ABECEDA  TAEKWONDO  WTF

1. svazek edice Taekwondo

Jediná praktická příručka taekwondo / tae kwon do /  taekwondó
na česko-slovenském trhu

 

 
 

ČESKÉ VYDÁNÍ

ISBN   80-88969-19-0

240 stran / 800 názorných ilustrací
(fotografie, pérovky a diagramy)
datum vydání: 28. 8. 2004


Vydalo nakladatelství

CAD PRESS

Luda Zubka 23
P.P. 5 / Pošta 42

BRATISLAVA IV
SR 844 05

 

Vybavujeme objednávky
z ČR i ze Slovenska

Informace a objednávky:
cad@atlas.cz * cad@atlas.sk

tel: (2) 6436 9928

telefon z ČR:
00421 903 159 404

 

Pokud uvedený titul neseženete ve Vašem knihkupectví nebo budo-shopu, není to naše vina, neboť my knihy dodáme každému, kdo si je objedná (jednotlivcům, organizacím i prodejnám a knihkupectvím). Bohužel většina obchodníků neprojevila o knihu zájem a tudíž vybavujeme objednávky jednotlivců přímo - na dobírku ! 

O autorovi:

 

Zdenko Krajčovič se narodil v r. 1960 v Bratislavě. Na základní škole se věnoval fotbalu, basketbalu, stolnímu tenisu a od šestého ročníku ZDŠ navštěvoval sportovní hokejovou školu. V roce 1976 začal cvičit karate a od r. 1987 se věnuje trenérské činnosti.

Po absolvování odborné přípravy u korejského mistra v Rakousku založil v dubnu 1990 Slovenskou asociaci taekwondo WTF a v současnosti je držitelem následujících licencí:

trenér 1. třídy
mezinárodní instruktor
rozhodčí pro technické šampionáty ME
technický stupeň 1. dan karate
technický stupeň 2. dan hapkido
technický stupeň 5. dan taekwondo


Jako trenér státní reprezentace taekwondo se zúčastňoval se svými svěřenci i vrcholných soutěží jako jsou Mistrovství světa a Mistrovství Evropy.


Autor při návštěvě Koreje
– v královských záhradách v Soulu.

 

 

OBSAH KNIHY:

     
1. ÚVOD  ……………………………………………………………………………………… 9
2. CO JE TO TAEKWONDO ?   ……………………………………………………… 10
3. HISTORICKÉ POZADÍ TAEKWONDO ……………………………………… 11
  Krátké ohlédnutí do dynastie Kogurjo   ………………………………… 11
  Hwarangdo dynastie Silla    …………………………………………………… 12
  Subak v období Korjo a dynastie I  ..……………………………………… 13
  Taekwondo v první polovině 20. století   ………………………………. 16
  Po osvobození zpod japonské nadvlády   ……………………………… 16
  Léta 1980-1995    …………………………………………………………………… 17
4. ETIKETA 18
  Pravidla / zásady etikety   ……………………………………………………… 18
5. ROZCVIČKA  A  STREČINK    …………………………………………………… 23
  Rozcvička   ……………………………………………………………………………… 24
  Strečinkové cvičení  ……………………………………………………………….. 31
6. POPIS SMĚRŮ, PÁSEM A NEJCITLIVĚJŠÍCH BODŮ   ……………… 36
7. ÚDEROVÉ PLOCHY     ……………………………………………………………… 37
  Pěst    ……………………………………………………………………………………… 38
  Prsty, dlaň, předloktí, loket   …………………………………………………. 39
  Chodidlo   ……………………………………………………………………………….. 42
  Koleno   …………………………………………………………………………………… 43
  Nejčastější použití úderových ploch na jednotlivé části těla 44
8. POSTOJE – SOGI   …………………………………………………………………… 45
  Základní postoje – kibon čase   ……………………………………………… 46
  Otevřené postoje – nolphjo sogi  …………………………………………… 46
  Zavřené postoje – moa sogi  ……………………………………………..…… 52
  Přípravné postoje – čunbi sogi   …………………………………………….. 54
  Bojové postoje – kjorumse  …………………………………………………… 56
  Přemísťování v bojovém postoji – pal čitki  ………………………….. 59
9. OBRANNÉ TECHNIKY – BANG KJOK   ………………………………….. 67
  Bloky – maki    ……………………………………………………………………… 69
  Uvolňovací techniky – pegi   ………………………………………………… 100
10. ÚTOČNÉ TECHNIKY (KONG KJOK)  I. – ÚDERY (ČIRUGI)  …. 103
  Údery zavřenou pěstí – čumok čirugi  ………………………………… 105
  Údery plochou pěstí – pjončumok čirugi  …………………………… 109
  Speciální údery – tuksu čirugi   ………………………………………….. 110
  Seky a obloukové údery – čigi   …………………………………………… 114
11. ÚTOČNÉ TECHNIKY (KONG KJOK)  II.  – SEKY A BODNUTÍ  123
  Speciální seky a obloukové údery – tuksu čigi …………………… 124
  Bodnutí – čjirugi   ………………………………………………………………… 126
12. TECHNIKY KOPŮ – ČAGI KISUL   ………………………………………… 129
  Použití úderových ploch v technikách kopů  ……………………… 132
13. NÁCVIK ZÁKLADNÍCH TECHNIK – KIBON DONG DŽAK   ……. 147
14. SOUBORNÁ CVIČENÍ – PUMSE   …………………………………………. 151
  Filozofie Pumse I.    ……………………………………………………………… 152
  1. PUMSE TEGUK IL DŽANG   …………………………………………… 156
  2. PUMSE TEGUK I DŽANG    ……………………………………………… 165
  3. PUMSE TEGUK SAM DŽANG   ………………………………………… 175
  4. PUMSE TEGUK SA DŽANG    …………………………………………… 189
  5. PUMSE TEGUK O DŽANG     …………………………………………… 201
  6. PUMSE TEGUK JUK DŽANG  …………………………………………… 214
     
  SLOVNÍČEK KOREJSKÝCH VÝRAZŮ   …………………………………… 227
  Použitá literatura  ………………………………………………………………… 233

 

 

 


 

1.   ÚVOD

 

Taekwondo je korejské bojové umění, které rostlo spolu s korejskou historií. Z historického pohledu se stalo jen nedávno mezinárodním amatérským sportem. V září 1994 se taekwondo WTF začlenilo do velké olympijské rodiny a na Olympijských hrách v roku 2000 v Sydney mělo premiéru jako oficiální olympijský sport.

 

Znak Kukkiwonu – ústředí světového taekwondo

 

Znak WTF (Světové federace taekwondo)

 

 

 

 

 

2.   CO JE TO TAEKWONDO ?

Taekwondo je tradiční korejské bojové umění a moderní bojový sport praktikovaný už po celém světě. Vyvíjelo se podobně jako box, zápasení, judo, jako bojový sport jednoho proti jednomu. Název taekwondo se skládá ze tří slov:

 

TAE  systém technik nohou

KWON systém technik rukou

DO  cesta

 

Cvičenci taekwondo mohou rozvíjet fyzickou stránku a mentální sílu pomocí kibon dong džang základních technik, pumse – souborných cvičení, kjokpa lámacích technik, mačo kjorugi řízeného zápasu, džaju kjorugi volného zápasu, a hosinsul sebeobrany. Cvičením širokého spektra zručností taekwondo se může cvičenec připravit nejen na soutěž, ale i na situaci, kdy je ohrožen jeho život. Taekwondo představuje i úplný fitness program.

Pokud taekwon znamená externí (fyzickou) formu umění, pak do znamená vnitřní (duchovně-psychickou) formu umění. Podstata taekwondo začíná duchem bojového umění. Je to cesta sebezdokonalování se prostřednictvím vnitřní práce zápasu mezi temnými a světlými stránkami našeho bytí.

Pro dosažení nejvyššího stavu mysli je potřebné, aby se cvičenec neustále snažil bojovat a volit mezi skutečností a iluzemi, správnou a nesprávnou cestou. Jako podpůrný prvek tohoto procesu je často používaná meditace, která je základním elementem pro dosažení nejvyššího stavu mysli. Hlavním cílem mysli je dosáhnout osvícení. Výsledkem této kombinace fyzického a mentálního tréninku je kultivace charakteru a objevení ideální střední cesty v životě. Taekwondo můžeme tedy definovat jako filozoficko-fyzicko-duševní aktivitu, prostřednictvím které může cvičenec dosáhnout nejvyšší úrovně sjednocení těla, mysli a ducha.

 

" Vítěz je ten, kdo zvítězí sám nad sebou “

 

 


3.   HISTORICKÉ POZADÍ TAEKWONDO

Lidé v dávných dobách bez ohledu na to, kde žili museli rozvíjet svoje bojové zručnosti, aby byli schopni obstarat si potravu a ochránit se před nepřítelem, divou zvěř nevyjímaje.

Také museli vynalézt zbraně pro účinnější obranu. Avšak ani poté, co se naučili používat zbraně, nikdy neustali v úsilí podporovat rozvoj těla a mysli prostřednictvím rozličných her, především ve formě náboženských obřadů.

 

Krátké ohlédnutí do dynastie Kogurjo

Korejští předkové, kteří se po éře neolitu usadili v několika kmenových státech na území této země, rozvíjeli mnohé z těchto aktivit. Jongko ve státě Pujo, tongmeng v Kogurjo, mučon v Je a Mahanu, a kabi v království Silla představují některé z jasných příkladů "sportovních aktivit", které starověcí Korejci vykonávali při svých náboženských obřadech. Tyto aktivity byly nakonec rozvinuty do cvičení pro zlepšení zdraví či bojových zručností.

Dlouhodobé zkušenosti starověkých lidí v obraně proti útokům divoké zvěře, stejně jako i jejich napodobování obranných a útočných pozic převzatých od zvířat, pomalu vedly lidi k rozvoji efektivnějších zručností v používaní rukou a nohou v boji, jakož i k vytvoření primitivní formy tek kjon (starodávný název taekwondo).

Vznik taekwondo může být datovaný do období vlády dynastie Kogurjo, založené v roce 37 př. n. l. Toto tvrzení dokazují nástěnné malby, objevené v ruinách královských hrobek z období Kogurjo, které zobrazují scény praktikování taekwondo.

Příkladem jsou Mujong-čong a Kakču-čong, dvě královské hrobky postavené během dynastie Kogurjo v hrabství Čain, nedaleko Tungku, někdejšího hlavního města Kogurjo [Tchung-kou na území dnešního Mandžuska], které byly objeveny skupinou japonských archeologů v r. 1935.

 

 

 

Nástěnná malba zobrazující zápas na stropě Mujong-čong,
královské hrobky dynastie Kogurjo.

 

 

 

Hwarangdo dynastie Silla

Taekwondo bylo praktikované i během dynastie Silla, vládnoucí ve stejnojmenném království, jež vzniklo v jihovýchodní části země asi 20 let před založením Kogurjo na severu.

V Kjongdžu, starověkém hlavním městě království Silla, jsou v buddhistickém skalním chrámu Sokkuram vytesány dvě obrovské sochy bojovníků.

 

Sochy bojovníků v sokkuramské jeskyni v Kjongdžu (7. století)

 

 

Silla byla známa i svým hwarangdo. Korejská kultura a bojové umění tohoto období byly silně ovlivňované a obohacované Hwarangem, vojensko-sociálně-vzdělávací organizací šlechtické mládeže dynastie Silla. Hwarang byl založen na kodexu cti oddanosti k národu, úctě a poslušnosti vůči rodičům, věrnosti přátelům, odvaze v boji a vyhýbání se zbytečnému násilí a zabíjení.

Vliv hwarangdo sehrál důležitou úlohu i při sjednocovaní Tří království. Mnoho rozličných opisů v písemných dokumentech Tří království, jako je Samguk jusa (nejstarší dokument o korejské historii), uvádí, že hwarangdo nezahrnovalo jen cvičení taekwondo zaměřené na výuku boje beze zbraně (podstatnou část tělesného a vojenského tréninku), ale stejně doporučovalo taekwondo i jako rekreační aktivitu.

Archeologické nálezy, jako jsou nástěnné malby v královských hrobkách dynastie Kogurjo i v pagodách a chrámech, vytvořených během období Silla, a množství rozličných popisů v písemných dokumentech ukazují, že mnoho studií bojových postojů, zručností a základních pohybů velice připomíná současné postoje a formy taekwondo. Proto se můžeme oprávněně domnívat, že lidé žijící v Třech královstvích praktikovali umění velmi podobné tomu, jemuž se učíme dnes.

 

Subak v období Korjo a dynastie I

V historii Korjo bylo taekwondo, nazývané tehdy "subak", praktikováno nejen jako prostředek zlepšující zdraví a jako sportovní aktivita, ale bylo též povýšeno na bojové umění značně vysoké hodnoty.

 

Obraz známého umělce Hong-do Kima (Kim Hong-do, 1745-1818) z období dynastie I,
prezentuje soutěž subak, která se konala na královském dvoře

 


Zde je několik ukázek z historických záznamů dynastie Korjo, které dokazují popularitu subaku:

"Král Uidžong obdivoval výjimečnost I Ui-mina v subaku a povýšil ho z tedžonga (vojenská hodnost) na pjolčanga.

"Král sledoval zápas subak na místě zvaném hwabi."

"Král se objevil v pavilónu Sangčun a sledoval zápasy subak. "

"Král přišel do maam a shlédl zápas subak."

Tyto záznamy dokazují, že během dynastie Korjo byl subak praktikovaný i jako organizovaná forma sportu pro diváky.

Předpokládá se, že subak dosáhl vrcholu popularity během panování krále Uidžonga, v období let 1146 až 1170. Toto období se přibližně shoduje s obdobím vlády čínských dynastií Sung a Ming, během nichž čínské kung-fu získalo širokou popularitu poté, co bylo toto umění sebeobrany rozvinuto do dvou pokročilých systémů, a to Nej-kung (nej-ťia; interní systém) a Waj-kung (waj-ťia; externí systém).

Výše zmíněný fakt je pozoruhodný tím, že poukazuje nejen na čistě korejský původ taekwondo, ale i na dosažení jeho nezávislého rozvoje během dlouhé historie Koreje.

Co se týká subaku za vlády dynastie I (1392-1910), je důležité zmínit tehdejší vydání příručky sloužící k výuce tohoto bojového umění, a fakt, že se tehdy stal populárnějším mezi širokou veřejností, zatímco za předchozí dynastie Korjo byl výlučnou doménou vojska.

Historické záznamy se např. zmiňuje i o tom, že lidé z provincií Čung-čong a Čolla se jednoho dne střetli v pohraniční vesnici Čakdži, aby soutěžili v subaku. Tento záznam potvrzuje domněnku, že subak sehrával za dynastie I důležitou úlohu jako lidová sportovní aktivita.

Kromě toho lidé, kteří se ucházeli o zaměstnání ve vojenském oddělení královského dvora, se dychtivě učili subak, který byl jedním z hlavních předmětů při vstupních testech.

A v roce 1790 nechal král Čongdžo vydat ilustrovanou učebnici bojových umění Muje Dobo Tongdži , která zahrnovala taekwondo jako jednu z hlavních kapitol.

Muje Dobo Tongdži

 

Je proto samozřejmé, že v dobách dynastie I se subak stal národním sportem a upoutal značnou pozornost královského dvora i široké veřejnosti.

Avšak během pozdní dynastie I začala důležitost subaku jako bojového umění upadat díky nevšímavosti královského dvora, který se stále více zmítal ve víru intrik a sporů mezi hašteřivými politickými skupinami, které nacházely zalíbení spíše v rozmařilých zábavách než ve sportu. Následkem toho zůstal subak posléze jen rekreační aktivitou prostých lidí.

 

Současnost

 

Taekwondo v první polovině 20. století

Od počátku 20. stol. se útlak korejského lidu japonskými imperialisty zhoršoval a praktikování bojových umění, která mohla být použita jako prostředek vzpoury, bylo zakázáno.

Avšak taekwondo přetrvalo v duších Korejců jako tělesná a duchovní tréninková metoda protijaponských organizací, a toto dědictví muselo přejít na mladší generaci.

 

Po osvobození zpod japonské nadvlády

Po osvobození Koreje zpod japonské nadvlády 15. srpna 1945, ožila u starých mistrů tužba po oživení tradičního umění taekwondo vyučováním svých následovníků. Nakonec byla 16. září 1961 založena Korejská asociace taekwondo, která se 25. února 1962 stala 27. členem Korejské asociace amatérských sportů, a 9. října 1963 bylo taekwondo zařazeno mezi oficiální disciplíny na 44. Národním atletickém setkání. Od této události nastává velký skok v rozvoji soutěžních pravidel a ochranného vybavení.


V šedesátých letech začali korejští instruktoři cestovat do zahraničí, aby tam učili taekwondo, což bychom mohli nazvat klíčovým bodem v historii taekwondo. Do světového sportu si taekwondo prorazilo cestu prostřednictvím 1. Světového šampionátu, který se konal v květnu 1973 v Soulu za účasti 19 zemí. Na schůzi 28. května 1973, konané při příležitosti šampionátu, zástupci zúčastněných zemí založili Světovou federaci taekwondo WTF.

 

 

Léta 1980-1995

V současnosti WTF sdružuje organizace ze 144 členských zemí a celkový počet cvičenců se odhaduje na 30 miliónů. Na 83. generálním zasedání MOV v r. 1980 se taekwondo stalo mezinárodním sportem. Bylo akceptováno jako demonstrativní sport na 24. OH konaných v Soulu v r. 1988 a poté i na 25. OH v r. 1992 v Barceloně.

Jako oficiální olympijský sport bylo taekwondo uznáno na 103. zasedání MOV, konaném v Paříži 4. září 1994, a představeno na Olympijských hrách v Sydney v r. 2000. Dá se říci, že taekwondo si upevnilo svou pozici ve světovém sportu tak rychle, jako žádné jiné bojové umění.


Kromě kontinentálních šampionátů pořádaných regionálními uniemi WTF, stejně jako MS mužů a žen, Světového poháru, šampionátů taekwondo organizovaných CISM a Světového univerzitního šampionátu FISU, se taekwondo prezentuje jako oficiální sport na většině mezinárodních multisportovních her jako jsou Světové hry, Panamerické hry, Celoafrické hry, Hry jihovýchodní Asie a Hry střední Ameriky.

 

 


4.   ETIKETA

Nejcennější přínos taekwondo ztělesňuje etiketa, pravidla, která usměrňují cvičencovo chování a přístup až do hloubky srdce. Cvičenec taekwondo by měl žít v souladu s vysokými etickými nároky. Organizace taekwondo po celém světě uplatňují vysokou úroveň disciplíny, která zaručuje zachování tohoto standardu. Tento standard je udržovaný se záměrem rozvoje smyslu hodnot naší mládeže, což se odráží ve vyšší úrovni zdvořilosti a respektu, a je silným základem pro morálku, která je v dnešním světě nevyhnutná. Taekwondo rozvíjí skromnost v chování, zdravé sebevědomí, pocit sounáležitosti a organizovanost. Formality uvnitř systému taekwondo plodí obětavost, laskavost a ohleduplnost.

 

 

Pravidla / zásady etikety:

Pozdrav Kjongnje

Rozlišujeme dva pozdravy; pozdrav v stoji a pozdrav v kleku. Pozdrav v stoji (obr. 12) se vykonává při vstupu i odchodu z tělocvičny dodžang; při příchodu k trenérovi, jakož i při odchodu od něj; při započetí a ukončení cvičení se spolucvičencem, při započetí a ukončení souborného cvičení. Nohy jsou u sebe, ruce s dlaněmi u těla. Pozdrav v kleče (obr. 13) se vykonává pokud trenér anebo učitel sedí na podlaze.

Obr. 13

   

Obr. 12

       

 

 

Formality žáka a učitele během tréninku

Před započetím tréninku se pozdraví vlajka přiložením pravé ruky na srdce. Po pozdravení vlajky níže postavení žáci pozdraví výše postavené podle stupně technické vyspělosti, nejdříve mistra školy, učitele a potom jednotlivce s vyšším technickým stupněm. Během tréninku by mělo být chování žáka kontrolované, s vysokou úrovní zdvořilosti. Žákův úbor dobok by měl být dobře udržovaný. Úbor se nesmí nosit na veřejnosti, kromě nevyhnutných situací. Pro žáka je důležitá diskrétnost, když hovoří během tréninku. Měl by vždy volit slova vyjadřující respekt a úctu, když hovoří k nadřízeným. Pokud jsou žáci oblečeni v úboru – doboku, je nadřazen symbol zařazení (technický stupeň) před věkově starším cvičencem, a když žák není oblečen v úboru, je nadřazená úcta k starším.

 

Úbor Dobok

Úbor taekwondo se skládá z vrchní části, kalhot a opasku. Vrchní část a kalhoty jsou dost podobné korejskému tradičnímu oblečení mužů v každodenním životě. Nezachovaly se žádné dokumenty o původu této trojdílné části doboku, jako při tradičním korejském oblečení nazývaném hanbok. Záznamy o korejských tradičních kalhotách pro muže můžeme najít v komentářích z období dynastie Silla – v Samguk saki [1146] a traktátu Garaku v Samguk jusa [1284]. Z těchto výroků, týkajících se korejského oblékání, v historických spisech si můžeme představit muže z Kogurjo, Päkče a Silla, tří starokorejských států, který nosil kalhoty takovéhoto tvaru.

Ze vzhledu kalhot hanboku jsou analogizované tři tvary při pohledu shora viděný kruh, znamenající nebesa; na kalhotách viděných při pohledu zepředu anebo zezadu pravidelný čtverec, znamenající zem; a trojúhelník, znamenající lidské bytí, který je připojený ke kalhotovému rozkroku pro flexibilnější pohyby nohou. Tyto tři tvary, které jsou základní podstatou vesmíru, mohou být spatřeny i v horní části hanboku.

Z orientálního hlediska je člověk přirovnáván k malému vesmíru. Kalhoty se shodují s Jin aneb negativní energií vesmíru a jsou považované za zem, a vrchní část se shoduje s Jang anebo pozitivní energií vesmíru a s nebesy. Opasek se shoduje s člověkem. Tímto způsobem dobok a hanbok ukazují úžasnou harmonii základních částí vesmíru nebes, země a člověka.

Pokud jde o historii hanboku, korejské noviny Čoson ilbo z 18. 4. 1990 informují o zjištění, že přibližně před 400 lety (kolem r. 1592) byl prototyp tradičního korejského mužského oblečení, zvaného čon ik, přinesen do Japonska jako součást válečné kořisti. Tento kus oděvu, nazývaný též čol lik, byl vrchním oděvem ve tvaru ptáka rozprostírajícího křídla. Dobok taekwondo byl původně celý bílý. Vrchní část doboku byla nošená tak, že se složila jedna polovina přední části přes druhou. V současnosti má tvar pulóvru.

Tradiční úbor taekwondo je bílý, s límcem a opaskem různých barev v závislosti od technické vyspělosti cvičence. Rozeznáváme dva typy uniformy: pum dobok a dan dobok. Límec je ve tvaru písmene V, a u pum doboku je červeno-černý, blůza a kalhoty jsou bílé; úbor je určen pro cvičence do 15 let. Límec a opasek dan doboku jsou černé. Tento typ úboru je určen pro cvičence nad 15 let. Oba úbory jsou volné, neomezující pohyb. Rukávy sahají po zápěstí a nohavice po kotník.

Obr. 14.  Skládání úboru


Opasek – Ti

Opasky jsou v rozličných barvách. Každý z nich reprezentuje odlišnou úroveň technické vyspělosti. Černý pás představuje nejvyšší a bílý pás nejnižší úroveň. Černý opasek je mistrovský – označuje stupeň Dan pro cvičence nad 15 let, ostatní barvy označují žákovské stupně – Kup (gup). Podélně černo-červený opasek označuje mistrovský stupeň - Pum, a je určený pro cvičence do 15 let včetně.

Pro udělování vyšších technických stupňů platí časové a věkové limity. Tyto limity určují minimální dobu přípravy pro zkoušky na další stupeň. Samozřejmě, že doba přípravy pro žákovský stupeň je časově méně náročná než na stupeň mistrovský. Délka přípravy na žákovský stupeň se pohybuje od 3 do 10 měsíců (od 9. kupu po 1. kup), a je ovlivněná talentem a individuálním přístupem k cvičení každého jednotlivce. Tato příprava obsahuje teoretické a praktické znalosti pro každý technický stupeň a není určená, tzn., že každá federace anebo klub může mít své vlastní požadavky.

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny:

časové a věkové limity pro udělování technických stupňů

barevné označení technických stupňů

 

 

 

Časové a věkové limity pro udělování technických stupňů:

 

Pum / Dan

 

Min. čas přípravy

na vyšší stupeň

Věkový limit

pro Dan

pro Pum

1. pum

do 15 let

1.-2. pum

1  rok

-“-

2.-3. pum

2 roky

-“-

1. dan

od 15 let

1.-2. dan

1  rok

od 16 let

od 15 let

2.-3. dan

2 roky

od 18 let

od 15 let

3.-4. dan

3 roky

od 21 let

od 18 let

4.-5. dan

4 roky

od 25 let

od 22 let

5.-6. dan

5  let

od 30 let

od 30 let

6.-7. dan

6  let

od 36 let

od 36 let

7.-8. dan

8  let

od 44 let

od 44 let

8.-9. dan

9  let

od 53 let

od 53 let

9.-10. dan   

od 60 let

od 60 let

 

 


Barevné označení technických stupňů

Barva

opasku

Proužek na

konci opasku

Barva proužku

na opasku

Stupeň

vyspělosti

bílý

 

10. kup - začátečník

bílý

1

žlutý

9.  kup

žlutý

8.  kup

žlutý

1

zelený

7.  kup

zelený

6.  kup

zelený

1

modrý

5.  kup

modrý

4.  kup

modrý

1

červený

3.  kup

červený

2.  kup

červený

1

černý

1.  kup

černo-červený

1.-3. pum (dětský)

černý

1.-9. dan

 

 
 

 

Obr. 15.  Vázání opasku


     
  Ukázky / výňatky z knihy  
     


   


   
   

 

Pokud uvedený titul neseženete ve Vašem knihkupectví nebo budo-shopu, není to naše vina, neboť my knihy dodáme každému, kdo si je objedná (jednotlivcům, organizacím i prodejnám a knihkupectvím). Bohužel většina obchodníků neprojevila o knihu zájem a tudíž vybavujeme objednávky jednotlivců přímo - na dobírku !

 


Naši kompletní nabídku videokazet a DVD o taekwondo
(a všech dalších bojových uměních a výcviku sebeobrany pro adepty bojových umění i policii a bezpečnostní služby
- stovky titulů v češtině, slovenštině, angličtině a němčině)

NAJDETE NA STRÁNCE

http://web.stonline.sk/cad/kazety.htm

a

http://budo.webpark.sk/kazety_cizi.htm

anebo si je můžete objednat na adrese

cad@atlas.cz / cad@atlas.sk

Objednávky a žádosti o informace:

 

 

C A D__PRESS

Nejstarší česko-slovenské soukromé vydavatelství,
knižní distribuce, virtuální knihkupectví a budo-shop

   
BOJOVÁ UMĚNÍ * ESOTERIKA * LÉČITELSTVÍ * RELIGIONISTIKA
ZDRAVÁ VÝŽIVA * ORIENTÁLNÍ FILOZOFIE A MEDICÍNA * ETNO HUDBA


   

SERVER ALTERNATIVNI MEDICINY


NAŠE VIRTUÁLNÍ
K N I H K U P E C T V ÍRELAX/SPIRITUAL
A ETNO MUSIC SHOP

B U D O
LITERATURA

Knihy v češtině a slovenštině

Nabídka vydavatelství TEMPLE
(české knihy / videokazety)

Cizojazyčné knihy

V I D E O K A Z E T Y
(bojová umění a sebeobrana)


Kazety z TEMPLE

Kazety z Akademie Taiji

Zahraniční videokazety

 
 
 
 

Informace o dalších titulech, způsobech jejich objednání a edičních plánech, stejně jako ceníky a katalogy knih, videokazet a hudebních CD, naleznete na web-stránkách:

http://web.stonline.sk/cad

http://cad.webpark.sk

http://budo.webpark.sk


KOMPLETNÍ KATALOG

KNIH O BOJOVÝCH UMĚNÍCH, TRÉNINKOVÝCH PŘÍRUČEK
a
VÝCVIKOVÝCH VIDEOKAZET a DVD
pro všechna bojová umění, sebeobranu a zdravotní cvičení je možné zkopírovat na adrese

http://web.stonline.sk/cad/budo_katalog.zip

anebo objednat e-mailem

 

 

 

 

Počitadlo funguje od 17.7. 2004