Literatura o čínských bojových uměních (technikách, filozofii i historii), zdravotních cvičeních, masážích a kung-fu / wu-shu: tai-chi chuan / tchaj-ťi čchüan / taijiquan, chi-kung / qigong / čchi-kung a tai-chi chi-kung / tchaj-ťi čchi-kung, nej-tan a waj-tan.


  Dr. YANG JWING-MING  

ZÁKLADY

TAI-CHI   CHI-KUNG 

TCHAJ-ŤI ČCHI-KUNG PRO ZDRAVÍ A BOJOVÁ UMĚNÍ   

Z anglického originálu The Essence of Tai Chi Chi Kung - Health and Martial Arts (Yang's Martial Arts Association (YMAA), Jamaica Plain, Massachusetts, 1994) přeložil Václav Liška (Komise bojových umění).   Transkripce čínských termínů Martin Slobodník. Editor F.H. Richard.

ISBN 80-85349-48-5

 

O B S A H 

Kapitola 1. - VŠEOBECNÝ ÚVOD
1-1. Úvod
1-2. Definice čchi a čchi-kungu
1-3. Krátká historie čchi-kungu
1-4. Kategorie čchi-kungu
1-5. Krátká historie tchaj-ťi čchüanu
1-6. Teorie čchi-kungu
1-7. Všeobecné koncepty cvičení čchi-kungu
1-8. Tchaj-ťi čchüan a čchi-kung
1-9. Jak používat tuto knihu
Kapitola 2. -    KOŘEN TCHAJ-ŤI ČCHÜANU - JIN A JANG
2-1. Koncept Jin a Jang, Kchan a Li
2-2. Jin a Jang v tchaj-ťi čchüanu
Kapitola 3.  - TCHAJ-ŤI ČCHI-KUNG
3-1. Všeobecné cvičební koncepty
3-2. Základní cvičební principy
3-3. Zahřívací čchi-kung
3-4. Nehybný tchaj-ťi čchi-kung
Nej-tan - meditace vsedě
Waj-tan - meditace vestoje
3-5. Pohybový tchaj-ťi čchi-kung
I.   Prvotní soubor
II.  Navíjecí soubor
III. Houpavý soubor
Kapitola  4.   ZÁVĚR
Dodatek   A.   Rejstřík čínských pojmů
Dodatek   B.   Autorova transkripce čínských pojmů
  

PŘEDMLUVA

Po uvedení čínská akupunktury do západního světa, pojem čchi a jejího oběhu v lidském těle se postupně stal uznávaným a akceptovaným západními lékaři i širší veřejností. Více a více lidí v této zemi se obrací k akupunkturnímu léčení nebo zkouší čchi-kung, a když sdělují přátelům své dobré zkušenosti, pověst těchto orientálních umění vzrůstá.
Cvičení čchi-kung (což je zacházení s čchi, energií v těle) nemusí pouze udržovat vaše zdraví a duševní rovnováhu, ale může také vyléčit řadu nemocí bez použití jakýchkoliv léků. čchi-kung používá buď nehybné nebo pohybové meditace ke zvýšení a regulování oběhu čchi.
Když cvičíte pravidelně, vaše mysl se stane postupně klidnou a míruplnou a celá vaše bytost se začne cítit více vyrovnaná. Avšak nejdůležitější věcí, která vzejde z pravidelného cvičení čchi-kungu, je odhalení vnitřního světa vaší tělesné energie. Skrze vnímání a cítění a zakoušení vašich vnitřních zkušeností začnete chápat sebe sama nejen tělesně, ale také duševně. Tato věda vnitřního vnímání, kterou Číňané studovali po několik tisíciletí, je obvykle zcela ignorována západním světem. Avšak v dnešní zaměstnané a zmatené společnosti je tento trénink zvláště důležitý. S duševním mírem a uvolněností, které vám může čchi-kung dát, budete lépe schopni se uvolnit a těšit se z vaší denní práce a snad dokonce nalézt skutečné štěstí.
Věřím, že je velmi důležité pro západní svět začít se okamžitě učit, studovat, zkoumat a vyvinout v široké škále toto vědecké vnitřní umění. Upřímně doufám, že může být velmi účinné při pomáhání lidem, zvláště mladým lidem, vyrovnat se se zmatenými a obávanými nároky života. Všeobecné cvičení čchi-kungu by mohlo zmenšit duševní tíseň v naší společnosti, pomoci těm kteří jsou nevyrovnaní a snad dokonce snížit míru kriminality. čchi-kung vyrovnává vnitřní energii a může léčit mnoho nemocí. Zvláště starší lidé zjistí, že udržuje jejich zdraví a dokonce zpomaluje proces stárnutí. Kromě toho čchi-kung pomůže starším lidem překonat depresi, úzkost a pomůže jim nalézt mír, klid a skutečné štěstí. Jsem si jist, že lidé v západním světě si - tak, jako miliony Číňanů - uvědomí, že cvičení čchi-kungu jim poskytne nový pohled na život a že se ukáže být klíčem k vyřešení mnoha dnešních problémů.
Z těchto důvodů jsem aktivně studoval, zkoumal a publikoval to, co jsem se naučil. Já a několik lidí z mého okruhu, kteří se usilují šířit slovo o čchi-kungu, to však nemůžeme dělat dost dobře sami. Potřebujeme získat více zúčastněných lidí, avšak zvláště potřebujeme, aby se ve výzkumu angažovaly university a zavedené lékařské organizace.
Od té doby, co jsem přišel v roce 1974 do Spojených států, jsem snil o uvedení tradičních čínských pokladů čchi-kungu do západní společnosti. Je to teprve několik posledních let, co se tento sen postupně začal uskutečňovat.
V roce 1982 vznikla YMAA (Yang's Martial Arts Association) a v r. 1989 byla založena YOAA (Yang's Oriental Arts Association). YMAA publikuje dvě série knih o čchi-kungu. První série je pro začátečníky čchi-kungu a druhá série jsou do hloubky jdoucí knihy pro pokročilejší cvičence čchi-kungu. První knihou úvodní série bylo OSM KUSŮ BROKÁTU [česky CAD Press 1995]. Tato kniha, ZÁKLADY TCHAJ-ŤI ČCHI-KUNGU, je druhou knihou úvodní série.

 

Ú V O D

V posledních dvaceti letech začíná být čínský pojem "čchi" postupně chápán západní veřejností a akceptovaný moderní lékařskou společností. Nyní se má za to, že čchi je "bioelektřina" obíhající v lidském těle. Teprve v posledních dvaceti letech se oblast bioelektřiny postupně zpřístupnila moderní společnosti. Kvůli zájmu o tento nový obor studia a také kvůli otevřenější komunikaci s čínskou kulturou, tato oblast bude pravděpodobně kvést v příštích dvaceti letech. Nejzřetelnějšími známkami toho je široce přijímané akupunkturní léčení nemocí a popularita čchi-kungu a tchaj-ťi čchüanu.
Je překvapující, že hlavní důvod popularity tchaj-ťi čchüanu není jeho bojová potencialita, ale spíše schopnost zlepšovat zdraví. Ačkoliv je bojovým uměním, tchaj-ťi čchüan přivádí cvičence k vysoké úrovni tělesného uvolnění, klidnosti a míru mysli. Nejdůležitějším ze všeho je, že zlepšuje vnitřní oběh čchi, který je klíčem k udržení zdraví a léčení mnoha nemocí.
Na rozdíl od jiných vnitřních bojových stylů, takových jako sing-i, pa-kua a liou-che pa-fa, začáteční trénink tchaj-ťi čchüanu je zcela uvolněný a použití svalů je redukováno na minimum. Kvůli tomu může být cvičen lidmi každého věku. Podle mé osobní učitelské zkušenosti, velké procento lidí, kteří začínají s tchaj-ťi je nemocných nebo starých. Zvláště v Číně je tchaj-ťi velmi známé pro svoji schopnost zlepšovat nebo dokonce léčit mnoho nemocí, zvláště problémů žaludku, plic, srdce, ledvin, vysoký krevní tlak, artritidu, mentální poruchy a mnoho dalších. Jakmile pochopíte principy cvičební teorie čchi-kungu a tchaj-ťi, budete schopni porozumět tomu, proč tomu tak může být.
Ačkoliv vám tchaj-ťi čchüan může dát uvolněné tělo a klidnou mysl, nejdůležitějším dobrodiním, které můžete získat, je vyšší úroveň pochopení života a přírody. Tchaj-ťi vás vede k cestě, kterou můžete používat energii ke komunikování s přírodou. Toto je cesta k obojímu, tělesnému a duševnímu či duchovnímu zdraví.
Jakmile jste toho dosáhli, jak se můžete podivovat nebo si být nejistí ohledně smyslu života?
Soubory čchi-kungu používané v tchaj-ťi čchüanu jsou jednoduchými cvičeními, která vám dají cit pro vaši čchi a nastartují vás na cestě k pochopení jak pracovat se svojí čchi. Nezlepší pouze váš oběh čchi, je to klíčem k úspěšnému cvičení tchaj-ťi čchüanu, buď pro zdraví nebo pro bojové účely. Ve skutečnosti, není velkého rozdílu mezi tchaj-ťi čchi-kungem a tchaj-ťi čchüanem samotným. Veškeré požadavky správného cvičení jsou pro oba přesně tytéž. Jediným rozdílem je, že formy čchi-kungu jsou mnohem jednodušší než pohyby tchaj-ťi čchüanu. To cvičenci umožňuje cvičenci koncentrovat svoji veškerou snahu do zlepšení své schopnosti cítit vnitřek svého těla. Některé z forem v souborech čchi-kungu jsou ve skutečnosti zjednodušenými pohyby převzatými ze sestavy tchaj-ťi čchüanu.
Je mnoho různých stylů tchaj-ťi čchüanu, každý se svými vlastními soubory čchi-kungu. V této knize uvedu ty, které mě byly předány od mých mistrů. První kapitola podá přehled historického pozadí čchi-kungu a tchaj-ťi čchüanu a uvede všeobecné teoretické a cvičební koncepty čchi-kungu. Druhá kapitola probere kořen nebo podstatu cvičební teorie tchaj-ťi: Jin a Jang. Nakonec, třetí kapitola uvede cvičení tchaj-ťi čchi-kungu.
 

VŠEOBECNÝ  ÚVOD
Čchi-kung, studium energie ve vesmíru, je jedním z největších kulturních vymožeností, kterými Čína přispěla k rozvoji lidské rasy. Bylo to díky studiu čchi, že byla pochopena rovnováha mezi silami Jin a Jang ve vesmíru. Toto pochopení vedlo k formulování "Tao" (přirozené cesty, angl. výslovností "Dow"), které se stalo vůdčím principem čínské filosofie. Přirozeně, toto "Tao" bylo používáno k vysvětlení nejen přírody, ale také lidstva. Číňané doufali, že studium Taa může ukázat cestu ke zlepšení lidské ho zdraví nebo prodloužení lidského života. Toto vedlo k vývoji čínského lékařství. Byl studován běh čchi v těle, který se stal oborem lidského čchi-kungu.
Podle čínské lékařské teorie je čchi nebo energie těla považována za Jin, zatímco fyzické tělo je považováno za Jang. Čchi nemůže být viděna, ale může být pociťována. Jin aspekt vašeho těla je vztažen k vašemu myšlení, duši a duchu, zatímco Jang aspekt vykonává rozhodnutí Jinu. Žádná z obou částí nemůže trvat sama o sobě. Musí se vzájemně vyrovnávat a koordinovat tak, aby mohl existovat život. Čchi je zdrojem života a činnosti fyzického těla jsou projevem života. Když je Jin silný, projev Jangu může být také silný. Když je Jin slabý nebo příliš silný, Jin a Jang mohou ztratit rovnováhu a výsledkem může být choroba. Z toho důvodu se čínské lékařství a čchi-kung v prvé řadě zabývají tím, jak udržet správnou rovnováhu Jinu a Jangu.
Podle mnoha dokumentů, ačkoliv mnoho jiných kultur objevilo oběh čchi, žádná z nich jej nestudovala tak hluboce, jako Číňané. Teprve v posledních dvaceti letech západní svět začal přijímat koncept čchi, uvádějíc jej na stejnou úroveň s bioelektřinou obíhající v lidském těle. Více a více západních lékařů začíná uznávat, že abnormální nebo nepravidelný oběh čchi nebo bioelektřiny je jedním z hlavních příčin tělesných a duševních nemocí. Mnoho západních lékařů posílá pacienty k akupunkturistům kvůli alternativní metodě léčení jistých neduhů, které západní lékařství jen těžce léčí. Někteří dokonce pacientům doporučují přibrat čchi-kung nebo tchaj-ťi jako prostředek regulování krevního tlaku.
Jako adept čchi-kungu byste měl nahlédnout zpět do jeho historie, abyste poznal, jak byl vyvinut. Pochopení minulosti umožňuje, abyste zabránil opakování chyb, kterých se dopustili jiní lidé před vámi. Také to pomůže vypěstovat v sobě ocenění hodnoty umění, které je nezbytné při zaobírání se vaším vlastním studiem.
Z těchto důvodů, zasvětíme zbytek této kapitoly definování čchi a čchi-kungu a přehledu historie čchi-kungu a tchaj-ťi čchüanu. Také představíme všeobecné koncepty, které jsou kritické při chápání, "proč" a "jak" u vašeho cvičení čchi-kungu. Ve druhé kapitole budeme pojednávat o Jin a Jangu tchaj-ťi čchüanu. Toto vám poskytne pochopení místa tchaj-ťi čchi-kungu v čínském čchi-kungu. Konečně, ve třetí kapitole uvedeme několik souborů cvičení tchaj-ťi čchi-kungu.

 

        1-2.  DEFINICE ČCHI A ČCHI-KUNGU
Co je to čchi? 
Abyste porozuměli čchi-kungu, musíte nejprve pochopit, co je to čchi. Čchi je energie nebo přirozená síla, která naplňuje vesmír. Jsou tři hlavní typy čchi. Nebesa (obloha nebo vesmír) mají Nebeskou čchi (tchien-čchi), která je tvořena silami, které nebeská tělesa uplatňují vůči zemi; takové jako sluneční svit, měsíční svit a měsíční přílivové jevy. Země má Zemskou čchi (ti-čchi), která absorbuje Nebeskou čchi a je jí ovlivňována. Lidstvo má lidskou čchi (žen-čchi), která je ovlivňována ostatními dvěmi. Za starých časů Číňané věřili, že je to Nebeská čchi, která kontroluje počasí, podnebí a přírodní pohromy. Když tato čchi nebo energetické pole ztratí svoji rovnováhu, snaží se sama vyrovnat. Pak musí vítr vát, déšť padat, dokonce se vyskytnou tornáda a hurikány, aby Nebeská čchi dosáhla nové energetické rovnováhy. Nebeská čchi také ovlivňuje lidskou čchi a věštění a astrologie jsou pokusy toto vysvětlit.
Pod Nebeskou čchi je Zemská čchi. Je ovlivněna a kontrolována nebeskou čchi. Například, příliš mnoho deště způsobí, že se řeka rozvodní nebo změní svoji dráhu. Bez deště umírají rostliny. Číňané věří, že Zemská čchi je tvořena čárami a vzory energie, stejně tak, jako zemské magnetické pole a žár ukrytý v nitru země. Tyto energie se musí také vyrovnávat, jinak se vyskytnou pohromy jako je zemětřesení. Když je čchi země vyrovnána, rostliny budou růst a živočichové budou prospívat. Také každá jednotlivá osoba, živočich a rostlina má své vlastní pole čchi, které se vždy snaží vyrovnat. Když jakýkoliv individuální život ztratí svoji rovnováhu, onemocní, zemře a rozloží se.
Musíte pochopit, že všechny přírodní věci, včetně člověka, vyvíjejí se v přírodních cyklech Nebeské čchi a Zemské čchi a jsou jimi ovlivněny. Poněvadž jste částí této přírody (Tao), musíte pochopit Nebeskou čchi a Zemskou čchi. Pak budete schopen dát se do pořádku, bude-li potřeba, přizpůsobit se snadněji přírodnímu cyklu, a naučíte se, jak se chránit před negativními vlivy přírody. Toto je hlavní cíl cvičení čchi-kungu.
Z toho můžete vidět, že máte-li prožít dlouhý a zdravý život, prvním pravidlem je žít v harmonii s cykly přírody a varovat se a chránit před negativními vlivy. Číňané zkoumali přírodu po tisíce let. Některé z informací o vzorech a cyklech přírody byly zaznamenány v knihách, jednou z nich je I-ŤING (Kniha proměn). Tato kniha podává průměrné osobě formule k vysledování, kdy se změní sezóna, kdy bude sněžit, kdy by měl farmář orat nebo sklízet. Nezapomínejte, že příroda se vždy opakuje. Jestliže bedlivě pozorujete, budete schopni vidět mnoho z těchto rutinních vzorů a cyklů způsobených znovu vyvažováním polí čchi.
Po tisíce let Číňané zkoumali vzájemné vztahy všech věcí v přírodě, zvláště s ohledem na lidské bytosti. Z této zkušenosti stvořili různá cvičení čchi-kungu, aby napomohli přivést oběh tělesné čchi do harmonie s přírodními cykly.
Číňané také objevili, že skrze čchi-kung jsou schopni posilovat svůj oběh čchi a zpomalovat degeneraci těla, získat nejen zdraví, ale také delší život. Uvědomění si, že takové věci byly možné, velmi povzbuzuje nový výzkum.
    

Co je to čchi-kung?
Z předešlého pojednání můžete vidět, že čchi je energie a nachází se v nebi, v zemi a v každé žijící věci. Všechny z těchto různých typů energie na sebe vzájemně působí a mohou se v každý měnit. V Číně je slovo "kung" často používáno místo "kung-fu", což znamená energii a čas. Každé studium nebo trénink, který vyžaduje mnoho energie a času k naučení nebo k dosažení, je nazýván kung-fu. Název může být použit k označení jakékoliv zvláštní schopnosti nebo studia, pokud vyžaduje čas, energii nebo trpělivost. Proto je správnou definicí čchi-kungu je jakékoliv cvičení nebo studium zabývající se čchi, které zabírá dlouhý čas a mnoho úsilí.
Čchi existuje ve všem, od největšího k nejmenšímu. Protože čchi existuje ve všem, od největšího k nejmenšímu. Protože je rozsah čchi tak nesmírný, Číňané jej rozdělili do tří kategorií, paralelních ke Třem Silám (San cchaj) - Nebe, Země a Člověka. Obecně řečeno, Nebeská čchi je největší a nejsilnější. Tato Nebeská čchi obsahuje v sobě Zemskou čchi a uvnitř Nebeské a Zemské čchi žije člověk se svojí vlastní čchi. Můžete vidět, že Lidská čchi je částí Nebeské čchi a Zemské čchi. Avšak, protože lidské bytosti, které zkoumají čchi se hlavně zajímají o lidskou čchi, název čchi-kung se obvykle používá ve vztahu pouze k tréninku čchi pro lidi.
Výzkum čchi-kungu by měl ideálně obsahovat Nebeskou čchi, Zemskou čchi a Lidskou čchi. Pochopení Nebeské čchi je velmi obtížné, avšak bylo tomu tak zvláště za starých časů, kdy se věda právě vyvíjela. Hlavní pravidla a principy vztahující se k Nebeské čchi mohou být nalezeny v takových knihách jako PĚT PRVKŮ A DESET RODŮ, NEBESKÉ KMENY (RODY) a I-ŤING.  [A dalších jako jsou Nahrazení pokrmů příjmem čchi (Čchü-ku š'-čchi), Metody pěstování života (Jang-šeng-fang) a Spis o použití moxy a působení na jedenáct jinových a jangových drah (Jin-jang š'-i maj ťiou-ťing)].
Mnoho lidí se stalo zběhlými ve studiu Zemské čchi. Jsou nazýváni ti-li-š' (učitelé geomantie) nebo feng-šuej-š' (učitelé větru a vody). Tito odborníci používají akumulovanou soustavu geomantické znalosti a I-ŤING, aby pomohli lidem učinit důležitá rozhodnutí, taková jako, kde a jak postavit dům nebo dokonce, kde umístit hrob. Toto povolání je v Číně stále docela běžné.
Čínský národ věří že Lidská čchi je ovlivňována a kontrolována Nebeskou čchi a Zemskou čchi a že tyto ve skutečnosti předurčují jejich osud. Někteří lidé se specializují na vysvětlování těchto spojení; jsou nazývání suan-ming-š' (učitelé vypočítávající život), neboli věštci osudu.
Hlavní výzkum čchi-kungu se zaměřil na lidskou čchi. Protože čchi je zdrojem života, jestliže pochopíte, jak čchi funguje a budete vědět, jak ji správně ovlivnit, budete schopni žít dlouhý a zdravý život. Bylo zkoumáno mnoho různých aspektů lidské čchi, včetně akupunktury, akupresury, masáže, bylinné léčby, meditace a cvičení čchi-kungu. Použití akupunktury, akupresury, masáže a bylinné léčby k upravení proudění lidské čchi se stalo kořenem čínské lékařské vědy. Meditace a pohybová cvičení čchi-kungu jsou čínským lidem široce používána ke zlepšení zdraví nebo dokonce k léčení určitých nemocí. Meditace a cvičení čchi-kungu zastávají dodatečnou úlohu, která je využívána taoisty a buddhisty při jejich duchovním usilování o osvícení a buddhovství.
Můžete vidět, že studium jakéhokoliv aspektu čchi by mělo být nazýváno čchi-kungem. Protože tento název je dnes obvykle používán pouze ve vztahu ke kultivaci lidské čchi, abychom zabránili zmatení, budeme jej používat pouze v tomto užším smyslu.
         

1-4.  KATEGORIE ČCHI-KUNGU
Obecně řečeno, všechna cvičení čchi-kungu mohou být rozdělena podle své tréninkové teorie a metod do dvou obecných kategorií: waj-tan (Vnější elixír) a nej-tan (Vnitřní elixír). Pochopení rozdílů mezi oběma vám poskytne přehled o většině čínských cvičení čchi-kungu.
      

W a j -t a n  (Vnější elixír)

"Waj" znamená "zevní" nebo "vnější" a "tan" znamená "elixír". Vnější zde znamená končetiny v protikladu k trupu, který zahrnuje všechny vnitřní orgány. Elixír je hypotetická život prodlužující substance, kterou čínští taoisté hledali po tisíciletí. Původně si mysleli, že elixír je něčím fyzickým, co by mohli připravit z rostlin nebo chemikálií čištěním ve výhni. Po tisíciletích studia a experimentování zjistili, že elixír se nachází v lidském těle. Jinými slovy, jestliže chcete prodloužit svůj život, musíte najít elixír ve svém těle a pak se naučit jej chránit a vyživovat jej.
Při cvičení waj-tan čchi-kung soustřeďujete svoji pozornost na končetiny. Když cvičíte, čchi se hromadí ve vašich pažích a nohách. Když se potenciál čchi ve vašich končetinách nahromadí na dostatečnou úroveň, bude čchi téci kanály, odstraňujíc každou překážku a vyživujíc orgány. Toto je hlavní důvod, proč osoba, která vykonává fyzickou práci, je obecně zdravější než někdo, kdo po celý den jen sedí.
  

N e j - t a n  (Vnitřní elixír)
"Nej" znamená vnitřní a "tan" elixír. Takže nej-tan znamená hromadění elixíru vnitřně. Zde vnitřně znamená v těle, namísto v končetinách. Zatímco při waj-tanu se čchi hromadí v končetinách a pak se pohybuje do těla, cvičení nej-tan hromadí čchi v těle a vede ji ven do končetin.
Obecně řečeno, teorie nej-tanu je hlubší, než teorie waj-tanu a je obtížnější k pochopení i ke cvičení. Tradičně bývala většina cvičení nej-tan čchi-kungu předávána tajněji než cvičení waj-tanu. Toto je zvláště pravda u nejvyšších úrovní nej-tanu, takových jako je Očišťování morku/mozku, které bylo předáváno pouze několika důvěryhodným žákům.
Čchi-kung můžeme také roztřídit na čtyři hlavní kategorie podle účelu nebo konečného cíle cvičení: 1. udržení zdraví; 2. léčení onemocnění; 3. bojová způsobilost a 4. osvícení nebo buddhovství.
Avšak toto je pouze hrubé určení, poněvadž téměř každý styl čchi-kungu slouží k více než jednomu z výše uvedených účelů. Například, ačkoliv se bojový čchi-kung zaměřuje na zlepšení bojové účinnosti, může také zlepšit vaše zdraví. Taoistický čchi-kung se zaměřuje na dlouhověkost a osvícení, ale k dosažení tohoto cíle potřebujete být v dobrém zdraví a umět léčit onemocnění. Kvůli tomuto víceúčelovému aspektu těchto kategorií bude jednodušší raději pojednat o jejich pozadí, než o cílech jejich cvičení. Znalost historie a základních principů každé kategorie vám pomůže jasněji pochopit jejich čchi-kung.
  

1. Vědecký čchi-kung - pro udržení zdraví
V Číně před dynastií Chan byly dvě hlavní školy vzdělanosti. Jedna z nich byla stvořena Konfuciem (551-479 př.Kr.) v období Jara a Podzimu [Čchun-čchiou, 771-475 př.Kr.] a stoupenci jeho filosofie jsou obyčejně zváni konfuciány. Později byla jeho filosofie popularizována a rozšířena Menciem [Meng-c'; 372-289 př.Kr.] v období Válčících států [Čan-kuo, 5.-3.st.př.Kr.] a lidé, kteří ji cvičili jsou nazývání žu-ťia (konfucianisté). Klíčovými pojmy jejich základní filosofie jsou Loajalita, Synovská úcta, Humanita, Laskavost, Víra, Spravedlnost, Harmonie a Mír. Humanita a lidské cítění jsou hlavními předměty studia. Filosofie žu-ťia se stala středem většiny čínské kultury.
Druhá hlavní škola vzdělanosti byla zvána tao-ťia (taoismus) a byla stvořena Lao-c'em v 6. století př.Kr. Lao-c' je považován za autora spisu zvaného TAO-TE ŤING (Kniha o ctnosti Tao), která popisuje lidskou morálku. Později, v období Válčících států, jeho následovník Čuang Čou napsal knihu zvanou ČUANG-C', která vedla k formování jiné silné větve taoismu. Před dynastií Chan byl taoismus považován za odvětví vzdělanosti. Avšak v dynastii Chan byl tradiční taoismus kombinován s buddhismem importovaným z Indie a začal být postupně pokládán za náboženství. Proto tedy může být taoismus před dynastií Chan pokládán spíše za učenecký taoismus než za náboženství.
S ohledem na jejich přispění k rozvoji čchi-kungu, obě školy vzdělanosti zdůrazňovaly udržení zdraví a prevenci nemocí. Věřily, že mnoho nemocí je způsobeno mentálními a emocionálními výstřelky. Když není mysl osoby klidná, vyvážená a míruplná, orgány nebudou normálně fungovat. Například, deprese může způsobit žaludeční vředy a špatné trávení. Vztek způsobí poruchy jater. Smutek způsobí stagnaci a stažení plic a strach může narušit normální fungování ledvin a měchýře. Uvědomili si, že jestliže chcete zabránit nemocem, musíte se naučit vyrovnávat a uvolňovat své myšlenky a emoce. Toto je nazýváno "ovládáním mysli".
Proto učenci zdůrazňovali získání míruplné mysli skrze meditaci. V jejich nehybné meditaci je hlavní částí tréninku zbavení se myšlenek, takže mysl je čistá a klidná. Když se zklidníte, tok myšlenek a emocí se zpomaluje a vy se cítíte mentálně a emocionálně neutrálními. Tento způsob meditace může být považován za cvičení emocionální sebekontroly. Když jste v tomto "bezmyšlenkovém" stavu, stanete se velmi uvolněnými a můžete se dokonce uvolnit hluboko dolů do vašich vnitřních orgánů. Když je vaše tělo takto uvolněno, vaše čchi bude přirozeně plynout hladce a silně. Tento způsob nehybné meditace byl velmi obvyklý mezi příslušníky staročínské učenecké společnosti.
Kvůli tomu, aby dosáhli cíle, klidné a míruplné mysli, byl jejich trénink zaměřen na ovládání mysli, těla a dechu. Věřili, že tak dlouho, jak jsou tyto tři věci ovládány, bude tok čchi hladký a nevyskytne se žádné onemocnění. Toto je důvod, proč trénink čchi učenců je nazýván siou čchi, což znamená "kultivování čchi". Siou v čínštině znamená ovládat, kultivovat nebo opravit. Znamená to udržet se v dobré kondici. Toto je velmi odlišné od taoistického tréninku čchi po dynastii Chan, který byl nazýván lien čchi, což je přeloženo "trénovat čchi". Lien znamená nacvičovat nebo cvičit za účelem posílení.
 

2. Lékařský čchi-kung - pro léčení
Ve staré čínské společnosti většina císařů respektovala učence a byli ovlivněni jejich filosofií. Lékaři nebyli však nějak zvlášť ctěni, protože prováděli své diagnózy dotýkáním se pacientova těla, což bylo ve společnosti považováno za charakteristiku nižších tříd. Ačkoliv lékaři vyvinuli důkladnou a úspěšnou lékařskou vědu, byli obyčejně přehlíženi. Avšak pokračovali v tvrdé práci a studiu, a tiše předávali výsledky svého výzkumu následujícím generacím.
Nadto mnoho čínských lékařů používalo své lékařské znalosti k vytvoření různých souborů cvičení čchi-kungu, buď pro udržení zdraví nebo pro léčení určitých nemocí. Čínští znalci medicíny věřili, že pouhé provádění meditačního sezení nebo nehybné meditace pro ovládání těla, mysli a dechu - tak, jak to prováděli učenci - není dostačující k léčení chorob. Věřili, že k zvýšení oběhu čchi se musíte pohybovat. Ačkoliv klidná a míruplná mysl byla důležitá pro zdraví, cvičení těla bylo důležitější. Naučili se skrze svoji lékařskou praxi, že lidé, kteří správně cvičili, onemocněli méně často a jejich těla degenerovala pomaleji, než v případě lidí, kteří prostě jen posedávali. Také si uvědomili, že určité tělesné pohyby mohou zvýšit oběh čchi v určitých orgánech. Z toho usuzovali, že tato cvičení mohou být také používána k léčení určitých nemocí a k obnovení normálního fungování těchto orgánů.
   

3.  Bojový čchi-kung
Čínský bojový čchi-kung nebyl pravděpodobně vytvořen předtím, než Ta-mo sepsal v šaolinském klášteře během dynastie Liang (502-557) Svaly/šlachy měnící knihu. Když šaolinští mniši cvičili Ta-moův Svaly/šlachy měnící čchi-kung, zjistili, že jsou tak schopni nejen zlepšit své zdraví, ale že mohou též velice zvýšit sílu své bojové techniky. Od té doby pak mnoho bojových stylů vyvinulo soubory čchi-kungu ke zvýšení své účinnosti. Kromě toho mnoho bojových stylů bylo stvořeno na základě teorie čchi-kungu. Mistři bojových umění hráli v čínské společnosti zabývající se čchi-kungem hlavní roli.
Když byla poprvé aplikována teorie čchi-kungu v bojových uměních, byl používán ke zvýšení síly a účinnosti svalů. Teorie je velmi jednoduchá - mysl (I) je používána k vedení Čchi do svalů, aby je nabudila, takže fungují účinněji. Průměrná osoba používá své svaly maximálně na 40% účinnosti. Jestliže někdo cvičí svoji koncentraci a používá svoji silnou I (mysl vytvořenou z čistého myšlení) k vedení Čchi účinněji do svalů, bude schopen nabudit svaly na vyšší úroveň a proto zvýšit svoji bojovou účinnost.
Když byla teorie akupunktury lépe pochopena, bojové techniky byly schopné dosáhnout mnohem pokročilejší úrovně. Adepti bojových umění se učili útočit na určitá místa, taková jako jsou akupunkturní životní body, aby narušili nepřítelův tok čchi a vytvořili nerovnováhu, která způsobila zranění nebo dokonce smrt. Aby to dokázal, musí cvičenec pochopit dráhu a načasování oběhu čchi v lidském těle. Musí také trénovat, aby dokázal přesně udeřit na správné body a do správné hloubky. Tyto bodové úhozové techniky byly nazývány tien-süe (Záměrné body) nebo tien-maj (Záměrné cévy / dim mak).
Většina cvičení bojového čchi-kungu napomáhá zlepšit cvičencovo zdraví. Jsou však jiná cvičení bojového čchi-kungu, která, ačkoliv vytvářejí nějakou zvláštní schopnost, jež je užitečná pro bojování, také poškozují cvičencovo zdraví. Příkladem toho je Dlaň železného písku. Ačkoliv tento trénink může vytvořit úžasnou destruktivní sílu, může také poškodit vaše ruce a ovlivnit oběh čchi v rukou a ve vnitřních orgánech.
Vnitřní bojový čchi-kung je založen na teorii nej-tanu (Vnitřního elixíru). Při této metodě je čchi generována v těle, namísto v končetinách, a tato čchi je pak vedena do končetin ke zvýšení síly. Aby byla čchi úspěšně vedena do končetin, musí být technika měkká a svalové použití musí být udržováno na minimu. Trénink a teorie bojového nej-tan čchi-kungu je mnohem obtížnější než u bojového waj-tan čchi-kungu. Vážnější zájemce by se měl obrátil na autorovu knihu POKROČILÝ JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜANU - TEORIE TCHAJ-ŤI A TCHAJ-ŤI ŤING.
   

 

 

O  AUTOROVI

Dr. Yang Jwing-Ming (čti: Jang Ťün-min) se narodil v r. 1946 na Tchaj-wanu. V 15 letech se začal učit wu-šu (kung-fu) u šaolinského mistra stylu Bílého Jeřába (oddíl paj-che) Ccheng Ťin-caoa. Za 13 let svých studií u mistra Cchenga se stal dr. Yang odborníkem v metodě Bílého Jeřába pro obranu a útok, což zahrnuje jak použití holých rukou, tak různých zbraní jako jsou šavle, hůl, kopí, trojzubec a dvě krátké tyče. U stejného mistra studoval také styl Bílého Jeřába, oddíl čchin-na, masáž a léčbu bylinami. Ve věku 16 let začal studovat Jangův styl tchaj-ťi-čchüan u mistra Kao Tchao. Po studiu u mistra Kao Tchao pokračoval dr. Yang ve studiu a výzkumu tchaj-ťi-čchüanu pod vedením několika mistrů v Tchaj-peji. Získal kvalifikaci učitele tchaj-ťi.
Když bylo Yangovi 18 let, vstoupil do koleje Tamkang v Tchaj-peji [institut Tan-ťiang], aby tam studoval fyziku. Za pobytu na koleji začal studovat šaolinskou Dlouhou Pěst (čchang-čchüan) u mistra Li Mao-čchinga v klubu Kuo-šu koleje Tamkang (1964-1968) a nakonec se stal pomocným instruktorem u mistra Li. V r.1971 získal titul bakaláře na tchajwanské Národní universitě a pak (v letech 1971-1972) sloužil u vojenského letectva. Za této služby dr. Yang vyučoval fyziku na akademii čínského letectva a zároveň také vyučoval wu-šu. Po řádném propuštění z armády se v r. 1972 vrátil na kolej Tamkang, kde vyučoval fyziku a pokračoval i ve výcviku pod vedením Mistra Li. Li Mao-čching jej učil severnímu stylu wu-šu, který zahrnuje jak techniky beze zbraní (zejména kopání), tak použití četných zbraní.
Celkem vzato se nyní dr. Yang zabývá více než 20 let čínským wu-šu (kung-fu). Z toho 13 let zasvětil výcviku šaolinského stylu Bílého Jeřába (paj-che), šaolinské Dlouhé Pěsti (čchang-čchüan) a tchaj-ťi-čchüan. Dr. Yang má za sebou 16 let praxe s vyučováním: 7 let na Tchaj-wanu, 5 let na Purdue University, 2 roky v Houstonu a 2 roky v Bostonu.


  Yang Jwing-ming   

JANGŮV STYL
TCHAJ-ŤI-ČCHÜAN 
 

(TAI CHI CHUAN)

 

ISBN 80-85349-06-X  

 

 

   

OBSAH

Předmluva
Kapitola 1 - Všeobecný úvod
Pozadí tchaj-ťi
Historie Jangova stylu tchaj-ťi-čchüanu
Postavení tchaj-ťi
   

Kapitola 2 - Principy tchaj-ťi-čchüanu
Čchi a oběh čchi
Tchaj-ťi-čchüan a oběh čchi
Meditace
Dýchání
Meditace a oběh čchi
Mechanismus meditace
Bojová použití tchaj-ťi
Bojové koncepty tchaj-ťi
Síla tchaj-ťi 
   

Kapitola 3 - Tchaj-ťi-čchüan holých rukou
Základní cvičení
Formy rukou
Střehy
Základní cvičení - nehybná
Základní pohybová cvičení
Sestava tchaj-ťi holých ruku
Přetlačování rukama
Bojová sestava tchaj-ťi holých rukou
   

Kapitola 4 - Tchaj-ťi s mečem s úzkou čepelí  

Kapitola 5 - Závěr  Dr. Yang Jwing-ming 

Č C H I - K U N G
PRO
ZDRAVÍ A BOJOVÁ UMĚNÍ
      

Z anglického originálu CHI KUNG. Health and Martial Arts (4. vydání; YMAA, Jamaica Plain 1990) přeložil MUDr. Albert Rohan. Jazykovou/sinologickou revizi textu provedl A. Hasa.

ISBN 80-85349-34-5

 

  O B S A H

Kapitola 1: ÚVOD
1-1 Všeobecný úvod
1-2 Historický přehled
1-3 Obecné principy
1-4 Oblíbené způsoby výuky čchi-kungu
   

Kapitola 2: WAJ-TAN
2-1 Úvod
2-2 Teorie waj-tanu
2-3 Ta-moův I-ŤIN-ŤING
2-4 Jiná cvičení waj-tan
   

Kapitola 3: NEJ-TAN
3-1 Úvod
3-2 Principy nej-tanu
3-3 Praxe nej-tanu
3-4 Jak zlepšit Čchi a její pohyb
3-5 Masáž a cvičení po meditaci
   

Kapitola 4: ČCHI-KUNG A ZDRAVÍ
4-1 Úvod
4-2 Čínská diagnostika
4-3 Akupunktura
4-4 Masáž a tření
4-5 Různá cvičení čchi-kung
   

Kapitola 5: POUŽITÍ BOJOVÝCH UMĚNÍ 5-1 Úvod
5-2 Tlak na dutiny
5-3 Uzavření žíly a zastavení dechu
5-4 "Kryt zlatým zvonem" neboli "Železná košile"
   

Kapitola 6: ZÁVĚR  

Dodatek A: Čínské básně
A-1 Lu Jouova báseň o Ta-moovi
A-2 TCHAJ-SI-ŤING
Dodatek B: Transliterace čínských výrazů 
     

První kapitola této knížky vysvětlí vlastní pojem čchi-kung, jeho dějiny, jeho vztah ke zdraví a jeho souvislost s bojovým uměním. Druhá kapitola představí waj-tan (zevní elixír), neboli techniky, které podporují zevně-vnitřní místní cirkulaci Čchi. Také pojedná o tvůrci šaolinského waj-tanu, Ta-moovi [nás známějšího pod jeho původním jménem Bódhidharma] a o knize, kterou o tom napsal, I-ŤIN-ŤING. Třetí kapitola podá hlavní způsob, jak se naučit čchi-kung, nazvaný nej-tan (vnitřní elixír) nebo vnitřní cirkulace tan-tchien-čchi, který vyvinuli taoisté a buddhisté. Čtvrtá kapitola vysvětlí využití čchi-kungu pro zlepšení a udržování zdraví. A konečně pátá kapitola se všeobecně zabývá používáním čchi-kungu v bojovém umění. Bude ovšem nutný další svazek, který by podrobněji podával principy a metody výuky. Autor doufá, že se mu to podaří uskutečnit v blízké budoucnosti. Kdo chce bližší informace, nechť se obrátí k autorově knize JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI-ČCHÜAN, která podává podrobný výklad tohoto systému.  


  Dr. Yang Jwing-ming  

TAJEMSTVÍ  MLÁDÍ  

ČCHI-KUNG MĚNÍCÍ SVALY/ŠLACHY
A OČIŠŤUJÍCÍ DŘEŇ/MOZEK
 

I-III 

Z anglického originálu MUSCLE/TENDON CHANGING AND MARROW/BRAIN WASHING CHI KUNG - THE SECRET OF YOUTH (Yang's Martial Arts Association (YMAA), Jamaica Plain, Massachusetts 1989) přeložil Václav Liška.Transkripce čínských termínů M. Slobodník.

ISBN 80-85349-69-8 

 

  Obsah:  

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ KONCEPTY ..
Kapitola 1. -  Úvod ..
1-1. Hodnota tradice ..
1-2. Co je to I-ťin ťing a Si-suej ťing? ..
1-3. Jak I-ťin ťing a Si-suej ťing ovlivnily čínskou kulturu
1-4. Význam I-ťin ťingu a Si-suej ťingu v dnešním světě ..
1-5. Jak přistupovat k této knize ..
1-6. O této knize ..
Kapitola 2. - Historický přehled ..
2-1. Před Ta-moem ..
2-2. Ta-mo, I-ťin ťing a Si-suej ťing ..
2-3. Po Ta-moovi ...
2-4. Příběhy ...
Kapitola 3. -  Buddhistický a taoistický čchi-kung ...
3-1. Buddhistický a taoistický čchi-kung ...
3-2. Rozdíl mezi buddhistickým a taoistickým čchi-kungem ...
3-3. Dva hlavní styly taoistického čchi-kungu ...
Kapitola 4.  - Kchan a Li
4-1. Co je Kchan a Li
4-2. Kchan a Li v moderní vědě
4-4. Kchan a Li v I-ťin ťingu a Si-suej ťingu
 

ČÁST DRUHÁ- SVALY/ŠLACHY MĚNÍCÍ ČCHI-KUNG (I-ťin ťing)
Kapitola 5.  - Teorie a principy
5-1. Úvod
5-2. Obecné koncepty ze starých dokumentů
5-3. Účely, výhody a nevýhody
5-4. Waj-tanový a nej-tanový I-ťin ťing
5-5. Waj-tan čuang a nej-tan čuang
5-6. Železná košile a Pokrývka zlatého zvonu
5-7. Tréninková teorie
5-8. Jiné záležitosti
 

OBSAH DRUHÉHO SVAZKU

Kapitola 6.  - Trénink I-ťin ťing čchi-kungu ...
6-1. Důležitá cvičební pravidla ...
6-2. Kdo může cvičit? ...
6-3. Klíče ke cvičení ...
6-4. Kdy cvičit ...
6-5. Trénink waj-tanového I-ťin ťingu ...
6-6. Trénink nej-tanového I-ťin ťingu ...
6-7. Cvičební pravidla I-ťin ťingu ...
6-8. Ostatní úvahy ...
6-9. Závěr ...
 

ČÁST TŘETÍ-DŘEŇ/MOZEK OČIŠŤUJÍCÍ ČCHI-KUNG (Si-suej ťing) ...
Kapitola 7.  - Teorie a principy ...
7-1. Úvod ...
7-2. Osm cév a Si-suej ťing čchi-kung ...
7-3. Teorie ...
7-4. Tréninkové koncepty ...
7-5. Waj-tanový a nej-tanový Si-suej ťing ...
 

OBSAH TŘETÍHO SVAZKU

Kapitola 8.  - Trénink Si-suej ťing čchi-kungu ...
8-1. Úvod ...
8-2. Kdo je způsobilý cvičit? ...
8-3. Básně ...
8-4. Očišťování Podstaty a její přetváření v čchi  (lien ťing chua čchi) ...
8-5. Čistění čchi a její přetváření na šen (lien  čchi chua šen) ...
8-6. Mytí dřeně a překonání vlasů (si-suej fa mao) ...
8-7. Přečistění šenu a Návrat do nicoty (lien šen fan sü)...
8-8. Drcení nicoty (fen suej sü-kchung) ...
 

ČÁST ČTVRTÁ - OTÁZKY A ZÁVĚR ...
Kapitola 9.  - Otázky ...
Kapitola 10.  - Závěr ...
 

DODATEK  A. Bylinné předpisy pro trénink I-ťin ťingu a  Si-suej ťingu
DODATEK  B. Rejstřík čínských pojmů ...
DODATEK  C. Překlad čínských pojmů
 

 

   


  Dr. Yang Jwing-ming
OSM  KUSŮ  BROKÁTU
(Pa-tuan-ťin)  

Soubor cvičení waj-tan čchi-kung pro zlepšení a udržení zdraví   

 

 

Z anglického originálu The Eight Pieces of Brocade (Ba Duann Gin). A Wai Dan Chi Kung Exercise Set for Improving and Maintaining Health přeložili Zdeněk Kučera a Václav Liška (Komise bojových umění Č. Budějovice). Transkripce čínských termínů Martin Slobodník.

ISBN 80-85349-41-8  

OBSAH
Kapitola 1. VŠEOBECNÝ ÚVOD
1-1. Úvod
1-2. Vysvětlení Čchi a čchi-kungu
1-3. Historie čchi-kungu
1-4. Historie Osmi kusů brokátu
1-5. Teorie čchi-kungu a cvičebních kategorií
1-6. Trénink čchi-kungu
1-7. Jak používat tuto knihu
 

Kapitola 2. TEORIE TRÉNINKU ČCHI-KUNG
2-1. Úvod
2-2. Tři poklady - Ťing, Čchi a Šen
2-3. Teorie čchi-kungu
 

Kapitola 3. OSM KUSŮ BROKÁTU VSEDĚ

Kapitola 4. OSM KUSŮ BROKÁTU VSTOJE
Kapitola 5. ZÁVĚR
Dodatečný překlad čínských pojmů 
 

Tato příručka začne v prvních dvou kapitolách krátkým uvedením historie čchi-kungu a základní teorie. Třetí a čtvrtá kapitola v tomto díle uvede soubory Osmi kusů brokátu sezení a stání.  Osm kusů brokátu je pouze jedním z mnoha zdravotních cvičení čchi-kung, která budou uvedena v pozdějším díle "Čchi-kung pro zdraví a bojová umění".   


 Další knihy dr. Yanga z naší edice BUDO:

 

 

 

 

vydává

C A D   PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství religionistické, náboženské a ezoterické literatury a knih o léčitelství, orientální medicíně a bojových uměních

Richard F. HRABAL

RI-EL / CAD PRESS

Office: Luda Zubka 23 (P.P. 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dubravka

Telefon: 02 / 6436 9928

Mobil: 0903 159 404

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

 http://www.cadpress.sk

 

 

*****************************************************

E-Mail:

cad@atlas.cz

cad@atlas.sk

 

 DISTRIBUCE A ZÁSILKOVÁ SLUŽBA V  ČESKÉ REPUBLICE i na SLOVENSKU


Na požádání zašleme aktuální nabídku, ceníky a kompletní katalog!

 

Naši kompletní nabídku dvd a videokazet o tai-chi / taiji
(a všech dalších bojových uměních a výcviku sebeobrany pro adepty bojových umění i policii a bezpečnostní služby
- stovky titulů v češtině, slovenštině, angličtině a němčině)

NAJDETE NA STRÁNCE

http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.zip

http://www.cadpress.sk/budo.htm

http://web.stonline.sk/cad/kazety.htm

 

 

 


 

Z POSLEDNÍCH PUBLIKACÍ

   VYDAVATELSTVÍ    

CAD    PRESS:

 

Mistr Mantak Chia & Maneewan Chia:

LÉČIVÁ  LÁSKA  -  KULTIVACE ŽENSKÉ SEXUÁLNÍ ENERGIE   I, II

Příručka taoistického mistra obsahující množství návodů a cvičení k nastolení duchovní a tělesné harmonie.

http://www.cadpress.sk/sexualita.htm

======================================================

ČADO - TAJEMSTVÍ ČAJOVÉHO OBŘADU

http://www.cadpress.sk/cado.htm

======================================================

John Heider:  TAO  VŮDCE  Strategie úspěšného vůdce pro Nový věk

Autor, psycholog a profesor Školy psychiatrie při Menningerově nadaci zde předkládá verzi staročínského spisu Tao-te-ťing adaptovanou pro New Age.

http://www.cadpress.sk/taoismus.htm

======================================================

Prof. Tomio Hirai: ZAZEN -  LÉČBA  ZENOVOU  MEDITACÍ

Autor je předním japonským psychiatrem a presidentem Japonské společnosti pro psychiatrii a neurologii. Ve své studii se zabývá pozitivním vlivem zenové meditace na tělesné i psychické zdraví.

http://www.cadpress.sk/zazen.htm

======================================================

Mary Burmeister: 

DŽIN-ŠIN-DŽUCU

Tradiční japonská kondiční cvičení

Starověké japonské umění zdravotních a kondičních cvičení, které bylo praktikováno již před 3000 lety.

http://www.cadpress.sk/zazen.htm

======================================================

TAJNÁ CVIČENÍ TAOISTICKÝCH MNICHŮ

http://www.cadpress.sk/tajna_cviceni.htm

======================================================

D.F. Draeger & R.W. Smith: 

ASIJSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ

Unikátní monografie o historii, vývoji a technikách bojových umění ČÍNY, OKINAWY, KOREJE, JAPONSKA, MALAJSIE, INDIE, PAKISTÁNU, BARMY, THAJSKA, FILIPÍN A INDONÉSIE.

http://www.cadpress.sk/budo.htm

======================================================

ŠAMANISMUS   I- III         (Antologie)

Ojedinělá antologie do níž přispěly desítky světově proslulých léčitelů, psychologů, antropologů a odborníků na psychotroniku.

http://www.cadpress.sk/samanismus.htm

======================================================

TAO - VÝBOR Z KLASICKÝCH TAOISTICKÝCH SPISŮ

Kniha obsahuje proslulý spis Mistra Lie-c' z 5.stol. př.Kr. a výbor ze spisů taoistických mistrů 7.-15.století.

http://www.cadpress.sk/taoismus.htm

======================================================

Robert Urgela:

TRÉNINK V BOJOVÝCH UMĚNÍCH / Praktický úvod do kung-fu

http://www.cadpress.sk/budo.htm

======================================================

Zora Doval: ÁJURVÉDA - Tradiční indická medicína    I, II

Příručka tradiční indické medicíny pro moderního člověka (2 svazky).

http://www.cadpress.sk/ajurveda.htm

======================================================

NAŠE NOVINKY

 


Dr. Yang Jwing-ming:

POKROČILÝ JANGŮV STYL TCHAJ-ŤI ČCHÜAN  I, II
TEORIE A BOJOVÁ SÍLA TCHAJ-ŤI  

Obsáhlá a podrobná příručka pro pokročilé adepty, obsahující teorii tchaj-ťi (tai chi) a tchaj-ťi ťing (tai chi jing),
doplněná stovkami fotografií, náčrtků a čínských textů.  

info viz
http://www.cadpress.sk/taichi.htm

======================================================


Z. Reguli

AIKIDÓ

PRŮVODCE PRO ŽÁKY I UČITELE   Předkládaná kniha Zdenka Reguliho je jednou z mála - ne-li jedinou na trhu "budo literatury" - v takovém rozsahu a zaměření. Lze předpokládat, že oprávněně vzbudí nejen zájem u široké cvičící veřejnosti, ale po teoretické stránce může posloužit i jako studijní materiál začínajícím trenérům a cvičitelům.   220 stran / 450 fotografií, náčrtky a tabulky
ISBN   80-88969-08-5  

http://www.cadpress.sk/aikido/

 

 

======================================================

 

Tomáš Jeřábek  a  Pavel Krupka

CAPOEIRA ACHÉ neboli CESTA ZLATÉ RYBKY  

Příručka brazilského bojového umění Capoeira Aché - syntéza tance a tradičních afro-brazilských bojových umění, které vytvořili původně černí otroci dovezení z různých afrických zemí do Jižní Ameriky.
Principy, základní techniky a tréninkový systém.
Cca 120 str., Kniha obsahuje 88 základních technik a 288 ilustrací / pérovek  

Podrobnosti na internetu:
http://www.cadpress.sk/capoeira.htm

======================================================

 

Leoš Kotlár

WING CHUN KUNG FU
(Metodická příručka)  

Čínské umění sebeobrany a efektivního boje v podání Leoše Kotlára - zakladatele Wing Chun Klubu Havířov a šéftrenéra klubu Sport Moravia - a jeho nejlepších instruktorů, kteří demonstrují techniky: Kateřiny Kajzarové (trojnásobná mistryně světa v softstyle / sestavy kung fu) a Petra Venery (dvojnásobný mistr světa a Evropy v softstyle / sestavy kung fu).
122 str., okolo 230 fotografií  


Podrobnosti na internetu:
http://www.cadpress.sk/wing_chun.htm

==========================================

 

Bohumír Balner a Rostislav Balner

POKROČILÉ  TECHNIKY ČCHIN-NA  ( QINNA )
Techniky zneškodnění protivníka úchopy, pákami a údery na vitální body  

viz

http://www.cadpress.sk/sebeobrana.htm

http://www.cadpress.sk/qinna.htm   

======================================================

 

Sawas Sofianidis:

SHOTOKAN  KARATE KATA  1
(Kata Heian 1-5,  Tekki 1)  

Kniha obsahuje vyobrazení šesti základních kata, která pomáhají začínajícímu cvičenci pochopit principy karate. Společně s odpovídajícími základními technikami (kihon) a formami zápasu (Gohon kumite, Kihon ippon kumite) tvoří tyto obsah zkoušek na 8 až 3 kyu.  
200 stran, formát A4, tvrdá/šitá vazba, přes 1 000 názorných fotografií, náčrtky a diagramy  

Ukázky na internetu: 
http://www.cadpress.sk/shotokan/

 

======================================================


Zdenko Krajčovič:

TAEKWONDO  

Profesionálně zpracovaná příručka korejského bojového umění z pera známého slovenského trenéra a zakladatele Slovenské asociace taekwondo WTF. Jediná příručka taekwondo na česko-slovenském trhu po 12 letech   240 stran / 800 názorných ilustrací a stovky rozfázování pohybu a pozic (fotografie, pérovky a diagramy) ČESKÉ VYDÁNÍ / ISBN   80-88969-19-0  

Podrobnosti, obsah a ukázky na internetu:
http://www.cadpress.sk/taekwondo.htm

======================================================

Hongzhi Li:

FALUN GONG

Kniha predstavitela najvyznamnejsieho sucasneho cinskeho (a medzinarodneho) duchovneho hnutia, ktora zahrna zaklady jeho ucenia  aj  ozdravne a duchovne cvicenia, ktorym sa jeho stupenci venuju.  Podstatne prepracovane a rozsirene vydanie (oproti ceskemu)
Hlavnu cast knihy tvoria navody k cviceniu Qigong (cchi-kung) doplnene nazornymi fotografiemi   160 str., A5
ISBN   80-88969-16-6  (Slovensky)

 


NOVINKY

 

 

objednávky:

Pan Guův mystický qigong

(Pchan-ku šen-mi čchi-kung)


 

 

 

ISBN   978-80-88969-57-0

( slovenské vydání )

Viazaná kniha, 1 040 str., plnofarebná tlač, formát 24x16,5 cm.

Odborná monografia / učebnica pre VŠ na ktorej se podielalo 30 popredných českých a slovenských odborníkov, vedcov z oblasti výživy, medicíny, biologie aj ďalších oborov.

 

 

 

  OBSAH / ANOTACE  KNIHY :


 

Předchozí novinky

 

 

Nové vydání !

  

 

  Právě  vyšlo  

 

 Zhong  Yuan Qigong

DVD Čchi-kung čung-jüan 1

img

 

 

   

  

   Najdete nás i na Facebooku: 

http://www.facebook.com/cadpress

uvítáme pokud nás doporučíte také svým známým! 

 

 

 

 

 


Na požádání zašleme aktuální nabídku, ceníky a kompletní katalog!

 


Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

Od 1.5. 2004 jsme schopni průběžně zásobovat knihkupce v celé ČR

Všechny naše publikace by měly být k dostání i v síti knihkupectví firmy
Kanzelsberger
ve všech velkých městech ČR

(Brno, Beroun, Č. Budějovice, Hradec Kr., J. Hradec, Kladno, Kroměříž, Liberec, Litoměřice, Ml. Boleslav, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha, Přerov, Rakovník, Strakonice, Teplice, Trutnov, Ústí n.L. a Zlín)


 K N I H Y

z edic

SVĚTOVÉ DUCHOVNÍ PROUDY,

MEDICA

a

B U D O

v y d á v á
25 let

CAD PRESS

Nejstarší česko-slovenské vydavatelství ezoterické a religionistické literatury a knih o asijských bojových uměních a léčitelství

(založeno 1980)


ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA, ANTROPOLOGIE, ASIE, BOJOVÁ UMĚNÍ, BUDDHISMUS, BUDO, ČCHAN, ČCHI-KUNG, ČÍNA, DUCHOVNÍ NAUKY, ESOTERIKA, ETNOGRAFIE, FILOZOFIE, HINDIUSMUS, CHI-KUNG, INDIE, ISLÁM, JÓGA, KABALA, KOSMOGONIE, KŘESŤANSTVÍ, KUNG-FU, LÉČITELSTVÍ, LEGENDY A MÝTY, LITERATURA, MAGIE, MEDITACE, MYSTIKA, MYTOLOGIE, NÁBOŽENSTVÍ, ORIENT, PARAPSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE, PSYCHOTRONIKA, RELIGIONISTIKA, SPIRITUALITA, SÚFISMUS, ŠAMANISMUS, TAI-CHI CHUAN, TAO, TERAPIE, TIBET, ZEN


CAD PRESS

 

Office: Luda Zubka 23 (PP 5)

SK-844 05 Bratislava 42 - Dúbravka

Telefon:

(02) 6436 9928

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

http://www.cadpress.sk

 

 

Informace o naší kompletní nabídce videokazet najdete na adrese

http://web.stonline.sk/cad/kazety.htm

 

 

KOMPLETNÍ KATALOG

KNIH O BOJOVÝCH UMĚNÍCH, TRÉNINKOVÝCH PŘÍRUČEK
a
VÝCVIKOVÝCH VIDEOKAZET
pro všechna bojová umění, sebeobranu a zdravotní cvičení je na adrese

http://web.stonline.sk/cad/budo_katalog.zip

 

 

Na požádání Vám kdykoli zašleme náš kompletní katalog a ceník v elektronické podobě!

Uvítáme další zájemce, potenciální autory z řad trenérů bojových umění,
kteří by měli zájem spolupracovat s námi na vydávání dalších
příruček bojových umění i praktické sebeobrany,
rádi zařadíme do naší distribuční nabídky i knihy, které vydal Váš klub!

 

E-Mail:

cad@atlas.cz

cad@atlas.sk

 

důležité zprávy posílejte v kopii i na druhou adresu !

 


Záleží JEN na knihkupcích, zda naše knihy objednají a zařadí do své nabídky !

zajišťujeme i

VELKOOBCHODNÍ DISTRIBUCI

pro knihkupce, organizace a knihovny

V ČESKÉ REPUBLICE

 

Na požádání Vám kdykoli zašleme náš kompletní katalog a ceník v elektronické podobě!

 •  
 •  

     DOPORUČUJEME: 

   

  Prozdravi.cz

   Prozdravi.cz

   Prozdravi.cz

   Prozdravi.cz

   

 

 

  NAŠE

  N o v i n k y