TRÉNINKOVÉ PŘÍRUČKY KARATE - Karate Kata SHOTOKAN / GOJURYU a KYOKUSHIN

S h o t o k a n

KARATE

K A T A

Heian 1-5 /  Tekki 1


 

 

Kniha obsahuje vyobrazení šesti základních kata, která pomáhají začínajícímu cvičenci pochopit principy karate. Společně s odpovídajícími základními technikami (kihon) a formami zápasu (Gohon kumite, Kihon ippon kumite) tvoří tyto obsah zkoušek na 8 až 3 kyu.   

 

200 stran, formát A4, tvrdá/šitá vazba,
obsahuje přes 1 000 názorných fotografií, plus náčrtky a diagramy  

ISBN 80-88969-14-X

České  vydání

 

Vydalo nakladatelství

CAD PRESS

BRATISLAVA 42

cad@atlas.cz * cadpress@stonline.sk * cad@seznam.cz

tel: 6436 9928 / 0903 159 404

z ČR:  ++ 00421 903 159 404

 

O autorovi  

Ing. Sawas  Sofianidis  (*3. října 1959)  se začal věnovat karate v r. 1980 v Praze. V roce 1982 vyhrál v soutěži kata Pohár nadějí hlavního města Prahy. V rámci Československého svazu tělesné výchovy působil řadu let jako instruktor a rozhodčí karate (Slavia FEL, Uhelné sklady Praha). V roce 1986 se odstěhoval do Řecka a začal cvičit v aténském klubu Hagakure, jehož učitelé udržovali velmi úzké kontakty s předními japonskými učiteli a se samotným hombu dojo v Tokiu, takže měl možnost cvičit i pod vedením celosvětově známých instruktorů (M. Yahara sensei, T. Asai sensei, K. Abe sensei a další).  

V letech 1988-1994 se stal několikanásobným mistrem Řecka (v rámci WUKO a především v rámci organizace JKA), třikrát soutěžil na mistrovstvích Evropy (1988 Paříž, 1989 Atény, 1991 Ferrara-Itálie) a zúčastnil se i tří mistrovství světa (1990 Sunderland - Anglie, 1991 Dubaj - Spojené arabské emiráty, 1996 Atény - Řecko) z nichž nejúspěšnější bylo pro něj mistrovství světa v Dubaji (1991), kde v soutěži kata získal 4. místo. V roce 1994 byl na krátkém studijním pobytu v Tokiu, v hombu dojo JKA.  V tomtéž roce se vrátil do České republiky, kde založil organizaci Czechian Karate Association, jež sídlí v Krnově a zastřešuje řadu českých, moravských a slezských klubů (Gymnasion - Krnov, Karate Club Opava, Shindokai - Přerov, Izumi - Mohelnice, Kuma - Opava, Hokusei - Ostrov nad Ohří).  

Ve svém krnovském oddíle (Gymnasion dojo) nadále pokračuje v činnosti učitele, započaté již  v Praze.

 

Ukázky z knihy:

 

Předmluva  

Karate, v té dnešní podobě, vzniklo a rozvinulo se jako bojové umění v Japonsku. Odtud se ve druhé polovině minulého století postupně rozšířilo do celého světa.

    Má filozofický základ, který rozvíjí tělesné a duševní kvality člověka. V západním světě je však rozšířeno především jako sport a sebeobrana. Bezpochyby však má blahodárný vliv na zdraví a duševní pohodu člověka. Správný přístup k výuce mu po letech přinese techniku, technika umění a umění filozofii – tedy způsob života. To vše vede k sebeovládání a tím i k sebepoznání. Tato stránka karatedo se ovšem nedá popsat. Jediný způsob, jak se k tomuto poznání přibližovat ,je neustálá a nikdy nekončící výuka. Není třeba si určovat konečné cíle, neexistují, a v konečném důsledku se stávají omezujícím faktorem. To, co má smysl, je samotná cesta (do) – proces, kdy se snažíme na sobě pracovat a zdokonalovat se.
     V dnešním uspěchaném světě se tato skutečnost zanedbává, Ztrácí se tím možnost karate opravdu pochopit a po mnoha letech výcviku se alespoň přiblížit k filozofickému základu, který obsahuje.
     Kniha obsahuje vyobrazení šesti základních kata, která pomáhají začínajícímu cvičenci pochopit principy karate. Kata je sestava základních technik karate v přesně daném sledu za sebou se správným časováním a rytmem.  
     Základní techniku, která tvoří základní kámen kata a karate jako celku, chápeme jako nejefektivnější  způsob vykonání konkrétního pohybu v souladu s mechanickými a biologickými zákonitostmi našeho těla. Jednodušeji, techniku chápeme jako maximální využití veškeré energie, kterou jsme schopni v daný okamžik vyprodukovat. S tím souvisí skutečnost, že člověk, který nedisponuje velkou svalovou hmotou, může vyvinout velkou sílu, právě díky správné součinnosti celého těla a koncentraci síly v jeden krátký časový okamžik. Základní technika provází výcvik karate po celou dobu, tedy celý život. 
      Žádná kniha nemůže tyto myšlenky realizovat, to je v silách jen člověka – učitele, který trpělivě lpí a trvá na přesném provádění technik.
    
    Vydáním této publikace bychom chtěli pomoct především začínajícím karateka orientovat se v oblasti základních kata. Společně s odpovídajícími základními technikami (kihon) a formami zápasu (Gohon kumite, Kihon ippon kumite) tvoří obsah zkoušek na 8 až 3 kyu.  
     Na fotografiích se objevuje autor a Tomáš Konečný. Miroslav Bira, pro tuto práci vytvořil technické zázemí a fotografoval.                   

 

ZEN A KATA             

V jednoduchém výkonu pohybu pěsti-úderu, můžeme pochopit čistou reprezentaci dynamické rovnováhy, kterou symbolizuje kruh yin-yang. Když jedna ruka jde dopředu a druhá tahá dozadu.  
Ve všech japonských stylech do je pocit (cítění) důležitější než "technika". "Nepřemýšlejte, ale konejte," říkají velcí učitelé Zen i karate. Zlomte hranice rozumu a vědomí. Vyzdvižení běžných úkonů a skutečností do výše umělecké krásy dosahuje rozvoje a udržení spontánního myšlení. Tradice Zen zastává názor, že kombinovaný stav rozumu se nazývá osvícení. Je to více uvědomění si skutečnosti, než řízené soustředění se na jednu konkrétní část širších skutečností.
V karate-do se tento rovnovážný stav uvádí jako mizu no kokoro (myšlení jako voda) nebo tsuki no kokoro (myšlení jako měsíc).  Přesně tak jako kruh yin-yang vyjadřuje jednotu celku, tak i myšlení karateka musí být čisté a schopno odrážet tak jako hladina klidného jezera. Musí být schopno odrážet na vše, co se nachází okolo, tak jako měsíc osvěcuje vše, co se objevuje pod ním.
Ve volném zápase nejvyšší úrovně nejdou soupeři kontra jeden druhému. Spíše, tak jako v kruhu yin-yang, se snaží, aby se stali částí jedné větší vesmírné existence. Tato existence není omezená na těla, myšlení a činy osob, které zápasí.  Část této existence je například zrození a smrt. Volný zápas, který je přirozený, je součástí tohoto kruhu života. V symbolu vody a měsíce se nemohou rozdělit (ti soupeři) a není to ani nutné, protože jsou oba součástí té stejné existence.
V jednoduchém výkonu pohybu pěsti-úderu, můžeme pochopit čistou reprezentaci dynamické rovnováhy, kterou symbolizuje kruh yin-yang. Když jedna ruka jde dopředu a druhá tahá dozadu. Čím více se žák zlepšuje, tím více přestává myslet na ruce jako na oddělené části jeho těla a na údery jako pohyb jedné ruky dopředu a druhé dozadu. Tyto dva úkony se stávají jedním a zaujímají přirozené místo v prostoru existence a činů.Ve volném zápase se snažíme dosáhnout ideálního stavu, kdy útok vyvolá automaticky protiútok. Když se všechno děje současně, neexistuje ani vítěz, ani poražený. Dva lidé, takto těsně sladěni v pohybech, by se ani nepohli a stáli by nehybní proti sobě. Přesně to se stalo mezi dvěma velkými učiteli J. K. A. Takayuku Mikami a Hirokazu Kanazawa v jednom z prvních mistrovství Japonska Karate-do. Po mnoha prodlouženích času stáli nehybní, čekajíc, že soupeř na chvíli odkryje prostor ve své duši nebo svém soustředění. Nakonec ukázali ideál absolutně vyrovnaného dynamického prostoru a stali se opravdovými představiteli   " pohybu uvnitř nepohybu".  Nakonec rozhodčí této soutěže vyjádřili pochopení s tímto nezvyklým úkazem, udělujíc oběma mužům  titul mistra.Bylo to opravdové Karate-do. Neexistoval ani vítěz, ani poražený. Objektivní účel tohoto kombinovaného stavu rozumu je udělat oba soupeře jedinou jednotou tak, aby neexistoval rozdíl mezi sebou samým, soupeřem a okolím, které je obklopuje. Vše je částí jedné velké existence a bude plynout společně s ní, s vesmírem. A přesně to mají na mysli velcí učitelé karate, když říkají: "Nepřemýšlejte, jednoduše konejte!"
    Aby se mohl člověk stát "jedno" se svým soupeřem a okolím, je nutné stát se jedním se svou technikou. Po zvládnutí této fáze už učitel nemusí poukazovat na vlastnosti, jako jsou egoismus, strach (obojí jsou falešné představy omezeného-vězněného myšlení) nebo kontrolované pozornosti na konkrétní faktory okolí.
    I přesto, že k dosažení této jedinečnosti prostřednictvím techniky je dopomáháno volným zápasem, je čerpáno také ze cvičení kata.  

 

NA ZÁPADĚ

Existuje zvýšená polemika západního světa v názoru na to, nakolik je nutné cvičení kata. Lidé, kteří se především zaměřují na zápasy, podporují názor, že cvičení kata je ztráta času. Jejich odpůrci zase tvrdí, že kata je podstata karate a cvičení technik je lépe naučitelné prostřednictvím  typizovaného a daného způsobu.
Ani jeden z těchto názorů není úplně správný. Oba ztrácejí ten prvotní význam cvičení kata. To, co se nedaří oběma stranám pochopit, je, že kata nebyla vymyšlena pro rozvoj provádění přirozených technik. Kata vznikla jako "zaškatulkování" logickým způsobem a způsob cvičení technik, které byly předávány ústně. Tak jako v pojmu kombinovaného stavu být ve střehu tak i úspěšné provedení a pochopení kata vyžaduje, aby člověk neomezoval své myšlení (nechal mu svobodu) zahrnujíc vše co se nachází kolem, soustřediv se na maličkost, která se zdá být důležitá, aniž by nechal zastavit své myšlení. Může se soustředit na jeden konkrétní  bod, ale zároveň si musí uvědomovat okolí obecně.
Přirozeně je bezpochyby pravdou to, že se ze cvičení kata můžeme naučit velmi mnoho o našem těle. Začínáme trénovat základní techniky a učíme se kromě jiného základní myšlenky prudkého výpadu vpřed, usměrněného pohybu, náhlého pohybu, rotace a přesunu. Posilujeme tyto principy v naší mysli tím, že je procvičujeme v kata, přičemž se pohybujeme v různých směrech a s různou synchronizací. Mnohem důležitější je rozvoj, fantazie a synchronizace (vnitřní a vnější) - tedy vlastnosti, které nám kata umožňuje. Velmi významný je také rozvoj spolupráce (návaznost) mezi úkony naší mysli a našeho těla.      

 

CO NÁS UČÍ

V hlubším významu nám vážný přístup ke cvičení kata přináší řešení dilematu - řešení, která by nám v opačném případě (toho přístupu) mohla uniknout. Pravděpodobně nejlepším příkladem je střet duše a pocitu. Od dobrého karateka čekáme, že bude odvážný, plný sebedůvěry a současně skromný (pokorný) a zdvořilý. Ve chvílích silného tlaku čekáme klidné a stabilní chování. Je těžké dosáhnout takových cílů ve volném zápase. V případě střetu se zdatnějším soupeřem je jednoduché ukázat pokoru a zdvořilost a naopak těžké odvahu a sebedůvěru. Podobně ve střetu se slabším soupeřem je jednoduché být jistý a odvážný. Jen málo věcí z činů našeho soupeře nás povede k pokoře a zdvořilosti. V těchto případech cítíme, že se nacházíme v půli kruhu yin-yang. Můžeme tedy vidět to naše místo v jedné půlce tohoto kruhu, ale ta druhá půlka nebude spolupracovat na tom, abychom tento stav změnili.
Naopak v kata je možné soupeře vždy kontrolovat. My ho vytváříme, nutíme ho dělat to, co chceme my a to, co bychom nechtěli, aby nám dělal skutečný soupeř. V průběhu provádění kata můžeme prostřednictvím fantazie vytvořit soupeře odvážného nebo stydlivého, silného nebo slabého, velkého nebo malého, rychlého nebo pomalého. Můžeme se také naučit bojovat proti více, navzájem od sebe odlišných, soupeřům.
Okamžiky mezi technikami máme možnost provádět podle potřeby v různých směrech a odlišnou synchronizací. Kata nám poskytují ideální souhrn stavů k procvičení přechodů jedné techniky ke druhé. Když bojujeme s jedním soupeřem, tak nemáme čas k tomu, abychom zastavili a přemýšleli, co se děje s naším tělem a myslí. Avšak v kata je toto možné, protože bojujeme s naší fantazií. Cokoli před nás fantazie postaví, můžeme  zvládnout. Můžeme zvládat nebezpečného soupeře stále dokola a prohrávat aniž dojde ke zranění na našem těle. Jestliže vydržíme mnohokrát opakovaně bojovat proti tomuto soupeři, je možné, že ho nakonec porazíme. Pocit tohoto výkonu a potlačení strachu, což nám vštěpuje do naší mysli a paměti,  může vyjít na povrch v okamžiku skutečného zápasu.
Tuto skutečnost budeme brát vážně, jestliže si uvědomíme, že strach jednoho ze soupeřů nezávisí na protivníkovi a jeho činech, ale na stavu mysli toho, kdo se bojí. Strach sídlí ve stejném prostoru jako fantazie a my ho můžeme donutit, aby se dostavil nebo odešel podle naší vůle. To znamená, že musíme přistupovat ke cvičení kata velmi vážně a používat svou fantazií k tomu, abychom tvořili a poráželi drsné soupeře.
    Jestliže budeme tímto způsobem zodpovědně trénovat, tak se nám volný zápas stane jen prodloužením kata.  To, s čím bojujeme v naší fantazii, udržujeme v našich pocitech a paměti. Přivádíme toto na povrch ve chvílích, kdy jsme postaveni před skutečného soupeře. Pokud k provedení kata přistupujeme zodpovědně a s fantazií, pak to, co nám zbývá se naučit volným zápasem, je vzdálenost a synchronizace. I tyto prvky jsou však méně náročné k naučení, pokud se k nim přistupuje z pozice přirozené síly, která je výsledkem poctivého přístupu ke cvičení kata. Ve významu studia kata tkví podstata opravdového karate-do.                                Masatoshi Nakayama sensei,   Budo a sport
                                    
 

 

 

 

 

 


 

VYDALI JSME TAKÉ

 

Bubiši / Bubishi -- Čínské kořeny okinawského kobudo a japonského karate

 

 

 

 

 

klenot literatury o bojových uměních

 

BUBIŠI / BUBISHI

                                               

n e b o l i

BIBLE  KARATE

 

v překladu a s komentářem

PATRICKA  McCARTHYHO

 

 

 

 

Neobyčejná kniha o bojových uměních, z které čerpaly mnohé generace mistrů kung-fu / wu-šu, kobudó i karatedó a jež byla zdrojem  ponaučení mnohých škol bojových umění v Číně, na Okinawě i v Japonsku dávno předtím, než se s asijskými bojovými uměními seznámila Evropa. Není náhodou, že dnes snad prakticky neexistuje seriozní práce o bojových umění,  která by se na spis Bubiši (Bubishi) neodvolávala, resp. z něj nečerpala anebo aspoň necitovala.

 

 

Spis Bubiši  je důležitým kulturním objevem a perlou původních bojových tradic. Upřímně doufám, že i ostatní pocítí stejné nutkání vydat se na takovouto cestu k životní zkušenosti nádherného kulturního dědictví, uchovávaného ve starověkých čínských bojových tradicích.

Li Yudan  (Li Jü-tan)

Zástupce generálního tajemníka Celočínské  atletické  federace

a podpředseda Fučouské asociace bojových umění

 

Tuto knihu vřele doporučuji a doufám, že přinese užitek všem, kdož hledají skutečnou podstatu karatedó.

Richard Kim, Hanši, 9. dan

 

Bubiši  by měla být považována za povinnou četbu pro všechny skutečné milovníky karatedó … měli by ji hlouběji studovat nejen žáci, ale i učitelé bojových umění.

Nagamine Shoshin, Hanši, 10. dan

World Shorin-Ryu Karatedo Federation

 

Neznám nikoho, kdo by věnoval studiu Bubiši  tolik času jako pan McCarthy … jelikož je skutečnou biblí karatedó, její překlad by měl být považován za hlavní a povinnou četbu pro každého skutečného následovníka karatedó.

Konishi Takehiro, Hanši, 9. dan

Shindo Jinen-Ryu Karatedo Ryobukai

 

Vydání spisu Bubiši  …  je skutečným milníkem v historii moderního karatedó. Jde o plod mnohých let pečlivého výzkumu, díky jemuž toto dílo pana Patricka McCarthyho, jednoho z nejpřednějších odborníků na bojová umění, představuje neocenitelný příspěvek k hlubšímu pochopení hodnot karatedó.

Kinjo Hiroshi, Hanši, 9. dan

Zen Nihon Karatedo Rengokai

 

Okolo původu této záhadné, ale pozoruhodné příručky existuje mnoho teorií; avšak zcela jednoznačně si můžeme být jisti, že Bubiši je dokumentem popisujícím mnohé unikátní čínské bojové tradice a s nimi spojené principy.

Hokama Tetsuhiro, Kjóši, 8. dan

International Karatedo Organization

 

 

Z anglického originálu Bubishi. The Bible of Karate, vydaného nakladatelstvím Tuttle Publishing, Boston / Rutland / Tokio v r. 1995, přeložili R. F. Hrabal  a  Mgr. Igor Vakoš.  Grafická úprava a transkripce čínských názvů R. F. Hrabal / editor: R. F. Hrabal.

Copyright  © 1995 by Patrick McCarthy.

Czech Edition Copyright  ©  RI-EL / CAD Press, Bratislava 2005

Vydání první. 

ISBN  80-88969-26-3                    Formát 24x16 cm / váz. / 284 stran

info: http://www.cadpress.sk/bubishi.htm


Vydalo  nakladatelství

CAD PRESS

cad@atlas.cz * cad@atlas.sk

tel:  00421 903 159 404


 

 

GOJU RYU

KARATE  KATA

 

Vladimír Kopinič
&
Ladislav Klementis

 

 

 

Metodická příručka z pera dvou významných slovenských karatistů a trenérů, držitelů 7. danu –  Vladimíra KOPINIČE(předního průkopníka karate v Československu a spoluautora pravidel soutěží a terminologie karate) a Senseie Ladislava KLEMENTISE (jednoho ze zakladatelů Světové konfederace karate, reprezentačního trenéra a žáka mistra Shihana Takeji Ogawy, 8.dan.)

Odborná revize textu Doc. PhDr. Miroslav Ďurech, CSc . a MUDr. Ľudovít Divinec, 6. dan. Fotografie Juraj Bartoš.

Příručka obsahující 2 základní kata - Saifa a Seienchin.

Všechna cvičení jsou podrobně znázorněna na 400 fotografiích.

(140 str. formát A4, tvrdá vazba / lamino)

ISBN   80-88969-06-9

 

V PRODEJI POUZE V ČESKÉ REPUBLICE !

 


 

O AUTORECH:

 

Ing. Vladimír KOPINIČ, 7. dan (* 2. 8. 1934), se začal věnovat karate v r. 1969. Byl prvním předsedou slovenské i československé komise karate Svazu juda a karate a přispěl k rychlému rozvoji členské základny. Zasloužil se o pravidelné organizování mistrovství Slovenska a Československa, mezinárodní Velké ceny Slovenska a Národní ligy družstev. Významnou měrou se podílel na tvorbě pravidel soutěží a slovenské terminologie karate; vypracoval i zkušební řád pro zadávání stupňů technické vyspělosti.

Jako první v Československu získal černý pás a vyhrál první mistrovství Slovenska v r. 1972. Ve spolupráci s Tělovýchovnou školou SV ČSZTV organizoval po celé roky školení trenérů a rozhodčích II. a III. třídy, přednášel na kurzech a školeních. V r. 2001 byl na studijním pobytu na Okinawě a nadále se účastní činnosti Slovenské federace tradičního karate.

 

Ing. Ladislav KLEMENTIS, 7. dan (* 8. 6. 1948), je žákem mistra Ogawy, 8.dan, a jedním ze spoluzakladatelů karate na Slovensku a v bývalém Československu. Přes 15 let organizoval Velkou cenu Slovenska, v té době největší mezinárodní soutěž v ČSSR, a řadu dalších soutěží a akcí ... především pak 30 ročníků mezinárodního letního soustředění karate. Stál u zrodu prvého slovenského klubu karate – Slávia Ekonóm, který vznikl v březnu 1972. Byl i jedním ze zakladatelů Světové konfederace karate – WKC.

V r. 1979 byl reprezentantem ČSSR, dvakrát získal titul Mistra ČSSR (1975, 1977), dvanáctkrát titul Mistra SSR. V letech 1979-1984 působil jako trenér československého reprezentačního družstva. V současnosti je trenérem karate klubu ŠK Ekonóm Bratislava, který je přímým pokračovatelem původního klubu Slávia Ekonóm (od r.1990), a zároveň – od r. 1992 – i trenérem slovenského reprezentačního družstva a mezinárodním rozhodčím. Kromě toho působí též ve funkcích zkušebního komisaře, ředitele pro Goju ryu a člena prezidentské rady Světové konfederace karate – WKC.


 

 

Obsah

Předmluva

Úvod

 

Část 1

1. Karate kata

2. Původ a vývoj karate kata

3. Kata jako forma komplexní přípravy

3.1. Fyzická příprava

3.2. Psychické principy

3.3. Psychofyzické principy

3.4. Dýchání

4. Kata jako forma boje

4.1. Bunkai a alternativní interpretace

5. Rozsah přípravy k nácviku kata

6. Metodika nácviku kata

7. Způsob popisu a znázornění

8. Kata v hlavních směrech karate

9. Kata ve směru Goju ryu

 

Část 2

10. Goju ryu kata Saifa

10.1. Charakter kata

10.2. Technické prvky

10.3. Bunkai

10.4. Diagram půdorysu

10.5. Popis pozic a sled akcí

11. Goju ryu kata Seienchin

11.1. Charakter kata

11.2. Technické prvky

11.3. Bunkai

11.4. Diagram půdorysu

11.5. Popis pozic a sled akcí

12. Zásady správného cvičení kata

Závěr

Terminologie

Slovníček cizích termínů

Literatura

 


Další tituly o karate, které máme na skladě -- z produkce vydavatelství

T E M P L E

 

 

 

Na požádání Vám kdykoli zašleme náš kompletní katalog a ceník v elektronické podobě!

 

 

Naši kompletní nabídku videokazet o karate
(a všech dalších bojových uměních a výcviku sebeobrany pro adepty bojových umění i policii a bezpečnostní služby
- stovky titulů v češtině, slovenštině, angličtině a němčině)

NAJDETE NA STRÁNCE

http://web.stonline.sk/cad/kazety.htm

a

http://budo.webpark.sk/kazety_cizi.htm

anebo si je můžete objednat na adrese

cad@atlas.cz / cad@atlas.sk

 

 

 


Další novinky našeho vydavatelství

TAJEMSTVÍ AKUPUNKTURNÍCH  BODŮ

Praktická příručka pro vážné zájemce o akupunkturu, akupresuru, moxu, šiacu / shiatsu a čínské masáže a bojová umění

(čchi-kung / qigong, dim-mak, tchaj-ťi-čchüan / taijiquan, wu-šu / wushu),

obsahuje i podrobné návody léčebného využití jednotlivých akupunkturních bodů;

60 nejdůležitějších bodů je zpracováno velmi podrobně v samostatných sekcích.

(Váz., 360 str., formát 24x16 cm, okolo 130 ilustrací a tabulek)

Podrobné informace na adrese:

nebo

http://www.mujweb.cz/www/akupunktura


B. & R. Balner

ČCHIN-NA / QINNA

Techniky zneškodnění protivníka úchopy, pákami a údery na vitální body

Podrobná příručka pro vážné zájemce,

vhodná i pro policejní složky, speciální jednotky a bezpečnostní služby.

Součástí úvodní kapitoly jsou i cvičení pro rozvoj vnitřní energie a koncentrace, včetně kompletní Ta-moovy sestavy

(cca 160 str., ilustrace: fotografie a anatomické kresby)

VIZ

http://www.cadpress.sk/sebeobrana.htm

http://www.mujweb.cz/www/sebeobrana

http://www.webpark.sk/sebaobrana


A I K I D O

PRŮVODCE PRO ŽÁKY I UČITELE

Fundovaná praktická příručka pro začátečníky i pokročilé

220 stran / 450 fotografií, náčrtky a tabulky

ISBN   80-88969-08-5

Předkládaná kniha Zdenka Reguliho je jednou z mála – ne-li jedinou na trhu „budo literatury“ – v takovém rozsahu a zaměření. Lze předpokládat, že oprávněně vzbudí nejen zájem u široké cvičící veřejnosti, ale po teoretické stránce může posloužit i jako studijní materiál začínajícím trenérům a cvičitelům.
Kniha má jasné a logické členění. Je rozdělená na teoretickou, didakticko-teoretickou a didaktickou část, která je velmi vhodně doplňovaná názornými fotografiemi. V teoretické části nás autor obeznamuje se základními mezníky historie, etiky, myšlení, principů a komunikace.
Těžiskovou se jeví didaktická část, kde autor podrobně vysvětluje svoje pojetí předvádění jednotlivých základních technik. Tato část je zpracovaná precizním způsobem.

Podrobnosti na internetu:

 

http://www.cadpress.sk/aikido/

http://aikidocad.webpark.sk

 


Informace na webu:

http://www.cadpress.sk/wing_chun.htm

 

nebo

http://mujweb.cz/www/wingchun

Informace na webu:

 

http://www.cadpress.sk/zbrane.htm

 

http://www.mujweb.cz/www/zbrane

 

 

 


Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

Od 1.5. 2004 jsme schopni průběžně zásobovat knihkupce v celé ČR

Všechny naše publikace by měly být k dostání i v síti knihkupectví firmy
Kanzelsberger
ve všech velkých městech ČR

(Brno, Beroun, Č. Budějovice, Hradec Kr., J. Hradec, Kladno, Kroměříž, Liberec, Litoměřice, Ml. Boleslav, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha, Přerov, Rakovník, Strakonice, Teplice, Trutnov, Ústí n.L. a Zlín)


 



K N I H Y

z edic

SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY,

MEDICA

a

B U D O

v y d á v á
25 let

CAD PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství ezoterické a religionistické literatury a knih o asijských bojových uměních a léčitelství

(založeno 1980)


ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA, ANTROPOLOGIE, ASIE, BOJOVÁ UMĚNÍ, BUDDHISMUS, BUDO, ČCHAN, ČCHI-KUNG, ČÍNA, DUCHOVNÍ NAUKY, ESOTERIKA, ETNOGRAFIE, FILOZOFIE, HINDIUSMUS, CHI-KUNG, INDIE, ISLÁM, JÓGA, KABALA, KOSMOGONIE, KŘESŤANSTVÍ, KUNG-FU, LÉČITELSTVÍ, LEGENDY A MÝTY, LITERATURA, MAGIE, MEDITACE, MYSTIKA, MYTOLOGIE, NÁBOŽENSTVÍ, ORIENT, PARAPSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE, PSYCHOTRONIKA, RELIGIONISTIKA, SPIRITUALITA, SÚFISMUS, ŠAMANISMUS, TAI-CHI CHUAN, TAO, TERAPIE, TIBET, ZEN


CAD PRESS

 

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dúbravka

Telefon:

(02) 6436 9928

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

http://www.cadpress.sk

http://web.stonline.sk/cad

http://cad.webpark.sk

 

 

 

 

další tituly na téma bojových umění:

http://www.mujweb/sport/taichichuan

http://mujweb.cz/www/wingchun

 

 

Informace o naší kompletní nabídce videokazet najdete na adrese

http://web.stonline.sk/cad/kazety.htm

 

 

KOMPLETNÍ KATALOG

KNIH O BOJOVÝCH UMĚNÍCH, TRÉNINKOVÝCH PŘÍRUČEK
a
VÝCVIKOVÝCH VIDEOKAZET
pro všechna bojová umění, sebeobranu a zdravotní cvičení

 

 

Katalog literatury a video-titulu o bojovych umenich a zdravotnich cvicenich
je na adrese 
http://www.cadpress.sk/budo_katalog.zip

Nebo http://www.cadpress.sk/budo_katalog.doc

 

Uvítáme další zájemce, potenciální autory z řad trenérů bojových umění,
kteří by měli zájem spolupracovat s námi na vydávání dalších
příruček bojových umění i praktické sebeobrany.

 

E-Mail:

cadpress@stonline.sk

cad@atlas.cz

cad@atlas.sk

 

důležité zprávy posílejte v kopii i na druhou adresu !

 


Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE

 

Na požádání Vám kdykoli zašleme náš kompletní katalog a ceník v elektronické podobě!

 



 

N a v š t i v t e

virtuální
obchodní dům


knihkupectví, prodej hudebních CD a budo-shop

 

Kompletni katalog / cenik pro jednotlivce najdete na adrese
http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.zip

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.xls

 

TAM  si muzete KOMPLETNI CENIK a KATALOGY  i  zkopirovat
(6 500 nabizenych titulu – knih, hudebnich CD, dvd a videokazet)

 

 

podrobnosti o nasich NOVINKACH najdete vždy na
strance http://www.cadpress.sk/novinky.htm 

 

Nabidka vhs a dvd JOGA, BRISNI TANCE a TAICHI:

http://www.cadpress.sk/brisni_tance.htm

 

 

 


počítadlo funguje od 1. 10. 2003