) ...
8-5. Čistění čchi a její přetváření na šen (lien  čchi chua šen) ...
8-6. Mytí dřeně a překonání vlasů (si-suej fa mao) ...
8-7. Přečistění šenu a Návrat do nicoty (lien šen fan sü)...
8-8. Drcení nicoty (fen suej sü-kchung) ...
 

ČÁST ČTVRTÁ - OTÁZKY A ZÁVĚR ...
Kapitola 9.  - Otázky ...
Kapitola 10.  - Závěr ...
 

DODATEK  A. Bylinné předpisy pro trénink I-ťin ťingu a  Si-suej ťingu
DODATEK  B. Rejstřík čínských pojmů ...
DODATEK  C. Překlad čínských pojmů
 

Podrobnosti na web-stránce

http://mojweb.sk/taichi

http://www.mujweb.cz/www/Taichi_a_chikung


vydává

C A D   PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství religionistické, náboženské a ezoterické literatury a knih o léčitelství, orientální medicíně a bojových uměních

 


CAD PRESS

Richard F. HRABAL

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dúbravka

 

http://www.cadpress.sk

 

aktuální nabídka 8 000 našich i cizích titulů

(českých a slovenských vydavatelství):

 

 

 

E-Mail:

cad@atlas.cz

cad@atlas.sk

 

Telefon:

00421 (2) 6436 9928

Mobil: 0903 159 404

 

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

zajišťujeme i
VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI
našich knih

pro knihkupce, organizace a knihovny
v ČESKÉ REPUBLICE i na SLOVENSKU


Z POSLEDNÍCH PUBLIKACÍ

   VYDAVATELSTVÍ    

CAD    PRESS

 

DUCHOVNÍ ASPEKTY LÉČITELSTVÍ   I,   II       (Antologie)

Sborník prací 25 čelných světových odborníků - vědců i léčitelů - zaobírajících se jednotlivými aspekty léčitelského umění z hlediska lékařského, antropologického, filosofického, psychologického i psychiatrického.

======================================================

L.Grinspoon & J.Bakalar:   MARIHUANA - ZAKÁZANÁ MEDICÍNA

Velmi důležitá a zajímavá kniha zaobírající se seriózně léčebným využitím konopí v historii i současnosti, včetně léčení epilepsie, depresí a rakoviny.

======================================================

J.Starkbauer:

VĚČNÉ TABU - EROS A ETOS V NÁBOŽENSKÝCH SYSTÉMECH I

======================================================

J.K. U'Fon:

POJEDNÁNÍ O PSYCHOLOGII, NÁBOŽENSTVÍ, MAGII A SEXU

======================================================

BUDDHISMUS A PSYCHOLOGIE       (Antologie)

======================================================

Zora Doval: ÁJURVÉDA - Tradiční indická medicína    I, II

Příručka tradiční indické medicíny pro moderního člověka (2 svazky).

=========================================

Podrobnější informace poskytneme na požádání.

 


Naše novinky:

 

 

TAJEMSTVÍ AKUPUNKTURNÍCH  BODŮ

Praktická příručka pro vážné zájemce o akupunkturu, akupresuru, moxu, šiacu / shiatsu a čínské masáže a bojová umění

(čchi-kung / qigong, dim-mak, tchaj-ťi-čchüan / taijiquan, wu-šu / wushu),

obsahuje i podrobné návody léčebného využití jednotlivých akupunkturních bodů;

60 nejdůležitějších bodů je zpracováno velmi podrobně v samostatných sekcích.

(Váz., 360 str., formát 24x16 cm, okolo 130 ilustrací a tabulek)


 

ISBN   80-88969-18-2

Příručka taoistického čchi-kungu vycházející z čínské tradice regulování životní energie čchi. Její obsah tvoří - kromě úvodu do principů čchi-kungu - jednak univerzální cvičení, jednak techniky k odstranění konkrétních zdravotních potíží. Kniha je doplněna názornými ilustracemi a popisy cvičení a masáží. (192 stran A5)

 

 

 

 

podrobnosti na stránce

http://www.cadpress.sk/falun_gong.htm

http://falundafa.org/sk/cvicenia.html

doplněk knihy Falun Gong -- výuka cvičení čchi-kung / qigong

(slovenské vydání)

=============================================

 

Kniha Čuan Falun

 

 


 

ISBN 978-80-88969-40-2

220 stran A5, 80 fotografií

Podrobnosti na http://www.cadpress.sk/hathajoga.htm

objednávka: http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2682&akc=detail


 

podrobnosti / obsah na adrese http://www.cadpress.sk/sebeobrana.htm

 

 

 


 

 

 Přírůstky v distribuci / novinky a dotisky :

 

 

   NAŠE    NOVINKA  

 

 

 

ISBN   978-80-88969-57-0

( slovenské vydání )

Viazaná kniha, 1 040 str., plnofarebná tlač, formát 24x16,5 cm.

Odborná monografia / učebnica pre VŠ na ktorej se podielalo 30 popredných českých a slovenských odborníkov, vedcov z oblasti výživy, medicíny, biologie aj ďalších oborov.

 

 

 

  OBSAH / ANOTACE  KNIHY :


 

  Ukázky z knihy 

 

Objednávky:

objednavky@cadpress.sk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na požádání zašleme aktuální nabídku, ceníky a kompletní katalog!

 

C A D   PRESS

F.R. HRABAL

ul . Luda Zubka 23 (P.P. 5)

Bratislava 42 - Dubravka

SK-844 05

Slovensko

 

Podrobnější informace v elektronické podobě poskytneme na požádání:

cad@atlas.sk

cad@atlas.cz

 


 

zajišťujeme i
VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI
našich knih

pro knihkupce, organizace a knihovny
v ČESKÉ REPUBLICE i na SLOVENSKUA

Nabídka hudebních CD

A.G.E. MUSIC / CAD PRESS
http://www.cadpress.sk/hudba.htm

 

CENÍK :
http://web.stonline.sk/cad/cenikcd01.zip

ezoterická , meditační a relaxační hudba,
etnická a duchovní hudba celého světa na CD

Katalog hudebních CD si můžete objednat i e-mailem!

 

 

 

 

 

REKLAMNÍ  PROSTOR

 

   DOPORUČUJEME: 

 

Prozdravi.cz

 Prozdravi.cz

 Prozdravi.cz

 Prozdravi.cz

 


 

 

uvítáme pokud nás doporučíte také svým známým!