Voynichův rukopis  / Voynich kézirat / Rękopis Voynicha  /  Воиницх Рукопис  /  Manuskript Vojnica / Vojničov rukopis / Voynichov manuskript / Рукопись Войничa / Vojničův kód  / Manuscris Voynich / Ръкописът Войничa

VOYNICHŮV RUKOPIS

aneb

NEJZÁHADNĚJŠÍ  KNIHA  SVĚTA

 

 

Faksimile Voynichova rukopisu, s obsáhlou úvodní studií Dr. Jitky Lenkové,

vyšlo při příležitosti 100. výročí jeho objevení W.M. Voynichem

ve vydavatelství

CAD PRESS

 

Vázaná kniha, tvrdá obálka. Formát: 24x17 cm, 448 stran,

obrazová příloha:  272 bar. stran (kompletní faksimile / kopie originálního rukopisu).

 ISBN 978-80-88969-60-0   /    EAN 9788088969600

   Přímá  objednávka  přes  e-shop 

img

 

1. vydání vyšlo v listopadu 2012, již v prosince jsme museli - díky velkému zájmu čtenářů - vydat dotisk.

Přesto mnozí knihkupci naši nabídku i poptávku zákazníků  ignorovali,  stejně jako drtivá většina médií, které jsme o vydání publikace informovali, takže ji mnozí čtenáři vinou neprofesionality knihkupců marně shánějí anebo o jejím vydání ani neví!

Z tohoto důvodu prosím zaslat odkaz na tuto stránku Vašim přátelům a kolegům, případně ho umístit na váš web anebo facebookový profil.

 

 

 

První faksimilní vydání nejtajemnější knihy světa, Voynichova rukopisu, jenž mnozí odborníci považují za „Svatý grál historické kryptografie“ (a který inspiroval i Dana Browna k jeho bestselleru Ztracený symbol), doplněné obsáhlou úvodní studií renomované badatelky a záhadoložky Jitky Lenkové.

         Tajemný rukopis, nad nímž si lámou hlavu filologové, kryptografologové i amatérští luštitelé celého světa už přinejmenším 100 let (od r. 1912, kdy jej nalezl americký sběratel Wilifrid M. Voynich v jezuitském klášteře v italském Frascati). Zatím neúspěšně. Nikdo nebyl dosud schopen jednoznačně dešifrovat jedinou stránku, vysvětlit jediné vyobrazení ... přestože se o odhalení jeho tajemství pokoušejí nejhloubavější mozky planety.

        Ačkoliv se renomovaní odborníci i amatérští badatelé snaží záhadě Voynichova / Vojničova rukopisu přijít na kloub i nejnovějšími vědeckými metodami, včetně statistických postupů používaných při čtení lidského genomu, tajemství tohoto textu nadále odolává. Neuspěli ani odborníci na šifry z amerického Národního bezpečnostního úřadu (NSA), kteří jej již v 60. a 70. letech minulého století přepsali do strojového kódu a pokoušeli se jej rozluštit pomocí počítačů, včetně použití technologie Kerberos (vyvinuté v MTI).

 

 

       O jeho původu a účelu existuje více teorií, než kolik má stran. Někteří badatelé jej považují za magický grimoár, středověkou čarodějnickou knihu, jiní za babylonský okultní spis, alchymicko-astrologickou příručku či zašifrované poselství mudrců Atlantidy nebo Plejáďanů, další věří, že jde o legendární Necronomicon Abdula al-Hazreda, denník Leonarda da Vinci anebo dílo Rogera Bacona ...

       Hlavní teorie a hypotézy, společně se souhrnem známé historie rukopisu a jeho zkoumání od 15. století, předkládá právě tato kniha, jež zároveň obsahuje i první publikovanou verzi kompletního faksimile Voynichova rukopisu vůbec.

 

 

  video-info o VOYNICHOVĚ RUKOPISU: 

http://www.youtube.com/watch?v=KmLy0TQSHQU

 

 

O b s a h     k n i h y

TAJEMSTVÍ VOYNICHOVA RUKOPISU     9


I. OBJEVENÍ RUKOPISU         11

II. CHARAKTERISTIKA RUKOPISU     15
Popis rukopisu         15
Doba a místo vzniku 15
Obsah rukopisu, náměty kreseb     17
Použité písmo     18

III. JAZYK RUKOPISU     25
Umělý jazyk         25
Enochiánština     31
Orientální teorie 34
Čeština         38
Ukrajinština / staroslověnština     38

IV. RUKOPIS A JEHO LIDÉ     41

Roger Bacon (1214-1294)         41
Angelo z Florencie (c.1322-1408)     44
Jan z Lazu neboli Johann von Laaz (*1399?)  45
Pietro Andrea Mattioli (1501-1578)     46
Rabbi Jehúda ben Becalel Lőw zvaný Maharal mi Prag (1512-1609)     49
Bavor Rodovský z Hustiřan (1526-1600)     51
Tadeáš Hájek z Hájku (1525-1600)    52
John Dee (1527-1608)             53
Edward Kelley (1555-1597?)  58
Michael Sendivoj (1566-1636)     60
Rudolf II. (1552-1612)         62
Vilém z Rožmberka (1535-1592)                 65
Antonín Michael z Ebbersbachu (†1593)     66
Václav Lavín z Ottenfeldu (c.1550-1602)    66
Michael Maier (1568/9-1622)         67
Martin Schaffner (1564-1608)         68
Jakub Horčický z Tepence (1575-1622)    69
Jiří Bareš (c.1590/95-1665/6)                    72
Johannes Marcus Marci de Kronland (1595-1667)     74
Athanasius Kircher (1601/02-1680)              75
Jakub (Jakob) Kurz von Senftenau (†1600)  77
Rafael Soběhrd Mnišovský (1580-1644)      78
Ján Jesenius / Jessenius (1566-1621)            79
Bohuslav Alois Balbín (1621-1688)             80
Petrus Beckx (1795-1887)                           81
Howard Phillips Lovecraft (1890-1937)      82
Neznámý duševně nemocný či osoba ve změněném stavu vědomí     84

V. ZAKÓDOVÁNO NAVĚKY?         89
Trithemiovy kódy     89
Cardanova tabulka     97
Petersenova konkordance     99
Dědictví katarů (albigenských)     99
Dílo Jana z Lazu šifrované pomocí kabalistické gematrie?     101
Landiniho spektrální analýzy     103
Sbírka horoskopů     103
Pracovní deník     105
Americká teorie     106
Elixír nesmrtelnosti nebo podvrh     109
Magický grimoár     109
Dílo tajné společnosti     110
Mimozemská teorie     114
Záznam písně     116
Deset slepých uliček     116


VI. MOŽNÉ INTERPRETACE NĚKTERÝCH VYOBRAZENÍ         117

Slunečnice a jiné rostliny     117
Zvířata     118
Pozoruhodné koupele     119
Hrady a zámky     119
Zvěrokruh a kalendář     120
Plejády     121

VII. BÍLÁ MÍSTA A OTAZNÍKY         123

VIII. VOYNICHŮV RUKOPIS NENÍ SÁM         127
Nápis na obraze Bílé paní     128
Pernštejnský nápis         133
Značky na Markomance     137
Etruský otazník           140
Vinčanské písmo         146
Rohoncký kodex         147
Středomořská záhada     150
Elamština         154
Mayské kodexy     156
Tajemné kohau rongo-rongo 158
Pečetidla z Harappy         160

BIBLIOGRAFIE – POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA     161
Knižní publikace české a slovenské       161
Knižní publikace cizojazyčné                 162
Články v periodikách a sbornících         174
Vybrané internetové stránky věnující se Voynichovu rukopisu     176VOYNICHŮV RUKOPIS (Kompletní faksimile)         177-445
 


 

 TAJEMSTVÍ  VOYNICHOVA  RUKOPISU

 

Úvod

Když před časem padla otázka, jakou historickou čarodějnickou knihu by stálo za to vydat, odpověď se nabídla sama – Voynichův rukopis. Nedá se sice s naprostou jistotou říct, že to je kniha čarodějnická, zcela jistě to ale je vůbec nejzáhadnější rukopis na světě. Je totiž napsána dosud neznámým jazykem a zatím nerozluštěným písmem doplněným ilustracemi, jejichž význam můžeme jen hádat. Nevíme, kdo byl autorem tohoto rukopisu a ani neznáme celou jeho historii. Fakta, která jsou o rukopise známá, související poznatky četných badatelů, kteří se jím dosud zabývali, i některé vlastní postřehy, jsem se pokusila shrnout v následujícím stručném, ale zároveň pokud možno vyčerpávajícím a přehledném komentáři, a to hlavně proto, abych ušetřila čas těm z vás, které rukopis zaujme natolik, že se pokusíte, stejně jako mnoho jiných, o jeho rozluštění.

Na tomto místě je nutné výslovně upozornit na skutečnost, že účelem tohoto úvodu je pouze všeobecné uvedení do problematiky, včetně rekapitulace nejdůležitějších hypotéz o vzniku a smyslu předkládaného rukopisu, jakož i historie bádání v tomto směru, aby i neinformovaný čtenář měl aspoň hrubou představu o podstatě dokumentu, jenž získává v podobě autentického faksimile. Tato úvodní studie nemá, a vzhledem k rozsahu a formě ani nemůže mít, ambici suplovat monografii shrnující celou historii bádání a veškeré analýzy, hypotézy a poznatky získané desítkami vědců i amatérských badatelů celého světa během posledního století. Jelikož kromě desítek zahraničních publikací, vyšlo i v češtině několik knih, věnujících se Voynichovu rukopisu aspoň částečně, a dlouhá řada článků zaobírajících se – více či méně seriozně a fundovaně − obšírněji jednotlivými aspekty zkoumání rukopisu, včetně různých mystifikací a slepých uliček, nemá ani smysl je zde v plném rozsahu opakovat.

Pro ty nejzvídavější a nejnadšenější jsme připojili  – mimo obsáhlé bibliografie  – i adresy internetových stránek[1], které obsahují jak aktuální údaje o výzkumu Voynichova rukopisu, tak mnohé teorie rozvinuté do podrobností výrazně přesahujících rámec tohoto komentáře. Ty hromady různých spekulací by vás neměly znervóznit, protože při luštění Voynichova rukopisu, byť s ním začnete až teď, máte pořád stejnou naději na úspěch jako kdokoliv od roku 1912, kdy tento zapomenutý spis znovu spatřil světlo světa. Možná je vaše naděje o něco větší z toho důvodu, že některá bezpečně zjištěná fakta ukazují na možný český původ rukopisu.

Největší radost mám ale v této chvíli z toho, že každý, kdo teď drží v ruce tuto knihu, vycházející ke 100. výročí jejího znovuobjevení, byť o Voynichově rukopise třeba až do této chvíle vůbec nikdy neslyšel, si může donekonečna listovat jeho stránkami ve skutečné velikosti a uvažovat o tom, co jím chtěl asi autor říct, což ostatně byl hlavní záměr vydání toto knihy.

Jsem přesvědčena o tom, že pokud někdy někdo Voynichův rukopis opravdu rozluští, bude to Čech. Nejen proto, že rukopis možná i Čech napsal, ale třeba i z toho důvodu, že mezinárodní loterijní společnosti prý zkoušejí nové typy svých her právě u nás. Protože když na jejich systém nepřijdou Češi, tak už nikdo. Jsme prostě národ jak přemýšlivý, tak hravý, což jsme už mnohokrát dokázali. Když se nám dá šance. I když největší naděje vkládám do našich botaniků, astronomů, astrologů, odborníků na dějiny alchymie, historiky vůbec a zvláště pak do členů společnosti Mensa, a v duchu doufám, že si na tuto knihu najdou chvíli čas, rozluštění Voynichova rukopisu může být i okamžikem záblesku inspirace kohokoliv, kdo rukopis otevře.

Autor příslušného hesla v internetové encyklopedii Wikipedia nazval Voynichův rukopis  „svatým grálem historické kryptografie“.  Výstižnější charakteristiku se mi zatím objevit nepodařilo a tak jen dodám  –  hodně štěstí.

Dr. Jitka Lenková


 

 

 

 

[1]  Na tomto místě je třeba zmínit především stránky českého badatele Jana B. Hurycha, jenž se zkoumání rukopisu, včetně konzultací a diskuzí se zahraničními badateli, věnuje již od r. 1997: http://hurontaria. baf.cz/BETA/rukopis0a.pdf a http://hurontaria.baf.cz/enigma/

 

 

 


ukázky z knihy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vybrané internetové stránky věnující se Voynichovu rukopisu

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vojni%C4%8D%C5%AFv_rukopis

http://www.youtube.com/watch?v=KmLy0TQSHQU 

http://www.youtube.com/channel/HCUaeHRpvD-Q8
http://www.youtube.com/watch?v=NGrNIB0sHYk&list=LPUaeHRpvD-Q8&index=9&feature=plcp

http://www.alchemywebsite.com/voynich_graphic_analysis.html

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020826.html

http://witches-and-magic.blog.cz/1204/voynichuv-rukopis
http://astrolot.cz/apraxe1/astropsab.html

http://de.paperblog.com/das-voynich-ratsel-314362/

 http://biblicaltimes.wordpress.com/2011/02/14/voynich-manuscript-bible-codes/

http://en.wikipedia.org/wiki/Voynich_manuscript

http://h.ua/story/259704/

http://hurontaria.baf.cz/cvm/

http://hurontaria.baf.cz/sfinga/

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020826.html

http://magsx2.wordpress.com/2010/11/26/unexplained-mystery-voynich-manuscript-video-included/

http://math.ucr.edu/home/baez/voynich.html

http://or-ch-blog.blogspot.sk/

http://voynich.free.fr/a_casanova_these_19mars1999.pdf

http://voynich.naobum.de/

http://voynichattacks.wordpress.com/category/people/nick-pelling/

http://voynichnews.blogspot.com/

http://voynichthoughts.wordpress.com

http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/mystere/wff.pdf

http://www.as.up.krakow.pl/jvs/library/

http://www.astronauti.cz/news/voynichuv-manuskript/

http://www.bbc.co.uk/stoke/features/2004/02/voynich.shtml

http://www.ceskenoviny.cz/video/detail.php?id=192027

http://www.ciphermysteries.com/category/historical-ciphers/voynich-manuscript/voynich-theories

http://www.ciphermysteries.com/2012/03/18/2012-arabic-voynich-theory

http://www.crystalinks.com/voynich.html

http://www.csicop.org/si/show/the_voynich_manuscript_the_book_nobody_can_read/

http://www.dcc.unicamp.br/~stolfi/voynich/

http://www.dmoz.org/science/anomalies_and_alternative_science/voynich_manuscript/

http://www.dokoran.cz/ukazky/1116946781.pdf

http://www.edithsherwood.com/site_map.php

http://www.foxnews.com/scitech/2011/12/02/prophet-god-claims-solved-mystery-voynich-manuscript/

http://www.heise.de/tp/artikel/36/36307/1.html

http://www.ic.unicamp.br/~stolfi/voynich/mirror/reeds/bib.html

http://www.infra.org.pl/historia-/archeologia-i-dzieje/1062-manuskrypt-wojnicza-nowe-fakty

http://www.library.yale.edu

http://www.meta-religion.com/esoterism/alchemy/the_voynich_manuscript.htm

http://www.museumofhoaxes.com/voynich.html

http://www.mykola.com/index.php?option=com_content&view=category&id=39&Itemid=34

http://www.nature.com/nsu/031215/031215-5.html

http://www.netaxs.com/~trance/rongo.html

http://www.nickpelling.com/

http://www.nsa.gov/public_info/_files/tech_journals/voynich_manuscript_revisited.pdf

http://www.omniglot.com/

http://www.proza.ru/2011/01/26/1215

http://www.radio.cz/cz/rubrika/ceskenej/zahadolog-vasicek-tvrdi-ze-odhalil-tajemstvi-voynichova-rukopisu

http://www.taraka.pl/wleskniga

http://www.taraka.pl/wojnicza_manuskrypt

http://www.volny.cz/astrolot/apraxe/astropsabby.html

http://www.voynich.com/folios/

http://www.voynich.nu/

http://www.wired.com/wired/archive/12.09/rugg.html

http://www.world-mysteries.com/sar_13.htm

 

 

 


 

 

 

   Naše  bestsellery 

psychotronika / parapsychologie (esp / mimosmyslové vnímání, psi, eis, telepatie / jasnovidectví, telekineze  a  léčitelství)

SLOVENSKÉ VYDANIE

ČESKÉ  VYDÁNÍ

 

 

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_sk.htm

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_cz.htm

 

http://www.cadpress.sk/psychotronika_sk.htm

SLOVENSKÉ VYDANIE

http://www.cadpress.sk/psychotronika_cz.htm

ČESKÉ VYDÁNÍ

 

 

 

NOVINKA

 

 

EAN 9788088969594

 

B5, 365 stran, vázaná kniha

 

Objednávka:

do košíka

 

 

O AUTOROVI:  Oldřich Válek je zakladatelem Sdružení badatelů v psychotronice a předním badatelem, navazujícím na práce českých badatelů jako byl např. Jan Kefer, Břetislav Kafka, František Kahuda a Zdeněk Rejdák (jehož byl autor externím spolupracovníkem).  

OBSAH  KNIHY:

1. Zrození psychotroniky 12
1.1. Vznik psychologie 13
1.1.1. Hlavní psychologické školy 14
1.1.2. Zákonitý vznik psychologie 14
1.2. Vznik psychotroniky 15
1.2.1. "Mimopsychologické" školy 15
1.2.2. Zákonitý vznik psychotroniky 18
1.2.3. Okolnosti vzniku psychotroniky 21
Závěr k vývoji vědeckého myšlení 25


2. Širší pojetí lidské psychiky 26
2.1. Vědomí podle B. Kafky 26
2.1.1. Esplana 27
2.1.2. Protosplana 28
2.1.3. Protonace 29
2.2. Vědomí podle F. Kahudy 30
2.2.1. Tempor a mentor 30
2.2.2. Šestý smysl a 3. signální soustava člověka 31
2.2.3. Komplexní mentální struktura 31
2.3. Vědomí a rozšířené vědomí [podle 2] 32
2.4. Diferenciace vědomí [podle 6] 35


3. Širší pojetí lidské psychiky a psychologie 37
3.1. Gestaltismus a širší pojetí lidské psychiky 39
3.2. Celostní psychologie a model širšího pojetí lidské psychiky 41
3.3. Širší pojetí lidské psychiky a kognitivní psychologie 42
3.4. Behaviorismus a širší pojetí lidské psychiky 45
3.5. Humanistická psychologie a širší pojetí lidské psychiky 47
3.6. Transpersonální psychologie a širší pojetí lidské psychiky 49
 

4. MODEL širšíHO pojetí lidské psychiky 52
4.1. Model psychiky a Břetislav Kafka, C.G. Jung, Sigmund Freud a Stanislav Grof 53
4.2.1. Lidská psychika podle C.G. Junga 55
4.2.2. Lidská psychika podle S. Freuda 58
4.2.3. Lidská psychika podle S. Grofa 61
4.2.4. Lidská psychika podle B. Kafky 75
4.3. Psychické funkce, děje a činnosti 87
4.3.1. Psychické funkce, děje a činnosti podle C.G. Junga 87
4.3.2. Psychické funkce, děje a činnosti podle S. Freuda 89
4.3.3. Psychické funkce, děje a činnosti podle S. Grofa 90
4.3.4. Psychické funkce, děje a činnosti podle B. Kafky 91
4.3.5. Zobecnění psychických funkcí, dějů a činností 93


5. Mimovědomé interakce psychiky 109
5.1. Mimosmyslové vnímání 110
5.2. Mimosmyslové interakce 112
5.3. Mimosmyslové schopnosti 113
6. MIMOVĚDOMÉ  (PODVĚDOMÉ, SUBLIMINÁLNÍ) VNÍMÁNÍ 115
6.1. Mimovědomé − mimosmyslové interpretace 117
6.2. Priority mimovědomého vnímání 118
6.2.1. Faktory odsunující mimosmyslové vnímání do pozadí: 121
6.3. Humanistická psychotronika 123


7. Koncept humanistické psychotroniky 125
7.1.  Extramentalita a extramundalita psychiky 130
7.2. Magické myšlení 141
7.3. Bytí v lidské psychice 145
7.4. Extrapolace extramundality 149


9. Korektivní percepce 154
9.1. Psychofyzický problém 155
9.1.1. Psychosociální problém 161
9.1.2. Psychofyzikální problém 161
9.1.3. Psychotronický problém 162
9.1.4. Psychosomatický problém 165
9.1.5. Psychoenvironmentální problém 165
9.1.6. Psychopersonální problém 166
9.1.7. Psychotronická a kauzální interakce 167
9.2. Kognitivní věda 169
9.2.1. Ošizená věda 169
9.2.2. Kognitivní přístup 171
9.2.3. Informační věda a informace 175
9.2.3. Introverze a extroverze lidské psychiky 177
9.3. Percepce – vnímání 178
9.3.1. Percepce – vnímání v širším pojetí lidské psychiky 179
9.3.2. Korektivní percepce 1. řádu – „smyslové“ vnímání 184
9.3.3. Korektivní percepce 2. řádu – „mimosmyslové“ vnímání 186
9.3.4. Klasifikace forem korektivní percepce 192
9.3.5. Malá rekapitulace 201
9.3.6. Percepce a kognitivní psychologie 205
9.3.7. Smyslové vnímání 208


10. Klasifikace psychického prožívání 211
10.1. Psychologické směry a lidská psychika 211
10.2. Psychospirituální prožitek 213
10.2.1. Psychospirituální krize 217
10.3. Fenomén psychického zrcadla 224


11. Pansofie psychotroniky 230
11.1. Svět a jeho chápání 231
11.1.1. Středověké myšlení 233
11.2. Pansofická psychotronika 235
11.2.1. Sémantický výklad slova psychotronika podle Rejdáka 235
11.2.2. Psychotronika s duší a bez duše 236
11.3. Středověká filosofie 242
11.3.1. Pojem primární informace podle dobových představ 243
11.3.2. Terciální informace je idea abstractum konkrétum 245
11.3.3. Energie a hmota, rozum a víra 247
11.4. Pansofie duchovědné psychotroniky 249
Doplňky 251
 

A. 
Stručný přehled psychotroniky 251
1. Výchozí předpoklady psychotroniky 252
2. Psychotronické jevy 254
3. Praktická psychotronika 257
4. Teoretická psychotronika 259
5. Historie studia problematiky psychotroniky 262
6. Psychotronika v Čechách 266
 

B. 
Psychotronika v české společnosti 270
1. Klasifikace pojetí psychotroniky 271
2. Psychotronika podle badatelů 275
3. Základní psychotronické jevy 279


C. 
Informační fyzika 281
1. Informace 281
2. Stonierovo pojetí informace 283
3. Informace − fyzikální veličina 287
4. Informační fyzika a psychotronika 289
Souhrn 292
Korektivní percepce 295
Závěr 297
Použitá literatura / citované prameny: 298

 

 

 

 

 

 NAŠE   DALŠÍ   NOVINKY

 

 

 

překlad prof. Josef Kolmaš
detailní informace:  http://www.cadpress.sk/tibet.htm

objednávka:  Klasické tibetské příběhy
 

Reprezentativní výběr čtenáři zprostředkovává tři populární díla ilustrující různé podoby tibetské literatury: historickou kroniku buddhistického mnicha napsanou klasickým jazykem i lidovější literární žánry


 

 

 

 

 

  STĚŽEJNÍ  KNIHA 

 zakladatele moderní parapsychologie

 PROF.  MILANA  RÝZLA

 

podrobnosti na adrese

http://www.cadpress.sk/parapsychologie.htm

 

 

      Alchymie, psychotronika a hermetismus. Dračí žíly / geopatogenní zóny, tajemné energie, legendy, mýty a náboženská symbolika     ...

 

 

podrobnosti na adrese:

http://www.cadpress.sk/prasila.htm

 

 

Jan  Johann  Jaroslav  Miška

 TAJEMSTVÍ  PRASÍLY

1

(Zapomínání)

 

* * *

 

O DRAČÍCH ŽILÁCH

A

PLANETÁRNÍ SÍTI ŽIVOTNÍ ENERGIE

 

Vydal

C A D    PRESS


E d i c e

PSYCHOTRONIKA

ISBN  978-80-88969-37-2

TERMÍN VYDÁNÍ: 29/92008

Vázaná kniha, 264 stran + 64 stran barevné obrazové přílohy

(cca 350 bar. a 200 cb. ilustrací)

formát B5 / 24 x 16cm

 

OBSAH 1. DÍLU:

Zapomínání prasíly

9

Kosmické vejce a Velký třesk, báje a symboly prasíly, nevědoucí věda versus prasíla

 

 

 

Zapomenutá prasíla přírody

45

Viditelné a záhadné projevy prasíly, brány a kameny prasíly, skalní svatyně a maskované skaliště, nacističtí mágové a energie svastiky

 

 

 

Bezradní krotitelé duchů a strašidelná místa

97

Řádění poltergeistů, prokleté domy a zázračná místa, pražská mumie Elekta se představuje

 

 

 

Měsíční bohyně, hadi a draci

107

Bezhlavá pohanská bohyně s Měsícem, měsíční bohyně s hady a draky, měsíční srpek s lidskou tváří, zkřížený stříbrný a zlatý klíč, tajemství stavebních hutí a malířských a sochařských cechů

 

 

 

Černé  bohyně  a  dračí  sluj

145

Báje a pověsti, zázračná působení černých bohyň a madon, loretánské stavby a dvouhlavé bohyně, výroba čarodějnic, Svaté schody, poustevník a dračí sluj.

 

 

 

Tři  mágové

185

Tajemství dvou císařů − Fridricha II. a Karla IV. − a hraběte Šporka

 

 

 

14. máje Léta Páně 1316 

203

aneb výpověď o mimořádně vzdělaném a vnímavém jedinci

 

 

 

Dvě tajná poselství dvojí koruny

217

Tajemství prasíly důrazně připomínají jak císař a jeho syn, tak také o několik století později zednářský architekt a stavitel

 

 

 

Pokus o stručný úvod do historie Dračího řádu

233

 

 

podrobnosti / ukázky  na adrese

http://www.cadpress.sk/prasila.htm

 

   

 


 

 

DOPORUČUJEME

novinky vyd. Sophia:

 

výjimečné monografie / zároveň vychází české i slovenské vydání

 

Objednávky přes e-shop ABRAXAS:

slovenské vydanie

české vydání

 při platbě předem neúčtujeme poštovné

 

 podrobnosti - ukázky / recenze

http://www.cadpress.sk/angelologie.htm

 

 

 


 DOPORUČENÉ LINKY NA ZAHRANIČNÍ INSTITUCE VĚNUJÍCÍ SE PARAPSYCHOLOGICKÉMU VÝZKUMU

 


  


 


psychic (psi) phenomena: Discover the universe of extrasensory perception, psychokinesis, telepathy, out of body experience


 

 

Distribuce na Slovensku i v ČR

CAD PRESS

(1977-2013)

 

 

( tel: 00421 903 159 404 )

 

informace o našich knížkách najdete i na internetu

 http://www.cadpress.sk

 

aktuální nabídka všech titulů

přes 7 000 knih a dvd z českých a slovenských vydavatelství

a zahraničních CD - etnická, relaxační a ezoterická hudba -

je na níže uvedených stránkách

 

 

Kompletni katalog / ceniky ve formatu Excel najdete na adrese

  http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.zip
  http://www.cadpress.sk/cenikcsr_komplet.xls

 

 

 Naše aktuality můžete sledovat na stránce

http://www.cadpress.sk/novinky.htm

 

 

  N á š   e-shop: 

V  S  T  U  P

 

 

    Free SEO Tools