Knižné NOVINKY _ Knihy FALUN GONG (cvičenia qigong / čchi-kung) a ČUAN FALUN v SLOVENČINE ! Knižné NOVINKY _ Knihy FALUN GONG (cvičenia qigong / čchi-kung) a ČUAN FALUN v SLOVENČINE ! Knižné NOVINKY _ Knihy FALUN GONG (cvičenia qigong / čchi-kung) a ČUAN FALUN v SLOVENČINE ! Knižné NOVINKY _ Knihy FALUN GONG (cvičenia qigong / čchi-kung) a ČUAN FALUN v SLOVENČINE ! Knižné NOVINKY _ Knihy FALUN GONG (cvičenia qigong / čchi-kung) a ČUAN FALUN v SLOVENČINE ! Knižné NOVINKY _ Knihy FALUN KUNG (cvičenia qigong / čchi-kung) a ČUAN FALUN v SLOVENČINE !

 

 

Práve vyšlo aj výukové dvd

DVD Falun Dafa – pokyny k cvičeniam

DVD s pokynmi pre cvičenia čchi-kungového systému Falun Dafa

ISBN 978-80-88969-41-9

DVD obsahuje popis všetkých 5 cvičení čchi-kungového systému Falun Dafa, nazývaného aj Falun Gong, ktoré predvádza osobne zakladateľ systému, majster Li Chung-č'. Cvičenia sú jednoduché, ľahko naučiteľné a zvládnu ich ľudia všetkých vekových kategórií.

Podľa spomalených a detailných záberov s popisom si aj začiatočník cvičenia rýchlo osvojí a pokročilejší žiaci si podľa nich môžu svoje pohyby opravovať. Cvičenia sú na DVD ukázané aj v normálnej rýchlosti za sebou.

DVD ďalej obsahuje krátky úvod k systému Falun Dafa a úryvok jednej z prednášok, na ktorých majster Li vyučoval systém v Číne.

Falun Dafa je uceleným systémom zušľachťovania mysle a tela. Po celé generácie sa odovzdával tajne, kým ho v roku 1992 pán Li Chung-č predstavil na verejnosti. Jeho účinky na myseľ i telo si už overilo viac ako 100 miliónov ľudí vo viac ako 80 krajinách sveta.

Spolu s DVD vyšli vo vydavateľstve CAD Press aj knihy Falun Gong a Čuan Falun, ktoré záujemcovi poskytujú úplný cvičebný materiál pre kultivačnú prax.

 

 

 objednávkový formulár:

(predáva sa samostatné dvd, kniha, alebo komplet "kniha+dvd")

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2927&akc=detail

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=2926&akc=detail

http://www.tatrashop.sk/cad/sindex.php?idvyrb=732&akc=detail

Čuan Falun

 

 

 

 

 

 

 Cvičenia Falun Gong


Falun Gong obsahuje súbor piatich cvičení, z ktorých prvé štyri sa cvičia v stoji a piate je meditácia v sede. Pohyby sú plynulé, jemné a pomalé. Samotné cvičenia sú ľahko naučiteľné a môžu ich cvičiť ľudia všetkých vekových kategórií. 

Podrobnejší popis cvičených pohybov spolu s obrazovými ilustráciami sa nachádza v 4. kapitole knihy:


Cvičenie 1: Buddha Ukazuje Tisíc Rúk
(výňatok z knihy
Falun Gong, autor Li Hongzhi / Li Chung-č´)

Princípy: Jadrom cvičenia Buddha Ukazuje Tisíc Rúk je  rozťahovanie, aby sa otvorili všetky energetické kanály. Začiatočníci môžu v krátkom čase po praktizovaní tohto cvičenia získať energiu, a skúsení žiaci sa rýchlo zlepšia. Toto cvičenie vyžaduje, aby všetky energetické kanály boli otvorené na začiatku, čo umožní žiakom okamžite praktizovať na veľmi vysokej úrovni. Pohyby tohto cvičenia sú pomerne jednoduché, pretože Veľké Tao je, ako princíp, jednoduché a ľahko naučiteľné. Aj keď sú pohyby jednoduché, v širšom meradle kontrolujú veľa vecí vyvinutých v celom kultivačnom systéme. Počas praktizovania tohto cvičenia budete v tele cítiť teplo a zažijete jedinečný pocit, že je tam veľmi silné energetické pole. To je spôsobené rozťahovaním a otváraním všetkých energetických kanálov v tele. Účelom je preniknúť cez oblasti, kde je energia blokovaná, umožniť energii krúžiť voľne a plynulo, mobilizovať energiu vnútri tela a pod kožou, energicky ju nechať obiehať, a pohltiť obrovské množstvo energie z vesmíru. To praktizujúcemu súčasne umožní rýchlo vstúpiť do stavu, v ktorom bude mať qigongové energetické pole. Toto cvičenie sa praktizuje ako základné cvičenie Falun Gongu, a zvyčajne sa cvičí prvé. Je to jedna z metód zosilnenia kultivácie.


Cvičenie 2: Falun Pozícia v Stoji
(výňatok z knihy
Falun Gong , autor Li Hongzhi / Li Chung-č´)

Princípy: Toto je druhé z cvičení Falun Gongu. Je to pokojné cvičenie v stoji pozostávajúce zo štyroch koleso-objímajúcich pohybov. Pohyby sa opakujú, a každú polohu je potrebné držať pomerne dlhý čas. Začiatočníci môžu spočiatku cítiť, že ich ruky sú ťažké a bolestivé. Ale po cvičení sa ich celé telo bude cítiť uvoľnene, bez pocitu akejkoľvek únavy, ktorá prichádza z pracovania. Ako sa zvyšuje frekvencia a dĺžka cvičenia, praktizujúci môžu cítiť Falun otáčajúci sa medzi rukami. Časté praktizovanie Falun Pozície v Stoji umožní úplné otvorenie celého tela a zvýši energetický potenciál. Falun Pozícia v Stoji je ucelená kultivačná metóda na zvýšenie múdrosti, zvýšenie úrovní, a zosilnenie nebeských síl. Pohyby sú jednoduché, avšak týmto cvičením možno dosiahnuť veľa; to, čo sa cvičí, je všeobsahujúce. Počas cvičenia, pohyby vykonávajte prirodzene. Musíte si byť vedomí toho, že cvičíte. Nekníšte sa, hoci je prirodzené, že sa budete mierne hýbať. Tak, ako aj v ostatných cvičeniach Falun Gongu, koniec cvičenia neznamená koniec praktizovania, keďže Falun sa nikdy neprestane otáčať. Výdrž v každej polohe môže byť od človeka k človeku rôzna; čím je dlhšia, tým lepšie.


Cvičenie 3: Prenikanie Dvomi Kozmickými Extrémami
(výňatok z knihy
Falun Gong , autor Li Hongzhi / Li Chung-č´)

  Princípy: Toto cvičenie je určené na premiešanie a zlúčenie kozmickej energie s energiou vnútri tela. Veľké množstvo energie je vylučované z tela a naberané dovnútra. Vo veľmi krátkom čase môže praktizujúci vylúčiť zo svojho tela choroboplodnú a čiernu qi a nabrať veľké množstvo energie z vesmíru, čím sa umožní očistenie jeho tela a rýchle dosiahnutie stavu “Čistého Bieleho Tela”. Počas vykonávania pohybov rúk, toto cvičenie tiež napomáha otvoreniu meridiánov v temene hlavy, a odblokováva dráhy pod chodidlami.

    Pred vykonávaním cvičenia si predstavte seba ako dva obrovské prázdne sudy stojace medzi nebom a zemou, gigantické a neporovnateľne vysoké. Pri pohybe rúk hore sa qi hrnie z vnútra tela cez temeno hlavy von do horných kozmických extrémov; pri pohyboch rúk dole vychádza cez spodok chodidiel do dolných kozmických extrémov. Nasledujúc pohyby rúk, energia sa z oboch extrémov vracia späť dovnútra tela, a potom je vysielaná do opačného smeru. Pohyby opakujte striedavo deväťkrát. Pri deviatom pohybe držte ľavú ruku (ženy pravú ruku) hore a čakajte na príchod druhej ruky. Potom sa pohybujú obidve ruky spoločne nadol, prinášajúc energiu do dolných extrémov, a potom späť do horných extrémov, pozdĺž tela. Keď ruky vykonali pohyb hore a dole deväťkrát, energia sa prinesie naspäť do tela. Otočte Falun v dolnej časti brucha štyrikrát v smere hodinových ručičiek (pri pohľade spredu), aby sa energia, ktorá je vonku, vtočila späť do tela. Spojte ruky v jieyin, aby ste ukončili cvičenie, nie však praktizovanie. 


Cvičenie 4: Falun Nebeský Obeh
(výňatok z knihy
Falun Gong , autor Li Hongzhi / Li Chung-č´)

Princípy: Toto cvičenie umožňuje energii ľudského tela krúžiť cez  rozsiahle oblasti. Energia pritom neprechádza iba cez jeden alebo niekoľko meridiánov, ale krúži z celej jinovej časti tela do celej jangovej časti, opäť znova a znova. Toto cvičenie je oveľa dokonalejšie ako priemerné metódy otvárania meridiánov alebo veľké a malé nebeské obehy. Toto cvičenie Falun Gongu je na strednej úrovni. Na základe predchádzajúcich troch cvičení, toto je určené na otvorenie všetkých meridiánov v tele (vrátane veľkého nebeského obehu), takže meridiány v celom tele sa budú postupne spájať, od vrchu po spodok. Najvynikajúcejšou vlastnosťou tohto cvičenia je použitie otáčania Faluna na opravenie všetkých neprirodzených stavov ľudského tela, čím sa umožní ľudskému telu – malému vesmíru – navrátiť sa do svojho pôvodného stavu, a energia celého tela môže krúžiť voľne a plynulo. Po dosiahnutí tohto stavu dosiahne praktizujúci veľmi vysokú úroveň kultivácie Zákona Trojitého Sveta. Tí s veľmi dobrými vrodenými vlastnosťami môžu začať kultiváciu Veľkej Cesty (Dafa). V tomto čase bude ich energetický potenciál a nadprirodzené sily rásť veľmi dramaticky. Keď praktizujete toto cvičenie, pohybujte rukami spolu s energetickým mechanizmom. Každý pohyb je nenáhlivý, pomalý, a plynulý.


Cvičenie 5: Zosilňovanie Nebeských Síl
(výňatok z knihy
Falun Gong , autor Li Hongzhi / Li Chung-č´)

Princípy: Cvičenie na Zosilňovanie Nebeských Síl je pokojné kultivačné cvičenie vo Falun Gongu. Je to viacúčelové cvičenie zamerané na zosilnenie nebeských síl (vrátane nadprirodzených schopností) a energetického potenciálu pomocou otáčania Faluna s Buddhovskými pohybmi rúk. Je to cvičenie nad stredne pokročilou úrovňou a pôvodne bolo uchovávané ako tajné cvičenie. Aby som vyhovel požiadavkám žiakov so solídnou základňou, mimoriadne som zverejnil túto kultivačnú metódu na spasenie predurčených žiakov. Toto cvičenie vyžaduje sedieť s prekríženými nohami. Uprednostňuje sa plná lotosová pozícia, aj keď je prijateľná aj polovičná lotosová pozícia. Počas cvičenia je prúdenie qi silné a energetické pole okolo tela je pomerne veľké. Ruky pri pohybe nasledujú energetický mechanizmus nainštalovaný Majstrom. Keď začnú pohyby rúk, srdce nasleduje pohyby myšlienok. Počas zosilňovania nebeských síl udržujte myseľ prázdnu, s ľahkým sústredením sa na obidve dlane. V strede dlaní budete cítiť teplo, tiaž, elektrinu, znecitlivenie, akoby ste v nich držali niečo ťažké, atď. Napriek tomu sa zámerne neusilujte o žiadne z  týchto pocitov – nechajte ich prebiehať prirodzene. Čím dlhšie sú nohy prekrížené, tým lepšie; závisí to od vytrvalosti jednotlivca. Čím dlhšie človek sedí, tým je cvičenie intenzívnejšie a energia rastie rýchlejšie. Počas cvičenia na nič nemyslite – nie je tam žiadny zámer mysle – a uvoľnite sa do stavu pokoja. Postupne vstúpte do stavu Ding (pokojný ale vedomý stav mysle) z dynamického stavu, ktorý vyzerá byť stavom pokoja, ale nie je to Ding. Avšak vaše hlavné vedomie si musí byť vedomé toho, že cvičíte.

 

 

 

 

 

ČUAN FALUN - "Otáčanie Kolesa Zákona"

Li Chung-č'

 

Už v  roku 1996 sa stal Čuan Falun bestsellerom v najľudnatejšom štáte sveta, Číne, a určite nie bez príčiny. Čuan Falun, ústredný text praxe Falun Dafa, nie je bežnou knihou. Učenie v nej vyložené prakticky úplne predefinovalo čchi-kung a kultivačnú prax. Navyše, z praxe, ktorej sa venovalo asi 200 tisíc Číňanov, vypestovala táto kniha duchovný smer ktorý v súčasnosti vyznáva 100 miliónov ľudí po celom svete. Premenila milióny životov, vrátila ľudom ich zdravie a umožňuje im praktizovať opravdivú kultiváciu na základe vyšších princípov. Hĺbku tejto knihy nemožno popísať slovami - je to niečo čo človek musí prežiť. Od svojho publikovania v roku 1995 bol Čuan Falun preložený do viac ako tridsiatich jazykov, pričom na ďalších prekladoch sa pracuje.

Čuan Falun je dôkladným vysvetlením Falun Dafa, ktoré pokrýva obrovský rozsah tém a vrhá svetlo aj tam, kde sa to iným autorom nepodarilo. Čuan Falun prednáša bezhraničné vnútorné významy vesmírnych zákonov - je to príručka k praxi Falun Dafa. Jeho jazyk napriek tomu ostáva veľmi prístupný, keďže text je zostavený z verejných prednášok pána Li Chung-č' v Číne v rokoch 1992-1994. Od učencov a vládnych predstaviteľov až k prostým ľuďom a dôchodcom, ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev boli inšpirovaní touto knihou k začatiu praktizovania Falun Dafa. Kniha riadi kultiváciu Falun Dafa rovnako u nových ako aj skúsených žiakov. Iba história bude schopná plne odhaliť dôležitosť tejto knihy.

 

 

ČUAN FALUN - Otáčanie Kolesa Zákona

ISBN 80-88969-23-9

 


Čuan Falun zahŕňa diskusiu o týchto témach:

 

 

 

 

 

 

 

 podpořte i ty, kteří nemají štěstí, že žijí v námi kritizované demokracii:

       Seznam odkazů na stránky o Čečensku 
 Občanské sdružení Lungta 1937 к юбилею большого террора   TIBINFO - Informační systém o Tibetu Burma Center Prague 

   Суд    Сталинские списки Nadační fond Potala

       

bhron1.jpg       banstop.gif

   .

  NKHR Logo  

 

 

Připravujeme   /   v  tisku:

   

 

Titul   Náboženské tradice Asie  vyjde  ve  2  autonomních  svazcích  v  rozsahu zhruba 900 stran   (každý svazek by měl mít okolo 400 stran, váz.,  formát B5  [24x16 cm]).

 

 

 

CAD PRESS

Najstaršie česko-slovenské vydavateľstvo ezoterickej a religionistickej literatúry a kníh o bojových umeniach a liečiteľstve

(založeno 1980)


ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA, AKUPUNKTURA, ANTROPOLOGIE, ASIE, BOJOVÁ UMĚNÍ, BUDDHISMUS, BUDO, ČCHAN, ČCHI-KUNG / QIGONG, ČÍNA, DUCHOVNÍ NAUKY, ESOTERIKA, ETNOGRAFIE, FILOZOFIE, HINDIUSMUS, INDIE, ISLÁM, JAPONSKO, JÓGA, KABALA, KOSMOGONIE, KŘESŤANSTVÍ, KUNG-FU, LÉČITELSTVÍ, LEGENDY A MÝTY, LITERATURA, MAGIE, MEDITACE, MYSTIKA, MYTOLOGIE, NÁBOŽENSTVÍ, ORIENT, PARAPSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE, PSYCHOTRONIKA, RELIGIONISTIKA, SPIRITUALITA, SÚFISMUS, ŠAMANISMUS, TAI-CHI CHUAN / TAIJIQUAN, TAOISMUS, TERAPIE, TIBET, ZEN


 

 

CAD PRESS

ul . Luda Zubka 23 (P.P. 5)

Bratislava 42 - Dubravka

SK-844 05

 

Podrobnejšie informácie a kompletný katalóg / ceník ponúkaných kníh a videokaziet v elektronickej podobe poskytneme na požiadanie !

Objednávky a žiadosti o informácie zasielajte na naše adresy:

 

cad@seznam.cz

cad@atlas.cz

cad@atlas.sk

 

=======================================

Telefon:

0 903 159 404

(2) 6436 9928
(2) 6453 0911

 

Telefon z ČR: 00421 903 159 404

 

 


ODPORÚČANÉ LINKY

V S T U P V S T U P

V S T U P

Klasické buddhistické spisy a česká literatúra o zen-buddhizmu a japonskej kultúre Zdravotné cvičenia tchaj-ťi, tchaj-ťi-čchüan a čchi-kung / qigong

Kultivácia sexuálnej energie - odborné príručky čínskej taoistickej jógy a cvičenia qigongu

 

VSTUP >  Vydavateľstvo a knižná distribúcia CAD PRESS
Knihy o liečiteľstve, astrológii a náboženstve,
ezoterická, religionistická, filozofická a motivačná literatúra

 

 

KOMPLETNÍ KATALOG / CENÍK  (knihy, vhs, cd, dvd |  KNIHY a VIDEO - BOJOVÁ UMĚNÍ  |  VIDEOKAZETY TEMPLE  |  ZBRANĚ  |  DVD a VIDEOKAZETY ZAHRANIČNÍ - BUDO |  Hudební CD -  ETNO-MUSIC a RELAXAČNÍ HUDBA | VHS a DVD - BŘIŠNÍ TANCE, MASÁŽE,   REFLEXNÍ  TERAPIE   a   JÓGA    |     PŘÍRODNÍ LÉČIVA,  VITAMÍNY  a  DOPLŇKY  ZDRAVÉ  VÝŽIVY

 

 

      N  a  š  e    

 

  N o v i n k y